Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

3 62 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:07

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Ngày soạn: Tiết 56: ĐA THỨC I MỤC TIÊU: - Nhận biết đa thức thơng qua số ví dụ cụ thể - Hs biết cách thu gọn đa thức biết cách tìm bậc đa thức - Rèn luyện cho Hs tính cẩn thận, xác II CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ Bài 24, 28 trang 38 SGK - HS: Làm tập nhà xem trước III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Ổn định: Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Đa thức Cho HS quan sát ví dụ a SGK Hs: Quan sát ví dụ H: x2 + y2 + xy có phải Hs: Không phải đơn thức Gv: Giới thiệu đa thức, hạng tử đa thức H :đa thức x + y + xy gồm 2 hạng tử nào? (hstb) H: Nội dung Đa thức Đa thức tổng => Khái niệm đa thức đơn thức Mỗi đơn thức (sgk) tổng gọi hạng Hs: ba hạng tử x2; y2 ; tử đa thức xy * Chú ý: Hs: Lắng nghe + Để viết đa thức ta thường Hs: Gồm hạng tử : 3x2; dùng chữ in hoa 3x2 –y2 + xy - gồm + Mỗi đơn thức coi Hoạt động GV hạng tử? Đó hạng tử nào? (hsk) Gv: nêu ý: đơn thức coi đa thức - y2 ; xy ; -7 Nội dung đa thức Hs: hs lên bảng, lớp làm a) 5x + 8y (đồng) Cho hs làm ?1: Gv: Hãy rõ hạng tử đa thức trên? Gv: Lấy ví dụ c (sgk) : Hoạt động HS b) 120x + 150y (đồng) biểu thức đa thức Hs: trả lời Hoạt động 2: THU GỌN ĐA THỨC Hs: x2y 3x2y Thu gọn đa thức -Hãy nhóm chúng lại thực –3xy xy phép tính cộng, trừ đơn thức đồng dạng? VD: A = x2y+ 3x2y- 3xy -3 Hs: + xy - x –3 +5 2 x + A = x y+ 3x y – 3xy+ xy = 4x2y – 2xy - x + 2 hạng tử đồng - x –3 +5 Đa thức 4x2y – 2xy - dạng không? => thu gọn đa thức = 4x2y – 2xy - x +2 ?2: (thảo luận nhóm) Hãy thu Hs: thảo luận nhóm gọn đa thức Q = 5x2y – 3xy + Q = 5x2y+ x y – 3xy 2 1 x y - xy + 5xy - x + + 2 xy + 5xy - x + x + 3 x1 4 - Cho hs nhận xét làm nhóm = 11 1 x y + xy + x + Hoạt động 3: BẬC CỦA ĐA THỨC Hoạt động GV Gv: Cho đa thức Hoạt động HS Hs: Nội dung Bậc đa thức M = x2y5 – xy4 + y6 +1 + Các hạng tử : x2y5; Bậc đa thức bậc H: Đa thức có hạng tử xy4; y6 ;1 hạng tử có bậc cao nào? Tìm bậc hạng tử x2y5 có bậc 7; xy4 có đó? (hstb) bậc 5; y6 có bậc 6; thức H: Bậc cao hạng có bậc tử bao nhiêu? Hs: Bậc cao => Bậc đa thức Hs: Bậc đa thức ?3.Tìm bậc đa thức: bậc hạng tử có bậc Q = -3x5 - 3 x y xy + cao dạng thu 3x +2 H: Nêu cách tìm bậc đa thức Q? (hsk) => Cho hs thu gọn đa thức Q H: Vậy để tìm bậc đa thức trước hết ta phải làm gì? => Chú ý (sgk) gọn đa thức dạng thu gọn đa * Chú ý (sgk) Đa thức Q có bậc Hs: Đa thức Q chưa thu gọn => thu gọn đa thức trước tìm bậc Hs: Đa thức Q có bậc IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nắm vững cách thu gọn đa thức tìm bậc đa thức - Xem lại tập chữa làm 25, 26, 27sgk + 25, 26 SBT - Xem trước “CỘNG, TRỪ ĐA THỨC” ... gọn đa thức dạng thu gọn đa * Chú ý (sgk) Đa thức Q có bậc Hs: Đa thức Q chưa thu gọn => thu gọn đa thức trước tìm bậc Hs: Đa thức Q có bậc IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nắm vững cách thu gọn đa thức. .. đa thức Hs: Bậc đa thức ?3.Tìm bậc đa thức: bậc hạng tử có bậc Q = -3x5 - 3 x y xy + cao dạng thu 3x +2 H: Nêu cách tìm bậc đa thức Q? (hsk) => Cho hs thu gọn đa thức Q H: Vậy để tìm bậc đa thức. .. – 3xy+ xy = 4x2y – 2xy - x + 2 hạng tử đồng - x –3 +5 Đa thức 4x2y – 2xy - dạng không? => thu gọn đa thức = 4x2y – 2xy - x +2 ?2: (thảo luận nhóm) Hãy thu Hs: thảo luận nhóm gọn đa thức Q = 5x2y
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức, Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay