XÁC ĐỊNH THỰC NGHIỆM HIỆU SUẤT GHI TUYỆT ĐỐI CỦA HỆ PHỐ KẾ PGNAA

49 41 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA KỸ THUẬT HẠT NHÂN NGUYỄN THỊ ĐÀI TRINH XÁC ĐỊNH THỰC NGHIỆM HIỆU SUẤT GHI TUYỆT ĐỐI CỦA HỆ PHỐ KẾ PGNAA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ HẠT NHÂN LÂM ĐỒNG, 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA KỸ THUẬT HẠT NHÂN NGUYỄN THỊ ĐÀI TRINH - 1310556 XÁC ĐỊNH THỰC NGHIỆM HIỆU SUẤT GHI TUYỆT ĐỐI CỦA HỆ PHỐ KẾ PGNAA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ HẠT NHÂN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS PHẠM NGỌC SƠN KHÓA 2013 - 2018 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc ba mẹ em Cảm ơn ba mẹ dành cho em tốt đẹp để em có hội cắp sách đến lớp may mắn đến hôm để viết lời Cảm ơn ba mẹ đồng hành em bước đường em Để hồn thành khóa luận em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban lãnh đạo Khoa kỹ Thuật Hạt Nhân – Trường Đại học Đà Lạt tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt q trình học tâp, nghiên cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Các Thầy Cơ Khoa Trường tận tình truyền đạt kiến thức giúp đỡ em suốt năm học Đặc biệt, em xin thể lòng biết ơn đến TS Phạm Ngọc Sơn, cảm ơn thầy tạo điều kiện cho em thực tập làm quen hiểu biết số thiết bị, máy móc Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt Cảm ơn thầy bỏ thời gian quý báu để hướng dẫn em suốt khoảng thời gian thực khóa luận Cuối em xin cảm ơn bạn yêu quý em, cảm ơn bạn giúp đỡ động viên em suốt thời gian thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Đà Lạt, tháng 12 năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Đài Trinh i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ vi LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Các đặc điểm số hệ phân tích PGNAA giới 1.2 Hệ thiết bị PGNAA lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 1.2.1 Kênh ngang số lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 1.2.2 Chùm nơtron phin lọc nhiệt KS2 1.2.3 Hệ che chắn dẫn dòng nơtron 1.2.4 Hệ phổ kế dùng đầu dò HPGe 1.3 Đầu dò Germanium siêu tinh khiết 10 1.3.1 Giới thiệu đầu dò HPGe 10 1.3.2 Cơ chế hoạt động đầu dò để ghi nhận gamma 10 1.3.3 Buồng chì 10 1.3.4 Bình làm lạnh 11 1.4 Phổ biên độ xung 12 1.5 Độ phân giải lượng 13 1.6 Hiệu suất đo 14 1.6.1 Định nghĩa hiệu suất 14 1.6.2 Các hình thức hiệu suất 15 1.6.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất ghi đầu dò 16 1.6.4 Đường cong hiệu suất 17 1.7 Cơ chế tương tác gamma với môi trường vật chất 17 1.7.1 Hấp thụ quang điện 18 ii 1.7.2 Tán xạ Compton 19 1.7.3 Hiệu ứng tạo cặp 20 CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 22 2.1 Bố trí thí nghiệm 22 2.1.1 Vị trí chiếu mẫu 22 2.1.2 Chuẩn bị mẫu 22 2.1.3 Chiếu mẫu 24 2.2 Hiệu chuẩn hệ phổ kế đo gamma tức thời 24 2.2.1 Chuẩn lượng 24 2.2.2 Chuẩn hiệu suất ghi 26 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Xử lý phổ gamma tức thời 29 3.2 Xử lý số liệu kết 30 KẾT LUẬN 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT PGNAA: Prompt gamma neutron activation analysis HPGe: High Purity Germanium FWHM: Full Width at Half Maximum KS2: Kênh số BGO: Bismuth Germanate (Bi4Ge3O12) ADC: Analog to Digital Converter MCA: Multi channel Analysis HV: Hight Voltage c/s/g: counts/seconds/gam IAEA: International Atomic Energy Agency iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Các đặc điểm số hệ phân tích PGNAA giới Bảng Đặc trưng nguồn gamma chuẩn 23 Bảng Các giá trị lượng xác suất phát tia gamma từ phản ứng 35 Cl(n,)36Cl, sử dụng để xác định hiệu suất ghi tuyệt đối 27 Bảng Giá trị hiệu suất theo lượng 32 Bảng Kết số liệu tính tốn sai số hiệu suất ghi 34 v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Hình Sơ đồ mặt cắt lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt Hình Sơ đồ hệ che chắn chuẩn trực bên KS2 Hình Mặt cắt hệ thống che chắn bảo đảm an toàn xạ bên KS2 Hình Hệ thiết bị dẫn dòng nơtron KS2 Hình Hệ phổ kế dung đầu dò HPGe khối điện tử Hình Sơ đồ cắt dọc hệ đầu dò-buồng chì (kích thước tính theo cm) 11 Hình Bình làm lạnh 11 Hình Phân bố độ cao xung gamma theo lượng nguồn 60Co 13 Hình Độ phân giải lượng detector 13 Hình 10 So sánh độ phân giải detector 14 Hình 11 Hiệu ứng quang điện 19 Hình 12 Sơ đồ tán xạ Compton 20 Hình 13 Cấu hình hệ PGNAA kênh lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt 22 Hình 14 Các nguồn gamma chuẩn 23 Hình 15 Đường chuẩn lượng đầu dò HPGe 25 Hình 16 Diện tích đỉnh 517 keV (màu đỏ) 29 Hình 17 Diện tích đỉnh 1951 keV (màu đỏ) diện tích đỉnh 1959 keV (màu xanh) 30 Hình 18 Phổ gamma tức thời từ phản ứng 35Cl(n,)36Cl thu vùng lượng từ 0-8000 keV với thời gian đo 4182 giây 30 Hình 19 Phổ phơng gamma tức thời từ phản ứng 35Cl(n,)36Cl thu vùng lượng từ 0-8000 keV với thời gian đo 62466 giây 31 Hình 20 Phổ gamma tức thời mẫu Clo phổ phông gamma thu vùng lượng từ 0-8000 keV 31 Hình 21 Kết đường cong hiệu suất ghi vị trí nguồn cách đầu dò 38.5 cm 33 vi • Vào chức định chuẩn lượng, máy tính hiển thị bảng để nhập số lượng số kênh tương ứng Chọn vài đỉnh lượng cần định chuẩn khớp hàm đa thức bậc để tìm mối quan hệ số kênh lượng Hàm bậc biểu diễn phụ thuộc lượng theo kênh thường có dạng: Trong đó: a,b hệ số làm khớp K số kênh tương ứng với lượng E Tiến hành đo phổ gamma số nguồn chuẩn thu bảng số liệu thực nghiệm dạng số kênh K ứng với lượng E Dựa vào bảng số liệu thu được, dùng phương pháp làm khớp bình phương tối thiểu để xây dựng đường chuẩn lượng Chuẩn lượng tiến hành trực tiếp máy tính hệ phổ kế nhờ phần mềm thu nhận xử lý phổ Genie 2000 Hình 15 Đường chuẩn lượng đầu dò HPGe 25 2.2.2 Chuẩn hiệu suất ghi Do đặc trưng phương pháp PGNAA đo tia gamma tức thời lượng cao lên đến MeV cần thiết xác định thực nghiệm đường chuẩn hiệu suất ghi toàn dải lượng từ đến MeV Trong thực nghiệm này, vùng lượng thấp từ 88-1332.5 keV, nguồn chuẩn có Bảng sử dụng để xác định hiệu suất ghi tuyệt đối hệ PGNAA lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt Hiệu suất ghi tuyệt đối lượng E tính theo biểu thức sau [3, 4, 8]: NP   t m  t A0 e I  (2.2) Trong đó: NP: diện tích đỉnh (đã trừ phơng) xạ gamma lượng E nguồn chuẩn tm: thời gian đo (s) A0: hoạt độ lúc chế tạo (Bq) λ: số phân rã (s-1) t: thời gian trôi qua từ lúc chế tạo tới lúc đo (s) Iγ: xác suất phát tia gamma lượng E (%) Sau thu số liệu thực nghiệm E , ta xây dựng hàm tương quan hiệu suất lượng vùng lượng thấp theo dạng sau: log   a0  a1 log E   a5 (log E )5 (2.3) Cơng thức tính hiệu suất tuyệt đối đỉnh lượng toàn phần lượng E mô tả sau: NP   tm AI  Trong đó: NP : diện tích đỉnh γ quan tâm tm : thời gian đo (s) A : hoạt độ đồng vị (Bq) 26 Km (2.4) Km: hệ số hiệu chỉnh I  xác suất phát tia gamma lượng E (%) Trong miền lượng cao, để xây dựng hàm tương quan hiệu suất lượng, tia gamma lượng cao từ phản ứng hạt nhân 35 Cl(n,)36Cl sử dụng Hiệu suất xác định phương pháp tương đối theo biểu thức sau: N Px x  Ix N Pchuẩn (2.5) I chuẩn Trong đó: NPx: diện tích đỉnh γ quan tâm NPchuẩn: diện tích đỉnh chọn làm chuẩn Ở ta chọn diện tích đỉnh 1164.9 keV 35Cl làm chuẩn có diện tích đỉnh lớn không bị chập với đỉnh khác, không bị nhiễu phổ phông Ix: xác suất phát gamma đỉnh lượng quan tâm Ichuẩn: xác suất phát gamma đỉnh 1164.9 keV 35Cl Bảng Các giá trị lượng xác suất phát tia gamma từ phản ứng 35 Cl(n,)36Cl, sử dụng để xác định hiệu suất ghi tuyệt đối E (keV) Xác suất phát % Năng lượng E (keV) Xác suất phát % Năng lượng E (keV) Xác suất phát % 517.10 119.71 1959.30 64.84 5715.20 27.88 786.30 53.83 2676.30 8.37 6110.80 103.66 788.40 84.90 2863.80 29.09 6619.60 39.71 1131.20 9.90 3061.80 17.79 6627.80 23.20 1164.90 140.50 4440.40 5.70 6977.80 11.50 1601.10 19.06 4979.70 19.29 7413.90 51.80 1951.10 100.00 5517.20 8.79 7790.30 41.83 Năng lượng 27 Hiệu suất ghi tương đối miền lượng cao chuẩn hóa giá trị tuyệt đối nhờ số liệu hiệu suất ghi tuyệt đối xác định từ nguồn chuẩn Kết hợp giá trị hiệu suất miền lượng cao xác định với giá trị hiệu suất tuyệt đối vùng lượng thấp thu hiệu suất toàn dải lượng từ đến MeV Việc làm khớp đường cong hiệu suất tính tốn sai số hiệu suất thực chương trình Excel Sai số hiệu suất ghi: eff     A   Np 28 (2.6) CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Xử lý phổ gamma tức thời Sau tiến hành thu nhận phổ gamma tức thời phần mềm Gienie2000, việc xử lý phổ gamma xử lý đồng thời phần mềm Gienie-2000 phần mềm “Peakfit” để ước lượng xác diện tích đỉnh Bởi dải lượng Clo, có đỉnh bị chập 517 keV, 1951 keV, 1959 keV,… Phần mềm tối ưu việc tách đỉnh “Peakfit” Hai giao diện phần mềm Peakfit minh họa kết tách đỉnh đỉnh bị chập Hình 16 Diện tích đỉnh 517 keV (màu đỏ) 29 Hình 17 Diện tích đỉnh 1951 keV (màu đỏ) diện tích đỉnh 1959 keV (màu xanh) 3.2 Xử lý số liệu kết 105 Clo Counts 104 103 102 101 2000 4000 6000 8000 Energy (keV) Hình 18 Phổ gamma tức thời từ phản ứng 35Cl(n,)36Cl thu vùng lượng từ 0-8000 keV với thời gian đo 4182 giây 30 106 Background Counts 105 104 103 102 2000 4000 6000 8000 Energy (keV) Hình 19 Phổ phơng gamma tức thời từ phản ứng 35Cl(n,)36Cl thu vùng lượng từ 0-8000 keV với thời gian đo 62466 giây 106 Clo Background 105 Counts 104 103 102 101 2000 4000 6000 8000 Energy (keV) Hình 20 Phổ gamma tức thời mẫu Clo phổ phông gamma thu vùng lượng từ 0-8000 keV 31 Hình 20 cho kết so sánh phổ gamma tức thời từ phản ứng 35 Cl(n,)36Cl mẫu Clo phổ phông gamma thu đo trực tiếp kênh ngang số Lò phản ứng hạt nhân Đà lạt Trong trình thu nhận số liệu để xứ lý, đỉnh gamma từ phản ứng 35 Cl(n,)36Cl gần không trùng với phông, đỉnh gamma mạnh chọn có Bảng Bảng Giá trị hiệu suất theo lượng Năng Hạt nhân lượng E (keV) Cd-109 Diện tích Sai số diện Hiệu suất ε log (E) log (ε) 1.70% 8.157E-04 1.944631 -3.088488 132374 0.20% 8.694E-04 2.086573 -3.060785 136.47 16085 1.00% 8.467E-04 2.135037 -3.072264 276.40 106768 0.20% 5.664E-04 2.441538 -3.246850 302.85 255941 0.20% 5.301E-04 2.481228 -3.275638 356.01 797165 0.10% 4.880E-04 2.551462 -3.311572 383.85 110094 0.30% 4.678E-04 2.584162 -3.329952 Cl-35 517.10 305857 0.20% 3.773E-04 2.713575 -3.423261 Cs-137 661.66 66951 0.30% 3.481E-04 2.820633 -3.458241 786.30 107218 0.20% 2.942E-04 2.895588 -3.531406 788.40 169023 0.20% 2.940E-04 2.896747 -3.531611 1115.54 25264 0.50% 2.571E-04 3.047485 -3.589873 1131.20 17201 1.30% 2.566E-04 3.053539 -3.590731 1164.90 240600 0.20% 2.529E-04 3.066289 -3.597030 Co-60 1173.20 622955 0.10% 2.484E-04 3.069372 -3.604795 Na-22 1274.50 378039 0.20% 2.538E-04 3.105340 -3.595594 Co-60 1332.50 579895 0.10% 2.310E-04 3.124667 -3.636468 1601.10 25207 1.10% 1.953E-04 3.204418 -3.709251 1951.10 117517 0.30% 1.736E-04 3.290280 -3.760549 1959.30 75761 0.50% 1.726E-04 3.292101 -3.763047 2676.30 7563 2.90% 1.335E-04 3.427535 -3.874681 2863.80 27336 0.70% 1.388E-04 3.456943 -3.857658 Co-57 Ba-133 Cl-35 Zn-65 Cl-35 Cl-35 đỉnh NP tích đỉnh 88.03 10369 122.06 32 3061.80 13822 1.30% 1.147E-04 3.485977 -3.940255 4440.40 3904 4.10% 1.012E-04 3.647422 -3.995015 4979.70 9424 1.60% 7.215E-05 3.697203 -4.141746 5517.20 3562 5.20% 5.985E-05 3.741719 -4.222944 5715.20 11192 2.00% 5.929E-05 3.757031 -4.227035 6110.80 54872 0.60% 7.818E-05 3.786098 -4.106910 6619.60 13870 1.40% 5.159E-05 3.820832 -4.287473 6627.80 7412 2.50% 4.718E-05 3.821369 -4.326202 6977.80 3948 3.80% 5.070E-05 3.843719 -4.294970 7413.90 16361 1.20% 4.665E-05 3.870047 -4.331169 7790.30 11685 1.20% 4.126E-05 3.891554 -4.384509 Năng lượng log (E) 1.5 2.5 3.5 -2.9 -3.1 Hiệu suất ghi log (ε) -3.3 -3.5 -3.7 -3.9 -4.1 -4.3 -4.5 y = -0.220855x4 + 2.490939x3 - 10.523511x2 + 19.139363x - 15.645527 R² = 0.993149 Hình 21 Kết đường cong hiệu suất ghi vị trí nguồn cách đầu dò 38.5 cm 33 Bảng Kết số liệu tính tốn sai số hiệu suất ghi Hạt nhân Năng lượng E (keV) εTN εfit Độ lệch εTN εfit (%) Cd-109 88.03 8.157E-04 8.658E-04 6.14 122.06 8.694E-04 8.233E-04 5.31 136.47 8.467E-04 7.962E-04 5.97 276.40 5.664E-04 5.727E-04 1.11 302.85 5.301E-04 5.439E-04 2.59 356.01 4.880E-04 4.952E-04 1.47 383.85 4.678E-04 4.737E-04 1.26 Cl-35 517.10 3.773E-04 3.965E-04 5.07 Cs-137 661.66 3.481E-04 3.421E-04 1.74 786.30 2.942E-04 3.086E-04 4.90 788.40 2.940E-04 3.081E-04 4.79 1115.54 2.571E-04 2.503E-04 2.63 1131.20 2.566E-04 2.483E-04 3.26 1164.90 2.529E-04 2.439E-04 3.57 Co-60 1173.20 2.484E-04 2.428E-04 2.25 Na-22 1274.50 2.538E-04 2.309E-04 9.00 Co-60 1332.50 2.310E-04 2.247E-04 2.72 1601.10 1.953E-04 2.003E-04 2.54 1951.10 1.736E-04 1.759E-04 1.33 1959.30 1.726E-04 1.754E-04 1.62 2676.30 1.335E-04 1.398E-04 4.77 2863.80 1.388E-04 1.325E-04 4.54 3061.80 1.147E-04 1.254E-04 9.24 4440.40 1.012E-04 8.797E-05 13.04 4979.70 7.215E-05 7.732E-05 7.16 5517.20 5.985E-05 6.823E-05 14.00 5715.20 5.929E-05 6.520E-05 9.98 6110.80 7.818E-05 5.962E-05 23.74 Co-57 Ba-133 Cl-35 Zn-65 Cl-35 Cl-35 34 6619.60 5.159E-05 5.324E-05 3.20 6627.80 4.718E-05 5.314E-05 12.63 6977.80 5.070E-05 4.921E-05 2.93 7413.90 4.665E-05 4.478E-05 4.01 7790.30 4.126E-05 4.131E-05 0.12  Sai số độ lệch TN fit : k     n  fit TN  TN   =1.28%   n(n  1)  Sai số hoạt độ nguồn: A  = Cd 109   Co 57   Ba 1332  Cs 137   Zn 65   Co 60   Na  22 n 2 2 2       32 =1.13%  Sai số thống kê (diện tích đỉnh):  Np   k n  Np n(n  1) = 0.30% Vậy sai số hiệu suất ghi đầu dò: eff    A   Np = 1.282  1.132  0.302 = 1.73% Số liệu hiệu suất ghi đầu dò có xu hướng giảm dần theo lượng Nguyên nhân lượng lớn xác suất tia gamma thoát khỏi vùng nhạy đầu dò cao, nghĩa xác suất ghi nhận đầu dò thấp làm cho hiệu suất ghi giảm lượng tăng Với đường cong hiệu suất xây dựng, dựa vào để tính toán khác liên quan đến hiệu suất ghi Một số đỉnh 35Clo có sai số độ lệch lớn hiệu suất ghi thực nghiệm hiệu suất ghi khớp từ hàm đỉnh 4440.4 keV, 5517.2 keV, 6110.8 keV 6627.8 keV 35 Kết đường cong hiệu suất cho R2 = 0.993149, xấp xỉ 1, sai số toàn đường cong hiệu suất tương đối nhỏ 1.73%, điều cho thấy kết đo thực nghiệm có phù hợp tốt với mơ hình hàm hồi quy sai số phép đo thực nghiệm nhỏ, điều đồng nghĩa với độ xác kết đo thực nghiệm tốt 36 KẾT LUẬN Với mục tiêu ban đầu phương pháp nghiên cứu trình bày phần đặt vấn đề, luận văn đạt kết kỳ vọng xác định thực nghiệm hiệu suất ghi tuyệt đối hệ phổ kế PGNAA kênh ngang số lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt Các nội dung thực hồn thành luận văn tóm tắt sau: Phần tổng quan giới thiệu cấu tạo chế ghi nhận phổ gamma Detector HPGe, giới thiệu hệ phổ kế PGNAA kênh số lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, định nghĩa hiệu suất ghi, đường cong hiệu suất phổ biên độ xung trình bày chi tiết Chương Tiến trình bước bố trí thí nghiệm, đo thực nghiệm nguồn chuẩn gamma phản ứng 35 Cl(n,)36Cl xử lý số liệu tính tốn để xác định hàm hiệu suất ghi tuyệt đối hệ phổ kế Kết quan trọng khóa luận xác định hiệu suất ghi tuyệt đối thiết lập đường cong hiệu suất toàn dải lượng từ 0-8 MeV phổ kế PGNAA lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt Những ứng dụng kết qủa cần thiết thực nghiệm phân tích nguyên tố phổ gamma tức thời sử dụng hệ phổ kế Qua thực thành công luận văn tốt nghiệp này, sinh viên nâng cao kỹ kinh nghiệm quy báu công tác nghiên cứu khoa học thực nghiệm Đã tiếp cận với hệ thống đo xử lý số liệu phổ xạ gamma đại chuyên dụng 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Ngô Quang Huy, (2006), Cơ sở Vật lý Hạt Nhân, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [2] Phạm Ngọc Sơn, (2011), Phát triển dòng nơtron phin lọc kênh ngang số Lò phản ứng Hạt Nhân Đà Lạt, Báo cáo Tổng kết đề tài nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ năm 2011 [3] Nguyễn An Sơn, Đặng Lành, Hồ Hữu Thắng, Trần Văn Nguyên, (2015), Xây dựng hàm hiệu suất tuyệt đối phụ thuộc vào lượng từ MeV – 8.5 MeV, Tạp Chí Khoa Học Đại Học Sư Phạm Tp Hồ chí Minh, số [4] Mai Xuân Trung, (2013), Giáo trình xử lý số liệu thực nghiệm, Khoa Kỹ thuật Hạt Nhân, Trường Đại học Đà Lạt [5] Vương Hữu Tấn, (1995), Nghiên cứu ứng dụng hiệu ứng tương tác neutron, gamma hạt mang điện tạo thiết bị có sẵn Việt Nam, Đề tài cấp nhà nước KC-08-09 [6] Nguyễn Đình Ngun, (2013), Phân tích định lượng ngun tố B mẫu sinh học địa chất phương pháp phân tích kích hoạt nơtron gamma Tức Thời (PGNAA) lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại Học Đà Lạt [7] Võ Thị Ngọc Thơ, (2008), Xây dựng chương trình hiệu chỉnh trùng phùng cho hệ phổ kế gamma, Khóa luận tốt nghiệp Thạc Sĩ, trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Tiếng Anh [8] G.L.Molnar, Zs.Revay, T.Belgya, (2002), Wide energy range efficiency calibration method for Ge detectors, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 489, 140-159 [9] Mayeen Uddin Khandaker, (2011), High purity germanium detector in gamma-ray spectrometry, International Journal of Fundamental Physical Sciences, Vol.1, No.2, pp 42-46 38 [10] Database of prompt gamma rays from slow neutron capture for elemental analysis, Final report of a coordianted research project, International atomic energy ( IAEA), Vienna, 2006 [11] C YONEZAWA, (1997), Development of a neutron capture prompt gammaray analysis system and basic studies of element analysis using this system, JEARImemo 09-030 [12] Vuong Huu Tan, Nguyen Canh Hai, Tran Tuan Anh, Le Ngoc Chung, (2000), Measurement of K0 – factors for some elements in Prompt Gamma Neutron Activation Analysis, IAEA in Australia [13] Glenn F.Knoll, (1999), Radiation Detector and Measurement, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York [14] H.D.Choi, R.B.Firestone, R.M.Lindstrom, G.L.Molnár, S.F.Mughabghab, R.Paviotti-Corcuera, Zs.Révay, A.Trkov, C.M.Zhou, (2014), Database of prompt gamma rays from slow neutron capture for elemental analysis, International Atomic Energy Agency, ISBN:92-0-101306-X 39 ... năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Đài Trinh i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ vi LỜI...TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA KỸ THUẬT HẠT NHÂN NGUYỄN THỊ ĐÀI TRINH - 1310556 XÁC ĐỊNH THỰC NGHIỆM HIỆU SUẤT GHI TUYỆT ĐỐI CỦA HỆ PHỐ KẾ PGNAA KHÓA... lượng 32 Bảng Kết số liệu tính tốn sai số hiệu suất ghi 34 v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Hình Sơ đồ mặt cắt lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt Hình Sơ đồ hệ che chắn chuẩn trực bên KS2
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH THỰC NGHIỆM HIỆU SUẤT GHI TUYỆT ĐỐI CỦA HỆ PHỐ KẾ PGNAA, XÁC ĐỊNH THỰC NGHIỆM HIỆU SUẤT GHI TUYỆT ĐỐI CỦA HỆ PHỐ KẾ PGNAA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay