Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua dạy trẻ kể lại chuyện (2014)

64 27 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:14

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐỒNG THỊ HỒNG NHUNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN THÔNG QUA DẠY TRẺ KỂ LẠI CHUYỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phương pháp dạy học Tiếng Việt HÀ NỘI - 2014 i TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐỒNG THỊ HỒNG NHUNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN THÔNG QUA DẠY TRẺ KỂ LẠI CHUYỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phương pháp dạy học Tiếng Việt Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS LÊ THỊ LAN ANH HÀ NỘI - 2014 ii LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường ĐHSP Hà Nội 2, thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học thầy cô giáo khoa Ngữ văn giúp đỡ em trình học tập trường tạo điều kiện cho em thực khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo - TS Lê Thị Lan Anh người tận tình hướng dẫn bảo em trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa luận Trong q trình nghiên cứu khơng thể tránh thiếu sót hạn chế, em kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Ngày 08 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Đồng Thị Hồng Nhung iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi; số liệu kết khóa luận hoàn toàn trung thực Đề tài chưa cơng bố cơng trình khoa học Hà Nội, Ngày 08 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Đồng Thị Hồng Nhung iv MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề Mục đích nghiên cứu .4 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .4 Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI .6 1.1 Đặc điểm tâm sinh lý trẻ mẫu giáo lớn liên quan đến việc tiếp nhận truyện kể lại chuyện 1.1.1 Cơ sở sinh học 1.1.2 Cơ sở tâm lý .6 1.2 Cơ sở giáo dục học 13 1.2.1 Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo 13 1.2.2 Tiết học trường mẫu giáo 14 1.2.3 Các nguyên tắc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 14 1.3 Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua hoạt động dạy trẻ kể lại chuyện 16 1.3.1 Khái niệm kể chuyện 16 1.3.2 Thuận lợi khó khăn việc phát triển ngơn ngữ thông qua hoạt động kể lại chuyện 19 1.3.3 Vai trò hoạt động dạy trẻ kể lại chuyện việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ - tuổi 21 v CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ VIỆC DẠY TRẺ KỂ LẠI CHUYỆN 22 2.1 Thực trạng chung 22 2.2 Thực trạng khả kể lại chuyện trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Hoa Sen 22 2.2.1 Khái quát trình điều tra thực trạng dạy trẻ kể chuyện diễn cảm lớp mẫu giáo lớn 22 2.3 Tiềm phát triển hoạt động dạy trẻ kể lại chuyện trường mầm non Hoa Sen 34 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY TRẺ MẪU GIÁO - TUỔI KỂ LẠI CHUYỆN 36 3.1 Những vấn đề lưu ý việc dạy trẻ kể lại chuyện 36 3.2 Biện pháp dạy trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi kể lại chuyện 37 3.2.1 Một số phương pháp chung cho trẻ làm quen vơi tác phẩm văn học 37 3.2.2 Biện pháp tạo môi trường hoạt động cho trẻ kể lại chuyện 38 3.2.3 Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo - tuổi kể lại chuyện 40 3.3 Thực nghiệm 44 3.3.1 Địa bàn thực nghiệm 44 3.3.2 Mục đích thực nghiệm 44 3.3.3 Yêu cầu thực nghiệm 44 3.3.4 Tiêu chí đánh giá thực nghiệm hai nhóm (thực nghiệm đối chứng) 44 3.3.5 Tiến hành thực nghiệm 45 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 vi MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mầm non bậc học đầu tiên, đặt móng cho phát triển người Trong việc phát triển ngơn ngữ cho trẻ thông qua việc đọc kể lại tác phẩm văn học trang bị cho trẻ nhận thức giới xung quanh mở rộng quan hệ với người, mặt khác lứa tuổi mẫu giáo việc giúp trẻ phát triển ngôn ngữ to lớn nhiệm vụ cấp thiết gia đình lớp mẫu giáo Ngôn ngữ phục vụ cho tất thành viên xã hội, từ việc lao động học tập đến giải trí vui chơi Có thể thấy lĩnh vực người cần có ngơn ngữ Ngơn ngữ khơng thể tồn bên xã hội loài người khơng thể bị tiêu diệt xã hội lồi người tồn Vì người từ thời thơ ấu việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ vơ quan trọng Hơn thế, ngơn ngữ có vai trò định việc hình thành nhân cách trẻ Vì việc phát triển ngơn ngữ cho trẻ cách dạy trẻ kể lại chuyện vấn đề quan trọng mà các trường mẫu giáo quan tâm, thực nhằm góp phần đào tạo giáo dục tồn diện nhân cách trẻ sau Đó mở cửa cho trẻ bước chập chững vào giới giá trị phong phú chứa đựng tác phẩm văn học Sự tiếp xúc trẻ mẫu giáo với tác phẩm văn học chọn lọc, câu chuyện kể kích thích trẻ nhạy cảm thẩm mỹ, phát triển ngơn ngữ trí tuệ Văn học góp phần hình thành tình cảm đạo đức cho trẻ, lứa tuổi mẫu giáo việc hình thành phát triển hoạt động văn học hình thức quan trọng để phát triển tính tích cực cá nhân, tính độc lập sáng tạo trẻ Trẻ thơ lứa tuổi bắt đầu nhận thức tình cảm mãnh liệt, em câu chuyện, nhân vật truyện có đồng điệu tâm hồn tính cách, em thích nghe kể chuyện thích kể lại chuyện Dạy trẻ kể lại chuyện dạng thức tiết học tổ chức cho trẻ tự hoạt động văn học nghệ thuật Tổ chức cho trẻ hoạt động có tự hoạt động văn học nghệ thuật làm giàu nhân cách trẻ Chỉ có để trẻ hoạt động phát triển tính tích cực cá nhân, giúp trẻ cảm thụ văn học đặc biệt câu chuyện cách rõ nét có cảm xúc Thơng qua việc kể lại chuyện giúp trẻ phát triển tư duy, biết yêu quý đẹp, hướng tới đẹp Khi trẻ kể chuyện, ngôn ngữ trẻ phát triển, trẻ phát âm rõ ràng mạch lạc, vốn từ phong phú, trẻ biết trình bày ý kiến, suy nghĩ, kể vật hay kiện ngơn ngữ Việc phát triển ngơn ngữ cho trẻ mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ mầm non, lực ngơn ngữ khơng phải bẩm sinh di truyền nên việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ cần thiết Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua việc dạy trẻ kể lại chuyện làm phong phú đời sống tinh thần trẻ, đáp ứng nhu cầu giao tiếp trẻ, nhờ trẻ lĩnh hội thơng tin tình cảm người khác cách xác Đồng thời, điều kiện giúp trẻ phát triển tư duy, giúp trẻ tham gia hoạt động vui chơi, học tập phát triển tồn diện Vì lí chúng tơi chọn đề tài: “Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua dạy trẻ kể lại chuyện” Lịch sử vấn đề Ngơn ngữ sáng tạo kì diệu văn hóa lồi người Ngơn ngữ sinh với xã hội xã hội Ngôn ngữ công cụ để tư duy, giao tiếp, chìa khóa để nhận thức, vũ khí để chiếm lĩnh cho kho tàng trí thức dân tộc nhân loại Bởi vậy, giáo dục phát triển ngôn ngữ giữ vai trò đặc biệt quan trọng, lứa tuổi mầm non, lứa tuổi diễn phát triển nhanh nhiều lĩnh vực đáng ý lĩnh vực ngơn ngữ nhận thức Đã từ lâu, ngôn ngữ trẻ trước tuổi học vấn đề nhiều nhà khoa học giới nước quan tâm nghiên cứu Các nhà khoa học giới như: L.X.Vưgôtxki, A.M.Leusina, E.I.Tikhêêva D.N.Ixtomina, Ph.A.Xôkhina; Việt Nam như: Nguyễn Xuân Khoa, Nguyễn Huy Cẩm, Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Thị Lan, Tạ Thị Ngọc Thanh, Phan Thiều… Tất nhà khoa học nghiên cứu ngôn ngữ trẻ em dù lĩnh vực tâm lí học hay giáo dục dọc quan tâm đến việc ngiên cứu xác định phương pháp, biện pháp tốt nhằm phát triển ngơn ngữ cho trẻ Trong q trình khảo sát, nghiên cứu tìm hiểu chúng tơi có tiếp xúc với số cơng trình sau: Trong “Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học – số vấn đề lý luận thực tiễn” Hà Nguyễn Kim Giang, tác giả nhấn mạnh đến việc phát huy tính tích cực chủ thể tiếp nhận đặc biệt ý đến phương pháp đọc kể chuyện có nghệ thuật, coi phương pháp chủ đạo trình cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học Khi nói đến nội dung phương pháp kể chuyện tác giả đưa quan niệm việc kể chuyện cho trẻ cách rõ ràng cụ thể có tính chất định cho việc dạy trẻ kể lại chuyện Tác giả Hoàng Thị Thu Hương đề cập đến vấn để phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ thông qua hoạt động kể lại chuyện sinh hoạt tác giả đưa số biện pháp dạy trẻ - kể lại chuyện giúp phát triển lời nói mạch lạc trẻ độ tuổi “Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện sinh hoạt nhằm phát triển lời nói mạch lạc” Trong “Các biện pháp phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ - tuổi” Nguyễn Thị Kim Oanh coi kể chuyện biện pháp phát triển ngôn ngữ biện pháp hữu hiệu trẻ em trước tuổi học nói chung trẻ từ - tuổi nói riêng Trong “Sự phát triển ngôn ngữ trẻ mẫu giáo - tuổi thông qua kể chuyện” tác giả Hồ Lam Hồng đề cập đến ảnh hưởng biện pháp kể chuyện khác đến hoạt động ngơn ngữ đặc điểm tâm lí trẻ Tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng việc đưa kể chuyện vào giảng dạy nhằm phát triển ngơn ngữ cho trẻ trước tuổi học Nhìn chung việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi nhà nghiên cứu quan tâm nhiều mặt đa dạng phong phú Ở cơng trình nhận thấy tác giả quan tâm đến việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua hình thức kể chuyện chưa có cơng trình cụ thể nghiên cứu việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ - tuổi qua hình thức kể lại chuyện Tuy nhiên cơng trình nghiên cứu góp phần lớn việc định hướng cho đề tài Vì tơi mạnh dạn bước đầu nghiên cứu đề xuất số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo kể lại chuyện Mục đích nghiên cứu Đề tài hệ thống hóa đưa số đề xuất nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo lớn phương pháp dạy trẻ kể lại chuyện Đối tƣợng nghiên cứu Một số biện pháp dạy trẻ kể lại chuyện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Phạm vi nghiên cứu Ở đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo - tuổi Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lí luận: sở tổng hợp tư liệu lí thuyết có liên quan đến đề tài để xây dựng sở lí luận cho việc xây dựng hệ thống biện pháp dạy trẻ kể lại chuyên biện pháp thường xuyên sử dụng biện pháp mà cô phải biết sử dụng kết hợp linh hoạt Với tiết câu chuyện cô phải sử dụng phương pháp, biện pháp phù hợp Giờ sau cô lại thay đổi biện pháp giúp cho tiết học phong phú, gây hứng thú cho trẻ 3.3 Thực nghiệm 3.3.1 Địa bàn thực nghiệm - Trường mầm non Hoa Sen - thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang 3.3.2 Mục đích thực nghiệm - Sử dụng số biện pháp dạy trẻ kể lại chuyện diễn cảm lớp mẫu giáo - tuổi để xem xét kết thực nghiệm biểu 3.3.3 Yêu cầu thực nghiệm Chia hai nhóm đối tượng: + Nhóm đối chứng: 35 trẻ + Nhóm thực nghiệm: 35 trẻ - Trẻ hai nhóm phải có trình độ, nội dung câu chuyện với giáo án khác - Các yếu tố tâm lý tương đương - Chúng tơi tiến hành tác động sư phạm nhóm thực nghiệm Còn nhóm đối chứng giáo viên tiến hành dạy trẻ kể lại chuyện diễn cảm thơng thường 3.3.4 Tiêu chí đánh giá thực nghiệm hai nhóm (thực nghiệm đối chứng) Chúng tơi chia làm mức độ sau: - Mức độ tốt: trẻ say mê hứng thú việc kể chuyện kể lại chuyện diễn cảm Giọng kể chủ động, tự nhiên, có sức truyền cảm, thu hút thức tỉnh người nghe, ghi ấn tượng sâu sắc tác phẩm - Mức độ khá: trẻ kể chuyện cách diễn cảm thể cách tự nhiên 44 - Mức độ trung bình: trẻ thuộc truyện, chưa kể diễn cảm - Mức độ yếu: không nhớ tình tiết câu chuyện Khơng kể lại chuyện 3.3.5 Tiến hành thực nghiệm Chúng tiến hành tác động sư phạm nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng giáo tiến hành thơng thường Để giải nhiệm vụ đề tài tiến hành thực nghiệm Thực nghiệm 1: Dạy trẻ kể lại chuyện diễn cảm câu chuyện “Chú Dê Đen” Thực nghiệm 2: Dạy trẻ kể lại chuyện diễn cảm câu chuyện “Cây tre trăm đốt” Thực nghiệm 3: Dạy trẻ kể lại chuyện diễn cảm câu chuyện “Sơn Tinh Thủy Tinh” Những điều cần lưu ý trước tổ chức cho trẻ kể lại chuyện diễn cảm - Xác định mục đích yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục cần đạt tiết học - Đề số biện pháp tổ chức - Theo dõi mức độ kể lại chuyện diễn cảm trẻ qua ba thực nghiệm * Mục đích yêu cầu chung ba thực nghiệm - Trẻ kể lại chuyện cách diễn cảm, thể giọng điệu, tính cách nhân vật câu chuyện - Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động cách hồn nhiên - Trẻ hòa trộn ngơn ngữ tác phẩm ngơn ngữ - Phát triển xúc cảm thẩm mỹ nhân vật truyện - Rèn kỹ ghi nhớ có chủ định kỹ kể chuyện diễn cảm - Phát triển trẻ tính tích cực tư duy, tính độc lập sáng tạo, trí tưởng tượng ngơn ngữ mạch lạc khả tự hoạt động nghệ thuật Một số biện pháp sử dụng ba thực nghiệm 45 Chúng tiến hành thực nghiệm với biện pháp sau: Biện pháp1: Tạo khơng khí văn chương Biện pháp 2: Kể diễn cảm kết hợp với diễn xuất theo nội dung câu chuyện Biện pháp 3: Kể kết hợp với âm nhạc Biện pháp 4: Sử dụng đồ dùng trực quan Biện pháp 5: Kể kết hợp với trò chuyện giải thích Biện pháp 6: Kể trích dẫn Biện pháp 7: Đàm thoại với trẻ tác phẩm Biện pháp 8: Gây hứng thú cho trẻ câu chuyện Biện pháp 9: Sử dụng phương tiện thông tin nghe nhìn Biện pháp10: Kể đoạn truyện Biện pháp11: Cô người dẫn truyện trẻ nhân vật Biện pháp12: Thi đua khen thưởng Trên số biện pháp mà thực ba thực nghiệm Tuy nhiên không thiết thực nghiệm thực đủ biện pháp mà tùy thực nghiệm tùy khả trẻ mà cô lựu chọn biện pháp cho phù hợp để khách thể trẻ say mê hoạt động nghệ thuật Mơ tả thực nghiệm - Q trình thực nghiệm giáo viên phụ trách lớp dự giờ, theo dõi, ghi chép lại để lấy làm kế thực nghiệm Thực nghiệm 1: Truyện “Chú Dê Đen” * Mục đích yêu cầu - Kiến thức - Trẻ hiểu nội dung truyện, biết đánh giá nhân vật truyện, Dê Đen dũng cảm, Dê Trắng nhút nhát, chó sói độc ác, nhát gan - Trẻ kể lại truyện trí nhớ, ngơn ngữ, tưởng tượng trẻ - Trẻ kể diễn cảm với tính cách nhân vật 46 (Dê Trắng run sợ, yếu ớt, Dê Đen bình tĩnh, đanh thép, chó sói quát nạt, sau lo lắng, ngần ngừ, sợ sệt) - Giáo dục - Trẻ hứng thú, tự nguyện, tích cực, hoạt động cách tự nhiên - Thông qua câu chuyện giúp trẻ có tình cảm vật - Rèn kỹ ghi nhớ có chủ định, rèn kỹ kể chuyện diễn cảm - Phát triển trẻ ngôn ngữ mạch lạc khả tự hoạt động nghệ thuật - Biện pháp sử dụng thực nghiệm + Kể chuyện diễn cảm có kèm theo cử điệu minh họa + Cô kể lời thoại giúp trẻ nhớ lại câu chuyện + Cô dẫn chuyện trẻ làm nhân vật + Kể nối tiếp + Sử dụng mơ hình + Kể cá nhân + Thi đua - cho trẻ nhận xét bạn kể + Kể theo nhóm + Tuyên dương - Đồ dùng: mơ hình khu rừng ba nhân vật Dê Đen, Dê Trắng, chó sói, tranh minh họa Câu chuyện “Chú Dê Đen” với mục đích, yêu cầu biện pháp nêu tiến hành thực nghiệm lớp mẫu giáo tuổi C trường mầm non Hoa Sen * Tiến hành: ổn định tổ chức lớp - Cô kể lại lời kể Dê Trắng - khách thể trẻ nhớ lại câu chuyện - Đó câu nói nhân vật nào? Trong câu chuyện gì? - Cơ kể diễn cảm + Lần 1: kể lời kết hợp cử minh họa 47 + Lần 2: sử dụng mơ hình kết hợp với lời kể - Cơ tóm tắt nội dung truyện: Có hai Dê Đen Dê Trắng Một hôm hai dê suối uống nước, Dê Trắng nhút nhát nên gặp chó sói, Dê Trắng bị chó sói bắt nạt ăn thịt Dê Đen nhờ có tính dũng cảm nên khơng bị chó sói ăn thịt mà Dê Đen đuổi chó sói gian ác - Đàm thoại với trẻ + Dê Trắng vào rừng làm gì? + Bất có tới? Chó sói qt hỏi Dê Trắng nào? + Dê Trắng trả lời sao? + Dê Đen vào rừng làm + Dê Đen gặp ai? + Chó sói hỏi Dê Đen gì? + Dê Đen trả lời sao? Các cháu trả lời câu hỏi xác, có muốn kể lại chuyện không? - Trẻ kể chuyện với cô từ đầu đến cuối câu chuyện - Bây cô người dẫn chuyện - cháu tổ Hoa Hồng nói lời Dê Đen Tổ Hoa Sen nói lời chó sói - Các cháu tự nhận nhóm phân vai sau lên kể với - Các bạn ngồi nhận xét + Bạn kể hay chưa? Vì sao? + Bạn An làm điệu có giống Dê Trắng khơng? + Cháu có thích kể giống bạn không? - Gọi trẻ lên kể - sau chúng tơi lại gọi cháu lên kể lại chuyện (cháu cháu nhút nhát lớp) Giọng chó sói cháu chưa thể thành cơng chúng tơi động viên kích thích trẻ để trẻ tích cực Sau 48 để củng cố lại việc kể diễn cảm sử dụng số tranh tiêu biểu cho nội dung câu chuyện để trẻ nhìn vào mà kể chuyện Trẻ kể say sưa hào hứng diễn tả tính cách nhân vật cách tự nhiên Chúng lật tranh đến đâu trẻ kể khớp với nội dung tranh Ở thực nghiệm đưa số biện pháp để kích thích hứng thú trẻ thấy thu hiệu tốt Nhưng mức độ hứng thú nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng có chênh lệch lớn - Nhóm thực nghiệm trẻ tự nhiên, thoải mái hào hứng vào tiết học - Nhóm đối chứng thấp rõ rệt Số trẻ hứng thú thực chiếm Trẻ hứng thú lúc đầu sau đến cuối tiết hẳn Cơ khơng có biện pháp để thu hút trẻ vào tiết học - Nhóm thực nghiệm sử dụng biện pháp kích thích hứng thú nên kết biểu trẻ đo nhiều Trẻ đạt mức độ tốt, khá, trung bình 89% Trong nhóm đối chứng đạt 55% (khơng có trẻ đạt mức độ tốt) Chứng tỏ biện pháp chúng tơi xây dựng có ý nghĩa thực tiễn Ở nhóm đối chứng giáo dùng tranh để trực quan cho trẻ lại tiến hành cách rời rạc, lặp lại trẻ khơng hứng thú có 35% trẻ nhóm đối chứng đạt mức độ (yếu) Cô giáo không gợi ý mà gọi trẻ lên, không kể lại lại cho trẻ chỗ Thực nghiệm 2: Câu chuyện “Cây tre trăm đốt” * Mục đích yêu cầu - Kiến thức: trẻ kể lại diễn cảm câu chuyện thể tính cách nhân vật - giọng tên nhà giàu ngào dỗ dành anh nông dân làm việc Giọng quát nạt dọa dẫm anh nông dân Giọng ông bụt: trầm, vang, chậm Giọng anh nông dân: rõ ràng, chậm rãi 49 Trẻ say sưa tích cực tham gia vào hoạt động nghệ thuật - Giáo dục: giáo dục trẻ tính hiền lành, chăm chỉ, thật Biết nói câu mạch lạc trau dồi ngơn ngữ nghệ thuật Phát triển trí tưởng tượng nghệ thuật sáng tạo khả tự hoạt động nghệ thuật trẻ * Biện pháp sử dụng thực nghiệm - Cô kể diễn cảm, trẻ kể theo cô - Sử dụng câu hỏi theo hứng thú say mê trẻ - Sử dụng số tranh tiêu biểu cho nội dung câu chuyện - Trò chơi: Ai kể chuyện hay - Ngồi chúng tơi sử dụng biện pháp khác như: thi đua, nhận xét bạn kể, kể nối tiếp, tuyên dương… để khách thể trẻ tham gia hoạt động Tùy thời điểm, đối tượng trẻ mà áp dụng biện pháp phù hợp để đạt mục đích yêu cầu cao * Đồ dùng: bốn tranh vẽ minh họa truyện - Sa bàn * Chúng sử dụng biện pháp sau Giáo viên nói: “Ngày xưa có anh nơng dân chăm thật cho nhà giàu Tên nhà giàu bắt anh tìm tre trăm đốt lão gả gái cho anh Anh nơng dân ơng bụt giúp đỡ nên tìm tre dài trăm đốt Cô đố nội dung câu chuyện gì? (Trẻ trả lời: Cây tre trăm đốt) Vậy cháu có thích nghe kể chuyện khơng? - Sau giáo kể diễn cảm kết hợp cho trẻ xem tranh - Đàm thoại với trẻ (theo nội dung câu chuyện theo hứng thú say mê trẻ) + Anh nông dân làm thuê cho ai? + Tên nhà giàu nghĩ kế để lừa anh nơng dân 50 + Anh nơng dân có tin vào lời tên nhà giàu không? Anh làm nào? + Hết ba năm làm thuê tên nhà giàu bảo anh gì? + Anh nơng dân vào rừng có tìm tre trăm đốt khơng? sao? + Lão nhà giàu bị trừng phạt nào? - Cô kể chuyện cho trẻ nghe lần nữa: lần cô giáo giả vờ kể sai đoạn, trẻ phát chỗ sai - cháu phát kể lại thưởng q Với hình thức trẻ hào hứng, say mê nhớ câu chuyện nhanh kể chuyện tốt Chúng dùng biện pháp động viên khuyến khích để cháu nhút nhát giơ tay kể lại chuyện tùy trẻ mà chúng tơi có biện pháp gợi ý khuyến khích cho phù hợp Cuối chúng tơi cho bốn cháu lên kể lại chuyện, cháu dẫn chuyện, cháu đóng vai ơng bụt, cháu làm anh nơng dân, cháu đóng vai tên nhà giàu Cuối tiết học cho cháu xem rối tay cô giáo biểu diễn Câu chuyện “Cây tre trăm đốt” câu chuyện kể diễn cảm tương đối khó Với trẻ em thành phố trẻ khó hình dung cánh cánh đồng, rừng già, cày bừa… với biện pháp sử dụng sinh động sáng tạo khơng trẻ hiểu câu chuyện, hình dung cảnh tượng xảy truyện mà thuộc chuyện kể lại cách diễn cảm Bên cạch tính cách nhân vật khó thể Ví dụ: lão nhà giàu lúc lão nói ngon ngọt, dỗ dành, lúc khác lại quát nạt Nhưng trẻ thực tốt hứng thú kể lại chuyện diễn cảm Đa số trẻ kể chất giọng lúc thủ thỉ, lúc âm vang lúc ngào, lúc gay gắt Một điều trẻ thể xác tự nhiên tính cách nhân vật Thực nghiệm 3: Câu chuyện: “Sơn Tinh Thủy Tinh” * Mục đích yêu cầu - Kiến thức: trẻ hiểu nội dung câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh có tài muốn làm rể vua Hùng Do Sơn Tinh mang lễ vật đến trước 51 nên rước công chúa núi Thủy Tinh đến sau tức giận vây nước đánh Sơn Tinh Thủy Tinh đánh không thắng đành rút Trẻ kể lại chuyện - Giáo dục: giáo dục niềm tự hào dân tộc, niềm mơ ước chiến thắng thiên tai nhân dân + Phát triển ngôn ngữ mạch lạc Trau dồi ngôn ngữ nghệ thuật + Phát triển trí tưởng tượng trẻ khả tự hoạt động nghệ thuật * Biện pháp sử dụng thực nghiệm - Kể kết hợp cử điệu - Đàm thoại kết hợp trích dẫn - Phương tiện “Máy chiếu phim” trẻ lồng tiếng - Sử dụng sa bàn kéo dây - Kể nối tiếp - Đóng kịch - tạo mơi trường khơng khí văn chương - Ngồi chúng tơi sử dụng biện pháp khác thi đua, khen thưởng, tuyên dương… để kích thích trẻ tham gia hoạt động * Ở thực nghiệm tiến hành sau - Giáo viên dùng tiếng đàn giả làm tiếng sóng biển ầm ầm Xịt chút khói vào kết hợp nói “Sơn Tinh trả lại cơng chúa cho ta” Các cháu vừa thấy cảnh tượng diễn câu chuyện nào? Trẻ trả lời (Sơn Tinh Thủy Tinh) - Giáo viên kể lời diễn cảm kết hợp cho trẻ xem sa bàn kéo dây Kể đến đâu giáo viên đưa trực quan đưa trực quan đến - Đàm thoại với trẻ để nhớ lại câu chuyện + Vua Hùng muốn kén chàng rể nào? + Hai chàng trai tên lúc đến xin thi tài? + Sơn Tinh, Thủy Tinh có tài gì? 52 + Sau Sơn Tinh Thủy Tinh thi tài vua Hùng nói nào? + Ai mang lễ vật đến trước ? Lễ vật người có gì? + Khi biết Sơn Tinh rước công chúa núi Thủy Tinh làm gì? + Sơn Tinh làm để chống lại Thủy Tinh? + Cuộc giao tranh kết thúc nào? Để trẻ nhớ câu chuyện nhanh kể diễn cảm chuyện cho trẻ xem phim đèn chiếu trẻ xem đến cảnh trẻ đồng lồng tiếng (thuyết minh phim) với biện pháp trẻ hứng thú lồng tiếng cách tự nhiên trẻ tình Bây xem nhớ truyện kể hay Sau dó chúng tơi cho trẻ kể nối tiếp Bằng biện pháp kể bé nhút nhát vào cách hào hứng say mê - Cho mở thi kể chuyện cá nhân Bằng cách bé lên rút tờ tranh kể nội dung đọan truyện tranh - Kết thúc tiết học chúng tơi cho trẻ đóng kịch Để trẻ có ấn tượng câu chuyện hoạt động nối tiếp cho trẻ vẽ lễ vật Sơn Tinh Thủy Tinh Câu chuyện “Sơn Tinh Thủy Tinh” truyện thần thoại vừa có yếu tố thật vừa có yếu tố hư ảo để trẻ hiểu nội dung tác phẩm kể lại diễn cảm việc làm tương đối khó Nhưng thực nghiệm biện pháp đưa kết hợp hài hòa, linh động biện pháp mà trẻ tích cực hứng thú hoạt động (kể cháu nhút nhát) Cũng câu chuyện chúng tơi tiến hành nhóm đối chứng giáo viên tác động Giáo viên dùng câu hỏi đàm thoại câu hỏi khơng phát huy tính tích cực trẻ Giáo viên sử dụng trực quan (tranh) rời rạc lặp lại nên trẻ mau chán Khơng có biện pháp để kích thích trẻ tự hoạt động nghệ thuật mà giáo viên cho trẻ đọc truyền 53 theo giáo viên nên trẻ khơng hứng thú làm tính tích cực trẻ Như biện pháp mà đưa thực nghiệm có kết có tính khả thi Căn vào kết thực nghiệm trường mầm non Hoa Sen chúng tơi có bảng sau: Bảng 3.1: Kết thực nghiệm trƣờng mầm non Hoa Sen STT Mức độ biểu Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng Số trẻ % Số trẻ % Mức độ tốt 16 45,7 % 11,4% Mức độ 13 37,1 % 25,7% Mức độ trung bình 14,3 % 17 48,6% Mức độ yếu 2,9 % 14,3% Như qua bảng tổng hợp hai nhóm chúng tơi nhận thấy trường khả kể lại chuyện diễn cảm trẻ khác Tỷ lệ trẻ đạt loại tốt chiếm tới 45,7% so với trước thực nghiệm chênh lệch tới 34,3% Điều chứng tỏ biện pháp đề đạt hiệu định Nếu biện pháp tiến hành địa bàn rộng hơn, thời gian tác động lâu hiệu đạt cao 54 60 50 48.6 45.7 37.1 40 30 Nhóm thực nghiệm 25.7 Nhóm đối chứng 20 14.3 11.4 14.3 10 2.9 Mức độ tốt Mức độ Mức độ trung bình Mức độ yếu Biểu đồ 3.1: đánh giá kết thực nghiệm Dạy trẻ kể lại chuyện diễn cảm nhiệm vụ quan trọng, hình thành phẩm chất nhân cách đầu tiên, góp phần phát triển tư duy, ngơn ngữ, đạo đức, thẩm mỹ… cho trẻ Vì để dạy trẻ kể lại chuyệngiáo cần tiến hành qua bước: giới thiệu tác phẩm, giúp trẻ hiểu tác phẩm củng cố tái tác phẩm Việc tập kể lại phải tiến hành thường xun hình thức chơi, tiến hành tiết học lúc nơi Tùy thuộc vào trình độ trẻgiáo viên mầm non vận dụng biện pháp tổ chức cách linh hoạt, khéo léo cho phù hợp với tất trẻ tham gia hoạt động: kể lại chuyện diễn cảm để đạt hiệu cao Xuất phát từ khả trẻgiáo phải khuyến khích trẻ tham gia vào hoạt động nghệ thuật, khơng áp đặt, gò ép trẻgiáo cần phải có lòng nhiệt tình có tâm tình thương yêu trẻ gợi ý động viên để trẻ phát huy hết khả sáng tạo 55 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Ngôn ngữ phương tiện giao tiếp quan trọng người Ngơn ngữ có chức phản ánh tư cơng cụ tư duy, đánh giá trình độ văn hóa trình độ trí tuệ người Do vậy, học tiếng đặc thù chung thách thức quan trọng Mục tiêu chương trình phát triển tiếng cho trẻ mầm non giúp trẻ trở thành nhà giao tiếp nhiệt tình thành thạo Những kinh nghiệm ngôn ngữtrẻ thu từ nhà trường phụ thuộc nhiều vào giáo viên Nhiệm vụ chương trình phát triển tiếng cho trẻ mầm non đặt việc cần phát triển rèn luyện kĩ cần thiết ngôn ngữ như: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, phong cách Từ đó tạo điều kiện cho trẻ phát triển tồn diện Trẻ mẫu giáo lớnđầy đủ yếu tố cần thiết để phát triển khả kể chuyện như: vốn từ, khả ngữ pháp, kinh nghiệm thực tiễn, phát triển chín muồi mặt tư khả Những kĩ kể chuyện trẻ yếu nên trẻ hay gặp phải lỗi sai trình kể chuyện Do việc tạo điều kiện thuận lợi hướng dẫn trẻ kể lại chuyện cần thiết giúp hồn thiện phát triểnngơn ngữ kể chuyện cho trẻ nghe Các biện pháp tạo điều kiện cho trẻ kể lại chuyện mang lại hiệu tốt cho phát triển ngôn ngữ trẻ Qua tiết học thực nghiệm, trẻ phát triển khả ngơn ngữ tích cực Các cấu trúc ngữ pháp tăng lên trình kể chuyện, chứng tỏ phát triển mặt tư ngơn ngữ trẻ đạt đến trình độ đáng kểtrẻ hình thành tính độc lập tự tin, hồn nhiên… phát triển khả kể lại chuyện cách tích cực, 56 chủ động, biết sử dụng kết hợp phương tiện biểu cảm làm tăng hiệu kể chuyện Môi trường giao tiếp tích cực hợp tác cá bậc phụ huynh q trình học tập sinh hoạt ngày có ý nghĩa quan trọng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ tham gia kể chuyện Vì vậy, có môi trường thuận lợi cần thiết cho trẻ tham gia vào hoạt động kể chuyện từ phát triển ngôn ngữ trẻ Khuyến nghị Với đề tài chúng tơi có số kiến nghị sư phạm sau Cần có nhận thức đứng đắn việc dạy cho trẻ - tuổi kể lại chuyện diễn cảm, nên coi việc dạy cho trẻ kể lại chuyện lứa tuổi nhiệm vụ quan trọng để phát triển ngôn ngữ Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn biện pháp dạy cho trẻ mẫu giáo - tuổi kể chuyện diễn cảm cho lớp mẫu giáo Nâng cao trình độ, đào tạo chuẩn đội ngũ giáo viên phụ trách lớp mẫu giáo - tuổi Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ dạy trẻ mẫu giáo kể chuyện Chúng tơi hy vọng đóng góp phần cơng sức nhỏ bé vào chương trình giáo dục mầm non Vì điều kiện thời gian có hạn lực tác giả hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót định Mong thầy cô bạn góp phần xây dựng để đề tài hồn thiện 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Xuân Khoa (2003), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo, NXB Đại học Sư phạm Phạm Minh Hạc (1982), Tâm lý học, NXB Giáo dục Lương Kim Nga, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn thu thủy (1988), Tiếng việtvăn học phương pháp giáo dục, NXB Giáo dục TS Đinh Hồng Thái (2009), Giáo trình phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, NXB Giáo dục Cao Đức Tiến, Nguyễn Bắc Diệu Lam, Lê Thị Ánh Tuyết (1993), Văn học phương pháp giúp trẻ làm quen với văn học, NXB Hà Nội Nguyễn Thu Thủy ( 1996), Giáo dục trẻ mẫu giáo qua truyện thơ, NXB Giáo dục Trần Đình Trọng, Phạm Thị Sửu (1994), Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo hướng dẫn thực nghiệm, NXB Giáo dục Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên) (1986), Tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ: - Phạm Thị Hải (2005), Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo - tuổi kể lại chuyện diễn cảm - Phạm Thị Thắm (2009), Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ - tuổi thông qua môn văn học thể loại truyện kể 10 Trang web: www.mamnon.com; http://taileu.vn/; http://giaoan.violet.vn/ 58 ... nên việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ cần thiết Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua việc dạy trẻ kể lại chuyện làm phong phú đời sống tinh thần trẻ, đáp ứng nhu cầu giao tiếp trẻ, nhờ trẻ lĩnh... giúp trẻ phát triển tư duy, giúp trẻ tham gia hoạt động vui chơi, học tập phát triển toàn diện Vì lí chúng tơi chọn đề tài: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua dạy trẻ kể lại chuyện ... tưởng tượng ngơn ngữ 1.3 Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua hoạt động dạy trẻ kể lại chuyện 1.3.1 Khái niệm kể chuyện Kể động từ biểu thị hành động nói Văn kể chuyện văn truyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua dạy trẻ kể lại chuyện (2014) , Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua dạy trẻ kể lại chuyện (2014)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay