Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:06

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Tuần 27 Tiết 56 §5 ĐA THỨC I Mục tiêu : - Học sinh nhận biết đa thức thông qua số VD cụ thể - Biết thu gọn đa thức, tìm bậc đa thức II Chuẩn bị : - Giáo viên :Máy chiếu, máy thu vật thể, vẽ hình - Học sinh : Bảng nhóm III Tiến trình dạy học Hoạt động : Đa Thức (12’) 1.1 Gv chiếu nội dung câu hỏi? ? Khi đơn thức 3’ Hs đứng chỗ trả lời gọi đồng dạng với nhau? ? Để cộng hay trừ đơn thức đồng dạng với ta làmnhư nào? 1.2 Gv chiếu hình vẽ sgk/36 ? Viết biểu thức tính tổng diện tích ba hình hình vẽ? Hs thảo luận nhóm Gv cho Hs hoạt động nhóm theo bàn để viết biểu thức Gv dùng máy thu vật thể chiếu 3’ x2 + y2 + xy Khơng đơn thức phép tốn lên thực biên có phép ? Biểu thức vừa viết có phải cộng đơn thức khơng?, sao? Gv: Biểu thức x2 + y2 + xy đa thức Vậy biểu thức gọi đa thức? Tiết học ngày hơm thầy trò tìm hiểu 1: Đa thức đa thức Học sinh đọc y/c SGK/36 … Học sinh trả lời Thế đa thức? Các hạng tử đa thức là: Hãy rõ hạng tử đa thức: x +y + xy 2 Đ N :Sgk/37 b V D: x ;y ; xy 2 a x2+y2+ xy ; 3x2 - y2+ Là đa thức 3’ ? 3x2 - y2+ xy -7x có 3x2 + (- y2 ) + xy + (-7x) đa thức khơng? Vì sao? Hs theo dõi ghi xy -7x ; x2y – 3xy + 3x2y – + xy - x+5 đa thức Ta cĩ thể kí hiệu đa thức Gv nêu: gọn ta … chữ in hoa VD: A = x2+y2+ Gv chiếu kết học sinh xy máy thu vật thể, học sinh Hãy viết đa thức rõ đứng chỗ trình bày hạng tử Gv lưu ý sửa sai cho Hs Hs trả lời coi đa thức ? Mõi đơn thức có coi đa thức khơng? GV cho học sinh nắm ý Em có nhận xét hạng Có hạng tử đơn thức đồng dạng tử có đa thức: x2y – 3xy + 3x2y – + xy - x+5 Gv: Đa thức cho gọi đa Một học sinh lên bảng thực Hs lớp làm vào nháp thức chưa thu gọn, em thực 6’ phép cộng đơn thức đồng dạng có đa thức? Gv chiếu kết kết luận Chú ý: Mỗi đơn thức Hs theo dõi ghi vào đó dạng thu gọn đa thức Gv: Cách làm gọi thu gọn đa thức Gv cho hs sang phần Hoạt động : Thu gọn đa thức (15’) 4’ ? Đa thức gọi đa thức chưa thu gọn ? Để thu gọn đa thức ta làm nào? Trong đa thức có hạng tử đơn thức đồng dạng Ta thực phép cộng đơn thức đồng dạng - Đa thức chưa thu gọn đa thức có hạng tử đơn thức đồng dạng - Để thu gọn đa thức ta thực phép cộng đơn thức đồng dạng có đa thức ?2 5’ Gv cho học sinh làm ? Học sinh lớp làm vào Q = 5x2y – 3xy + xy– 1 xy + 5xy- x + + x 3 … Gv lưu ý cho học sinh kĩ trình bày, tránh sai sót dấu, thiếu hạng tử giao hốn … Hs lắng nghe, ghi nhớ =5 1 x y +xy + x+ Hoạt động : Bậc đa thức (7’) Cho đa thức M = x2y5 – xy4 + y6 -2 Đa thức cho thu gọn chưa? Hãy bậc hạng tử Hạng tử x2y5 có bậc có đa thức Hạng tử – xy4 có bậc Hạng tử y6 có bậc Hạng tử có bậc Bậc cao bậc ? tìm bậc cao bậc vừa tìm? Bậc đa thức bậc Ta nói bậc đa thức M 7’ Là bậc hạng tử có bậc cao hạng tử có bậc cao ? Bậc đa thức dạng dạng tho gọn đa dạng tho gọn thu gọn gì? thức đa thức Vd: M = x2y5 – xy4 + y6 -2 Hs đứng chỗ trả lời ? số có gọi đa thức Bậc M khơng? Tìm bậc ? Khi tìm bậc đa thức, trước hết phải làm gì? Chú ý: Sgk/38 Hs làm vào Gv cho học sinh làm ?1 - thu gọn Nếu cách làm ?1 - tìm bậc sau thu gọn ?1 3 Q = − x y − xy + 2 Có bậc Hoạt động 4: Củng cố ( 10’) - Gv chiếu tập trắc nghiệm dạng đúng, sai khái niệm đa thức Các biểu thức sau đa thức, hay sai a) - b) - c) – ( x + 1)2 Trình bày cách nhận biết thu gọn đa thức - Làm tập 24,27 lớp tùy theo thời gian cho phép Hoạt động 4: Dặn dò (3’) - Học k/n BTVN: 24,25,26,27/38 SGK d) + 3x − x Gv cho học sinh liên hệ học với tập nhà để học sinh biết cách làm - Xem trước § - Ơn t/c phép cộng Q IV Rút kinh nghiệm ... đơn thức Hs theo dõi ghi vào đó dạng thu gọn đa thức Gv: Cách làm gọi thu gọn đa thức Gv cho hs sang phần Hoạt động : Thu gọn đa thức (15’) 4 ? Đa thức gọi đa thức chưa thu gọn ? Để thu gọn đa. .. Đa thức đa thức Học sinh đọc y/c SGK/36 … Học sinh trả lời Thế đa thức? Các hạng tử đa thức là: Hãy rõ hạng tử đa thức: x +y + xy 2 Đ N :Sgk/ 37 b V D: x ;y ; xy 2 a x2+y2+ xy ; 3x2 - y2+ Là đa. .. thu gọn đa thức ta làm nào? Trong đa thức có hạng tử đơn thức đồng dạng Ta thực phép cộng đơn thức đồng dạng - Đa thức chưa thu gọn đa thức có hạng tử đơn thức đồng dạng - Để thu gọn đa thức ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức, Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay