Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

3 33 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:07

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 56: §5 ĐA THỨC A: Mục tiêu - Học sinh nhận biết đa thức thơng qua ví dụ cụ thể Biết thu gọn đa thức, tìm bậc đa thức - Kĩ năng: Thu gọn đa thức, tìm bậc đa thức - Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận cho hs B: Trọng tâm Đa thức, thu gọn đa thức C: Chuẩn bị GV: Nghiên cứu dạy, thước, máy chiếu HS : Chuẩn bị bài, đò dùng đầy đủ D: Hoạt động dạy học 1: Kiểm tra(5’) Thế đơn thức, lấy ví dụ đơn thức tìm bậc mối đa thức Lấy đơn thức đồng dạng có bậc 6, có chứa biến x y? Tính tổng đơn thức đó? 2: Giới thiệu bài(1’) Ta biết khái niệm đơn thức Vậy đa thức, bậc đa thức gì, cách rút gọn đa thức nào, em tìm hiểu tiết học 3: Bài Tg Hoạt động thầy Hoạt động trò 10’ HĐ1 Nội dung 1: Đa thức Thêm dấu “ +” ; “- “ Đứng chỗ thêm Chẳng hạn 3x2 + 5xy – 2xy2 vào đơn thức dấu cộng, trừ vào đa thức đơn thức cách * Định nghĩa: SGK trang 37 Giới thiệu dó đa tuỳ ý Với đa thức 3x2 + 5xy – 2xy2 đa thức Vậy đa Là tổng đơn thức có hạng tử 3x2; 5xy; thức ? -2xy2 thức Xác định hạng tử đa thức 3x2 + 5xy – 11’ 2xy2 * Chú ý: SGK trang 37 Có hạng tử 3x2; 2: Thu gọn đa thức 5xy; -2xy2 N = 2xy2 + 5xy + xy2 – + xy HĐ2 N = 2xy2 + xy2 + 5xy + xy – Đa thức cho tổng N = 3xy2 + 6xy – đơn thức? tổng đơn thức ?2 Thu gọn đa thức: Có Q = 5x2y – 3xy + x2y – xy + 5xy Có đơn thức đồng dạng không ? 1 - x+ + x3 Tương tự lên bảng làm ? Lên bảng làm ?2 Q= 11 1 x y + xy + x + Bài 26( T 38) Thu gọn đa thức Q = x2 + y2 +z2 +x2 – y2 +z2 +x2 + y2 – z2 Q = 3x2 +y2 +z2 3: Bậc đa thức Cho đa thức: A = x5y +2x2y6 – y5 Gọi học sinh lên bảng +1 làm 26 Ta nói bậc đa thức * Khái niệm: SGK trang 38 10’ * Chú ý: SGK trang 38 HĐ3 Đa thức A thu gọn ?1: Ta có đa thức Q = -3x5 - chưa ? Hãy tìm bậc Đa thức A thu gọn hạng tử x5y đơn thức Giới thiệu bậc đa bậc 6; 2x y đơn thức thức A bậc 8; -y5 đơn thức bậc xy +3x5 + xy2 5; đơn thức bậc Vậy bậc đa thức Q= 1 3 x y - xy +2 Vậy Q đa thức bậc gì? Để tìm bậc đa thức Thu gọn đa thức Q Q trước hết ta phải làm tìm bậc gì? 4: Củng cố, luyện tập(10’) HS nhắc lại đa thức, bạc đa thức, cách thu gọn đa thức Hs làm số tập theo hướng dẫn GV Bài 25-sgk a, 3x2 - x + +2x – x2 = 2x2 + x + đa thức bậc 2 b, 3x2 + 7x3 -3x3 + 6x3 – 3x2 = 10x3 đa thức bậc Bài 26-sgk: Q = x2+y2+z2+x2-y2+z2+x2+y2-z2 = (x2+x2+x2)+(y2-y2+y2)+(z2+z2-z2) = 3x2+y2+z2 5: Hướng dẫn nhà(2’) - Học thuộc - Làm tập 24; 27; 28 trang 38/sgk tập sbt - Xem trước bài: Cộng, trừ đa thức ... đơn thức bậc Vậy bậc đa thức Q= 1 3 x y - xy +2 Vậy Q đa thức bậc gì? Để tìm bậc đa thức Thu gọn đa thức Q Q trước hết ta phải làm tìm bậc gì? 4: Củng cố, luyện tập(10’) HS nhắc lại đa thức, ... thức, bạc đa thức, cách thu gọn đa thức Hs làm số tập theo hướng dẫn GV Bài 25-sgk a, 3x2 - x + +2x – x2 = 2x2 + x + đa thức bậc 2 b, 3x2 + 7x3 -3x3 + 6x3 – 3x2 = 10x3 đa thức bậc Bài 26-sgk:... trang 38 HĐ3 Đa thức A thu gọn ?1: Ta có đa thức Q = -3x5 - chưa ? Hãy tìm bậc Đa thức A thu gọn hạng tử x5y đơn thức Giới thiệu bậc đa bậc 6; 2x y đơn thức thức A bậc 8; -y5 đơn thức bậc xy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức, Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay