Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

5 39 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:07

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Tuần: 26 Tiết : 55 ĐA THỨC A Mục tiêu: - Học sinh nhận biết đa thức thơng qua số ví dụ cụ thể - Biết thu gọn đa thức, tìm bậc đa thức B Chuẩn bị: - Bảng phụ ghi nội dung kiểm tra cũ C Tiến trình giảng: I.ổn định lớp (1') II Kiểm tra cũ: (5') (Giáo viên treo bảng phụ có nội dung kiểm tra cũ sau) Bài tập 1: Viết biểu thức biểu thị số tiền mua a) kg gà kg gan b) kg gà kg gan Biết rằng, giá gà x (đ/kg); giá ngan y (đ/kg) Bài tập 2: ghi nội dung tốn có hình vẽ trang 36 - SGK (học sinh làm tập 1, học sinh làm tập 2) III Bài mới: Hoạt động thày, trò - Sau học sinh làm xong, Đa thức (5') giáo viên đưa đa thức - Học sinh ý theo dõi Ghi bảng ? Lấy ví dụ đa thức Ví dụ: - học sinh lấy ví dụ xy 3x2  y2  xy  7x x2  y  ? Thế đa thức - Giáo viên giới thiệu hạng tử - Ta kí hiệu đa thức chữ - Học sinh ý theo dõi inh hoa ? Tìm hạng tử đa thức Ví dụ: P = 3x2  y2  xy  7x ?1 - Giáo viên yêu cầu học sinh làm ? * Chú ý: SGK Thu gọn đa thức - học sinh lên bảng làm bài, Xét đa thức: lớp làm vào (12') N  x2y  3xy  3x2y   xy  - Giáo viên nêu ý x 5 - Giáo viên đưa đa thức ? Tìm hạng tử đa thức - HS: có hạng tử ? Tìm hạng tử đồng dạng với - HS: hạng tử đồng dạng: x2y x2 y ; N (x2y  3x2y)  ( 3xy  xy)  N 4x2y  2xy  x 2 x  (  5) -3xy xy; -3 ? áp dụng tính chất kết hợp giao hoán, em cộng hạng tử đồng dạng lại - học sinh lên bảng làm, lớp làm vào ? Còn có hạng tử đồng dạng khơng - Học sinh trả lời  gọi đa thức thu gọn ? Thu gọn đa thức ?2 x y  xy  5xy 1  x  x 3    5x2y  x2y    3xy  xy  5xy      1    x  x       4  Q 5x2y  3xy  - Là cộng hạng tử đồng dạng 11 1  x2y  xy  x  lại với Bậc đa thức (10') - Giáo viên yêu cầu học sinh làm ? Cho đa thức M  x2y5  xy  y6  - Cả lớp làm bài, học sinh lên bảng làm  bậc đa thức M ?3 3 x y  xy  3x5  2 Q ( 3x5  3x5 )  x3y  xy2  2 Q  3x5  Q  ? Tìm bậc hạng tử có 3 x y  xy  2 Đa thức Q có bậc đa thức - HS: hạng tử x2y5 có bậc hạng tử -xy4 có bậc hạng tử y6 có bậc hạng tử có bậc ? Bậc đa thức - Là bậc cao hạng tử - Giáo viên cho hslàm ?3 - Cả lớp thảo luận theo nhóm (học sinh khơng đưa dạng thu gọn - giáo viên phải sửa) IV Củng cố: (12') Bài tập 24 (tr38-SGK) a) Số tiền mua kg táo kg nho 5x + 8y 5x + 8y đa thức b) Số tiền mua 10 hộp táo 15 hộp nho là: (10.12)x + (15.10)y = 120x + 150y 120x + 150y đa thức Bài tập 25 (tr38-SGK) (2 học sinh lên bảng làm) a) 3x2  x  1 2x  x2 (3x2  x2 )  (2x  2x2  x 1 x)  b) 3x2  7x3  3x3  6x3  3x2 (3x2  3x2 )  (7x3  3x3  6x3 ) 10x3 Đa thức có bậc V Hướng dẫn học nhà:(1') - Học sinh học theo SGK - Làm 26, 27 (tr38 SGK) - Làm 24  28 (tr13 SBT) - Đọc trước ''Cộng trừ đa thức'' Đa thức có bậc ... dụ đa thức Ví dụ: - học sinh lấy ví dụ xy 3x2  y2  xy  7x x2  y  ? Thế đa thức - Giáo viên giới thiệu hạng tử - Ta kí hiệu đa thức chữ - Học sinh ý theo dõi inh hoa ? Tìm hạng tử đa thức. .. xy  7x ?1 - Giáo viên yêu cầu học sinh làm ? * Chú ý: SGK Thu gọn đa thức - học sinh lên bảng làm bài, Xét đa thức: lớp làm vào (12') N  x2y  3xy  3x2y   xy  - Giáo viên nêu ý x 5 - Giáo. ..    4  Q 5x2y  3xy  - Là cộng hạng tử đồng dạng 11 1  x2y  xy  x  lại với Bậc đa thức (10') - Giáo viên yêu cầu học sinh làm ? Cho đa thức M  x2y5  xy  y6  - Cả lớp làm bài, học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức, Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay