Báo cáo kết quả khảo sát nhà 3 tầng

18 48 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 20:23

Báo cáo kết quả khảo sát nhà 3 tầng Trước khi bắt đầu đi vào thi công xây dựng một công trình cao tầng, công trình có diện tích lớn, đầu tiên phải khảo sát địa chất để nắm bắt các thông số, xác định cấu trúc địa chất, sau đó tập hợp kết quả và lưu thành bộ hồ sơ. Công ty trách nhiệm hữu hạn mylangco Số 64, đờng Trờng Chinh Thành phố Sơn La Tel: 022 385 3838 Email: mylangco@gmail.com Hồ sơ: 152-05/KS Báo cáo kết khảo sát xây dựng Chủ đầu t: Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản Sơn La Công trình: Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản Sơn La Hạng mục: Địa điểm: Nhà Kỹ thuật (3 tầng) Phờng Chiềng An - Thành phố Sơn La Sơn La, năm 2011 Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc báo cáo kết khảo sát xây dựng Công trình: Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản Hạng mục: Nhà kỹ thuật (03 tầng) Giai đoạn: Khảo sát - Thiết kế vẽ thi công Chủ nhiệm khảo sát: trần vũ anh Lập báo cáo: phạm văn thắng Quản lý kỹ thuật: bùi ngọc lân Sơn La, ngày năm 2011 tháng Công ty tnhh mylangco i nội dung chủ yếu nhiệm vụ khảo sát xây dựng: Mục đích khảo sát: - Làm sáng tỏ điều kiện địa hình, địa mạo, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn khu đất xây dựng, nhằm phục vụ công tác thiết kế Nhà kỹ thuật - Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Thu thập tài liệu địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa hình, địa mạo, thuỷ văn công trình hay khu vực lân cận phạm vi khảo sát để tránh nghiên cứu lặp lại vấn đề đợc làm sáng tỏ trớc đây, đảm bảo cho công tác khảo sát đạt kết mong muốn - Đo vẽ địa hình để nghiên cứu điều kiện địa hình địa điểm xây dựng thu thập tài liệu số liệu trắc địa địa hình cần thiết phục vụ cho loại công tác thiết kế dạng công tác khảo sát khác - Khoan thăm dò với mục đích: + Nghiên cứu đặc điểm địa tầng, bề mặt đá gốc, mức độ nứt nẻ đá gốc, mực nớc ngầm tầng chứa nớc + Lấy mẫu đất đá thí nghiệm phòng + Thí ngiệm xuyên tiêu chuẩn SPT trờng nhằm đánh giá sức chịu tải lớp đất đá rời (cát, cuội, sỏi) + Nghiên cứu phát hang động Karst ngầm, vật chất lấp nhét phơng phát triển hệ thống hang động Karst - Thí nghiệm mẫu để đa giá trị tiêu lý sức chịu tải lớp đất đá cốt cao khác nhau, giúp nhµ thiÕt kÕ lùa chän kÝch thíc mãng vµ chiỊu sâu chôn móng công trình hợp lý, tiết kiệm Ngoài thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng nhằm mục đích phân chia xác lớp đất đá khu vực xây dựng Nhà kỹ thuật - Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản Phạm vi khảo sát: Đo vẽ bình đồ trạng toàn khu đất đợc cấp Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Sơn La, tỷ lệ 1/200, thể đầy đủ địa hình địa vật, có liên hệ xung quanh lân cận phạm vi khảo sát, đủ điều kiện thể vị trí nhà dự kiến công trình có liên quan bên cạnh Nh vây, diện tích đo vẽ khoảng 0,4ha Lập mặt cắt dọc theo trục hố khoan phục vụ cho công tác lập báo cáo kết khảo sát xây dựng Vị trí hố khoan đợc đa từ vẽ thực tế định vị theo quy phạm Trên sở mặt trạng, tiến hành kiểm tra cao độ, định vị sơ công trình Với nhà kỹ thuật tầng nằm địa hình tơng đối phẳng, đất gồm lớp đất lấp dày khoảng 3,0m ữ 4,0m, dới thành tạo bồi tích, lũ tích thềm suối Nậm La thành phần bùn, sÐt pha c¸t, cuéi, sái lÉn bïn c¸t cã bề dày tơng đối khoảng 5,0m ữ 8,0m, đá gốc Đá vôi, sét vôi điệp Đồng Giao (T2đg) Khu vực khảo sát khu vực Karst hoạt động mạnh, bề mặt đá gốc lồi lõm Với điều kiện địa hình, địa chất nh nêu, dự kiến bố trí hố khoan vào vị trí góc nhà Dự kiến khoan hố khoan sâu 15,0m/hố khoan Tổng độ sâu 75,0m, đất cấp ữ 3, đá cấp ữ Phơng pháp khảo sát: a- Khoan thăm dò địa chất công trình: Dựa vào đặc điểm lớp đất đá khoan yêu cầu mức độ xác giai đoạn khảo sát, chọn phơng pháp khoan xoay có lấy mẫu cạn, bơm rửa hố khoan dung dịch sét bentonit, chống ống thẳng đứng Sử dụng thiết bị khoan XY - 1B cđa Trung Qc víi hiƯp khoan lµ 0,5m u điểm phơng pháp cho suất khoan cao, không cần nhiều công nhân đứng máy, dễ vận hành thông dụng b- Khảo sát trắc địa công trình: Tiến hành lập mốc khống chế mặt bằng, mốc định vị công trình, đo vẽ bình đồ trạng chi tiết khống chế toạ độ máy toàn đạc điện tử Nikon NPR- 352 Lập mốc cao độ chuẩn, khống chế cao độ máy thuỷ bình PENTAX AL240 Khống chế toạ độ, cao độ theo hệ thống mốc cục Đa đầy đủ địa hình địa vật phạm vi đo vẽ vào bình đồ (nhà cửa, tờng, đờng, rãnh, điện, ao, mái taluy, cối .) có liên hệ phạm vi lân cận với khoảng cách khoảng 10,0m tất phía Đo vẽ địa hình đợc thực theo Quy phạm đo vẽ đồ địa hình 96 TCN 43-1990 c- Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn: Công tác đợc tiến hành đồng thời công tác khoan thăm dò tầng cuội sỏi không lấy đợc mẫu đất nguyên dạng với khoảng cách trung bình 2m/lần thí nghiệm nhằm đánh giá sức chịu tải đất Công tác đợc thực theo tiêu chuẩn TCXD 226-1999 d- Công tác thí nghiệm phòng: - Thí nghiệm phòng yêu cầu thí nghiệm 09 tiêu lý mẫu đất nguyên dạng - Giá trị hai tiêu học c, đợc xác định phơng pháp cắt nhanh không cố kết Nén trục không nở hông theo phơng pháp nén nhanh e- Công tác chỉnh lý tổng hợp số liệu: Công tác chỉnh lý tổng hợp số liệu đợc thực để phân chia lớp đất đá tính toán, đánh giá giá trị sức chịu tải, khả ổn định lớp đất đá đợc phân chia Chỉnh lý tổng hợp số liệu dựa theo tiêu chuẩn: Đất xây dựng - Phơng pháp chỉnh lý TCXD 74-1987 Khối lợng loại công tác khảo sát dự kiến: - Đo vẽ bình đồ trạng tỷ lệ 1/200, diện tích 0,4ha Lập mốc khống chế, địa hình cấp Định vị hố khoan - Khoan hố khoan sâu 15,0m/hố khoan Tổng độ sâu khoan 75,0m, đất cấp 1ữ đá cấp ữ - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT tầng cuội sỏi khu nhà kỹ thuật, dự kiến lần thí nghiệm - Lấy 2,0m/1mẫu đất nguyên dạng, thí nghiệm tiêu lý - Lập vẽ Báo cáo kết khảo sát xây dựng theo quy định Tiêu chuẩn khảo sát đợc áp dụng: - Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc TCVN 44191987 - Quy phạm đo vẽ đồ địa hình 96 TCN 43-1990 - Đất xây dựng - Phơng pháp chỉnh lý TCXD74-1987 - Đất xây dựng - Các PPTN TCVN 4195-1995 đến TCVN 42021995 - Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật TCXDVN 1942006 - Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 22TCN 2592000 - Đất xây dựng - Phơng pháp thí nghiệm hiƯn trêng, thÝ nghiƯm xuyªn tiªu chn TCXD 226-1999 - Đất xây dựng - Phơng pháp lấy, bao gói, vận chuyển bảo quản mẫu đất nguyên dạng TCXD 2683-1991 II- đặc điểm, quy mô, tính chất công trình: Đặc điểm: Nhà kỹ thuật - Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Sơn La có phòng đợc bố trí có độ hẹp đến trung bình, thờng từ 3,3m ữ 3,6m cho bớc gian, sàn, mái, cột, dầm bê tông cốt thép có tính chịu lực chính, tờng xây có tác dụng nh vách ngăn Là nơi tập trung đông ngời nên cần có hệ số an toàn cao Quy mô: Nhà có quy mô tải trọng nhà tầng, chiều cao giới hạn 15m, nhà hình trữ L, có chiều dài cạnh 16,2m 21,0m, chiều rộng 7,8m cha kể hè rãnh bên, cầu thang bên trong, nhà hình chữ nhật quay mặt phía đông nam Tính chất: Công trình dự kiến xây dựng đợc bố trí thành phòng làm việc, phòng kỹ thuật Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Sơn La IiI- vị trí điều kiện tự nhiên khu vực khảo sát: Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Sơn La đợc đầu t xây dựng nhà kỹ thuật tầng khu vực Cọ, phờng Chiềng An, thành phố Sơn La Khu vực dự kiến xây dựng có toạ độ địa lý tự nhiên nằm khoảng 21 021' vĩ độ Bắc 103054 kinh độ Đông, - Phía Bắc giáp Công ty TNHH nhà nớc thành viên môi trờng đô thị Sơn La; - Phía Đông giáp ruộng trồng hoa màu suối Nậm La; - Phía Nam giáp ruộng trồng hoa màu; - Phía Tây giáp đờng bêtông Ban quản lý DA nhà máy thuỷ điện Sơn La Khu vực xây dựng nằm thềm suối Nậm La, địa hình trớc ruộng trồng hoa màu, đợc lấp đất cải tạo mặt bằng, tơng đối phẳng, có độ chênh cao so với đáy suối Nậm La khoảng 6,0m Địa tầng khu vực khảo sát sét pha, cát pha, cát, cuéi, sái, nguån gèc båi tÝch, lò tÝch, sên tÝch nhân tạo sản phẩm thành tạo, đất chặt, độ lỗ rỗng lớn, ổn định Đá gốc khu vực đá vôi điệp Đồng Giao (T2đg) Điều kiện giao thông từ bên vào thuận lợi, có điện lới Quốc gia, có hệ thống cấp nớc sinh hoạt, nớc xây dựng sử dơng níc si NËm La hc sư dơng chung hƯ thống cấp nớc sinh hoạt * Một số thông số khí tợng thuỷ văn: Theo số liệu thực đo nhiều năm đài khí tợng thuỷ văn khu vực Tây Bắc khu vực thành phố Sơn La nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa không chịu ¶nh hëng cđa biĨn, khÝ hËu mang tÝnh chÊt lơc địa, chia làm mùa rõ rệt mùa đông lạnh khô, mùa hè nóng ma nhiều, mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau - Nhiệt độ: + Nhiệt độ không khí trung bình năm 21,40c + Nhiệt độ cao tuyệt đối 400c + Nhiệt độ thấp tuyệt đối 1,10c + Nhiệt độ không khí trung bình tháng hàng năm nh sau: Th 10 11 12 ToC TB 14 ,0 15 ,8 19 ,6 22 ,7 24 ,4 24 ,7 24 ,7 24 ,1 23 ,2 21 ,1 11 ,6 14, ToC max 20 12 26 29 30 29 29 29 28 27 23 21, Đặc trng o T C ,7 ,7 ,7 ,7 ,6 ,8 ,3 ,8 ,1 ,3 9, 11 ,5 15 ,3 17 ,9 20 ,3 21 ,5 21 ,5 21 ,2 19 ,7 16 ,5 13 ,8 10, - Lỵng ma: Mïa ma từ tháng đến tháng 10 hàng năm, lợng ma lớn tháng tháng + Lợng ma bình quân nhiều năm 1.200 ữ 1600 mm + Lợng ma lớn 2255mm, nhỏ 827 mm + Số ngày ma trung bình năm 115 ngày + Lợng ma lớn ngày 146 mm - Độ ẩm trung bình năm 81% - Tổng số nắng trung bình năm 1.961 - Gió: + Hớng gió chủ đạo Tây Bắc Tây Nam + Vận tốc gió trung bình năm 1,1m/s + Vận tốc gió lớn xảy chu kỳ 50 năm 36 m/s + Thành phố Sơn La chịu ảnh hởng bão nhng lại chịu ảnh hởng trận lốc, lốc vgió 40m/s thời gian ngắn + Khí hậu nơi bị ảnh hởng gió Lào, hiệu trực tiếp hiệu ứng phân đới hoàn lu Tây Nam cửa dãy núi vùng biên giới + Bảng tính tốc độ gió lớn hớng ứng với tÇn xuÊt thiÕt kÕ: P% 10 Vcp Cv Cs N 23,3 19,1 16,8 9,31 0,58 1,5 NE 14,4 12,0 10,8 6,85 0,43 2,5 E 13,0 10,9 9,8 6,03 0,46 2,0 SE 18,8 16,5 15,2 10,7 0,32 2,0 S 14,6 12,4 11,2 7,16 0,42 2,0 SW 16,9 13,9 12,3 7,35 0,51 2,0 W 24,4 20,2 18,1 11,3 0,45 2,5 NW 21,4 17,5 15,6 9,18 0,52 2,0 Kh«ng kĨ híng 36,2 32,0 19,7 21,2 0,30 2,0 Vp (m/s) Iv- tiªu chuẩn khảo sát đợc áp dụng: - Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc TCVN 44191987 - Quy phạm đo vẽ đồ địa hình 96 TCN 43-1990 - Đất xây dựng - Phơng pháp chỉnh lý TCXD74-1987 - Đất xây dựng - Các PPTN TCVN 4195-1995 đến TCVN 42021995 - Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật TCXDVN 1942006 - Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 22TCN 2592000 - Đất xây dựng - Phơng pháp thí nghiƯm hiƯn trêng, thÝ nghiƯm xuyªn tiªu chn TCXD 226-1999 - Đất xây dựng - Phơng pháp lấy, bao gói, vận chuyển bảo quản mẫu đất nguyên dạng TCXD 2683-1991 v- khối lợng khảo sát - Đo vẽ bình ®å hiƯn tr¹ng tû lƯ 1/200, diƯn tÝch 0,4ha - Lập mốc khống chế, địa hình cấp - §Þnh vÞ hè khoan - Dù kiÕn khoan hố khoan sâu 15,0m/hố khoan Thực tế hố khoan LK1 LK2 khoan sâu 15,0m; hố khoan LK3 gặp hang Karst tiến hành khoan đến đáy hang khoan sâu vào đá gốc 1,5m, dừng khoan độ sâu 17,6m; hố khoan LK4 gặp đá sớm dự định, địa tầng ổn định, dừng khoan độ sâu 11,4m; hố khoan LK5 khoan sâu 11,4m Tổng chiều sâu khoan đợc 73,4m, đất cấp - 53,8m, đá cấp - 19,6m - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT lần - Lấy 17 mẫu đất nguyên dạng thí nghiệm tiêu - Lập hồ sơ Báo cáo kết khảo sát xây dựng theo quy định Bảng tổng hợp khối lợng công tác khoan thực hiện: ST T Ký hiệu Tên LK Độ sâu LK / số mẫu lấy đợc Đất cấp -3 Đá cấp Tổng độ sâu (m) Tổng số mẫu đất đá SP T LK1 8,9/03 6,1/02 15,0 LK2 11,3/04 3,7/02 15,0 LK3 15,3/03 2,3/02 17,6 LK4 7,0/03 4,4/02 11,4 5 LK5 11,3/04 3,1/02 14,4 53,8/17 19,6/10 73,4 27 Tổng vi- quy trình, phơng pháp thiết bị khảo sát: Khoan thăm dò địa chất công trình: Công tác khoan khảo sát ĐCCT đợc tiến hành máy khoan XY-1B Trung Quốc sản xuất với chiều sâu khoan đến 100m, đờng kính hố khoan 110 mm Phơng pháp khoan xoay tạo áp lực mũi khoan thủy lực, kết hợp với việc sử dụng bơm rửa dung dịch sét Bentonit, chống ống thẳng đứng, mũi khoan hợp kim có lấy mẫu cạn, phù hợp với dạng địa hình miền núi, đảm bảo độ xác kết khảo sát Khoan thăm dò thực theo Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 22TCN 259-2000 Dự kiến bố trí hố khoan sâu 15,0 m/LK Thực tế, khoan 5, hố khoan LK1 hố khoan LK2 khoan s©u 15,0m; hè khoan LK3 khoan s©u 17,6m; hè khoan LK4 khoan s©u 11,4m; hè khoan LK5 khoan s©u 14,4m Tổng độ sâu khoan 73,4m, đất cấp ữ 53,8m, đá cấp ữ 19,6m, lấy 17 mẫu đất nguyên dạng thí nghiệm tiêu lý, 10 mẫu đá lu trữ cột địa tầng Khảo sát trắc địa công trình: Công tác khảo sát trắc địa công trình đợc thực theo Tiêu chuẩn Việt Nam: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc - TCVN 4419-1987, công tác trắc địa xây dựng yêu Cầu chung TCXDVN 309-2004 Quy phạm đo vẽ đồ địa hình 96 TCN 43-90 đợc tiến hành để nghiên cứu điều kiện địa hình, địa mạo địa điểm xây dựng thu thập tài liệu số liệu trắc địa địa hình cần thiết phục vụ cho loại công tác thiết kế dạng công tác khảo sát khác Đo vẽ bình đồ chi tiết, định vị hố khoan khống chế toạ độ máy toàn đạc điện tử NPR-352 gơng đơn Khống chế toạ độ theo hệ thống mốc cục bộ, đóng đinh bê tông, khoanh sơn hình vuông màu đỏ, viết tên mốc (do công trình có quy mô nhỏ nên không chuyển hệ toạ độ Quốc gia gây tăng chi phí không cần thiết) Khống chế cao độ máy thuỷ bình PENTAX AL-240 Đa đầy đủ địa hình địa vật phạm vi đo vẽ vào bình đồ Đo vẽ bình đồ trạng tỷ lệ 1/200, diện tích đo vẽ 0,4ha, lập mốc địa hình cấp Xác định vị trí dự kiến xây dựng định vị hố khoan thực tế Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) Công tác xuyên tiêu chuẩn đợc tiến hành đồng thời công tác khoan thăm dò ĐCCT lớp đất đá số với khoảng cách trung bình 2m/lần thí nghiệm Khoan đến chiều sâu thí nghiệm, đáy hố khoan đợc làm sạch, ống xuyên đợc nối với cần khoan thả xuống đáy hố khoan, dùng búa tiêu chuẩn đóng cho ống mẫu ngập sâu vào đất khoảng 45cm đợc chia làm lần, lần ngập sâu 15cm, ghi số nhát búa lần, số búa hai lần thí nghiệm cuối cho giá trị N/30cm Từ giá trị ta xác định đợc độ chặt đất loại cát, 10 trạng thái đất loại sét xác định đợc sức kháng xuyên tiêu chuẩn đất Ưu điểm phơng pháp thiết bị đơn giản, thao tác ghi chép kết dễ dàng, dùng cho nhiều loại đất với độ sâu lớn Công tác đợc thực theo tiêu chuẩn TCXD 2261999 Các đặc tính kỹ thuật dụng cụ xuyên ống mẫu chẻ đôi với đờng kính trong: = 35mm Đờng kính ngoài: = 50,8mm Chiều dài ống mẫu: 635mm Trọng lợng tạ: 63,5kg Chiều cao rơi: 760mm Khối lợng thực hiện: lần Công tác thí nghiệm phòng: Công tác thí nghiệm phòng đợc thực theo Tiêu chuẩn Việt Nam: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc TCVN 4419-1987; Các tiêu chuẩn Đất xây dựng - Các phơng pháp TN TCVN 4195-1995 đến 4202-1995 Thí nghiệm tiêu lý mẫu đất đá Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng LAS-XD767; Giá trị hai tiêu học c đợc xác định phơng pháp cắt nhanh không cố kết Nén trục không nở hông theo phơng pháp nén nhanh Thí nghiệm 17 mẫu đất, tiêu Công tác chỉnh lý tổng hợp số liệu: Công tác chỉnh lý tổng hợp số liệu đợc thực để phân chia lớp đất đá tính toán giá trị sức chịu tải lớp đất đá Công tác phân chia lớp đất đá đợc thực theo tiêu chuẩn Đất xây dựng - Phơng pháp chỉnh lý TCXD 74-1987 * Sức chịu tải quy ớc R0 bảng kết thí nghiệm: Sức chịu tải quy ớc lớp đất R0 (kG/cm2) đợc tính theo công thức: R0 = m.[(A.b1 + B.h1).11 + c.D] (kG/cm2) Trong ®ã: A, B, D: Các hệ số phụ thuộc vào (tra bảng) b1, h1: Bề rộng móng chiều sâu chôn móng quy íc, lÊy b1= 100 cm, h1=200 cm m: HÖ sè ®iỊu kiƯn lµm viƯc cđa ®Êt nỊn, lÊy m = c: Lực dính kết đơn vị lớp đất đặt móng (kG/cm 2) Để tìm đại lợng áp lực tính toán R ứng với tải trọng công trình cụ thể kích thớc móng cụ thể, xác định theo công thức (1) (2) sau đây: 11 - b  b1  h  h1 R  R0 1  k1 b1  2h1  Khi h  m : (1) - Khi h > m :  b  b1  R  R0 1  k1   k 211  h  h1  b   (2) + b, h : Bề rộng chiều sâu đặt móng thực tế + 11: Trị trung bình (theo lớp) tính toán trọng lợng thể tích đất tự nhiên nằm phía ®¸y mãng, g/cm + k1: HƯ sè tÝnh ®Õn ¶nh hëng cđa chiỊu réng mãng lÊy: k1 = 0,125 đất lớn đất cát k1 = 0,05 cát bụi đất sét + k2: Hệ số tính đến ảnh hởng độ sâu đặt móng lấy: k2 = 0,25 đất lớn đất cát k2 = 0,2 cát bụi sét pha k2 = 0,15 sét * Giá trị Môduyn tổng biến dạng lớp đất đợc tính theo công thức: E0 mk 10  a1 Trong ®ã: + E0 : Môduyn tổng biến dạng lớp đất, kG/cm2 + : Hệ số rỗng tự nhiên đất + mk : Hệ số chuyển đổi từ kết thí nghiệm nén phòng kết thí nghiệm nén tải trọng tĩnh trờng + a1-2 : Hệ số nén lún, cm2/kG đợc tính theo công thức: a1  1   P2  P1 + hệ số rỗng tơng ứng với cấp áp lực P1 P2 + : Hệ số Poátxông, hệ số phụ thuộc vào hệ số biến dạng ngang đợc lấy theo loại đất nh sau: - Đất cát = 0,80 - Đất sét = 0,40 - Đất cát pha = 0,74 - §Êt sÐt pha  = 0,62 * KÕt thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT xác định đợc số N30 12 Trị số N phụ thuộc vào chiều sâu xuyên chiều sâu phân bố mực nớc ngầm Để xác định đợc giá trị thực N phải hiệu chỉnh theo công thức sau : Nhc = K*N Trong đó: N số búa xác định đóng (nếu N 30 Trạng thái Chảy Dẻo chảy Dẻo mềm DỴo cøng Nưa cøng Cøn g Ro ( kG/cm2) 0,22 0,220,45 0,450,9 0,9 -1,8 1,8 -3,6 > 3,6 NSPT (Sè bóa/30cm) 0-4 - 10 10 - 15 15 -30 30-50 >50 Độ chặt Rất xốp Xốp Kém chặt Chặt vừa Chặt Rất chặ t Theo Tassios, Anaguostopoulos, môdun tổng biến dạng đất đợc xác định theo công thức: E0 = x + y*( NSPT + ) Trong ®ã: NSPT > 15 => x = 40; NSPT < 15 => x = y phô thuéc vào loại đất: Sét: y = 3; Cát hạt mịn: y = 3.5; Cát hạt trung: y = 4.5; Cát hạt thô: y = 7; Sạn sỏi lẫn Cát: y = 12 vII- phân tích số liệu, đánh giá kết khảo sát: Điều kiện địa chất thuỷ văn : Tại thời điểm khảo sát, mực nớc ngầm dao ®éng ë ®é s©u tõ 4,6m (hè khoan LK5) ®Õn 5,0m (hố khoan LK3) so với mặt đất tự nhiên Khu vực khảo sát nằm bậc thềm trẻ suối Nậm La, mực nớc ngầm dao động mạnh theo mùa, phụ thuộc vào 13 dao động mực nớc suối Nậm La ảnh hởng nhiều tới tiêu lý lớp đất Khi thiết kế móng công trình cần tính toán đến tính ăn mòn bê tông nớc ngầm, cần san cao mực nớc lũ hàng năm xây rãnh thoát nớc hợp lý dẫn phạm vi xây dựng để công trình đợc ổn định lâu dài §iỊu kiƯn vËt liƯu x©y dùng: Khu vùc x©y dùng có điều kiện cung ứng vật liệu xây dựng thuận lợi, tất loại vật liệu xây dựng hoàn toàn sử dụng địa bàn thành phố Sơn La, cự ly
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kết quả khảo sát nhà 3 tầng, Báo cáo kết quả khảo sát nhà 3 tầng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay