Mẫu biên bản nghiệm thu công việc

64 52 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 20:42

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là biểu mẫu văn bản được lập ra dùng để ghi chép lại toàn bộ nội dung trong quá trình nghiệm thu khối lượng hoàn thành, nội dung bên trong của mãu biên bản cần nêu rõ hạng mục công trình, thời gian và thành phần nghiệm thu, nội dung chủ yếu của nghiệm thu. Để có được nội dung cụ thể chi tiết mời bạn đọc cùng tham khảo mẫu biên bản hợp nghiệm thu được Tải Miễn Phí cập nhật ở nội dung dưới đây: Quỳnh Lưu, ngày … tháng … năm 2015 Nhật ký thi công: - Thời tiết: Nắng  Mưa  Thời gian: ……….…………… ………… - Nhà thầu thi công: Công ty CP NACONEX - Nhân lực: Cán kỹ thuật: ……………….……… Công nhân: ………………………… …… - Thiết bị: ………………………………………………….………………………….…………… ………………… …………………………………… ………….………………………….……………………………………………… - Vật liệu: …………………………………… ………….………………………….……………………………… …………………………………… ………….………………………….……………………………………………… - Hạng mục: Xây dựng hệ thống mương thoát nước kho dự trữ muối Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu- Nghệ an Nội dung công việc Ghi ………………………………………………… …… …… ……………………….………………… …………….…………… …………………………………………………………………………………………………………… ………….……………… ………………………………………………………………………………….………………………… ………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………… Nhật ký kiểm tra: Ý kiến TVGS, chủ đầu tư ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………… ……… Tiếp thu, nhận xét, biện pháp thời gian khắc phục đơn vị thi công: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………… Tư vấn giám sát Nguyễn Mạnh Hà Đơn vị thi cơng Nguyễn Xn Hồng CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHẬT KÝ THI CƠNG Cơng trình: Xây dựng hệ thống mương thoát nước kho dự trữ muối Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu- Nghệ An Địa điểm XD: Xã Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu - Nghệ An Chủ đầu tư: Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh Tư vấn giám sát: Công ty TNHH ứng dựng tiến kho học kỹ thuật cơng nghệ xây dựng Thái Hồng Nhà thầu: Công ty CP NACONEX Nghệ An Địa chỉ: 38- Phan Đình Phùng- TP Vinh- Nghệ An Điện thoại: 038.3837151- 038.8905727- Fax: 038.3848579 TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KV NGHỆ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự - Hạnh Phúc Quỳnh Lưu, ngày 30/ / 2015 BIÊN BẢN LẤY MẪU THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU ĐẦU VÀO Cơng trình: Xây dựng hệ thống mương nước kho dự trữ muối Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu - Nghệ An Địa điểm: Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu – Nghệ An Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh Đơn vị thi công: Công ty CP NACONEX I Thành phần Tham gia: Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Cty TNHH ứng dụng TB KHKT CNXD Thái Hồng Ơng: Nguyễn Mạnh Hà Chức vụ: TV giám sát Đại diện Nhà thầu thi công: Cơng ty cổ phần NACONEX Ơng: Nguyễn Xn Hồng Chức vụ: Kỷ thuật thi công Đại diện Đơn vị thí nghiệm: Cơng ty CP đầu tư TM Phương Bắc Ơng: Phạm Tuấn Ngọc Chức vụ: Cán thí nghiệm II Nội dung: Vào lúc 30 ngày 30 tháng năm 2015 kho bãi tập kết vật liệu thi cơng cơng trình: Xã Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An bên tiến hành lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào cho việc thi cơng cơng trình: ST Loại vật liệu (nêu rõ chủng loại, Nguồn gốc T nhà SX) Thép Thái Nguyên fi10 Thái Nguyên Xi măng PC 30 Hồng mai Cát Xây- Đơ lương Cát gia -Đơ lương Đá 1x2 -Hồng Mai Gạch 21x10,5x13 khơng nung Hồng Mai Đơ lương Đơ lương Hồng Mai Vinh Khối Lượng 1,2 30 150 50 150 19.000.000 Số lượng Quy cách 0,5m bao 0,2m3 0,2m3 0, 4m3 10 Viên Vị trí lấy mẫu Hiện trường Hiện trường Hiện trường Hiện trường Hiện trường Hiện trường III Yêu cầu: - Thí nghiệm thành phần cấp phối vật liệu, kiểm tra cường độ vật liệu - Thiết kế cấp phối mác bê tông, mác vữa theo hồ sơ thiết kế Các bên cam kết mẫu lấy thực tế, cách lấy ngẫu nhiên đại diện cho chủng loại vật liệu CÁC BÊN THAM GIA Tư vấn giám sát Đơn vị thí nghiệm Nguyễn Mạnh Hà Phạm Tuấn Ngọc Đơn vị thi cơng Nguyễn Xn Hồng NHẬT KÝ VÀ BIÊN BẢN THỰC HIỆN THI CƠNG Cơng trình: Xây dựng hệ thống mương thoát nước kho dựu trữ muối Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu – Nghệ An -Khởi công từ ngày 29/6/2015 + Làm lán trại ngày 29/6/2015 + Tập kết vật liệu đá , cát , xi măng, thép, gạch + Dọn phong hóa Thủ cơng – Bóc hữu + Lấy mẫu vật liệu cát , đá, xi măng , thép loại, gạch thi nghiệm ngày 30/6/2015 + Dọn phong hóa thủ cơng – Bóc hữu nhà , Sân đường + Bàn giao mặt ngày 29/6/2015 + Giác móng + Đào đất mương nước thủ cơng ngày 30, 31/6/2015 * Nghiệm thu đào đất mương thoát nước 1/7/2015 1/7/2015 PHẦN THƠ + Đổ bê tơng lót mác 100 đá 4x6 ngày 1,2,3,4/7/2015 * Nghiệm thu đổ bê tơng lót mương nước 5/7/2015 đá 4x6 mác 100 ngày 5/7/2015 + Làm cốt pha bê tông mương đá 1x2 mác 200 5,6/7/2015 * Nghiệm thu cốp pha mương nước 7/7/2015 7/7/2015 + Đổ Bê tơng mương thoát nước ngày 7,8,9,10/7/2015  Biên lấy mẫu thí nghiệm bê tơng mương nước = mẫu ngày 7/7/2015 * Nghiệm thu đổ bê tông mác 200 mương thoát 11/7/2015 nước ngày 11/7/2015 + Xây đá hộc từ ngày 11,12,13/7/2015  Lấy mẫu vữa thí nghiệm mác 50 ngày 11/7/2015 11/7/2015  Nghiệm thu xây móng đá hộc ngày 14/7/2015 14/7/2015 + Làm cốp thép cốp pha giằng mương ngày 14/7/2015  Nghiệm thu cốt pha cốt thép giằng móng 15/7/2015 ngày 15/7/2015 + Đổ bê tông giằng mương ngày 15/7/2015  Nghiệm thu bê tông giằng mương ngày 16/7/2015 16/7/2015 10 + SXLD côp pha, cốt thép đan ngày 16/7/2015  Nghiệm thu cốt pha cốt thép đan ngày 17/7/2015 + Đổ bê tông đan mác 200 đá 1x2 ngày 17/7/2015 18/7/2015 17/7/2015 Nghiệm thu đổ bê tông đan ngày 18/7/2015 + Xây mương hở gạch 18,19,20,21,22,23/7/2015 24/7/2015  Nghiệm thu xây mương thoát nước ( mương hở ) ngày 22/7/2015 PHẦN HOÀN THIỆN 12 13 14 15 16 17 + Trát tường ( mương hở ) ngày 24,25,26,27,28/7/2015  Nghiệm thu trát tường ngày 29/7/2015 + Trát tường ( mương kín ) ngày 29,301/8/2015  Nghiệm thu trát tường ngày 2/8/2015 + Lắp đặt cấu kiện dúc sẵn 2,3,4/8/2015  Nghiệm thu lắp đặt cấu kiện đúc sẵn 5/8/2015 + Đắp đất đầm chặt chân mương 5,6/8/2015 + Dọn dẹp công trường 7/8/2015 Nghiệm thu đắp đất đầm chặt chân mương 8/8/2015 Bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng 8/8/2015 29/7/2015 2/8/2015 5/8/2015 8/8/2015 8/8/2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NACO NEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quỳnh Mỹ, ngày 31/6 / 2015 BIÊN BẢN SỐ : NGHIỆM THU NỘI BỘ CƠNG VIỆC XÂY DỰNG Cơng trình: Xây dựng hệ thống mương thoát nước kho Dự trữ muối Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu – Nghệ An Địa điểm: Điểm kho Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An Đối tượng nghiệm thu: Đào đất mương thoát nước; Thành phần tham gia nghiệm thu: 2.1 Đại diện đơn vị thi công: Công ty CP NACONEX a Đại diện phòng KHKT: Ơng Nguyễn Tất Thắng Chức vụ: Kỹ thuật - KCS b Đại diện tổ chức CT : Ơng Nguyễn Xn Hồng Chức vụ: Kỹ Thuật Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 14 30 phút ngày 31/ /2015 Kết thúc: 15 00 phút ngày 31/ /2015 Tại : Điểm kho Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu – Nghệ An Đánh giá công việc thực hiện: a Căn nghiệm thu: - Căn vào hồ sơ thiết kế, BVTC phê duyệt; - Thiết bị thực trình xây dựng - Các quy chuẩn, Tiêu chuẩn hành áp dụng : + TCVN: 4447-1987 công tác đất - Tài liệu dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng: - Nhật ký cơng trình, văn khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu b Chất lượng thi công: - Công tác đào đất hữu mương cao độ đảm bảo yêu cầu thiết kế - Vận chuyễn lớp đất hữu nơi quy định đảm bảo vệ sinh môi trường c Các ý kiến khác: Không Kết luận: Đồng ý nghiệm thu cơng việc nói cho đội thi công, yêu cầu tổ chức công trường lập phiếu yêu cầu mời, Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đến nghiệm thu công việc xây dựng Để nhà thầu tiếp tục triển khai phần việc ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP NACONEX KỸ THUẬT KCS Nguyễn Tất Thắng KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG Nguyễn Xn Hồng CƠNG TY CỔ PHẦN NACO NEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quỳnh Mỹ, ngày 31 / 6/ 2015 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi: - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh - Tư vấn giám sát Hiện nay, Nhà thầu công ty cổ phần NACONEX thi cơng hồn thành tổ chức nghiệm thu nội cơng việc: Đào lớp đất mương nước cơng trình Vậy nhà thầu chúng tơi đề nghị Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu cơng việc nói để nhà thầu triển khai công việc Thời gian nghiệm thu: 7giờ 30 ngày 1/ / 2015 Địa điểm nghiệm thu: Tại trường điểm kho Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An; ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU Nguyễn Xuân Hoàng TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KV NGHỆ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự - Hạnh Phúc Quỳnh Mỹ Ngày 1/7/2015 BIÊN BẢN SỐ : NGHIỆM THU CƠNG VIỆC XÂY DỰNG - Cơng trình: Xây dung hệ thống mương nước kho dự trữ muối Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu – Nghệ An - Địa điểm: Điểm kho Quỳnh Mỹ – Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An Đối tượng nghiệm thu: Đào đất mương thoát nước Thành phần tham gia nghiệm thu: a Đại diện chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà Nước khu vực Nghệ Tĩnh Ông: Nguyễn Xn Hồng Chức vụ: P Trưởng phòng TCKT Ơng: Võ Văn Trường Chức vụ: CV Phòng TCKT b Đại diện tư vấn giám sát: Cty TNHH ứng dụng TB KHKT CNXD Thái Hồng Ơng: Nguyễn Mạnh Hà Chức vụ: TV giám sát c Đại diện đơn vị thi công: Công ty cổ phần NACONEX Ơng: Nguyễn Xn Hồng Chức vụ : Kỹ thuật Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 30 phút ngày 1/ / 2015 Kết thúc: 20 phút ngày 1/ / 2015 Địa điểm: Điểm kho Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu – Nghệ An; Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a Các nghiệm thu - Phiếu yêu cầu nghiệm thu ngày 31/ 6/2015 - Căn vào hồ sơ thiết kế thi công Công ty TNHH ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ xây dựng Thái Hồng lập Cơng ty CP đầu tư cơng nghệ Hồng Kim thẩm định tháng 6/2015 - Các quy chuẩn tiêu chuẩn, hành áp dụng: + TCVN : 4447-1987 công tác đất - Hợp đồng thi cơng xây dựng cơng trình số: 38/ 2015 HĐ-XD ngày 29 tháng năm 2015, Cục dự trữ Nhà Nước khu vực Nghệ Tĩnh Công ty cổ phần NACONEX - Các thiết bị thực trình xây dựng - Nhật ký cơng trình nhà thầu, nhật ký giám sát văn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu - Nghiệm thu nội ngày 31 / /2015 b Chất lượng thi công: - Công tác đào đất mương cao độ đảm bảo yêu cầu thiết kế - Vận chuyễn lớp đất hữu nơi quy định đảm bảo vệ sinh môi trường c Các ý kiến khác( có): Khơng Kết luận: Đồng ý nghiệm thu cơng việc nói cho phép nhà thầu triển khai công việc CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU TƯ VẤN GIÁM SÁT KỸ THUẬT THI CƠNG Nguyễn Mạnh Hà Nguyễn Xn Hồng CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NGHỆ TỈNH PHÒNG TCKT Võ Văn Trường Nguyễn Xuân Hồng CÔNG TY CỔ PHẦN NACO NEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quỳnh Mỹ, ngày 4/ / 2015 BIÊN BẢN SỐ : NGHIỆM THU NỘI BỘ CƠNG VIỆC XÂY DỰNG Cơng trình: Xây dung hệ thống mương thoát nước kho dự trữ muối Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu – Nghệ An Địa điểm: Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu – Nghệ An; Đối tượng nghiệm thu: Đổ bê tơng lót mương đá 4x6 mác 100 dày 100 Thành phần tham gia nghiệm thu: 2.1 Đại diện đơn vị thi công: Công ty CP NACONEX a Đại diện phòng KHKT: Ơng Nguyễn Tất Thắng Chức vụ: Kỹ thuật - KCS b Đại diện tổ chức CT : Ơng Nguyễn Xn Hồng Chức vụ: Kỹ Thuật Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 14 30 phút ngày 4/ /2015 Kết thúc: 15 00 phút ngày 4/ /2015 Tại : Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu - Nghệ An Đánh giá công việc thực hiện: a Căn nghiệm thu: - Căn vào hồ sơ thiết kế, BVTC phê duyệt; - Các quy chuẩn, Tiêu chuẩn hành áp dụng : + TCVN: 4453-1995 công tác bê tơng bê tơng cốt thép tồn khối - Tài liệu dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng: - Các kết kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị thực q trình xây dựng - Nhật ký cơng trình, văn khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu b Chất lượng thi công: - Đổ bê tơng lót mác 100 đáy mương nước kích thước vẽ thiết kế - Bề mặt bề tông phẳng mịn, cấp phối trộn tỷ lệ c Các ý kiến khác: Không Kết luận: Đồng ý nghiệm thu cơng việc nói cho đội thi cơng, yêu cầu tổ chức công trường lập phiếu yêu cầu mời chủ đầu tư, tư vấn giám sát đến nghiệm thu công việc xây dựng Để nhà thầu tiếp tục triển khai phần việc ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP NACONEX KỸ THUẬT KCS KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG Nguyễn Tất Thắng Nguyễn Xn Hồng CƠNG TY CỔ PHẦN NACO NEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quỳnh Lưu, ngày 28 /7/ 2015 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi: - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh - Tư vấn giám sát Hiện nay, Nhà thầu cơng ty cổ phần NACONEX thi cơng hồn thành tổ chức nghiệm thu nội công việc: Trát thành mương nước Vậy nhà thầu chúng tơi đề nghị Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc nói để nhà thầu triễn khai cơng việc Thời gian nghiệm thu: 7giờ 30 ngày 29/ 7/ 2015 Địa điểm nghiệm thu: Tại trường điểm kho Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU Nguyễn Xuân Hoàng TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KV NGHỆ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự - Hạnh Phúc Quỳnh Lưu, ngày 29 /7/ 2015 BIÊN BẢN SỐ: NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG - Cơng trình: Xây dung hệ thống mương thoát nước kho dự trữ muối Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu – Nghệ An; - Địa điểm: Điểm kho Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An Đối tượng nghiệm thu: Trát thành mương thoát nước Thành phần tham gia nghiệm thu: a Đại diện chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà Nước khu vực Nghệ Tĩnh Ông: Nguyễn Xuân Hồng Chức vụ: P Trưởng phòng TCKT Ơng: Võ Văn Trường Chức vụ: CV Phòng TCKT b Đại diện tư vấn giám sát: Cty TNHH ứng dụng TB KHKT CNXD Thái Hồng Ơng: Nguyễn Mạnh Hà Chức vụ: TV giám sát c Đại diện đơn vị thi cơng: Cơng ty cổ phần NACONEX Ơng: Nguyễn Xuân Hoàng Chức vụ : Kỹ thuật Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 30 phút ngày 29 /7 / 2015 Kết thúc: 10 phút ngày 29/ / 2015 Địa điểm: Điểm kho Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu - Nghệ An Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a Các nghiệm thu - Phiếu yêu cầu nghiệm thu ngày 28/ 7/2015 - Căn vào hồ sơ thiết kế thi công Công ty TNHH ứng dụng khoa học kỹ thuật cơng nghệ xây dựng Thái Hồng lập Cơng ty CP đầu tư cơng nghệ Hồng Kim thẩm định tháng 6/2015 - Các quy chuẩn tiêu chuẩn, hành áp dụng: + TCVN : 4574 -1992 Cơng tác hồn thiện - Hợp đồng thi cơng xây dựng cơng trình số: 38/ 2015 HĐ-XD ngày 29 tháng năm 2015, Cục dự trữ Nhà Nước khu vực Nghệ Tĩnh Công ty cổ phần NACONEX - Các kết kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị thực q trình xây dựng - Nhật ký cơng trình nhà thầu, nhật ký giám sát văn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu - Nghiệm thu nội ngày 28/ /2015 b Chất lượng thi công: - Trát thành mương bề mặt phẳng mịn - Cấp phối trộn vữa trộn tỷ lệ c Các ý kiến khác( có): Khơng Kết luận: Đồng ý nghiệm thu cơng việc nói cho phép nhà thầu triển khai công việc CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU TƯ VẤN GIÁM SÁT KỸ THUẬT THI CƠNG Nguyễn Mạnh Hà Nguyễn Xn Hồng CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NGHỆ TỈNH PHÒNG TCKT Võ Văn Trường Nguyễn Xuân Hồng CÔNG TY CỔ PHẦN NACO NEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quỳnh Lưu, ngày 1/ / 2015 BIÊN BẢN SỐ : NGHIỆM THU NỘI BỘ CƠNG VIỆC XÂY DỰNG Cơng trình: Xây dựng hệ thống mương thoát nước kho dự trữ muối Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu - Nghệ An Địa điểm: Điểm kho Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An Đối tượng nghiệm thu: Trát thành mương nước – Mương kín Thành phần tham gia nghiệm thu: 2.1 Đại diện đơn vị thi công: Cơng ty CP NACONEX a Đại diện phòng KHKT: Ơng Nguyễn Tất Thắng Chức vụ: Kỹ thuật - KCS b Đại diện tổ chức CT : Ông Nguyễn Trọng Trung Chức vụ: Kỹ Thuật Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 14 30 phút ngày / /2015 Kết thúc: 15 00 phút ngày 1/ /2015 Tại : Điểm kho Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu - Nghệ An Đánh giá công việc thực hiện: a Căn nghiệm thu: - Căn vào hồ sơ thiết kế, BVTC phê duyệt; - Các quy chuẩn, Tiêu chuẩn hành áp dụng : + TCVN: 5674- 1992 Cơng tác hồn thiện - Tài liệu dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng: - Các kết kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị thực q trình xây dựng - Nhật ký cơng trình, văn khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu b Chất lượng thi công: - Bề mặt trát thành mương phẳng mịn - Cấp phối vữa trộn tỷ lệ c Các ý kiến khác: Không Kết luận: Đồng ý nghiệm thu cơng việc nói cho đội thi công, yêu cầu tổ chức công trường lập phiếu yêu cầu mời Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, tư vấn giám sát đến nghiệm thu công việc xây dựng Để nhà thầu tiếp tục triển khai phần việc ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP NACONEX KỸ THUẬT KCS Nguyễn Tất Thắng KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG Nguyễn Xn Hồng CƠNG TY CỔ PHẦN NACO NEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quỳnh Lưu, ngày /8/ 2015 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi: - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh - Tư vấn giám sát Hiện nay, Nhà thầu cơng ty cổ phần NACONEX thi cơng hồn thành tổ chức nghiệm thu nội công việc: Trát thành mương nước – mương kín Vậy nhà thầu đề nghị Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu cơng việc nói để nhà thầu triễn khai công việc Thời gian nghiệm thu: 7giờ 30 ngày 2/ 8/ 2015 Địa điểm nghiệm thu: Tại trường điểm kho Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU Nguyễn Xuân Hoàng TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KV NGHỆ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự - Hạnh Phúc Quỳnh Lưu, ngày /8/ 2015 BIÊN BẢN SỐ: NGHIỆM THU CƠNG VIỆC XÂY DỰNG - Cơng trình: Xây dung hệ thống mương thoát nước kho dự trữ muối Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu – Nghệ An; - Địa điểm: Điểm kho Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An Đối tượng nghiệm thu: Trát thành mương nước – Mương kín Thành phần tham gia nghiệm thu: a Đại diện chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà Nước khu vực Nghệ Tĩnh Ông: Nguyễn Xuân Hồng Chức vụ: P Trưởng phòng TCKT Ông: Võ Văn Trường Chức vụ: CV Phòng TCKT b Đại diện tư vấn giám sát: Cty TNHH ứng dụng TB KHKT CNXD Thái Hồng Ơng: Nguyễn Mạnh Hà Chức vụ: TV giám sát c Đại diện đơn vị thi cơng: Cơng ty cổ phần NACONEX Ơng: Nguyễn Xn Hồng Chức vụ : Kỹ thuật Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 30 phút ngày / / 2015 Kết thúc: 10 phút ngày / / 2015 Địa điểm: Điểm kho Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu - Nghệ An Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a Các nghiệm thu - Phiếu yêu cầu nghiệm thu ngày 1/ 8/2015 - Căn vào hồ sơ thiết kế thi công Công ty TNHH ứng dụng khoa học kỹ thuật cơng nghệ xây dựng Thái Hồng lập Cơng ty CP đầu tư cơng nghệ Hồng Kim thẩm định tháng 6/2015 - Các quy chuẩn tiêu chuẩn, hành áp dụng: + TCVN : 4574 -1992 Cơng tác hồn thiện - Hợp đồng thi cơng xây dựng cơng trình số: 38/ 2015 HĐ-XD ngày 29 tháng năm 2015, Cục dự trữ Nhà Nước khu vực Nghệ Tĩnh Công ty cổ phần NACONEX - Các kết kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị thực trình xây dựng - Nhật ký cơng trình nhà thầu, nhật ký giám sát văn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu - Nghiệm thu nội ngày / /2015 b Chất lượng thi công: - Trát thành mương bề mặt phẳng mịn - Cấp phối trộn vữa trộn tỷ lệ c Các ý kiến khác( có): Khơng Kết luận: Đồng ý nghiệm thu cơng việc nói cho phép nhà thầu triển khai công việc CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU TƯ VẤN GIÁM SÁT KỸ THUẬT THI CƠNG Nguyễn Mạnh Hà Nguyễn Xn Hồng CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NGHỆ TỈNH PHÒNG TCKT Võ Văn Trường Nguyễn Xuân Hồng CÔNG TY CỔ PHẦN NACO NEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quỳnh Lưu, ngày 4/ / 2015 BIÊN BẢN SỐ : NGHIỆM THU NỘI BỘ CƠNG VIỆC XÂY DỰNG Cơng trình: Xây dựng hệ thống mương thoát nước kho dự trữ muối Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu - Nghệ An Địa điểm: Điểm kho Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An Đối tượng nghiệm thu: Lắp đặt đan mương thoát nước Thành phần tham gia nghiệm thu: 2.1 Đại diện đơn vị thi công: Công ty CP NACONEX a Đại diện phòng KHKT: Ơng Nguyễn Tất Thắng Chức vụ: Kỹ thuật - KCS b Đại diện tổ chức CT : Ông Nguyễn Trọng Trung Chức vụ: Kỹ Thuật Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 14 30 phút ngày / /2015 Kết thúc: 15 00 phút ngày 4/ /2015 Tại : Điểm kho Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu - Nghệ An Đánh giá công việc thực hiện: a Căn nghiệm thu: - Căn vào hồ sơ thiết kế, BVTC phê duyệt; - Các quy chuẩn, Tiêu chuẩn hành áp dụng : + TCXD 4452-1987: Kết cấu bê tông bê tông cốt thép lắp ráp - Tài liệu dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng: - Các kết kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị thực trình xây dựng - Nhật ký cơng trình, văn khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu b Chất lượng thi công: - Thi công lắp dựng đan mương thoát nước thiết kế, dự toán chủ đầu tư phê duyệt đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, kỹ thuật c Các ý kiến khác: Không Kết luận: Đồng ý nghiệm thu cơng việc nói cho đội thi công, yêu cầu tổ chức công trường lập phiếu yêu cầu mời Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, tư vấn giám sát đến nghiệm thu công việc xây dựng Để nhà thầu tiếp tục triển khai phần việc ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP NACONEX KỸ THUẬT KCS KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG Nguyễn Tất Thắng Nguyễn Xn Hồng CƠNG TY CỔ PHẦN NACO NEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quỳnh Lưu, ngày / 8/ 2015 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi: - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh - Tư vấn giám sát Hiện nay, Nhà thầu công ty cổ phần NACONEX thi cơng hồn thành tổ chức nghiệm thu nội công việc: Lắp đặt đan mương nước Vậy nhà thầu chúng tơi đề nghị Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc nói để nhà thầu triễn khai cơng việc Thời gian nghiệm thu: 7giờ 30 ngày 5/ 8/ 2015 Địa điểm nghiệm thu: Tại trường điểm kho Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU Nguyễn Xuân Hoàng TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KV NGHỆ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự - Hạnh Phúc Yên Thành, ngày 5/8/ 2015 BIÊN BẢN SỐ: NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG - Cơng trình: Xây dung hệ thống mương thoát nước kho dự trữ muối Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu – Nghệ An; - Địa điểm: Điểm kho Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An Đối tượng nghiệm thu: Lắp đặt đan mương thoát nước Thành phần tham gia nghiệm thu: a Đại diện chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà Nước khu vực Nghệ Tĩnh Ông: Nguyễn Xuân Hồng Chức vụ: P Trưởng phòng TCKT Ơng: Võ Văn Trường Chức vụ: CV Phòng TCKT b Đại diện tư vấn giám sát: Cty TNHH ứng dụng TB KHKT CNXD Thái Hồng Ơng: Nguyễn Mạnh Hà Chức vụ: TV giám sát c Đại diện đơn vị thi cơng: Cơng ty cổ phần NACONEX Ơng: Nguyễn Xuân Hoàng Chức vụ : Kỹ thuật Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 30 phút ngày / / 2015 Kết thúc: 10 phút ngày 5/ / 2015 Địa điểm: Điểm kho Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu - Nghệ An Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a Các nghiệm thu - Phiếu yêu cầu nghiệm thu ngày 4/ /2015 - Căn vào hồ sơ thiết kế thi công Công ty TNHH ứng dụng khoa học kỹ thuật cơng nghệ xây dựng Thái Hồng lập Công ty CP đầu tư công nghệ Hoàng Kim thẩm định tháng 6/2015 - Các quy chuẩn tiêu chuẩn, hành áp dụng: + TCXD 4452-1987: Kết cấu bê tông bê tông cốt thép lắp ráp - Hợp đồng thi công xây dựng cơng trình số: 38/ 2015 HĐ-XD ngày 29 tháng năm 2015, Cục dự trữ Nhà Nước khu vực Nghệ Tĩnh Công ty cổ phần NACONEX - Các kết kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị thực trình xây dựng - Nhật ký cơng trình nhà thầu, nhật ký giám sát văn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu - Nghiệm thu nội ngày 4/ /2015 b Chất lượng thi công: - Thi cơng lắp dựng đan mương nước thiết kế, dự toán chủ đầu tư phê duyệt đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, kỹ thuật c Các ý kiến khác( có): Khơng Kết luận: Đồng ý nghiệm thu cơng việc nói cho phép nhà thầu triển khai công việc CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Mạnh Hà KỸ THUẬT THI CƠNG Nguyễn Xn Hồng CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NGHỆ TĨNH PHÒNG TCKT Võ Văn Trường Nguyễn Xuân Hồng CÔNG TY CỔ PHẦN NACO NEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quỳnh Lưu, ngày 6/ / 2015 BIÊN BẢN SỐ : NGHIỆM THU NỘI BỘ CƠNG VIỆC XÂY DỰNG Cơng trình: Xây dựng hệ thống mương thoát nước kho dự trữ muối Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu - Nghệ An Địa điểm: Điểm kho Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An Đối tượng nghiệm thu: Đắp đất chân mương Thành phần tham gia nghiệm thu: 2.1 Đại diện đơn vị thi công: Công ty CP NACONEX a Đại diện phòng KHKT: Ơng Nguyễn Tất Thắng Chức vụ: Kỹ thuật - KCS b Đại diện tổ chức CT : Ông Nguyễn Xuân Hoàng Chức vụ: Kỹ Thuật Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 14 30 phút ngày 6/ /2015 Kết thúc: 15 00 phút ngày 6/ /2015 Tại : Điểm kho Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu - Nghệ An Đánh giá công việc thực hiện: a Căn nghiệm thu: - Căn vào hồ sơ thiết kế, BVTC phê duyệt; - Các quy chuẩn, Tiêu chuẩn hành áp dụng : + TCVN: 4447- 1987 công tác đất Quy phạm thi công nghiệm thu - Tài liệu dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng: - Các kết kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị thực trình xây dựng - Nhật ký cơng trình, văn khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu b Chất lượng thi công: - Đắp cát hố móng, móng cao độ đảm bảo yêu cầu thiết kế - Đắp quy trình, quy phạm c Các ý kiến khác: Không Kết luận: Đồng ý nghiệm thu cơng việc nói cho đội thi công, yêu cầu tổ chức công trường lập phiếu yêu cầu mời Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, tư vấn giám sát đến nghiệm thu công việc xây dựng Để nhà thầu tiếp tục triển khai phần việc ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP NACONEX KỸ THUẬT KCS Nguyễn Tất Thắng KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG Nguyễn Xn Hồng CƠNG TY CỔ PHẦN NACO NEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quỳnh Mỹ, ngày 6/ 8/ 2015 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi: - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh - Tư vấn giám sát Hiện nay, Nhà thầu công ty cổ phần NACONEX thi cơng hồn thành tổ chức nghiệm thu nội công việc: Đắp đất chân mương Vậy nhà thầu đề nghị Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu cơng việc nói để nhà thầu triễn khai công việc Thời gian nghiệm thu: 7giờ 30 ngày 7/ / 2015 Địa điểm nghiệm thu: Tại trường điểm kho Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU Nguyễn Xuân Hoàng TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KV NGHỆ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự - Hạnh Phúc Quỳnh Mỹ, ngày /8/ 2015 BIÊN BẢN SỐ: NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG - Cơng trình: Xây dung hệ thống mương nước kho dự trữ muối Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu – Nghệ An; - Địa điểm: Điểm kho Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An Đối tượng nghiệm thu: Đắp đất chân mương Thành phần tham gia nghiệm thu: a Đại diện chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà Nước khu vực Nghệ Tĩnh Ông: Nguyễn Xn Hồng Chức vụ: P.Trưởng phòng TCKT Ơng: Võ Văn Trường Chức vụ: CV Phòng TCKT b Đại diện tư vấn giám sát: Cty TNHH ứng dụng TB KHKT CNXD Thái Hồng Ơng: Nguyễn Mạnh Hà Chức vụ: TV giám sát c Đại diện đơn vị thi công: Công ty cổ phần NACONEX Ơng: Nguyễn Xn Hồng Chức vụ : Kỹ thuật Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 30 phút ngày / / 2015 Kết thúc: 20 phút ngày / / 2015 Địa điểm: Điểm kho Quỳnh Mỹ – Quỳnh Lưu - Nghệ An Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a Các nghiệm thu - Phiếu yêu cầu nghiệm thu ngày 7/ 8/2014 - Căn vào hồ sơ thiết kế thi công Công ty TNHH ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ xây dựng Thái Hồng lập Cơng ty CP đầu tư cơng nghệ Hồng Kim thẩm định tháng 6/2015 - Các quy chuẩn tiêu chuẩn, hành áp dụng: + TCVN: 4447- 1987 công tác đất Quy phạm thi công nghiệm thu - Hợp đồng thi cơng xây dựng cơng trình số: 38/ 2015 HĐ-XD ngày 29 tháng năm 2015, Cục dự trữ Nhà Nước khu vực Nghệ Tĩnh Công ty cổ phần NACONEX - Các kết kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị thực q trình xây dựng - Nhật ký cơng trình nhà thầu, nhật ký giám sát văn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu - Nghiệm thu nội ngày 7/ /2015 b Chất lượng thi công: - Đắp đất chân mương yêu cầu thiết kế - Đắp quy trình, quy phạm c Các ý kiến khác( có): Khơng Kết luận: Đồng ý nghiệm thu cơng việc nói cho phép nhà thầu triển khai công việc CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Mạnh Hà KỸ THUẬT THI CÔNG Nguyễn Xuân Hoàng CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NGHỆ TỈNH PHÒNG TCKT Võ Văn Trường Nguyễn Xuân Hồng ... Nghệ An Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a Các nghiệm thu - Phiếu yêu cầu nghiệm thu ngày 4/ 7/2015 - Căn vào hồ sơ thiết kế thi công Công ty TNHH ứng dụng khoa học kỹ thu t công nghệ xây... Nghệ An Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a Các nghiệm thu - Phiếu yêu cầu nghiệm thu ngày 6/ 7/2015 - Căn vào hồ sơ thiết kế thi công Công ty TNHH ứng dụng khoa học kỹ thu t công nghệ xây... Nghệ An Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a Các nghiệm thu - Phiếu yêu cầu nghiệm thu ngày 6/ 7/2015 - Căn vào hồ sơ thiết kế thi công Công ty TNHH ứng dụng khoa học kỹ thu t công nghệ xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc, Mẫu biên bản nghiệm thu công việc, Thời gian lấy mẫu:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay