Nghiên Cứu Sự Phát Triển Hình Thái, Chức Năng Và Thể Lực Của Vđv Nam Bóng Đá Đội Tuyển Trẻ Tỉnh Đăk Lăk Sau Một Năm Tập Luyện 2015 – 2016

104 25 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ………………………………… PHÙNG VĂN THẢO “NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI, CHỨC NĂNG VÀ THỂ LỰC CỦA VĐV NAM BÓNG ĐÁ ĐỘI TUYỂN TRẺ TỈNH ĐĂK LĂK SAU MỘT NĂM TẬP LUYỆN 2015 – 2016” LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC TP.HCM, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ………………………………… PHÙNG VĂN THẢO “NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI, CHỨC NĂNG VÀ THỂ LỰC CỦA VĐV NAM BÓNG ĐÁ ĐỘI TUYỂN TRẺ TỈNH ĐĂK LĂK SAU MỘT NĂM TẬP LUYỆN 2015 – 2016” Chuyên ngành: Giáo dục thể chất Mã số : 60140103 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học TS Trịnh Toán TPHCM, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả PHÙNG VĂN THẢO LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn chân thành nhất, tơi xin cảm ơn Ban Giám Hiệu, Quý thầy cô giáo tồn thể cán cơng nhân viên, Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Tp.HCM, tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm TDTT, Ban huấn luyện, toàn thể VĐV nam đội tuyển bóng đá trẻ tỉnh ĐĂK LĂK tạo điều kiện thuận lợi để thu thập số liệu hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn Thầy hướng dẫn: TS Trịnh Tốn tận tình động viên, giúp đỡ, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tác giả luận văn PHÙNG VĂN THẢO MỤC LỤC KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viện khoa học Thể Dục Thể Thao Huấn luyện viên Vận động viên Trình độ tập luyện Lượng vận động Thể dục Thể Thao Xuất phát cao Giáo sư Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Thạc Sĩ Câu Lạc Bộ DANH MỤC KÝ HIỆU Viện KHTDTT HLV VĐV TĐTL LVĐ TDTT XPC GS PGS TS ThS CLB DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG Lít Mét Centimet Giây Phút Gam l m cm s Ph G Kilôgam Kg DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG TÊN BẢNG TRANG Bảng 3.1 Error: Kết vấn lựa chọn test đánh giá hình Referenc thái, chức sinh lý tố chất thể lực VĐV e source nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk not found Bảng 3.2 Error: Referenc Kết kiểm tra hình thái lần VĐV nam Bóng e source Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk not found Bảng 3.3 Error: Referenc Kết kiểm tra chức sinh lý lần e source VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk not found Bảng 3.4 Error: Referenc Kết kiểm tra thể lực lần VĐV nam Bóng e source Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk not found Bảng 3.5 Error: Referenc Kết kiểm tra hình thái VĐV nam Bóng Đá e source lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk sau năm tập luyện not found Bảng 3.6 Kết kiểm tra chức sinh lý sau Error: năm tập luyện VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 Referenc tỉnh Đăk Lăk e source not found Bảng 3.7 Error: Referenc Kết kiểm tra thể lực VĐV nam Bóng Đá e source lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk sau năm tập luyện 65 not found Bảng 3.8 Error: Referenc Bảng so sánh kết hình thái VĐV nam Bóng e source Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk Cà Mau lứa tuổi 17 not found Bảng 3.9 Error: Referenc Bảng tiêu chuẩn đánh giá Viện KH TDTT e source VĐV Bóng đá lứa tuổi 16 – 17 not found Error: Bảng so sánh kết chức sinh lý VĐV Referenc Bảng 3.10 nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk với vài e source nghiên cứu khác not found Bảng 3.11 Bảng đánh giá sô VO2max theo lứa tuổi William & Wilkins Bảng 3.12 Đánh giá số công tim Ruffer Error: Referenc e source not found Error: Referenc e source not found Error: Bảng so sánh kết thể lực VĐV nam Bóng Referenc Bảng 3.13 Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk với đội bóng e source lứa tuổi not found Error: Referenc Bảng tiêu chuẩn đánh giá thể lực Viện KH TDTT Bảng 3.14 e source VĐV Bóng đá lứa tuổi 16 – 17 not found Error: Bảng điểm tiêu hình thái, chức sinh lý Referenc Bảng 3.15 tố chất thể lực VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 e source tỉnh Đăk Lăk not found Error: Bảng điểm phân loại tổng hợp tiêu đánh giá Referenc Bảng 3.16 hình thái, chức sinh lý tố chất thể lực e source VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk not found Error: Bảng đánh giá xếp loại tổng hợp tiêu hình Referenc thái, chức sinh lý tố chất thể lực xếp loại Bảng 3.17 e source tổng hợp ban đầu VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17not 18 tỉnh Đăk Lăk found Error: Bảng đánh giá xếp loại tổng hợp tiêu hình Referenc thái, chức sinh lý tố chất thể lực xếp loại Bảng 3.18 e source tổng hợp VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh not Đăk Lăk sau năm tập luyện found Bảng 3.19 So sánh xếp loại tổng hợp qua lần kiểm tra Error: Referenc e source not found 78 thân từ chi tiết đến tổng quát Từ có hướng xây dựng kế hoạch huấn luyện để tập luyện ngày hoàn thiện 3.3.3 Bàn luận tiêu chuẩn đánh giá hình thái, chức sinh lý tố chất thể lực VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17 - 18 đội tuyển trẻ tỉnh Đăk Lăk: Sau tổng hợp điểm tất hình thái chức sinh lý thể lực lần thứ thứ hai vận động viên theo thang điểm từ đến 10, từ kết chúng tơi dựa vào bảng phân loại 3.16 để đánh giá xếp loại cho tiêu Để thuận tiện cho việc so sánh đối chiếu thành tích kiểm tra VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk sau năm tập luyện tiến hành xếp loại tổng hợp đánh giá hình thái chức sinh lý thể lực: Bảng 3.19: So sánh xếp loại tổng hợp qua lần kiểm tra Xếp loại Thời điểm Ban đầu Sau năm Tốt Khá Trung bình 13 Yếu Kém 10 Qua bảng 3.19 ta thấy có thay đổi số lượng VĐV xếp loại khá, trung bình yếu ban đầu sau năm Đồng thời, có thay đổi xếp loại xếp hạng vài cá nhân VĐV tiêu biểu sau: - Ở lần kiểm tra ban đầu, VĐV Diệp Thái Bảo: hình thái xếp loại khá, tiêu sinh lý xếp loại trung bình thể lực xếp loại trung bình, Tổng hợp tiêu xếp loai trung bình Ở lần kiểm tra thứ 2, hình thái xếp loại tốt, tiêu sinh lý xếp loại thể lực xếp loại khá, Tổng hợp tiêu xếp loại Khá - Ở lần kiểm tra ban đầu, VĐV Nguyễn Anh Tuấn: hình thái xếp loại trung bình, tiêu sinh lý xếp loại trung bình thể lực xếp loại trung bình, Tổng hợp tiêu xếp loại trung bình Ở lần kiểm tra thứ 2, hình thái xếp 79 loại khá, tiêu sinh lý xếp loại thể lực xếp loại khá, Tổng hợp tiêu xếp loại Khá - Ở lần kiểm tra ban đầu, VĐV Y Ngoan: hình thái xếp loại khá, tiêu sinh lý xếp loại trung bình, thể lực xếp loại trung bình Tổng hợp tiêu xếp loại trung bình Ở lần kiểm tra thứ 2, hình thái xếp loại khá, tiêu sinh lý xếp loại trung bình thể lực xếp loại Tổng hợp tiêu xếp loại - Ở lần kiểm tra ban đầu, VĐV Nguyễn Lưu Hải Long: hình thái xếp loại trung bình, tiêu sinh lý xếp loại trung bình, thể lực xếp loại yếu Tổng hợp tiêu xếp loại yếu Ở lần kiểm tra thứ 2, hình thái xếp loại khá, tiêu sinh lý xếp loại trung bình thể lực xếp loại trung bình Tổng hợp tiêu xếp loại trung bình - Ở lần kiểm tra ban đầu, VĐV Nguyễn Minh Quân: hình thái xếp loại yếu, tiêu sinh lý xếp loại yếu, thể lực xếp loại trung bình Tổng hợp tiêu xếp loại yếu Ở lần kiểm tra thứ 2, hình thái xếp loại trung bình, tiêu sinh lý xếp loại yếu thể lực xếp loại trung bình Tổng hợp tiêu xếp loại trung bình - Ở lần kiểm tra ban đầu, VĐV Nguyễn Hà Phát: hình thái xếp loại yếu, tiêu sinh lý xếp loại trung bình, thể lực xếp loại yếu Tổng hợp tiêu xếp loại yếu Ở lần kiểm tra thứ 2, hình thái xếp loại trung bình, tiêu sinh lý xếp loại trung bình thể lực xếp loại trung bình Tổng hợp tiêu xếp loại trung bình - Ở lần kiểm tra ban đầu, VĐV Đặng Thăng Quân: hình thái xếp loại yếu, tiêu sinh lý xếp loại yếu, thể lực xếp loại yếu Tổng hợp tiêu xếp loại yếu Ở lần kiểm tra thứ 2, hình thái xếp loại trung bình, tiêu sinh lý xếp loại trung bình thể lực xếp loại trung bình Tổng hợp tiêu xếp loại trung bình - Ở lần kiểm tra ban đầu, VĐV Võ Xuân Vinh: hình thái xếp loại yếu, tiêu sinh lý xếp loại yếu, thể lực xếp loại yếu Tổng hợp tiêu xếp loại yếu 80 Ở lần kiểm tra thứ 2, hình thái xếp loại trung bình, tiêu sinh lý xếp loại trung bình thể lực xếp loại trung bình Tổng hợp tiêu xếp loại trung bình - Ở lần kiểm tra ban đầu, VĐV Nguyễn Quốc Vinh: hình thái xếp loại yếu, tiêu sinh lý xếp loại yếu, thể lực xếp loại trung bình Tổng hợp tiêu xếp loại yếu Ở lần kiểm tra thứ 2, hình thái xếp loại yếu, tiêu sinh lý xếp loại trung bình thể lực xếp loại trung bình Tổng hợp tiêu xếp loại trung bình - Ở lần kiểm tra ban đầu, VĐV Nguyễn Hoàng Tuấn Anh: hình thái xếp loại yếu, tiêu sinh lý xếp loại yếu, thể lực xếp loại yếu Tổng hợp tiêu xếp loại yếu Ở lần kiểm tra thứ 2, hình thái xếp loại trung bình, tiêu sinh lý xếp loại trung bình thể lực xếp loại trung bình Tổng hợp tiêu xếp loại trung bình Để thuận tiện cho việc phân loại cho vận động viên, đưa quy ước gồm: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu Kém Tuy vậy, thực tế theo qui ước với năm mức này, khoảng xác định giới hạn mức tương đối cách xa nhau, đòi hỏi vận động viên phải có tăng tiến đột biến so với số đơng VĐV lại thay đổi thành tích bảng xếp loại Mặt khác, có nhiều tiêu, khơng có VĐV vượt trội tất cá tiêu, mà vượt trội số tiêu định Do vậy, nhiều trường hợp thành tích kiểm tra tiêu thể lực chức sinh lý có tăng trưởng sau năm tập luyện mức phân loại mặt số không thay đổi, chí giảm Nhìn chung từ bảng điểm nêu đề tài lượng hóa, HLV VĐV nhận thấy kết từ chi tiết đến tổng quát, từ có hướng tập luyện để ngày hoàn thiện KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  Kết luận: 81 Từ kết nghiên cứu giải nhiệm vụ, đề tài rút kết luận sau: Kết nghiên cứu xác định được: - tiêu hình thái: Chiều cao (cm), cân nặng (g), quetelet (g/cm), BMI (kg/m2) - tiêu chức sinh lý: Dung tích sống (l), công tim (HW), VO2 max (ml/kg/min) - tiêu đánh giá tố chất thể lực gồm: Bật xa chỗ (cm), bật cao chỗ(cm), bật cao đánh đầu chỗ (cm), chạy 15m XPC (s), chạy 30m XPC (s), chạy 100m XPC (s), 505 test (s), test cooper (m), chạy 5x30m (s) Đánh giá thực trạng ban đầu hình thái, chức sinh lý tố chất thể lực VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk đồng đều, đảm bảo tính đại diện tập hợp mẫu Các nội dung đánh giá phần lớn có Cv%>10%, có tiêu cơng tim có Cv(%) >10% thể không đồng Đánh giá phát triển hình thái, chức sinh lý tố chất thể lực VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk sau năm tập luyện, nhiên mức độ tăng trưởng chưa cao, trình độ VĐV có phát triển chưa rõ rệt: hình thái tăng trưởng từ 1.32% - 4.13%, chức sinh lý tăng trưởng từ 0.91% - 5.59 %, thể lực tăng trưởng từ 0.62% 3.30%, tiêu tăng trưởng có khác biệt rõ rệt ngưỡng xác suất từ P < 0.001 Bước đầu cho thấy hiệu trình tập luyện kế hoạch huấn luyện đội bóng, phù hợp với quy luật phát triển lứa tuổi Đề tài xây dựng thang điểm đánh giá bảng tiêu chuẩn hình thái, chức sinh lý tố chất thể lực VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk 82 Sau năm tập luyện VĐV nam Bóng đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk có xếp loại tổng hợp: Loại chiếm 20%, Loại trung bình chiếm 65%, Loại yếu chiếm 15%  Kiến nghị Với thang điểm thiết lập dùng làm tài liệu tham khảo cho HLV, chuyên gia đội tuyển Bóng đá trẻ tỉnh Đăk Lăk việc đánh giá trình độ tập luyện VĐV bóng đá trẻ Nếu có điều kiện tiếp tục nghiên cứu thêm kỹ thuật tâm lý VĐV để đánh giá tồn diện trình độ tập luyện VĐV Cần tiếp tục có nghiên cứu thời gian dài hơn, với nhiều khách thể nghiên cứu tiêu đánh giá chi tiết để làm rõ mặt mà đề tài thiếu sót TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIẾNG VIỆT Nguyễn Đức An (2000), Phương pháp toán thống kê TDTT, Nhà xuất TDTT-Hà Nội Aulic I.v (1999), Đánh giá trình độ tập luyện thể thao, Phạm Ngọc Trân dịch, Nhà xuất TDTT - Hà Nội Trần Nguyễn Bá (2009): “Nghiên cứu phát triển thể hình, tố chất thể lực kỹ thuật VĐV đội Bóng Đá nam lứa tuổi 17-18 tỉnh Kiên Giang sau năm tập luyện” Luận Văn Thạc sỹ Giáo dục học Lê Bửu - Nguyễn Thế Truyền (1986), Kiểm tra lực thể chất thể thao Nhà xuất TDTT Dương Nghiệp Chí, Trần Đức Dũng, Tạ Hữu Hiếu, Nguyễn Đức Văn (2004), Đo lường Thể thao, NXB TDTT Hà Nội Nguyễn Ngọc Cừ, Nguyễn Kim Minh, Lê Quí Phượng (1997), Khoa học tuyển chọn tài thể thao I, II, III, Viện khoa học TDTT, Hà Nội D.F Denin A.N Bunac (1957), Nghiên cứu áp dụng phương pháp đo nhân trắc bóng đá D.Harre (1996), Học thuyết huấn luyện, Nhà xuất TDTT Hà Nội Lê Duy (2015), “Nghiên cứu đánh giá phát triển hình thái chức y sinh tố chất thể lực vận động viên Bóng đá U17 HAGL thơng qua kế hoạch huấn luyện năm” Luận Văn Thạc sỹ Giáo dục học 10 Ma Tuyết Điền (2003), Bóng đá kỹ chiến thuật phương pháp tập luyện, Biên dịch: Đặng Bình, Nhà xuất TDTT - Hà Nội 11 Trịnh Trung Hiếu, Nguyễn Sỹ Hà (1994), Huấn luyện thể thao, Nxb TDTT, Hà Nội 12 Lưu Quang Hiệp - Phạm Thị Uyên (1995) : Sinh lý thể dục thể thao, Nhà Xuất TDTT Hà Nội 13 Trần Ngọc Hùng (2001), Xây dựng nội dung tiêu chuẩn tuyển chọn đào tạo bóng đá nam sinh viên trường Đại học An Giang , luận văn thạc sĩ giáo dục học 14 Nguyễn Lương Khánh, (2012), “Nghiên cứu phát triển hình thái, thể lực kỹ thuật vận động viên bóng đá Khatoco Khánh Hồ sau 1năm tập luyện Luận văn Thạc sĩ giáo dục học 15 Lịch sử bóng đá giới, trang http://Lichsubongdathegioi.vn 16 Nguyễn Trọng Lợi (2004), Nghiên cứu đánh giả trình độ thể lực kỹ thuật vận động viên bỏng đả trẻ nam lứa tuổi 17-18 Khánh Hòa sau năm tập luyện, luận văn thạc sĩ giáo dục học 17 Magaria (1966): Nghiên cứu đánh giá test sức mạnh vận động viên BĐ cấp cao 18 Nguyễn Kim Minh (2005) , Đặc điểm thể hình cầu thủ đội tuyển Quốc gia mơn bóng 19 Lê Nguyệt Nga: (2009) Cơ sở sinh học tuyển chọn huấn luyện, Tài liệu dùng giảng dạy cho sinh viên cao học trường đại học TDTT Thành Phố Hồ Chí Minh 20 Lâm Minh Nghiệm (2014), “Nghiên cứu đánh giá phát triển hình thái, thể lực kỹ thuật thông qua kế hoạch huấn luyện năm nam VĐV bóng đá Cà Mau lứa tuổi 16 - 17” Luận án thạc sĩ Giáo dục học 21 Nôvicôp, Matvêep (1980), Lý luận phương pháp giáo dục thể chất, NXB TDTT, Hà Nội 22 Philin V.P (1996), Lý luận phương pháp thể thao trẻ, Dịch: Nguyễn Quang Hưng, Nxb TDTT, Hà Nội 23 Võ Đức Phùng (1999)cùng cộng với đề tài : Bước đầu nghiên cứu đánh giá TĐTL dự báo triển vọng VĐV BĐ U 17 quốc gia I Nhổn- Hà Nội 24 Phạm Quang :Tuyển chọn VĐV khiếu BĐ 25 Phạm Quang: Hiện trạng bóng đá Việt Nam qua số đánh giá chun mơn 26 Richard Alagich (1998), Huấn luyện bóng đá đại, Biên dịch: Nguyễn Huy Bích, Phạm Anh Thiệu, Nhà xuất TDTT, Hà Nội 27 Trịnh Hùng Thanh (2000): Đặc điểm sinh lý môn thể thao Nhà xuất TDTT - Hà Nội 28 Trịnh Hùng Thanh (2002): Hình thái học thể thao Nhà Xuất TDTT Hà Nội 29 Lâm Quang Thành, Nguyễn Thành Lâm (2006), Đo lường thể thao, giáo trình giảng dạy dùng cho học viên cao học trường Đại học TDTT Thành Phổ Hố Chí Minh 30 Nguyễn Tiên Tiến (2000): “Nghiên cứu tiêu chuẩn đánh giá TĐTL VĐV bóng bàn nam 12-15 tuổi” Luận án Tiến sỹ Giáo dục học 31 Nguyễn Thiệt Tình (1997): Huấn luyện giảng dạy kỹ thuật Bóng đá Nhà xuất TDTT 32 Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận phương pháp TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội 33 Nguyễn Thế Truyền - Nguyễn Kim Minh - Trần Quốc Tuấn (2002): Tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện tuyển chọn huấn luyện thể thao Nhà xuất TDTT, Hà Nội 34 Trường Đại học TDTT I (1994): Tuyển tập nghiên cứu khoa học Nhà xuất TDTT Hà Nội 35 Lý Vĩnh Trường (2004) : “Nghiên cứu đánh giá trình độ thể lực kỹ thuật VĐV bóng đá trẻ nam U15-16 Cảng Sài Gòn sau năm tập luyện” Luận văn thạc sĩ giáo dục học 36 Lưu Ngọc Tuấn (2006): “Nghiên cứu đặc điểm hình thái, kỹ thuật tổ chất thể lực cùa VĐVBĐ phong trào tỉnh Đồng Nai lứa tuổi 11-12 sau năm tập luyện.” Luận văn thạc sĩ giáo dục học 37 Trần Quốc Tuấn (1998): Huấn luyện bóng đá cấp cao, Ủy Ban TDTT 38 Trần Quốc Tuấn (2003): Tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện vận động viên bóng đá nam lứa tuổi 15 – 17 39 Nguyễn Đức Văn (2000) Phương pháp toán thống kê Nhà xuất TDTT 40 Phạm Ngọc Viễn – Phạm Quang – Trần Quốc Tuấn – Nguyễn Minh Ngọc (2004) : Chương trình huấn luyện BĐ trẻ 11-18 tuổi Nhà xuất TDTTHN 41 Phạm Thái Vinh (2010): “Nghiên cứu đánh giá trình độ tập luyện vận động viên bóng đá nam Thành Long lứa tuổi 16 sau năm luyện tập” Luận văn thạc sĩ giáo dục học 42 Hồ Thị Hoài Vy (2014) : “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện học viên Bóng đá lứa tuổi 11 13 thuộc chương trình quỹ đầu tư phát triển tài Bóng đá Việt Nam (PVF) ” Luận văn thạc sĩ giáo dục học II TIẾNG ANH 43 Brian Makenzie (2005), 101 evaluation tests, Electric Word PLC 44 Hoffman J R (2002), Athletic performance testing, Physiological aspects of sports training and performance, Human Kinetics, Tr 127 – 144 45 Sargent D.A (1921) The Physical Test of a Man, American Physical Education 46 William & Wilkins, Physiology of Sport and Exercise, USA – 1998 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu vấn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN Họ tên: Nơi công tác: Chức vụ: Trình độ chun mơn: Thâm niên công tác giảng dạy hu ấn luyện: Ngày thực hiện: I Để có tư liệu thực đề tài “NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI, CHỨC NĂNG VÀ THỂ LỰC CỦA VĐV NAM BÓNG ĐÁ ĐỘI TUYỂN TRẺ TỈNH ĐĂK LĂK SAU MỘT NĂM TẬP LUYỆN 2015 – 2016” Nhằm giúp lựa chọn tiêu đánh giá hình thái, chức y sinh thể lực VĐV nam bóng đá đội tuyển trẻ tỉnh ĐĂK LĂK Kính mong Q Thầy (Cơ) cho biết ý kiến đánh dấu (x) vào ô trống biết việc lựa chọn tiêu đánh giá hình thái, chức y sinh thể lực cho VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk theo mức độ sử dụng đánh giá trình độ tập luyện Ý kiến Thầy (Cơ) giúp chúng tơi có thơng tin bổ ích Xin chân thành cám ơn Chỉ tiêu đánh giá hình thái: - Chiều cao (cm) □Đồng ý □Không đồng ý - Cân nặng (kg) □Đồng ý □Không đồng ý - Quetelet □Đồng ý - BMI (kg/m2) □Khơng đồng ý □Đồng ý □Khơng đồng ý - Vòng ngực □Đồng ý □Không đồng ý - Chiều dài cẳng chân □Đồng ý □Khơng đồng ý - Vòng đùi □Đồng ý □Khơng đồng ý - Vòng cẳng chân □Đồng ý □Không đồng ý - Chiều dài bàn chân □Đồng ý □Không đồng ý - Độ duỗi cổ chân □Đồng ý □Không đồng ý Chỉ tiêu đánh giá thể lực - Bật cao chổ không đà □Đồng ý □Không đồng ý - Bật xa chổ không đà □Đồng ý □Không đồng ý - Chạy 15m xuất phát cao □Đồng ý □Không đồng ý - Chạy 30m xuất phát cao □Đồng ý □Không đồng ý - Chạy 100m xuất phát cao □Đồng ý □Không đồng ý - Chạy x 30m □Đồng ý □Không đồng ý - Chạy 200m □Đồng ý □Không đồng ý - Chạy 400m □Đồng ý - Chạy 800m □Không đồng ý □Đồng ý □Không đồng ý - Bật cao đánh đầu chỗ không đà □Đồng ý □Không đồng ý - Test 505 □Đồng ý □Không đồng ý - T – Test □Đồng ý □Không đồng ý - Test Cooper 12’ □Đồng ý □Không đồng ý - Chạy xoay trở 5m – 10m – 15m – 20m – 25m □Đồng ý □Không đồng ý Chỉ tiêu đánh giá chức sinh lý: - VO2 max (ml/kg/min) □Đồng ý □Không đồng ý - Dung tích sống (l) □Đồng ý □Khơng đồng ý - Cơng tim (HW) □Đồng ý □Không đồng ý - Wingate test (s) □Đồng ý □Không đồng ý II Theo Thầy (Cơ) sử dụng thêm số, tiêu để đánh giá hình thái, chức sinh lý thể lực VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk Một số số, tiêu cần thiết khác theo ý kiến Thầy (Cô): Xin chân thành cám ơn cộng tác Thầy (Cô) Ngày tháng .năm 2015 Người vấn Phụ lục : Kết kiểm tra chức sinh lý lần lần VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk STT Diệp Thái Bảo Nguyễn Minh Đạt Hồ Nguyên Đạt Nguyên Mạnh Hiển Nguyễn Lưu Hải Long Trần Thanh Tùng Nguyễn Minh Quân Nguyễn Hà Phát Lê Nguyễn Anh Khoa Đặng Thăng Quân Nguyễn Huỳnh Hưng Thịnh Nguyễn Duy Thông Y Thiên Mlo Võ Xuân Vinh Ngơ Nhật Trường Nguyễn Quốc Vinh Nguyễn Hồng Tuấn Anh Lê Đức Thọ Nguyễn Anh Tuấn Y Ngoan Số trung bình Độ lệch chuẩn Hệ số biến thiên Nhịp tăng trưởng So sánh t Dung tích sống (lít) Lần Lần 2.9 3.4 3.2 3.3 3.7 3.9 3.8 3.9 3.6 3.8 2.9 3.2 3.4 3.6 3.4 3.7 3.2 3.3 3.9 4.1 4.1 4.5 3.5 3.7 3.4 3.6 3.2 3.4 3.7 3.8 3.5 3.6 3.6 3.7 3.5 3.8 3.6 3.7 3.4 3.5 3.48 3.68 0.30 0.30 8.70 8.18 5.59 7.96 Công tim (HW) 60 80 76 80 72 96 80 72 76 88 72 72 72 76 76 60 72 68 68 84 Lần 92 76 116 88 120 88 112 88 116 88 124 104 140 100 96 80 104 84 124 96 104 84 104 84 112 84 104 88 112 92 136 80 136 88 100 76 116 76 112 92 Tổng 2.8 8.4 8.4 7.6 12.4 12 4.8 6.4 10.8 6 6.8 6.8 7.6 9.6 4.4 8.8 7.58 2.42 31.91 61 79 75 79 71 95 81 73 75 87 71 71 71 78 75 61 71 67 67 63 Lần 90 75 116 87 120 87 112 87 115 86 123 103 141 98 97 78 103 82 123 94 105 83 104 83 111 83 103 85 111 91 133 80 135 87 98 75 114 75 112 91 Vo2 max Tổng 2.6 8.2 8.2 7.8 7.2 12.1 12 4.8 10.4 5.9 5.8 6.5 6.6 7.7 7.4 9.3 5.6 6.6 7.24 2.41 33.31 4.66 3.40 Lần 55.78 55.22 55.33 55.96 55.89 53 51.67 54.11 52.11 49.89 62.11 50.56 51.44 53.44 56.11 53.33 57.22 59.89 60.56 56.56 56.09 3.18 5.67 Lần 55.89 55.44 55.33 56.22 57 53.67 53.89 55.56 52.22 51 62.11 51.11 51.67 54.33 56.22 53.67 57.44 60.11 60.78 58.78 56.60 3.11 5.50 0.91 8.53 Phụ lục : Kết kiểm tra thể lực lần lần VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk STT Bật cao đánh Bật xa chỗ Bật cao chỗ đầu chỗ (cm) (cm) (cm) 15m XPC (s) 30m XPC (s) 100m XPC (s) 505 Test 2.39 2.43 2.5 2.56 2.35 2.21 2.33 2.45 2.51 2.28 2.2 2.54 2.55 2.43 2.41 2.29 2.38 2.22 2.34 2.41 2.39 0.11 4.69 2.2 2.3 2.4 2.5 2.25 2.2 2.3 2.3 2.5 2.2 2.1 2.45 2.5 2.4 2.4 2.2 2.3 2.2 2.23 2.3 2.31 0.12 5.13 3.30 6.96 3.62 3.8 3.9 3.8 3.68 3.6 3.82 3.75 3.96 3.69 3.92 4.1 3.9 3.67 3.51 3.62 3.73 3.68 3.79 0.16 4.20 3.5 13.3 13 3.7 13.7 13.2 3.9 13.4 13 3.7 13.5 13.2 13.8 13.4 3.6 13.1 13.1 3.5 13.1 12.9 3.8 13.5 13.2 3.7 13.5 13.5 3.8 14 13.8 3.6 13.4 13.3 3.8 13.8 13.6 13.9 13.5 3.8 13.7 13.4 3.6 13.2 13.2 3.5 12.9 12.9 3.9 13.8 13 3.6 13.1 12.8 3.6 13.6 12.9 3.6 13.5 13.1 3.71 13.49 13.20 0.16 0.30 0.27 4.28 2.25 2.03 2.07 2.17 7.52 5.90 2.44 2.34 2.52 2.45 2.69 2.78 2.61 2.76 2.54 2.67 2.49 2.52 2.41 2.39 2.4 2.47 2.58 2.46 2.29 2.6 2.52 0.13 5.32 Chạy x 30m Lần 2.40 3015 3020 23.33 2.34 2990 3000 24.56 2.48 2995 2995 23.6 2.4 3023 3035 23.67 2.64 3020 3070 23.5 2.75 2890 2920 22.78 2.58 2830 2930 23.9 2.73 2940 3005 24.44 2.54 2850 2855 22.68 2.6 2750 2800 21.9 2.45 3300 3300 22.11 2.49 2780 2805 24.12 2.4 2820 2830 23.1 2.35 2910 2950 22.31 2.4 3030 3035 22.18 2.45 2905 2920 24.22 2.5 3080 3090 23.98 2.4 3200 3210 23.69 2.2 3230 3240 23 2.5 3050 3150 22.34 2.48 2980.40 3008 23.27 0.13 147.58 140.86 0.83 5.38 4.95 4.68 3.55 1.62 0.92 6.30 4.00 Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần Diệp Thái Bảo 262 263 62 63 61 62 Nguyễn Minh Đạt 265 266 52 53 52 53 Hồ Nguyên Đạt 261 262 59 60 53 54 Nguyên Mạnh Hiển 254 256 63 64 60 61 Nguyễn Lưu Hải Long 250 252 54 55 52 53 Trần Thanh Tùng 259 260 58 60 56 59 Nguyễn Minh Quân 243 244 56 57 55 56 Nguyễn Hà Phát 245 247 57 58 55 56 Lê Nguyễn Anh Khoa 241 242 53 55 52 53 Đặng Thăng Quân 260 261 55 56 52 54 Nguyễn Huỳnh Hưng Thịnh 256 257 54 55 52 54 Nguyễn Duy Thông 244 245 56 57 55 56 Y Thiên Mlo 252 254 53 55 53 54 Võ Xuân Vinh 230 232 59 60 57 58 Ngô Nhật Trường 239 241 57 58 56 57 Nguyễn Quốc Vinh 240 241 52 54 52 53 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 235 237 56 57 55 58 Lê Đức Thọ 259 262 63 65 63 65 Nguyễn Anh Tuấn 257 260 64 65 62 63 Y Ngoan 260 261 60 63 60 62 Số trung bình 250.6 252.15 57.15 58.50 55.65 57.05 Độ lệch chuẩn 10.23 10.15 3.77 3.80 3.69 3.80 Hệ số biến thiên 4.08 4.02 6.60 6.50 6.63 6.67 Nhịp tăng trưởng 0.62 2.33 2.48 T 10.10 10.28 9.20 Cooper Lần Lần Lần 23 24 23.1 23 23.5 22.5 23.5 24 22.2 21.3 22 24 22.7 21.8 22 23.7 23 22.5 22 21.3 22.76 0.87 3.81 2.24 7.04 Phụ lục : Kết kiểm tra hình thái lần lần VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đăk Lăk STT Diệp Thái Bảo Nguyễn Minh Đạt Hồ Nguyên Đạt Nguyên Mạnh Hiển Nguyễn Lưu Hải Long Trần Thanh Tùng Nguyễn Minh Quân Nguyễn Hà Phát Lê Nguyễn Anh Khoa Đặng Thăng Quân Nguyễn Huỳnh Hưng Thịnh Nguyễn Duy Thông Y Thiên Mlo Võ Xn Vinh Ngơ Nhật Trường Nguyễn Quốc Vinh Nguyễn Hồng Tuấn Anh Lê Đức Thọ Nguyễn Anh Tuấn Y Ngoan Số trung bình Độ lệch chuẩn Hệ số biến thiên Nhịp tăng trưởng T CHIỀU CAO (cm) Lần Lần 174 178 169 172 170 174 164 165 163 168 165 167 165 167 163 164 154 156 163 165 161 163 160 161 156 158 163 164 156 157 155 156 160 162 168 171 165 168 167 170 163.05 165.30 5.26 6.03 3.22 3.65 1.37 8.64 CÂN NẶNG (g) Lần Lần 65000 70000 60000 65000 64000 68000 59000 60000 58000 61000 59000 61000 51000 55000 51000 56000 50000 51000 51000 53000 52000 53000 53000 57000 51000 52000 55000 56000 50000 51000 49000 50000 55000 57000 61000 63000 59000 60000 61000 62000 55700 58050 5069 5744 9.10 9.90 4.13 6.71 QUETELET(g/cm) Lần Lần 373.6 393.3 355.0 377.9 376.5 390.8 359.8 363.6 355.8 363.1 357.6 365.3 309.1 329.3 312.9 341.5 324.7 326.9 312.9 321.2 323.0 325.2 331.3 354.0 326.9 329.1 337.4 341.5 320.5 324.8 316.1 320.5 343.8 351.9 363.1 368.4 357.6 357.1 365.3 364.7 341.13 350.51 22.07 22.96 6.47 6.55 2.71 4.77 BMI (kg/m2) Lần Lần 21.5 22.1 21.0 22.0 22.1 22.5 21.9 22.0 21.8 21.6 21.7 21.9 18.7 19.7 19.2 20.8 21.1 21.0 19.2 19.5 20.1 19.9 20.7 22.0 21.0 20.8 20.7 20.8 20.5 20.7 20.4 20.5 21.5 21.7 21.6 21.5 21.7 21.3 21.9 21.5 20.91 21.19 0.99 0.84 4.72 3.95 1.32 2.24
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Sự Phát Triển Hình Thái, Chức Năng Và Thể Lực Của Vđv Nam Bóng Đá Đội Tuyển Trẻ Tỉnh Đăk Lăk Sau Một Năm Tập Luyện 2015 – 2016, Nghiên Cứu Sự Phát Triển Hình Thái, Chức Năng Và Thể Lực Của Vđv Nam Bóng Đá Đội Tuyển Trẻ Tỉnh Đăk Lăk Sau Một Năm Tập Luyện 2015 – 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay