Nghiên cứu, tính toán các giải pháp tiết kiệm điện

26 45 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 20:59

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HUỲNH NGỌC MAI NGHIÊN CỨU, TÍNH TỐN CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG CHO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỌ QUANG Chuyên ngành : Kỹ thuật điện Mã số : 60 52 02 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN Đà Nẵng – Năm 2017 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN VINH TỊNH Phản biện 1: TS Đoàn Anh Tuấn Phản biện 2: TS Lê Kỷ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện họp Trường Đại học Bách khoa vào ngày 13 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Bách khoa  Thư viện Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong giai đoạn cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, lượng nói chung lượng điện nói riêng ln đóng vai trò then chốt ảnh hưởng đến lĩnh vực sống Các nguồn nhiên liệu hóa thạch dầu thơ, than đá, khí tự nhiên cạn dần Do việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu ưu tiên quan trọng sách lượng quốc gia Một giải pháp để tiết kiệm lương nói chung lượng điện nói riêng mà nhiều nước giới Việt Nam áp dụng chương trình quản lý nhu cầu (Demand Side Managent gọi tắt DSM) Tiềm DSM với thành phần phụ tải đa dạng phong phú, với phụ tải công nghiệp chủ yếu động điện không đồng đối tượng tác động mạnh mẽ có hiệu lớn chương trình quản lý nhu cầu Động khơng đồng có cấu tạo đơn giản, dải công suất rộng, dễ sử dụng, bảo dưỡng sữa chữa nên dùng nhiều thực tế Tuy nhiên việc lựa chọn sử dụng động không đồng cho hiệu tránh lãng phi khơng phải điều đơn giản Do việc sử dụng hiệu động không đồng góp phần tiết kiệm điện cho nhà máy, xí nghiệp Trạm xử lý nước thải Thọ Quang trạm xử lý nước thải trực thuộc Công ty Thoát Nước xử lý nước thải Đà Nẵng Có chức xử lý tồn nước thải khu công nghiệp chế biến thủy sản Thọ Quang với công suất thiết kế 2000 m3/ngày đêm Phụ tải điện chủ yếu trạm xử lý chủ yếu động không đồng pha dùng để bơm nước cấp khí cho hệ thống xử lý nước thải Các động điện khơng có hệ thống điều khiển điều chỉnh tốc độ hầu hết hoạt động chế độ định mức Mỗi năm chi phí tiền điện khoảng 1,2 tỉ đồng chiếm gần 30% so với tổng doanh thu Việc sử dụng điện chưa thực hiệu số khâu xử lý, động lắp đặt chưa phù hợp với nhu cầu tải thực tế Chính tơi thực đề tài: Nghiên cứu, tính tốn giải pháp tiết kiệm điện cho trạm xử lý nƣớc thải Thọ Quang Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu giải pháp quản lý điện năng, giải pháp sử dụng điện tính toán đề giải pháp tiết kiệm điện nhằm mang lại hiệu giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao lợi nhuận cho công ty Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Khảo sát nghiên cứu đưa giải pháp kỹ thuật quản lý lượng nhằm sử dụng lượng tiết kiệm hiệu cho Trạm xử lý nước thải Thọ Quang Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu dây chuyền công nghệ trạm xử lý Khảo sát thực trạng sử dụng lượng nghiên cứu giải pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết hợp nghiên cứu lý thuyết với nghiên cứu thực nghiệm Nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu tài liệu sách, báo, chuyên đề khoa học tiết kiệm lượng, giáo trình Nghiên cứu thực nghiệm: Áp dụng lý thuyết nghiên cứu để tính toán cho trạm xử lý nước thải Thọ Quang Ý nghĩa khoa học thực tiễn Ý nghĩa khoa học: Góp phần phát triển ứng dụng thiết bị điều khiển thơng minh vào quy trình xử lý nước thải, tự động hóa trạm xử lý, ổn định chất lượng nước thải sau xử lý trạm xử lý nước thải Trên sở áp dụng cho trạm xử lý nước thải khác công ty trạm xử lý ngồi cơng ty Ý nghĩa thực tiễn: Nghiên cứu giải pháp sử dụng lượng hiệu phụ tải điện, qua tiết kiệm điện năng, giảm chi phí sản xuất trạm xử lý, góp phần cải tạo mơi trường Tên luận văn Căn theo đối tượng phạm vi nghiên cứu, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn đặt tên là: “nghiên cứu, tính tốn giải pháp tiết kiệm điện cho Trạm xử lý nước thải Thọ Quang” Cấu trúc luận văn Luận văn ngồi phần mở đầu kết luận gồm có chương: Chương 1: Tổng quan chương trình quản lý nhu cầu (DSM) Chương 2: Các giải pháp hiệu tiết kiệm điện sản xuất Việt Nam Chương 3: Tính tốn tiết kiệm lượng trạm xử lý nước thải Thọ Quang CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHU CẦU (DSM) 1.1 KHÁI NIỆM VỀ DSM DSM hợp tác giải pháp kỹ thuật – Công nghệ- Kinh tế- Xã hội- nhằm sử dụng điện cách hiệu tiết kiệm 1.2 CHIẾN LƢỢC CỦA DSM 1.2.1 Điều khiển nhu cầu điện phù hợp với khả cung cấp điện cách kinh tế 1.2.1.1 Điều khiển trực tiếp dòng điện 1.2.1.2 Tích trữ lượng 1.2.1.3 Sử dụng nguồn lượng tái tạo, lượng 1.2.1.4 Giá bán điện thay đổi 1.2.2 Nâng cao hiệu suất sử dụng điện hộ tiêu thụ 1.2.2.1 Sử dụng thiết bị điện có hiệu suất cao 1.2.2.2 Giảm thiểu sựu tiêu phí lượng cách vô công 1.3 KẾT LUẬN CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP VÀ HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG TRONG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM 2.1 MỞ ĐẦU 2.2 HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 2.2.1 Khái niệm số định nghĩa 2.2.1.1 Ánh sáng 2.2.1.2 Độ rọi E 2.2.1.3 Quang thông Φ 2.2.1.4 Hiệu ánh sáng 2.2.2 Thiết kế chiếu sáng 2.2.2.1 Phương pháp tính tốn chiếu sáng 2.2.2.2 Bố trí đèn 2.2.3 Giải pháp sử dụng lƣợng hiệu 2.2.3.1 Sử dụng nguồn sáng hợp lý 2.2.3.2 Lựa chọn chủng loại chiếu sáng phù hợp Mỗi loại đèn thiết kế chế tạo với mục đích sử dụng định, phù hợp với chác phân bố ánh sáng đèn Việc sử dụng không dung chủng loại đèn làm ảnh hưởng đến hiệu hệ thống chiếu sáng, tăng chi phí điện tiêu thụ tăng chi phí đầu tư ban đầu Xu phát triển công nghệ chiếu sáng thay đổi nhanh Các nhà sản xuất tung thị trường nhiều loại đèn liên tục cải tiến kỹ thuật cho chúng, loại đèn cũ nhường chỗ cho loại đèn tân tiến phù hợp với nhu cầu thực tế 2.2.3.3 Điều khiển vận hành hợp lý hệ thống chiếu sáng Việc sử dụng cảm biến ánh sáng để lấy tín hiệu từ việc thay đổi độ sáng khu vực cần chiếu sáng để điều khiển cho hệ thống chiếu sáng giúp nâng cao hiệu vận hành Những hệ thống chiếu sáng có điều khiển thuộc loại điều khiển tập trung, chúng giúp giảm thiểu lãng phí lượng Bên cạnh cách phương pháp vận hành hợp lý hệ thống góp phần không nhỏ việc tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng 2.2.3.4 Áp dụng số công nghệ 2.3 HỆ THỐNG ĐỘNG CƠ Phụ tải tiêu thụ điện xí nghiệp nhà máy phần lớn động điện Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật dây chuyền sản xuất ta cần quan tâm đến thông số động hiệu suất, hệ số công suất cosφ, tốc độ động tốc độ dây chuyền sản xuất yêu cầu có thay đổi tải, từ ta đưa giải pháp tiết kiệm lượng hiệu hợp lý 2.3.1 Giải pháp điều chỉnh hệ số công suất 2.3.1.1 Các biện pháp nâng cao hệ số công suất cosφ chia làm hai nhóm a) Nâng cao hệ số cosφ tự nhiên b) Nâng cao hệ số cosφ phương pháp bù 2.3.2 Bù công suất phản kháng 2.3.3 Xác định dung lƣợng bù Dung lượng bù xác định theo công thức sau: Qb  P(tg1  tg2 ) (2.17) Hệ số công suất cosφ2 thường lấy hệ số công suất quan quản lý hệ thống điện quy định cho hộ tiêu thụ điện, thường cosφ2=0,85÷0,95 2.3.4 Các thiết bị bù 2.3.4.1 Tụ điện 2.3.4.2 Máy bù đồng 2.3.5 Vị trí đặt thiết bị bù Sau tính dung lượng bù bà chọn thiết bị bù, việc bố trí thiết bị bù vị trí mạng điện cho hiệu kinh tế cao việc quan trọng Nguyên tắc bố trí thiết bị bù lám cho đạt chi phí tính tốn nhỏ  Đối với máy bù đồng bộ: Vì cơng suất lớn nên thường đặt tập trung nhũng điểm quan trọng hệ thống điện Ở xí nghiệp nhà máy cơng suất lớn máy bù đồng đặt phhias điện áp cao trạm biến áp trung gian  Đối với tụ điện: Có thể đặt mạng có điện áp cao mạng có điện áp thấp.Tụ điện bố trí theo cách: + Đặt tập trung phía điện áp thấp trạm biến ấp phân xưởng + Đặt thành nhóm tủ phân phối động lực đường dây phân xưởng nhà máy + Đặt phân tán thiết bị dùng điện: phương pháp xét mặt giảm tổn thất điện có lợi với cách bố trí thiết bị ngừng hoạt động tụ điện nghỉ theo Phương án dùng để bù cho động không đồng công suất lớn 2.4 GIẢI PHÁP DÙNG BIẾN TẦN 2.4.1 Nguyên lý điều chỉnh tốc độ thay đổi tần số 2.4.2 Các biến tần dùng để điều chỉnh tốc độ động Các biến tần bán dẫn gồm có: Bộ biến tần bán dẫn trực tiếp biến tần có khâu trung gian chiều (biến tần gián tiếp) a Bộ biến tần trực tiếp dùng Thyristor b Bộ biến tần dùng Thyristor có khâu trung gian chiều 2.4.3 Sự thay đổi công suất thay đổi tốc độ động Với động tương thích ( quạt, bơm ly tâm), sử dụng biến tần để điều chỉnh tốc độ động dẫn đến thay đổi lưu lượng thay đổi công suất, tiết kiệm lượng nâng cao độ tin cậy hệ thống Theo lý thuyết thủy lực [2], cơng suất trục động cơ, lưu lượng dòng chảy Q, áp suất chất lỏng H có quan hệ theo phương trình: P  K H Q (2.27)  Trong đó: K số P cơng suất trục động H áp suất Q lưu lượng  hiệu suất Quan hệ Q, H, P với tốc độ N động sau: - Lưu lượng tỷ lệ bậc với tốc độ động (hình 2.3) Q1 N1  Q2 N Hình 2.3 Biểu đồ quan hệ tố độ lưu lượng (2.28) 10 Khi ta cần điều chỉnh lưu lượng cơng suất thay đổi theo điều chỉnh, thay đổi rõ rệt Ví dụ ứng với 100% tốc độ cơng suất tương ứng 100%, yêu cầu cần giảm lưu lượng (tốc độ) xuống 90% cơng suất xấp xỉ 73% (0,93= 0,729) Hình 2.5 Biểu đồ quan hệ tốc độ áp suất Trong công thức (2.28), (2.29), (2.30): N1 tốc độ động tương ứng với lưu lượng Q1, áp suất Q1, áp suất H1 công suất P1 N2 tốc độ động ứng với lưu lượng Q2, áp suất H2 công suất P2 Sự thay đổi công suất thay đổi lưu lượng ( hình 2.6), hình 2.6: - C1 đường cong thể mối quan hệ áp suất H lưu lượng Q tốc độ cánh quạt lắp trục động không đổi - C2 đường cong thể đặc tính cản đường ống van mở hồn toàn 11 - C3 đường cong thể đặc tính cản đường ống có điều chỉnh van tiết lưu ( đóng bớt van lại) - C4 đường cong thể mối quan hệ áp suất H lưu lượng Q sử dụng biến tần để điều chỉnh tốc độ động Hình 2.6 Giản đồ thay đổi cơng suất thay đổi lưu lượng Giả sử điểm D điển làm việc theo thiết kế động cơ, lưu lượng đầu Q tương ứng Q1là 100%, công suất trục động P1=Q1.H1 ( giả sử hệ số 1) tương ứng với diện tích hình D-H1-O-Q1 Khi yêu cầ đầu giảm, giả sử giảm xuống Q2 theo yêu cầu công nghệ, sức cản đường ống tăng lên giảm van tiết lưu Khi điều chỉnh đóng bớt van, đặc tính đường ống chuyển sang đường cong C3 hệ thống chuyển sang điểm làm việc E Lúc ta thấy áp lực tăng lên công suất trục động công 12 suất trục động tính diện tích E-H2-O-Q2, ta thấy cơng suất giảm so với ban đầu, lượng công suất giảm phần diện tích chênh lệch hình D-H1-O-Q1 E-H2-O-Q2 Nếu giả sử dùng biến tần điều chỉnh tốc độ động Điều chỉnh tần số đưa vào động cho lưu lượng Q với Q2 hệ thống yêu cầu lúc tốc độ quạt giảm xuoongss đường cong C, có lưu lượng Q2 áp suất đường ống H3 giẩm đáng kể công suất trục giảm rõ rệt phần diện tích hình FH3-O-Q2 Như dùng biến tần tiết kiệm điện vag mang lại hiệu kinh tế rõ ràng 2.5 KẾT LUẬN 13 CHƢƠNG TÍNH TỐN TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG TẠI TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI THỌ QUANG 3.1 MỞ ĐẦU 3.2 TỔNG QUAN VỀ TRẠM XỬ LÝ 3.2.1 Quy trình xử lý 3.2.2 Danh mục thiết bị 3.3 CÁC HỆ THỐNG VÀ THIẾT BỊ TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG 3.3.1 Hệ thống động 3.3.1.1 Động bơm nước trạm bơm trung chuyển SPS 3.3.1.2 Hệ thống động trạm xử lý 3.3.2 Hệ thống chiếu sáng Hệ thống chiếu sáng trạm sử dụng loại bóng bóng đèn huỳnh quang 36W loại bóng đèn cao áp 125W loại bóng đèn tiêu thụ lượng lớn qua khảo sát thực tế ta có số liệu tổng hợp bảng 3.5 3.4 TÍNH TỐN KINH TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHI DÙNG GIẢI PHÁP THAY THẾ LOẠI BÓNG TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 3.4.1 Hiện trạng 3.4.2 Biện pháp đề xuất Thay bóng đèn huỳnh quang 36 W thành bóng đèn led TUBE LED 01 120/20W loại tiết 16W cho bóng Ưu điểm loại bóng led tiêu thụ điện thấp, tuổi thọ 30.000 h dài gấp 2,5 lần so với bóng đèn huỳnh quang Mặc khác loại bóng thân thiện với mơi trường khơng chứa thủy ngân hóa chất độc hại an tồn cho người sử dụng Thay bóng đèn cao áp 125W thành bóng đèn đường sử dụng công nghệ led model D CSD01L/35W Rạng Đông 14 quang thông (6500lm) tiết kiệm 90W cho mỗi bóng đèn Ưu điểm loại tiêu thụ điện thấp tuổi thọ lại cao với bóng đèn cao áp 5000h 3.4.3 Phân tích lợi ích thay cho hệ thống chiếu sáng Chi phí thay thiết bị chiếu sáng: Ni = gi x ni ( đồng) (3.1) Trong đó: Ni : chi phí để mua loại bóng vật tư thiết bị kèm theo gi : đơn giá loại đèn I ( đồng/bộ) ni : số lượng đèn cần thay Từ giải pháp công suất điện giảm là: P  ni  ( P1  P2 ) (kW ) 1000 (3.2) Trong đó: P1 : cơng suất tiêu thụ bóng đèn cũ P2 : cơng suất tiêu thụ bóng đèn Điện tiết kiệm được: ΔA= ΔP.a h (kWh/năm) (3.3) Trong đó: ΔA : điện tiết kiệm năm thay bóng đèn a : số ngày hoạt động h : số hoạt động ngày Chi phí điện tiết kiệm hàng năm: ΔC= ΔA C ( đồng) Trong đó: ΔC : chi phí điện tiết kiệm nhờ giải pháp C : đơn giá điện ( đồng/kWh) (3.4) 15 Chi phí nhân cơng lắp đặt: Z = m.V Trong đó: m : số nhân công V : đơn giá cơng (3.5) 3.4.3.1 Thay bóng đèn huỳnh quang 36W bang bóng led tube 20W Bảng 3.6 Thơng số kỹ thuật loại bóng FL T8-36 TUBE LED 01 120/20W 36 20 2500 2200 Hiệu suất phát quang (lm/W) 65 110 Chỉ số hoàn màu 70 80 15000 30000 Thông số kỹ thuật Công suất (W) Quang thông (lm) Tuổi thọ (h) Với việc sử dụng bóng đèn led giúp trạm xử lý tiết kiệm 16W, tăng 50% hiệu suất phát quang Giảm chất phế thải độc hại mơi trường Loại bóng khơng dùng đến chấn lưu, không cần stater, khởi động bật Tuổi thọ bóng tăng gấp lần nên giảm chi phí tần suất sữa chữa bảo dưỡng Hệ số cơng suất gần 1, dòng điện chạy dây dẫn bé 100mA Do không dùng chấn lưu nên khơng phát sinh tiếng ồn lúc bóng đèn làm việc, hoạt động trường hợp điện áp thấp Công suất tiết kiệm thực giải pháp: P  ni  ( P1  P2 ) 26  (36  20)   0, 416 (kW) 1000 1000 16 Tổng điện tiết kiệm năm là: ΔA= ΔP.a h = 0,416 x 365 x 12 = 1.822,08 (kWh) Số tiền tiết kiệm năm là: ΔC= ΔA C = 1.822,08 x 1.638 = 2.984.567 (đồng) Trong đó: C = 1.638 đồng- giá tiền kWh điện ( tính trung bình) Số tiền đầu tư ban đầu: Ni = gi x ni = 26 x 341.000 = 8.866.000 (đồng) Chi phí nhân cơng ước tính: Z = m.V = x 300.000 = 600.000 ( đồng) Thời gian thu hồi vốn: T Ni  Z 8.866.000  600.000   3,17 (năm) ≈38 C 2.984.567 tháng 1Bảng 3.8 Hiệu đầu tư đèn tube led 01 120/20W Hạng mục Tổng chi phí Tổng tiền tiết kiệm thời gian thu hồi vốn Đơn vị tính thành tiền đồng 9.466.000 đồng/năm 2.984.567 tháng 38 3.4.3.2 Thay đèn cao áp 125W đèn led D CSD01L/35W Công suất tiết kiệm thực giải pháp: P  ni  ( P1  P2 ) 10  (125  35)   0,9 (kW) 1000 1000 Tổng điện tiết kiệm năm là: ΔA= ΔP.a h = 0,9 x 365 x 11 = 3.613,5 (kWh) Số tiền tiết kiệm năm là: ΔC= ΔA C = 3.613,5 x 1.638 = 5.918.992,9 (đồng) 17 Trong đó: C = 1.638 đồng- giá tiền kWh điện ( tính trung bình) Số tiền đầu tư ban đầu: Ni = gi x ni = 10 x 1.650.000 = 16.500.000 (đồng) Chi phí nhân cơng ước tính: Z = m.V = x 300.000 = 1.200.000 ( đồng) Thời gian thu hồi vốn: T Ni  Z 16.500.000  1.200.000   2, 788 (năm) ≈ C 5.918.992,9 33 tháng Bảng 3.10 Hiệu đầu tư đèn led D CSD01L/35W Hạng mục Tổng chi phí Tổng tiền tiết kiệm Thời gian thu hồi vốn Đơn vị tính Thành tiền đồng 17.700.000 đồng/năm 5.918.992,9 tháng 33 Nhận xét: Với hệ thống chiếu sáng ta thay bóng đèn huỳnh quang T8-36W bóng tube led 01 120/20W đèn cao áp 125W bóng led D CSD01L/35W tổng đầu tư ban đầu 27.166.000 VNĐ,nhưng điện tiêu thụ hàng năm giảm 5.435,58 kWh tương ứng với số tiền 8.903.480,04 VNĐ Thời gian thu hồi vốn ngắn tuổi thọ thiết bị lại tăng lên Nên việc thay bóng đèn cho hệ thống chiếu sáng mang lại hiệu kinh tế góp phần tiết kiệm điện cho trạm xử lý 3.5 TÍNH TỐN KINH TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHI DÙNG PHƢƠNG PHÁP BÙ 3.5.1 Tính tốn kinh tế dùng giải pháp bù 3.5.1.1 Các cơng thức tính tốn 3.5.1.2 Tính tốn cụ thể cho trạm xử lý 18 Với hệ thống phụ tải gồm nhiều động điện khơng đồng giải pháp bù tập trung đem lại hiệu kinh tế cho trạm xử lý Với tổng số tiền đầu tư ban đầu 13.500.000 tháng để thu hồi vốn, giải pháp lắp tụ bù giúp tiết kiệm năm 16.501.212 VNĐ giảm lượng khí CO2 thải mơi trường 6,3 tấn/ năm Chi phí vận hành bảo dưỡng năm không đáng kể Giải pháp lắp đặt tụ bù giúp nâng cao hệ số công suất, giảm tổn thất công suất, tổn thất điện áp, tang khả tải dây dẫn máy biến áp Giảm điện tiêu thụ góp phần bảo vệ mơi trường 3.6 TÍNH TỐN KINH TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BIẾN TẦN 3.6.1 Các cơng thức tính tốn Trong chương ta nghiên cứu cụ thể giải pháp điều chỉnh tốc độ động KĐB cách lắp biến tần 3.6.1.1 Trường hợp dùng biến tần với động non tải có tải ln thay đổi 3.6.1.2 Trường hợp dùng biến tần để điều chỉnh lưu lượng 3.6.1.3 Trường hợp dùng tiết lưu (van) để điều chỉnh lưu lượng 3.6.2 Tính tốn cụ thể cho động trạm xử lý 3.6.2.1 Tính tốn cho bơm điều hòa Bảng 3.14 Tổng hợp tính tốn lắp đặt biến tần cho bơm bể điều hòa Diễn giải Công suất định mức động Hiệu suất động Công suất điện Đơn vị Kết kW 7,5 - 0,84 kW 8,93 19 Diễn giải Đơn vị Kết h 2.920 Điện chưa dùng biến tần kWh 26.075,6 Điện dùng biến tần kWh 18.305,07 kWh (%) 5.940 Giá điện VNĐ 1.638 Số tiền tiết kiệm năm VNĐ 9.729.720 Vốn đầu tư VNĐ 20.092.800 Thời gian thu hồi vốn năm Số vận hành năm Điện tiết kiệm năm 3.6.2.2 Tính tốn cho bơm tuần hồn bùn Bảng 3.15 Tổng hợp tính tốn lắp đặt biến tần cho bơm tuần hoàn Diễn giải Đơn vị Kết kW 7,5 - 0,84 kW 8,93 h 4380 Điện chưa dùng biến tần kWh 39.113,4 Điện dùng biến tần kWh 26.870,9 kWh (%) 9.555,4 Giá điện VNĐ 1.638 Số tiền tiết kiệm năm VNĐ 15.651.745 Vốn đầu tư VNĐ 20.092.800 Thời gian thu hồi vốn tháng 15 Công suất định mức động Hiệu suất động Công suất điện Số vận hành năm Điện tiết kiệm năm 20 3.6.3 Sơ đồ hệ thống biến tần điều khiển động ngun lý hoạt động 3.7 TÍNH TỐN KINH TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH PHỤ TẢI 3.7.1 Hiện trạng 3.7.2 Biện pháp đề xuất Thay đổi khung hoạt động máy ép bùn ngày chuyển khung thấp điểm Hoạt động từ 21h -4h ngày hôm sau tương ứng với 6h thấp điểm h bình thường 3.7.3 Phân tích lợi ích thực chuyển dịch phụ tải Số ngày máy ép bùn hoạt động năm là: T= x 52 = 312 (ngày) Với khung hoạt động chi phí điện năm là: C1 = 3,2 x (5,5 x 1.518 + 1,5 x 2.735) x 312 = 12.431.578 (VNĐ) Với khung hoạt động theo đề xuất chi phí điện năm là: C2 = 3,2 x ( x 983 + x 1.518) x 312 = 7.404.134 (VNĐ) Chi phí điện tiết kiệm nhờ thực giải pháp là: ΔC = C1 – C2 = 21.431.578 – 7.404.134 = 5.027.443 (VNĐ) C (%)  C 5.027.443 100  100  40, 4% C1 12.431.578 Nhận xét: Với giải pháp thực chuyển dịch phụ tải, chi phí để thực hiệu kinh tế đem lại đáng kể Tiết kiệm gần 40,4% chi phí so với chi phí điện để vận hành máy ép bùn 3.8 KẾT LUẬN Từ kết phân tích cho thấy việc tiến hành rà 21 sốt, phân tích tính toán lại chế độ phương pháp vận hành cho thiết bị trạm xử lý nước thải Thọ Quang nhằm tìm giải pháp kỹ thuật giải pháp vận hành hợp lý để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ, tránh lãng phí cần thiết Nó khơng giúp cho cơng ty giảm chi phí vận hành, tăng lợi nhuận, nâng cao chất lượng xử lý mà góp phần làm giảm nhu cầu sử dụng điện cho quốc gia 22 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đề tài nhằm nghiên cứu đề xuất giải pháp tiết kiệm lượng sở để đánh giá giải pháp chọn giải pháp phù hợp áp dụng cho trạm xử lý nước thải Thọ Quang Kết nghiên cứu cho thấy việc áp dụng biện pháp tiết kiệm lượng cho trạm xử lý không mang lại hiệu kinh tế cho thân công ty mà có lợi ích to lớn việc giảm nhu cầu công suất điện năng, giúp giảm lượng điện tiêu thụ đồng thời góp phần giảm tác nhân gây ô nhiễm môi trường Qua kết nghiên cứu cụ thể cho thấy việc đầu tư áp dụng biện pháp kỹ thuật giúp tiết kiệm điện tiêu thụ khả thi, mang lại hiệu kinh tế, chi phí đầu tư khơng qua cao nhiên thời gian thu hồi vốn lại ngắn Với kết nghiên cứu ứng dụng cho trạm xử lý nước thải Thọ Quang, tác giả có số kết luận sau: Về lợi ích kinh tế Nếu trạm xử lý áp dụng giải pháp tính tiết kiệm điện phân tich tiết kiệm 89.230.492,26 VNĐ Lợi ích môi trường Kết nghiên cứu đưa giải pháp tiết kiệm lượng, làm giảm lượng điện tiêu thụ, góp phần làm giảm gánh nặng nhu cầu công suất điện cho ngành điện, giảm thiểu lượng CO2 thải môi trường Lợi ích mặt xã hội Từ kết phân tích được, giải pháp áp dụng cho trạm xử lý nước thải lại công ty, trạm xử lý nước thải khác có cơng nghệ xử lý Nếu nhân rộng giải pháp tiết kiệm điện giúp giảm bớt nỗi lo 23 lắng vấn đề an ninh lượng quốc gia đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế Tác giả kiến nghị giải pháp phân tích kết đạt nên xem xét bổ sung vào chiến lược phát triển trạm xử lý tồn cơng ty tiết kiệm lượng nâng cao hiệu suất sản xuất ... cứu, tính tốn giải pháp tiết kiệm điện cho trạm xử lý nƣớc thải Thọ Quang Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu giải pháp quản lý điện năng, giải pháp sử dụng điện tính tốn đề giải pháp tiết kiệm điện. .. phần tiết kiệm điện cho trạm xử lý 3.5 TÍNH TỐN KINH TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHI DÙNG PHƢƠNG PHÁP BÙ 3.5.1 Tính tốn kinh tế dùng giải pháp bù 3.5.1.1 Các cơng thức tính tốn 3.5.1.2 Tính toán. .. đó: ΔA : điện tiết kiệm năm thay bóng đèn a : số ngày hoạt động h : số hoạt động ngày Chi phí điện tiết kiệm hàng năm: ΔC= ΔA C ( đồng) Trong đó: ΔC : chi phí điện tiết kiệm nhờ giải pháp C :
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, tính toán các giải pháp tiết kiệm điện, Nghiên cứu, tính toán các giải pháp tiết kiệm điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay