Thơ mới từ góc nhìn sinh thái học văn hóa

10 41 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 19:31

Thơ từ góc nhìn sinh thái học văn hóa NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP Trong năm gần đây, phê bình sinh thái lên nh h ướng nghiên cứu nhiều nhà khoa học quan tâm Điều khơng có l nhân loại phải đối mặt với tình trạng cân sinh thái nghiêm trọng; q trình thị hóa sản xuất công nghiệp vừa vắt kiệt tài nguyên, vừa gây ô nhiễm môi trường Thứ nữa, từ giác độ nhân văn, s ự chia tách người khỏi môi trường làm méo mó nhân cách c cá nhân Rất có thể, hội chứng vơ cảm xã h ội đ ại b ngu ồn từ chỗ người khơng biết rung cảm trước vẻ đẹp tự nhiên, mà ánh điện thành phố “vơ hiệu hóa” ánh trăng, máy điều hòa khơng khí làm thay chức gió mùa h ạ, s ự kết n ối nguyên sơ người với người bị cắt đứt internet tr thành kênh giao dịch chủ yếu cư dân mạng người đô th ị bị nh ốt ch ặt nhà hộp (building) Một khái lược phê bình sinh thái Thuật ngữ sinh thái học (ecology) có nguồn gốc t ch ữ Hy L ạp, bao g ồm oikos (chỉ nơi sinh sống) logos (học thuyết) Sinh thái học, thế, h ọc thuyết nghiên cứu nơi sinh sống sinh vật, đối tượng nghiên c ứu môn khoa học tất mối tương tác gi ữa c th ể sinh v ật sống môi trường Từ chỗ môn gắn liền với sinh học, sinh thái học dần mở rộng, ảnh hưởng đến nhiều môn khoa h ọc khác, có khoa học xã hội nhân văn Phê bình sinh thái xuất phản ứng trước tàn phá môi trường, q trình thị hóa cân sinh thái đe d ọa s ự t ồn vong trái đất Mặc dù phê bình sinh thái manh nha t tr ước, nh ưng phải đến năm 70 kỉ XX, Joseph W Meeker cho xuất Sinh thái học văn học thức đề xuất tên gọi sinh thái h ọc văn học (literary ecology) nhà nghiên cứu bắt đầu quan tâm đ ến mối quan hệ văn hóa, văn học mơi trường Ngồi ra, có th ể k ể đến số cơng trình khác, chẳng hạn Phê bình văn h ọc sinh thái S ự tưởng tượng lãng mạn sinh học trí tuệ Karl Kroeber, Hợp tuyển phê bình sinh thái học: Những điểm nhấn sinh thái h ọc văn học c Cheryll Glotfellty Harold Fromm Vào năm 1992, Hội Nghiên cứu văn học môi trường thành lập Đại học Nevada, Hoa Kì T tr đi, văn sinh thái (ecolit) phê sinh thái (ecocrit) xu ất liên t ục nhiều viết khác Phê bình sinh thái (văn hóa) t nhanh chóng trở thành tượng toàn cầu Giới nghiên cứu văn học Trung Quốc bắt đầu ý đến phê bình sinh thái với góp m ặt m ột s ố h ọc gi ả tiêu biểu Đình Hiểu Nguyên, Lỗ Khu Nguyên Về chất, phê bình sinh thái đời bắt nguồn từ ph ản ứng l ại v ới truyền thống coi người trung tâm, xem nhẹ, ph ủ nhận thiên nhiên, theo đó, Ecological Literary Criticism chủ yếu quan tâm tới nội dung sinh thái tự nhiên văn học Tuy nhiên, gần đây, khái niệm phê bình sinh thái mở rộng hơn, coi môi trường tinh th ần xã h ội m ột ki ểu hệ sinh thái tác động đến văn học nghệ thuật Nghiên cứu văn học từ góc nhìn phê bình sinh thái hầu nh ch ưa ý nhiều Việt Nam Hiện nay, xuất vài cơng trình v ề sinh thái học, chủ yếu gắn liền với khoa học tự nhiên, môn sinh h ọc nhân học văn hóa.(1) Một số viết cơng trình h ọc gi ả n ước bước đầu dịch giới thiệu, mà đáng ý h ơn Sinh thái học nhân văn Georges Oliver (Huy Yên, Võ Bình, Đỗ Ngọc H ải d ịch, Nxb Thế giới, 1997, tái 2002) Riêng phê bình sinh thái văn học có nốt dạo đầu cơng trình Trần Đình S ử, Trịnh Bích Liên, Đỗ Văn Hiểu, Nhã Thuyên Việc giới thiệu phê bình sinh thái Việt Nam nhiều hạn chế, thiếu tính hệ thống Có th ể coi viết Phê bình sinh thái - cội nguồn phát triển Đỗ Văn Hiểu T ạp chí Nhà văn (số 11/2012) tổng thuật công phu đ ầy đ ủ nh ất v ề phê bình sinh thái từ trước tới Nhìn chung, sau thập kỉ xuất hiện, phê bình sinh thái tiến trình vận động, chưa bị giới hạn, đóng khung phạm vi hay phương pháp Nhưng đại thể, nghiên cứu văn học theo phê bình sinh thái thực chất hướng tiếp cận văn hóa học, tiếp cận liên ngành Giáo sư Đại học Harvard Karen L Thonrber cho rằng, giai đoạn đ ầu phê bình sinh thái đặc biệt ý đến văn học viết đồng quê ch ủ nghĩa lãng mạn, chí số nhà nghiên cứu đồng môi tr ường v ới thiên nhiên; giai đoạn tiếp theo, sinh thái học lại quan tâm đến văn h ọc viết đô thị công nghiệp hóa Từ năm 2000 tr lại đây, nh ững giao điểm phê bình sinh thái nghiên cứu h ậu thuộc địa b đ ầu quan tâm, quan tâm đánh dấu n ấc thang m ới việc tích hợp diễn ngơn địa phương tồn cầu.(2) Tấm mạng sinh thái Thơ Thơ mới, biết, chủ yếu nằm vòng phủ sóng loại hình thơ lãng mạn (ở giai đoạn sau, có hòa trộn v ới t ượng tr ưng, siêu thực) Thời đại lãng mạn châu Âu đời với th ời đ ại công nghi ệp q trình thị hóa Các nhà lập thuyết chủ nghĩa lãng m ạn n ền tảng triết học nó, say s ưa với s ự “chi ến th ắng” c người, coi người trung tâm vũ trụ d ần xa lánh quên m ất môi trường tự nhiên mà văn học dân gian trọng Tuy nhiên, s ự mơ mộng chủ đề thiên nhiên có vị trí quan trọng th lãng mạn nói chung, Thơ Việt Nam nói riêng Sự khác biệt Th m ới thơ truyền thống, thiên nhiên, chủ yếu nằm chỗ, th trung đại trước thơ dân gian, mối quan hệ người thiên nhiên hòa đồng, gần gũi Chẳng hạn: Thân em chẽn lúa đòng đòng/ Ph ất phơ nắng hồng ban mai (Ca dao) hay Lão tang diệp lạc tàm phương tận/ Tảo đạo hoa hương giả phì/ Kiến thuy ết t ại gia b ần diệc thảo/ Giang Nam lạc bất quy (Dâu già rụng tằm v ừa chín/ Lúa sớm nở hoa thơm, cua lúc béo/ Nghe nói nhà, d ẫu nghèo tốt/ Đất Giang Nam vui chẳng nhà) (Quy h ứng - Nguy ễn Trung Ngạn)… Còn Thơ mới, thiên nhiên khách th ể th ẩm mĩ để nhà thơ soi ngắm hưởng thụ Rất nhiều thi sĩ thể tinh tế bậc miêu tả thiên nhiên Xuân Diệu có nh ững câu th nh này: Dịu dàng đàn ánh tơ xanh/ Cho gió du dương điệu múa cành/ Cho gió đượm buồn, thơi náo động/ Linh hồn y ểu điệu đêm (Trăng) Và câu thơ Hàn Mặc Tử: Trong nắng ửng khói mơ tan/ Đơi mái nhà tranh lấm vàng/ Sột soạt gió trêu tà áo biếc/ Trên giàn thiên lí - bóng xn sang (Mùa xn chín) Như vậy, nguyên Thơ mới, vần thơ đồng quê thể tình yêu mà thi sĩ dành cho thiên nhiên với cách Mẹ v ới cách vẻ đẹp tân Về phương diện đó, ý th ức chống lại tàn phá môi trường văn minh công nghiệp Con h ổ Nhớ rừng Thế Lữ mang vẻ đẹp “hoài cổ” qua khối ẩn ức lớn dần ý thức đối lập khứ tại, tự bị tước đo ạt tự do, tự nhiên hoang sơ rộng lớn môi trường nhân tạo nh ỏ h ẹp Người đọc dễ dàng cảm nhận “khối sầu đô thị” Xuân Diệu (Lời kĩ n ữ), Vũ Hoàng Chương (Say), Đinh Hùng (Bài ca man rợ) Ở nh ững th này, ta không gặp thứ thiên nhiên trẻo nh thi gi ới c Nguyễn Bính hay nét văn hóa tươi tắn thơ Tết Đồn Văn Cừ Vẻ đẹp thiên nhiên Thơ thể chân thực qua “bức tranh quê” nhóm thi sĩ đồng quê hay thơ Nguyễn Nhược Pháp, Nam Trân Những tranh sau trở thành bảo tàng nghệ thuật, giúp người thời kĩ trị tìm niềm thư thái, lấy lại cân thưởng ngoạn chúng Trong phê bình sinh thái, khái niệm nơi chốn có ý nghĩa quan tr ọng hàng đầu bên cạnh ba mối quan tâm lớn chủng tộc, giai cấp giới.(3) Không phải ngẫu nhiên mà giai đoạn đầu, nhìn c nhà sinh thái, nơi chốn thể tương giao, kết nối lịch sử ng ười v ới mơi trường địa lí vật lí mà người hít th ch ứng nghiệm Nh ững nghiên cứu thơ Wordworth nhấn mạnh gắn bó người với khu vực tự nhiên mà nhà thơ sinh sống Còn nhắc đến John Clair, người ta lại ý đến thân thuộc thi sĩ lãng m ạn v ới nh ững b ức tranh phong cảnh biến vùng Norham Scheier đ ầu th ế k ỉ XIX Cùng với mở rộng trường nghiên cứu, giai đoạn sau, từ việc ý đến vùng sinh thái địa văn khu vực, địa phương, nhà sinh thái h ọc ti ến đến nghiên cứu khu vực công nghiệp hóa vắng khuyết g ọi đô thị xanh xã hội công nghiệp hậu công nghiệp Trong Thơ mới, khái niệm nơi chốn thể đa dạng N chốn nơi gắn bó lúc thiếu thời hay suốt đời, vãng tươi đẹp khiến nhà thơ không nguôi nỗi hồi cố, có th ể n trú ngụ sau bao mệt mỏi tha hương Như vậy, khái niệm n ch ốn tr ước hết khái niệm mang tính vật lí, sau n ữa, lãnh đ ịa tinh th ần m ối giao cảm gắn bó với tự nhiên Bầu trời, mặt đất, đường, dòng sông, trời chiều, ánh trăng thanh… trở thành không gian sinh thái c Thơ Bên cạnh đó, hương, bước chuy ển mùa, th ậm chí, “xn ý” vơ hình khơng gian sinh thái th ẩm th ấu đ ược biểu đạt tinh tế nhờ tình yêu thiên nhiên chủ thể sáng tạo Tuy nhiên, biểu tượng tập trung mối quan hệ người v ới n ch ốn Thơ vườn Hầu nhà Thơ nói đến v ườn v ới ý nghĩa thiên nhiên đầy hương sắc, sống Hàn Mặc T ử: Sao anh khơng chơi thơn Vĩ?/ Nhìn nắng hàng cau nắng m ới lên/ V ườn m ướt xanh ngọc/ Lá trúc che ngang mặt chữ điền (Đây thơn Vĩ Dạ); Nguyễn Bính: Thong thả dân gian nghỉ việc đồng/ Lúa gái m ượt nhung/ Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng/ Ngào ngạt h ương bay, bướm vẽ vòng (Xuân về); Xuân Diệu: Trong vườn đêm nhiều trăng quá/ Ánh sáng tuôn đầy lối đi/ Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ/ Im lìm, khơng dám nói chi (Trăng); Huy Cận: Một buổi tr ưa th ời nào/ Như buổi trưa nhè nhẹ ca dao/ Có cu gáy, có bướm vàng n ữa chứ/ Mà đơi lứa bên vườn tình tự (Đi đường th ơm) Đây tĩnh vật mà sinh th ể thiên nhiên chuy ển động, cựa quậy Thiên nhiên bày hữu hình, có th ể ẩn giấu, vơ hình Phải tinh tế nhà Thơ mới cảm nhận h ữu hình hóa thứ (nhiều khi) vơ hình Ở phương diện này, s ức quy ến rũ Thơ mới, theo tơi, đan dệt khéo léo h ữu hình vơ hình thiên nhiên, đến lượt mình, thiên nhiên hơ ứng hòa ệu với người Đó đan dệt để tạo nên khoảng trống mà ng ười tiếp nhận làm đầy trường liên tưởng kinh nghiệm th ẩm mĩ cá nhân Thử đọc đoản khúc Huy Cận thấy: Nắng chia n ửa bãi, chiều rồi/ Vườn hoang trinh nữ khép đôi rầu/ Sợi buồn nhện giăng mau/ Em ơi! Hãy ngủ anh hầu quạt (Ngậm ngùi) Vườn Thơ từ góc nhìn sinh thái học văn hóa, dĩ nhiên, tr ước h ết khái niệm mang tính địa lí, chí, tính khu v ực, vùng mi ền h xuống rõ phong cảnh thiên nhiên Ví nh có m ột x ứ Huế thơ mộng Đây thôn Vĩ Dạ Hàn Mặc Tử, miền quê Bắc Bộ thơ Nguyễn Bính… Cũng có khi, vẻ đẹp nói đến m h địa chỉ, trường hợp “buổi trưa thời nào” không gian Huy Cận, hay miền Thiên Thai ma mị tiếng sáo th Thế L ữ, không gian lảng vảng hồn ma nấm m thi gi ới Ch ế Lan Viên Tuy nhiên, điều tơi muốn nói s ự gắn bó gi ữa ng ười v ới thiên nhiên, với vườn Thơ hàm chứa ý ni ệm tinh thần độc đáo Việt Nam nước nông nghiệp, c ả thị hóa bắt đầu mở rộng vào nửa đầu kỉ XX văn hóa tiểu nơng đậm nét Vì thế, vườn gắn v ới văn hóa làng với cách không gian tinh thần nơi quy tụ nh ững m ối liên kết cá nhân cộng đồng thơn dân Nó hồn tồn khác v ới văn hóa đường phố nơi cư ngụ (và lưu lạc) cá thể thị dân Bởi thế, đặc tính làng bình n trẻo, n có kh ả ch ữa lành vết thương tinh thần kẻ tha hương Rộng h ơn, phạm trù cặp phạm trù đối lập bên nature (t ự nhiên), natus (sự sinh ra, sinh ra) bên nh ững s ản ph ẩm nhân tạo người Làng hay vườn, theo tinh thần ấy, chốn cư ngụ, có khả dưỡng tái tạo, tái sinh Cảm thức làng, v ườn nh địa cư ngụ, có khả làm vợi bớt chơ vơ nh ững ngày dan díu với kinh thành, làm giảm thiểu niềm đau đắng tha h ương đặc bi ệt n ổi bật thơ Nguyễn Bính Thậm chí, khắc khoải trở nên quánh đặc: Ở Ngự viên mà nhớ Ngự viên Tơi nghĩ, có phần làm ều sâu thơ Nguyễn Bính nằm đó, nơi ơng hồi nhớ giá trị văn hóa làng quê luyến tiếc trật tự, tôn ti xã h ội nông thôn Đây nhân tố tạo nên màu sắc cổ tích th Nguy ễn Bính viết quê cũ Qua hoài niệm thi sĩ, vẻ đẹp hi ện lên t hoa bưởi, hoa cau, từ âm vang tiếng trống hội, s ự giăng mắc hạt mưa xuân giấc mơ quan Trạng Như thế, vườn, hay rộng thiên nhiên giới tự nhiên th lãng mạn trở thành điểm nhấn quan trọng lí giải m ối g ắn k ết lịch sử cá nhân nơi sinh thành nuôi dưỡng h ọ “Sự tr v ề với chủ nghĩa lãng mạn” ca vẻ đẹp thiên nhiên Th m ới coi “sự tưởng nhớ trái đất” người th ời đ ại nh ững cỗ xe lửa phì khói phủ đầy làng q Tuy nhiên, trường mĩ học Thơ mới, bên cạnh nh ững cảm nh ận mãnh liệt, tinh tế “hiền lành”, Hàn Mặc Tử m ột tr ường hợp kì lạ nhiều lúc thơ ơng “ra ngồi vòng nhân gian” (Hồi Thanh), vượt khỏi kinh nghiệm thẩm mĩ thông th ường Dấu ấn c tơn giáo cách trữ tình kẻ đau th ương độ cháy bỏng đức tin nhân tố tạo nên khác l th Hàn Mặc Tử Vườn sinh thái thơ Hàn Mặc Tử, thế, có chiều kích kì vĩ, nơi lưu dấu bước chân sáng g ợi nguyên s huy hoàng vũ trụ Cuộc viễn du Hàn Mặc T lên miền th ượng gi ới vượt khỏi mường tượng nhiều thi sĩ th ời, ều ăn sâu vào quan niệm nghệ thuật ơng: “Ai nói vườn trăng v ườn m Ai nói bến mộng bến tình Người thơ khách lạ Nguồn Trong Trẻo Trên đầu Người cao cả, vô biên vô lượng; xung quanh Ng ười m ơn trớn với yêu đương vây phủ trăm dây quy ến luy ến – làm êm dịu, làm bai Gió phương mơ đẩy Người đến bến bờ xa lạ, đ ầy trinh tiết đầy sắc Người dừng lại để hái tinh hoa Ng ười nín lặng nghe tiếng trăng reo vang nh tiếng châu báu v ỡ l À, Người dại dột hốt vàng rơi bọc vạt áo Trí Người dâng cao thơ Người dâng cao Thì Người say sưa Mơ Ước, Huyền Diệu, Sáng Láng vượt hẳn H Linh ” (T ựa Đau thương).(4) Ở đây, vườn, với không gian trăng, sao, hoa cỏ, sơng Ngân có ý nghĩa nh thiên đường, lại thấp thoáng nhiều chi tiết sống tr ần Thậm chí, có nỗi đau cơm áo, tình dun: Trời h ỡi! Nh cho kh ỏi đói/ Gió trăng có sẵn ăn/ Làm giết đ ược người m ộng/ Để trả thù duyên kiếp phụ phàng? (Lang thang) Rõ ràng, v ườn, hay r ộng vũ trụ cao xanh nhìn nghệ thuật c Hàn M ặc T không thiên giới, vườn nhìn tơn giáo túy mà m ột th ế giới cao đẹp tưởng tượng có ý nghĩa thỏa mãn khát khao v ượt khỏi hư linh xoa dịu nỗi đau trần nhà thơ.(5) Tóm lại, mạng sinh thái Thơ thi sĩ th ời đại khám phá, biểu đạt tinh vi phong phú Cho dù trí t ưởng t ượng họ có vượt khỏi hư linh cuối cùng, th ẳm sâu tâm h ồn họ nỗi mê đời, niềm khát sống, khát yêu Thì nhãn quan nghệ thuật họ, thiên đường không đâu xa xôi mà h ữu cõi đầy bí ẩn Vạn vật hữu linh tưởng có lẽ tưởng gần gũi nh ất nói v ề thiên nhiên, mơi trường thơ lãng mạn Theo đó, tự nhiên khơng mơi trường địa lí mà tất vật, tượng đ ều mang chứa linh hồn Có lẽ, màu sắc lí th lãng m ạn ph ần h ạn ch ế vấn đề bị giới hạn tưởng ng ười trung tâm vũ trụ Nhưng tơi nghĩ, giao hòa bí ẩn t ự nhiên đ ược miêu t ả Thơ biểu linh hồn đất Mẹ, nó, bi ểu đạt sinh tồn giới Hãy lắng nghe điều từ cảm nh ận c Xuân Diệu Thơ duyên: Chiều mộng hòa thơ nhánh duyên Cây me ríu rít cặp chim chuyền Đổ trời xanh ngọc qua muôn Thu đến nơi nơi động tiếng huyền Cái phong tình chàng trai quê đ ược Nguy ễn Bính ví nh s ự giăng mắc cỏ may Hoa cỏ may: Hồn anh hoa cỏ may Một chiều gió bám đầy áo em Dĩ nhiên, việc cấp cho thiên nhiên niềm giao cảm mang đặc tính người, coi thiên nhiên phông hòa ệu gi ữa ng ười người người - vật biểu tinh thần lí th lãng m ạn, cho dù thơ lãng mạn tiếng nói tràn bờ cảm xúc Nhưng điều quan trọng thơ thiên nhiên, đồng quê Thơ thiết tạo cấu trúc mới, đó, thiên nhiên khơng bất động mà ln ln chuy ển đ ộng Sự chuyển động mang khuôn mặt úa tàn (vốn nét u thích mĩ học lãng mạn), mang s ự cường tráng hay n ỗi say mê, hồi nhớ vườn địa đàng vẻ xn ngơn ngữ mang màu sắc nhục thể (thơ Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Bích Khê ) Nhưng tất thảy, chúng lên hàng chuỗi kí hiệu biểu đ ạt sắc màu khác sống Sự sống gắn liền với mặt đất, trần Bản thân giao hòa tâm hồn nghệ sĩ với thiên nhiên, th ậm chí với vẻ “đẹp xưa” dấu, theo ý nghĩa này, có th ể coi giao cảm linh hồn, kh ứ t ại, gi ữa Thiên nhiên Thơ có niềm cơi cút, chia li S ự côi cút b đ ầu từ người: Một linh hồn nhỏ/ Mang mang thiên cổ sầu m ối liên hệ sâu xa với nỗi cô đơn linh h ồn t ạo v ật: L th c ồn nh ỏ gió đìu hiu/ Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều th Huy Cận L ại có nh ững rạn vỡ ghê rợn: Gió rít tầng cao trăng ngã ng ửa/ V ỡ tan thành máu đ ọng vàng khô thơ Hàn Mặc Tử Nghĩa hỉ, nộ, ái, ố có, q trình sinh - hóa, hóa - sinh có thiên nhiên Thơ Thi pháp Thơ thi pháp “lộn trái”, lấy tơ lòng c ch ủ th ể làm ch ất liệu Nhưng nhìn nghệ thuật nhà Th m ới, thiên nhiên ln có địa vị quan trọng, nối người với nơi chốn c ưu mang, cân sinh thái người tuyệt vọng, an ủi tái t ạo ng ười trước tinh khôi Mẹ Đất Xa hơn, vần thơ viết thiên nhiên, tự nhiên Thơ có ý nghĩa đánh thức gắn kết gi ữa người với môi trường nhân tính tự nhiên, ngơn ngữ t ự nhiên, thứ ngôn ngữ trẻo nhiều tràn đầy d ục tính, b ản chất dục tính “lực sống” (S Freud) Đó l ộ trình t ẩy, m ột phương thức tái cấu trúc nhân cách, ngăn cho người khơng tr ượt vào đường tha hóa Tơi nghĩ, biểu tính nhân văn Thơ mới, mà viết này, vén mở ban đầu N.Đ.Đ -1 Chẳng hạn, năm 2007, Việt Nam đất nước người (Lê Thông chủ biên) Nxb Giáo dục ấn hành nhiều đề cập đến mơi trường đ ịa lí nhân văn trọng tâm sách giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam Năm 2011, Nxb ĐHSP Hà Nội ấn hành công trình Mơi trường người sinh thái học nhân văn (Vũ Quang Mạnh chủ biên) dành trang viết cho người mơi sinh nó… Bài viết gợi hứng từ thuy ết trình Karen L Thonrber Viện Văn học (Việt Nam) năm 2011, gần m ệnh đ ề “trở với chủ nghĩa lãng mạn” Kate Rigby Trong vi ết này, muốn tiếp cận Thơ từ sinh thái học văn hóa quan tâm b ước đầu Xin cảm ơn bạn Đặng Thị Thái Hà, nghiên cứu viên Viện Văn h ọc cung cấp liệu cơng trình Kate Rigby Vấn đề n ữ quy ền lu ận hậu thuộc địa gần giới nghiên cứu văn học quan tâm Có thể kể đến số dịch phẩm, nghiên cứu giới thiệu: Edward W Said: Đơng phương học (Lưu Đồn Huynh, Phạm Xn Di, Trần Văn T ụy dịch, Nxb Chính trị quốc gia, H., 1997); Phương Lựu: Lí luận phê bình văn h ọc phương Tây kỉ XX (Nxb Văn học, H., 2001); Nguy ễn H ưng Qu ốc: M vấn đề phê bình lí thuyết văn học (Nxb Văn m ới, California, 2007); Cynthia Freeland: Một đề dẫn lí thuyết nghệ thuật (Nh Huy d ịch, Nxb Tri thức, H., 2010)… Từ ba vấn đề cốt yếu này, Karen L Thornber thuy ết trình nói cho phê bình sinh thái mở rộng sang nhiều h ướng khác Giờ đây, người ta nói đến chủ nghĩa sinh thái công môi trường, chủ nghĩa nữ quyền sinh thái, chủ nghĩa sinh thái h ậu thu ộc địa Dẫn theo Thơ 1932-1945 tác giả tác phẩm, Lại Nguyên Ân ch ủ biên, Nxb Hội Nhà văn, H., 1998, tr.151 Chevalier – Alain Gheerbrant giải thích: “Vườn m ột bi ểu t ượng c Thiên đường mặt đất, Vũ trụ mà vườn trung tâm, Thiên đường mà vườn hình tượng, trạng thái tinh thần nh lúc đ ược sống Thiên đường” (Từ điển Biểu tượng văn hóa giới, Nxb Đà Nẵng, 2007, tr.1104) Cũng xin lưu ý thêm giải thích c tác gi ả: Trong Sáng thế, Thiên đường mặt đất khu vườn, Adam ng ười làm vườn, “còn thành Jésusalem trời ngày tận m ột thành phố” Như vậy, đô thị dễ trở thành nguyên nhân tận diệt hệ sinh thái t ự nhiên Có lẽ mà thơ lãng mạn, từ môi trường đô th ị, ng ười hoài nhớ vẻ đẹp nguyên sơ tự nhiên khứ nh kí ức m ột thiên đường ... cứu văn học từ góc nhìn phê bình sinh thái hầu nh ch ưa ý nhiều Việt Nam Hiện nay, xuất vài cơng trình v ề sinh thái học, chủ yếu gắn liền với khoa học tự nhiên, môn sinh h ọc nhân học văn hóa. (1)... sinh thái tự nhiên văn học Tuy nhiên, gần đây, khái niệm phê bình sinh thái mở rộng hơn, coi môi trường tinh th ần xã h ội m ột ki ểu hệ sinh thái tác động đến văn học nghệ thuật Nghiên cứu văn. . .học môi trường thành lập Đại học Nevada, Hoa Kì T tr đi, văn sinh thái (ecolit) phê sinh thái (ecocrit) xu ất liên t ục nhiều viết khác Phê bình sinh thái (văn hóa) t nhanh chóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thơ mới từ góc nhìn sinh thái học văn hóa, Thơ mới từ góc nhìn sinh thái học văn hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay