Bài thuyết trình khai thác và sử dụng tài nguyên đất nước

30 36 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:14

Bài thuyết trình mơn: Hồng Minh Ngọc CQ53/02.04 Bùi Thị Thanh Nguyệt CQ52/21.16 Trịnh Thị Duyên hgjj Nguyễn Thị Hà Giang Kinh tế môi trường Nước Giới thiệu Khái niệm – Tầm quan trọng Đặc điểm – vai trò nguồn nước Hiện trạng tài nguyên nước Việt Nam Giải pháp khai thác khắc phục hiệu Khái niệm Nước thành phần cốt yếu hệ nuôi dưỡng, tài ngun nước có vai trò đặc biệt quan trọng đời sống người, phát triển loại vật nuôi trồng, sinh trưởng loài sinh vật tự nhiên Tầm quan trọng Mơi trường q trình sinh hóa Nước Thành phần tế bào Nguồn lực phát triển KT-XH Ảnh hưởng đến khí hậu thời tiết Đặc điểm tài nguyên nước - Nước nguồn tài nguyên hữu hạn - Phân bố không đồng theo thời gian khơng gian - Chất lượng nước bị suy giảm không khai thác quản lý hợp lý - Vấn đề khan tài nguyên nước diễn ngày nghiêm trọng phân bố không đồng đều, khai thác sử dụng mức làm ô nhiễm nguồn nước Vai trò tài nguyên nước - Nước thành phần cốt yếu hệ nuôi dưỡng sống - Là đầu vào thiếu hoạt động phát triển Có vai trò quan trọng đời sống người, với phát triển loại vật ni trồng với sinh trưởng lồi sinh vật tự nhiên Nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước Nguyên nhân tự nhiên - Nguồn gốc tự nhiên: mưa, tuyết tan, lũ lụt, gió bão… sản phẩm hoạt động sống sinh vật, kể xác chết chúng, ngấm vào lòng đất, sau ăn sâu vào nước ngầm, gây nhiễm, theo dòng nước ngầm hòa vào dòng lớn Ô nhiễm nước yếu tố tự nhiên nghiêm trọng, không thường xuyên Nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước - Nguồn gốc nhân tạo: + Từ sinh hoạt: nước thải k xử lý, bãi rác k thu dọn + Từ hoạt động công nghiệp: sở sản xuất công nghiệp, khu chế xuất đa phần chưa có trạm xử lý nước thải + Ngồi nhiễm nước hoạt động sản xuất nơng, ngư nghiệp, từ y tế… Hiện trạng tài nguyên nước Hậu quả: - Làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm, chết đột biến lồi thủy sinh - Nước nhiễm ngấm vào làm đất bị ô nhiễm, gây chết vi sinh vật, cối còi cọc - Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người Đặc điểm đất Đất nguồn tài nguyên có khả tái tạo, tự phục hồi độ màu mỡ Đất nguồn tài nguyên hữu hạn Mục đích sử dụng đa dạng: + Có tính loại trừ cao + Dễ bị chuyển đổi  Cơ cấu địa hình đất đai đa dạng, phức tạp Chất lượng đất đai dễ bị biến đổi tùy thuộc vào việc sử dụng quản lí người: + Làm suy thối đất + Cải tạo đất 3.Vai trò & chức đất 3.1.Vai trò Sản phẩm tự nhiên sản phẩm lao động người Sản phẩm lao động Tư liệu sản xuất đặc biệt, môi trường sống, địa bàn xây dựng sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an Xã hội ninh quốc phòng +Phi nơng nghiệp: sở khơng gian ,vị trí để hồn thiện q trình lao động + Nơng-lâm nghiệp: Tư liệu sx, điều kiện vật chất-cơ sở không gian, đối tượng lao động cơng cụ Kinh tế 3.Vai trò & chức đất 3.2.Chức Không gian sống môi trường sống Chức điều hồ khí hậu.  Chức điều hồ nguồn nước Chức kiểm sốt chất thải ô nhiễm Chức sản xuất Chức bảo tồn văn hoá lịch sử.  Chức tồn trữ Chức nối liền khơng gian 4.Ơ nhiễm tài nguyên đất Ô nhiễm tài nguyên đất xem tất tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất chất gây ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh vật người 4.Ô nhiễm tài nguyên đất 4.1 Nguyên nhân Nhân tạo Tự nhiên Hoạt động nôn g nghiệp Nhiễm phèn, nhiễm mặn Khí hậu, núi lử a, xói mòn Hoạt động g nghiệp Chất thải sinh hoạt 4.Ô nhiễm tài nguyên đất 4.1 Nguyên nhân 4.1.2.Nhân tạo  Ô nhiễm chất thải nơng nghiệp  Do phân bón: để tăng NSCT, sử dụng phân bón hóa học với liều cao  Phân bón vơ cơ: đạm (N), lân (P2O5), kali (K2O)  Phân bón hữu cơ: phân chuồng, phân xanh, phân ủ Sử dụng nhiều phân hữu điều kiện yếm khí, q trình khử chiếm ưu thế, tạo nhiều axít hữu làm đất chua  Do thuốc bảo vệ thực vật gồm: thuốc trừ sâu,thuốc diệt cỏ, chất kích thích sinh trưởng…  Các thuốc bảo vệ thực vật thường chứa nhiều kim loại nặng như: Pb, Hg,… chất khó phân hủy, tích lũy đến giới hạn định, chúng trở thành chất nhiễm 4.Ơ nhiễm tài ngun đất 4.1.2.Nhân tạo  Ơ nhiễm chất thải cơng nghiệp  Các hoạt động công nghiệp phong phú đa dạng, chúng nguồn tiếp gây ô nhiễm đất cách trực tiếp gián Chất thải hóa học & Nội dung Chất thải kim loại Chất thải xây dựng Chú thích ngắn Chất thải xây dựng gạch ngói, thủy tinh, gỗ, ống nhựa, dây cáp, bêtông, nhựa…trong đất chất bị biến đổi theo nhiều đường khác nhau, nhiều chất khó bị phân hủy… Nội hữu dung Chất thải khí 4.Ô nhiễm tài nguyên đất 4.1.2.Nhân tạo  Ô nhiễm chất thải công nghiệp  Các hoạt động công nghiệp phong phú đa dạng, chúng nguồn tiếp Chất thải hóa học & Chất thải xây dựng Nội dung Nội hữu dung Chất thải kim loại Chú thích ngắn Các chất thải kim loại, đặc biệt kim loại nặng (Pb, Zn, Cd, Cu Ni) thường có nhiều khu vực khai thác mỏ, khu công nghiệp đô thị gây ô nhiễm đất cách trực tiếp gián Chất thải khí 4.Ơ nhiễm tài ngun đất 4.1.2.Nhân tạo  Ơ nhiễm chất thải cơng nghiệp  Các hoạt động công nghiệp phong phú đa dạng, chúng nguồn tiếp Chất thải xây dựng Nội dung gây ô nhiễm đất cách trực tiếp gián Chất thải khí Chất thải kim loại Chất thải hóa học & hữu Chú thích ngắn Các chất thải có khả gây nhiễm đất mức độ lớn như: chất tẩy rửa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc nhuộm, màu vẽ, công nghiệp sản xuất pin, thuộc da, cơng nghiệp sản xuất hố chất,… 4.Ô nhiễm tài nguyên đất 4.1.2.Nhân tạo  Ô nhiễm chất thải công nghiệp  Các hoạt động cơng nghiệp phong phú đa dạng, chúng nguồn tiếp Chất thải xây dựng Chất thải kim loại Nội dung gây ô nhiễm đất cách trực tiếp gián Chất thải hóa học & hữu Chất thải khí Chú thích ngắn CO sản phẩm đốt cháy khơng hồn tồn carbon (C), 80% Co từ động xe hơi, xe máy, hoạt động máy nổ khác, khói lò gạch, lò bếp, núi lửa phun…Trong đất phần CO hấp thu keo đất, phần bi oxy hoá thành CO2.CO2, SO2, NO2 khơng khí bị nhiễm ngun nhân gây mưa axít, làm tăng q trình chua hố đất 4.Ơ nhiễm tài ngun đất 4.1.2.Nhân tạo  Ô nhiễm chất thải sinh hoạt Chất thải rắn phức tạp, bao gồm:thức ăn thừa, rác thải nhà bếp, làm vườn, đồ dùng hỏng, gỗ thủy tinh, nhựa, loại giấy thải, loại rác đường phố bụi, bùn cống rãnh,… Chất thải rắn sinh hoạt thu gom, tập trung, phân loại xử lý.Sau phân loại tái sử dụng xử lý rác thải để chế biến phân hữu cơ, đốt chôn,các chất độc hại thấm lại đất làm ảnh hưởng tới sinh vật đất giảm lượng oxi đất Chú thích ngắn +Ngồi ra, có ngun nhân khác như: sức ép bùng nổ dân số, CNH-HĐH, chặt phá rừng, khai thác mỏ bừa bãi,… 5.Hướng giải khắc phục Chú thích ngắn 1.Hồn thiện thực tốt luật đất đai 1.Nâng cao kỹ thuật: Áp dụng kỹ thuật sinh học, lợi dụng chim, côn trùng diệt trừ sâu bệnh 2.Hoàn thiện hệ thống quản lý đất Nhà nước 2.Khống chế rác thải: Chống ô nhiễm đất Xử lý chất thải rắn, lỏng, khí.Áp dụng cơng nghệ 3.Bảo vệ khai thác hợp lý rừng đất rừng tuần hồn kín 4.Nhanh chóng phủ xanh đất trống đồi núi trọc 3.Khống chế hóa chất:Hạn chế sử dụng thuốc có độc tính cao,Bón phân hóa học hợp lý 5.Phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng sinh thái 6.Khai thác sử dụng hợp lý vùng đất có vấn đề Giải pháp bảo vệ sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất Biện pháp chống ô nhiễm tài nguyên đất 1.Tuyên truyền đến cộng đồng tầm quan trọng tài nguyên đất thông qua website, báo đài,… mở đợt tập huấn đến tận người dân việc khai thác, sử dụng bảo vệ tài nguyên đất 2.Hàng năm nên tổ chức ngày lễ phát động bảo vệ tài nguyên đất Nhận thức cộng đồng Click icon to add table Thank you for listening! ... tương lai Khai thác sử dụng tài nguyên đất 11 Sơ lược tài nguyên đất 22 Đặc điểm đất 33 Vai trò chức 44 Ô nhiễm tài nguyên đất 55 Hướng giải khắc phục 1.Sơ Lược Tài Nguyên Đất  Ðất dạng tài nguyên. .. điểm tài nguyên nước - Nước nguồn tài nguyên hữu hạn - Phân bố không đồng theo thời gian khơng gian - Chất lượng nước bị suy giảm không khai thác quản lý hợp lý - Vấn đề khan tài nguyên nước. .. sử dụng nguồn nước ngầm mức độ hợp lý: Nguồn nước ngầm có độ tái sinh chậm nên khai thác, sử dụng mức có nguy thiếu hụt, cần có biệ pháp khai thác, sử dụng hợp lý để bảo vệ nguồn nước ngầm tròng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình khai thác và sử dụng tài nguyên đất nước, Bài thuyết trình khai thác và sử dụng tài nguyên đất nước, Sơ Lược Tài Nguyên Đất, Ô nhiễm tài nguyên đất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay