Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

4 40 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:07

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ ĐA THỨC A Mục tiêu: - Học sinh nhận biết đa thức thông qua số ví dụ cụ thể - Biết thu gọn đa thức, tìm bậc đa thức B Chuẩn bị: - Bảng phụ ghi nội dung kiểm tra cũ C Tiến trình giảng: I.ổn định lớp (1') II Kiểm tra cũ: (5') (Giáo viên treo bảng phụ có nội dung kiểm tra cũ sau) Bài tập 1: Viết biểu thức biểu thị số tiền mua a) kg gà kg gan b) kg gà kg gan Biết rằng, giá gà x (đ/kg); giá ngan y (đ/kg) Bài tập 2: ghi nội dung tốn có hình vẽ trang 36 - SGK (học sinh làm tập 1, học sinh làm tập 2) III Bài mới: Hoạt động thầy - Sau học sinh làm Hoạt động trò Ghi bảng - Học sinh ý theo dõi Đa thức (5') xong, giáo viên đưa Ví dụ: đa thức xy 3x2  y2  xy  7x ? Lấy ví dụ đa thức x2  y  - học sinh lấy ví dụ - Ta kí hiệu đa thức ? Thế đa thức - Học sinh ý theo dõi - Giáo viên giới thiệu chữ in hoa hạng tử Ví dụ: ? Tìm hạng tử đa P = 3x2  y2  xy  7x thức ?1 * Chú ý: SGK - Giáo viên yêu cầu học - học sinh lên bảng làm Thu gọn đa thức sinh làm ?1 bài, lớp làm vào Xét đa thức: (12') x5 - Giáo viên nêu ý N  x2y  3xy  3x2y   xy  - Giáo viên đưa đa N  (x2y  3x2y)  (3xy  xy)  thức (3  5) ? Tìm hạng tử đa N  4x2y  2xy  x x2 thức - HS: có hạng tử ? Tìm hạng tử đồng - HS: hạng tử đồng dạng: dạng với x2y x2y ; Q 5x2y  3xy  đồng dạng lại x y  xy  5xy 1 -3xy xy; -3  x  x 3 - học sinh lên bảng làm,    5x2y  x2y    3xy  xy  5xy  lớp làm vào     1    x  x       4  ? Còn có hạng tử đồng - Học sinh trả lời dạng không 11 1  x2y  xy  x  - Là cộng hạng tử ? áp dụng tính chất kết hợp giao hốn, em cộng hạng tử  gọi đa thức thu gọn đồng dạng lại với ? Thu gọn đa thức - Cả lớp làm bài, học - Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng làm sinh làm ?2 ?2 Bậc đa thức (10') Cho đa thức M  x2y5  xy  y6   bậc đa thức M ?3 3 x y  xy  3x5  2 Q ( 3x5  3x5 )  x3y  xy2  2 Q  3x5  ? Tìm bậc hạng tử có đa thức - HS: hạng tử x2y5 có bậc 7, hạng tử -xy có bậc hạng tử y6 có bậc Q  3 x y  xy2  2 Đa thức Q có bậc hạng tử có bậc ? Bậc đa thức - Là bậc cao hạng tử - Giáo viên cho hs làm ? - Cả lớp thảo luận theo nhóm (học sinh khơng đưa dạng thu gọn giáo viên phải sửa) IV Củng cố: (12') Bài tập 24 (tr38-SGK) a) Số tiền mua kg táo kg nho 5x + 8y 5x + 8y đa thức b) Số tiền mua 10 hộp táo 15 hộp nho là: (10.12)x + (15.10)y = 120x + 150y 120x + 150y đa thức Bài tập 25 (tr38-SGK) (2 học sinh lên bảng làm) a) 3x2  x  1 2x  x2 b) 3x2  7x3  3x3  6x3  3x2 (3x2  x2 )  (2x  2x2  x)  x 1 Đa thức có bậc V Hướng dẫn học nhà:(1') - Học sinh học theo SGK - Làm 26, 27 (tr38 SGK) - Làm 24  28 (tr13 SBT) - Đọc trước ''Cộng trừ đa thức'' (3x2  3x2 )  (7x3  3x3  6x3 ) 10x3 Đa thức có bậc ... dạng lại với ? Thu gọn đa thức - Cả lớp làm bài, học - Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng làm sinh làm ?2 ?2 Bậc đa thức (10') Cho đa thức M  x2y5  xy  y6   bậc đa thức M ?3 3 x y  xy ... vào Xét đa thức: (12') x5 - Giáo viên nêu ý N  x2y  3xy  3x2y   xy  - Giáo viên đưa đa N  (x2y  3x2y)  (3xy  xy)  thức (3  5) ? Tìm hạng tử đa N  4x2y  2xy  x x2 thức - HS:...- Giáo viên giới thiệu chữ in hoa hạng tử Ví dụ: ? Tìm hạng tử đa P = 3x2  y2  xy  7x thức ?1 * Chú ý: SGK - Giáo viên yêu cầu học - học sinh lên bảng làm Thu gọn đa thức sinh làm ?1 bài,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức, Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay