Thiết Kế Và Lập Quy Trình Lắp Ráp Truyền Động Và Các Bộ phận Cơ Bản Của Hệ Thống Băng Treo Vận Chuyển Hàngm=30kg Đến Hai Dây Truyền Với Vận Tốc Di Chuyển 2 (M/P) Ởnhà Máy Cơ Khí

76 41 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM VIỆN CƠ KHÍ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THIẾT KẾ VÀ LẬP QUY TRÌNH LẮP RÁP TRUYỀN ĐỘNG VÀ CÁC BỘ PHẬN CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG BĂNG TREO VẬN CHUYỂN HÀNG M=30KG ĐẾN HAI DÂY TRUYỀN VỚI VẬN TỐC DI CHUYỂN (M/P) Ở NHÀ MÁY CƠ KHÍ Chuyên ngành: Lớp: Máy nâng chuyển MXD 52 – ĐH Sinh viên Giáo viên hướng dẫn Phạm Thanh Khoa Nguyễn Thị Xuân Hương 1 Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ thư thiết kế tốt nghiệp ( lí luận, thực tiễn, tiến trình cần tính toán vẽ): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………… Các số liệu cần thiết để thiết kế ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………… NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ, cố gắng sinh viên trình làm luận văn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng luận văn tốt nghiệp ( so với nội dung yêu cầu đề mặt: lí luận, thực tiễn, chất lượng thuyết minh vẽ ): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Chấm điểm giáo viên hướng dẫn ( Điểm ghi số chữ ) Hải Phòng, ngày…tháng…năm 20… Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị Xuân Hương ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Đánh giá chất lượng luận văn tốt nghiệp mặt: thu thập phân tích số liệu ban đầu, sở lí thuyết, vận dụng vào điều kiện cụ thể, chất lượng thuyết minh, vẽ, ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………… Chấm điểm giáo viên hướng dẫn ( Điểm ghi số chữ ) Hải Phòng, ngày…tháng…năm 20… Giáo viên hướng dẫn Phạm Thị Yến LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, rèn luyện nghiên cứu trường em thày giáo tận tình dạy Xuất phát điểm từ học sinh phổ thông vào trường, em tự thiết kế cho phần máy móc đại, tiếp xúc công nghệ mới, soi sáng kiến thức mà phổ thông chưa hiểu Trong quãng thời gian học tập làm thiết kế tốt nghiệp, bước đầu nhiều khó khăn song nhờ thực nghiêm túc tiến độ thiết kế tốt nghiệp theo hướng dẫn bảo tận tình giáo Nguyễn Thị Xuân Hương em hoàn thành đề tài tiến độ đề Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thày cô giáo trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, đặc biệt thày cô giáo tổ môn máy xếp dỡ cô giáo Nguyễn Thị Xuân Hương giúp em hoàn thành để tài tốt nghiệp Em xin chúc thày cô dồi sức khỏe, thành công công việc sống Hải Phòng, ngày…tháng…năm 20… LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân hướng dẫn cô giáo Nguyễn Thị Xuân Hương Các số liệu đề tài có nguồn gốc rõ ràng, phổ cập, dựa thơng số trung thực xác Một số khái niệm, công thức dựa tài liệu phát hành thống mơn máy xếp dỡ nhà xuất rõ ràng Cơng trình chưa cơng bố hình thức khác Hải Phòng, ngày…tháng…năm 20… Sinh viên thực Phạm Thanh Khoa MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong công xây dựng phát triểnđất nước sở vật chất kĩ thuật yếu tố quan trọng để đưa đất nước ta tiếp tục phát triển nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa Chúng ta phải có thay đổi nhằm nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất kinh doanh, thay thiết bị dược thay giảm nhẹ sưc lao động, giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường mà đảm bảo nâng cao suất, đại hóa dây chuyền Xuất phát từ yêu cầu loại máy nâng chuyển nói chung máy vận chuyển liên tục nói riêng ngày chiếm vai trò quan trọng Các loại máy vận chuyển liên tục dược sử dụng rông rãi việc xếp dỡ hàng hóa cảng, nhà ga, khu mỏ, phân sưởng, nhà máy … nhờ loại máy mà suất vận chuyển hang hóa tăng, q trình tự động hóa, dây chuyền liên hoàn ngày dược sử dụng rộng rãi Đối tượng vận chuyển máy vận chuyển liên tục đa dạng từ hàng rời như: cát, than đá, ngũ cốc … hang đơn hàng bao, hàng kiện, hàng lỏng để vận chuyển hàng đơn dùng băng đai, băng tấm, thang gầu nâng, băng lăn Các băng vận chuyển theo phương : phương ngang, nghiêng thẳng đứng Chúng có ưu điểm : • Giá thành rẻ • Có thể vận chuyển hàng với góc ngiêng hoạc thăng đứng Sau trình học tập trường đại học hàng hải việt nam, sử dụng kiến thức kỹ chuyên ngành, thực tập thiết kế thiết bị khí, máy nâng chuyển tập duyệt vô bổ ích cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, hồ nhập cới mơi trường làm việc sản xuất thực tế thiết kế thiết bị chuyển tầng vận chuyển hàng đơn cho băng lăn đề tài Mục đích xu chung thời đại việc chế tạo sản xuất thiết bị ưu tiên cho tính gọn nhẹ tiện lợi giá thành rẻ phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, độ tin cậy… xét học tập nghiên cứu sinh viên trường kĩ thuật việc thực đề tài khơng nằm ngồi mục đích tập dượt, bổ xung kiến thức chuyên ngành, sở, chuyên ngành máy nâng chuyển, đồng thời giúp sinh viên có nhìn tổng thể hơn, hơn, thực tế môn học, ngành học để sau trường sinh viên dễ tiếp cận với loại máy móc thiết bị phương pháp tính tốn Phương pháp phạm vi nghiên cứu Về sở tính tốn thiết kế, loại băng tính tốn dựa theo lý thuyế học máy vận chuyển liên tục, kết cấu thép, máy trục môn học khác chun ngành máy nâng chuyển nói riêng khí nói chung Mặt khác, dạng dây chuyền sản xuất lại yêu cầu loại máy vận chuyển liên tục khác phù hợp với loại hàng hóa vận chuyển loại dây chuyền sản xuất nên kết cấu có khac biệt loại băng cũ, đòi hỏi cách tính tốn phải thay đổi theo hướng tiếp thu quan điểm quan điểm tìm hiểu thơng qua nguồn tin khác Song trình áp dụng chúng vào bước tính tốn phải dược xem xét kĩ lưỡng với sở lý thuyết tính tốn Như phương pháp nghiên cứu tính tốn lựa chọn dựa tảng kiến thức học, lý thuyết thực tiễn phải hợp lý Việc thiết kế hoàn toàn thiết bị việc cần nhiều thời gian, tìm tòi nghiên cứu kết hợp với thực tiễn thiết kế khơng dừng lại việc tính tốn thiết kế mà phải xem xét vấn đề tính khả thi thiết bị, điều kiện sở hạ tâng nơi lắp ráp giá thành chế tạo trình bảo dưỡng, tuổi thọ … Do người thiết kế phải nắm bắt lý thuyết đặc điểm thực tiễn ngồi phạm vi ngành học Chính lý mà trọng thiết kế tốt nghiệp dược làm khoảng thời gian ngắn, sinh viên thiết kế phần theo yêu cầu dù mức độ đền tài thiết kế chưa đủ để chế tạo hoàn chỉnh giúp sinh viên tổng quan kiến thức, gần tất môn học theo học chuyên ngành máy nâng chuyển Thực tiễn đề tài nghiên cứu ý nghĩa khoa học Hiện ngày có nhiều thiết bị thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu trình sản xuất muốn sử dụng thành thạo thiết kế loại thiết bị cần đòi hỏi phải cập nhật kiến thức việc đề tài thiết kế việc tìm hiểu lý thuyết mới, hoàn thiện bổ xung lý thuyết tính tốn cũ Qua hệ sinh viên kĩ sư tương lai băt kịp nhịp độ phát triển khoa học kỹ thuật CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU MÁY VẬN CHUYỂN 10 Bộ truyền xích 90 4.3 NGUYÊN TẮC CHUNG Cơng nhân lắp ráp phải có tuổi đời từ 18 trở lên , có sức khoẻ am hiểu kỹ thuật an toàn nguyên tắc vận hành máy , thiết bị lắp ráp hiểu biết an toàn sử dụng điện Đối với cơng nhân làm việc cao có yêu cầu cao , họ cần y tế chứng nhận sức khoẻ kiểm tra an toàn kỹ thuật nhằm xác định khả sử dụng cơng nhân làm việc cao Nhất thiết không đựoc sử dụng công nhân chưa kiểm tra , huấn luyện kỹ biện pháp an tồn , phải có giấy chứng nhận huấn luyện Sau hàng năm phải có kiểm tra định kỳ kiến thức an tồn Các quy tắc an toàn cần phải niêm yết nơi thuận tiện , dễ thấy Cũng cần có hướng dẫn cụ thể nơi làm việc và công tác giám sát thường xuyên phải trở thành nguyên tắc tổ chức lao động Công việc lắp ráp phức tạp cần phải đội trưởng định thực theo thiết kế thi công Khu vực lắp ráp cấm người qua lại thực thao tác lắp ráp Chỗ làm việc phải giữ gìn , chiếu sáng tự nhiên đầy đủ chiếu sáng nhân tạo hợp lý Công nhân phải luôn trang bị đầy đủ bảo hộ lao động suốt thời gian làm việc tuân thủ tuyệt đối quy tắc an toàn Khi làm việc cao công nhân bắt buộc phải đeo dây an toàn đựoc kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật an toàn Khi làm việc cơng cụ cao , chỗ làm phải có dàn đỡ đặc biệt dây treo quàng vai đảm bảo cho hai tay người thợ phải hoàn toàn tự Khi lắp dựng thiết bị lớn điều khiển liên lạc điện thoại hay máy đàm , công việc lắp dựng tiến hành thời tiết tốt Khi gió mạnh cấp trở lên , gió rét , mưa bão không tiến hành lắp dựng 62 4.3.1 Nguyên tắc an toàn thợ nguội lắp ráp Do tính chất khác cơng việc lắp ráp nên khơng thể có dẫn chung bao trùm tất công việc lắp ráp Bởi thợ nguội lắp ráp kiến thức an toàn chung phải hiểu biết thêm kỹ thuật an toàn phụ Trước bắt đầu lắp ráp kết cấu , thợ nguội phải chuẩn bị chỗ làm việc phù hợp với kỹ thuật an toàn Các giá kê phải chắn tạo suất làm việc cao Trước lắp ráp thiết bị , thợ nguội phải dọn dẹp chỗ lắp ráp , vật không dùng đến phải cất Lắp phận thiết bị , phải theo trình tự cơng nghệ chặt chẽ ghi phiếu công nghệ vẽ Khi lắp ráp thiết bị cứng vững , phải sử dụng khung đỡ , đồ gá hay đồ kẹp đặc biệt Khi phần thiết bị bố trí thẳng hàng để lắp ráp vào thân , tuyệt đối cấm không đứng hay gần điều chỉnh vị trí trực tiếp tay Để việc điều khiển an toàn lắp ráp thuận lợi , cần thiết thợ nguội phải sử dụng giá đỡ đặc biệt hay đỡ kim loại Khi chặt đinh tán , bulông tay phải đặt chắn , người thợ phải thận trọng không để mảnh kim loại bắn vung xa phải bảo người lui Không dùng tay xoa lên mặt kim loại làm mối hàn 10 Khi gia công vật nặng , cấm không lật vật nặng phía di chuyển vật nặng tay Thợ nguội phải đứng đằng sau hay bên cạnh trường hợp di chuyển vật phía trước 11 Trong thời gian lắp ráp , cấm không nhấc hay vận chuyển vật tải trọng nặng buộc chặt gần 12 Khi dùng búa tạ , thợ nguội phải quan sát không để người khác đứng đằng sau hay bên cạnh 13 Trong lắp ráp , tuyệt đối cấm không kiểm tra độ trùng lỗ chi tiết chốt 14 Để làm bụi kim loại phải dùng chổi lơng hay chổi đót 63 15 Chỉ trường hợp đặc biệt dùng khí nén để làm chi tiết Khi phun khí nén vào chi tiết phải dùng kính bảo vệ , người thợ khơng cho phép đứng cách chỗ làm việc khoảng 5-6 m 16 Khi lắp ráp vị trí thẳng đứng hay kết cấu thép trục máy nâng , trụ đỡ … thợ nguội phải buộc chặt dây chằng , dây điện hay chêm đỡ 17 Khi lắp thiết bị hay kết cấu thép máy nâng , kéo dây chão hay xích sau buộc chặt vào vật 18 Cơ cấu thiết bị lắp xong , trước chạy thử thợ nguội phải thực yêu cầu an toàn lao động sau : a) Kiểm tra dọn dụng cụ không cần thiết dụng cụ chỗ làm việc b) Trứoc cho thiết bị chạy , phải thử xem phận quay chuyển động cấu có tốt khơng c) Chỉ cho thiết bị chạy thử có mặt theo hướng dẫn thợ hay quản đốc phân xưởng d) Trước chạy thử phải báo hiệu , tất người khác phải đứng xa tới khoảng cách an tồn e) Chỉ có người thợ điện nối điện từ lưới vào thiết bị tiếp đất cho thiết bị g) Chỉ lắp đặt xong hoàn toàn điều chỉnh bôi trơn 19 Theo yêu cầu công việc thợ nguội lắp ráp phải thực nguyên công nâng hạ cần trục điện hay khí Chỉ cho phép thợ nguội làm cơng việc sau hiểu biết kỹ kỹ thuật an toàn sử dụng cần trục 4.3.2 Ngun tắc an tồn cơng tác nâng hạ Không sử dụng cần trục ôtô có hư hỏng kết cấu thép , dây cáp , phận cẩu , phanh hãm , điều chỉnh tốc độ không dễ gây tai nạn trình cẩu Trước cẩu cần phải kiểm tra kỹ puli , mép dây cáp , tời phận khác phát hư hỏng cần khắc phục Không hạ vật nặng dàn giáo Trong trường hợp thiết bị nặng cần phải lót đà gỗ đường ray thép cần cố định chặt phải dùng hai tời tời kéo tời hãm 64 Trong làm việc không phanh mạnh dùng công tắc đảo chiều quay không cẩu vật nặng bị vướng gây q tải làm đứt cáp Nếu lưới điện nguồn bị hay bị sụt áp tăng cao , người thợ phải chuyển tay gạt khống chế không nhanh chóng hạ hàng xuống đất từ từ phanh tay Các vật nặng cồng kềnh phải nhấc thử lên cao 300 – 500 (mm) , kiểm tra thấy an toàn tiếp tục cẩu Nếu chưa thấy an tồn phải hạ chi tiết xuống , sửa lại cách treo buộc , tháo cáp đặt vật cẩu vị trí cố định Cần có đồng công nhân lắp ráp , công nhân lái máy cẩu công nhân điều khiển Phải tuân thủ nghiêm túc với tín hiệu điều khiển , tín hiệu dùng cho máy trục theo dẫn uỷ ban giám định nhà nước an toàn thi công khai thác Hạ thiết bị nặng theo độ dốc dùng để trượt lăn công việc phức tạp , cần phải làm thận trọng để tránh tai nạn Rất nguy hiểm đứng vật cẩu đứng gần dây cáp kéo căng dây cáp bị đứt quật vào người rơi vật cẩu Dùng cáp cẩu khu vực có cơng việc hàn cần phải có biện pháp bảo vệ cáp chống hồ quang làm cháy cáp Khi vật cẩu dài phải dùng hai dây treo trở lên , góc nghiêng nhánh cáp buộc từ 450 trở lên , cần chèn cáp để không bị trật cáp kéo lên Không dùng dây treo vật cẩu dài Chỉ cẩu đấu trường hợp đặc biệt phép huy tuân theo dẫn , tải trọng cần trục không vượt 80% sức cẩu cho phép Đối với cần trục phải ý tới độ vươn cần độ vươn tăng sức nâng giảm Trong thực tế có tới 70% vụ tai nạn cần trục tự hành tải Vậy cabin cần trục phải có bảng ghi rõ sức cẩu với độ vươn tương ứng để phòng ngừa tải Trong vận hành cần trục không cẩu tải Không kéo múp cẩu chạm vào đầu cần Đặt cấu hãm tự ngắt điện đầu đường ray , dùng cấu ngắt tải cần trục 65 Khi mắc cáp cẩu vào móc cẩu cần trục , phải nâng từ từ cáp cẩu căng , mã hàng ổn định , không bị vướng vào vật khác nâng móc với tốc độ bình thường 10 Những điều nghiêm cấm : + Nâng mã hàng bị lệch , móc cáp khơng vị trí , mã hàng khơng ổn định + Nâng kéo kiện hàng bị vướng vật cẩu khác kiện hàng có chằng buộc chưa tháo hết + Kéo , lê kiện hàng có bề mặt khơng kê lót + Đột ngột hạ mã hàng từ độ cao lớn 0,3 m xuống 4.3.4 Nguyên tắc an toàn thao tác mắc cáp Công việc mắp cáp chằng buộc công việc quan trọng lắp ráp, cơng việc đòi hỏi cơng nhân có kinh nghiệm phải qua đợt kiểm tra, có giấy chứng nhận Cơng nhân mắc cáp phải có tác phong thận trọng cần sơ suất nhỏ kỹ thuật an toàn dễ dẫn tới tai nạn Công nhân mắc cáp cần biết rõ sức cẩu phương tiện, trọng lượng vật cẩu quy cách cẩu vật để lựa chọn loại cáp treo buộc thích hợp, biết kiểm tra cáp chu kỳ thử cáp Tuyệt đối không cẩu cáp hỏng rõ sức cẩu Khi mắc cáp vào mã hàng không cáp bị xoắn rối, nơi gẫy khúc, nhọn bề mặt kiện hàng phải dùng gỗ, bao tải mềm vật liệu khác để chèn lót tránh cọ sát làm dập cáp móp méo kiện hàng Trường hợp thấy mã hàng không chắn, người lái cần trục cần phải hạ mã hàng xuống, công nhân lại sửa mã hàng, cấm không sửa mã treo móc câu sửa lại cáp để lấy lại thăng cho móc hàng Chỉ tháo cáp cẩu khỏi mã hàng hạ xuống vị trí quy định cách ổn định dây cáp cẩu thả trùng hồn tồn Trong suốt q trình làm việc, công nhân phải thường xuyên dùng mắt để kiểm tra trạng thái an tồn cơng cụ xếp dỡ sử dụng Việc mắp cáp cẩu nhóm cơng nhân mắc cáp đảm nhận huy nhóm trưởng phải tuân theo quy định sau đây: 66 - Hai tay đeo găng phòng hộ, đón bắt dây cáp thả xuống cáp cách mặt đống hàng 1m - Theo lệnh tín hiệu, cần trục tiếp tục hạ cáp cẩu xuống, công nhân tiến hành mắc cáp vào mã hàng - Cần trục tiếp tục nâng lên, công nhân tiếp tục điều khiển cáp cáp căng lui vào vị trí an toàn - Kiểm tra lần cuối độ vững mắt mã hàng dừng độ cao 200mm cách mặt đống hàng Việc tháo cáp, tháo công cụ xếp dỡ tiến hành theo trình tự sau: Khi mã hàng cách mặt đất xếp hàng 200mm, công nhân khỏi vị trí an tồn để dỡ hàng 4.4 MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ AN TOÀN TRONG Q TRÌNH LẮP DỰNG 1.Tồn cơng việc liên quan đến xe cẩu phải tiến hành cách an tồn.Vì vậy,phải: - Định vị chèn chống xe cẩu chắn - Không cẩu tải - Dùng móc cẩu cách cáp có độ dài thích hợp với khối lượng nâng - Chú ý điểm móc cẩu 2.Việc lắp đặt phải tiến hành theo thứ tự liệt kê 3.Đảm bảo phương tiện bảo vệ an toàn phải lắp đặt sử dụng, : thang, sàn, ray bảo vệ, dây an tồn v v 4.Tuyệt đối khơng nâng tải chưa lắp khối đối trọng cần 5.Không kích nâng thân cần cẩu tốc độ gió lớn 60 km/h Những hướng dẫn áp dụng với: - Việc lắp đặt cần cẩu - Tăng chiều cao cẩu - Tháo dỡ cẩu 6.Phải tuân thủ tuyệt đối trình tự lắp đặt 67 68 CHƯƠNG V : CÁC NGUYÊN CÔNG LẮP RÁP 5.1 – Lắp ráp số mối ghép điển hình a lắp ráp mi ghộp ren Mối ghép ren đợc sử dung phổ biến, khoảng 65 ữ 70% tổng số mối ghép đơn giản, độ tin cậy cao, có khả tháo, lắp nhiều lần mà không gây hỏng chi tiết Yêu cầu: Mặt đai ốc sát, khít mặt chi tiết, không kênh, hở, không cháy ren, không tháo lỏng, không gây biến dạng d Vì thực mối ghép ren cần lu ý: Độ vuông góc trục ren so với bề mặt chi tiết mặt đầu đai ốc Xiết đai ốc phải tiến hành ữ đợt theo trình tự định Với bề mặt rộng xiết đai ốc từ theo thứ tự đối xứng Lực xiết tất bulông phải theo quy định Trong thực tế thờng dùng clê giới hạn hay clê cực Mô men xiết đai ốc bulông : Mmax< 0,1d3 [N.m] 69 σ - Giíi h¹n bỊn cđa vËt liƯu chế tạo bulông Trong đó: ( N.m2 ) d- đờng kÝnh bul«ng (m) 7 10 8 Thú tụ siết đai ốc trê n nắp dài Thứ tụ siết đai ốc trê n nắp tròn Mô men xiết số loại bulông Mã hiệ u kim loại Tính chất học Độ Độ bề cứn n g HB 600 167 M« men xiÕt (N.m) M M M1 M1 M1 M1 M1 M2 M2 M2 68 14 3035 17 5560 8090 6080 9012 16 019 20 023 23 027 28 031 30 036 37 041 420 480 40X 100 255 8- 17 360 10 48 22 12 014 14 018 35 70 480 520 0 0 b Lắp ráp ổ lăn ổ bi đựơc lắp theo trình tự lắp vào trục trứơc sau lắp vào cụm máy Trớc cần kiểm tra kỹ vị trí mối ghép, rửa sạch, lau khô Khi lắp không cho phép tác dụng lực vào viên bi Để lắp ổ bi vào trục cần dùng thiết bị chuyên dùng Vòng lắp với lỗ theo chế độ lắp lỏng Vòng lắp với trục theo chế độ lắp trung gian ( lắp chặt) Đối với ổ bi có kích thớc lớn có độ dôi lắp ráp lớn ta tiến hành nhúng ổ bi vào dầu có nhiệt độ 800C ÷ 1000C, thêi gian nhóng tõ 30 ®Õn 90 tuỳ thuộc vào kích thớc vòng bi 71 5.2 Mụ tả trình lắpbộ truyền động a Lắp kết cấu thép đỡ truyền Dùng máy nâng nâng kết cấu thép lên vị trí lắp đặt sau tiến hành hàn bắt bu long b Lắp động Dùng người đưa động vào vị trí Hình 22 Nguyên công lắp động 72 b Lắp hộp giảm tốc Dùng cầu trục dầm đặt hộp giảm tốc vào vị trí lắp đặt sau bắt bu lơng Hình 23 Ngun cơng lắp hộp giảm tốc d Lắp tuyền bánh đai dùng thiết bị chuyên dụng để lắp chuyền đai.dùng clê xiết chặt bu lông định vị bánh đai e Lắp truyền xích từ hộp giảm tốc tới đĩa xích chủ động dùng cầu trục dầm đưa đĩa xích vào vi trí xiết bu lơng sau tiến hành lắp xích 5.3 – CHẠY RÀ, CHẠY THỬ, HIỆU CHỈNH Việc chạy rà có ảnh hưởng lớn đến độ tin cậy máy độ ổn định đặc tính làm việc cụm,trong trình chạy rà diễn mài nghiền bề mặt chi tiết máy, tức diễn triệt tiêu nhanh độ nhấp nhô bề mặt chi tiết tạo thành bề mặt nhẵn trơn có chất lượng cao Tốc độ chạy rà tăng dần từ tốc dộ thấp đến tốc độ cao có bơi trơn bề mặt chi tiết chuyển động tương Teong trình chạy rà phảI tiến 73 hành kiểm tra, phát kịp thời hỏng (nếu có) để điều chỉnh hay sửa chữa, đảm bảo cho máy hoạt động bình thường Thơng thường việc chạy rà cụm máy, cấu máy thực máy chuyên dùng Đối với kết cấu thép sau tiến hành sửa chữa cấu làm việc chưa ổn định q trình lắp ráp tồn đọng khe hở Đòi hỏi q trình chạy rà chạy thử khe hở lắp ráp bị khử hết đi,đảm bảo cầu trục hoạt động ổn định Quy trình chạy rà chạy thử: - Tiến hành cho chạy thử đọ rung lớn chứng tỏ cấu làm việc chưa ổn định.Cần tiến hành điều chỉnh Chế độ chạy rà động + Chạy rà nguội + Chạy rà nóng khơng tải + Chạy rà nóng có tải đạt tới 90% cơng suất giới hạn + Chạy thử với tải trọng cực đại, số vòng quay định mức với thời gian phút + Chạy rà trước lúc khai thác với tảI trọng tăng dần Tổng thời gian chạy rà chạy thử động khoảng 110 phút Khi chạy rà, chạy thử động cơ, dùng ống nghe để nghe tiếng ồn động Sau chạy rà, chạy thử tiến hành xem xét kiểm tra ( tháo, rửa cácte, xả hết cặn bẩn, kiểm tra mối ghép bu lông, xử lý khuyết tật phát sinh) Chế độ chạy rà, chạy thử phận truyền động Bộ phận truyền động sau sửa chữa phỉa tiến hành chạy rà, có kèm theo kiểm tra, hiệu chỉnh, đảm bảo truyền động Trong nhà máy sửa chữa, phận truyền động chạy rà, chạy thử theo chế độ không tải có tải Để làm việc này, người ta sử dụng loại bệ thửcó tải trọng phanh bệ thử tuần hồn cơng suất theo vòng khép kín 74 Tài liệu tham khảo [1] Máy trục - vận chuyển, nhà xuất Giao thông vận tải, 2001 Nguyễn Văn Hợp, Phạm Thị Nghĩa [2] Máy thiết bị nâng, nhà xuất Khoa học kĩ thuật, 2003 75 TS Trương Quốc HảI, TS Phạm Quang Dũng [3] Tính tốn máy nâng chuyển , mơn mãy xếp dỡ trường ĐHHH Thầy Phạm Đức [4] Tính tốn thiết kế hệ dẫn động khí, nhà xuất Giáo dục Trịnh Chất, Lê Văn Uyển [5] Atlat Máy vận chuyển liên tục [6] Bài giảng tập vẽ máy vận chuyển liên tục, môn Máy xếp dỡ Cô Xuân Hương 76 ... chuyển hàng 1-vít căng băng, 2- bàn dỡ tải, 3- Cụm vagơng, 4-xích, 5-ray, 6- cơt đỡ, 7- cụm bánh xe , 8- động , 9- bánh chủ động ,1 0- bàn vào tải ,1 1- bánh bị động,12hộp giảm tốc 1.1.4.3 Lựa chọn... 1,025 456,45= 467,86(kG) S13 = S12 – W1 2-1 3 + W1 2-1 3: Lực cản chuyển động đoạn 1 2-1 3 W1 2-1 3=(qb + qh).L1 2-1 3 = (49,5+30) 4,1= 325,95(kG) ⇒ S13 = S12+ W1 2-1 3=467,8 6-3 25,95=141,9 (kG) S14 = ξ.S13 =... Sơ đồ cấu tạo • Ngun lí hoạt động 16 Hình -Sơ đồ truyền động băng treo 1- ộng điện, 3-Hộp giảm tốc, 2-Khớp nối, 4-Bộ truyền động bánh hở bánh cơn, 5- ĩa xích chủ động • Ưu nhược điểm phương án
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết Kế Và Lập Quy Trình Lắp Ráp Truyền Động Và Các Bộ phận Cơ Bản Của Hệ Thống Băng Treo Vận Chuyển Hàngm=30kg Đến Hai Dây Truyền Với Vận Tốc Di Chuyển 2 (M/P) Ởnhà Máy Cơ Khí, Thiết Kế Và Lập Quy Trình Lắp Ráp Truyền Động Và Các Bộ phận Cơ Bản Của Hệ Thống Băng Treo Vận Chuyển Hàngm=30kg Đến Hai Dây Truyền Với Vận Tốc Di Chuyển 2 (M/P) Ởnhà Máy Cơ Khí

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay