Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa VSPHERE

26 23 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 20:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHAN QUỐC VI NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ẢO HÓA VSPHERE PHỤC VỤ TRIỂN KHAI ĐÁM MÂY RIÊNG Chuyên ngành : Khoa học máy tính Mã số : 60.48.01.01 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH Đà Nẵng – Năm 2017 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Trần Quốc Vinh Phản biện : PGS.TS Nguyễn Tấn Khôi Phản biện : TS Trần Thiên Thành Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Khoa học máy tính họp Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng vào ngày 13 tháng 08 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn : - Trung tâm học liệu, Đại học Đà Nẵng trường Đại học Bách Khoa - Thư viện khoa Khoa học máy tính, trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hệ thống mạng Nhà trường chưa triển khai công nghệ Virtual Private Network (VPN) nên gây khó khăn cho người quản trị mạng việc truy cập xử lý cố mạng từ xa, mặt khác, người có quyền (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng phòng…) có nhu cầu truy cập mạng nội từ xa để lấy liệu khơng thể thực Máy chủ trường sử dụng việc lưu trữ chia sẻ tài nguyên nội Điều khiến cho lượng tài nguyên hiệu sử dụng máy chủ chưa tận dụng tối đa nhu cầu sử dụng máy chủ để chuyên trách đảm nhiệm thêm nhu cầu thực tiễn khác Nhà trường tốn cần có lời giải Xuất phát từ nhu cầu thực tế đề trường kết hợp với trạng hạ tầng hệ thống thông tin trường Đại học Ngoại ngữ, chọn đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ảo hóa VSPHERE phục vụ triển khai đám mây riêng” để làm luận văn thạc sỹ Đồng thời giới thiệu nhìn tổng quan cơng nghệ ảo hóa VMWare vSphere, đưa giải pháp cho mơ hình ảo hóa với quy mơ nhỏ Bên cạnh việc ứng dụng ảo hóa đem lại lợi ích sau - Tiết kiệm chi phí đầu tư mua nhiều Server lúc - Tiết kiệm không gian đặt Server tủ rack không gian phòng chứa - Tiết kiệm điện làm mát - Quản lý đơn giản tập trung nhiều Server vật lý - Dễ dàng triển khai, nâng cấp hệ thống - Dễ dàng lưu (Backup) phục hồi (Restore) gặp cố - Giải nhu cầu thực tế đề nhà trường Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận văn nghiên cứu điện toán đám mây, ưu nhược điểm sử dụng đám mây cơng nghệ ảo hóa nói chung cơng nghệ ảo hóa VMWARE VSPHERE nói riêng để hiểu ứng dụng vào thực tế với mô hình khác Từ cho thấy lợi ích hiệu mà cơng nghệ đem lại, góp phần tìm giải pháp nhằm tối ưu hóa hệ thống CNTT mơ hình hoạt động quan doanh nghiệp Ngoài ra, kết làm tài liệu tham khảo cho quản trị mạng, quản trị dịch vụ, cá nhân, đơn vị có triển khai hệ thống máy ảo, học viên, sinh viên việc nghiên cứu công nghệ ảo hóa Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Trong khuôn khổ luận văn thuộc loại nghiên cứu ứng dụng, nên giới hạn nghiên cứu vấn đề sau: - Tổng quan cơng nghệ ảo hóa - Cơng nghệ ảo hóa vSphere - Giới thiệu VMWare vSphere - Ưu nhược điểm cơng nghệ ảo hóa VMWare vSphere so với cơng nghệ ảo hóa khác 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Mơ hình kiến trúc tảng vSphere - Triển khai đám mây riêng tảng ảo hóa vSphere ứng dụng cho trường Đại học Ngoại ngữ Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp tài liệu - Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến đề tài - Nghiên cứu lý thuyết kỹ thuật cơng nghệ ảo hóa - Nghiên cứu cơng nghệ ảo hóa mơ hình ảo hóa - Nghiên cứu cơng nghệ ảo hóa VMWare vSphere 4.2 Phương pháp thực nghiệm Nghiên cứu khai thác công nghệ vSphere - Triển khai VMWare ESXi node - Cài đặt VMWare vCenter Appliance để dễ dàng quản lý node ESXi - Triển khai dịch vụ có sẵn vCenter để tối ưu hóa hệ thống - Ứng dụng công nghệ vSphere VMWare để triển khai đám mây riêng phục vụ cho trường Đại học Ngoại ngữ Mục đích ý nghĩa của đề tài Mục đích: Triển khai mơ hình đám mây riêng tảng ảo hóa vSphere Về khoa học: Nắm vững vấn đề liên quan đến mơ hình, nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ ảo hóa cơng cụ ảo hóa nhà phát triển Về thực tiễn: triển khai mơ hình đám mây riêng tảng ảo hóa vSphere cho trường Đại học Ngoại ngữ, để giải toán cấp phát tài nguyên cho người sử dụng nhằm tiết kiệm tối đa chi phí, tính sẵn sàng tính co dãn cao Kết dự kiến 6.1 Về mặt lý thuyết - Tìm hiểu ảo hóa phương thức ảo hóa - Tìm hiểu ưu điểm nhược điểm ảo hóa - Nghiên cứu tảng ảo hóa vSphere VMWare 6.2 Về mặt thực tiễn - Xây dựng triển khai mơ hình đám mây riêng tảng ảo hóa vSphere cho trường Đại học Ngoại ngữ Nội dung luận văn Bố cục luận văn gồm có chương, mở đầu kết chương Chương 1: Cơ sở lý thuyết Chương 2: Công nghệ ảo hóa Vsphere Chương 3: Ứng dụng cơng nghệ ảo hóa để xây dựng mơ hình đám mây riêng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TỐN ĐÁM MÂY VÀ CƠNG NGHỆ ẢO HĨA 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TỐN ĐÁM MÂY 1.1.1 Giới thiệu điện toán đám mây Theo [1] “Điện toán đám mây dạng hệ thống máy chủ ảo song song phân tán kết nối với nhầm mục đích cung cấp tài nguyên phần cứng dạng phần mềm cho người sử dụng.” Hình 1.1 Điện toán đám mây 1.1.2 Các dịch vụ điện toán đám mây Các loại hình dịch vụ cơng nhận hệ sinh thái đám mây viễn thông Cơ sở hạ tầng dịch vụ - Infrastructure as a Service (IAAS) Nền tảng dịch vụ - Platfrom as a Service (PaaS) Phần mềm dịch vụ - Software as a Service (SaaS) Mạng lưới dịch vụ - Network as a Service (NaaS) 1.1.3 Các mơ hình triển khai điện tốn đám mây A Các mơ hình triển khai Trong thực tế, hệ thống đám mây triển khai đa dạng để phù hợp với nhu cầu sử dụng tổ chức cụ thể Nhìn chung, ta chia hệ thống đám mây thành ba loại Hệ thống đám mây công cộng (Public Cloud) Hệ thống đám mây riêng (Private Cloud) Hệ thống đám mây lai (Hybrid Cloud) 1.1.4 Ưu điểm nhược điểm của điện toán đám mây a Ưu điểm - Sử dụng tài nguyên tính tốn động - Giảm chi phí - Giảm độ phức tạp cầu doanh nghiệp b Nhược điểm - Tính riêng tư - Tính sẵn dùng - Mất liệu - Quyền sở hữu - Vấn đề bảo mật 1.2 TỔNG QUAN VỀ CƠNG NGHỆ ẢO HĨA 1.2.1 Giới thiệu Ảo hóa cơng nghệ thiết kế tạo tầng trung gian hệ thống phần cứng máy tính phần mềm chạy Từ máy vật lý tạo nhiều máy ảo độc lập 1.2.2 Tầm quan trọng Ảo hóa bước tiến mạnh mẽ cho việc tối ưu hóa việc triển khai xây dựng cách hiệu nguồn tài nguyên hệ thống cách tách rời mối liên kết vốn có phần cứng, phần mềm, liệu, đường truyền, lưu trữ thành phần riêng biệt  Triển khai nhanh  Phục hồi lưu trữ hệ thống nhanh  Cân tải phân phối tài nguyên linh hoạt  Tiết kiệm 1.2.3 Ưu điểm nhược điểm của ảo hóa a Ưu điểm b Nhược điểm 1.3 NỀN TẢNG CƠNG NGHỆ ẢO HĨA 1.3.1 Kiến trúc ảo hóa Một hệ thống ảo hóa bao gồm thành phần sau: Hình 1.6 Thành phần hệ thống ảo hóa a Tài nguyên ảo hóa b Phần mềm ảo hóa c Máy Ảo d Hệ điều hành khách (Guest operating system) 1.3.2 Các kiểu ảo hóa a Ảo hóa Hệ thống mạng b Ảo hóa hệ thống lưu trữ c Ảo hóa ứng dụng d Ảo hóa hệ thống máy chủ Xét kiến trúc hệ thống, mơ hình ảo hóa hệ thống máy chủ hai dạng sau: Host-based: Kiến trúc sử dụng lớp hypervisor chạy tảng hệ điều hành, sử dụng dịch vụ hệ điều hành cung cấp để phân chia tài nguyên tới máy ảo Hypervisor-based:hay gọi bare-metal hypervisor: Trong kiến trúc này, lớp phần mềm, hypervisor chạy trực tiếp tảng phần cứng máy chủ, hypervisor có khả điều khiển, kiểm sốt phần cứng máy chủ Các cơng nghệ hỗ trợ ảo hóa 1.3.3.1 Cơng nghệ RAID a Khái niệm RAID RAID chữ viết tắt Redundant Array of Independent (RAID) [8] Disks có ngĩa tận dụng phần dư ổ cứng độc lập Ban đầu, RAID sử dụng giải pháp phòng hộ cho phép ghi liệu lên nhiều đĩa cứng lúc Các chuẩn RAID nghiên cứu phát triển nay:  Striping (còn gọi Song Hành):là chuẩn RAID mang lại hiệu cao , giúp ta tăng tốc độ truy cập lên tối đa cách ghi song song liệu lên ổ đĩa  Duplexing Còn gọi chuẩn Ghép Đôi Đây chuẩn mở rộng ánh xạ Dữ liệu ghi hai ổ cứng phải có hai điều khiển RAID kết nối với hai đĩa cứng  Chuẩn Parity RAID Đây phương pháp bảo vệ an toàn cho liệu, sử dụng thơng tin mang tính chẵn lẻ cách lưu giữ số nhị phân cho biết tổng bit gói tin chẵn hay lẻ b Các loại RAID RAID level RAID level RAID level RAID level 1+0 10 CHƯƠNG CÔNG NGHỆ ẢO HĨA VSPHERE 2.1 CÁC CƠNG NGHỆ ẢO HĨA HIỆN NAY Nếu người sử dụng máy tính nhiều hay làm việc lĩnh vực công nghệ thông tin, bạn nghe đến máy ảo, cpu ảo, ổ đĩa ảo…Tất khái niệm gọi chung ảo hóa, tạo phiên phụ từ phiên Tương tự vậy, môi trường máy chủ vật lý ta tạo nhiều máy chủ ảo khác nhờ công nghệ ảo hóa Các cơng nghệ ảo hóa nay: OpenVZ, Xen, VMWare KVM 2.2 TỔNG QUAN CƠNG NGHỆ ẢO HĨA VSPHERE 2.2.1 Giới thiệu cơng nghệ ảo hóa vSphere VMWare vSphere [10] sản phẩm VMWare, dùng để phục vụ nhu cầu ảo hóa hệ thống Hình 2.1 Nền tảng kiến trúc vSphere 2.2.2 Thành phần tính của vSphere vSphere gồm thành phần : - VMWare ESXi Server : lớp ảo hóa chạy server vật lý, có nhiệm vụ quản lý tài nguyên phần ứng phân phát cho máy ảo ( Virtual Machines ) - VMware vCenter Server : trung tâm quản lý mơi trường ảo hóa 11 - VMWare vSphere Client : chương trình cho phép truy cập quản lý từ xa vào vCenter (hoặc ESXi ) – chạy Windows OS VMware vSphere  Thành phần VMWare ESX ESXi: Cốt lõi sản phẩm VMWare vSphere hypervisor , lớp ảo hóa tảng cho phần lại dòng sản phẩm 2.2.3 Chức quản lý tập trung (VMWare vCenter Server) 2.2.4 Chức quản lý cập nhật (VMWare vCenter Update Manager) 2.2.5 Chức quản lý máy chủ từ xa (VMWare vSphere Client) 2.2.6 Các chức di chuyển máy ảo chạy (VMWare VMonitor Storage VMotion) VMWare Vmonitor tính ESX/ESXi vCenter Server [13] cho phép máy ảo chạy di chuyển từ máy chủ vật lý đến máy chủ vật lý khác mà không cần phải tắt nguồn máy ảo Sự di chuyển hai máy vật lý xảy khơng có thời gian chết khơng có kết nối mạng đến máy ảo Hình 2.3 Di chuyển máy ảo 2.2.7 Chức phân phối tài nguyên máy ảo (VMWare Distributed Resource Scheduler) 12 2.2.8 Tính sẵn sàng cao (VMWare High Availability) Chính VMWare High Availability (HA) biết đến giải pháp cho vấn đề VMWare HA cung cấp trình tự động cho việc khởi động lại máy ảo chạy máy chủ ESX/ ESXi thời điểm mà server bị lỗi 2.2.9 Chức lưu (VMWare Consolidated Backup) Một khía cạnh quan trọng đối hệ thống mạng khơng sở hạ tầng ảo hóa mà chiến lược dự phòng vững 2.2.10 Chức lưu trữ (vStorage) Giống DRS Storage DRS làm việc với thiết bị lưu trữ, giúp cân tài nguyễn gữa DataStore Hình 2.4 Lưu trữ data 2.3 CÁC DỊCH VỤ ỨNG DỤNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG A Dịch vụ ứng dụng Hình 2.5 Các ứng dụng VMWare 13 2.3.1 Tính sẵn sàng 2.3.2 Tính bảo mật 2.3.3 Khả mở rộng hệ thống  Virtual Machine Hot Add Support: hỗ trợ việc gắn thêm thiết bị ảo CPU RAM vào máy ảo mà không cần phải tắt nguồn máy ảo  8-way Virtual SMP: ESX/ESXi 4.0 hỗ trợ đến CPU ảo máy ảo cho phép ta thực lượng công việc lớn  256 GB RAM: gán đến 255GB cho máy ảo ESX  Hệ thống phần cứng ảo mới: ESX/ESXi 4.0 giới thiệu hệ phần cứng ảo (phiên thứ 7) với tính sau:  Thiết bị lưu trữ ảo mới: Serial Attached SCSI (SAS) IDE Hỗ trợ việc cắm nóng thiết bị ảo CPU nhớ ảo  VMDirectPath: giúp tăng hiệu công việc cách cho phép máy ảo truy cập trực tiếp đến thiết bị phần cứng vật lý B Dịch vụ sở hạ tầng 2.3.4 Máy tính ảo (vComputer) - Bộ nhớ lên đến 1TB cho máy chủ ESX/ESXi - Hỗ trợ đến 64 CPU logic 320 máy ảo cho máy chủ - 64-bit Vmkernel, 64-bit Service Console - Hỗ trợ kĩ thuật tiết kiệm điện Enhanced Intel SpeedStep® Enhanced AMD PowerNow! Hình 2.6 Bộ nhớ ảo 14 2.3.5 Mạng ảo (vNetwork) VNetwork Distributed Switch (vDS): giải pháp cho việc quản lý mạng ảo VMWare Giúp giảm thiểu hoạt động bảo trì mạng nhanh chóng mở rộng mạng cần Hỗ trợ MSI/MSI-X, receive Side Scaling IPv6 checksum TCP Segmentation Offloading (TSO) IPv6, VLAN off-loading, TX/RX ring cỡ lớn - vSphere 4.0 hỗ trợ IPv6 cho máy ESX/ESXi vCenter Server 2.3.6 Khả tương thích với sản phẩm của hãng thứ ba - Các hệ điều hành khách có hỗ trợ: Bảng 2.2 Các hệ điều hành hỗ trợ STT HỆ ĐIỀU HÀNH Asianux 3.0 Server MS-DOS 6.22 Windows OS (95, 98, XP, Vista, 7) Windows Server ( 2003, 2008, 2008 R2) Solaris Ubuntu 2.4 SO SÁNH CƠNG NGHỆ ẢO HĨA VMWARE VÀ CƠNG NGHỆ ẢO HÓA HYPER-V 2.4.1 So sánh quyền sử dụng 2.4.2 So sánh khả ảo hóa 2.4.3 So sánh tính 2.4.4 So sánh lưu trữ 2.4.5 So sánh mạng 15 2.4.6 So sánh phàn mềm Bảng 2.8 So sánh phàn mền cung cấp tính ảo hóa Đối tượngsử dụng Doanh nghiệp, cơng ty Phần mềm Bản quyền Số máy ảo /Host Loại ảo hóa Citrix XenServer Platinum Edition Miễn phí 75 máy ảo Hỗ trợ ảo hóa phần cứng Miễn Phí 512 máy ảo Hỗ trợ ảo hóa phần cứng,HĐH, phần mền Doanh nghiệp vừa nhỏ Mất phí 384 máy ảo Hỗ trợ ảo hóa phần cứng,HĐH, phần mền Doanh nghiệp, công ty… VMware vSphere ESXi Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1 DataCenter OpenStack Mã nguồn mở Ảo hóa HĐH Doanh nghiệp, cơng ty 2.4.7 Ưu điểm của ảo hóa vSphere 2.5 KẾT CHƯƠNG Vmware Inc công ty chuyên cung cấp phần mềm ảo hóa cho hệ thống máy tính tương thích thành lập vào năm 1998 Các phần mềm tạo ảo hóa Vmware coi tốt giới bới hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác GNU/Linux, Mac OS X Microsoft Windows Một số sản phẩm Vmware từ trước đến nay: Vmware vSphere, Vmware ESX Server, Vmware ESXi Server, Vmware Workstation, Vmware vCenter Appliance 16 CHƯƠNG ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ ẢO HĨA ĐỂ XÂY DỰNG MƠ HÌNH ĐÁM MÂY RIÊNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHĐN 3.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Để phục vụ công tác quản lý tài nguyên từ phòng ban máy tính sinh viên thực hành Các máy tính nhân viên phòng ban cài đặt chương trình dành cho máy trạm kết nối mạng nội đến sở liệu máy chủ Ngồi trường có thêm số ứng dụng web để giới thiệu, quảng bá hoạt động, quản lý tài sản củng điểm số cho sinh viên Các phầm mền hỗ trợ cho sinh viên nghiên cứu học tập kết nối đến sở liệu máy chủ Hệ thống camera giám sát lắp đặt phủ tất tầng phòng lap, liệu giám sát hàng ngày lưu trữ tập trung máy chủ Tất máy chủ chứa sở liệu cung cấp tài nguyên cho phòng ban đặt lại phòng máy chủ trường, quản lý giám sát phận IT trường Hình 3.1 Mơ hình hệ thống Trường Đại học Ngoại ngữ 17 Kết khảo sát cho thấy trạng phòng máy chủ trường ĐHNN chưa đáp ứng tiêu chuẩn phòng máy làm cho mức độ ổn định an toàn hệ thống chưa đảm bảo:  Hệ thống nhiều thiết bị phương án dự phòng trường hợp cố máy chủ xảy  Chưa quản lý giám sát tổng thể hoạt động máy chủ thời điểm khác  Chưa đảm bảo điều kiện cho hoạt động liên tục hệ thống có khả chống lại cố điện, cố cháy, nổ ảnh hưởng đến hoạt động trung tâm liệu  Thực tế cho thấy, hệ thống thường xảy gián đoạn thời điểm hỏng thiết bị phần cứng máy chủ dẫn đến liệu hoạt động tạo hay thi trực tuyến nhà trường … gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động nhà trường 3.2 MỤC TIÊU ĐỀ RA Nhu cầu cấp thiết đề cần giảm thiểu tối đa gián đoạn hệ thống, nâng cao ổn định, đảm bảo hệ thống an tồn hoạt động hết cơng suất Các khó khăn bất cập từ tốn quản lý triển khai phần mềm nhà trường nhà quản lý phải nghĩ tới việc hạn chế tối đa server riêng rẽ, cần đầu tư một vài server có cấu hình lớn đáp ứng tất yêu cầu hệ thống Dựa mơ hình này, từ kế thừa, phát triển áp dụng rộng rãi cho mơ hình máy chủ khác trung tâm mua sắm, siêu thị, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện… 3.3 THIẾT KẾ MƠ HÌNH Tận dụng lại tối đa hạ tầng sử dụng, thiết kế lại mơ hình hoạt động hệ thống CNTT nhà trường Áp dụng cơng nghệ ảo hóa VMware vSphere để ảo hóa máy chủ ứng dụng nhằm tiết giảm 18 chi phí nâng cao hiệu máy chủ Bênh cạnh đó, hệ thống chuyển đổi bổ sung máy chủ lưu dự phòng để nâng cao tính ổn định, giảm thiểu gián đoạn hệ thống Hình 3.2 Mơ hình hệ thống trường Đại học Ngoại ngữ Xây dựng đám mây riêng cho trường Đại học Ngoại ngữ nhằm cung cấp giải pháp triển khai phần mềm trường, đám mây riêng nằm tường lửa Đại học Ngoại ngữ quản lý trực tiếp cán quản lý nhà trường 3.4 CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI MƠ HÌNH THỰC NGHIỆM A Cấu hình cài đặt để triển khai ảo hóa vSphere Cấu hình để triển khai ảo hóa vSphere luận văn này:  ESXi 1: 6GB Ram, Core CPU  ESXi 2: 6GB Ram, Core CPU  VMWare vCenter Appliance 5.5: 2GB Ram, Share Core CPU từ ESXi Hai máy cài ESXi cấu hinh sau: - Máy thứ 1: địa ip: 10.0.0.10, defaultgateway: 10.0.0.2 - Máy thứ 2: địa ip: 10.0.0.20, defaultgateway: 10.0.0.2 Một máy làm VMware vCenter Appliance để quản trị máy chủ ESXi có ip là: 10.128.0.6 19 3.4.5 Tính sẵn sàng cao vSphere  Di chuyển Nodes ESXi vào mơ hình HA để triển khai Hình 3.12 Màn hình di chuyển nodes vào HA  Tiến hành kiểm thử chức HA: Sau tiến hành reboot máy chủ ESXi (Master) máy ảo HocVien từ ESXi chuyển ESX (Slave) Hình 3.13 Màn hình máy ảo chuyển từ ESX ESX 3.4.6 Các dịch vụ triển khai Server cho ĐHNN  Web Server MySQL Server Hình 3.15 Truy cập vào webserver thông qua port 80 20  Email cho trường ĐHNN Hình 3.16 Thiết lập Axigen mail server cho cổng dịch vụ  Thêm tên miền ufl.udn.vn vào quản trị domain mail server Hình 3.17 Quản trị domain mail server 3.5 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 3.5.1 Công việc thực Luận văn kết hợp cơng nghệ ảo hóa điện tốn đám mây để xây dựng mơ hình đám mây riêng trường ĐHNN  Cài đặt phần mền ảo hóa Vmware ESXi Sever máy chủ vật lí thiết lập nên máy chủ ảo 21 Bảng 3.1 Kết thực nghiệm chương trình STT MÁY ẢO IP GHI CHÚ ESXi1 10.0.0.10 Chứa máy chủ vCenter máy chủ ảo sử dụng cho trường ĐHNN ESXi2 10.0.0.20 Chứa máy ảo dành cho phòng ban phòng thực hành UFL vCenter 10.128.0.6 Quản lý hai máy ảo ESX1 ESX2  Các dịch vụ triển khai cho trường ĐHNN: - Máy chủ ảo Windows Server 2012 Enterprise: Chạy Web server MySQL (Chứa source code database trang web ĐHNN khoa thuộc ĐHNN - Máy chủ ảo Windows Server 2012 Enterprise: Chạy dịch vụ Active Directory Mail server (phục vụ cho email công vụ) - Máy ảo chạy Windows cho phòng thực hành sinh viên cài sẵn chương trình thơng dụng hỗ trợ sinh viên học tập (Microsoft Office, Matlab, Misa, Dictionary…) - Máy ảo chạy Windows 10 dành cho cán trường thuộc nhiều phòng ban khác  Cài đặt dịch vụ riêng biệt lên máy chủ ảo: - Cài đặt thành công ESX ESXi - Cài đặt thành công vSphere Client - Cài đặt thành công vCenter Server - Cài đặt thành công vCenter Update Manager - Sử dụng thành thạo tính công nghệ Vmware vSphere 22 - Tạo máy ảo, quản lý, thay đổi cấu hình máy ảo 3.5.2 Hiệu đạt Hệ thống ứng dụng cơng nghệ Ảo hóa máy chủ giúp tận dụng tối đa nguồn tài nguyên phần cứng máy chủ vật lý; người dùng máy Client (trong phạm vi cấp quyền) Xét góc độ quản lý, mơi trường ảo hóa số lượng cơng việc có thay đổi, cơng việc quản lý phức tạp so với môi trường truyền thống 3.6 KẾT CHƯƠNG Từ việc nghiên cứu tìm hiểu kiến thức ảo hóa nói chung cơng nghệ ảo hóa vSphere nói riêng Từ áp dụng ảo hóa mơ hình thực tế, em đưa đề xuất mơ hình đám mây riêng cho trường Đại học Ngoại ngữ, xây dựng mơ hình ảo hóa server trung tâm liệu Đại học Ngoại ngữ KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 23 KẾT LUẬN a Kết đạt -Về lý thuyết, luận văn phần tìm hiểu kiến thức ảo hóa nói chung cơng nghệ ảo hóa Vmware vSphere nói riêng - Về bản, luận văn hoàn thành thực mục tiêu đề ban đầu - Trình bày chi tiết vấn đề cơng nghệ ảo hóa sản phẩm ảo hóa ESX Server Vmware - Về thực nghiệm, luận văn hoàn thành việc ứng dụng ảo hóa vSphere để triển khai thực nghiệm cho trường Đại học Ngoại ngữ đưa cách giải để thực lưu dự phòng cho máy chủ ảo hóa Từ kế thừa, phát triển áp dụng rộng rãi cho mơ hình CNTT khác trung tâm mua sắm, siêu thị, khách sạn, nhà hàng… b Hạn chế - Vì cấu hình máy chủ ESXi demo thấp nên khơng triển khai nhiều máy ảo dịch vụ khác - Chưa kiểm tra chất lượng lưu dự phòng với tệp tin lớn điều kiện đường truyền khác - Chưa trình bày demo hết tính cấp cao Vmware vấn đề đòi hỏi licence Vmware vCenter Appliance nhiều máy chủ ESXi Server - Chưa cấu hình tính ưu việt Vmware vShield Protection, Vmware DRS (phân phối tài nguyên theo lịch trình), vSphere Faultolence Server, vSphere Distributed Resource Scheduler HƯỚNG PHÁT TRIỂN 24 Luận văn dừng lại mức độ tìm hiểu tảng, kiến trúc ảo hóa đặc biệt cơng nghệ ảo hóa Vmware vSphere để áp dụng triển khai môi trường thực tế quy mô nhỏ Nếu có điều kiện mở rộng nghiên cứu cơng nghệ ảo hóa để áp dụng rộng rãi thực tế với quy mơ, mơ hình lớn hơn, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Song song đó, tìm hiểu, kết hợp thêm số tính cơng cụ kèm theo góp phần hữu ích cho việc hỗ trợ vấn đề như: bảo mật, lưu dự phòng giám sát hoạt động tồn hệ thống ảo hóa triển khai Nghiên cứu ảo hóa hệ thống mạng, ảo hóa ứng dụng để áp dụng triển khai trường Đại học Ngoại ngữ, góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng hệ thống máy tính, máy chủ, hệ thống mạng nhà trường ... - Nghiên cứu lý thuyết kỹ thuật cơng nghệ ảo hóa - Nghiên cứu cơng nghệ ảo hóa mơ hình ảo hóa - Nghiên cứu cơng nghệ ảo hóa VMWare vSphere 4.2 Phương pháp thực nghiệm Nghiên cứu khai thác công. .. Tổng quan cơng nghệ ảo hóa - Cơng nghệ ảo hóa vSphere - Giới thiệu VMWare vSphere - Ưu nhược điểm cơng nghệ ảo hóa VMWare vSphere so với cơng nghệ ảo hóa khác 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Mơ hình... máy ảo, học viên, sinh viên việc nghiên cứu cơng nghệ ảo hóa Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Trong khuôn khổ luận văn thuộc loại nghiên cứu ứng dụng, nên giới hạn nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa VSPHERE, Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ảo hóa VSPHERE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay