bai phat bieu giang sinh 2018

1 34 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 20:09

Bài phát biểu lãnh đạo cấp xã dự tín đồ tơn giáo Kính thưa q vị tín đồ Tin Lành địa bàn xã Thay mặt cho cấp ủy đảng, quyền địa phương Tơi kính chúc quý vị đón mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc Kính thưa quý vị tín đồ Đạo tin lành phận khối đại đoàn kết tồn dân tộc Trong năm 2018 tín đồ theo đạo Tin Lành địa bàn xã nhà ln gìn giữ phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành với quyền địa phương, với dân tộc, hăng hái hưởng ứng vận động, phong trào thi đua yêu nước Nhất vận động "Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", vận động "Ngày người nghèo", hưởng ứng “chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn mới” góp phần xây dựng q hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc Kính thưa quý vị tín đồ Mặc dù năm 2018 địa bàn xã gặp khơng khó khăn thời tiết khơ hạn kéo dài, mưa lớn, lốc xoáy xảy ra; giá vật tư nơng nghiệp tăng cao giá số mặt hàng nông sản, số vật nuôi giảm (giá mỳ, ngô, cà phê, lợn…) ảnh hưởng đến thu nhập nhân dân Nhưng quan tâm đạo lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã với nổ lực phấn đấu đồng lòng, đồng sức nhân dân xã nhà vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên phát triển kinh tế, xã hội Trong năm tiêu kinh tế đạt vượt kế hoạch đề ra, tổng giá trị thu nhập tăng 21,6% so với năm 2017 Y tế, giáo dục, văn hóa tiếp tục phát triển An ninh quốc phòng giữ vững Đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng lên rõ rệt Để phát huy kết đạt mong muốn quý vị tín đồ nói riêng, bà nhân dân thơn …, bà nhân dân địa bàn xã tiếp tục chung sức, chung lòng, đồn kết xây dựng q hương, đất nước Sống tốt đời đẹp đạo “mỗi tín đồ công dân tốt” tiếp tục tham gia thực phong trào thi đua yêu nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc giai đoạn Đồng thời tơi mong muốn đồng chí trưởng, phó điểm nhóm sức tun truyền, vận động tín đồ nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật nhà nước, hiểu rõ sách tơn trọng tự tín ngưỡng Đảng Nhà nước ta Qua ghi nhận biểu dương thành tích đạt được, đóng góp quý vị nhân dân địa bàn toàn xã, thực thắng lợi nhiệm vụ đề năm 2018 Một lần nửa xin kính chúc quý vị vui vẻ, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp chúc mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, năm an khang thịnh vượng Xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: bai phat bieu giang sinh 2018, bai phat bieu giang sinh 2018

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay