thi co binh 24 12 2016

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 19:35

Câu 1: Trình bày phân tích nội dung chủ yếu vấn đề triết học - Triết học hình thái ý thức XH, hệ thống quan điểm chung người giới nhận thức giới - Vấn đề Triết học: Đó mối quan hệ vật chất ý thức (tức tồn tư duy); trước, sau, định nào? Và người khả nhận thức, cải tạo giới hay khơng? - Nó vấn đề Triết học đối tượng nghiên cứu Triết học, việc giải định sở để giải vấn đề khác Triết học Trong lịch sử phát triển lâu dài phức tạp Triết học, nhiều trường phái khác nghiên cứu giải hai vấn đề nêu trên: - Về mặt thể luận: Giữa VC YT, trước giữ vai trò định? Theo CNDV cho rằng, VC trước, VC định YT Nhận thức thể ba cấp độ khác nhau: + CNDV chất phát thời cổ đại phương Đông phương Tây xem VC yếu tố số yếu tố tạo nên tất SVHT giới (Đất, nước, gió, lửa; ngun tử); + CNDV siêu hình TK 17-18, đồng VC với khối lượng, xem VC khối lượng, đồng VC với nguyên tử; + CNDVBC Mac- Anghen xây dựng Lênin phát triển, với khái niệm VC khoa học đa số chấp nhận: “ VC phạm trù TH dùng để thực khách quan, đem lại cho người cảm giác, cảm giác chụp lại, chép lai, phản ánh tồn không phụ thuộc vào cảm giác.” Theo CNDT, cho YT trước, định VC Suy đến thừa nhận sáng tạo giới cách hay cách khác, với hai phái; + CNDT chủ quan (beccoli, Heum) thừa nhận cảm giác, “ tơi” trước định “ Cái đẹp đôi má hồng người phụ nữ mà cặp mắt kẽ si tình” +CNDT khách quan (Platon, Heghen) thừa nhận sáng tạo giới “ý niệm tuyệt đối” Về vấn đề này, CNDV lẫn CNDT xem nguyên luận Ngoài hai trường phái trên, LSTH trường phái thứ ba thừa nhận VC YT xuất lúc tồn độc lập với ( Những nhà nhị nguyên luận) Thực chất nhị nguyên luận đường thứ TH mà biểu không Câu 2: Nêu phân tích mối quan hệ VC YT lập trường quan điểm Triết học Mac - Lênin Theo Lênin: “ VC phạm trù Triết học dùng để thực khách quan, đem lại cho người cảm giác, cảm giác chụp lại, chép lại, phản ánh tồn không phụ thuộc vào cảm giác” YT sản phẩm trình phát triển tự nhiên LSXH Bản chất YT hình ảnh chủ quan TGKQ, phản ánh tích cực, sáng tạo TGKQ vào não người thông qua hoạt động thực tiễn CNDVBC khẳng định VC YT hai phạm trù không tồn độc lập, tách rời mà chúng mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau, thể hiện: - VC định định hình thành phát triển YT VC trước, YT sau VC tồn khách quan, độc lập với YT nguồn gốc sinh YT Não người dạng VC sống tổ chức cao nhất, quan phản ánh để hình thành YT YT hình ảnh chủ quan giới khách quan, tồn phụ thuộc vào hoạt động thần kinh não trình phản ánh giới khách quan Như vậy, não người TGKQ nguồn gốc tự nhiên YT Cùng với nguồn gốc tự nhiên, lao động ngôn ngữ hoạt động thực tiễn người nguồn gốc XH định hình thành phát triển YT Điều kiện VC YT “ Người liều tranh suy nghĩ khác người lầu son” VC vận động phát triển không ngừng, làm cho YT vận động phát triển theo Vì vậy, Lê-nin nói: “ Khi tình hình thay đổi giải nhiệm vụ thuộc loại khác nhà lãnh đạo, quản lý khơng nên nhìn lại đằng sau sử dụng phương pháp ngày hơm qua” -YT tính độc lập tương đối, tác động trở lại VC YT thức phản ảnh thực khách quan vào não người, phản ánh thụ động mà phản ánh động sáng tạo Cho nên, tính độc lấp tương đối so với VC Nó tác động trở lại VC, góp phần cải biến giới khách quan thông qua hoạt động thực tiễn người Dựa tri thức quy luật giới khách quan, người đề mục tiêu, phương hướng, biện pháp ý chí để thực mục tiêu Sự tác động YT VC theo hai hướng chủ yếu: Nếu YT phản ánh đắn ĐK VC, hoàn cảnh khách quan thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đối tượng VC Ngược lại, làm cho hoạt động người không phù hợp với quy luật khách quan, kiềm hãm phát triển VC Tuy nhiên, tác động YT VC mức độ định khơng thể sinh tiêu diệt quy luật vận động VC Dù mức độ phải Câu 3: Trình bày nội dung nguyên tắc, phương pháp luận phép BCDV cho biết trình đổi Việt Nam, nguyên tắc vận dụng nào? Phép biện chứng vật môn khoa học quy luật phổ biến vận động phát triển tự nhiên, xã hội loài người tư Nội dung nguyên tắc phương pháp luận phép biện chứng vật gồm: a Nguyên tắc khách quan Theo Lênin, tính khách quan xem xét nguyên tắc hàng đầu phương pháp nhận thức biện chứng vật Nguyên tắc hệ tất yếu quan điểm vật mácxít, giải mối quan hệ vật chất ý thức, khách quan chủ quan Nguyên tắc đòi hỏi nhận thức hành động phải xuất phát từ thân vật, từ thực tế khách quan, phản ánh vật cách trung thành vốn có, khơng xuất phát từ ý muốn chủ quan, khơng lấy ý muốn chủ quan làm sách, khơng lấy ý chí áp đặt cho thực tế, phải tôn trọng thật, tránh thái độ chủ quan nóng vội, phiến diện, định kiến, khơng trung thực Yêu cầu nguyên tắc khách quan đòi hỏi phải tôn trọng hành dộng theo quy luật khách quan Đó học quan trọng mà đại hội lần thứ VI Đảng ta rút khẳng định lại Văn kiện Đại hội lần thứ VII Đảng: "Mọi đường lối, chủ (tiếp theo) b c Nguyên tắc toàn diện nhận thức thực tiễn - sở lý luận nguyên tắc toàn diện nguyên lý mối liên hệ phổ biến phép biện chứng vật, theo đó, vật, tượng tồn tác động qua lại, chuyển hoá lẫn tách biệt - Nội dung nguyên tắc toàn diện nhận thức thực tiễn + Nguyên tắc toàn diện phản ánh mối liên hệ chỉnh thể, tức nhìn bao quát nghiên cứu tất mặt, tất mối liên hệ trực tiếp quan hệ gián tiếp vật đó, nghiên cứu mối tổng hồ quan hệ mn vẻ vật với vật khác (Con người tổng hòa mối quan hệ) + Nguyên tắc toàn diện đối lập với chủ nghĩa chiết trung thuật nguỵ biện, phản ánh mối liên hệ chủ yếu để rút mặt, mối liên hệ tất yếu vật, tượng đó; nhận thức chúng thống hữu nội vậy, nhận thức phản ánh đầy đủ -1- Câu 4: Từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng, từ tư trừu tượng đến thực tiễn - đường biện chứng nhận thức chân lý, nhận thức thực khách quan" Theo Lênin, trình nhận thức trải qua hai khâu: Từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng Con đường biện chứng nhận thức chân lý Lê nin trình bày sau: “Từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng, từ tư trừu tượng đến thực tiễn” Đó là, đường biện chứng nhận thức chân lý nhận thức thực khách quan gắn liền với thực tiễn Trực quan sinh động trình phản ánh trực tiếp khách thể giác quan diễn hình thức bản: Cảm giác, tri giác biểu tượng - Cảm giác: Đây hình thức giản đơn nhận thức cảm tính Những thuộc tính riêng lẻ vật, tượng tác động cách thụ động lên quan thụ cảm người gây cảm giác Ví dụ: thuộc tính cay ớt tác động lên quan vị giác ta cho ta cảm giác cay Rõ ràng nguồn gốc nội dung cảm giác giới quan Mặc dù hình thức đơn giản cảm giác vai trò khơng thể thiếu cho trình nhận thức, tất hình thức nhận thức phải dựa liệu cảm giác đem lại từ cảm giác nhận thức cảm tính chuyển sang hình thức cao hơn: tri giác - Tri giác:Là hình thức nhận thức cảm tính, tri giác khơng phản ánh thuộc tính riêng lẻ vật tượng cảm giác mà tổng hợp liên kết cảm giác lại để tạo thành chỉnh thể hoàn chỉnh, chúng tồn thực tế khách quan Ví dụ: đứng trước cánh đồng lúa chín ta thấy: Màu vàng(cảm giác 1); Ngửi thấy mùi thơm lúa chín(cảm giác 2); nghe thấy tiếng rì rào(cảm giác 3); tổng hợp cảm giác 1,2,3 ta hình ảnh trọn vẹn cánh đồng lúa chín Đó tri giác Tất nhiên hình ảnh cảm tính vẻ bề ngồi, trực tiếp cụ thể khách thể, vậy, không phản ánh khứ tương lai - Biểu tượng: Đây hình thức cao nhận thức cảm tính, hình ảnh cảm tính vật tượng giữ lại ý thức cmar thụ từ trước Ví dụ: Tơi rời quê hương nơi sinh sống học tập trước Đã năm trôi qua nhớ dáng dấp – vị trí ngơi trường tơi học  biểu tượng So sánh tri giác biểu tượng ta thấy: Nếu tri giác xuất tác động trực tiếp vật tới quan thụ cảm biểu tượng diễn sau khơng nữa, hình ảnh -2-
- Xem thêm -

Xem thêm: thi co binh 24 12 2016, thi co binh 24 12 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay