Bai Phat bieu tai Ngay dai doan ket Dan toc tai thôn, buôn...

3 66 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:56

Bài phát biểu lãnh đạo xã nhân ngày hội đại đồn kết thơn, bn Kính thưa vị đại biểu, thưa toàn thể cán nhân dân thơn, bn, xã Trong khơng khí phấn khởi tồn Đảng, tồn dân sơi thi đua chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn năm 2017, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga vĩ đại (07/11/1917-07/11/2017), chào mừng 87 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017) Hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2017, Ban công tác Mặt trận, cán nhân dân thôn, buôn… tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc Đây kiện trị quan trọng đời sống cộng đồng thôn, buôn… chúng ta, ngày hội nhằm đề cao vai trò dân tộc đại đồn kết dân tộc, tôn vinh biểu dương tập thể cá nhân có thành tích phát triển kinh tế xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng khu dân cư Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND UB Mặt trận tổ quốc xã … xin trân trọng gửi lời chúc tới toàn thể cán nhân dân thôn, buôn… lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành cơng Kính thưa q vị đại biểu! quý bà nhân dân Trong suốt trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta xác định Đại đoàn kết dân tộc phát huy sức mạnh toàn dân tộc, yêu nước truyền thống quý báu dân tộc ta Dựa quan điểm vấn đề đại đoàn kết dân tộc Đảng Nhà nước xây dựng mối quan hệ tốt đẹp dân tộc đa số với dân tộc thiểu số, tạo nên sức mạnh tổng hợp hệ thống trị sức mạnh khối đại đồn kết dân tộc bền vững Với ý nghĩa ngày hội đại đoàn kết dân tộc, ngày truyền thống vẻ vang Mặt trận dân tộc thống Trong năm qua cán nhân dân thôn (buôn)… phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết lòng xây dựng khu dân cư có kinh tế tăng trưởng, an ninh giữ vững, hoạt động văn hóa xã hội có bước phát triển Các ban ngành đồn thể hội tích cực vận động đồn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương Đảng, sách pháp luật cuả Nhà Nước, quy định địa phương, chấp hành quy ước, hương ước khu dân cư Từ làm thay đổi nếp nghĩ việc làm bãi bỏ hủ tục lạc hậu việc cưới việc tang Trẻ em độ tuổi đến trường, sách Nhà Nước vào sống người dân: sách hỗ trợ xóa nhà tạm, xây dựng nhà đại đồn kết, xây dựng nhà văn hóa khu dân cư, sách hỗ trợ người nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, đường giao thơng nơng thơn phần tác động tích cực đến ổn định, phát triển thực tốt nếp sống văn hóa khu dân cư Bên cạnh với tinh thần cần cù lao động đồn kết gắn bó tình nghĩa xóm làng, bà nhân dân tích cực tăng gia sản xuất chuyển dịch cấu kinh tế, chăn nuôi gia súc, biết phát huy mạnh loại trồng mang lại hiệu kinh tế, cho thu nhập cao Nhiều hộ xây nhà mua tài sản đắt tiền từ thu nhập trồng mang lại hiệu kinh tế, bước xóa đói giảm nghèo Những kết mà cán nhân dân thôn (buôn)… đạt năm qua khẳng định đắn sách đại đồn kết dân tộc Đảng, minh chứng việc thực thi hiệu sách đại đồn kết dân tộc Đảng ủy, quyền xã Hòa Phong, thể ý chí cần cù, nghị lực lao động, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên thực tốt vận động toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư góp phần làm thay đổi quê hương Hòa Phong anh hùng Nhân dịp thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND UBMTTQ xã xin biểu dương cơng lao đóng góp nỗ lực cố gắng chi bộ, Ban tự quản, ban công tác Mặt trận, đồn thể, hội nhân dân thơn, bn… cộng đồng trách nhiệm đóng góp sức lực, tinh thần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đời sống kinh tế xã hội thôn (buôn) ngày phát triển Chúng ta cho tràng vỗ tay để chúc mừng thành tích mà cán nhân dân thôn, (buôn)… đạt năm qua Kính thưa quý vị đại biểu toàn thể bà nhân dân Bên cạnh kết đạt thơn (bn) số khó khăn hạn chế là: Kinh tế hộ gia đình phát triển chưa đồng đều, thu nhập bình quân chung thấp, trẻ em độ tuổi đến trường bỏ học cấp học Các tiêu cực tệ nạn xã hội rượu chè, trộm cắp vặt, vi phạm giao thông, sinh thứ ba xảy Để thực nhiệm vụ tốt thời gian tới đề nghị: Một là, Chi bộ, Ban tự quản, Ban công tác mặt trận thơn ban ngành đồn thể hội làm tốt cơng tác tun truyền chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà Nước, quy định địa phương, quy ước, hương ước khu dân cư, cán đảng viên, đoàn viên, hội viên tuyên truyền viên đầu gương mẫu lĩnh vực, vận động nhân dân thực tốt vận động tồn dân đồn kết xây đời sống văn hóa khu dân cư Chi đảng nêu cao vai trò lãnh đạo, mặt trận vận động tổ chức thành viên đổi nội dung hoạt động để thu hút đồn viên, hội viên, làm tốt cơng tác đạo phát triển kinh tế xã hội chuyển dịch cấu kinh tế, bình xét GĐVH, bình xét hộ nghèo chế độ sách nhà nước thực dân chủ công công khai tạo đồng thuận cao khu dân cư Hai là, Vận động nhân dân chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi cấu trồng vật nuôi, phát huy mạnh kinh tế thôn để tăng suất thu nhập cao đơn vị diện tích, làm giàu đáng bước xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn Ba là, Tổ chức thực tốt tiêu chí để năm 2018 giữ vững khu dân cư văn hóa, khơng có tệ nạn xã hội, khơng cờ bạc, khơng rượu chè, khơng tệ nạn trá hình, không trẻ em độ tuổi bỏ học, không người vi phạm sách kế hoạch hóa gia định Hằng năm có kế hoạch tu sửa đường làng ngõ xóm, xây dựng cơng trình phúc lợi cơng cộng Phát huy tinh thần tương thân tương giúp khó khăn hoạn nạn, giúp phát triển kinh tế bỏ hủ tục lạc hậu ma chay cưới xin cản trở tiến chung Bốn là, Tiếp tục phát huy kết đạt được, khắc phục hạn chế khó khăn tiếp tục giữ vững thơn, bn bn Văn hóa năm 2018, đề nghị hộ gia đình tích cực tham gia đăng ký, xây dựng gia đình văn hóa để xứng đáng với danh hiệu Bn Văn hóa Với ý nghĩa ngày hội đại đồn kết dân tộc lần tơi thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã xin chúc quý vị đại biểu, cán nhân dân thôn, (bn) … sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt hồn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 Xin chân thành cảm ơn! ... hạn chế khó khăn tiếp tục giữ vững thôn, buôn buôn Văn hóa năm 2018, đề nghị hộ gia đình tích cực tham gia đăng ký, xây dựng gia đình văn hóa để xứng đáng với danh hiệu Bn Văn hóa Với ý nghĩa... cơng lao đóng góp nỗ lực cố gắng chi bộ, Ban tự quản, ban cơng tác Mặt trận, đồn thể, hội nhân dân thôn, buôn… cộng đồng trách nhiệm đóng góp sức lực, tinh thần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết... kết dân tộc lần thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã xin chúc quý vị đại biểu, cán nhân dân thôn, (buôn) … sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 Xin chân thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai Phat bieu tai Ngay dai doan ket Dan toc tai thôn, buôn..., Bai Phat bieu tai Ngay dai doan ket Dan toc tai thôn, buôn...

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay