Thuyết minh biện pháp lắp dựng nhà kết cấu thép

30 151 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 18:31

Thuyết minh biện pháp lắp dựng nhà kết cấu thép Đặc điểm của nhà thép tiền chế là mọi cấu kiện được sản xuất tại nhà máy và vận chuyển ra lắp dựng tại công trường. Trong quá trình thi công nếu thiếu một cấu kiện hay vì cấu kiện sai lệch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ lắp dựng trên công trường. Vì vậy quá trình tiếp nhận vật tư cần đảm bảo đầy đủ các cấu kiện, vật tư để đảm bảo quá trình thi công lắp dựng là liên tục. Yêu cầu có phiếu giao hàng và bên giao, bên tiếp nhận vật tư ký xác nhận đầy đủ. THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 THUYẾT MINH BIỆN PHÁP LẮP DỰNG Dự án: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUỖI DÂY CHUYỂN CÔNG NGHIỆP DỆT MAY Phần - GIỚI THIỆU Dự án Hạng mục Địa điểm Chủ đầu tư : ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUỖI DÂY CHUYỂN CN DỆT MAY : NHÀ XƯỞNG 1& :KCN TEXHONG-HẢI HÀ-QUẢNG NINH :CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT-TEXHONG HẢI HÀ Phần – NỘI DUNG CƠNG VIỆC Cơng ty TNHH THÉP BMB chịu trách nhiệm cung cấp thi công phần lắp dựng kết câu thép cơng trình bao gồm: - Lắp đặt bu long móng Lắp dựng kết cấu cơng trình:Cột thép,vì kèo,… Lắp dựng xà gồ mái,ty mái Lợp tôn mái Lắp đặt xà gồ vách tôn vách Phần – SỞ ĐỒ TỔ CHỨC Ở CƠNG TRƯỜNG Với mục đích hồn thành cơng việc dự án theo tiến độ ,chất lượng.Sơ đồ tổ chức nhà thầu BMB sau: SITE MANAGER SURVEY STAFF SITE SUPERVISOR SAFETY STAFF FOREMAN ERECTION TEAM BMB STEEL CO.,LTD PAINTING and CLEANING STORE KEEPER Page THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 Phần – TỔ CHỨC Ở CÔNG TRƯỜNG - Lán trại cho cơng nhân đặt bên ngồi cơng trình Văn phòng làm việc đặt công trường Vật tư tập kết bảo quản kho công trường Chủ đầu tư phải chuẩn bị đường tạm (Theo vẽ lắp dựng) để phục vụ cho xe cẩu xe chở hàng di chuyển trình lắp dựng BMB STEEL CO.,LTD Page THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 Phần – BIỆN PHÁP LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP Biện pháp lắp dựng kết cấu thép triển khai tường bước sau: A Bước chuẩn bị: Tính tốn tải trọng lớn vật lựa chọn loại cẩu Kiểm tra tất cấu kiện theo vẽ gia công trước lắp dựng Chuẩn bị kiểm tra tất thiết bị dụng cụ:Xe cẩu,thang leo,dàn giáo,cờ lê,…… Công nhân trang bị kiến thức an toàn kỹ thuật lắp dựng trước lắp dựng.Giám sát công trường phải kiểm tra rà sốt việc triển khai cơng việc B Công tác lắp dựng GIAI ĐOẠN : LẮP ĐẶT BU LƠNG MĨNG 1.1.Bước chuẩn bị Máy hàn BMB STEEL CO.,LTD Nivo Page THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 1.2.Công tác định vị Bước 1:Sử dụng thép xây dựng D10-D12 để làm giá cho mã BMB STEEL CO.,LTD Page THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 Bước 2: Sử dụng máy trắc đạc để lấy cao độ tọa độ mã.Định vị xác hàn cố định mã với giá đỡ Bước 3: Đưa bu long neo vào vị trí mã BMB STEEL CO.,LTD Page THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 Bước 4:Điều chỉnh cao độ bu long theo thiết kế dùng nivo để kiểm tra cho toàn Bước 5:Dùng nivo để kiểm tra độ thằng đứngcủa bu lông BMB STEEL CO.,LTD Page THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 Bước 6:Hàn cố định bu long với cốt thép móng,sau kiêm tra lại.Nếu ok lấy mã Bước 6:Bịt đầu để bảo vệ đâu bu long neo nilon băng keo BMB STEEL CO.,LTD Page THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 Ghi chú:Sau định vị bu long neo,BMB mời Tư vấn Chủ đầu tư nghiệm thu bàn giao cho bên xây dựng đổ bê tong.Khi đổ bê tông ,vui long không đặt trực tiếp đầm vào vị trí cụm bu lơng BMB STEEL CO.,LTD Page THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 GIAI ĐOẠN : LẮP ĐẶT CỘT THÉP 2.1 Công tác chuẩn bị - Cột thép vật tư lien quan bố trí gần vị trí lắp dựng - Cột thép phải vệ sinh,sơn dặm trước lắp dựng - Đính kèm dây lái vào chân cột - Kiểm tra cao độ tán chân cột tọa độ trước lắp dựng - Chuẩn bị vị trí neo để cố định cáp giằng cột - Kiểm tra trọng lượng vật nâng,vị trí cẩu với catalog cầu.Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho cẩu lắp - Đính kèm thang leo với cột chuẩn bị dàn giáo để leo lên tháo cáp cẩu 2.2 Công tác lắp dựng cột - Nâng cột lên di chuyển nhẹ nhàng vào vị trí lắp dựng - Ha cột từ từ xuống vị trí bu long chân cột - Siết chặt bu lông tán cột vào vị trí - Giằng tạm cột cáp để giữ ổn định cho cột - Dùng giàn giáo thang leo để trèo lên tháo cáp cẩu BMB STEEL CO.,LTD Page THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 Kiểm tra cao độ tọa độ bu lông neo trước lắp dựng Gắn thang leo vào cột BMB STEEL CO.,LTD Page 10 THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 TUẦN TỰ LẮP DỰNG 4.1 Lắp dựng gian có hệ giằng - Ưu tiên lắp gian có giằng để tạo ổn định cho cơng trình - Sau hồn thiện lắp khung gian có giằng,các cấu kiện phụ EB,giằng mái,xà gồ phải hoàn thiện theo thiết kế để tạo độ chắn,giữ ổn định cho khung tiếp theo.Cáp giằng tạm giữ suốt trình lắp dựng để đảm bảo an tồn -Gian có giằng phải chỉnh tạm thời trước lắp xà gồ mái hệ giằng ,tránh gây khó khan việc chỉnh gian lại - Khi hồn thiện việc chỉnh độ thẳng khung cứng,mời Tư vấn chủ đầu tư kiểm tra nghiệm thu để triển khai công việc lợp tôn mái - Chân cột phải đổ sika grout trước đưa tôn lên lợp 4.2 Lắp dựng gian lại - Công việc lắp dựng tiến hành với khung lại - Từ gian thừ trở đi,chỉ cần lắp 50% xà gồ, - Khi lắp dựng,mỗi gian giằng phải hoàn thiện theo vẽ thiết kế trước tiến hành gian 4.3 Hoàn thiện khung phụ kiện - Hoàn thiện việc lắp dựng khung phụ kiện - Hồn thiện toàn cho xà gồ mái hệ giằng - Lắp đặt đủ V chống lật bụng kèo theo vẽ thiết kế - Sau lắp đặt đầy đủ xà gồ lắp đặt ty giằng cho xà gồ Lưới an toàn phải lắp đặt trước lắp đặt xà gồ mái Công nhân sử dụng xà gồ C để di chuyển mái lắp đặt ty giằng Xà gà mái phải thẳng sau lắp đặt ty giằng - Kiểm tra điểu chỉnh độ thẳng cột kèo thép sau lắp dựng xong - Mời Tư vấn giám sát chủ đầu tư nghiệm thu trước triển khai công việc - Đổ sika grout cho chân cột trước tiến hành công việc lợp tôn mái BMB STEEL CO.,LTD Page 16 THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 Lắp dựng khung lại BMB STEEL CO.,LTD Page 17 THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 Lắp đặt lưới an toàn trước lắp ty mái Sử dụng xà gồ C để lắp ty mái BMB STEEL CO.,LTD Page 18 THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 ĐƯA TƠN LÊN MÁI - Lưới an tồn phải lắp đặt trước hết - Sủ dựng giá đỡ để đỡ tôn cẩu lên mái - Đặt tôn mái lên xe gong dung xe gong để di chuyển mái - Đặt tơn mái lên vị trí kèo cố định với xà gồ dây thép Ty xà gồ mái hồn thiện trước đưa tơn lên Giá cẩu tôn BMB STEEL CO.,LTD Page 19 THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 Cẩu tôn lên mái cần cẩu Đặt tơn lên xe gòng di chuyển BMB STEEL CO.,LTD Page 20 THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 Z Đặt tơn gần vị trí xà gồ cố định dây thép LẮP ĐẶT TÔN MÁI Ghi chú: Nghiệm thu khung cứng trước triển khai công tác lợp tôn mái -Bước : Lắp đặt cách nhiệt bọ seam -Bước 2: Đưa tôn mái vào vị trí,căn chỉnh cố định với bọ seam Tiến hành tương tự lại -Bước 3: Tiến hành chạy máy seam cho mối nối sau hoàn thành tất -Bước 4: Vệ sinh nghiệm thu tôn mái BMB STEEL CO.,LTD Page 21 THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 Lắp đặt cách nhiệt bọ seam Lắp đặt tôn mái BMB STEEL CO.,LTD Page 22 THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 Chạy seam mối nối sau hoàn thành tất Nghiệm thu sau hoàn thành BMB STEEL CO.,LTD Page 23 THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 LẮP ĐẶT XÀ GỒ VÁCH - Xà gồ vách lắp đặt từ lên - Vệ sinh xà gồ trước lắp đặt - Sử dụng ròng rọc để kéo xà gồ lên - Công nhân sử dụng thang leo để làm việc cao - Công nhân dùng vai đỡ xà gồ lắp đặt - Sau lắp đặt xong xà gồ tiến hành lắp đặt ty giằng - Đảm bảo xà gồ tương đối thẳng sau lắp ty giằng Sử dụng ròng rọc để kéo xà gồ lên cao BMB STEEL CO.,LTD Page 24 THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 Sủ dụng thang để làm việc cao BMB STEEL CO.,LTD Page 25 THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 LẮP ĐẶT TƠN VÁCH Chú thích: Tường gạch phải hồn thiện trước lắp đặt tơn vách 8.1 Lắp đặt V70x50 tường xây -Xác định vị trí V70x50 tưởng xây để khoan lỗ cho bu lơng Mặt ngồi V70x50 mặt ngồi Xà gồ C phải nằm đường thẳng đứng -Đặt V70x50 lên vị trí,điều chỉnh cố định với tường gạch vít nở BMB STEEL CO.,LTD Page 26 THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 8.2 Lắp đặt diềm chân tường -Vệ sinh diềm chân tường trước lắp đặt - Lấy dẩu đường chuẩn diềm chân tường tường xây -Đặt diềm vào vị trí,điều chỉnh cố định diềm với V70x50 vít Lắp đặt diềm chân tường BMB STEEL CO.,LTD Page 27 THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 8.3 Lắp đặt cách nhiệt cho tơn vách(Nếu có) - Đưa cách nhiệt lên mái gần vị trí tơn vách - Rải cách nhiệt từ mái xuống - Điều chỉnh cách nhiệt thật thẳng thật căng - Cố định cách nhiệt với xà gồ bang keo mặt -Sử dụng thang leo để làm việc cao BMB STEEL CO.,LTD Page 28 THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 8.4 Lắp đặt tôn vách -Vệ sinh chuẩn bị tôn vách trước lắp đặt -Cơng nhân sử dụng dây thừng ròng rọc để kéo tôn vách lên cao -Đưa tôn vách lên vị trí.Sử dụng dọi để điều chỉnh tôn vách thật thẳng -Công nhân sử dụng thang leo để làm việc cao -Cố định tôn vách với xà gồ vít Chú ý hàng vít phải thật thẳng -Cơng nhân phải đeo dây an tồn làm việc cao BMB STEEL CO.,LTD Page 29 THUYẾT MINH BPTC BMB STEEL CO.,LTD Contractor of steel structure Chuẩn bị VTY Ngày 05/11/2014 Sử dụng thang leo để làm việc cao BMB STEEL CO.,LTD Page 30 ... 05/11/2014 Phần – BIỆN PHÁP LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP Biện pháp lắp dựng kết cấu thép triển khai tường bước sau: A Bước chuẩn bị: Tính tốn tải trọng lớn vật lựa chọn loại cẩu Kiểm tra tất cấu kiện theo... vào kèo trước lắp dựng - Kiểm tra cẩu ,và cáp cẩu trước lắp dựng Đảm bảo an tồn q trình lắp dựng Lắp đặt cọc cứu sinh dây cứu sinh trước lắp dựng BMB STEEL CO.,LTD Page 12 THUYẾT MINH BPTC BMB... lien quan bố trí gần vị trí lắp dựng - Cột thép phải vệ sinh,sơn dặm trước lắp dựng - Đính kèm dây lái vào chân cột - Kiểm tra cao độ tán chân cột tọa độ trước lắp dựng - Chuẩn bị vị trí neo để
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh biện pháp lắp dựng nhà kết cấu thép, Thuyết minh biện pháp lắp dựng nhà kết cấu thép

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay