Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

4 36 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:07

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ ĐA THỨC I Mục tiêu: KT: Học sinh nhận biết đa thức thông qua số ví dụ cụ thể KN: Biết thu gọn đa thức, tìm bậc đa thức TĐ: học tập đắn II Chuẩn bị: Giáo viên: Sgk , soạn Học sinh : Sgk ƯDCNTT dự kiến PPDH: Aùp dụng PP vấn đáp gợi mở III Tiến trình giảng: Ổn định Kiểm tra cũ: ( 5’) Bài mới(30’) Hoạt động thày, trò GV : Lấy ví dụ đa thức Đa thức (8’) - học sinh lấy ví dụ Ví dụ: GV : Thế đa thức xy 3x2  y2  xy  7x - giới thiệu hạng tử HS : ý theo dõi GV : Tìm hạng tử đa thức GV : yêu cầu học sinh làm ?1 Ghi bảng x2  y  - Ta kí hiệu đa thức chữ in hoa Ví dụ: HS : học sinh lên bảng làm bài, P = 3x2  y2  lớp làm vào * Chú ý: SGK xy  7x GV : nêu ý Thu gọn đa thức (12’) Xét đa thức: GV : đa thức GV : Tìm hạng tử đa thức N  x2y  3xy  3x2y   xy  x 5 HS: có hạng tử GV : Tìm hạng tử đồng dạng với -HS: hạng tử đồng dạng: x2y x2 y ; -3xy xy; -3 N (x2y  3x2y)  ( 3xy  xy)  N 4x2y  2xy  x  (  5) x 2 GV : áp dụng tính chất kết hợp giao hốn, em cộng hạng tử đồng dạng lại HS : học sinh lên bảng làm, lớp làm vào GV : Còn có hạng tử đồng dạng không HS : trả lời  gọi đa thức thu gọn GV : Thu gọn đa thức HS : - Là cộng hạng tử đồng dạng lại với GV : yêu cầu học sinh làm ?2 HS : Cả lớp làm bài, học sinh lên bảng làm x y  xy  5xy 1  x  x 3    5x2y  x2y    3xy  xy  5xy      1    x  x       4  Q 5x2y  3xy  11 1  x2y  xy  x  Bậc đa thức (10’) Cho đa thức M  x2y5  xy  y6   bậc đa thức M GV : Tìm bậc hạng tử có đa thức HS: hạng tử x2y5 có bậc hạng tử -xy4 có bậc hạng tử y6 có bậc hạng tử có bậc GV : Bậc đa thức 3 x y  xy  3x5  2 Q ( 3x5  3x5 )  x3y  xy2  2 Q  3x5  3 x y  xy  2 - Là bậc cao hạng tử Q  GV : cho hslàm ?3 Đa thức Q có bậc HS : Cả lớp thảo luận theo nhóm (học sinh khơng đưa dạng thu gọn - giáo viên phải sửa) Củng cố: (8’) Bài tập 24 (tr38-SGK) a) Số tiền mua kg táo kg nho 5x + 8y 5x + 8y đa thức b) Số tiền mua 10 hộp táo 15 hộp nho là: (10.12)x + (15.10)y = 120x + 150y 120x + 150y đa thức Bài tập 25 (tr38-SGK) (2 học sinh lên bảng làm) a) 3x2  x  1 2x  x2 b) 3x2  7x3  3x3  6x3  3x2 (3x2  x2 )  (2x  2x2  x)  x 1 Đa thức có bậc (3x2  3x2 )  (7x3  3x3  6x3 ) 10x3 Đa thức có bậc Hướng dẫn học nhà:( 2’) / Bài vừa học : - Học sinh học theo SGK - Làm 27 (tr38 SGK) - Làm 24  28 (tr13 SBT) / BaØi học : - Đọc trước ''Cộng trừ đa thức'' * Rút kinh Nghiệm: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ...     4  Q 5x2y  3xy  11 1  x2y  xy  x  Bậc đa thức (10’) Cho đa thức M  x2y5  xy  y6   bậc đa thức M GV : Tìm bậc hạng tử có đa thức HS: hạng tử x2y5 có bậc hạng tử -xy4 có bậc...GV : nêu ý Thu gọn đa thức (12’) Xét đa thức: GV : đa thức GV : Tìm hạng tử đa thức N  x2y  3xy  3x2y   xy  x 5 HS: có hạng tử GV : Tìm hạng... nhóm (học sinh khơng đưa dạng thu gọn - giáo viên phải sửa) Củng cố: (8’) Bài tập 24 (tr38-SGK) a) Số tiền mua kg táo kg nho 5x + 8y 5x + 8y đa thức b) Số tiền mua 10 hộp táo 15 hộp nho là: (10.12)x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức, Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay