Tính toán đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện năng cho công ty cổ phần thủy sản JK FISHCO, thành phố Đà nẵng

26 42 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:00

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TRẦN ĐỨC ANH TÍNH TỐN ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG CHO CÔNG TY CỔ PHẨN THỦY SẢN JK FISHCO, THÀNH PHỐ NHA TRANG Chuyên ngành: Kỹ Thuật Điện Mã số: 60.52.02.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: TS TRỊNH TRUNG HIẾU Phản biện 1: PGS.TS NGÔ VĂN DƯỠNG Phản biện 2: TS BẠCH QUỐC KHÁNH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng vào ngày 03 tháng năm 2018 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Bách khoa - Thư viện Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngành lượng Việt Nam hai mươi năm qua phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước Tuy vậy, quy mô hiệu ngành lượng thấp Đến nay, hệ thống lượng Việt Nam dựa ba trụ cột dầu khí, than đá điện lực Thủy điện chiếm tỉ trọng lớn cấu sản xuất điện Việt Nam Về trạng tiêu thụ lượng, giai đoạn 2000-2009, tổng tiêu thụ lượng sơ cấp Việt Nam tăng trưởng trung bình 6,54%/năm đạt 57 triệu TOE vào năm 2009 Tiêu thụ than tăng trung bình 12,12%/năm, xăng dầu tăng 8,74%/năm, khí tăng 22,53%/năm, điện tăng 14,33%/năm, đạt 74,23 tỷ kWh năm 2009 Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhu cầu sử dụng điện tăng trung bình 10%/năm, Việt Nam đứng trước nỗi lo thiếu điện Trong đó, nguồn vốn để đầu tư cho dự án lượng gặp khó khăn Các chuyên gia cho rằng, ngắn hạn, doanh nghiệp cung ứng điện đảm bảo đủ nguồn điện cho sản xuất, kinh doanh Tuy nhiên, lâu dài, cần tính tới giải pháp tiết kiệm điện, cân đối cung - cầu sử dụng điện để tránh việc ngành Điện “gồng” sức Một giải pháp để tiết kiệm lương nói chung lượng điện nói riêng mà nhiều nước giới Việt Nam áp dụng chương trình quản lý nhu cầu ( Demand Side Managent gọi tắt DSM) Tiềm DSM với thành phần phụ tải đa dạng phong phú, với phụ tải công nghiệp chủ yếu động điện không đồng đối tượng tác động mạnh mẽ có hiệu lớn chương trình quản lý nhu cầu Động khơng đồng có cấu tạo đơn giản, dải cơng suất rộng, dễ sử dụng, bảo dưỡng sữa chữa nên dùng nhiều thực tế Tuy nhiên việc lựa chọn sử dụng động không đồng cho hiệu tránh lãng phi điều đơn giản Do việc sử dụng hiệu động khơng đồng góp phần tiết kiệm điện cho nhà máy, xí nghiệp Cơng ty cổ phần thủy sản JK FISHCO đơn vị chuyên sản xuất mặt hàng thủy hải sản để xuất thị trường nước Mỹ Mặt hàng chủ yếu cá ngừ đại dương Nhà máy đưa vào sử dụng năm 2011 Các động điện công ty động cũ, cơng suất lớn Tất khơng có hệ thống điều khiển điều chỉnh tốc độ Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn Neon hiệu suất thấp , tỏa nhiều nhiệt bố trí khơng hợp lý Mỗi năm chi phí tiền điện khoảng tỷ đồng/năm chiếm khoảng 10% so với tổng doanh thu (doanh thu năm 2016 ≈ 20 tỷ đồng) Việc sử dụng điện chưa thực hiệu số khâu xử lý, lắp đặt động chưa phù hợp với nhu cầu tải thực tế hệ thống chiếu sáng nhà máy chưa hiệu Hiện tại, cơng ty chưa kiểm tốn cụ thể Các biện pháp công nghệ tiên tiến biến tần, Biến tần, đèn Led, hệ thống trữ lạnh chưa áp dụng Do khả áp dụng giải pháp tiết kiệm lượng kể để giảm chi phí điện cho cơng ty khả quan Chính lẽ đó, tơi thực đề tài: ‘Tính tốn đề xuất giải pháp tiết kiệm điện cho Công ty Cổ phần thủy sản JK FISHCO” Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài máy móc, thiết bị tiêu thụ điện dây chuyền sản xuất Công ty cổ phần thủy sản JK FISHCO 2.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào nghiên cứu việc sử dụng lượng tìm hiểu giải pháp để áp dụng vào thực tế nhằm sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả,làm giảm chi phí sản xuất, chi phí sản phẩm Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu tìm hiểu phương pháp tiết kiệm lượng - Phân tích hội tiết kiệm điện dây chuyền sản xuất Công ty cổ phần thủy sản JK FISHCO - Tính tốn đề xuất giải pháp tiết kiệm điện cho Công ty cổ phần thủy sản JK FISHCO Ý nghĩa khoa học thực tiển Nghiên cứu đề xuất phương pháp tiết kiệm điện cho công ty chế biến hải sản JK FISHCO Qua ứng dụng khơng cho nhà máy mà nhân rộng cho nhà máy chế biến thủy sản khác địa bàn Tỉnh Khánh Hòa, góp phần vào cơng sử dụng lượng tiết kiệm hiệu doanh nghiệp nói riêng, tiết kiệm lượng cho đất nước nói chung Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu tài liệu, sách, báo liên quan đến vấn đề tiết kiệm lượng - Phương pháp thực nghiệm: Tính tốn phân tích q trình sử dụng lượng dây chuyền sản xuất để tìm hội tiết kiệm lượng Sử dụng lý thuyết để tìm giải pháp áp dụng vào thực tế cho Cơng ty chế biến thủy sản JK FISHCO Tên đề tài: TÍNH TỐN ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN JK FISHCO Cấu trúc luận văn Nội dung luận văn chia làm chương Chương 1: Tổng quan chương trình sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu Chương 2: Các giải pháp tiết kiệm lượng Việt Nam Chương 3: Nhà máy giải pháp tiết kiệm điện Chương 4: Tính tốn giải pháp tiết kiệm điện CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ 1.1 Tổng quan hệ thống quản lý lượng Việt Nam 1.1.1 Thực trạng sử dụng lượng Theo đánh giá chuyên gia ngành Việt Nam sử dụng nguồn điện với hiệu thấp, sản xuất chi phí cao Muốn có 1% tăng trưởng GDP hàng năm phải tăng điện lên khoảng 2%, nước phát triển khác tăng chưa đầy 1,5% chí Các chương trình tiết kiệm lượng Việt Nam chưa triển khai rộng rãi, kết mang lại chưa nhiều, doanh nghiệp thực tiết kiệm lượng cảm thấy mang lại hiệu kinh tế cho công ty cảm thấy điều thiết thực tiết kiệm khơng phải lợi ích tồn xã hội Do đó, yêu cầu cấp thiết lúc ngồi việc nghiên cứu chương trình đưa giải pháp tiết kiệm lượng cho lĩnh vực 1.1.2 Tiềm năng lượng Việt Nam Nguồn lượng nước ta chủ yếu thủy điện, nhiệt điện than nhiệt điện khí Các nguồn lượng tái tạo như: Năng lượng gió, lượng mặt trời, lượng thủy triều, địa nhiệt có giá thành sản xuất điện cao, tính phân tán khơng ổn định, tạo nguồn lượng nhỏ, chưa thể chiếm tỷ lệ đáng kể cân lượng Nguồn tài nguyên nước ta đa dạng dồi Do việc khai thác sử dụng có hiệu quả, bảo vệ nguồn tài nguyên lượng, gìn giữ cho hệ mai sau phương hướng quan trọng sách lượng thời gian tới Ở Việt nam, nguồn lượng hóa thạch lại phân bố số vùng tiêu biểu sau: - Than: Còn khoảng 3,5 tỷ Antraxit tập trung 95% Quảng Ninh Trong đó: 17 triệu than mỡ, tỷ than bùn, Ở độ sâu 150-2.300 mét than nâu có khoảng 37 tỷ tấn, Ở độ sâu ≤ 500 mét than nâu có khoảng 3÷5 tỷ - Dầu mỏ khí: Có khoảng 4,5 tỷ dầu khí quy đổi Trong tiềm xác minh chắn có tỷ tấn: 60% khí, 40% dầu - Thủy điện: Nếu không xét phụ thuộc vào yếu tố khác tiềm có khoảng 308 tỷ kWh Các chương trình tiết kiệm lượng Việt Nam chưa triển khai rộng rãi, Do đó, u cầu cấp thiết lúc ngồi việc nghiên cứu chương trình đưa giải pháp tiết kiệm lượng cho lĩnh vực đòi hỏi Chính phủ phải nhanh chóng có hướng dẫn thi hành luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu với điều khoản qui định rõ ràng, biện pháp chế tài nghiêm khắc biện pháp hỗ trợ khuyến khích để đẩy nhanh chương trình triển khai sử dụng lượng tiết kiệm hiệu 1.1.3 Thực trạng quản lý lượng Việt Nam 1.2 Vai trò quản lý nhu cầu DSM 1.2.1 Khái niệm DSM 1.2.2 Nâng cao hiệu suất sử dụng hộ tiêu thụ a) Khu vực nhà b) Khu vực nơi công cộng c) Khu vực sản xuất 1.2.3 Điều khiển nhu cầu điện phù hợp 1.2.3.1 Điều khiển trực tiếp dòng điện 1.2.3.2 Thay đổi giá bán điện 1.2.3.3 Sử dụng nguồn lượng tái tạo, lượng 1.3 Kết luận Trong chương trình bày khái niêm DSM hai chiến lược chủ yếu DSM, điều khiển nhu cầu dùng điện phù hợp với khả cung cấp điện cách kinh tế nâng cao hiệu suất sử dụng lượng để giảm điện tiêu thụ DSM chương trình mang lại hiệu tiết kiệm lượng cao thực nhiều quốc gia giới Ở nước ta chương trình DSM thực có phần chậm so với nước khác tiềm thực DSM lớn DSM thực cơng cụ hữu ích khơng cho hộ dùng điện mà cònđem lại hiệu cho Tập đoàn điện lực Việt Nam, chủ động quản lý điều khiển nhu cầu điện phù hợp với cung cấp cách hợp lý Trong chương trình bày khái niêm DSM hai chiến lược chủ yếu DSM, nâng cao hiệu suất sử dụng lượng để giảm điện tiêu thụ điều khiển nhu cầu dùng điện phù hợp với khả cung cấp điện cách kinh tế CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG Ở VIỆT NAM 2.1 Mở đầu 2.2 Hệ thống động Phụ tải tiêu thụ điện nhà máy phần lớn động điện Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật dây chuyền sản xuất ta cần quan tâm đến thông số động hiệu suất, hệ số công suất cosφ, tốc độ động tốc độ dây chuyền sản xuất yêu cầu có thay đổi tải, từ ta đưa giải pháp tiết kiệm lượng hiệu hợp lý 2.2.1 Giải pháp điều chỉnh hệ số công suất 2.2.1.1 Ý nghĩa việc nâng cao hệ số công suất 2.2.1.2 Biện pháp nâng cao hệ số công suất a Nâng cao hệ số Cos φ tự nhiên b Nâng cao hệ số cosφ phương pháp bù 2.2.2 Giảm non tải tải động 2.2.3 Dùng động có hiệu suất cao HEMs (High Efficiency Motors) 2.3 Giải pháp biến tần 2.3.1 Nguyên lý làm việc biến tần Hình 2.7 Biến tần ABB ACS 550 Biến tần thiết bị biến đổi tần số dòng điện xoay chiều với nguyên lý làm việc đơn giản Đầu tiên, nguồn điện xoay chiều pha hay pha chỉnh lưu lọc thành nguồn chiều phẳng Công đoạn thực chỉnh lưu cầu diode tụ điện Nhờ vậy, hệ số công suất cosφ hệ biến tần có giá trị khơng phụ thuộc vào tải có giá trị 0.96 Điện áp chiều biến đổi (nghịch lưu) thành điện áp xoay chiều pha hay pha đối xứng Công đoạn thực thông qua hệ IGBT (transistor lưỡng cực có cổng cách ly) phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM) Nhờ tiến công nghệ vi xử lý công nghệ bán dẫn lực nay, tần số chuyển mạch xung lên tới dải tần số siêu âm nhằm giảm tiếng ồn cho động giảm tổn thất lõi sắt động 2.3.2 Ứng dụng biến tần Biến tần sử dụng cho nhiều mục đích khác biến tần đạt hiệu cao ứng dụng điều khiển vô cấp tốc độ động để đáp ứng yêu cầu công nghệ Tùy vào việc ứng dụng biến tần lĩnh vực điều khiển khác mà hiệu mang lại cho người ứng dụng thể mặt khác như: tiết kiệm lượng, khởi động… Việc sừ dụng biến tần cách tốt để tiết kiệm lượng cho động có tải không ổn định Biến tần thường sử dụng cho thiết bị sau: Các loại bơm nước giải nhiệt cho bình ngưng, dàn ngưng Các loại bơm nước giải nhiệt máy nén lạnh Các loại quạt tháp giải nhiệt 2.3.3 Đặc điểm biến tần Ở trạng thái khởi động nhẹ, biến tần bắt đầu tăng tốc vào tần số lưới điện không phụ thuộc vào tần số định Khi tần số đầu biến tần đạt đến tần số lưới điện (thiết lập giao diện chính), sau đầu biến tần trở thành 0, đồng thời biến tần gửi lệnh “chuyển giao cho lưới điện” Lệnh làm cho mạch điều khiển chuyển giao nguồn cung cấp lượng động từ biến tần vào lưới điện 2.3.4 Nguyên lý điều chỉnh tốc độ thay đổi tần số Các phương pháp điều chỉnh chủ yếu thực hiện: + Trên stator: Thay đổi điện áp U đưa vào dây quấn stator, thay đổi số đôi cực từ P dây quấn stator thay đổi tần số f nguồn điện + Trên rotor: Thay đổi điện trở rotor, nối cấp đưa sức điện động phụ vào rotor 2.3.5 Sự thay đổi công suất thay đổi tốc độ động Với động ( quạt, bơm ly tâm), sử dụng biến tần để điều chỉnh tốc độ động dẫn đến thay đổi lưu lượng thay đổi công suất, tiết kiệm lượng nâng cao độ tin cậy hệ thống - Khi không dùng biến tần điều khiển tốc độ động tốc độ động khơng điểu chỉnh tốc độ nên phải tiêu tốn 100% công suất điện - Khi dùng biến tần để điều chỉnh tốc độ động tốc độ động điều chỉnh tốc độ nên tiêu tốn có 34,3% công suất điện 2.4 Hệ thống chiếu sáng 2.4.1 Khái niệm định nghĩa 2.4.2 Các giải pháp sử dụng chiếu sáng hiệu Gồm thành phần sau Hình 2.8 Cấu tạo đèn led tube Nguyên lý hoạt động Bóng đèn Led dựa cơng nghệ bán dẫn Hoạt động bóng đèn led giống với nhiều loại điốt bán dẫn Khối bán dẫn loại p chứa nhiều loại lỗ trống tự mang điện tích dương nên ghép với khối bán dẫn n (Chứa điện tử tự do) lỗ trống có xu hướng chuyển động khuyếch tán sang khối n Cùng lúc khối p lại nhận thêm điện tử (điện tích âm) từ khối n chuyển sang Kết khối p tích điện âm (thiếu hụt lỗ trống dư thừa điện tử) khối n tích điện dương (thiếu hụt điện tử dư thừa lỗ trống) Ở biên giới hai bên mặt tiếp giáp, số điện tử bị lỗ trống thu hút chúng tiến lại gần nhau, chúng có xu hường kết hợp với tạo thành nguyên tử trung hòa Q trình giải phóng lượng dạng ánh sáng (hay xạ điện từ có bước sóng gần đó) Ưu điểm đèn lebtube so với đèn huỳnh quang + Tuổi thọ đèn: + Tiếng ồn: + Màu sắc ánh sáng: + Tác động tới môi trường + Thời gian bật tắt đèn + Năng lượng tiêu thụ + Độ bền: + Lượng nhiệt tỏa ra: CHƯƠNG NHÀ MÁY VÀ CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 3.1 Tổng quan nhà máy 3.1.1 Thông tin chung - Lĩnh vực kinh doanh: Chủ yếu thu mua cá ngừ đại dương, cá bớp, cá hồng sơ chế, đông lạnh, xuất - Số lượng công nhân – nhân viên: 120 người - Số ngày hoạt động năm khoảng 300 ngày/ năm Bình thường công nhân làm 10 giờ/ ngày Vào thời gian cao điểm làm với 12 giờ/ ngày - Lượng điện tiêu thụ năm khoảng triệu kWh/năm - Điện mua trực tiếp từ Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa- Thơng qua máy biến áp TBA 400KVA-22/0,4kV cung cấp cho nhu cầu chiếu sáng, đông lạnh, điều hòa Cơng ty cổ phần thủy sản JK FISHCO sử dụng lượng điện tương đối lớn so với sản lượng sản xuất cơng ty Do đó, việc đề giải pháp tiết kiệm điện nhằm hạ giá thành sản phẩm có ý nghĩa lớn cơng ty Hình 3.1 Cơ cấu máy quản lý công ty TNHH JK FISHCO 3.1.2 Quy trình cơng nghệ 3.1.3 Tình hình sản xuất Hình 3.3 Biểu đồ tương quan sản phẩm điện tiêu thụ 10 CHƯƠNG TÍNH TỐN ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG 4.1 Mở đầu: 4.2 Hệ thống chiếu sáng  Các cơng thức tính tốn Vốn đầu tư chi phí lắp đặt V = S * B *1,1 (3.1) Trong đó: S : số lượng bóng đèn huỳnh quang cần thay (cái) B : giá tiền ứng với bóng đèn LED (VNĐ/cái) V : vốn đầu tư vật liệu chi phí lắp đặt (chi phí lắp đặt tạm tính 10% chi phí vật liệu) (VNĐ) Điện tiêu thụ bóng đèn tại: A1 = ksd*P1 * t (3.2) Trong đó: P1: cơng suất định mức bóng đèn huỳnh quang t : thời gian làm việc trung bình đèn năm (h) ksd : hệ số sử dụng đèn chiếu sáng A2 = ksd*P2 * t (3.3) Trong đó: P2: cơng suất định mức bóng đèn bóng đèn LED thay Cơng suất tiết kiệm : A = A1 – A2 Số tiền tiết kiệm năm thay bóng đèn C= A* C Trong đó: C : số tiền tiết kiệm năm thay bóng đèn C : giá tiền điện trung bình ứng với kWh (VNĐ/kWh) Thời gian thu hồi vốn đầu tư T=V/ C Trong đó: T : thời gian thu hồi vốn đầu tư (năm) Lượng khí thải MCO2 = A * m Trong đó: (3.4) (3.5) (3.6) (3.7) 11 Mco2 : lượng khí thải giảm nhờ thay đổi giải pháp (Tấn) m : lượng khí thải đơn vị ứng với kWh, m = 0,812 kg/kWh 4.2.1 Cơ hội 1: Thay đèn huỳnh quang đèn led tube Thay 102 bóng đèn huỳnh quang T10 - 1,2m - 40W sử dụng, đèn Led tuýp 1,2m - 20W hãng Phillip với giá B = 308.000 VNĐ/bóng Với đèn thay giảm 20W, tương đương 50% điện tiêu thụ Áp dụng công thức (3-1); (3-2); (3-3); (3-4); (3-5); (3-6); (3-7) ta có V = 102 * 308.000 * 1,1 = 34.557.600 (VNĐ) A1 = ksd*P1 * t = 0,9*102 * 40 * 300 * 15 = 16.524.000 (W) = 16.524 (kW) A2 = ksd*P2 * t = 0,9*102 * 20 * 300 * 15 = 8.262.000 (W) = 8.262 (kW) A = A1 – A2 =16.524 – 8.262 = 8.262 (kW) C = A * C = 8.262 * 1.621 = 13,392,702 (VNĐ) T = V / C = 34.557.600 / 13,392,702 = 2,6 (năm) MCO2 = A * m = 8.262 * 0,812 = 6708,744 (kg) =6,708 (tấn) Bảng 4.2 Tổng hợp hiệu đầu tử thay đèn led tube nhà máy Đơn giá điện trung bình 103vnđ/kWh Hiện trạng Số đèn huỳnh quang T10 –1,2m - ballast điện tử bóng Số ngày hoạt động năm ngày Số hoạt động ngày Cơng suất hoạt động trung bình đèn T8 – W 1,2m - ballast điện tử Thay Công suất đèn Led tuýp 1,2m – 20W Công suất giảm Điện tiết kiệm Tiền tiết kiệm W W kWh/năm Triệu vnđ/năm 1.745 102 300 20 40 20 20 8.262 13,392,702 Chi phí đầu tư Giá đèn Led tuýp 1,2m – 20W Chi phí đầu tư 102 đèn Led tuýp 1,2m – 20W Nhân công thay đèn (10% vật tư) Tổng mức đầu tư Thời gian hoàn vốn ngàn vnđ Triệu vnđ Triệu vnđ Triệu vnđ năm 308.000 34 3,4 37,4 2,39 4.2.2 Cơ hội 2: Thay đèn tròn cơng suất lớn Leld Bulb 18W 4.2.3 Cơ hội 3: Thay đèn cao áp 450W đèn cao áp 150W 12 Bảng 4.7 Tổng hợp hiệu đầu tư thay loại đèn nhà máy Nội dung Chi phí vật tư + lắp đặt cho đèn led tube 20 W thay cho đèn huỳnh quang T8 40W Chi phí vật tư + lắp đặt cho đèn led Buld 18W thay cho đèn huỳnh quang sợi đốt 100W Chi phí vật tư + lắp đặt cho đèn cao áp 150W thay cho đèn cao áp 450W Tổng chi phí cho việc thay loại đèn Tổng tiền tiết kiệm thực giải pháp Thời gian hoàn vốn Đơn vị Triệu vnđ Số lượng 37,4 Triệu vnđ 6,06 Triệu vnđ 4,2 Triệu vnđ Triệu vnđ 47,66 43,338,942 năm 3,27 4.2.4 Thiết kế lại hệ thống chiếu sáng với phần mềm Dialux Để làm rõ thêm giải pháp điều chỉnh hệ thống chiếu sáng nhà máy, tác giả sử dụng phần mềm Dialux thiết kế hệ thống chiếu sáng Minh họa cho phần thiết kế tác giả chọn phân xưởng chế biến [10] Diện tích phòng với thơng số sau : Dài 9m; rộng 20m với độ cao 3,2m 4.2.4.1 Đặt thông số thiết kế đèn huỳnh quang vào phần mềm Dialux để kiểm tra độ rọi đảm bảo yêu cầu sử dụng Qua khảo sát với diện tích trên, hệ thống đèn chiếu sáng phân xưởng chế biến gồm 24 đèn huỳnh quang, công suất bóng 40W bố trí sau: + Chiều dài dãy đèn + Chiều rộng dãy đèn Để kiểm tra thiết kế hệ thống đèn ta đưa vào cách bố trí dãy đèn vào phần mềm Dialux ta cách bố trí theo mặt phẳng nằm ngang sau: 13 Hình 4.1 Cách bố trí hệ thống đèn đưa vào Dialux Nhận xét: Do đèn huỳnh quang 40W khơng có thư viện Philips nên tác giả sử dụng 24 đèn T8 36W thay cho 24 đèn huỳnh quang với thông số độ rọi công suất tương đương Các quy trình đưa sau: - Kiểm tra thông số độ rọi đèn - Kiểm tra thông số đèn - Kiểm tra hệ số phản xạ tường, trần nhà - Bố trí vị trí đèn theo diện tích phòng - Tổng hợp thơng số độ rọi, công suất phương án đưa - Kiểm tra phân bố độ rọi theo tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng TCVN 7114-1:2008 Đặt thông số thiết kế đèn led vào phần mềm Dialux để kiểm tra độ rọi đảm bảo yêu cầu sử dụng 14 Hình 4.7 Thơng số độ rọi Hình 4.8 Thơng số đèn led Hình 4.9 Hệ số phản xạ tường, trần, nhà 15 Hình 4.10 Bố trí vị trí đèn theo diện tích phòng Hình 4.11 Bảng tổng hợp thông số 24 đèn led 16 Bảng 4.8 Tổng hợp thơng số đèn thơng qua giải pháp tính toán Đèn huỳnh Đèn huỳnh Đèn led tub Nội dung quang quang 39,5 W 40W T8 36W Số lượng đèn 24 24 24 bóng Tổng cường độ chiếu sáng (lm) 115200 113880 120000 Công suất (W) 1920 1728 948 Nhận xét: Theo tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng TCVN 7114-1:2008, ISO 89951:2002 mật độ quang thông trung bình phân xưởng chế biến 500 lm [11] Qua thơng số tổng hợp có bảng 4-8 ta thấy tổng cường độ chiếu sáng tổng công suất đèn 24 đèn huỳnh quang, 24 đèn huỳnh quang T8 24 đèn led có giá trị tương đương Trong công suất 24 đèn led ½ cơng suất 24 đèn huỳnh quang Vì vậy, để tiết kiệm điện dùng cho phần chiếu sáng xưởng chế biến, tác giả sử dụng 24 đèn led để thay 24 đèn huỳnh quang Sử dụng phần mềm Dialux để bố trí đèn kiểm tra phân bố độ rọi 17 Hình 4.12 Phân bố độ rọi trung bình diện tích phòng Hình 4.13 Phân bố độ rọi đèn led theo hình chiếu 3D 4.2.5 Kết luận: 18 Sau đưa phương án sử dụng đèn vào phần mềm xuất bảng phân bố độ rọi trung bình phân xưởng chế biến Nhận thấy kết phương án phù hợp 4.2.6 Kiến nghị: Phần mềm Dialux công cụ hỗ trợ phần thiết kế chiếu sáng mạnh Với thư viện đồ sộ cập nhật giúp người thiết kế kiểm tra tồn thơng số cần lắp đặt xem có phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế chiếu sáng, qua tiết kiệm thời gian chi phí cho doanh nghiệp Vì cần sử dụng cơng cụ rộng rãi để tăng hiệu phần thiết kế hệ thống chiếu sáng dân dụng cơng nghiệp, qua giảm lượng khí thải CO2 thải ngồi mơi trường góp phần giảm tải cho hệ thống lưới điện 4.3 Hệ thống động Trong chu kỳ tải biến đổi, nhiều động chạy mức thấp 50% công suất thiết kế phần lớn chu trình tải Trong giai đoạn tải thấp, chúng tiêu tốn nhiều điện chúng thực cần Mức tiêu thụ vượt q khơng gây phí khơng cần thiết hố đơn tiền điện bạn mà góp phần phá huỷ thiết bị bạn lượng thừa, thơng qua vòng quay động cơ, chuyển thành nhiệt độ, độ rung tiếng ồn Thông qua việc giám sát mức tải trục động chu kỳ cấp điện, Biến tần cung cấp cho động bạn lượng điện cần thiết để chạy cách hiệu thời điểm trình vận hành Biến tần tích hợp kết nối với thiết bị xung quanh chí tự động ngắt động bạn động khơng sử dụng để làm giảm lượng điện tiêu thụ Vì Luận văn chọn biến tần để lắp đặt cho hệ thống máy nén lạnh nhà máy 19 Hình 4.14 Biến tần ABB ACS 550  Các cơng thức tính tốn Dùng BT với động non tải có tải ln thay đổi: 𝑃1 = 𝑃đ𝑚 (3 8) 𝜂 𝐴 = 𝑃1 𝑡 (3 9) 𝐴𝐵𝑇 = 𝑃1 ∑𝑛𝑖=1(𝑘𝑝𝑡𝑖 𝑡𝑖 ) (3 10) ∆𝐴 = 𝐴 − 𝐴𝐵𝑇 (3 11) ∆𝐶 = ∆𝐴 𝐶 (3 12) T=V/∆𝐴 (3 23) 𝑀𝑐𝑜2 = ∆𝐴 𝑚 (3 14) Trong đó: - Pđm cơng suất định mức động (kW) - η hiệu suất động - P1 công suất điện đầu vào (kW) - A điện tiêu thụ chưa dùng biến tần (kWh) - ABT điện tiêu thụ dùng biến tần (kWh) - kpti hệ số phụ tải ứng với tải động thay đổi - t thời gian làm việc trung bình động năm (h) - ΔA ĐNTK trước sau thay đổi giải pháp (kWh) - C giá tiền điện ứng với kWh (VNĐ/kWh) - T thời gian thu hồi vốn đầu tư thiết bị - V vốn đầu tư chi phí lắp đặt, vận hành thiết bị (VNĐ) 4.3.1 Cơ hội 4: Lắp biến tần cho động máy nén lạnh (Tiền đông): η= 82%, P = 22.5 kW - Khi chưa lắp biến tần điện tiêu thụ năm n AKBT P1i n (k pti ti ) i = A KBT1 = 22.5/0,86 x 0,9 x 3600 𝑃đ𝑚 𝜂𝑖 ( k pti ti ) i = 84,767 (kWh/năm) 20 A KBT2 = 22.5/0,9 x 0,8 x 3600 = 72,000 (kWh /năm) A KBT3 = 22.5/0,8 x 0,5 x 3600 = 50,625 (kWh/năm) A KBT = A KBT1 + A KBT2 + A KBT3 = 207,392 (kWh /năm) - Khi lắp thêm biến tần lượng điện tiêu thụ năm là: ABT1 = 22.5/0,92 x 0,86 x 3600 = 79,239 (kWh/năm) ABT2 = 22.5/0,92 x 0,9 x 3600 = 70,435 (kWh /năm) ABT3 = 22.5/0,92 x 0,5 x 3600 = 44,022 (kWh/năm) ABT = ABT1 + ABT2 + ABT3 = 193,696 (kWh /năm) -Lượng điện tiết kiệm năm lắp thêm biến tần là: A = AKBT - ABT = 13,697 (kW/ h/năm) Chọn Biến tần ABB ACS 550, 380V công suất 30 kW giá 41,368,800 VNĐ Chi phí mua vật tư phụ lắp đặt biến tần 20% giá trị biến tần Vậy vốn đầu tư biến tần là: V= Tiền mua biến tần+ chi phí lắp đặt V = 41,368,800 +(0,2x 41,368,800) = 49,642,560 (Đồng) - Số tiền tiết kiệm năm lắp thêm biến tần là: C = 13,697 x 1745 = 23,900,898 (Đồng) - Thời gian thu hồi vốn: T =V/ C = 2.08 (năm) - Khả giảm thải khí CO2 : MCO2 = A x 0,5674 10 = 13,697 x 0,5674 10 = 7.77 (tấn) Bảng 4.8 Hiệu đầu tư lắp đặt Biến tần cho động máy nén lạnh (Tiền đông): η= 82%, P = 22.5 kW Nội dung Đơn vị Số lượng Công suất động kW 22,5 Hiệu suất động 0,82 Điện chưa dùng biến tần kW 207,392 Điện sau dùng biến tần kW 193,696 Điện tiết kiệm năm kW 13,697 Số tiền tiết kiệm năm Đồng 23,900,898 Thời gian hoàn vốn T = V/ΔC Năm 2,08 Khả giảm thải khí CO2 Tấn 7,77 21 4.3.2 Cơ hội 5: Lắp biến tần cho động máy nén lạnh ( Hầm đông 1): η= 78%, P = 67.5 kW 4.3.3 Cơ hội 6: Lắp biến tần cho động máy nén lạnh ( Hầm đông 1): η= 80%, P = 56.25 kW 4.3.4 Cơ hội 7: Lắp biến tần cho động máy nén lạnh η= 78%, P = 7.5 kW 4.3.5 Cơ hội 8; Lắp biến tần cho động máy nén lạnh η= 80%, P = 15 kW 4.3.6 Cơ hội 9: Lắp biến tần cho động máy nén hầm đông η= 82%, P = 15 kW 4.3.7 Cơ hội 10: Lắp biến tần cho động máy nén lạnh Khối đá vảy1 η= 84%, P = 15 kW 4.3.8 Cơ hội 11: Lắp biến tần cho động máy nén lạnh Khối đá vảy η= 78%, P = 15 kW 4.3.9 Cơ hội 12: Lắp đặt biến tần cho động máy nén lạnh ( Kho bảo quản nguyên liệu) η= 78%, P = 15 kW Bảng 4.17 Tổng hợp hội tiết kiệm điện lắp đặt Biến tần T T Điện Tổng tiết Động C.S kiệm (kW) (kW) Tiền đông Hầm đông Hầm đông Nén lạnh1 Nén lạnh Hầm 22.5 67.5 56.25 7.5 15 15 Tiền tiết kiệm (Tr đồng) Vốn Đầu tư (Tr đồng) T.gian Giảm thu khí hồi thải vốn CO2 (Năm) (tấn) 8,878 14,391,886 49,642,560 3.45 5.04 26,546 43,031,795 127,408,800 2.96 15.06 20,477 33,192,749 127,408,800 3.84 11.62 3,699 5,996,283 33,952,800 5.66 2.10 5,163 8,369,728 49,642,560 5.93 2.93 8,416 13,642,991 49,642,560 3.64 4.78 22 đông Khối đá vảy Khối đá vảy Kho bảo quản NL 15 15 15 Tổng hợp 9,816 15,912,516 49,642,560 3.12 5.57 7,220 11,703,649 49,642,560 4.24 4.10 7,702 12,485,297 49,642,560 3.98 4.37 97,919 158,726,895 586,625,760 56 4.4 Tổng hợp giải pháp tiết kiệm điện Bảng 4.18 Tổng hợp có hội tiết kiệm thống động chiếu sáng STT Nội dung Hệ thống Tiền tiết tiết kiệm kiệm (Tr (kWh) đồng) 97,919 158,726,895 586,625,760 85 24,282 39,361,122 47,66 19,715 122,201 198,088,017 586,625,760 104,715 Vốn Đầu tư (Tr đồng) Giảm khí thải CO2 (tấn) động Hệ thống Điện chiếu sáng Tổng 4.4.1 Cơ hội 13: Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 4.5 Kết luận Các hội tác giả đề mang lại lợi ích đáng kể Mặt khác chế độ bảo dưỡng định kỳ nghiêm ngặt đặt nên tuổi thọ thiết bị tăng lên, hạn chế chi phí sửa chữa hàng năm Qua kết tính tốn Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản JK FISHCO, tổng số tiền đầu tư 586,625,760 (VNĐ), số tiền tiết kiệm hàng năm 198,088,017 (VNĐ), thời gian thu hồi vốn từ đến (năm), khí thải giảm hàng năm đạt 104.715 (tấn), điện tiết kiệm 122,201 (kWh) Vậy hội để tiết kiệm điện cho công ty khả thi 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đối với sở sản xuất, vấn đề tiết kiệm điện quan tâm hàng đầu chi phí tiền điện chiếm phần lớn chi phí hoạt động cơng ty Trong công ty, lượng điện tiêu tốn chủ yếu hệ thống động không đồng xoay chiều pha Trong trình hoạt động động cơ, tùy theo yêu cầu công nghệ mà công ty sử dụng mà chế độ hoạt động chúng thay đổi, nhiên vấn đề động chạy không tải, non tải, chạy không tránh khỏi dẫn đến việc sử dụng sử dụng lượng lãng phí khơng hiệu Chi phí lượng đơn vị sản phẩm tăng lên, hiệu lao động thấp, giá thành sản phẩm cao, khó cạnh tranh với cơng ty có hiệu sử dụng lượng đạt mức cao Đối với công ty cổ phần thủy sản JK FISHCO vấn đề áp dụng công nghệ tiên tiến để tiết kiệm điện chiếu sáng sử dụng loại đèn Led tiết kiệm lượng; sử dụng Biến tần để nâng cao hiệu suất sử dụng động chưa nhiều quan tâm Với tính cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường với nhiều công ty chế biến thủy sản có nước nói chung địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói riêng, việc tiết kiệm lượng giảm chi phí sản xuất cần coi trọng buộc phải giảm thiểu Trong qua thống kê, chi phí cho tiêu tốn lượng chiếm mức cao tồn chi phí cơng ty Xuất phát từ vấn đề đề tài “ Nghiên cứu, tính tốn đề xuất giải pháp tiết kiệm điện cho công ty cổ phần thủy sản JK FISHCO” thực nhằm mục đích tiết kiệm điện thơng qua tiết kiệm cho phí sản xuất cho cơng ty, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp góp phần bảo vệ mơi trường Các lợi ích đạt sau thực giải pháp 1.1 Về mặt kinh tế Sau tính tốn, thực cải tạo hệ thống chiếu sáng, hệ thống động máy nén tiết kiệm 122,201 kWh điện tiêu thụ tương ứng với số tiền tiết kiệm 198,088,017 vòng năm 1.2 Về mặt mơi trường Qua kết nghiên cứu tác giả đưa giải pháp nhằm tiết kiệm đáng kể lượng điện tiêu thụ cơng ty, thơng qua làm giảm lượng khí thải CO2 thải ngồi mơi trường- vấn đề toàn cầu sở sản xuất Kết nghiên cứu đưa giải pháp tiết kiệm lượng, giảm 104.715 khí thải CO2 thải ngồi mơi trường 1.3 Về mặt xã hội Vấn đề sử dụng tiết kiệm lượng sử dụng hiệu mang lại lợi ích đáng kể doanh nghiệp doanh nghiệp sử dụng công 24 nghệ cũ, lạc hậu Bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến, đại giá thành sản phẩm giảm xuống, tính cạnh tranh cao hơn, chất lượng sản phẩm tốt qua góp phần thúc đẩy phát triển xã hội Sản phẩm q trình nghiên cứu áp dụng doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu sử dụng tiết kiệm lượng Lượng điện tiêu thụ giảm làm giảm tải gánh nặng việc tăng công suất sản lượng điện hàng năm góp phần đảm bảo an ninh lượng Quốc gia Kiến nghị Ngoài biện pháp đưa luận văn nhà máy hoạt động hiệu cần trọng đến vấn đề kỹ thuật, môi trường làm việc sức khỏe công nhân Tác giả đưa thêm số kiến nghị sau: 1.1 Môi trường làm việc Đặc trưng doanh nghiệp chế biến thủy hải sản mơi trường làm việc có độ ẩm cao, vi sinh vật dễ phát triển có nhiều mùi khó chịu Để giải vấn đề doanh nghiệp thường sử dụng loại hóa chất khử trùng có tính độc hại, cần bố trí thêm hệ thống quạt hút để làm thơng thống mơi trường làm việc nâng cao sức khỏe cho người lao động Tăng cường biện pháp bảo hộ lao động cho cơng nhân q trình sản xuất Đảm bảo hiệu suất chiếu sáng chế độ bảo dưỡng lau chùi thường xuyên thiết bị chiếu sáng tránh làm ảnh hưởng đến suất lao động người công nhân 2.2 Kỹ thuật Do độ ẩm cao nên để đảm bảo cho thiết bị điện tử Powerboos lắp đặt cho động hoạt động yêu cầu kỹ thuật cần có chế độ bảo quản, bảo dưỡng đặt biệt tăng cường tuổi thọ, thời gian sử dụng thiết bị Cần có chế độ sử dụng hợp lý, luân phiên động có thời gian bảo trì, bảo dưỡng quy trình Có chế độ đo đếm, theo dõi ghi chép lại thông số động để khắc phục cần thiết 2.3 Quản lý Các công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tiết kiệm lượng phải diễn thường xun, ln trì q trình sản xuất để hiệu sử dụng lương cao Tăng cường ý thức sử dụng tiết kiệm lượng hiệu toàn cán cơng nhân xí nghiệp Có chế độ thưởng phạt thích hợp với người quản lý trực tiếp việc sử dụng lượng ... kiệm lượng - Phân tích hội tiết kiệm điện dây chuyền sản xuất Công ty cổ phần thủy sản JK FISHCO - Tính tốn đề xuất giải pháp tiết kiệm điện cho Công ty cổ phần thủy sản JK FISHCO Ý nghĩa khoa học... áp dụng vào thực tế cho Công ty chế biến thủy sản JK FISHCO Tên đề tài: TÍNH TỐN ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN JK FISHCO Cấu trúc luận văn Nội dung luận... thống kê, chi phí cho tiêu tốn lượng chiếm mức cao tồn chi phí công ty Xuất phát từ vấn đề đề tài “ Nghiên cứu, tính tốn đề xuất giải pháp tiết kiệm điện cho công ty cổ phần thủy sản JK FISHCO” thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện năng cho công ty cổ phần thủy sản JK FISHCO, thành phố Đà nẵng, Tính toán đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện năng cho công ty cổ phần thủy sản JK FISHCO, thành phố Đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay