Văn học mĩ latin nhìn từ phê bình sinh thái

7 43 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 19:30

Văn học Latin nhìn từ phê bình sinh thái PHAN TUẤN ANH Latin khu vực kì lạ, nơi điều kì diệu đ ược phép di ễn phổ biến thực văn chương Là khu vực có diện tích hẹp, Latin rõ ràng nhỏ bé nhiều so v ới châu khác Nhưng thời (hậu) đại, Latin chứng kiến phát tri ển vượt bậc văn học đầy ắp tính chất baroque m ới, th ấm đ ẫm tinh thần phản kháng đấu tranh xã hội mạnh mẽ chuy ển tải qua h ệ th ống hình tượng nghịch dị, huyền ảo, kiến tạo nên từ chất liệu ngôn ngữ lai ghép, phi chuẩn mực, phóng túng đầy tính đối thoại Văn h ọc Latin kỉ XX XXI thực tạo nên bước ngoặt t văn học hậu đại giới, với đời đạt đến đỉnh cao c ch ủ nghĩa thực huyền ảo vào khoảng thập niên 60 – 70 th ế kỉ XX, giai đoạn định danh El Boom Latino Americano (quả bom văn h ọc Latin) Chỉ vòng nửa kỉ, từ năm 1945 2010, Latin vinh dự có đến giải Nobel văn ch ương c Gabriela Mistral (năm 1945, Chile), Miguel Ángel Asturias (1967, Guatemala), Pablo Neruda (1971, Chile), Gabriel García Márquez (1982, Colombia), Octavio Paz (1990, Mexico) người Mario Vargas Llosa (2010, Peru) Nếu nh ta làm phép so sánh, khiên cưỡng nh ưng cần thi ết, châu Phi có người giành Nobel văn ch ương, châu Á rộng lớn vĩ đại có người thức đoạt gi ải, b ởi Cao Hành Kiện vốn mang quốc tịch Pháp, ông đại diện cho nước Pháp nh ận gi ải Nobel Như vậy, xét tầm vóc thành tựu, văn học Latin đứng sau khu vực châu Âu Bắc với nhiều lợi khách quan l ẫn chủ quan Mặc dù vậy, khoảng 60 năm qua, Hội đồng gi ải Nobel văn ch ương thực không ưu Latin, nói cách nghiêm ngặt, h ọ b ỏ qua nhiều tác gia khu vực mà không người tỏ x ứng đáng h ơn vài trường hợp đoạt giải năm gần Nhận định khơng có cường điệu, ta nhắc vài tên xứng đáng bậc th ầy văn ch ương nhân loại bị Hội đồng Nobel bỏ sót Carlos Fuentes, Joan Rulfo, Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Ruben Dario, Jorge Amado, Romulo Gallegos… mà đặc biệt Jorge Louis Borges Nhiều người số họ khơng hội để nhận giải Nobel thử thách kh ắc nghiệt c thời gian trước hữu hạn đời Sự thành công bùng nổ văn học Latin đ ược lí giải b ởi r ất nhi ều nguyên nhân khác nhau, từ hoàn cảnh địa trị cho đ ến cấu trúc văn hóa, ngơn ngữ, chủng tộc, vươn đến hồng kim chủ nghĩa th ực huyền ảo, cảm hứng trị từ cách mạng Cuba Fidel Castro… Nhưng lí giải tổng quan s ự bùng nổ tr ưởng thành vượt bậc văn học Latin từ hai động lực: ý nghĩa đ ấu tranh xã hội mạnh mẽ, mà chủ yếu đấu tranh trị ý th ức hệ ý thức đề cao sinh thái địa sâu sắc Hai vấn đề song trùng mà thống nhất, ý thức sinh thái đấu tranh cho sinh thái th ực ch ất can dự, đấu tranh sâu sắc mặt tr ị, ng ược l ại Phê bình sinh thái áp dụng để nghiên c ứu văn h ọc Latin hoàn toàn tương thích, chất văn học s ự nh ấn m ạnh quay với văn học sinh thái văn ch ương (h ậu) đ ại Phê bình sinh thái thời điểm đương đại m ột trường phái nghiên cứu văn học thời thượng, nhân loại ph ải đ ối m ặt v ới nguy mơi sinh chưa có Nằm chung khuynh h ướng chuyển hướng văn hóa nghiên cứu văn học, phê bình sinh thái v ới cách thuật ngữ đời năm 1972 đề xuất Joseph Meeker, tiếp tục hoàn thiện xác lập chiều sâu lí thuyết William Roekert, Karl Kroeber, Cheryll Glotfelty, Lawrence Buell, Scott Slovic… Tóm lại, phê bình sinh thái đời vào khoảng th ập niên 70 - 80 phát tri ển mạnh từ thập niên 90 kỉ XX ngày T t ưởng cốt lõi c phê bình sinh thái lấy mơi trường tự nhiên làm trung tâm thay ng ười phê bình văn học, nhấn mạnh sinh mệnh tự nhiên, đạo đức sinh thái Ý thức sinh thái thể rõ sáng tác văn ch ương vĩ đại Latin Trăm năm đơn, Tình u thời thổ tả (G.G.Márquez), Con quỷ chơi đùa miền đất hoang (G.Rosa), Vương quốc trần gian, Thế k ỉ ánh sáng (A.Carpentier), Người ngô, Bộ ba chuối (M.Asturias), Pedro Paramo, Đồng khơ cỏ cháy (J.Rulfo), Thành phố lũ chó (M.V.Llosa)… nhà văn ý thức cách có hệ thống nh hồn tồn tự giác quan niệm sáng tạo văn chương Trong viết này, ng ười vi ết vào khảo sát vấn đề sinh thái quan niệm sáng t ạo văn ch ương c bậc thầy văn học Latin việc phân tích ý th ức sinh thái giá tr ị sinh thái thực hành sáng tạo văn học khu vực đ ể dành cho m ột dịp khác Đọc kĩ lại tiểu luận, tạp văn trả l ời vấn c nhà văn Latin lừng danh, thấy ý thức bảo vệ đề cao sinh thái họ rõ nét, hệ thống trừu xuất hóa để tr thành hệ học riêng, chí, xác lập tảng t t ưởng văn hóa ứng x r ất đặc thù Điều liên quan chặt chẽ đến chất tr ị c châu lục, lịch sử cấu trúc văn hóa Chúng ta tìm hiểu v ấn đề sinh thái ý thức sáng tạo quan niệm văn ch ương nhà văn kiệt xuất Latin qua ba nội dung sau: Ngợi ca tự nhiên cách kiếm tìm kiến tạo sắc địa Trong diễn từ Nobel G.G.Márquez với tựa đề Nỗi cô đ ơn c châu Latin, nhà văn người Colombia liệt kê hàng loạt nh ững huy ền tho ại thiên nhiên kì thú quê hương ông, nh ững huy ền tho ại mà bi ết bao người châu Âu đam mê phiêu lưu bỏ mạng trình tìm kiếm Từ thành phố xây vàng Eldorado nằm rừng già Amazon đến suối nguồn có phép màu giúp người trẻ không già miền Bắc Mexico Các bậc thầy văn chương khác, mà tiêu biểu M.Asturias - ng ười có gốc gác Indian - nhấn mạnh giới thiệu văn ch ương địa trước tiên muốn giới thiệu điều kiện tự nhiên đặc thù c Latin Trong diễn từ Nobel thấm đẫm ý thức sinh thái với tựa đề Ti ểu thuyết Latin - chứng tích thời đại, Asturias nh ấn m ạnh thiên nhiên châu không thua mảnh đất nào, th ậm chí phong phú đẹp “Tác giả (Landíva - PTA) mu ốn ng ười dân cựu lục địa biết El Jorullo, núi lửa Mexico có th ể tranh đua với núi Vesuvius Etna, nh ững thác n ước hang động San Pedro Matir Guatemala sánh ngang với giếng phun Castilla Aretusa (Tây Ban Nha - PTA), nhắc đến cenzontle, lồi chim có bốn trăm giọng hót, ơng đề cao chúng họa mi (m ột lồi chim hót hay phổ biến lục địa Á - Âu - PTA)” Asturias v ới xu ất thân người da đỏ, khẳng định lại tô tem truyền thống người Indian ngô (bắp) Trong tiểu thuyết Người ngơ ơng, ta có th ể th rõ t tưởng thiên nhiên đấng sáng tạo người Một bậc th ầy văn ch ương khác khu vực nhà thơ P.Neruda mở đầu diễn t Nobel c với tựa đề Hướng thành phố huy hoàng vi ễn du dài xuyên qua điều kiện tự nhiên trù phú, hiểm trở nguyên sơ Nam “Bài phát biểu viễn du dài… c ần ph ải vượt qua dãy Andes tìm đến đường biên giới giáp Argentina Nh ững cánh rừng rậm rì che phủ vùng đất khó v ượt qua này… vòng tránh lớn chặn ngang đường, sông hiểm tr ở, nh ững vách đá chất ngất, đảo băng hoang vu… thiên nhiên, lộng lẫy bí ẩn, đằng sau ẩn náu đe dọa giá rét, c ết, c truy đuổi” Như vậy, quan niệm văn chương bậc thầy văn học Latin, thiên nhiên sắc đặc thù, tảng văn hóa b ản địa Nhờ thiên nhiên hoang dã, trù phú đ ầy cạm b ẫy, nhà văn Latin đối thoại với văn minh bên ngoài, mà ch ủ y ếu văn minh thị lí tính châu Âu với cách m ột “cái khác” đối thoại văn hóa Trong đối thoại vĩ đại đó, nhà văn Latin nhận vị người trước tự nhiên, cách gi ải trung tâm người, họ tái xác định vai trò sinh thái nh nguy sinh thái Vấn đề sinh thái phản kháng chống lại chế độ th ực dân h ậu thực dân Thực chất phê bình sinh thái khơng đơn “vì nó”, b ởi vấn đề liên quan đến mơi trường liên đ ới đến lĩnh vực trị, văn hóa, tơn giáo, kinh tế… Văn học Latin có quan tâm đến vấn đề sinh thái khơng đơn mảnh đ ất đ ược thiên nhiên ưu đãi, mà thông qua vấn đề sinh thái, bậc thầy văn chương châu lục muốn bày tỏ quan điểm trị Latin vùng đất hứa, thiên đường giấc mơ châu Âu nh cách nói Octavio Paz, thực ra, thuộc địa, m ảnh đ ất nô l ệ, công dân ngoại biên hạng hai cựu lục địa Ngày nay, t ất c ả quốc gia độc lập xây dựng cộng hòa n ền kinh tế họ phụ thuộc lớn vào siêu cường từ châu Âu Hoa Kì Khi đó, vấn đề sinh thái đặt tiêu chuẩn, m ột vũ khí, diễn ngơn mà Latin dùng để đối thoại với giới bên ngồi Pablo Neruda thơng qua sáng tác Rafael Landíva để ngợi ca thiên nhiên Latin trù phú, hùng vĩ đa dạng h ơn thiên nhiên c châu Âu Nỗi cô đơn Latin, nói G.G.Márquez m ảnh đ ất b ị “diễn dịch thực mà sống nh ững mô hình khơng phải chúng tơi khiến chúng tơi trở nên xa lạ h ơn, t ự t ự t ại hơn, cô đơn hết Châu Âu khả kính có lẽ nhạy bén tinh tế họ chịu khó nhìn hình ảnh chúng tơi qua q khứ họ” Nền độc lập khỏi đế quốc Tây Ban Nha theo Márquez không giúp Latin khỏi điên r mặt tr ị, bóng ma bạo lực, ma túy, tham nhũng, dân chủ, nội chiến v ẫn Latin sân khấu cho siêu c ường Ch ế đ ộ h ậu thực dân với ảnh hưởng hệ lụy biến Latin tr thành mảnh đất bị khai thác tự nhiên đến cạn kiệt phục vụ cho gi ới bên Những cánh rừng nguyên sinh bị đốn sạch, dòng sơng cạn nước, xác chết trơi lềnh bềnh, vật nh l ợn bi ển, cá sấu bị bắn chết nhằm tiêu khiển, vẹt đuôi dài bị bắt để bán sang châu Âu Tình yêu thời thổ tả (Márquez) ví d ụ ển hình phổ biến mảnh đất Do đó, bậc thầy văn chương Latin muốn xác l ập m ột b ản th ể sinh thái riêng, vấn đề môi trường lúc có tính chất đối kháng xã h ội trị rõ nét Neruda nhấn mạnh: “Chúng tơi ý th ức đ ược nghĩa v ụ c mình… chúng tơi cảm nhận trái tim ước mơ ngủ quên tượng đá, di tích xưa bị tàn phá, tĩnh l ặng vơ biên thảo nguyên phủ khắp hành tinh, khu rừng già, d ưới dòng sơng cuộn réo dân tộc - nh ững dân t ộc lương thiện nhất, hàng bao đời v ẫn bị ách nô l ệ thuộc địa khủng khiếp tồn đến ngày hôm chà đạp bu ộc phải câm lặng” Còn Asturias đanh thép kêu gọi: “Chúng tơi ph ải đòi l ại đất đai cho người bị tước đoạt, đòi lại hầm mỏ cho cơng nhân bị bóc lột, nêu u sách đám quần chúng bỏ xác đ ồn ền Thứ tiểu thuyết kêu gọi máu nhựa đất đai mênh mang thêm lần chảy biển” Giải trung tâm tín niệm vị người trung tâm vũ tr ụ Phê bình sinh thái thực cú đảo lộn ngoạn m ục truy ền thống tưởng triết học phương Tây, từ chỗ lấy người làm trung tâm, người toàn quyền khai thác tự nhiên nhằm phục vụ cho quyền lợi mình, đến chỗ lấy mơi trường làm trung tâm, thiên nhiên có sinh mệnh, lồi động - thực vật bình đẳng với người ng ười thực thể chỉnh thể sinh thái nói chung Truyền thống lí, lấy người làm trung tâm tưởng ph ương Tây làm người trở nên tự tin, dũng cảm việc chinh phục, khai phá t ự nhiên, nhiên đến thời đại, trước phát triển vượt bậc khoa học cơng nghệ lòng tham vô đáy người, thuy ết “dĩ nhân vi trung” thối hóa biến thành thảm họa mơi sinh đầy cấp bách Trước tình hình khẩn nguy đó, phê bình sinh thái ch ủ tr ương lấy mơi trường làm trung tâm nhằm nhắc nhở vị lồi người chỉnh thể chung mơi trường Octavio Paz nguyên suy thoái c văn minh đương đại xuất phát từ quan niệm đặt vị trung tâm cho người, từ tạo điều kiện cho khai thác tự nhiên vô t ội vạ “Truy ền thống triết học ngoại giáo Kito giáo đề cao Con Ng ười nh s ự toàn thiện toàn mĩ; lại yêu thay đổi, động lực ti ến b ộ khuôn mẫu xã hội Hơn nữa, gây nên thi ệt h ại bù đắp môi trường tự nhiên điều đe dọa giống lồi Mặt khác, khoa học kĩ thu ật, công cụ làm nên tiến bộ, cho thấy điều rõ ràng r ất đáng báo đ ộng chúng dễ dàng trở thành công c ụ h ủy di ệt Vũ khí hạt nhân phản bác tưởng cho tiến điều cố h ữu lịch sử” Pablo Neruda thẳng thắn ch ỉ người th ủ nạn nhân nó, văn minh tr nên tha hóa khoa học kĩ thuật thay phục vụ cho nh ững m ục tiêu nhân văn, khai phóng lại bị biến thành thứ vũ khí đáng sợ, hay cơng cụ tàn phá môi trường khủng khiếp: “Nhưng hiểu điều: tạo bóng ma huyền thoại sau m ới hi ểu, có lẽ muộn, t ạo nên b nhiêu nh ững gi ới hạn đến mức giết chết sống thay làm cho sống phát tri ển thịnh vượng ” J.L.Borges có cách riêng ông nh ằm phá b ỏ v ị th ế trung tâm người, cách quay với triết lí vơ vi c Lão Trang, tìm đường tưởng triết lí vô ngã, từ bi Ph ật giáo tiểu luận Sự phản chứng thời gian Bằng nhìn đồng tiểu ngã (Atman) đại ngã (Brahman), xóa nhòa s ự sai bi ệt phân li người vật, vật ta vật nó, Borges gi ải trung tâm thành cơng chủ thể (con người) từ góc độ triết học quay v ới c ội nguồn minh triết phương Đông: “Thời gian m ột dòng sơng cu ốn tơi tơi dòng sơng; hổ xé xác nh ưng h ổ; m ột lửa thiêu cháy tôi lửa Bất h ạnh thay, th ế gi ới có thật; bất hạnh thay tơi Borges” Tóm lại, quan điểm sáng tạo bậc thầy văn ch ương Latin, vị người khơng bị xóa mờ, phủ nhận, mà xác l ập quan hệ mới, vị với tự nhiên Bằng cách hòa vào t ự nhiên, cúi tơn trọng sinh mệnh giới, người xác l ập s ự vĩ đại theo triết lí mới, trung dung kiêm v ới ng ười mẹ chung Đúng với nhận định Pablo Neruda: “Tôi l ựa chọn đường khó khăn mà tơi chia sẻ v ới m ọi ng ười trách nhiệm, thay tơn sùng cá nhân trung tâm vũ tr ụ, tơi ưa thích phụng khiêm nhường cho đồn chiến binh đơng đảo” Có thể nói, nhờ tính chất nhấn mạnh đến vấn đề sinh thái cách ri ết róng thường trực, mà văn học Latin tạo nên ch ủ nghĩa nhân văn đồng giá trị người với vấn đ ề môi tr ường t ự nhiên Thơng qua q trình sáng tạo này, bậc thầy văn ch ương Latin thực nhà tưởng sinh thái, góp phần trực tiếp thúc đẩy văn học sinh thái đặc biệt phê bình sinh thái bùng n ổ th ời đ ại ngày Nền văn học Latin vượt thoát lên kh ỏi nh ững gi ới hạn thơng thường tính chất địa phương, vùng miền để tr thành thành tựu chung văn học nhân loại thời hậu đại ... văn h ọc Mĩ Latin hồn tồn tương thích, chất văn học s ự nh ấn m ạnh quay với văn học sinh thái văn ch ương (h ậu) đ ại Phê bình sinh thái thời điểm đương đại m ột trường phái nghiên cứu văn học. .. bậc thầy văn ch ương Mĩ Latin thực nhà tư tưởng sinh thái, góp phần trực tiếp thúc đẩy văn học sinh thái đặc biệt phê bình sinh thái bùng n ổ th ời đ ại ngày Nền văn học Mĩ Latin vượt lên kh ỏi... học Mĩ Latin việc phân tích ý th ức sinh thái giá tr ị sinh thái thực hành sáng tạo văn học khu vực đ ể dành cho m ột dịp khác Đọc kĩ lại tiểu luận, tạp văn trả l ời vấn c nhà văn Mĩ Latin lừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn học mĩ latin nhìn từ phê bình sinh thái, Văn học mĩ latin nhìn từ phê bình sinh thái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay