Huyền axit việt ngữ học đại cương giữa kì

37 36 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 20:12

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TIỂU LUẬN GIỮA KỲ MÔN: VIỆT NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG Đề tài: Khảo sát đặc điểm sử dụng thành ngữ, tục ngữ cụm từ cố định tiểu thuyết “Quái nhân” Hữu Đạt Sinh viên thực hiện: Phạm Thanh Huyền Mã số sinh viên: 15035914 Ngày sinh: 09 – 04 - 1997 Lớp: K60 Văn học MỤC LỤC A Mở đầu……………………………………………………………3 B Nội dung………………………………………………………….7 Chương I………………………………………………………….7 Chương II……………………………………………………… 19 Chương III……………………………………………………… 24 C Kết luận……………………………….………………………….32 Phụ lục……………………………… ………………………… 33 A- MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Tiểu thuyết thể loại đời muộn so với thể loại văn học khác song lại có sức phát triển nhanh số lượng lẫn chất lượng tác phẩm Những tiểu thuyết chương hồi Trung Hoa, tiểu thuyết châu Âu thời Phục hưng Trung cận đại dù cũ song thu hút độc giả nội dung lẫn tư tưởng Ở Việt Nam, tiểu thuyết xuất lần đầu có lẽ Hồng lê thống chí đại diện cho dòng tiểu thuyết chương hồi ảnh hưởng từ phương Bắc Khi Pháp đặt ách đô hộ lên đất nước ta, giao thoa văn hóa, văn học, phổ biến chữ quốc ngữ làm cho tiểu thuyết đại đời Hẳn quên nhà văn lãng mạn Tự lực Văn đoàn Nhất Linh, Khái Hưng, nhà văn thực Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Cách mạng tháng Tám thành công, văn học theo định hướng Đảng phục vụ cách mạng, phục vụ kháng chiến, phục vụ quần chúng lao động Vì nói thời kỳ nở rộ văn học, đặc biệt tiểu thuyết đề tài chiến tranh Phải đến trước Đổi vài năm, văn học ca ngợi chiến tranh giảm dần Những tiểu thuyết anh hùng ca bị chỗ tác phẩm thật chiến tranh, sống thời hậu chiến vấn đề nhức nhối xã hội Đặc biệt phải kể đến hai đề tài bật: Thân phận thực người lính chiến tranh Văn hóa – Giáo dục Đã có tác phẩm viết xong để đó, phải đợi Đại hội VI thông qua dám in Độc giả hẳn nhớ Lê Lựu mở đầu với Thời xa vắng, sau Bảo Ninh có Thân phận tình yêu, Nguyễn Đình Tú mắt Xác phàm, Tất thảy nhà văn với tiểu thuyết thật chiến Trong đề tài giáo dục, người ta dám viết truyện ngắn lúc cởi trói tư tưởng Phạm Hồng Hải với truyện ngắn “Một học bình thường” Ở thời đại, giáo dục ln có ý nghĩa định phát triển xã hội, vấn đề chiến lược cấp thiết cho quốc gia Hiểu tầm quan trọng giáo dục, khơng tiểu thuyết viết đề tài này, để nói lên thực trạng ngành giáo dục nói chung tầng lớp tri thức nói riêng chuyển biến xax hội, Trong có tiểu thuyết “Quái nhân” tác giả Hữu Đạt thể sâu sắc vấn đề này, có nhiều tượng ngôn ngữ kết cấu đáng ý Việc sử dụng cụm từ cố định, thành ngữ, tục ngữ tác phẩm cách linh hoạt độc đáo giúp tiểu thuyết sâu vào lòng người đọc, để lại ấn tượng mạnh mẽ người Có thể nói thành ngữ, tục ngữ, cụm từ cố đijnh phận quan trọng hệ thống từ vựng tiếng Việt Ngôn ngữ phát triển tất yếu kéo theo xuất thành ngữ, tục ngữ mới, chúng xuất với biến đổi đời sống xã hội phản ánh chân thực nét mới, thay đổi đời sống xã hội người Việt Không dừng lại đời sống xã hội thực tế mà tiểu thuyết, truyện ngắn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Đối tượng nghiên cứu đề tài thành ngữ, tục ngữ định ngữ - Phạm vi nghiên cứu: Trong nghiên cứu này, tập trung khảo sát tiểu thuyết “Quái nhân” tác giả Hữu Đạt Mục đích nghiên cứu ý nghĩa nghiên cứu - Mục đích: Trên sở nguồn ngữ liệu mà tơi điều tra, mục đích tiểu luận tìm hiểu làm rõ đặc điểm bao gồm cách sử dụng, sáng tạo thành ngữ, tục ngữ, cụm từ cố định tác giả tác phẩm Từ rút vai việc sử dụng thành ngữ, tục ngữ, cụm từ cố định việc xây dựng tính cách, tâm lí nhân vật để làm nên thành cơng tác phẩm - Ý nghĩa: Góp phần nhỏ vào phân tích giá trị sử dụng thành ngữ, tục ngữ cụm từ cố định tiểu thuyết “Quái nhân” Nhiệm vụ nghiên cứu Đọc, tìm hiểu khảo sát thành ngữ, tục ngữ, cụm từ cố định tác phẩm “Quái nhân” tác giả Hữu Đạt So sánh, miêu tả, phân tích để thấy sử dụng tài tình, linh hoạt, khéo léo cụm từ cố định Tìm kiếm tài liệu sở lí thuyết ngơn ngữ học: thành ngữ, tục ngữ, cụm từ cố định Phương pháp nghiên cứu Với mong muốn tìm hiểu cách sử dụng thành ngữ, tục ngữ cụm từ cố định tiểu thuyết “Quái nhân” Hữu Đạt sáng tạo tác giả sử dụng chúng, vận dụng phương pháp nghiên cứu sau: A B Khảo sát ngữ liệu tư liệu Phương pháp phân tích ngữ nghĩa Phương pháp thống kê phân tích số liệu… Bố cục tiểu luận Phần mở đầu Phần nội dung Chương 1: Cơ sở lí luận Chương 2: Giới thiệu tác giả Hữu Đạt tác phẩm “Quái nhân” Chương 3: Đặc điểm thành ngữ, tục ngữ cụm từ cố định tác phẩm “Quái nhân” C Phần kết luận Phụ lục B- NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Thành ngữ 1.1.1 Định nghĩa Hoàng Phê (2006): Thành ngữ tập hợp từ cố định quen dùng mà nghĩa thường giải thích cách đơn giản nghĩa từ tạo nên Nguyễn Thiện Giáp (1985): Thành ngữ cụm từ cố định cừa có tính hồn chỉnh ngữ nghĩa, vừa có tính gợi cảm Nguyễn Lân (2003): Thành ngữ cụm từ cố định dùng để diễn đạt khái niệm Thành ngữ có ba từ trở lên có hai từ từ ghép Từ ý kiêsn trên, thấy thành ngữ tiếng Việt cụm từ mang ngữ nghĩa cố định (phần lớn khơng tạo thành câu hồn chỉnh mặt ngữ pháp, thay sử đổi mặt ngôn từ) độc lập riêng rẽ với từ ngữ hay hình ảnh mà thành ngữ sử dụng, thành ngữ thường sử dụng việc tạo thành câu nói hồn chỉnh Thành ngữ mang tính biểu trưng, khái qt giàu hình tượng nên thường dùng nghệ thuật tu từ ẩn dụ nghệ thuật tu từ hốn dụ Ví dụ: Chó cắn áo rách, Rách tổ đỉa, mẹ tròn vng,… 1.1.2 Phân loại Có nhiều cách phân loại thành ngữ Trước hết, dựa vào chế cấu tạo (cả nội dung lẫn hình thức) để chia thành ngữ tiếng Việt hai loại: thành ngữ so sánh thành ngữ miêu tả ẩn dụ - Thành ngữ so sánh Loại bao gồm thành ngữ có cấu trúc cấu trúc so sánh Ví dụ: Lạnh tiền, Rách tổ đỉa, Cưới không lại mặt, Mơ hình tổng qt thành ngữ so sánh giống cấu trúc so sánh thông thường khác: A ss B: Ở A vế so sánh, B vế đưa để so sánh, ss từ so sánh: như, bằng, tựa, hệt, Tuy vậy, diện thành ngữ so sánh tiếng Việt đa dạng, lúc ba thành phần cấu trúc đầy đủ Chúng có kiểu: A.ss.B: Đây dạng đầy đủ thành ngữ so sánh Ví dụ: Đắt tôm tươi, Nhẹ tựa lông hồng, Lạnh tiền, Dai đỉa đói, Đủng đỉnh chĩnh trơi sơng, Lừ đừ ông từ vào đền, (A).ss.B: Ở kiểu này, thành phần A thành ngữ không thiết phải có mặt Nó thể xuất khơng, người ta lĩnh hội ý nghĩa thành ngữ dạng tồn vẹn Ví dụ: (Rẻ) bèo, (Chắc) đinh đóng cột, (Vui) mở cờ bụng, (To) bồ tuột cạp, (Khinh) rác, (Khinh) mẻ, (Chậm) rùa, ss.B: Trường hợp này, thành phần A thành ngữ Khi vào hoạt động câu nói, thành ngữ kiểu nối thêm với A cách tuỳ nghi, thiết phải có A câu nói nằm ngồi thành ngữ Ví dụ: Ăn với nhau, Xử với nhau, Giữ ý giữ tứ với nhau, …như mẹ chồng với nàng dâu Có thể kể số thành ngữ kiểu như: Như tằm ăn rỗi, Như vịt nghe sấm, Như chó ba tiền, Như gà mắc tóc, Như đỉa phải vơi, Như ngậm hột thị, Đối với thành ngữ so sánh tiếng Việt, nêu vài nhận xét cấu trúc chúng sau:  Vế A (vế so sánh) buộc phải diện cấu trúc hình thức, nội dung ln ln "nhận ra" A thường từ ngữ biểu thị thuộc tính, đặc trưng trạng thái hành động, Rất gặp khả khác  Từ so sánh thành ngữ so sánh tiếng Việt phổ biến từ như; từ so sánh khác, chẳng hạn tựa, tựa như, thể, bằng, tày, (Gương tày liếp, Tội tày đình, Cưới không lại mặt, ) xuất ỏi  Vế B (vế để so sánh) luôn diện, mặt để thuyết minh, làm rõ cho A, mặt khác, nhiều lại lộ ý nghĩa kết hợp với A, thơng qua A Ví dụ: Ý nghĩa "lạnh" tiền lộ Lạnh tiền mà Các thành ngữ Nợ chúa Chổm, Rách tổ đỉa, Say điếu đổ, Say cò bợ, tương tự Mặt khác, vật, tượng, trạng thái, nêu B phản ánh rõ nét dấu ấn đời sống văn hoá vật chất tinh thần dân tộc Việt Đối chiếu với thành ngữ so sánh ngôn ngữ khác, ta dễ thấy sắc thái dân tộc ngôn ngữ thể phần  Vế B có cấu trúc khơng nhất: B từ Ví dụ: Lạnh tiền, Rách tổ đỉa, Nợ chúa Chổm, Đắng bồ hòn, Rẻ bèo, Khinh mẻ, B kết cấu chủ-vị (một mệnh đề) Ví dụ: Như đỉa phải vơi, Như chó nhai giẻ rách, Lừ đừ ơng từ vào đền, Như thầy bói xem voi, Như xầm sờ vợ, Ngồi điều nói trên, đối chiếu thành ngữ so sánh với cấu trúc so sánh thông thường tiếng Việt, ta thấy:  Các cấu trúc so sánh thơng thường có so sánh bậc ngang so sánh bậc Ví dụ: Anh yêu em yêu đất nước (so sánh bậc ngang), Dung biết đẹp Mai (so sánh bậc hơn),  Từ so sánh phương tiện so sánh khác (chỗ ngừng, cặp từ phiếm định hô ứng, ) sử dụng cấu trúc so sánh thông thường, đa dạng: như, bằng, tựa, hệt, giống, chẳng khác gì, y là, hơn, là,  Một vế A cấu trúc so sánh thông thường kết hợp với hai, chí chuỗi nhiều vế B qua nối kết với từ so sánh Ví dụ: Kết hợp với B: Cổ tay em trắng ngà /Đôi mắt em liếc dao cau Kết hợp với chuỗi B: Những chị cào cào ( ) khuôn mặt trái xoan e thẹn, làm dáng, ngượng ngùng  Cấu trúc so sánh thông thường đa dạng, thành ngữ so sánh biến dạng có biến dạng cách giản dị nêu Lí chỗ thành ngữ so sánh cụm từ cố định, chúng phải chặt chẽ bền vững mặt cấu trúc ý nghĩa - Thành ngữ miêu tả ẩn dụ 10 lông sản phụ) 31 lần sử dụng thành ngữ, tục ngữ, phần lớn thành ngữ cấu tạo theo “lối mới” như: Toi đời theo câu ru hời, clê, làm phúc phải tội ông nội; hơ hạt ngơ, đẹp trai hay nói sai; từ từ khoai nhừ; lên điên trông xiên; hồn nhiên lên điên; thuận vợ thuật chồng nằm không buồn lắm; héo dần cần; rũ từ gà rù; vơ tư đồng lư; xin đừng có vội, hội ngàn năm; ngu mùa thu; gầm cao váy thống; đẹp trai nai; hồn nhiên tiên Các thành ngữ không chứng tỏ nhà văn có khả nắm bắt nhanh nhạy biến đổi ngôn ngữ đời sống đại mà ơng có khả biến thành chất liệu nghệ thuật để khắc họa tính cách nhân vật khiến cho nhân vật lên vừa chân thực vừa sinh động thân đời sống CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM CỦA THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ VÀ CỤM TỪ CỐ ĐỊNH MỚI TRONG TIỂU THUYẾT “QUÁI NHÂN” 3.1 Thống kê thành ngữ, tục ngữ cụm từ cố định tiểu thuyết “Quái nhân” Trong tiểu thuyết mình, nhà văn Hữu Đạt sử dụng: - 10 thành ngữ, chiếm 13% tổng số cụm từ cố định, có thành ngữ so sánh, lại thành ngữ ẩn dụ - tục ngữ, chiếm 11%, toàn tục ngữ quan hệ xã hội - 24 quán ngữ, chiếm 30%, quán ngữ nhấn mạnh ý, lại quán ngữ dùng để giải thích, chuyển ý, liên kết câu văn 23 - 37 cụm từ cố định mới, chiếm ddến 46% tổng cụm từ cố định tiểu thuyết Phân loại 22 cấu tạo hòa phối ngữ âm, cố định phát ngơn, dựa cấu trúc cú pháp, thêm bớt từ ngữ tiếp nối vào cụm gốc Tỉ lệ sử dụng cụm từ cố định "Quái nhân" Cụm từ cố định Quán ngữ Thành ngữ Tục ngữ Là tiểu thuyết đề tài giáo dục đương thời, ngồi sử dụng yếu tố truyền thơng thành ngữ, tục ngữ, tác giả Hữu Đạt thêm vào nhiều cụm từ cố định Đây từ thường sử dụng nhà trường, phù hợp với bối cảnh mà tác phẩm đề cập 3.2 Đặc điểm ngữ nghĩa thành ngữ, tục ngữ, cụm từ cố định tiểu thuyết “Qi nhân” Có ba mảng mà tác phẩm đề cập Đó biến đổi soóng sau Đổi mới, cởi mở lối sống cá nhân xuống cấp đạo đức ngành giáo dục Để miêu tả vấn đề thời liên quan tới ba mảng 24 cách cô đọng, hàm súc mà đủ ý, khơng việc sử dụng cụm từ cố định có sẵn lẫn tạo Nhắc tới sống vừa Đổi mới, tác giả sử dụng cụm từ cố định như: “Khơng! Tiền bạc phân minh, tình dứt khốt ơng Lỡ có sai sót, lại mang tiếng lẫn nhau.” (“Quái nhân”, trang 37) Đây đoạn kể việc mua bán nhà hai người bạn thân thiết Ngô Hải Trần Văn Đốp Cụm tiền bạc phân minh, tình dứt khốt cho thấy tư kinh tế thị trường dù cởi trói Dù bạn chí cốt, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ điều với nhau, động đến tiền phải thật rõ ràng, khơng thể “nể nể nang nang” mà “nhắm mắt cho qua” được! Trong thời mở cửa, tình cảm vốn quý, đáng trân trọng, song tiền bạc chả cạnh gì, có hơn! “Phúc cho ơng đấy, hơm thằng Hách mà cầm lái ơng toi đời theo câu ru hời nghe không?” (trang 48) Dưới tác động kinh tế thị trường, người ta ngày lạnh nhạt với đồng loại Lắm lúc việc lãng xẹt caau văn cạnh đụng xe hờ, hay thực tế nhìn đểu, liếc mắt, thở dài,… nhiều kẻ sẵn sàng nhảy vào gây gổ, đánh nhau, toán đời để gây vụ án toi đời lãng xẹt câu ru hời! Song bên cạnh đó, nhà văn Hữu Đạt không quên sử dụng thành ngữ, tục ngữ để làm rõ chân lí sống mà kẻ háo chức háo quyền qn mất: “Con cóc chết ba năm biết quay đầu núi, hồ người” (trang 114) 25 Câu nằm đọan miêu tả nhân vật giáo sư Trọng ngoại quốc tuổi xế chiều Cả đời ơng tìm kiếm danh vọng quyền lực hão huyền, người bố đơn mảnh đất người đến lúc nhắm mắt xuôi tay Nay ơng lâm vào hồn cảnh y hệt làm với bố, thật trớ trêu! Và để miêu tả tâm trạng nhân vật, chẳng câu thích hợp “cáo chết ba năm quay đầu núi”, tác giả lại để “cóc chết”, vậy? Ở số địa phương Ninh Bình, người ta có câu Cóc chết ba năm quay đâfu núi khơng ý nhớ q, mà có ý hối hận làm điều sai trái với nguồn cội, gia đình Chưa kể cóc dân gian “cậu trời” oai, thực sinh vật xấu xí Phải lí ý tứ tác giả Hữu Đạt miêu tả giáo sư Trọng vừa háo danh, vừa có lỗi với người cha cố? “Quan thời, dân vạn đại ạ.” (trang 175) Đó lời khuyên giáo sư Trọng với cậu học trò cưng Trần Văn Đốp giấc chiêm bao Đốp vận động hành lang cho việc tách khóa Lời khuyên giáo sư Trọng già, khơng háo danh, nhận đâu giá trị đích thực cjc sống thật thấm thía biết bao! Và lời khuyên khéo léo Hữu Đạt với kẻ mải mể chạy chức, chạy quyền Khó kẻ Đốp, có nghe hay không chuyện khác! Vẫn mượn lời giáo sư Trọng với Trần Văn Đốp, tác giả tỏ ý khinh miệt kẻ háo danh: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã Ta đệ tử ai.” (trang 175) 26 Nhưng kẻ làm việc để có ghế chức quyền, ngồi sử dụng thủ đoạn ra, chúng tập hợp quanh kẻ giống mục đích tranh quyền đoạt lợi Với nhóm lợi íc, làm mà chẳng có điều mong muốn! Đốp khơng ngoại lệ, nhân vật tỏ hào hứng kể với thầy có để tử chân truyền để lo vườn Quả “tầm nhìn chiến lược” kẻ lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân nơi công quyền Song Đốp không thuận lợi cho việc đào tạo đệ tử chân truyền Nghiên cứu sinh ông hướng dẫn tên Lê Hàm có dự định làm tiến sĩ, Đốp khơng có khả hướng dẫn lẫn kiến thức khoa học lỗ rỗ nên Lê Hàm bị hội đồng loại thằng tay Đau đớn hơn, kẻ hướng dẫn anh, Đốp, lại phủi tay, cho lỗi Lê Hàm không chịu đọc sách, không chịu gia cố kiến thức, y “chỉ bảo tận tình” Lời chửi Lê Hàm hay tác giả: “Đúng miệng giáo sư mi chẳng khác miệng quan trông trẻ.”(trang 198) Trẻ nhỏ kiểm sốt việc ỉa đái, quan đâu có “kiểm sốt” việc hứa gì! Muốn trẻ khơng đái dầm ỉa đùn phải si, phải đóng bỉm Và muốn quan giữ lời hứa phải có “đi lại” cho phải phép! Biết uy quyền mình, bị phản đối hay làm không vừa ý, kẻ háo danh có chung suy nghĩ Trần Văn Đốp: “Chống lại ta, có khác lấy gậy chống Trời.” (trang 255) Phàm kẻ háo danh, kẻ chạy theo quyền lực, bất keẻ khơng vừa lòng với chúng “cái gai mắt” Thật dễ hiểu kẻ có lòng tự Sĩ diện hão lớn, cần động vào chút điên lên ngay, 27 muốn sỉ vả, muốn đuổi đi, muốn tiêu diệt “cái gai” Xem kẻ háo danh từ xưa đến nay, muôn đời Mảng nội dung thứ hai mà nhà văn Hữu Đạt đề cấp lối sống cởi mở, theo kiểu “phăng di chim bay đi” Kinh tế cởi trói, tư tưởng cởi trói, văn học cởi trói, đến người cởi đồ! Chính mà xuất cụm từ cố định không đứng đắn: “Đẹp trai hay nói sai.” (trang 78) Đây “đúc kết kinh nghiệm” giới trẻ, anh chàng đẹp trai hay lừa tình cảm gái, chán họ sẵn sàng thay người yêu thay áo Tất nhiên người yêu “yêu” giường cho thỏa nhục dục “Mắt đen nhát, máy phừng phừng.” (trang 155) Mắt đen nháy không màu đen mà tâm vào thứ khơng tế nhị, máy cỗ máy sinh sản, lúc phừng phừng Xem từ cởi, người ta ý đến chuyện ân ngày trước, thời bao cấp, giáo điều, cứng nhắc Song quan tâm có phần đà, lúc phừng phừng thấy phần phần người bị át “Nhờ” quan tâm thái đó, tật soi mói thân thể người khác bắt đầu nảy sinh, đặc biệt thể nữ giới nên sinh cụm từ cố định gầm cao váy thoáng, chân dài (gầm cao cách tính độ dài đơi chân) mốt thời ngày nay, với lối mặc hớ hênh váy thống 28 Vì phóng khống, coửi mở, chẳng gái trao thân vơ tư lúc mang “mảnh tình con” chuyện nhỏ thỏ! Nhưng kim bọc lâu ngày thò ra, liệu cô gái dễ dãi phải đối mặt với gia đình, với dư luận người u khơng có trách nhiệm với đứa bụng? Đó kết mở mà tác giả khơng đề cập, ta tự suy ngẫm Được quan tâm Quái nhân, xuống cấp đội ngux cán ngành giáo dục câu chuyện nhà văn Hữu Đạt khai thác mạnh tay nhất, sâu sắc Để miêu tả tính giả dối, dễ thay lòng đổi Đốp, tác giả viết: “Từ thuở bình sinh nghe dạy ‘Đi với Bụt mặc áo Cà sa’…” (trang 119) Các cụ có câu Đi với Bụt mặc áo cà sa, với ma mặc áo giấy, ý nói cư xử cho hợp với đối tượng, Ở nhân vật Đốp khúm núm nói câu này, chẳng khác kẻ ti tiện, vâng dạ cho thỏa lòng thầy, đe nạt, dọa dẫm học trò để tính háo danh, Trong mơi trường học thuật, danh có nói đến trình độ khoa học ai, giáo sư tiến sĩ giấy có thiếu, Đốp kẻ ngồi đời danh mà sĩ hão, mà khúm núm cấp trên, hạch sách cấp dưới, tý chun mơn chả có tí gì, kiểu ông chằng bà chuộc! Vẫn Đốp, miêu tả cảnh y phũ phàng với cơng trình Lê Hàm bị hội đồng bác bỏ, nhà văn chua chát mà viết rằng: “Chỉ thiếu nước Lê Hàm phải cúi xuống mà quỳ lạy người hướng dẫn Thật trò có cần thầy chưa vội, trò có vội trò lội mà đi.” (trang 197) 29 Quả sâu cay, với cụm từ cố định Trò có cần thầy chưa vội, trò có vội trò lội mà đi, tác giảđã lột tả hết thói nhũng nhiễu, phải “đi thầy cơ” có kết tốt ngành giáo dục Dạy học nghề cao quý nghề cao quý, mà sức mạnh đồng tiền, nghề cao quý lại hóa thành chợ mua điểm mua Mà chợ tất nhiên, chẳng đừng nói cao quý Vì mua điểm, mua chất lượng ddào tạo xuống cấp, sinh viên không rõ trường làm nghề Trước thực trạng này, tác giả hạ hút: “Mở miệm lí thuyết, khơng trách cụ nói lí thuyết sng khơng chuồng phân thối cậu ạ.” (trang 163) “Nói anh thứ lỗi, ngành hót cứt mà gắn chữ đại học vào thành ‘đại học hót cứt’ thiên hạ chen vai thích cánh mà lao vào.” (trang 194) Hiện tượng sinh viên thất nghiệp trường phản ánh sinh động qua hai cụm từ cố định Nó gợi cho người đọc số đáng báo động số cử nhân, sư, thạc sĩ không nơi nhận làm trái nghề cầm xin việc Bông chốc ta lại nhớ đến đoạn đối thoại Đốp đồng nghiệp: “Đào tạo đào tạo Cơ chế mới, miễn thu tiền Còn việc học xong, đâu, làm gì… Đó việc Trời Nay đầu thời ‘kế hoạch hóa’ nữa.” 3.2.1 Đặc trưng thể loại “Quái nhân” tác phẩm giáo dục, tác giả sử dụng cụm từ cố định mang đề tài sống nhộn nhạo, lối sống cởi mở, tha hoá biến chất 30 Do đó, thấy thành ngữ, tục ngữ sống như: mù mưa, đánh đĩ chín phương phải chừa phương để lấy chồng, cóc ba năm biết quay đầu núi, nhìn gà hóa cuốc, cơm trả tiêfn lấy, toi đời theo câu ru hời,… Và cụm từ cố định lối sống cởi mở thú vị: thuận vợ thuận chồng nằm không buồn lắm, mắt đen láy máy phừng phừng, chuyện nhỏ thỏ, phăng di chim bay đi,… Càng không nhắc đến thành ngữ, tục ngữ cụm từ cố định tha hóa đội ngũ cán giáo dục: Đi với Bụt mặc áo Cà sa, Miệng quan trông trẻ, thấy voi đúu chuột chù đú, lấy gậy chọc trời, ném đá giấu tay, hậu sinh khả ố, khôn ranh cá tanh,… 3.2.2 Về ngôn ngữ sử dụng Trong tác phẩm mình, Hữu Đạt sử dụng thành thục thành ngữ truyền thống lẫn hình thành Lí hồn cảnh sánh tác thay đổi, qua q trình làm ăn, người dân “đúc kết” kinh nghiệm, tượng mà có kinh tế thị trường có cụm từ cố định Là nhà ngôn ngữ học, Hữu Đạt nhạy cảm với thành tố hẳn ông dày cơng thu thập, nghiên cứu sử dụng điệu nghệ C- KẾT LUẬN Thông qua việc sử dụng thành ngữ, tục ngữ cụm từ cố định mới, nhà văn Hữu Đạt có khả tác động đến ý thức, suy nghĩ người đọc lớn Những hàm ý dường lời cảnh báo trước suy đồi đạo đức, 31 xuống cấp phận người sống thường nhật, hồi chng nhắc nhở người cần nhìn nhận lại cách nghiêm túc để mang lại bình yên sống Sử dụng thành ngữ, tục ngữ, quán ngữ cụm từ cố định cách sáng tạo qua việc cải biên mặt góp phần làm tăng tính hiệu giao tiếp Hiệu có nhà văn biết vận dụng thành ngữ cách linh hoạt, tức phải biết lựa chọn cách thơng minh để vận dụng thành ngữ, tục ngữ cụm từ cố định vào trình sáng tạo tác phẩm văn học Những biến thể thành ngữ, tục ngữ cụm từ cố định dùng báo không đơn giản kết dí dỏm, hài hước mà chứa đựng giá trị riêng Bằng cách vận dụng thành ngữ, tục ngữ cụm từ cố định vậy, tác phẩm có thêm sức nặng trở nên gần gũi với người đọc, chúng có khả biến câu ăn bình thường trở nên sinh động hơn, đồng thời nhờ khả khái quát cao thành ngữ, tục ngữ cụm từ cố định mà thông tin tiểu thuyết nói chung thường chuyển tải cách nhanh nhất, sâu sắc nhất, giàu giá trị biểu đạt ngắn gọn, giản dị dễ nhớ Chính ưu thành ngữ, tục ngữ cụm từ cố định mà tiểu thuyết đại nói chung “Quái nhân” nói riêng trau dồi tư phê phán bạn đọc thói hư tật xấu xã hội, đồng thời góp phần tích cực vào việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc PHỤ LỤC 32 BẢNG THỐNG KÊ THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ VÀ NHỮNG CỤM TỪ CỐ ĐỊNH MỚI TRONG TIỂU THUYẾT “QUÁI NHÂN” Thành ngữ STT Trang 119 Thành ngữ Đi với Bụt mặc áo Cà sa Nghĩa Cư xử cho hợp với đối 130 Mang chuông đấm nước tượng Đem tài thi thố nước 170 người Gầy thầy đ… Nghĩa tục, người trơng gầy gò ốm yếu lại giỏi 174 188 198 Thấy voi đú chuột chù việc giường chiếu Giống câu Thuyền đua lái đú đua, chê kẻ thấy Đánh đĩ chín phương người ta làm bắt chước Ý nói: khơng nên dồn người ta phải để phương lấy vào đường chồng Miệng quan, trôn trẻ Nghĩa đen: miệng quan lại hậu mơn trẻ con, khơng thể biết ngòai lúc Nghĩa bóng: lời nói kinh bọn quan thay đổi giọng lưỡi tùy theo 200 Ông chằng bà chuộc có lễ lạt hay khơng Chằng chuộc có nghĩa khơng ăn khớp, ý nói người nói khác, người làm khác, không thống ăn khớp với 33 216 Con nhà tông, chẳng giống Khen người có nết tốt 255 lơng giống cánh Lấy gậy chống trời cha mẹ Như câu Cầm gậy chọc trời, chê người không lượng sức làm 10 272 Ý ngơn ngoại việc khơng có kết Một thủ pháp thơ Đường, tức ý nghĩa phải nằm câu văn mà người đọc phải tự hiểu Tục ngữ STT Trang 113 Tục ngữ Quá mù mưa Nghĩa Ý nói việc xấu khơng ngăn cản gây tác hại khơng 114 175 Con cóc chết ba năm biết lường trước Giống Cáo chết ba năm quay quay đầu núi đầu núi, người ta xa Ném đá giấu tay mong mỏi quay quê hương Chê kẻ làm hại người khác cách ám muội tỏ 175 Quan thời, dân vạn đại vẻ quan tâm tử tế với nạn nhân Nói lên thực tế người làm quan đến cai quan đến cai quản nơi có thời hạn, người dân đó, phải quan 175 Ngưu tầm ngư, mã tầm mã 34 tâm dân quan Nói kẻ xấu thường tập 188 217 Nhìn gà hoá cuốc hợp với để làm bậy Chê người nhìn khơng rõ thật, Cơm trả tiền lấy lẫn lộn phải trái Như câu Cơm ăn tiền lấy, ý nói th người làm trả cơng, Vương pháp bất vị thân khơng nợ nần Luật vua không dung tha ai, kể Cái kim bọc lâu ngày cho người thân vua Dù có che giấu lòi bị vạch trần Trang 37 Cụm từ cố định Tiền bạc phân minh, tình Nghĩa Sự rõ ràng tiền bạc tình 42 dứt khốt Bao tháng mười yêu Biểu thị nghi tiến độ Toi đời theo câu ru hời hoàn thành cơng việc Chết cách vơ nghĩa bất Răng hô hạt ngô ngờ Chỉ hàm không màu Từ từ khoai nhừ ngả vàng Khuyên nên đời chờ việc 71 Lên điên trông mong muốn Nói phẫn nộ, phẫn uất lên 75 xiên Hồn nhiên lên cao Sự hoòn nhiên thái q khơng ý 76 76 điên Ơ kê clê Làm phúc phải tội ông thức Biểu thị thái độ đồng ý ủng hộ Thêm từ vào sau Làm phúc phải nội tội 243 245 Cụm từ cố định STT 48 69 70 35 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 78 Đẹp trai hay nói sai Khơng nên tin lời đường 122 Thuận vợ thuận chồng nằm mật Nói ân vợ chồng ăn ý 123 không buồn Tươi màu suy nghĩ Từ câu hát Người Héo dần cần xây hồ Kẻ Gỗ, màu da nâu Sự héo mòn tâm hồn Vô tư đồng lư người hút cần sa teo tóp Sự lạc quan vơ tư, khơng quan 155 Mắt đen láy, máy phừng tâm đến Chỉ người lúc 155 155 phừng Cứ ngu mùa thu Gầm cao váy thoáng sẵn sàng ân Chỉ ngây thơ Sự hớ hênh ăn mặc nữ 156 157 Chán gián Thú vui nhã giặt tã cho giới Ý nói buồn chán Chỉ vui vẻ đơn sơ giặt tã, 157 Thú vui nhàn ngồi vieẹc không vui vẻ Chỉ thú vui túm năm tụm ba 163 đàn Lí thuyết sng khơng Lí thuyết khơng vào thực tế 188 189 chuồng phân phối Nhìn cuốc hóa gà Hồn nhiên tiên vơ dụng Đảo lại câu nhìn gà hóa cuốc Chỉ thái độ tự nhiên, tự tiện Đại học hót cứt khơng kiểm sốt Chỉ thực trạng thất nghiệp có 197 Trò có cần thầy chưa đại học Châm biếm việc dạy thêm, học 200 vội, trò có vội trò lội mà Nửa ông nửa thằng thêm nhà trường Chỉ người chưa trưởng thành 127 148 194 chẳng bé 36 27 229 Hậu sinh khả ố Sửa từ hậu sinh khả uy, tỏ ý chê kẻ tài 28 29 30 31 32 33 34 35 Khôn ranh cá khoe khoang Chỉ khơn ranh, láu lỉnh, 245 252 Chuyện nhỏ thỏ Bát ngát thênh thang thủ đoạn khó lường Vấn đề nhỏ khơng đáng nói Chỉ mênh mơng, hiu quạnh 254 khói nhan Tọt chã tã Sự đùa cợt, cợt nhả không đứng 260 Phăng di chim đắn Chỉ phóng khống q mức 261 bay Toi đời theo câu ru hời Chết cách vô nghĩa bất Ăn sầu q giàu Nói cho vng ngờ Nỗi buồn sung túc Nói thẳng, khơng lòng vòng 239 261 264 37 ... Liên Xơ vĩ đại Ngồi nhà văn, nhà thơ, Hữu Đạt nhà sư phạm, nhà nghiên cứu tâm huyết với nghề Ông chuyên gia giảng dạy môn Phong cách học Tiếng Việt, Việt ngữ học đại cương Ngôn ngữ văn học Nhà... thành ngữ, chiếm 13% tổng số cụm từ cố định, có thành ngữ so sánh, lại thành ngữ ẩn dụ - tục ngữ, chiếm 11%, toàn tục ngữ quan hệ xã hội - 24 quán ngữ, chiếm 30%, quán ngữ nhấn mạnh ý, lại quán ngữ. .. thành ngữ Trước hết, dựa vào chế cấu tạo (cả nội dung lẫn hình thức) để chia thành ngữ tiếng Việt hai loại: thành ngữ so sánh thành ngữ miêu tả ẩn dụ - Thành ngữ so sánh Loại bao gồm thành ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Huyền axit việt ngữ học đại cương giữa kì, Huyền axit việt ngữ học đại cương giữa kì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay