Điều trị vi phẫu thuật u màng não lều tiểu não (FULL TEXT)

185 54 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 18:45

MỞ ĐẦU U màng não (UMN) đã được biết từ rất sớm. Felix Plater là người đầu tiên mô tả khối u màng não vào năm 1614, qua việc mổ xác một bệnh nhân [30]. Harvey Cushing đã đưa ra thuật ngữ Meningioma vào năm 1922 để mô tả một loại u lành tính xuất phát từ màng não của hệ thần kinh trung ương [48]. U màng não là thương tổn tân sinh xuất phát từ màng nhện. Đây là thương tổn chiếm một tỷ lệ đáng kể (15% - 23%) các u trong sọ, phát triển chậm và ít khi xâm lấn vào nhu mô não. Vì vậy có thể chữa khỏi loại thương tổn này bằng phương pháp phẫu thuật [14], [52]. U màng não lều tiểu não (UMNLTN) là u màng não ở vị trí lều tiểu não, một vị trí đặc biệt trong sọ. U màng não lều tiểu não chiếm tỉ lệ khoảng 5-8% trong tổng số các loại u màng não trong sọ [23], [35], [115], [122], [129]. U màng não lều tiểu não có gốc bám ở lều tiểu não, nó có thể xâm lấn lên trên hoặc xuống dưới lều tiểu não hoặc vừa lên trên và xuống dưới lều tiểu não. Do u có gốc bám ở lều tiểu não nên phẫu trường chật hẹp, đường tiếp cận u khó khăn, nhất là khi u ở vị trí khuyết lều, nơi có các cấu trúc mạch máu thần kinh rất quan trọng. Cho đến nay, u màng não lều tiểu não vẫn là một trong những vị trí khó tiếp cận khi phẫu thuật lấy u. Chính vì thế, việc phẫu thuật thành công loại u này vẫn là một thách thức đối với bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Những hiểu biết đa chiều về bệnh học, giải phẫu bệnh học của UMNLTN và sự phân tích cẩn thận kết quả hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) trước phẫu thuật là quan trọng trong việc phân loại và lựa chọn đường tiếp cận phẫu thuật lấy u trong điều trị [36], [67], [117]. Tại các nước tiên tiến trên thế giới, tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật lấy UMNLTN trong các báo cáo đến trước năm 1990 là 14 – 44% [35], [43], [48], [54], [86], [109]. Từ năm 1990 với sự ra đời của MRI và việc áp dụng vi phẫu thuật trong điều trị UMNLTN thì tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật giảm đáng kể, còn khoảng 10% trong các báo cáo của hai thập niên gần đây [23], [36], [38], [47], [106], [107], [115]. Tại Việt Nam, trước đây khi chưa ứng dụng vi phẫu thuật thì tỷ lệ tử vong và biến chứng phẫu thuật UMNLTN rất cao. Từ năm 2000, với việc áp dụng vi phẫu thuật trong điều trị các bệnh lý ngoại thần kinh nói chung và UMNLTN nói riêng thì tỷ lệ tử vong và biến chứng phẫu thuật giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, theo các tài liệu đã tham khảo ở trong nước, cho đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào nghiên cứu đầy đủ và chi tiết về chẩn đoán và điều trị vi phẫu thuật u màng não lều tiểu não. Do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu tiến cứu đề tài: “Điều trị vi phẫu thuật u màng não lều tiểu não” với các câu hỏi nghiên cứu như sau: 1. Hiệu quả của vi phẫu thuật trong điều trị bệnh lý UMNLTN như thế nào? 2. Các yếu tố nào ảnh hưởng đến kết quả vi phẫu thuật UMNLTN? 3. Tỷ lệ biến chứng và các yếu tố nào liên quan đến biến chứng của vi phẫu thuật UMNLTN? MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Đánh giá hiệu quả của vi phẫu thuật trong điều trị u màng não lều tiểu não qua kết quả phẫu thuật theo thang điểm GOS, Karnofsky và tỷ lệ lấy u triệt để theo phân độ của Simpson. 2. Xác định mối liên quan giữa vị trí và kích thước u, tình trạng lâm sàng bệnh nhân trước phẫu thuật với kết quả điều trị vi phẫu thuật. 3. Mô tả tỷ lệ các biến chứng và xác định các yếu tố liên quan đến biến chứng của vi phẫu thuật u màng não lều tiểu não. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN HÙNG PHONG ĐIỀU TRỊ VI PHẪU THUẬT U MÀNG NÃO LỀU TIỂU NÃO Chuyên ngành: Ngoại thần kinh - sọ não Mã số: 62720127 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ VĂN NHO TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh – Việt Danh mục bảng, biểu đồ, sơ đồ, hình MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình nghiên cứu u màng não lều tiểu não 1.2 Sơ lược giải phẫu 1.3 Giải phẫu bệnh u màng não 23 1.4 Sinh lý bệnh u màng não 26 1.5 Triệu chứng lâm sàng 28 1.6 Hình ảnh học u màng não lều tiểu não 29 1.7 Phân loại u màng não lều tiểu não 34 1.8 Chẩn đoán u màng não lều tiểu não 36 1.9 Điều trị u màng não lều tiểu não 36 1.10 Tái phát u 48 1.11 Di u màng não 49 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 50 2.1 Thiết kế nghiên cứu 50 2.2 Đối tượng nghiên cứu 50 2.3 Cỡ mẫu 51 2.4 Phương pháp chọn mẫu 51 2.5 Phương pháp thu thập số liệu 51 2.6 Biến số nghiên cứu 67 2.7 Vai trò người nghiên cứu 69 2.8 Xử lý phân tích số liệu 70 2.9 Lợi ích mong đợi 70 2.10 Y đức 71 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 72 3.1 Đặc điểm chung bệnh nhân 72 3.2 Đặc điểm lâm sàng 73 3.3 Chẩn đốn hình ảnh học 78 3.4 Điều trị phẫu thuật 83 3.5 Kết phẫu thuật 89 3.6 Kết giải phẫu bệnh 93 3.7 Theo dõi sau phẫu thuật 94 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 97 4.1 Một số đặc điểm dịch tễ học 97 4.2 Đặc điểm lâm sàng 101 4.3 Chẩn đốn hình ảnh học 106 4.4 Phân loại u màng não lều tiểu não 112 4.5 Điều trị vi phẫu thuật 115 4.6 Kết phẫu thuật yếu tố liên quan 130 4.7 Kết giải phẫu bệnh lý 138 4.8 Tái phát u 139 4.9 Theo dõi sau mổ 140 KẾT LUẬN 141 KIẾN NGHỊ 142 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CCQ : Có cản quang CHT : Cộng hưởng từ CLVT : Cắt lớp vi tính CLVT CCQ : Cắt lớp vi tính có cản quang CLVT KCQ : Cắt lớp vi tính khơng cản quang ĐM : Động mạch KCQ : Không cản quang LTN : Lều tiểu não NCS : Nghiên cứu sinh TK : Thần kinh TM : Tĩnh mạch UMN : U màng não UMNLTN : U màng não lều tiểu não BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH – VIỆT Tiếng Anh Tiếng Việt Anaplastic Meningioma U màng não thoái sản Angiomatous Meningioma U màng não dạng tăng sinh mạch Anterior cerebellar incisurae Khuyết lều tiểu não trước Anterior cerebral artery Động mạch não trước Anterior choroidal artery Động mạch mạch mạc trước Anterior clinoid process Mỏm yên bướm trước Anterior incisural space Khoang khuyết lều trước Anterior perforated substance Chất thủng trước Approach Đường vào Atypical Meningioma U màng não khơng điển hình Bioccipital interhemispheric approach Đường vào chẩm hai bên liên bán cầu Brainstem Thân não Cerebellar surface Bề mặt tiểu não Cerebellum Tiểu não Chordoid Meningioma U màng não dạng nguyên sống Clear cell Meningioma U màng não dạng tế bào sáng Computed Tomography (CT) Cắt lớp vi tính (CT) Embolization Gây tắc mạch Fibrous Meningioma U màng não dạng sợi Infratentorial Dưới lều tiểu não Internal carotid artery Động mạch cảnh Intracranial meningiomas Các u màng não sọ Lateral incisural space Khoang khuyết lều bên Lateral suboccipital approach Đường vào bên chẩm Lymphoplasmacyte-rich Giàu tương bào lympho Tiếng Anh Tiếng Việt Magnetic Resonane Imaging (MRI) Cộng hưởng từ (MRI) Meningioma U màng não Meningothelial Meningioma U màng não dạng thượng mô Microcystic Meningioma U màng não dạng thối hóa vi nang Middle cerebral artery Động mạch não Middle cranial fossa Hố sọ Middle r incisural space Khoang khuyết lều Occipital transtentorial app Đường vào chẩm xuyên lều Papillary Meningioma U màng não dạng nhú Posterior cerebral artery Động mạch não sau Posterior cranial fossa Hố sọ sau Posterior incisural space Khoang khuyết lều sau Psammomatous Meningioma U màng não dạng thể cát Rhabdoid Meningioma U màng não dạng que Retrosigmoid approach Đường vào sau xoang xích ma Secretory Meningioma U màng não dạng chế tiết Straight sinus Xoang thẳng Superior cerebellar artery Động mạch tiểu não Supracerebellar Trên tiểu não Supracerebellar infratentorial app Đường vào lều tiểu não Subtemporal approach Đường vào thái dương Tentorial meningioma U màng não lều tiểu não Transitional Meningioma U màng não dạng chuyển tiếp DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1 Phân loại với đường vào phẫu thuật sử dụng .34 Bảng 2.1 Các đường vào phẫu thuật tư bệnh, đường rạch da .58 Bảng 2.2 Phân nhóm tình trạng bệnh nhân theo thang điểm Karnofsky 68 Bảng 2.3 Thang điểm tiên lượng Glasgow (GOS) 68 Bảng 3.1 Đặc điểm chung dân số nghiên cứu 72 Bảng 3.2 Thời gian khởi phát đến nhập viện 73 Bảng 3.3 Thời gian khởi bệnh đến nhập viện theo kích thước u 74 Bảng 3.4 Triệu chứng lý nhập viện .74 Bảng 3.5 Triệu chứng thực thể tình trạng bệnh nhân trước phẫu thuật .76 Bảng 3.6 Karnofsky trước phẫu thuật lấy u .77 Bảng 3.7 Đặc điểm khối u cấu trúc liên quan phim cắt lớp vi tính 78 Bảng 3.8 Liên quan kích thước u phù quanh u 79 Bảng 3.9 Đặc điểm khối u MNLTN cấu trúc liên quan MRI 80 Bảng 3.10 Kích thước u 81 Bảng 3.11 Phân bố hướng phát triển u 81 Bảng 3.12 Vị trí u theo phân loại Yasargil 82 Bảng 3.13 Liên quan vị trí u với đường mổ .83 Bảng 3.14 Các đặc điểm điều trị phẫu thuật .84 Bảng 3.15 Liên quan lượng máu truyền tính chất u 86 Bảng 3.16 Liên quan vị trí u với thời gian phẫu thuật .88 Bảng 3.17 Liên quan vị trí u với biến chứng phẫu thuật 88 Bảng 3.18 Kết phẫu thuật theo Karnofsky 89 Bảng 3.19 Kết Karnofsky trước sau mổ .90 Bảng 3.20 Liên quan tuổi với Karnofsky sau phẫu thuật .90 Bảng 3.21 Liên quan kích thước u với Karnofsky sau mổ 91 Bảng 3.22 Liên quan vị trí u với Karnofsky sau mổ 91 Bảng 3.23 Liên quan tình trạng bệnh nhân lúc nhập viện kết 92 Bảng 3.24 Liên quan vị trí u với Giải phẫu bệnh .93 Bảng 4.1: Bảng so sánh tỷ lệ nam / nữ theo số tác giả 99 Bảng 4.2: Phân bố theo tuổi .100 Bảng 4.3: So sánh triệu chứng lâm sàng thường gặp với tài liệu y văn .104 Bảng 4.4: So sánh triệu chứng lâm sàng thường gặp u màng não lều tiểu não với vị trí khác sọ 105 Bảng 4.5: So sánh kích thước trung bình u với tác giả khác 111 Bảng 4.6: Phân loại với đường vào phẫu thuật sử dụng Khaled 113 Bảng 4.7: Phân bố vị trí u theo Yasargil so với tác giả 114 Bảng 4.8: Các đường vào lấy u thực nghiên cứu 116 Bảng 4.9: Ưu điểm khuyết điểm tư bệnh nhân mổ ngồi 118 Bảng 4.10: So sánh mức độ lấy u với tác giả khác 119 Bảng 4.11: So sánh tỷ lệ biến chứng phẫu thuật tử vong với tác giả 124 Bảng 4.12: So sánh tỷ lệ tử vong với báo cáo trước .126 Bảng 4.13: So sánh kết phẫu thuật thời điểm xuất viện theo thang điểm GOS 130 Bảng 4.14: So sánh kết phẫu thuật với tác giả khác .131 Bảng 4.15: Liên quan vị trí u với biến chứng 133 Bảng 4.16 Liên quan vị trí u với biến chứng Karnofky sau mổ 135 Bảng 4.17 Vị trí u, đường vào phẫu thuật lấy u biến chứng gặp .136 Bảng 4.18 So sánh hiệu mổ vi phẫu khơng vi phẫu hồn tồn 138 Bảng 4.19: So sánh kết giải phẫu bệnh lý với tác giả khác 139 DANH MỤC BIỂU ĐỒ - SƠ ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1 Phân bố giới theo tuổi 73 Biểu đồ 3.2: Tương quan tuyến tính kích thước u độ phù quanh u 79 Biểu đồ 3.3 Liên quan lượng máu truyền tính chất u 86 Biểu đồ 3.4: Tương quan tuyến tính kích thước u lượng máu cần truyền 87 Biểu đồ 4.1 Tỷ lệ u màng não lều tiểu não/ u màng não sọ 98 Biểu đồ 4.2 Tỷ lệ nữ / nam số tác giả 99 Biểu đồ 4.3 So sánh kết phẫu thuật với tác giả 131 Sơ đồ 4.1: Chọn đường phẫu thuật cho u màng não khuyết lều tiểu não 117 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1.1 Nền sọ Hình 1.2 Giải phẫu sọ Hình 1.3 Hố sọ Hình 1.4 Hố sọ sau Hình 1.5 Lều tiểu não nhìn từ bên phải .10 Hình 1.6 Khuyết lều tiểu não, khoang khuyết lều cấu trúc liên quan 12 Hình 1.7 Cấu trúc thần kinh, mạch máu liên quan khoang khuyết lều 13 Hình 1.8 Tiểu não, bề mặt chẩm, rãnh tiểu não hành tủy, não thất IV .15 Hình 1.9 Bề mặt lều tiểu não rãnh tiểu não-não .16 Hình 1.10 Thân não, mặt đá tiểu não rãnh tiểu não – cầu não 17 Hình 1.11 Hình minh họa động mạch cấp máu cho lều tiểu não .19 Hình 1.12: Động mạch tĩnh mạch vùng thân não bề mặt đá tiểu não .20 Hình 1.13 Động mạch, tĩnh mạch, xoang tĩnh mạch bề mặt lều tiểu não rãnh tiểu não - não 22 Hình 1.14 Hình ảnh vi thể u màng não lành tính (grade I) 25 Hình 1.15 Hình ảnh vi thể u màng não khơng điển hình (grade II) .25 Hình 1.16 Hình ảnh vi thể u màng não thối sản (ác tính) (grade III) 26 Hình 1.17 Các nốt vơi hóa u quang .30 Hình 1.18: Hình ảnh u màng não lều tiểu não CTscan 30 Hình 1.19: Hình ảnh u màng não lều tiểu não MRI 31 Hình 1.20 Hình ảnh u màng não lều tiểu não DSA 32 Hình 1.21: Phân loại u màng não lều tiểu não dựa theo đường vào phẫu thuật vùng lều tiểu não 35 Hình 1.22 Sơ đồ vị trí u màng não LTN dựa theo hệ thống phân loại Yasargil .35 Grade II:  10) Dạng không điển hình  11) Dạng tế bào sáng  12) Dạng nguyên sống  Grade III:  13) Dạng nhú  14) Dạng thoái sản  15) Dạng Rhabdoid  IX XUẤT VIỆN: 1) GOS: điểm 2) CT Scan sau mổ: Khơng cản quang có  khơng  Có cản quang có  khơng  3) MRI sau mổ: có  không  4) Các triệu chứng: ………………………………………………… 5) Xuất viện: Xuất viện  Chuyển viện  Nặng xin  6) Nơi chuyển………………… X TÁI KHÁM: Thời gian: tháng  tháng  năm  > năm  Karnofsky: Nhức đầu: có  khơng  Buồn ói, ói: có  không  Chóng mặt: có  không  Dây II: có  khơng  Dây IV: có  khơng  Dây V: có  khơng  năm  Dây VI: có  khơng  Dây VII: có  khơng  Dây VIII: có  khơng  Dây IX, X, XI, XII: có  khơng  Động kinh: có  khơng  Rối loạn vận động: có  khơng  Rối loạn tri giác: có  khơng  Rối loạn tâm thần: có  khơng  - CT Scan: có  khơng  - MRI: có  khơng  Tái phát: có  khơng  Hình ảnh học: BẢN THÔNG TIN DÀNH CHO ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU Tên nghiên cứu: Điều trị vi phẫu thuật u màng não lều tiểu não Nhà tài trợ: Khơng Nghiên cứu viên chính: Trần Hùng Phong Đơn vị chủ trì: I CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐANG ĐƢỢC ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH U MÀNG NÃO LỀU TIỂU NÃO Phẫu thuật lấy u khơng có kính hiển vi: phương pháp lấy u mắt thường qua mở hộp sọ, áp dụng khoa Ngoại Thần kinh không trang bị trang bị chưa đầy đủ kính vi phẫu, có tỷ lệ biến chứng cao tỷ lệ tử vong phẫu thuật từ 14% - 44% Phẫu thuật lấy u kính hiển vi: tương tự phương pháp bác sĩ sử dụng kính vi phẫu để phẫu thuật Phương pháp áp dụng hầu hết trung tâm phẫu thuật thần kinh giới có nhiều ưu điểm so với phương pháp phẫu thuật mắt thường như: xác định rõ ràng cấu trúc mạch máu thần kinh với độ phóng đại lớn nhiều lần, thấy rõ bảo tồn lớp màng nhện phẫu thuật giúp lấy u dễ dàng, thao tác phẫu trường sâu với vén não cắt vỏ não tối thiểu, điểm chảy máu đốt xác với tổn thương cấu trúc thần kinh lân cận, dây thần kinh - mạch máu bị đẩy u bảo tồn tốt Nhờ giúp giảm tỷ lệ biến chứng phẫu thuật tỷ lệ tử vong 10%, đem lại kết phẫu thuật tốt với chất lượng sống cao cho bệnh nhân sau phẫu thuật Xạ phẫu dùng tia Gamma: phương pháp điều trị khối u không cần phẫu thuật, nhiên có định với khối u có kích thước < cm Bất lợi phương pháp cần phải có thời gian từ 1-2 năm để khối u nhỏ lại Phương pháp chủ yếu áp dụng cho trường hợp khối u sót lại sau mổ, u tái phát có kích thước < cm, u xâm lấn thần kinh - mạch máu mà phẫu thuật không cải thiện lâm sàng u người bệnh có chống định phẫu thuật Điều trị nội khoa theo dõi: u < cm khơng có triệu chứng lâm sàng Theo dõi lâm sàng chẩn đốn hình ảnh chụp kiểm tra liên tiếp II THƠNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU Mục đích tiến hành nghiên cứu Nghiên cứu thực bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM từ 01/01/2011 đến 31/12/2015 bệnh nhân chẩn đoán u màng não lều tiểu não có định phẫu thuật nhằm đánh giá hiệu vi phẫu thuật điều trị u màng não lều tiểu não Quy trình tiến hành: - Bệnh nhân u màng não lều tiểu não có định phẫu thuật đưa vào mẫu nghiên cứu - Tiến hành thu thập số liệu có liên quan từ hồ sơ bệnh án - Tiến hành thu thập số liệu tình trạng lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ hình ảnh cắt lớp vi tính trước phẫu thuật - Tiến hành vi phẫu thuật lấy u với đường mổ theo hệ thống phân loại u màng não lều tiểu não Yasargil tùy theo vị trí hình ảnh cộng hưởng từ - Sau phẫu thuật, thu thập số liệu tình trạng lâm sàng, chẩn đốn hình ảnh kết giải phẫu bệnh Nghiên cứu tiến hành với tất bệnh nhân u màng não lều tiểu não có định phẫu thuật nhập viện chấp thuận tham gia nghiên cứu khoảng thời gian nghiên cứu Các nguy bất lợi Ông/bà trải qua phẫu thuật kính hiển vi để lấy khối u màng não lều tiểu não, dù an tồn có số biến chứng, như: - Tử vong từ 0-7,4% chảy máu lúc mổ sau mổ tổn thương thân não, biến chứng không mong muốn, ứng dụng nhiều phương tiện đại mổ để giảm thiểu biến chứng rủi ro xảy - Viêm màng não: tỷ lệ gặp phải từ 0-6.4% Hầu hết điều trị khỏi kháng sinh thời gian tuần - Máu tụ sau mổ: tỷ lệ gặp phải từ 0-5,8% Có thể điều trị bảo tồn mổ lại lấy máu tụ tùy trường hợp - Tổn thương thần kinh sau mổ: tỷ lệ gặp phải từ 0-7,4% Có thể hồi phục qua thời gian, tổn thương nhẹ - Yếu nửa người sau mổ: tỷ lệ gặp phải từ 0-18,5% Có thể hồi phục qua thời gian - Giãn não thất sau mổ: tỷ lệ gặp phải từ 0-11,1% Có thể điều trị dẫn lưu não thất đặt dẫn lưu não thất-ổ bụng - Rò dịch não tủy vết mổ: tỷ lệ gặp phải từ 0-23,3% Có thể điều trị dẫn lưu dịch não tủy thắt lưng mổ lại vá rò - Tái phát u: tỷ lệ tái phát vi phẫu thuật lấy u từ 8-10% Người bệnh phẫu thuật lại điều trị tia Gamma Những lợi ích ơng/bà tham gia nghiên cứu - Ơng/bà tư vấn đầy đủ chi tiết bệnh lý Nhóm nghiên cứu tư vấn đầy đủ phương pháp điều trị vi phẫu thuật, tỷ lệ thành công tỷ biến chứng cách xử trí biến chứng xảy cho bệnh nhân nắm rõ - Ông/bà tiếp cận với phương tiện kỹ thuật cao, an toàn hiệu cao - Ông/bà tái khám tư vấn miễn phí suốt q trình nghiên cứu - Ông /bà không nhận thù lao tham gia nghiên cứu - Việc tham gia vào nghiên cứu ơng/bà giúp chúng tơi hồn thành quy trình phẫu thuật đánh giá hiệu vi phẫu thuật u màng não lều tiểu não Ngƣời liên hệ: Nghiên cứu sinh Sự tự nguyện tham gia Nhóm nghiên cứu cam kết thực quyền sau ông/bà tham gia nghiên cứu: - Quyền thông tin: ông/bà tư vấn đầy đủ bệnh lý phương pháp điều trị vi phẫu thuật, người tham gia hoàn toàn quyền định đồng ý cho phép phẫu thuật - Quyền tôn trọng: thông tin ông/bà bảo mật suốt q trình tham gia nghiên cứu, khơng nhận biết ông/bà tham gia nghiên cứu, không lợi dụng thơng tin mục đích cá nhân, khơng phục vụ cho khoa học - Quyền không tham gia: tham gia nghiên cứu tự nguyện, việc không tham gia hay rút khỏi nghiên cứu quyền ông/bà khơng ảnh hưởng đến việc tiếp tục điều trị tương lai Tính bảo mật Hồ sơ liên quan đến ông/bà tham gia nghiên cứu mã hóa lưu trữ máy tính có sử dụng mật mã bảo vệ phòng lưu trữ thông tin bệnh viện Chợ Rẫy Dữ liệu ghi lại dạng văn mã hóa III CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU Tôi đọc hiểu thơng tin đây, có hội xem xét đặt câu hỏi thông tin liên quan đến nội dung nghiên cứu Tôi nói chuyện trực tiếp với nghiên cứu viên trả lời thỏa đáng tất câu hỏi Tôi nhận Bản Thông tin cho đối tượng nghiên cứu chấp thuận tham gia nghiên cứu Tôi tự nguyện đồng ý tham gia Chữ ký ngƣời tham gia: Họ tên _ Chữ ký _ Ngày tháng năm _ Chữ ký ngƣời làm chứng ngƣời đại diện hợp pháp (nếu áp dụng): Họ tên _ Chữ ký _ Ngày tháng năm _ Chữ ký Nghiên cứu viên/ngƣời lấy chấp thuận: Tôi, người ký tên đây, xác nhận bệnh nhân/người tình nguyện tham gia nghiên cứu ký chấp thuận đọc toàn thông tin đây, thông tin giải thích cặn kẽ cho Ơng/Bà Ơng/Bà hiểu rõ chất, nguy lợi ích việc Ông/Bà tham gia vào nghiên cứu Họ tên _ Chữ ký _ Ngày tháng năm _ BỆNH ÁN MINH HỌA BỆNH ÁN 1: Hành chính: Bệnh nhân: Nguyễn Thanh T., Nữ, 55 tuổi Địa chỉ: Hóc Mơn, TPHCM Vào viện ngày: 22/10/2015 Số nhập viện: 15092741 Lý vào viện: Đau đầu Bệnh sử: Bệnh năm với đau đầu vùng gáy chẩm âm ỉ, điều trị viêm xoang sàng kéo dài không hết, gần đau đầu nhiều kèm chóng mặt  BVCR Khám lâm sàng: Bệnh tỉnh, GCS: 15 đ, đau đầu, chóng mặt, hội chứng tiểu não bên trái, Karnofsky 80 điểm Cận lâm sàng: MRI sọ não có cản từ: Khơng thấy bất thường hình dáng bán cầu đại não hai bên Tổn thương choán chỗ trục hố sau (T), bám sát lều tiểu não (T), kích thước 3,5 x 4,2 x 3,6 cm, tín hiệu trung gian T1W, tăng tín hiệu T2W, bắt Gd mạnh đồng Phù não hố sau (T), ép nhẹ não thất IV Cấu trúc đường không di lệc Giãn não thất III não thất bên hai bên Không thấy bất thường mạch máu nội sọ Không thấy bất thường xương, xoang hộp sọ Chẩn đoán: U màng não lều tiểu não bên (T) Phẫu thuật: Mở sọ đường bên chẩm sau xoang xích ma, vi phẫu lấy tồn u, đốt màng cứng gốc bám u (Simpson II) Truyền máu phẫu thuật: 01 đơn vị 350 ml Giải phẫu bệnh lý: U màng não dạng chuyển tiếp, xếp độ I theo WHO TRANSITIONAL MENINGIOMA, WHO GRADE I Hậu phẫu: Bệnh nhân tỉnh táo, GCS: 15 đ, hết nhức đầu Không dấu thần kinh khu trú Xuất viện sau mổ 13 ngày Hình ảnh MRI trước mổ Hình ảnh CTscan sau mổ 01 ngày hình ảnh MRI tái khám sau 08 tháng Tái khám sau 08 tháng: tỉnh táo, không yếu liệt, Karnofsky 100 điểm Chụp cộng hưởng từ có tiêm thuốc cản từ: khơng thấy hình ảnh u tái phát phim kiểm tra BỆNH ÁN 2: Hành chính: Bệnh nhân: LÂM H., Nam, 45 tuổi Địa chỉ: Giá Rai, Bạc Liêu Vào viện ngày: 10/04/2015 Số nhập viện: 15029935 Lý vào viện: Đau đầu, mờ mắt Bệnh sử: Bệnh nhân đau đầu kéo dài tháng, khoảng tháng mờ dần mắt Khám lâm sàng: Bệnh nhân tỉnh táo, GCS: 15 đ, đau đầu, không yếu liệt chi, Karnofsky 80 điểm Thị lực: mắt phải: 7/10, mắt trái 8/10 Soi đáy mắt: phù gai thị bên Cận lâm sàng: CTscan sọ não: Cấu trúc tầng lều: Không phát bất thường hình dáng, đậm độ nhu mơ hành não, cầu não, cuống não, bán cầu tiểu não hai bên Hình dáng não thất IV bể não giới hạn bình thường Cấu trúc lều: Tổn thương dạng khối choáng chỗ chẩm (P) kèm phù chất trắng xung quanh Đường lệch sang (T) 1,5 cm Não thất bên bên (P) bị ép MRI sọ não: Tổn thương chống chỗ ngồi trục thùy chẩm (P), kích thước #50x75mm, có tín hiệu khơng đồng nhất, thấp T1W, cao T2W, phù não xung quanh, bắt thuốc mạnh đồng nhất, chèn ép não thất bên bên (P) đẩy lệch đường sang (T) Hình dạng tín hiệu cấu trúc hành, cầu, cuống não bán cầu tiểu não hai bên giới hạn bình thường Không thấy bất thường mạch máu nội sọ Không thấy bất thường xoang phần mềm xung quanh Chẩn đoán: U màng não lều tiểu não bên (P) Phẫu thuật: Mở sọ chẩm lều bên (P), lấy toàn u, đốt màng cứng gốc bám u (Simpson II) Phẫu thuật vi phẫu Truyền máu phẫu thuật: 02 đơn vị 250 ml Giải phẫu bệnh lý: U màng não dạng khơng điển hình, xếp độ II theo WHO ATYPICAL MENINGIOMA, WHO GRADE II Hậu phẫu: Bệnh nhân tỉnh táo, hết nhức đầu Không dấu thần kinh khu trú Xuất viện sau mổ 09 ngày Hình ảnh MRI trước mổ Hình ảnh CTs sau mổ 02 ngày Hình ảnh MRI kiểm tra sau 14 tháng Tái khám sau 14 tháng: tỉnh táo, không yếu liệt, Karnofsky 100 điểm Chụp cộng hưởng từ: không thấy hình ảnh u tái phát phim kiểm tra ... c u tiến c u đề tài: “Đi u trị vi ph u thuật u màng não l u ti u não với c u hỏi nghiên c u sau: Hi u vi ph u thuật đi u trị bệnh lý UMNLTN nào? Các y u tố ảnh hưởng đến kết vi ph u thuật UMNLTN?... ti u não có gốc bám l u ti u não, xâm lấn lên xuống l u ti u não vừa lên xuống l u ti u não Do u có gốc bám l u ti u não nên ph u trường chật hẹp, đường tiếp cận u khó khăn, u vị trí khuyết l u, ... UMNLTN? Tỷ lệ biến chứng y u tố liên quan đến biến chứng vi ph u thuật UMNLTN? MỤC TI U NGHIÊN C U Đánh giá hi u vi ph u thuật đi u trị u màng não l u ti u não qua kết ph u thuật theo thang điểm GOS,
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều trị vi phẫu thuật u màng não lều tiểu não (FULL TEXT), Điều trị vi phẫu thuật u màng não lều tiểu não (FULL TEXT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay