Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

99 85 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:12

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, những kết quả nghiên cứu được sử dụng trong khóa luận của các tác giả khác đã được tôi xin ý kiến sử dụng và được chấp nhận. Các số liệu trong khóa luận là kết quả khảo sát thực tế từ đơn vị thực tập. Tôi xin cam kết về tính trung thực của những luận điểm trong khóa luận này. MỤC LỤC     DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG 1TSCĐTài sản cố định 2NVLNguyên vật liệu 3CCDCCông cụ dụng cụ 4CPCổ phần 5ĐVTĐơn vị tính 6GTGTGiá trị gia tăng 7TKTài khoản 8BHXHBảo hiểm xã hội 9BHYTBảo hiểm y tế 10BHTNBảo hiểm thất nghiệp 11KPCĐKinh phí công đoàn 12QLDNQuản lý doanh nghiệp 13CPSXChi phí sản xuất 14PSPhát sinh 15NVLTTNguyên vật liệu trực tiếp 16NCTTNhân công trực tiếp 17SXCSản xuất chung 18SXKDSản xuất kinh doanh   DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU Sơ đồ -Bảng biểuTên sơ đồ - bảng biểuSố trang Bảng 3.4.1.Tình hình tiêu thụ sản phẩm Bảng 3.4.2.1 Tình hình tổng tài sản và nguồn vốn qua 3 năm tại Công ty CP Hưng hà Bảng 3.4.2.2 Tình hình tài sản nguồn vốn cụ thể của công ty qua 3 năm gần đây . Bảng 3.4.2.3Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty 2 năm gần đây.(2013-2014) Sơ đồ 2.2.2.1Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên Sơ đồ 2.2.2.2Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ Sơ đồ 2.5.2.1Sơ đồ tính giá thành phân bước không có BTP Sơ đồ 3.2.3Quy trình sản xuất sản phẩm của công ty Sơ đồ 3.3.1Mô hình tổ chức bộ máy của công ty Sơ đồ 3.5Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty Sơ đồ 3.5.4Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ LỜI MỞ ĐẦU Bên cạnh việc học lý thuyết ở trường, việc tìm hiểu thực tế áp dụng lý thuyết cũng đóng vai trò quan trọng. Đây là hai quá trình song song, hỗ trợ lẫn nhau nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hiểu đúng, hiểu sâu về những kiến thức mà mình đã có, bổ sung những kinh nghiệm thực tế mà lý thuyết không thể có được. Trong thời gian thực tập tại công ty Cổ Phần Hưng Hà, em đã được tìm hiểu thực tế về các công việc kế toán tài chính của công ty và đã được sáng tỏ hơn về các kiến thức đã học.Là một doanh nghiệp trẻ nhưng chỉ trong vài năm công ty đã có những bước tiến vượt trội. Đời sống người lao động không ngừng được cải thiện. Tình hình tài chính của công ty nhìn chung là rất tốt. Điều này có được là nhờ sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty và sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc. Với sự giúp đỡ của thầy cô hướng dẫn và các cô chú, anh chị trong phòng kế toán của công ty kết hợp với thực tế thực tập tổng hợp tại công ty, em đã hoàn thành khóa luận này. Tuy nhiên do thời gian có hạn và do trình độ nhận thức còn hạn chế nên khóa luận không thể tránh được những thiếu sót. Em mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô cũng như các cô chú, anh chị trong phòng kế toán công ty để khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA KHÓA LUẬN 1.1.Tính cấp thiết của đề tài Những năm gần đây Việt Nam đang trên đà mở cửa và hội nhập kinh tế thế giới và điển hình chính là gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức này đã đặt ra cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng những cơ hội lớn và cũng đi kèm với những thách thức lớn trong quá trình phát triển. Muốn tồn tại, phát triển và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước cũng như vươn xa được tới tầm quốc tế thì các doanh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu sử dụng khóa luận tác giả khác xin ý kiến sử dụng chấp nhận Các số liệu khóa luận kết khảo sát thực tế từ đơn vị thực tập Tơi xin cam kết tính trung thực luận điểm khóa luận MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TỪ VIẾT TẮT TSCĐ NVL CCDC CP ĐVT GTGT TK BHXH BHYT BHTN KPCĐ QLDN CPSX PS NVLTT NCTT SXC SXKD NỘI DUNG Tài sản cố định Nguyên vật liệu Công cụ dụng cụ Cổ phần Đơn vị tính Giá trị gia tăng Tài khoản Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Kinh phí cơng đồn Quản lý doanh nghiệp Chi phí sản xuất Phát sinh Nguyên vật liệu trực tiếp Nhân công trực tiếp Sản xuất chung Sản xuất kinh doanh DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU Sơ đồ -Bảng biểu Tên sơ đồ - bảng biểu Bảng 3.4.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm Bảng 3.4.2.1 Tình hình tổng tài sản nguồn vốn qua năm Cơng ty CP Hưng hà Bảng 3.4.2.2 Tình hình tài sản nguồn vốn cụ thể cơng ty qua năm gần Bảng 3.4.2.3 Bảng báo cáo kết kinh doanh công ty năm gần đây.(2013-2014) Sơ đồ 2.2.2.1 Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp khai thường xuyên Sơ đồ 2.2.2.2 Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm định kỳ Sơ đồ 2.5.2.1 Sơ đồ tính giá thành phân bước khơng có BTP Sơ đồ 3.2.3 Quy trình sản xuất sản phẩm công ty Sơ đồ 3.3.1 Mơ hình tổ chức máy cơng ty Sơ đồ 3.5 Sơ đồ máy kế tốn cơng ty Sơ đồ 3.5.4 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức chứng từ ghi sổ LỜI MỞ ĐẦU Số trang Bên cạnh việc học lý thuyết trường, việc tìm hiểu thực tế áp dụng lý thuyết đóng vai trò quan trọng Đây hai q trình song song, hỗ trợ lẫn nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hiểu đúng, hiểu sâu kiến thức mà có, bổ sung kinh nghiệm thực tế mà lý thuyết khơng thể có Trong thời gian thực tập công ty Cổ Phần Hưng Hà, em tìm hiểu thực tế cơng việc kế tốn tài cơng ty sáng tỏ kiến thức học.Là doanh nghiệp trẻ vài năm cơng ty có bước tiến vượt trội Đời sống người lao động khơng ngừng cải thiện Tình hình tài cơng ty nhìn chung tốt Điều có nhờ cố gắng nỗ lực tồn thể cán cơng nhân viên công ty quan tâm đạo Ban Giám đốc Với giúp đỡ thầy cô hướng dẫn chú, anh chị phòng kế tốn cơng ty kết hợp với thực tế thực tập tổng hợp cơng ty, em hồn thành khóa luận Tuy nhiên thời gian có hạn trình độ nhận thức hạn chế nên khóa luận khơng thể tránh thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô cô chú, anh chị phòng kế tốn cơng ty để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA KHĨA LUẬN 1.1.Tính cấp thiết đề tài Những năm gần Việt Nam đà mở cửa hội nhập kinh tế giới điển hình gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 tổ chức đặt cho kinh tế Việt Nam nói chung doanh nghiệp Việt Nam nói riêng hội lớn kèm với thách thức lớn trình phát triển Muốn tồn tại, phát triển có chỗ đứng vững thị trường nước vươn xa tới tầm quốc tế doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp sản xuất phải tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu tư vốn tổ chức sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm Để nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thị trường doanh nghiệp phải không ngừng thay đổi nâng cao từ mẫu mã tới chất lượng sản phẩm đặc biệt giá thành phải hợp lý phù hợp với thu nhập người tiêu dùng Để thực mục tiêu đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất sản phẩm tìm cách giảm thiểu chi phí cách hợp lý, tiết kiệm Công tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xác định khâu trọng tâm cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất.Vì chi phí thống hạch tốn xác kịp thời thời gian định giúp nhà quản trị đưa định quản trị phù hợp đắn nhất, sản phẩm sản xuất phù hợp chất lượng giá thành đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu cho công ty Cũng tất doanh nghiệp thời kỳ mở cửa công ty Cổ Phần Hưng Hà không ngừng đổi mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm kèm với hợpgiá thành Vì cơng tác kế tốn nói chung kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng ngày coi trọng Chính cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có tầm quan trọng lớn doanh nghiệp sản xuất, muốn tìm hiểu rõ thực tế cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính gía thành sản phẩm doanh nghiệp thực tập nên em chọn đề tài : “ Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Cổ Phần Hưng Hà” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp 1.2.Tổng quan các đề tài nghiên cứu Đề tài “Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm ” đề tài nhiều tác giả nghiên cứu qua năm Nó khơng phổ biến chuyên đề, luận văn tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc khối ngành Kinh tế mà đề tài đăng tải thường xuyên, quan tâm nhiều tạp chí chuyên ngành Tại nhiều thời điểm không gian khác cơng trình có nét sáng tạo, có nhìn mẻ, độc đáo đánh giá cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, việc vận dụng chuẩn mực, chế độ vào thực tế, giải pháp hồn thiện kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm thuộc phạm vi cơng trình nghiên cứu Cụ thể cơng trình nghiên cứu qua năm: - Năm 2011, khóa luận tác giả Nguyễn Đức Mạnh thực nghiên cứu đề tài “ Kế toán tập hợp chi phi sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ Phần An Thiên” Ưu điểm: Tác giả đưa sở lý luận chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất, Cũng phản ánh thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp nơi thực đề tài nghiên cứu từ đưa giải pháp giúp hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Nhược điểm: Tác giả chưa làm rõ quy trình hạch tốn thực tế cơng ty vấn đề trình luân chuyển chứng từ, phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ cơng ty tiến hành nghiên cứu - Năm 2011, khóa luận tác giả Nguyễn Thanh Hằng thực nghiên cứu đề tài “Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ Phần Bình Vinh” Ưu điểm: Trong khóa luận tác giả làm rõ cơng tác hạch tốn kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ngành sản xuất thủy sản đông lạnh, lĩnh vực hay nhiều người quan tâm Từ cơng tác tìm hiểu thực tiễn tới phản ánh thực trạng cơng tác hạch tốn kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đơn vị nghiên cứu tác giả đưa giải pháp định cho đơn vị nghiên cứu cố thị trường truyền thống phát triển thị trường mới, đẩy mạnh công tác xuất sang thị trường quốc tế, quản lý chất lượng sản phẩm cách chặt chẽ… Nhượcđiểm: Tuy nhiên chưa phải giả pháp giúp hồn thiện tốt cơng tác hạch tốn kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp mà giải pháp hướng tới phát triển tương lai doanh nghiệp mà thôi.Em thấy giả pháp chưa tận dụng để áp dụng vào đề tài nghiên cứu mà cần khai thác nghiên cứu tìm hiểu rõ thêm nhằm đưa giải pháp cụ thể cho cơng tác kế tốn hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đơn vị thực đề tài nghiên cứu - Năm 2011, khóa luận tác giả Đỗ Thị Minh Nguyệt thực nghiên cứu đề tài “Hồn thiện kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH SX & TM Sao Đỏ” Ưu điểm: Trong khóa luận tác giả nêu lên tình hình thực tế cơng tác hạch tốn kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp nhiên giải pháp mà tác giả đưa mang tính chất chung chung không rõ ràng chưa nêu giải pháp cụ thể để hoàn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Nhược điểm: Tác giả đưa phần đề xuất phần trích khấu hao tài sản cố định doanh nghiệp mang tính chất hồn thiện cho cơng tác kế tốn doanh nghiệp Em nhận thấy phải nghiên cứu nhiều từ khóa luận để rút giải pháp phù hợp cho khố luận - Năm 2011, khóa luận tác giả Đào Thị Dung thực nghiên cứu đề tài “ Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH DAEWOO STC & Apparel ” Ưu điểm: Trong khóa luận tác giả nêu thực trạng hạch tốn cơng ty nghiên cứu, nhận thấy cơng tác hạch tốn kế tốn đặc biệt cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm hồn thiện có số nhược điểm cần khắc phục nâng cấp phần mềm kế tốn, quản lý tốt chi phí văn phòng phẩm Nhược điểm: Tác giả chưa phân tích rõ nhược điểm tồn cơng tác hạch tốn doanh nghiệp - Năm 2011, khóa luận tác giả Nguyễn Thị Hằng Tiên thực nghiên cứu đề tài“ Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH SXTM Lưu Đức Tài” 10 ảnh hưởng đến kế hoạch khác Cơng ty -Cơng ty chưa có phận phòng ban chun mơn cơng tác phân tích kinh tế mà việc phân tích kinh tế phận Phòng tài - kế tốn dẫn đến cơng việc nhiều, khó tránh khỏi sai sót làm việc Hơn nữa, nhân viên Phòng tài - kế tốn chưa đào tạo bản, dẫn đến hạn chế chuyên môn, tiêu phân tích tiến hành mức tổng quát, chưa chuyên sâu thật cụ thể nhận đánh giá hết tác động cụ thể nhân tố ảnh hưởng, từ gây khó khăn việc tìm biện pháp khắc phục hiệu triệt để -Công ty chưa sử dụng phần mềm kế tốn vào hoạt động nên gây nhiều khó khăn việc tính tốn xử lý số liệu -Đội ngũ nhân viên chưa nắm bắt kịp thời thay đổi cơng tác kế tốn theo luật định gây khó khăn, sai sót cơng tác kế tốn - Công ty chưa thực đánh giá sản phẩm hỏng - Nguyên vật liệu chưa sử dụng hết không hạch toán nhập lại kho - Chưa hạch toán phần phế liệu sau bán thu hồi lại - Chưa thực trích hạch tốn phần trích trước lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất - Bộ máy kế tốn cơng ty q gọn nhẹ dẫn tới cơng việc kế tốn phải kiêm nghiệm nhiều dẫn tới gây sai sót q trình hạch tốn 4.1.3.Những biện pháp khắc phục Qua việc tìm hiểu thực trạng kế tốn cơng ty em nhận thấy, việc thực cơng tác hạch tốn tiến hành kịp thời, xác tuân thủ theo quy định Bộ Tài Chính chuẩn mực, chế độ kế tốn hành Song tồn số nhược điểm cần khắc phục Vì em xin đưa số giải pháp sau: 85 -Thứ nhất: Ngày nay, với khoa học kỹ thuật phát triển nên việc ứng dụng tin học ngày phổ biến lĩnh vực hoạt động xã hội Tuy nhiên, công ty lại chưa vận dụng hết tính ưu việt tin học cơng tác kế tốn Cơng ty chưa áp dụng phần mềm kế tốn để giảm nhẹ cơng việc kế tốn viên Cơng ty nên ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào cơng tác kế tốn cách mua phần mềm kế toán ứng dụng doanh nghiệp Sử dụng phần mềm kế tốn có tác dụng lớn doanh nghiệp, như: +) Giảm bớt khối lượng ghi chép tính tốn kế tốn Đồng thời giúp kế tốn khỏi cơng việc tìm kiếm, kiểm tra số liệu giúp kế tốn có nhiều thời gian cho cơng việc phân tích, đánh giá chi tiêu tài +) Tạo điều kiện cho việc, xử lý cung cấp thơng tin kế tốn nhanh chóng, kịp thời +) Tạo niềm tin vào BCTC mà công ty cung cấp cho đối tượng bên ngồi doanh nghiệp… Ví dụ như: phần mềm kế tốn Misa 7.9, Misa Net 12, Fast… -Thứ hai: Doanh nghiệp nên đào tạo thêm cho đội ngũ nhân viên kế tốn Đội ngũ nhân viên kế tốn có vai trò quan trọng cơng tác kế tốn cơng ty Vì doanh nghiệp đào tạo thêm cho đội ngũ nhân viên kế toán thêm nghiệp vụ kiến thức lý luận thực tiễn chế độ kế toán hành, chuẩn mực kế tốn, thơng tư, nghị định để kế tốn viên vận dụng tốt vào doanh nghiệp -Thứ ba: Giải pháp để đảm bảo nâng cao doanh thu, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp 86 Chủ đầu tư doanh nghiệp phải có thống việc điều chỉnh giá bán sản phầm có biến động đáng kể giá thị trường giai đoạn sản xuất kinh doanh sản phẩm Hiện nay, nhiều phần hành kế tốn kiêm nhiệm thiếu nhân lực phận kế tốn Do đó, cơng ty cần xem xét bổ sung nhân kế toán Cơng ty vừa có hoạt động thương mại chủ yếu giao dịch liên quan đến vốn tiền nhiều Do đó, nhân lực đảm nhiệm vị trí kế tốn vốn tiền tốn cần thiết Kế tốn vị trí giúp giảm tải cơng việc cho kế tốn trưởng Kế toán vốn tiền toán ghi chép phản ánh tình hình khoản vốn tiền, chứng từ liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, thực giao dịch với Ngân hàng theo dõi công nợ phải trả công ty Công ty phải chấn chỉnh xếp lại máy gián tiếp, phục vụ Công ty theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ nữa, giải chế độ cho số cán bộ, nhân viên có điều kiện thâm niên công tác không đáp ứng yêu cầu sức khoẻ trình độ lực Ban lãnh đạo Công ty cần kiên sàng lọc người khơng đủ trình độ, lực phẩm chất đồng thời phải có chế độ thưởng phạt phân minh nhằm khuyến khích động viên kịp thời người hồn thành tốt nhiệm vụ Kiểm sốt chặt chẽ thời gian làm việc, tác phong làm việc nhân viên công nhân nhằm đảm bảo hiệu SXKD Ngồi cơng ty cần phải xây dựng quy hoạch nguồn nhân lực dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công ty Để thắng thương trường đòi hỏi cơng ty cần phải nắm bắt thông tin cách kịp thời đầy đủ thị trường ngồi nước Cơng ty cần phải nghiên cứu phân tích thơng tin cách kỹ lưỡng để đưa sách, kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế xí 87 nghiệp Từ giúp tăng khối lượng hàng hoá tiêu thụ, tránh ứ đọng vốn ứ đọng hàng tồn kho Thứ tư: tổ chức trang máy móc thiết bị chun mơn: Cùng với nhân tố người, công ty cổ phần Hưng Hà coi trọng vấn đề thiết bị công nghệ không cho sản xuất mà cho hoạt động khác Song nay, tăng nhanh khối lượng nghiệp vụ nên hệ thống thiết bị công ty chưa đáp ứng đủ cho công tác kế tốn Vì vậy, cơng ty nên đầu tư, mua sắm thêm số máy móc chun mơn - Cơng tác hạch toán đánh giá sản phẩm sai hỏng thiết yếu kế tốn hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản phẩm sai hỏng củng ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí giá thành sản phẩm sản xuất ra.Công ty nên thực đánh giá hạch toán phần sản phẩm sai hỏng sau: Căn vào mức độ sai hỏng sản phẩm định mức hay ngồi định mức lập trước mà kế toán hạch toán : Phương pháp kế toán: Để hạch toán khoản thiệt hại sản xuất kế tốn sử dụng tài khoản q trình sản xuẩt sản phẩm: 621, 622, 627, 154 1.Các chi phí phát sinh cho trình sửa chữa sản phẩm hỏng Nợ TK 621 (chi tiết sản phẩm hỏng) Có TK 152 Nợ TK 622 (chi tiết sản phẩm hỏng) Có TK 334, 338 Nợ TK 627 (chi tiết sản phẩm hỏng) Có TK 152, 334, 214, 111… 2.Khi sửa chữa xong kết chuyển chi phí sửa chữa vào tài khoản 154 Nợ TK 154 (chi tiết sửa chữa sản phẩm hỏng) Có TK 621, 622, 627 88 3.Kết chuyển giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa ( theo giá thành kế hoạch theo giá thành định mức) Nợ TK 154 (chi tiết sản phẩm hỏng) Có TK 154 ( chi tiết sản xuất chính) Có TK 155 ( sản phẩm kho) 4.Cuối kỳ xử lý thiệt hại a Đối với sản phẩm hỏng định mức cho phép Nợ TK 152, 111, 112: phần phế liệu thu hồi Nợ TK 154 (chi tiết SXC) phần tính vào giá thành sản phẩm Có TK 154 ( chi tiết sản phẩm hỏng) b.Đối với sản phẩm hỏng định mức cho phép Nợ TK 152, 111, 112 phần phế liệu thu hồi Nợ TK 811 phần tính trừ vào thu nhập Nợ TK 138 ( 1388) phần bồi thường phải thu Có TK 154 ( chi tiết sản phẩm hỏng) 5.Trường hợp sản phẩm tiêu thụ phát hỏng + Nếu thời gian bảo hành chi phí sửa chữa hạch tốn vào chi phí bán hàng (coi chi phí bảo hành) Nợ TK 641, 335 ( trích trước) Có TK 152, 334, 214, 111… + Nếu người mua trả lại hàng: Nhập lại kho số sản phẩm hỏng người mua trả lại: Nợ TK 155 Có TK 632 Đồng thời hạch toán giảm doanh thu số hàng bán trả lại: Nợ TK 531 89 Nợ TK 333 Có TK 111,112,331 - Cơng ty vào phiếu đề nghị xuất kho để viết phiếu xuất kho NVL, sau tiến hành xuất kho hạch tốn vào cuối kỳ NVL thừa q trình sản xuất không nhập lại kho mà chuyển sang bán phế kiệu lại không tiến hành hạch tốn, đặc điểm sản xuất cơng ty khiến phần NVK thừa q trình sản xuất cần nhập lại kho hạch tốn để đảm bảo xác phần hạch tốn chi phí sản xuất Cơng ty hạch tốn phần NVL thừa sau: + Nếu thừa nhập lại kho kế toán ghi Nợ TK 152 Có TK 621 + Nếu thừa để lại phân xưởng sử dụng cho kỳ sau kế tốn ghi đỏ để giảm chi phí NVL sử dụng kỳ Nợ TK 621 Chi phí NVL trực tiếp ( Chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí) Có TK 152 Nguyên vật liệu Đầu kỳ kế toán sau, kế tốn ghi tăng chi phí NVL trực tiếp Nợ TK 621: Chi phí NVLtrực tiếp ( Chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí) CóTK 152:ngun,vật liệu - Cơng ty cần hạch tốn phần phế liệu( sản phẩm hỏng khơng sửa chữa NVL khơng tái sử dụng được) sau bán thu hồi lại sau: Nếu bán thẳng không qua nhập kho: + Ghi doanh thu bán: Nợ TK 111, 112, 131, (Tổng giá tốn) Có TK 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp (33311) 90 + Kết chuyển giá vốn hàng bán ghi giảm chi phí: Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán Có TK 154 : Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Nếu qua nhập kho: + Khi nhập kho, ghi: Nợ TK 152 : Nguyên liệu, vật liệu Có TK 154 : Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang +Khi bán, ghi Nợ TK 111, 112, 131, (Tổng giá tốn) Có TK 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp (33311) Đồng thời kết chuyển giá vốn hàng bán: Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán Có TK 152 : Nguyên liệu, vật liệu - Thực trích hạch tốn phần trích trước lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất việc cần thiết khơng ảnh hưởng tới phần hạch tốn chi phí cụ thể chi phí trả trước mà chế độ công nhân viên công ty.Cơng ty nên thực trích hạch tốn phần trích trước lương nghỉ phép cho cơng nhân sau: Hàng năm theo quy định công nhân danh sách doanh nghiệp nghỉ phép mà hưởng đủ lương.Tiền lương nghỉ phép tính vào chi phí sản xuất cách hợp lý ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm Nếu doanh nghiệp bố trí cho cơng nhân nghỉ đặn năm tiền lương nghỉ phép tính trực tiếp vào chi phí sản xuất (như tính tiền lương chính) Nếu doanh nghiệp khơng bố trí cho cơng nhân nghỉ phép đặn năm, để đảm bảo cho giá thành không bị đột biến tăng lên, tiền lương nghỉ phép công 91 nhân tính vào chi phí sản xuất thơng qua phương pháp trích trước theo kế hoạch Cuối năm tiến hành điều chỉnh số trích trước theo kế hoạch cho phù hợp với số thực tế tiền lương nghỉ phép Trích trước tiền lương nghỉ phép thực công nhân trực tiếp sản xuất Tỷ lệ trích trước theo kế hoạch tiền lương công nhân sản xuất = Tổng tiền lương nghỉ phép phải trả cho công nhân sản xuất theo kế hoạch năm/Tổng tiền lương phải trả cho cơng nhân sản xuất theo kế hoạch năm Tổng tiền lương nghỉ phép phải trả cho công nhân theo kế hoạch năm = Số công nhân doanh nghiệp * Mức lương bình qn cơng nhân sản xuất * Số ngày nghỉ phép thường niên công nhân sản xuất Tài khoản sử dụng: TK 335 “Chi phí phải trả” Số dư đầu kỳ: khoản trích trước chưa sử dụng hết tồn đầu kỳ - Các khoản chi phí thực tế phát sinh tính vào chi phí phải trả - Các khoản chi phí trích trước vào chi phí sản xuất kinh doanh - Số chênh lệch chi phí phải trả > số chi phí thực tế ghi giảm chi phí Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có Số dư cuối kỳ: Khoản trích trước chưa sử dụng hết tồn cuối kỳ Định khoản nghiệp vụ phát sinh (1) Hàng tháng vào kế hoạch, tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép cơng nhân sản xuất : Nợ TK 622 Có TK 335 (2) Khi thực tế phát sinh tiền lương nghỉ phép phải trả cho công nhân sản xuất : Nợ TK 335 Có TK 334 92 (3) Khi trích trước tiền lương nghỉ phép kế tốn chưa trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo khoản lương Do đó, xác định tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả kế tốn tiến hành trích BHXH, BHYT, KPCĐ số tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả : Nợ TK 622 : Phần tính vào chi phí Nợ TK 334 : Phần khấu trừ vào lương Có TK 338 : Trích số tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả (4) Cuối năm, tiến hành điều chỉnh số trích trước theo số thực tế phải trả Nếu có chênh lệch xử lý sau: + Nếu Số thực tế phải trả > số trích trước, kế tốn tiến hành trích bổ sung phần chênh lệch vào chi phí : Nợ TK 622 Có TK 335 + Nếu Số thực tế phải trả < số trích trước, kế tốn hồn nhập số chênh lệch để ghi giảm chi phí : Nợ TK 335 Có TK 622 - Hiện cơng ty mơi có kế tốn viên kế tốn trưởng cơng việc nhiều chồng chéo lên nhau, dẫn tới kế tốn viên bị áp lực cơng việc nên có sai sót khơng đáng có q trình hạch tốn.Cơng ty nên tuyển dụng them kế tốn viên phân chia cơng việc cụ thể giảm bớt gánh nặng cơng việc cho kế tốn viên 4.2.Một số kiến nghị khác 93 - Hiện cơng ty chưa thực chưa có bảng tổng hợp số liệu chi tiết NVL nên bổ sung phần sổ vào q trình hạch tốn để q trình hạch tốn chi phí dễ dàng xác Mẫu bảng tổng hợp NVL: 94 Đơn vị: Công ty Cổ Phần Hưng Hà ĐC: Thọ Sơn - Việt Trì- Phú Thọ BẢNG TỔNG HỢP, SỐ LIỆU CHI TIẾT Tài khoản 152: nguyên liệu, vật liệu Tháng …năm… Tên NVL ĐVT Giá ĐV Số dư đầu kỳ Số Số lượng tiền Phát sinh kỳ Nhập ( Nợ) Xuất( Có) Số lượng Số tiền Số lượng Số dư cuối kỳ Số Số lượng tiền Số tiền Tổng cộng Đưa bảng tổng hợp vào q trình hạch tốn tác kế toán dễ dàng đối chiếu kiểm tra số lượng NVL xuất dung cho sản xuất không dùng hết nhập lại kho tháng, giúp giảm thiểu sai sót việc hạch tốn chi phí NVL trực tiếp nói riêng NVL nói chung - Tác giả nhận thấy tiêu thức phân bổ NVL công chưa sát thực nên công ty thực phân bổ chi phí NVL sau: Tiêu thức phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực số lượng sản phẩm chưa phù hợp loại sản phẩm chiếm lượng nguyên phụ liệu khác nhau, phân bổ đẩy giá thành mặt hàng chiếm lượng nguyên phụ liệu lên cao ngược lại, dẫn đến đánh giá sai lầm đóng góp vào lợi nhuận mặt hàng khơng có liệu xác việc lập kế hoạch sản xuất.Vì cơng ty nên lựa chọn tiêu thức số lượng sản phẩm, số lượng sản phẩm quy chuẩn theo hệ số (trọng số sản phẩm) 95 Bộ phận chuẩn bị sản xuất tiến hành lấy lượng nguyên phụ liệu mặt hàng tốn nguyên phụ liệu Sau tính tốn dựa vào lượng ngun phụ liệu mặt hàng để xây dựng trọng số thích hợp cho sản phẩm, trọng số xây dựng dựa vào kết cấu lượng nguyên phụ liệu dùng cho sản xuất sản phẩm Sau lấy số lượng mặt hàng kỳ nhân với hệ số mặt hàng tương ứng cộng tổng số lượng sản phẩm lại Lấy tổng chi phí cần phân bổ chia cho tổng số lượng sản phẩm chuẩn ta chi phí sản phẩm chuẩn.Bước cuối ta lấy số sản phẩm quy chuẩn sản phẩm nhân với chi phí sản phẩm chuẩn Làm theo cách chi phí nguyên phụ liệu tính xác cho sản phẩm Với mong muốn cơng tác tổ chức quản lý cơng ty nói chung cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng cơng ty Cổ Phần Hưng Hà thực chặt chẽ hiệu cao Em mạnh dạn đưa số ý kiến Tuy nhiên trình độ thời gian thực tập có hạn nên giải pháp em đưa chưa giải pháp tối ưu, mong Q thầy góp ý để khóa luận em thêm hoàn thiện 96 KẾT LUẬN Trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc Tế tình trạng kinh tế gặp khủng hoảng phát triển nay, việc trì khẳng định thương hiệu doanh nghiệp trẻ lĩnh vực ngành nghề không đơn giản dễ dàng.Với sức trẻ nhiệt huyết ban lãnh đạo cơng ty tồn thể cán cơng nhân viên công ty, Công ty Cổ Phần Hưng Hà chắn tìm chỗ đứng vững thị trường nước khẳng định tên tuổi Qua hai tháng thực tập công ty Cổ Phần Hưng Hà khoảng thời gian vơ hữu ích.Q trình tiếp cận thực tế cơng tác kế tốn giúp em củng cố kiến thức học đào sâu lý thuyết hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm.Qua thấy tồn tiến công việc hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp.Với nhận thức biện pháp trình bày, em mong đóng góp vài ý kiến hữu ích cho doanh nghiệp Với thời gian thực tập không dài thời gian viết khóa luận ngắn nên khóa luận tốt nghiệp em không tránh khỏi khiếm khuyết cần bổ sung, sửa chữa Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cùngcác anh chị phòng kế tốn tài tồn thể anh chị cơng ty Cổ Phần Hưng Hà để khóa luận em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty Cổ Phần Hưng Hà trực tiếp phòng Kế Tốn cơng ty nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành khóa luận.Cảm ơn thầy hướng dẫn Khoa Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường đặc biệt Th.S.Nguyễn Ngọc Toản ln bên cạnh đóng góp ý kiến giúp em hồn thành tốt khóa luận DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Tài liệu Thông tin sơ lược Công ty Cổ Phần Hưng Hà Tham khảo thông tư 200/2014/ TT-BTC Giáo trình Kế tốn tài doanh nghiệp (Trường ĐH Tài Ngun Mơi Trường Hà Nội) Giáo trình Phân tích báo cáo tài (Trường Học viện Tài chính) Bộ tài (2006),Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng năm 2006 ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp,Hà Nội, Nhà xuất Tài chính.Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Nguyễn Đức Mạnh, năm 2011 Kế toán tập hợp chi phi sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ Phần An Thiên, Khóa luận tốt nghiệp trường Đại Học Cần Thơ 7Nguyễn Thanh Hằng, Năm 2011,Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ Phần Bình Vinh , Khóa luận tốt nghiệp trường Đại Học Hùng Vương 8.Đỗ Thị Minh Nguyệt, Năm 2011, Kế tốn tập hợp chi phi sản xuất tính giá thành sản phẩm công tyTNHH SX & TM Sao Đỏ, Khóa luận tốt nghiệp trường Đại Học Sao Đỏ 9.Đào Thị Dung, Năm 2011, Hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng tyTNHH DAEWOO STC & Apparel, Khóa luận tốt nghiệp trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng 10.Nguyễn Thị Hằng Tiên, Năm 2011, Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng tyTNHH SXTM Lưu Đức Tài.Khóa luận tốt nghiệp trường Đại Học Hùng Vương 11.Vũ Duy Tiến, Năm 2011, Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần TNHH MTV may mặc Bình Dương,Khóa luận tốt nghiệp trường Đại HọcBình Dương 12.Nguyễn Thị Trang, Năm 2012, Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công tycổ phần may thương mại Mỹ Hưng Khóa luận tốt nghiệp trường Đại Học dân lập Đơng Đơ 13.Bùi Thị Hương Sen, Năm 2012,Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công tyCổ Phần sản xuất – thương mại may Sài Gòn, Khóa luận tốt nghiệp trườngĐại Học Sài Gòn 14.Nguyễn Thị Thu Trang, năm 2013,Kếtốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên xi măng VICEM Hải Phòng ,Khóa luận tốt nghiệp trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng 15 Bùi Thị Thu Thảo, năm 2014,Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phầnXây Dựng Thương Mại CMD Việt Nam, khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Thương Mại 16.Nguyễn Thị Minh Trang, năm 2014,Kếtoán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm NHÀ MÁY GẠCH BÊTƠNG DCB, Khóa luận tốt nghiệp trường Đại Học Đà Nẵng ... vụ kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tập hợp tất chi phí phát sinh để sản xuất tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp theo nội dung, công dụng chi phí Tính giá. .. 2: Cơ sở lý luận kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Chương 3: Thực trạng hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Cổ... hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chỉ xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành tiến hành tính tốn chi phí sản xuất giá thành xác, kịp thời 24 Chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, NGHIÊN CỨU CỦA KHÓA LUẬN, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, 2 . Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, Tài khoản sử dụng:, CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HÀ, - Lãnh đạo công ty: Chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty., CHƯƠNG4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HÀ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay