Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

3 31 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:07

Giáo án Đại số Tiết 55 ĐA THỨC I Mục tiêu • HS biết cách nhận biết đa thức thơng qua ví dụ cụ thể • HS biết thu gọn đa thức • Thành thạo ví dụ áp dụng - Rèn tính cẩn thận, xác, khả linh hoạt quan sát làm II Phương tiện thực * HS: MTBT * GV: MTBT - Bảng phụ ghi tập III Tiến trình dạy học Tổ chức - Kiểm tra sĩ số 1' Kiểm tra 7' HS lên bảng, lớp chia ngăn thực nháp HS1 Thế đơn thức đồng dạng? Các cặp đơn thức sau có đồng sạng hay khơng? sao? 2 x y - x2y ( Có, phần biến giống nhau); 5x 5x2 (Khơng Vì phần biến khác nhau) 3 2xy xy (Có, phần biến giống nhau) ; -5x 2yz 3xy2z 5x2 (Khơng Vì phần biến khác nhau) HS2 Muốn cộng, trừ đơn thức đồng dạng ta làm nào? Tính tổng hiệu đơn thức sau x5+5x2+(-3x2) xyz -5xyz- xyz - HS nhận xét bạn ? Em có kết đúng? Bài 37' ? Thế biểu thức nguyên ? biểu thức (kq: x + x ) (kq: − xyz) Giáo án Đại số phân Giáo viên giới thiệu biểu thức nguyên gọi 1/ Đa thức đa thức * VD: 2x2 -5x +1 Học sinh chia làm ba nhóm: Thi viết 3x2 - y2 + nhiều biểu thức nguyên ? Tìm mối liên hệ đơn thức đa thức xy - 7x x2y - 3xy +3x2y-3 +xy - ? Đa thức có biến ? Đa thức 2;3 có biến ? Chỉ số hạng đa thức 2và • (2) x +5 (3) *TQ: SGK * Chú ý: Mỗi đơn thức coi đa thức Ta gọi đa thức đa thức biến x • (1) Đa thức đa thức biến x, y - GV hướng dẫn cách thu gọn đa thức - HS cho số ví dụ thu gọn đa thức ? 1: 2/ Thu gọn đa thức - Yêu cầu HS làm ?2 , trình bày kết nhận xét *VD: N = x2y - 3xy +3x2y-3+xy- - Tổ chức cho tổ thi đua viết đa thức sau N = 4x2y - 2xy - thu gọn đa thức x+5 =…… x +2 Ta gọi đa thức 4x2y - 2xy - x +2 đa thức thu gọn đa thức N ? 2: 3/ Bậc đa thức - GV hướng dẫn cách tìm bậc đa thức + Đa thức cho thu gọn chưa? Nêu chưa thu gọn đa thức đó? * VD: Đa thức M= x2y5 - xy4 + y6 +1 Hạng tử x2y5 có bậc cao + Tìm bậc hạng tử ( Các đơn thức) có Ta nói bậc đa thức mặt đa thức * TQ: (SGK) + Tìm hạng tử có bậc cao * Chú ý: (SGK) Giáo án Đại số - Muốn tìm bậc đa thức ta làm nh nào? - HS cho số ví dụ tìm bậc đa thức - Tổ chức cho tổ thi đua viết đa thức sau tìm bậc đa thức - Yêu cầu Hs làm ?3 ) Hoạt động 4: Củng cố Làm lớp tập 24; 25; SGK trang 38 Lần lượt gọi học sinh lên bảng chữa tập Nhận xét chữa bạn Hoạt động 5: Hướng dẫn nhà -Về nhà làm tập 26; 27;28 SGK trang 38 - Chuẩn bị trước học sau ... đua viết đa thức sau N = 4x2y - 2xy - thu gọn đa thức x+5 =…… x +2 Ta gọi đa thức 4x2y - 2xy - x +2 đa thức thu gọn đa thức N ? 2: 3/ Bậc đa thức - GV hướng dẫn cách tìm bậc đa thức + Đa thức cho... thức đa thức xy - 7x x2y - 3xy +3x2y-3 +xy - ? Đa thức có biến ? Đa thức 2;3 có biến ? Chỉ số hạng đa thức 2và • (2) x +5 (3) *TQ: SGK * Chú ý: Mỗi đơn thức coi đa thức Ta gọi đa thức đa thức. .. ý: (SGK) Giáo án Đại số - Muốn tìm bậc đa thức ta làm nh nào? - HS cho số ví dụ tìm bậc đa thức - Tổ chức cho tổ thi đua viết đa thức sau tìm bậc đa thức - Yêu cầu Hs làm ?3 ) Hoạt động 4: Củng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức, Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay