CV MAU và HUONG DAN VIET CV

11 66 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 19:55

https://www.facebook.com/kinhte.kienthuc/ KIEN THUC KINH TE Share to be shared BẢN CV MẪU THỨ NHẤT: SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA Name: Sex: Nationality: Date of Birth: Place of Birth: Marial Status: Postal Address: Telephone No: Email: XXXXXXXXXX Male/ Female XXXXXX dd/mm/yy XXXXXX Single/married XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX EDUCATION BACKGROUND From 2004 to 2008 HANOI UNIVERSITY, VIETNAM Bachelor of International Studies WORKING EXPERIENCES Jan/2009- present HANOI UNIVERSITY, FACULTY OF INTERNATIONAL STUDIES Job description: - Assisting American lecturers at the faculty in their lectures and doing tutorial sessions of the subject “people and their cultures” - Participating in writing researches on preservation of an ancient village in the North West of Hanoi July/2007July/2008 BAVI DEVELOPMENT PROJECT Job description: - Teaching ESL to Bavi’s children - Doing research on Bavi Development to make their livelihood better May/ 2008 JATROPHA RESEARCH Job description: https://www.facebook.com/kinhte.kienthuc/ KIEN THUC KINH TE Share to be shared - Interpreting from English to Vietnamese and vice versa - Translating government’s documents from Vietnamese into English - Writing reports after fieldtrips Dec/2007 DUONG LAM PRESERVATION AND DEVELOPMENT PROJECT Job description: -Teaching ESL to Duong Lam villagers to help them have a good preparation for tourism in this ancient village Sep/2007 ORANGE GUM SINGAPORE at Vietnam Comm 07 Exhibition in Hanoi Job description: - Interpreting from English to Vietnamese and vice versa - Welcoming guests and new partners of the company - Contacting right people that the CEO needed to talk to Aug/2007 JUNIOR TEAM CANADA Job description: - Assisting Canadian students during their trip in Hanoi, Ha Long bay - Interpreting from English to Vietnamese and vice versa as required - Joining Canadian junior team to help them their project in economic Nov/2006 TIGER KOVI MOBILE COMPANY, HANOI Job description: - Marketing for new services of the company - Creating working schedule for promotion girls - Writing reports on effectiveness of marketing days Dec/2004 CRAFT LINK, HANOI Job description: https://www.facebook.com/kinhte.kienthuc/ KIEN THUC KINH TE Share to be shared - Shop assisting and interpreting - Selling products to foreigners KEY SKILLS Communication skills The experience at work as well as organizing outside activities has improved my ability to communicate effectively with every body It also taught me the importance of listening, supporting and respecting the others Computer Skills MS Excel MS Word PowerPoint Windows Internet, Email Intermediate Advanced Advanced Advanced Very efficient use of Internet for information searching and generating Written Proficiency Fluent Fluent Spoken Proficiency Fluent Fluent Languages Skills Vietnamese English ACTIVITIES Reading psychology books, watching movies, TV, swimming, playing piano and traveling PERSONAL QUALITIES Sense of responsibility, carefulness in all the works done are my greatest strengths REFEREES Dr xxxxxxxxxxxxxxxxx Dean of Faculty of xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx University E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Phone: xxxxxxxxxxxxxxxxx Ms xxxxxxxxxxxxx Master student at University of xxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Phone: xxxxxxxxxxxxxxxx PHẦN BÌNH LUẬN: https://www.facebook.com/kinhte.kienthuc/ KIEN THUC KINH TE Share to be shared Đây CV bạn sinh viên tốt nghiệp bắt đầu xin việc làm Các bạn dễ dàng nhận thấy CV gồm có bảy phần bản: PERSONAL DATA THÔNG TIN CÁ NHÂN EDUCATION BACKGROUND QUÁ TRÌNH HỌC TẬP WORKING EXPERIENCES KINH NGHIỆM LÀM VIỆC KEY SKILLS KỸ NĂNG THEN CHỐT ACTIVITIES HOẠT ĐỘNG PERSONAL QUALITIES KHẢ NĂNG CÁ NHÂN REFEREES PHẦN ĐẢM BẢO Trong phần kinh nghiệm làm việc, khả kỹ người ứng tuyển phần quan trọng nhất, nhà tuyển dụng lưu tâm nhiều PERSONAL DATA (THÔNG TIN CÁ NHÂN) Trước hết, phân tích phần thơng tin cá nhân, phần mà CV cần phải có Theo lời chuyên viên tư vấn nhân sự, có lỗi sau thường gặp phải q trình ứng viên viết CV Đó là: - Viết dài dòng đề cập sâu gia đình - Cách thức liên lạc q ít, dẫn tới nhà tuyển dụng dùng cách liên lạc không liên hệ với bạn - Không đưa kèm thông tin liên lạc vào CV để thông tin liên lạc chỗ dễ bị rơi rớt, trang cuối CV Các bạn nhớ kỹ nhà tuyển dụng thường không quan tâm nhiều đến việc bố mẹ hay anh chị em bạn làm gì, đâu mà điều quan trọng bạn Vì phần thơng tin cá nhân cần ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nơi sinh, tình trạng nhân số điện thoại liên lạc, email, số fax đủ Ngoài ra, bạn lưu ý đưa thơng tin liên lạc chi tiết xác tốt để nhà tuyển dụng liên lạc với bạn hẹn vấn cách dễ dàng, thuận lợi Bên cạnh đó, vấn đề đáng lưu tâm bạn cố gắng đặt phần thông tin liên lạc bạn trang đầu phần lý lịch Điều giúp nhà tuyển dụng dễ dàng liên lạc với bạn để hẹn vấn Nhìn chung người viết CV trình bày đầy đủ, cặn kẽ thông tin cá nhân cần thiết đặt thông tin vị trí phù hợp Phần thứ tự loại thông tin xếp hợp lý, logic Các bạn dựa vào mẫu để tham khảo cách thức trình bày họ EDUCATION BACKGROUND (Q TRÌNH HỌC TẬP) Thơng thường viết CV bạn hay trình bày dàn trải trình học tập theo khung như: Quá trình học tập bạn kéo dài bao lâu? Ngồi ra, bạn tìm cách liệt kê tất kiến thức thành https://www.facebook.com/kinhte.kienthuc/ KIEN THUC KINH TE Share to be shared tích học hành Điều đơi khiến nhà tuyển dụng nghi ngại mức độ chuyên nghiệp bạn Các bạn nhớ trình học tập trở nên quan trọng thuyết phục người đọc mức độ phù hợp bạn với công việc bạn ứng tuyển Hơn nhà tuyển dụng tìm kiếm người có nhận thức “chào hàng” Vì vậy, tập trung vào chi tiết thực tế, cố gắng thể kỹ “chào hàng” việc nhấn mạnh đến thành tích học tập phù hợp Các bạn không nên sử dụng cấp giáo dục trung học trường hợp chứng nhận giáo dục cao bạn hay bạn lần đầu tìm kiếm việc làm điều “làm phiền” nhà tuyển dụng Hãy cố gắng nhấn mạnh vào cấp cao có giá trị bạn Ngoài ra, trọng tâm trình học tập phải đặt vào thành tích bật vào ngày tháng Nếu bạn học trung học phổ thông trường chuyên tiếng tập hợp học sinh tài năng, đánh giá cao hay bạn đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh học trung học sở đừng ngần ngại mà đưa thông tin giá trị vào CV bạn Bởi thời gian khơng thể xóa nhòa thành tích bật bạn Nhà tuyển dụng bị gây ấn tượng khả xuất sắc bạn Hơn nữa, nhà tuyển dụng đặc biệt quan tâm đến cấp thành tích học tập liên quan trực tiếp bổ trợ cho vị trí mà họ tuyển dụng Chính vậy, bạn thực lưu tâm đến điều Trường hợp CV mẫu trên, người viết đưa cấp cao nhất, cử nhân trường "Đại học Hà Nội' chuyên ngành "Quốc tế học" Tuy nhiên thông tin ngắn gọn đủ để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng phù hợp với vị trí ứng tuyển phiên dịch cho cơng ty 100% vốn nước ngồi Ngồi ra, người viết đề cập đến thời gian học tập để nhận (2004-2008), giúp thơng báo cho nhà tuyển dụng trình học tập người viết phần kinh nghiệm việc làm họ (Sinh viên tốt nghiệp) Phần tên trường quốc gia người viết bơi đen viết hoa tồn nhằm nhấn mạnh giá trị cấp người viết nhận Bởi trường đại học công lập lâu đời có tiếng nước WORKING EXPERIENCES (KINH NGHIỆM LÀM VIỆC) Đây phần nhà tuyển dụng lưu tâm nhiều Sinh viên Việt Nam thường tập chung đến việc học mà bỏ quên hội việc làm để tích lũy kinh nghiệm Chính nên họ thường bối rối bắt tay vào viết CV thiếu thông tin để điền mục kinh nghiệm làm việc Vì lẽ đó, bạn gấp rút lăn xả vào thực tế, tìm kiếm việc làm thêm để đúc kết kinh nghiệm có thơng tin để ghi vào mục Ngồi ra, bạn đừng ngại tìm làm liệt kê vào lý lịch kinh nghiệm phát tờ rơi hay làm bồi bàn Bất kỳ cơng việc lao động chân cao quý giúp bạn thu kỹ năng, kinh nghiệm Ví dụ, qua việc chạy bàn bạn nâng cao khả giao tiếp cách đáng kể Trường hợp bạn phục vụ cho nhà hàng có nhiều người nước ngồi tới ăn khả ngoại ngữ bạn cải thiện nhanh chóng Bên cạnh đó, linh hoạt, nhanh nhẹn khả ứng phó với nhiều tình khó khăn bạn trau dồi Những kinh nghiệm kỹ quí báu mà bạn thu từ việc phục vụ bàn bổ trợ cho nhiều công việc khác Điều gây ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng Chính bạn cảm thấy thoải mái đảm nhận liệt kê vào lý lịch cơng việc https://www.facebook.com/kinhte.kienthuc/ KIEN THUC KINH TE Share to be shared Điều quan trọng bạn phải làm bật điều mà gặp hái từ cơng việc điều giúp ích cho cơng việc mà bạn ứng tuyển Ngồi ra, điểm thường chấm cho CV tốt: - Kinh nghiệm tốt: công ty to, lâu năm, tính chun mơn cao Gắn với vị trí ứng tuyển - Quá trình nghề nghiệp tiến dần, phát triển - Trong mơ tả kinh nghiệm, nói mạnh thuộc lực, nói rõ thu nhận kiến thức kỹ từ công việc trải qua Dựa vào CV mẫu bạn nhận thấy người viết đưa phần kinh nghiệm làm việc hiệu quả: - Kinh nghiệm làm việc người viết trình bày rõ ràng theo trình tự thời gian lúi dần Từ kinh nghiệm đến cũ - Phần tên công ty dự án người viết tham gia viết hoa tồn bơi đen Điều giúp gây ấn tượng tức với nhà tuyển dụng Ví dụ: ORANGE GUM SINGAPORE at Vietnam Comm 07 Exhibition in Hanoi; TIGER KOVI MOBILE COMPANY, HANOI; JUNIOR TEAM CANADA công ty, dự án lớn chứng tỏ kinh nghiệm mà người viết thu đánh giá cao -Sau liệt kê thời gian tên công ty, dự án người viết miêu tả ngắn gọn cơng việc, vị trí thực dự án Việc trình bày ngắn gọn, rõ ràng giúp nhà tuyển dụng nhận diện kinh nghiệm họ đòi hỏi ứng tuyển cách nhanh chóng - Phần miêu tả công việc người viết sử dụng cụm động từ ngắn, đứng đầu V-ing sử dụng chủ yếu từ mang ý chính, súc tích để bổ trợ Cách miêu tả hợp lý hiệu việc sử dụng cụm động từ đứng đầu V-ing thể trang trọng CV Ngoài cách viết giúp nhà tuyển dụng bắt ý nhanh xác Tiết kiệm thời gian giảm ức chế cho họ Bởi nhà tuyển dụng thường người bận rộn Tuy phần liệt kê kinh nghiệm CV mẫu tốt không tránh khỏi thiếu sót Đó là: - Người viết liệt kê miêu tả phần kinh nghiệm làm việc mà khơng đề cập đến kết quả, thành tựu mà gặt hái từ cơng việc - Ngồi ra, người viết khơng nhấn mạnh kinh nghiệm mà họ thu từ trình làm việc bổ trợ cho công việc người viết ứng tuyển KEY SKILLS (KỸ NĂNG THEN CHỐT) Trong sống đại ngày nay, kỹ phần quan trọng cần thiết để thành cơng cơng việc Chính nhà tuyển dụng thường trọng đến việc đánh giá kỹ người ứng tuyển Nhà tuyển dụng thường bận rộn nên họ xem sơ qua hồ sơ bạn họ thấy kỹ https://www.facebook.com/kinhte.kienthuc/ KIEN THUC KINH TE Share to be shared bạn không liên quan đến cơng việc tuyển dụng họ đánh giá bạn khơng phù hợp với vị trí tuyển dụng Đồng thời, họ khơng có thời gian để đọc chi tiết phần mô tả kinh nghiệm để xác định bạn có kỹ họ cần khơng Vì vậy, bạn thiết kế CV thật rõ ràng làm bật thông tin quan trọng kỹ bạn Điều giúp cho nhà tuyển dụng dễ dàng nắm bắt kỹ bạn lọc hồ sơ Người viết CV mẫu trình bày phần kỹ tốt: - Người viết tách biệt kỹ chia nhỏ phần ngắn gọn rõ ràng - Phần kỹ giao tiếp người viết giải thích rõ q trình tích lũy thành thu được, từ giúp nhà tuyển dụng nhận diện điểm phù hợp ứng dụng kỹ với công việc họ tuyển - Các kỹ người viết bôi đen (Communication Skills, Computer Skills, Languages Skills) đặt riêng phần, thẳng hàng để nhà tuyển dụng dễ quan sát nắm bắt đọc lướt Tuy nhiên, người viết CV mẫu không liệt kê kỹ mà giải thích kỹ có lợi cơng ty hiệu cao nhiều Ví dụ: CV cho vị trí thư ký trình bày bạn có khả đánh máy 80 từ/phút Bạn phải giải thích thêm tốc độ đánh máy nhanh xác đem lại lợi ích cho cơng ty Cách trình bày nên là: Có khả đánh máy 80 từ/phút, điều giúp cơng ty tiết kiệm chi phí th mướn nhân viên xử lý văn hàng năm Như gây ấn tượng mạnh cho nhà tuyển dụng ACTIVITIES ( HOẠT ĐỘNG) Đây phần quan trọng khơng kém, thể cá tính lực bạn Một người tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, đặc biệt chương trình tình nguyện chứng tỏ người có sức khỏe tốt (điều quan trọng khỏe mạnh người ứng tuyển hồn thành tốt cơng việc giao) Ngồi ra, điều thể người ứng tuyển nổ, nhiệt tình giàu lòng nhân Điều nhà tuyển dụng đánh giá cao Vì nói thành tích hoạt động bạn nhiều hội có việc làm bạn cao Tuy nhiên phần CV mẫu trên, người viết đề cập chủ yếu đến hoạt động giải trí cá nhân theo sở thích, chưa đề cập nhiều đến hoạt động ngoại khóa giúp ích cho cộng đồng Đây thiếu sót bạn cần nhìn nhận sửa đổi để viết CV hiệu PERSONAL QUALITIES (KHẢ NĂNG CÁ NHÂN) Một kết điều tra đưa thông tin ba yếu tố: thái độ, khả làm việc, kỹ kiến thức, nhà tuyển dụng đánh giá cao thái độ, khả làm việc Chính phần khả cá nhân CV nên bạn trau truốt cẩn thận Các bạn nên dành thời gian cố gắng để thể khả phù hợp với cơng việc Hãy dồn tập trung vào công ty vào nhu cầu bạn, cách thơng điệp bạn “lọt tai” nhà tuyển tuyển dụng Bởi Sarah Berry, tác giả sách bán chạy với tựa đề: “Viết CV hoàn hảo vào cuối tuần” phát biểu rằng: "Một CV chung chung nói: Tơi cần cơng việc, giúp Một CV tốt cộng với thư xin việc hướng đến nội dung: Tôi yêu công ty bạn, bạn có vấn đề cần giải người tốt làm nhiệm vụ này." https://www.facebook.com/kinhte.kienthuc/ KIEN THUC KINH TE Share to be shared Trong phần CV mẫu trên, người viết đưa hai khả bật, cần thiết cho cơng việc "Sense of responsibility carefulness" Việc đưa "Sense of responsibility carefulness" lên đầu câu mà khơng viết bình thường như: "My greatest strengths in all the works done are sense of responsibility and carefulness." giúp cho CV bạn trang trọng súc tích Đặc biệt mục đích phép đảo ngữ nhấn mạnh đến hai khả thiết yếu người viết, khiến nhà tuyển dụng khó bỏ sót Tuy nhiên, người viết không liệt kê khả cá nhân đơn mà giải thích thêm chút cần thiết tính ứng dụng khả với công việc ứng tuyển thi hiệu cao REFEREES (PHẦN ĐẢM BẢO) Phần đảm bảo khơng phải phần bắt buộc nên có CV Bởi lẽ phần đảm bảo xác nhận cho bạn thông tin bạn đưa thật đáng tin cậy Điều giúp gây dựng lòng tin nhà tuyển dụng vào bạn khiến họ thiện cảm với bạn Thông thường bạn phải cho phép người đảm bảo trước đưa thông tin họ vào phần Ngoài bạn nên nhờ người có học vị cao, có vị định xã hội đảm bảo cho Điều tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng Phần đảm bảo CV mẫu trên, người viết đưa chi tiết thông tin người đảm bảo bao gồm: tên họ, chức vụ, nơi công tác, số điện thoại liên lạc địa e-mail Ngoài phần trình bày gọn gàng, rõ ràng https://www.facebook.com/kinhte.kienthuc/ KIEN THUC KINH TE Share to be shared BẢN CV MẪU THỨ HAI: MỘT NGƯỜI ĐÃ ĐI LÀM CURRICULUM VITAE Mr XXXXXXXXXX PERSONAL DATA DATE OF BIRTH: NATIONALITY: POSTAL ADDRESS: TELEPHONE No: FAX No: EMAIL: PRESENT POSITION: EDUCATION AND KEY QUALIFICATION: dd/mm/yy XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX - Graduated from Hanoi Civil Engineering University (1997) - Graduated from Hanoi National Economic University Industrial & construction of Business Administration Department (2004) - Certificate of construction supervision - Ministry of construction SKILLS: LANGUAGES: English: Speaking, reading and writing PROFESSIONAL EXPERIENCE Project Supervision and Project Management 2004-PRESENT: APAVE VIETNAM & SOUTH EAST ASIA Manager- Construction Division - Hanoi Branch CT1 apartment building- My Dinh Me Tri urban area (01 block of 25 storeys + 04 blocks of 9-12 storeys + 01 basement ) - Project Manager of construction supervision Training center- Vietnam Bank for agriculture and rural development (18 storeys + 01 basement) - Deputy Project Manager: Project management Ham Rong ecological tourist resort- Sapa - Project management The Center of technology science study and international relation – Hanoi Teacher’s University - Project Manager of construction supervision 251 Units of landed house – Ciputra Hanoi International City - Project Manager of construction supervision https://www.facebook.com/kinhte.kienthuc/ KIEN THUC KINH TE Share to be shared CT17 Building – Ciputra Hanoi International City - Supervising the bored pile Main gate- Ciputra Hanoi International City - Supervising the construction execution 1997 - 2004: HEAD OFFICE OF LICOGI IN CONSTRUCTION TECHNICAL MANAGEMENT DEPARTMENT  Assistant for Department Manager in reporting working schedule, quality of Projects  Random Internal Technical Inspection for Projects Management Board of Rural Area Improvement of LICOGI for five Bridges at Nam Dan - Nghe An: - Technical supervision on site for the bridge - Making construction method, working schedule, reports Dong Nai Granit Factory Project Management Board of LICOGI - Assistant for project management in construction technical management - Paying up completed quantity - Making construction method, working schedule, reports, Linh Dam North Urban Area Management Board of LICOGI - Hanoi - Assistant for project management in construction technical management - Technical supervision on site for the building Making construction method, working schedule, reports Pha lai Bridge Management Board of LICOGI- Hai Duong- - - Technical supervision on site for the bridge - Making construction method, working schedule, reports Noi Bai T1 Airport Station Management Board of LICOGI - Ha noi - Technical supervision on site for the T1 Air-port station - Making construction method, working schedule, reports, Thang Long North Industrial Park Management Board of LICOGI – Hanoi - Technical supervision on site for leveling works, internal road systems - Making construction method, working schedule, reports, PHẦN BÌNH LUẬN: Các bạn dễ dàng nhận thấy CV mẫu thứ gồm có bảy phần CV mẫu có bốn phần: PERSONAL DATA THÔNG TIN CÁ NHÂN EDUCATION AND KEY QUALIFICATION: HỌC VẤN BẰNG CẤP SKILLS: KỸ NĂNG PROFESSIONAL EXPERIENCE KINH NGHIỆM CHUN MƠN Nhìn chung nội dung cách thức hai CV mẫu khơng có cách biệt nhiều Tuy nhiên CV người làm có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực https://www.facebook.com/kinhte.kienthuc/ KIEN THUC KINH TE Share to be shared chuyên môn họ (trường hợp ngành xây dựng), nên CV mẫu thứ hai nhấn mạnh vào kinh nghiệm người viết Ngoài ra, phần CV chức vụ vị trí làm việc người viết quan trọng cần nhấn mạnh Bên cạnh việc miêu tả cơng việc họ làm liệt kê thành tựu họ đạt được, phân tích tính phù hợp ưu điểm với cơng việc họ ứng tuyển cần thiết Người viết CV mẫu nhìn chung trình bày rõ ràng Phần tên dự án địa điểm thực bôi đen để nhà tuyển dụng dễ dàng nhận diện Bên phần chức vụ, vị trí cơng việc họ đảm nhận Đưa thơng tin giúp nhà tuyển dụng đánh giá mức độ phù hợp người ứng tuyển với công việc dự tuyển Tuy nhiên, phân tích thơng tin sâu chút theo hướng giải thích kinh nghiệm kỹ họ đạt bổ trợ cho công việc họ ứng tuyển làm CV có giá trị Ngồi ra, người viết bỏ sót phần đảm bảo để xác nhận thông tin họ đưa đáng tin cậy tạo điều kiện cho nhà tuyển dụng kiểm chứng Đây thiếu sót cần phải sửa đổi Nguồn tham khảo: Tienganh123.com ... rối bắt tay vào viết CV thiếu thông tin để điền mục kinh nghiệm làm việc Vì lẽ đó, bạn gấp rút lăn xả vào thực tế, tìm kiếm việc làm thêm để đúc kết kinh nghiệm có thơng tin để ghi vào mục Ngồi... Berry, tác giả sách bán chạy với tựa đề: “Viết CV hoàn hảo vào cuối tuần” phát biểu rằng: "Một CV chung chung nói: Tơi cần cơng việc, giúp Một CV tốt cộng với thư xin việc hướng đến nội dung:... liên lạc không liên hệ với bạn - Không đưa kèm thông tin liên lạc vào CV để thông tin liên lạc chỗ dễ bị rơi rớt, trang cuối CV Các bạn nhớ kỹ nhà tuyển dụng thường không quan tâm nhiều đến việc
- Xem thêm -

Xem thêm: CV MAU và HUONG DAN VIET CV, CV MAU và HUONG DAN VIET CV

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay