Nâng cao khả năng sáng tạo cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tại trường mầm non văn hải kim sơn ninh bình qua hoạt động vẽ (2014)

96 34 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ******************** HOÀNG THỊ NHÃ PHƯƠNG NÂNG CAO KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CHO TRẺ MẪU GIÁO - TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON VĂN HẢI - KIM SƠN - NINH BÌNH QUA HOẠT ĐỘNG VẼ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình HÀ NỘI – 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ******************** HOÀNG THỊ NHÃ PHƯƠNG NÂNG CAO KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CHO TRẺ MẪU GIÁO - TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON VĂN HẢI - KIM SƠN - NINH BÌNH QUA HOẠT ĐỘNG VẼ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình Người hướng dẫn khoa học Ths.VŨ LONG GIANG HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Khóa luận kết cố gắng thân trình học tập nghiên cứu trường Đại học Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu đề tài “Nâng cao khả sáng tạo cho trẻtuổi trường mầm non Văn HảiKim SơnNinh Bình qua hoạt động vẽ” khơng có trùng lặp đề tài khác Nếu sai tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn! Hà Nội, tháng năm 2014 Sinh viên Hoàng Thị Nhã Phương MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Đặc điểm khả sáng tạo trẻ hoạt động vẽ 1.1.1 Bản chất hoạt động vẽ trẻ mẫu giáo 1.1.2.1 Đặc điểm tâm - sinh lý trẻ mẫu giáo lớn 1.1.2.2 Đặc điểm sáng tạo trẻ 5-6 tuổi 10 1.1.3 Đặc điểm hoạt động vẽ trẻ mẫu giáo lớn 12 1.1.3.1 Đặc điểm hoạt động vẽ trẻ mẫu giáo lớn qua nội dung 12 1.1.3.1.1 Hoạt động vẽ theo mẫu 12 1.1.3.1.2 Hoạt động vẽ trang trí 13 1.1.3.1.3 Hoạt động vẽ tranh 13 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VỀ VIỆC NÂNG CAO KHẢ NĂNG TƯỞNG TƯỢNG SÁNG TẠO CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA HOẠT ĐỘNG VẼ TẠI TRƯỜNG MẦM NON VĂN HẢI, HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH 18 2.1 Một số nét trường mầm non Văn Hải 18 2.2 Thực trạng mức độ tưởng tượng sáng tạo trẻ 5-6 tuổi qua động vẽ trường mầm non Văn Hải 19 2.2.1 Khái quát tổ chức nghiên cứu thực trạng 19 2.2.1.1 Mục đích nghiên cứu 19 2.2.1.2 Khách thể nghiên cứu 19 2.2.1.3 Nhiệm vụ nội dung nghiên cứu 19 2.2.1.4 Phương pháp nghiên cứu 20 2.2.2 Kết nghiên cứu thực trạng mức độ tưởng tượng sáng tạo trẻ 5-6 tuổi hoạt động vẽ 22 2.2.2.1 Thực trạng mức độ tưởng tượng sáng tạo trẻ 5-6 tuổi hoạt động vẽ 22 2.2.2.2 Thực trạng biểu tưởng tượng sáng tạo qua tranh vẽ trẻ 5-6 tuổi qua số tiêu chí 24 2.2.2.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tưởng tượng sáng tạo hoạt động vẽ trẻ 5-6 tuổi 33 2.2.2.4 Đánh giá giáo viên biện pháp nâng cao tưởng tượng sáng tạo hoạt động vẽ trẻ 5-6 tuổi 42 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÌNH THỨC NÂNG CAO KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA HOẠT ĐỘNG VẼ TẠI TRƯỜNG MẦM NON VĂN HẢI 45 3.1 Một số biện pháp nâng cao mức độ sáng tạo cho trẻ 5-6 tuổi hoạt động vẽ 45 3.1.1 Một vài sở lý luận nâng cao mức độ sáng tạo trẻ hoạt động vẽ 45 3.1.1.1 Khái niệm biện pháp 45 3.1.1.2 Cơ sở để xây dựng số biện pháp nâng cao tưởng tượng sáng tạo trẻ hoạt động vẽ 45 3.1.2 Đề xuất biện pháp nâng cao khả sáng tạo cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động vẽ 47 3.2 Thực nghiệm số biện pháp nâng cao mức độ tưởng tượng sáng tạo trẻ hoạt động vẽ 58 3.2.1 Khái quát tổ chức thực nghiệm 58 3.2.1.1 Mục đích thực nghiệm 58 3.2.1.2 Khách thể thực nghiệm Chúng tiến hành thực nghiệm trường Mầm non Văn Hải với lớp Lá 58 3.2.1.3 Nội dung thực nghiệm 58 3.2.1.4 Tổ chức thực nghiệm Điều kiện thực nghiệm 60 3.2.2 Kết nghiên cứu thực nghiệm 60 3.2.2.1 So sánh mức độ sáng tạo nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm trước thực nghiệm 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC 76 PHỤ LỤC 78 PHỤ LỤC 82 DANH MỤC KÍ HIỆU VIẾT TẮT Viết đầy đủ Thực nghiệm Đối chứng Tần số Tỉ lệ phần trăm Giáo dục mầm non Viết tắt TN ĐC N % GDMN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, khoa học kỹ thuật có tiến vượt bậc người có điều kiện phát triển Con người mong muốn vượt lên tới tầm cao để chiếm lĩnh tri thức, khám phá vũ trụ Giáo dục mối quan tâm hàng đầu tồn xã hội, đặc biệt GDMN GDMN phận hệ thống giáo dục quốc dân GDMN khâu trình đào tạo nhân cách người Việt Nam Mục tiêu giáo dục mầm non là: “ giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1”.Trong hoạt động tạo hình hoạt động học tập mang tính nghệ thật giúp trẻ nhận thức giới xung quanh phản ánh giới thơng qua hình tượng nghệ thuật, hình thức hoạt động mang tính nghệ thuật Hoạt động tạo hình góp phần khơng nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ Những sản phẩm trẻ tạo đơn giản, ngộ nghĩnh Trẻ biết đánh giá khái quát cao, trẻ phản ánh ấn tượng thân không phụ thuộc vào thực tế Trẻ tham gia vào hoạt động vẽ giúp trẻ hình thành đức tính tốt như: Yêu đẹp mong muốn tạo đẹp Trong thực tế việc tổ chức hoạt động vẽ theo phương pháp hành mang lại hiệu tới việc phát triển nhân cách Song phương pháp chưa thực đáp ứng chưa phát huy hết khả sáng tạo Nhận thức rõ trách nhiệm to lớn giáo viên mầm non giai đoạn phát triển giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp chọn đề tài: “ Nâng cao khả sáng tạo cho trẻtuổi trường mầm non Văn HảiKim SơnNinh Bình qua hoạt động vẽ” để nghiên cứu, mong muốn qua thực tìm phương pháp , biện pháp hay, tích cực góp phần nâng cao khả vẽ cho trẻ trường mầm non Lịch sử nghiên cứu Việc tìm hiểu nghiên cứu hoạt động vẽ cho trẻ mầm non nhiều nhà khoa học tiến hành nghiên cứu: Tác giả Lê Thanh Thủy [8], [16]: Các quan điểm tâm lý học nguồn gốc chất hoạt động tạo hình trẻ em Các quan điểm tập trung vào việc trả lời cho câu hỏi “Trẻ em vẽ gì?” Tác giả Nguyễn Quốc Toản [7], [94]: Các phương pháp dạy học cho trẻ hoạt động vẽ Tác giả Lê Thị Thanh Bình nghiên cứu đề xuất số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi hoạt động vẽ với đề tài: “Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi vẽ” [4]; [8] Tuy nhiên, đề tài “Vận dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao khả tưởng tượng sáng tạo cho trẻ 5-6 tuổi hoạt động vẽ trường mầm non Van Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình” chưa tìm hiểu, nghiên cứu thực Mục đích nghiên cứu Thơng qua đề tài “Nâng cao khả sáng tạo cho trẻtuổi trường mầm non Văn HảiKim SơnNinh Bình qua hoạt động vẽ” nhằm tìm hình thức tổ chức hoạt động vẽ để nâng cao khả sáng tạo cho trẻ qua hoạt động vẽ Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu lý luận Phân tích hệ thống hóa số vấn đề lý luận có liên quan đến việc vận dụng phương tiện dạy học để nâng cao khả sáng tạo cho trẻ mẫu giáo lớn hoạt động vẽ 4.2 Tìm hiểu thực trạng Tìm hiểu thực trạng việc vận dụng phương tiện dạy học để nâng cao khả sáng tạo cho trẻ thông qua hoạt đông vẽ trẻ mẫu giáo trường mầm non Văn Hải 4.3 Đề xuất nghiên cứu Đề xuất số phương tiện dạy học nhằm phát triển khả sáng tạo cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua hoạt động vẽ Đối tượng khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Trẻ 5-6 tuổi trường mầm non Văn Hải - Khách thể nghiên cứu: Việc vận dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao khả sáng tạo cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu việc vận dụng phương tiện dạy học để nâng cao khả vẽ cho trẻ hoạt động vẽ trường mầm non Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Thu thập loại sách, báo, tạp chí, tài liệu có liên quan đến đề tài - Phân tích, tổng hợp vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến đề tài nghiên cứu 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Kim Anh, Sự phát triển hoạt động sáng tạo ý tưởng chơi trẻ em, tạp chí Giáo dục Mầm non số (2001) Nguyễn Thị Kim Anh, Biện pháp phát triển yếu tố tưởng tượng tổ chức trò chơi đóng vai trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, tạp chí Giáo dục Mầm non số năm (2013) Đào Thanh Âm - Trịnh Dân - Nguyễn Thị Hoài - Đinh Văn Vang, (2005), Giáo dục mầm non (tập 2), NXB Đại học sư phạm Hà Nội Lê Thị Thanh Bình, Một số ý kiến phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, Tài liệu nội trường Cao đẳng Mẫu giáo TW3, (1997) Nguyễn Thị Kim Dung, Một số biện pháp phát huy tính tích cực trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hoạt động vẽ, luận văn Thạc sĩ Giáo dục, (2001) Nguyễn Quốc Toản (Đại học Huế, trung tâm đào tạo từ xa) (2006), phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, NXB Đại học sư phạm Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên) (1993) Tâm lý học lứa tuổi mầm non, NXB Đại học sư phạm Hà Nội 8.Tác giả Lê Thanh Thủy (2006), phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, NXB Đại học sư phạm 76 PHỤ LỤC TRANH MINH HỌA ĐỀ TÀI Đề tài: Vẽ hoa Tranh vẽ 1: Sau thực nghiệm Tranh vẽ 2: Trước thực nghiệm 77 Tranh vẽ 3: Thực nghiệm Tranh vẽ 4: Sau thực nghiệm 78 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA CÁC LỚP MẪU GIÁO LỚN TẠI TRƯỜNG MẦM NON VĂN HẢI - KIM SƠN - NINH BÌNH GIÁO ÁN Chủ đề: Thế giới thực vật Đề tài: Vẽ hoa I Mục đích, yêu cầu: - Cháu biết vẽ hoa, hoa, vườn hoa đa dạng, sáng tạo - Củng cố kĩ vẽ hoa Đồng thời biết phối màu để tạo cho vườn hoa hấp dẫn biết đặt tên cho tác phẩm - Giáo dục tính thẩm mỹ, biết yêu thích đẹp, biết giữ gìn sản phẩm II Chuẩn bị: - Trước hoạt động cho trẻ tham quan vườn hoa trường, trò chuyện đặc trưng, màu sắc loại hoa (hoa cúc có nhiều cánh nhỏ, màu vàng, có hình cưa, hoa hồng có nhiều màu sắc vàng, trắng, hồng, đỏ, có nhiều gai,…) - Đồ dùng cơ: + Tranh nghệ thuật phong cảnh vườn hoa + Tranh gợi ý: Vườn hoa có nhiều màu sắc vườn hoa cúc + Đàn organ, máy casseete, nhạc không lời + Kệ trưng bày sản phẩm.- Đồ dùng trẻ: Tập, bút sáp, bút lông, cọ, quang, khăn lau tay, đĩa pha màu nước 79 III Tổ chức hoạt động: Hoạt độngHoạt động trẻ - Hoạt động 1: Trò chuyện vườn hoa - Trẻ ý - Về lớp đọc thơ: “hoa kết trái” - Trẻ đọc + Trong thơ có hoa gì? - Trẻ trả lời + hoa có ích lợi cho chúng ta? + Con thích xem tranh cô không? - Hoạt động 2: Đàm thoại tranh vẽ Tranh 1: Vườn hoa cúc( có ong, bướm) + Các có nhận xét tranh này? - Trẻ trả lời theo ý hiểu + Hình dáng hoa sao? Hoa mọc - Cây hoa cao, hoa có nào? Hoa có màu gì? nhiều cánh màu vàng + Cách vẽ hoa gần xa nào? - Cây gần vẽ vị trí bên giấy, to hơn, xa vẽ vị trí bên trên, nhỏ Tranh 2: Vườn hoa có nhiều loại hoa, xa có người tưới nước cho + Bức tranh có khác với tranh trên? - Tranh vẽ loại hoa tranh vẽ nhiều loại hoa + Con có nhận xét tranh này? - Có nhiều loại hoa màu sắc khác 80 + Màu sắc loại hoa sao? - Trẻ trả lời theo ý hiểu + Ai có ý kiến khác? - Hệ thống: Hai tranh vẽ bố cục khác thể ý tưởng vườn hoa hay - Vẽ thêm bạn tưới + Con vẽ thêm cho tranh minh họa hhaaps dẫn hơn? - Trò chuyện: Hỏi ý tưởng trẻ - Trẻ trả lời + Con dự định vẽ hoa gì? + Hoa có màu gì? - Vậy vẽ hoa thật đẹp khoe sắc rực rỡ nhe! - Cô mong bạn có tác phẩm - Trẻ lắng nghe vườn hoa thật đẹp, màu sắc hài hòa, có chi tiết sáng tạo, thật khác với bạn nhé! - Hoạt đông 3: Trẻ thực hành - Cô theo dõi khuyến khích trẻ vẽ + Con vẽ loại hoa gì? + Con định vẽ thêm cho tranh sinh động hơn? Hay vẽ thêm bạn ngắm hoa, bắt sâu, vun đất… + Màu sắc thật hoa có giống màu tơ khơng? Con thử tô màu vàng chồng lên xem - Trẻ trả lời theo ý hiểu 81 (cô đưa giấy cho trẻ thử tô màu chồng lên cho trẻ phát màu mới) - Hoạt động 4: Nhận xét sản phẩm - Gợi ý trẻ bày sản phẩm theo loại hoa - Cơ khen lớp hồn thành tranh + Con thích tranh nào? Vì sao? + Vườn hoa bạn đẹp chi tiết nào? - Bé chưa hoàn thành tác phẩm chỗ hồn thành tiếp Kết thúc hoạt động: - Cơ động viên, khen ngợi, khích lệ trẻ - Cho trẻ hát bài: “ ngón tay ngoan” chuyển hoạt động - Trẻ trả lời theo suy nghĩ 82 PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Với mong muốn đóng góp phần nhỏ vào việc phát huy khả tưởng tượng sáng tạo trẻ 5-6 tuổi hoạt động vẽ, thực đề tài: “Vận dụng phương tiện dạy học để cao khả tưởng tượng sáng tạo trẻ 5-6 tuổi hoạt động vẽ trường Mầm non Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình” Rất mong nhận hợp tác nhiệt tình Cơ Xin vui lòng đánh dấu( ٧) vào ý Cô chọn Phần 1: Thông tin cá nhân - Giáo viên lớp:…………………… Trường………………………… - Trình độ chun mơn Đại học Sơ cấp Trung cấp Cao đẳng Sau đại học - Thâm niên công tác 0-5 năm 5-10 năm Trên 10 năm Phần 2: Nội dung khảo sát Câu 1: Theo Cơ, tranh vẽ gọi có tưởng tượng sáng tạo trẻ aThể biểu tượng học b Thể cách độc lập theo suy nghĩ trẻ c Thể theo lời hướng dẫn giáo viên 83 d Thể theo mẫu có sẵn e Bắt chước theo bạn Câu 2: Theo Cô, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi bộc lộ tưởng tượng sáng tạo chủ yếu hoạt động nào? a.Tạo hình b Làm quen với tác phẩm văn học c Âm nhạc d Khám phá khoa học e Làm quen với toán f Thể dục g Trò chơi Câu 3: Theo Cơ, tưởng tượng sáng tạo trẻ 5-6 tuổi hoạt động vẽ trường Cơ cơng tác, nhìn chung mức độ: Cao Trung bình Thấp Câu 4: Xin Cơ vui lòng đánh giá mức độ tưởng tượng sáng tạo trẻ 5-6 tuổi hoạt động vẽ mặt sau Mức độ Các mặt Cao Nội dung Hình thức Trung bình Thấp 84 Câu 5: Xin Cơ vui lòng đánh giá mức độ biểu tưởng tượng sáng tạo hoạt động vẽ trẻ 5-6 tuổi lớp Cô công tác Mức độ Các mặt Cao T.bình Thấp Nội dung A1 Sự lạ tên tranh vẽ A2.Sự thay đổi thành phần hình ảnh tranh vẽ A3 Sự thay đổi đặc điểm hình dáng hình ảnh tranh vẽ A4 Sự thay đổi liên kết yếu tố tranh vẽ Hình B1.Bố cục thức - Tranh vẽ hài hòa, cân đối - Sử dụng luật phối cảnh để thể chiều sâu tranh B2.Màu sắc - Thể màu sắc tự tạo - Thể màu sắc hài hòa, phù hợp nội dung B3.Hình vẽ - Các đối tượng thể dạng hoạt động 85 - Thể tư phù hợp, giàu hình tượng Câu 6: Hãy xác định mức độ biểu sau trẻ 5-6 tuổi hoạt động vẽ lớp Cô công tác Mức độ Các mặt Nội A1.Chủ đề lạ dung A2.Thay đổi thành phần hình ảnh tranh vẽ A3.Thay đổi đặc điểm hình dáng hình ảnh tranh vẽ A4 Sự biểu trạng thái cảm xúc hình ảnh tranh vẽ A5.Thay đổi liên kết hình ảnh tranh A6.Thay đổi trật tự vị trí hình ảnh tranh vẽ Hình B1.Trẻ sử dụng màu theo biến đổi thức vật B2 Sử dụng màu sắc bật chủ ý (ví dụ: yêu, ghét) Thường Đơi Khơng xun có 86 B3 Các nhân vật thể tư vận động B4 Các nhân vật tranh thể hành động B5 Thể mối tương quan kích thước hình ảnh tranh B6 Biến đổi màu sắc hình ảnh theo thời gian B7 Sự biến đổi hình ảnh màu sắc theo thời tiết B8 Sự biến đổi màu sắc theo độ sáng B9 Cảm nhận thị giác B10.Bố cục cân đối Câu 7: Trong trình tổ chức hoạt động vẽ cho trẻ, Cơ đánh giá mức độ quan trọng khâu sau: Các tiêu chí sau a.Tạo hứng thú cho trẻ b.Tổ chức cho trẻ quan sát mẫu c Củng cố gợi nhớ hình ảnh quan sát Quan Ít quan Không trọng trọng quan trọng 87 d Hướng dẫn cung cấp kĩ thuật miêu tả e Cho trẻ tự thể f Đánh giá sản phẩm tạo hình Câu 8: Để hình thành biểu tượng vật tượng, xác định mức độ sử dụng Cơ hình thức sau Các hình thức Thường sử dụng Ít sử dụng Khơng sử dụng a Vẽ mẫu bảng b Vật thật c Đồ chơi d Tranh vẽ minh họa e Tranh nghệ thuật f Tranh vẽ mẫu cô g Tranh vẽ trẻ h Các đoạn video có liên quan i Tham quan Câu 9: Để tạo động hứng thú cho trẻ hoạt động vẽ, Cô xác định mức độ sử dụng cách thức sau 88 Các cách thức Thường sử dụng Ít sử dụng Không sử dụng a Sử dụng học cụ trực quan b Tạo tình có vấn đề c Bài hát d Bài thơ e Kể chuyện f Trò chơi g Khích lệ, động viên h Trẻ tự Câu 10: Hãy xác định mức độ sử dụng biện pháp trình dạy vẽ cho trẻ a Sử dụng học cụ trực quan (tranh ảnh, vật thật…) b Sử dụng ngôn ngữ biểu cảm c Sử dụng hệ thống kĩ quan sát d Bồi dưỡng kĩ năng, kĩ xảo tạo hình Thường Ít sử Không sử dụng dụng sử dụng 89 Câu 11 : Cô đánh dấu ٧() vào biện pháp Cơ cho mang tính khả thi việc phát huy khả tưởng tượng sáng tạo trẻ hoạt động vẽ Các biện pháp Tính khả thi a Tăng cường tổ chức cho trẻ tiếp xúc, quan sát vật tượng môi trường xung quanh b Gây hứng thú cho trẻ trò chơi, câu đố, chuyện kể, thơ, khích lệ động viên trẻ c Tổ chức cho trẻ xem triển lãm để kích thích trẻ cảm xúc thẩm mĩ d Bồi dưỡng kĩ thuật miêu tả e Tăng cường việc cung cấp biểu tượng cho trẻ ngôn ngữ f Giúp đỡ trẻ thể ý tưởng g Tổ chức hình thức ngồi tiết học vẽ ngồi trời, vẽ hoạt động góc h.Tổ chức cho trẻ quan sát, miêu tả, nhận xét sản phẩm vẽ trẻ với đời sống Xin chân thành cảm ơn Cô! ... tưởng tượng sáng tạo hoạt động vẽ trẻ 5- 6 tuổi 42 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÌNH THỨC NÂNG CAO KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CHO TRẺ 5- 6 TUỔI QUA HOẠT ĐỘNG VẼ TẠI TRƯỜNG MẦM NON VĂN HẢI 45 3.1 Một... sáng tạo cho trẻ – tuổi trường mầm non Văn Hải – Kim Sơn – Ninh Bình qua hoạt động vẽ nhằm tìm hình thức tổ chức hoạt động vẽ để nâng cao khả sáng tạo cho trẻ qua hoạt động vẽ Nhiệm vụ nghiên... thức hoạt động 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ VIỆC NÂNG CAO KHẢ NĂNG TƯỞNG TƯỢNG SÁNG TẠO CHO TRẺ 5- 6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON VĂN HẢI-HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH QUA HOẠT ĐỘNG VẼ 2.1 MỘT SỐ NÉT VỀ TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao khả năng sáng tạo cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tại trường mầm non văn hải kim sơn ninh bình qua hoạt động vẽ (2014) , Nâng cao khả năng sáng tạo cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tại trường mầm non văn hải kim sơn ninh bình qua hoạt động vẽ (2014)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay