Báo cáo thực tập tốt nghiệp tính giá thành công ty TNHH sắt thép ConnexAiko

76 44 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG PHÂN HIỆU KINH TẾ TÀI CHÍNH – KHOA KINH TẾ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP SẮT THÉP CONNEX – AIKO GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH SVTH: NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU MSSV: 1570032001 LỚP: 15LCK0301 NGÀNH: KẾ TOÁN NIÊN KHOÁ 2015 – 2017 LỜI CẢM ƠN Thông qua chuyên đề tốt nghiệp em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến thầy mơn kế tốn – khoa kinh tế trường Đại Học Bình Dương dạy dỗ truyền đạt kiến thức thời gian em học tập tại trường, đặc biệt Cô Dương Thị Ngọc Bích dìu dắt, hướng dẫn em tận tình trình viết báo cáo, giúp em khắc phục sai sót mình trình thực hành tiếp cận, tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty Qua báo cáo em xin gửi lời cám ơn đến Ban Giám Đốc Công Ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex - Aiko Cám ơn anh chị phòng Kế tốn, đặc biệt chị kế toán trưởng Phạm Thị Thanh Tuyền giúp đỡ em nhiều trình thực tập tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty cung cấp số liệu, chứng từ minh họa để em hoàn thành báo cáo Do thời gian thực tập có hạn khả kiến thức thân hạn chế nên báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót Em kính mong thầy giáo anh chị phòng kế tốn Cơng ty đóng góp ý kiến để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Ngày ……… Tháng … … Năm ….… Xác nhận đơn vị thực tập NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN STT Các mục cần chấm điểm Báo cáo tổng hợp (10 mục – phần I) Phỏng vấn chuyên gia thực tế Bài tập tình huống Bộ hồ sơ tài chính liên quan đến công ty thực tập Hình thức Chuyên đề tốt nghiệp Tổng cộng Điểm sô MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN iii PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SẮT THÉP CONNEX – AIKO .2 1.1 Tổng quan về công ty 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.1.2 Chức hoạt động: 1.1.3 Nhiệm vụ phương hướng phát triển công ty: .4 1.1.4 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại công ty TNHH CN SẮT THÉP CONNEX-AIKO .5 1.1.5 1.2 Những thuận lợi khó khăn công ty .6 Bộ máy tổ chức của công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko 1.2.1 Cơ cấu tổ chức 1.2.2 Sơ đồ máy tổ chức quản lý .8 1.2.3 Chức nhiệm vụ phòng ban .8 1.3 Tình hình nhân sự của công ty 10 1.3.1 Ưu điểm: .11 1.3.2 Nhược điểm 12 1.4 Tình hình doanh sô của công ty 12 1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán .13 1.5.1 Sơ đồ tổ chức 13 1.5.2 Đặc điểm nhiệm vụ phòng kế toán 14 1.5.3 Chức năng, nhiệm vụ phận 14 1.5.4 Nhận xét về công tác tổ chức phòng kế tốn cơng ty 16 1.6 Hệ thông thông tin kế toán công ty .17 1.6.1 Trình tự ghi sổ kế toán máy vi tính 18 1.6.2 Nhận xét: .20 1.7 Tổ chức nghiệp vụ kế toán tại Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex – Aiko .20 1.7.1 Chế độ kế tốn áp dụng tại cơng ty .20 1.7.2 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 21 1.7.3 Tở chức nghiệp vụ kế tốn tởng hợp, kế tốn chi tiết tại cơng ty 24 1.8 Nghiệp vụ lập báo cáo tài chính 28 1.9 Tổ chức kế toán quản trị tại công ty .32 1.9.1 Cơng tác tở chức kế tốn quản trị tại công ty 32 1.9.2 Nhận xét 33 1.10 Kết luận về công tác kế toán tại doanh nghiệp 34 1.10.1 Những mặt tốt 34 1.10.2 Những tồn tại yếu kém .35 1.10.3 Kiến nghị 35 PHẦN 2: THỰC HIỆN PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO, CÁC CHUYÊN VIÊN LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY 36 2.1 Thực hiện phỏng vấn 36 2.1.1 Phỏng vấn Kế Toán Trưởng 36 2.1.2 Phỏng vấn Kế Toán Viên 41 2.2 Bài học kinh nghiệm rút sau đợt thực tập 45 2.2.1 Bài học về xin thực tập 45 2.2.2 Bài học về thu thập thông tin tại phòng kế tốn ở cơng ty 45 2.2.3 Bài học về tổ chức nghiệp vụ kế toán 46 2.2.4 Bài học về giao tiếp tổ chức vấn 46 2.2.5 Bài học kinh nghiệm rút từ 02 lần vấn hai đối tượng .47 2.2.6 Nguyện vọng về nghề nghiệp kế toán sau đợt thực tập .47 2.3 Đề xuất cho ngành học tại trường Đại Học Bình Dương 47 2.3.1 Đề xuất kiến nghị về môn học 47 2.3.2 Đề xuất về cách tổ chức thực tập 48 PHẦN 3: BÀI TẬP TÌNH HUỐNG .48 PHẦN – PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SẮT THÉP CONNEX – AIKO 69 DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VE Bảng 1:TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CÔNG TY TNHH CN SẮT THÉP CONNEX – AIKO 11 Bảng 2: TÌNH HÌNH DOANH SỐ CỦA CTY TNHH CN SẮT THÉP CONNEX – AIKO .13 Bảng 3: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NIÊN ĐỘ 2016 CỦA CTY TNHH CÔNG NGHIỆP SẮT THÉP CONNEX – AIKO 32 Hình 1: QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM KÉT SẮT TẠI CÔNG TY TNHH CN SẮT THÉP CONNEX – AIKO Hình 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY Hình 3: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY .14 Hình 4: SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ KẾ TOÁN TRÊN MÁY .19 Hình 5: SƠ ĐỒ GHI SỔ THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG TẠI CTY 22 Hình 6: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU 25 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: ThS DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH LỜI MỞ ĐẦU Trong xu hội nhập Kinh tế quốc tế, Việt Nam dần lên khẳng định bắt nhịp với phát triển giới Bình Dương với địa thuận lợi có chính sách đãi ngộ trải thảm để nhằm mục đích thu hút nhà đầu tư nước hợp tác, thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đa dạng hóa thành phần kinh tế, thực hiện mục tiêu Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước mà Đảng Nhà nước ta đặt Kinh tế phát triển thì nhu cầu người dân ngày nâng lên, đòi hỏi doanh nghiệp phải ln đởi mới, nâng cao về chất lượng lẫn mẫu mã sản phẩm để cạnh tranh thị trường Và Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex – Aiko doanh nghiệp Bộ máy kế tốn cơng ty phát huy hiệu quả, giúp quản lý chặt chẽ vốn, tài sản, chi phí sản xuất cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác cho Ban giám đớc Cơng tác kế tốn cơng ty ln ln phát huy tớt vai trò, đảm bảo thực hiện chế độ kế toán hiện hành, cập nhật đầy đủ thay đởi quy định liên quan đến kế tốn… Vì vậy, em chọn công ty làm nơi thực tập để tìm hiểu thực tế cơng tác hạch tốn kế tốn Sau thời gian thực tập em hồn thành báo cáo thực tập Báo cáo thực tập gồm ba phần: - Phần 1: Giới thiệu về Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex – Aiko công tác kế toán - Phần 2: Thực hiện vấn lãnh đạo, chun viên làm cơng tác kế tốn -tài chính tại Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex – Aiko - Phần 3: Bài tập tình huống chuyên ngành Em mong nhận ý kiến nhận xét thầy cô hướng dẫn anh chị nhân viên phòng kế tốn để viết hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SẮT THÉP CONNEX – AIKO CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: ThS DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH Nợ TK 214: 30.000 Nợ TK 811: 50.000 Có TK 211: 80.000   Chi phí nhượng bán: Nợ TK 811: 3.000 Có TK 111: 3.000 Thu tiền nhượng bán: Nợ TK 112: 66.000 Có TK 711: 60.000 Có TK 3331: 6.000 16 Ngân hàng gửi giấy báo về khoản trả lãi tiền vay 10.000 thu lãi tiền gửi 20.000  Trả lãi vay: Nợ TK 635: 10.000 Có TK 112: 10.000  Thu lãi tiền gửi: Nợ TK 112: 20.000 Có TK 515: 20.000 17 Tính kết chuyển lãi lỗ vào cuối kỳ   Kết chuyển doanh thu: Nợ TK 511: 10.000 Có TK 5211: 10.000 Nợ TK 511: 690.000 Nợ TK 515: 20.660 Nợ TK 711: 60.000 Có TK 911: 770.660 Kết chuyển chi phí: Nợ TK 911: 433.312,5 53 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP      GVHD: ThS DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH Có TK 632: 264.562,5 Có TK 635: 10.000 Có TK 641: 59.050 Có TK 642: 46.700 Có TK 811: 53.000 LN trước thuế: (690.000 + 20.660 + 60.000) – (264.562,5 + 10.000 + 59.050 + 46.700 + 53.000) = 337.347,5 Thuế TNDN = 337.347,5 x 20% = 67.469,5 Chi phí thuế TNDN: Nợ TK 8211: 67.469,5 Có TK 3334: 67.469,5 Kết chuyển thuế TNDN: Nợ TK 911: 67.469,5 Có TK 8211: 67.469,5 Lợi nhuận sau thuế = 337.347,5 - 67.469,5 = 269.878 Nợ TK 911: 269.878 Có TK 421: 269.878 18 Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đầu ra, sớ thuế phải nộp doanh nghiệp rút tiền gửi ngân hàng nộp hết vào cuối kỳ  Tổng thuế GTGT đầu vào khấu trừ kỳ 3.000 + 250 + 2.000 + 10.000 + 500 + 800 = 16.550     Tổng thuế GTGT đầu kỳ = 70.000 + 6.000 – 1.000 = 75.000 Khấu trừ thuế GTGT kỳ: Nợ TK 3331: 16.550 Có TK 1331: 16.550 Sớ thuế phải nộp kỳ = 75.000 – 16.550 = 58.450 Nộp thuế: Nợ TK 3331: 58.450 Có TK 112: 58.450 Phản ánh tình hình vào các tài khoản có liên quan (Biết Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%) TK 111 TK 112 54 TK 338 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 80.000 GVHD: ThS DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH 110.000 20.000 5.250 200.000 22.000 3.000 (3382) 10.500 770.000 32.340 38.250 (3383) 66.000 110.000 6.750 (3384) 20.000 3.000 (3386) 3.000 10.000 58.450 - 18.750 61.250 TK 331 33.000 1.056.000 232.790 51.000 933.210 71.000 TK 211 40.000 140.000 33.000 100.000 8.800 10.000 TK 414 110.000 80.000 110.000 80.000 110.000 40.000 33.000 41.800 150.000 48.800 210.000 TK 153 10.000 20.000 - TK 155 40.000 264.562,5 264.562,5 20.000 40.000 40.000 TK 214 30.000 10.000 - 70.000 30.000 10.000 264.562,5 264.562,5 30.000 30.000 70.000 80.000 55 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TK 421 GVHD: ThS DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH TK 154 50.000 50.000 269.878 220.500 TK 411 190.000 264.562,5 110.000 310.000 269.878 220.500 319.878 5.937,5 TK 152 30.000 30.000 58.000 5.000 264.562,5 420.000 610.000 TK 1331 TK 213 3.000 50.000 250 50.000 2.000 16.550 10.000 50.000 TK 515 500 660 800 35.000 58.000 7.000 16.550 20.660 20.660 - TK 621 47.500 16.550 20.660 20.660 47.500 TK 627 10.500 TK 242 10.000 5.000 10.000 5.000 5.000 47.500 47.500 4.000 98.900 40.000 5.000 9.400 56 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TK 622 60.000 GVHD: ThS DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH 30.000 TK 632 74.100 14.100 98.900 74.100 150.000 TK 5211 10.000 10.000 15.750 15.750 264.562,5 264.562,5 264.562,5 98.900 74.100 TK 334 264.562,5 TK 511 10.000 700.000 690.000 150.000 10.000 10.000 700.000 700.000 134.250 TK 641 2.000 30.000 TK 642 2.000 59.050 20.000 7.050 4.700 20.000 20.000 59.050 59.050 46.700 46.700 TK 3331 1.000 70.000 16.550 6.000 58.450 46.700 76.000 76.000 - TK 131 11.000 TK 811 50.000 53.000 57 TK 711 60.000 60.000 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: ThS DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH 3.000 11.000 53.000 53.000 60.000 60.000 11.000 TK 635 TK 8211 TK 3334 10.000 10.000 67.469,5 67.469,5 67.469,5 10.000 10.000 67.469,5 67.469,5 67.469,5 67.469,5 TK 911 264.562,5 10.000 59.050 46.700 53.000 67.469,5 269.878 770.660 770.660 58 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: ThS DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH Đơn vị tính: Việt Nam đồng SỐ HIỆU TK 111 1111 112 1121 Tên tài khoản Sô dư đầu tháng NỢ Phát sinh tháng CÓ NỢ CĨ Sơ dư ci tháng NỢ CĨ Tiền mặt 80.000.000 - - 18.750.000 61.250.000 Tiền Việt Nam 80.000.000 - - 18.750.000 61.250.000 Tiền gửi Ngân hàng 110.000.000 1.056.000.000 232.790.000 933.210.000 Tiền Việt Nam 110.000.000 1.056.000.000 232.790.000 933.210.000 - - 131 Phải thu của khách hàng - - - 11.000.000 - 11.000.000 133 Thuế GTGT được khấu trừ - - 16.550.000 16.550.000 - - 1331 Thuế GTGT khấu trừ hàng hóa, dịch vụ - 16.550.000 16.550.000 - - - 152 Nguyên liệu, vật liệu 30.000.000 - 35.000.000 58.000.000 7.000.000 - 153 Công cụ, dụng cụ 10.000.000 - 40.000.000 10.000.000 40.000.000 - 1531 Công cụ, dụng cụ 10.000.000 40.000.000 10.000.000 40.000.000 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 50.000.000 - 220.500.000 264.562.500 5.937.500 - 155 Thành phẩm 30.000.000 - 264.562.500 264.562.500 30.000.000 - - 59 - CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1551 Thành phẩm nhập kho 30.000.000 211 Tài sản cô định hữu hình 140.000.000 2111 Nhà cửa, vật kiến trúc 140.000.000 213 2133 Tài sản cô định vô hình Bản quyền, sáng chế 214 Hao mòn tài sản định 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 242 24201 331 Phải trả cho người bán 333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33311 3334 334 - - - - - - Chi phí trả trước Chi phí trả trước ngắn hạn < 12 tháng GVHD: ThS DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH Kinh phí cơng đồn 3383 Bảo hiểm xã hội 3384 50.000.000 - 50.000.000 - 50.000.000 - - 5.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 40.000.000 33.000.000 41.800.000 - 48.800.000 - 76.000.000 143.470.000 - 67.470.000 76.000.000 76.000.000 - 67.470.000 - - - - 15.750.000 150.000.000 15.750.000 150.000.000 - 51.000.000 20.000.000 - - 10.000.000 - 3382 210.000.000 - - - 80.000.000 70.000.000 Thuế thu nhập doanh nghiệp Phải trả, phải nộp khác 150.000.000 30.000.000 - 338 210.000.000 50.000.000 - - 80.000.000 40.000.000 - Phải trả công nhân viên 150.000.000 - 70.000.000 Thuế GTGT đầu 3341 30.000.000 30.000.000 - Phải trả người lao động 264.562.500 40.000.000 - 264.562.500 - 80.000.000 80.000.000 - 67.470.000 - 134.250.000 134.250.000 - 71.000.000 3.000.000 3.000.000 38.250.000 38.250.000 Bảo hiểm y tế 6.750.000 6.750.000 3386 Bảo hiểm thất nghiệp 3.000.000 3.000.000 3388 Phải trả phải nộp khác 411 Vôn đầu tư của chủ sở hữu 4111 Vớn góp chủ sở hữu 20.000.000 - 20.000.000 190.000.000 190.000.000 60 - 420.000.000 420.000.000 - 610.000.000 610.000.000 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 414 Quỹ đầu tư phát triển 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi 4211 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước 4212 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 511 5111 - GVHD: ThS DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH 110.000.000 110.000.000 - - - 50.000.000 - 269.878.000 - 319.878.000 50.000.000 - - - - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - - 700.000.000 700.000.000 Doanh thu bán hàng hóa - - 700.000.000 700.000.000 515 Doanh thu hoạt động tài chính - - 20.660.000 20.660.000 - - 521 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 10.000.000 10.000.000 - - Chiết khấu thương mại - - 10.000.000 10.000.000 621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - - 47.500.000 47.500.000 - - 622 Chi phí nhân công trực tiếp - - 74.100.000 74.100.000 - - 627 Chi phí sản xuất chung - - 98.900.000 98.900.000 - - 632 Giá vôn hàng bán - - 264.562.500 264.562.500 - - 635 Chi phí tài chính - - 10.000.000 10.000.000 - - 641 Chi phí bán hàng - - 59.050.000 59.050.000 - - 642 Chi phí quản ly doanh nghiệp - - 46.700.000 46.700.000 - - 711 Thu nhập khác - - 60.000.000 60.000.000 - - 811 Chi phí khác - - 53.000.000 53.000.000 - - 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - - 67.470.000 67.470.000 - - 8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành 67.470.000 67.470.000 911 Xác định kết quả kinh doanh 5211 Tổng cộng: - - - 269.878.000 - 50,000 - 269.878.000 - - - - - - - - 770.660.000 770.660.000 - - 450,000 450,000 4.389.964.500 4.389.964.500 1,342,398 1,342,398 61 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: ThS DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH Người ghi sở Kế tốn trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) Giám Đốc (ký, họ tên, đóng dấu) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính: Việt Nam đồng TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112) Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129) Chứng khốn kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139) Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu về cho vay ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn khác Tài sản thiếu chờ xử lý Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tờn kho (140 = 141 + 149) MÃ SỐ T MINH SỐ C NĂM SỐ Đ NĂM 100 1.082.398.000 310.000.000 110 994.460.000 190.000.000 111 112 V.01 - - 120 V.02 - - 121 - - 122 - - 123 - - 130 - - 131 132 133 - - 134 - - 135 136 137 139 140 62 V.03 82.938.000 120.000.000 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: ThS DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH Hàng tờn kho Dự phòng giảm giá hàng tờn kho (*) 141 149 V.04 V Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 154 + 158) Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác 150 5.000.000 - 151 152 153 5.000.000 - - 154 - - 155 - - B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219) Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu về cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản định (220 = 221 + 224 + 227 + 230) Tài sản cô định hữu hình (221 = 222 + 223) - Nguyên giá 210 - - 211 212 213 214 215 216 219 - - - - - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cô định thuê tài chính (224 = 225 + 226) - Nguyên giá - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cô định vô hình (227 = 228 + 229) - Nguyên giá - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) III Bất đợng sản đầu tư (240 = 241 + 242) - Nguyên giá - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài V.05 82.938.000 - 180.000.000 V.06 V.07 220 120.000.000 - 100.000.000 180.000.000 100.000.000 130.000.000 100.000.000 222 210.000.000 140.000.000 223 (80.000.000) (40.000.000) 221 224 V.08 V.09 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 63 V.10 V.12 V.11 - - - - 50.000.000 - 50.000.000 - - CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP hạn Chi phí xây dựng dở dang GVHD: ThS DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH 242 - - V Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259) Đầu tư vào công ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vớn vào đơn vị khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268) Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 250 - - 251 252 253 - - 254 - - 255 - - 260 - - I Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + + 319 + 320 + 323) Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 13 Quỹ bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ II Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + + 338 + 339) Phải trả người bán dài hạn 261 262 263 268 270 V.13 1.262.398.000 410.000.000 300 332.520.000 60.000.000 310 332.520.000 60.000.000 48.800.000 11.000.000 67.470.000 134.250.000 - 40.000.000 - 311 312 313 314 315 316 V.14 V.21 V.15 V.16 V.17 317 318 319 320 321 322 323 - V.18 71.000.000 - 20.000.000 - 324 - - 330 - - 331 - - 64 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: ThS DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội về vốn kinh doanh Phải trả dài hạn nội Doanh thu chưa thực hiện dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài chính dài hạn Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12 Dự phòng phải trả dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ B VỐN CHỦ SỬ HỮU (400=410+430) I Vôn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hới đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí và quỹ khác Nguồn kinh phí Ng̀n kinh phí hình thành TSCĐ TỞNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 V.19 V.20 V.21 929.878.000 929.878.000 610.000.000 319.878.000 421a 421b 422 430 431 432 - V.23 440 Người ghi sở Kế tốn trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) 65 - - 350.000.000 350.000.000 110.000.000 50.000.000 50.000.000 319.878.000 1.262.398.000 410.000.000 Giám Đốc (ký, họ tên, đóng dấu) CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: ThS DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH PHẦN – PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SẮT THÉP CONNEX – AIKO 66 ... làm nơi thực tập để tìm hiểu thực tế cơng tác hạch tốn kế tốn Sau thời gian thực tập em hoàn thành báo cáo thực tập Báo cáo thực tập gồm ba phần: - Phần 1: Giới thiệu về Công ty TNHH Công Nghiệp... gia cơng kinh doanh sắt thép: 80.000tấn/ năm Hiện nay, Công ty TNHH CN SẮT THÉP CONNEX-AIKO công ty sản xuất két sắt, ở khóa loại có uy tín hàng đầu nước quốc tế Công ty ký hợp đồng với... XUẤT SẢN PHẨM KÉT SẮT TẠI CÔNG TY TNHH CN SẮT THÉP CONNEX – AIKO Hình 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY Hình 3: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY .14 Hình 4:
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp tính giá thành công ty TNHH sắt thép ConnexAiko, Báo cáo thực tập tốt nghiệp tính giá thành công ty TNHH sắt thép ConnexAiko, 1 Thực hiện phỏng vấn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay