Kế toán bán hàng mặt hàng thép cây tại công ty TNHH Thương mại Quốc tế An Phát

68 29 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:53

Ngày nay,các doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước phát triển cả về quy mô và loại hình kinh doanh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thay đổi linh hoạt.Trong cơ chế thị trường đầy sôi động ấy các doanh nghiệp đang phải đối mặt với không ít những khó khăn và thách thức.Nhiệm vụ đặt ra cho các nhà kinh doanh là tập trung mọi trí lực vào các yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân TĨMLƯỢC Trongnềnkinhtếthịtrườngpháttriểnmạnhmẽnhưhiệnnay,vớibấtkỳdoanhnghiệpnào, kếtốncũngđượccoilàmộtcơngcụkinhtếđặcbiệtquantrọng.Bằnghệthốngcácphươngphápk hoahọc,kếtốnđãgiúpchocácnhàquảntrịdoanhnghiệpcócáinhìnkháiqtvềtìnhhìnhtàichí nh,tìnhhìnhkinhdoanh,cungcấpthơngtinkịpthờivàchínhxácnhấtchoviệcraquyếtđịnhquản lý.TrongthờigianthựctậptạicơngtyTNHHThươngmạiQuốctếAnPhát,bêncạnhnhữngkếtq uảđạtđược,emthấycơngtáckếtốnbánhàngtạicơngtycầnđượchồnthiệnhơnởmộtsốmặt.D ovậy,emlựachọn“KếtốnbánhàngmặthàngthépcâytạicơngtyTNHHThươngmạiQuốctếA nPhát”làmđềtàinghiêncứucủamình.Bàikhóaluậncótrìnhbàycácnộidungsau: Chương1:Cơsởlýluậnvềkếtốnbánhàngtrongdoanhnghiệp Trìnhbàycácnộidungvềkháiniệmbánhàng,doanhthu,cáckhoảngiảmtrừdoanhthu,giá vốnhàngbán.Bêncạnhđócòncócácchuẩnmực,chếđộđượcbanhànhtheothơngtư200/2014/ TTBTCngày22/12/2014củaBộtrưởngBTCchiphốiđếnkếtốnbánhàngvềchứngtừ,tàikhoản,t rìnhtựhạchtốnvàsổkếtốn Chương2:ThựctrạngkếtốnbánhàngmặthàngthépcâytạicơngtyTNHHThương mạiQuốctếAnPhát Trongchươngnày,khóaluậntrìnhbàytổngquanvềtìnhhìnhcơngtyTNHHKimThương mạiQuốctếAnPhát,đặcđiểmkếtốnbánhàng,đisâuphântíchkếtốnbánhàngmặthàngthépc âytạicơngtyvềcácmặtnhư:chứngtừkếtốn,tàikhoảnsửdụng,sổkếtốnmộtsốnghiệpvụkinht ếphátsinhchủyếu Chương3:Cáckếtluậnvàđềxuấtnhằmhồnthiệnkếtốnbánhàngmặthàngthépcây tạicơngtyTNHHThươngmạiQuốctếAnPhát Trìnhbàynhữngnhậnxétcủabảnthânvềưu,nhượcđiểmvềthựctrạngcơngtáckếtốnbán hàngmặthàngthépcâytạicơngtyTNHHThươngmạiQuốctếAnPhát.Từđóđềxuấtnhữnggiải phápnhằmhồnthiệnhơncơngtáckếtốnbánhàngmặthàngthéptạicơngty Emhivọngbàikhóaluậnnàycóthểgópphầnhồnthiệnhơncơngtáckếtốnbánhàngmặt hàngthépcâytạicơngtyTNHHThươngmạiQuốctếAnPhát LỜICẢMƠN SVTH: Nguyễn Thị Hồng Lớp: K17D _SB Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân Trongthờigianthựctậpvừaqua,emđãnhậnđượcrấtnhiềusựgiúpđỡtừphíaNhàtrường,c ơngtyemthựctập,giađình,bạnbèđểemcóthểhồnthànhkhóaluậntốtnghiệpvớiđềtài“Kếtố nbánhàngmặthàngthépốngtạicơngtyTNHHThươngmạiQuốctếAnPhát” Emxinchânthànhcảmơncácthầygiáo,cơgiáotrườngĐạihọcThươngmạinóichungvàc ácthầycơtrongkhoaKếtốn– Kiểmtốnnóiriêngđãtruyềnđạtchoemnhữngkiếnthứcbổíchtrongthờigianemhọctậptạitrư ờng.Đặcbiệt,emxincảmơnTh.SLươngThịHồngNgânngườitrựctiếphướngdẫn,tậntìnhgiúpđỡvàđộngviênemhồnthànhkhóaluậnnày EmxincảmơncáccánbộtrongcơngtyTNHHThươngmạiQuốctếAnPhát,đặcbiệtlàcác anhchịtrongphòngkếtốnđãtạođiềukiệnchoemtìmhiểuvàcungcấpchoemnhữngthơngtins ốliệucầnthiếtgiúpemcócáinhìnsâusắchơnvềthựctếtrongcơngtáckếtốn.Quađây,chophépe mxingửilờicảmơntớibốmẹ,bạnbèđãủnghộ,độngviênemtrongsuốtthờigianquađểemcóthể hồnthànhkhóaluậncủamình Dotrìnhđộhiểubiếtcủabảnthâncònhạnchế,thờigiannghiêncứuchưanhiềunênkhóaluậ nnàykhơngtránhkhỏinhữngthiếusót.Emrấtmongnhậnđượcsựchỉbảo,đónggópýkiếncủacá cthầycơđểbàikhóaluậncủaemcóthểhồnthiệnhơn Emxinchânthànhcảmơn! MỤC LỤC SVTH: Nguyễn Thị Hồng Lớp: K17D _SB Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vi TNHH Thương mại Quốc tế An Phát Error! Bookmark not defined PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu Mục tiêu cụ thể đạt cần giải đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp thực đề tài .3 Kết cấu khóa luận CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁNBÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1.Một số lý luận chung kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Một số khái niệm kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.2 Một số lý thuyết kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại .6 1.2 Nội dung kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại theo chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành 10 1.2.1.Nội dung kế toán bán hàng theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam 10 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Lớp: K17D _SB Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân 1.2.2 Nội dung kế toán bán hàng DNTM theo chế độ kế toán hành 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG MẶT HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN PHÁT 33 2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ảnh hưởng môi trưởng đến kế toán bán hàng 33 2.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 33 2.1.2 Các nhân tố môi trường ảnh hưởng 36 2.2 Thực trạng Kế toán bán hàng thép Công ty TNHH Thương mại Quốc tế An Phát 42 2.2.1 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng thép Công ty TNHH Thương mại Quốc tế An Phát 42 2.2.2 Phương pháp kế toán bán hàng thép Công ty TNHH Thương mại Quốc tế An Phát 45 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN MẶT HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AN PHÁT 50 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu .50 3.1.1 Những kết đạt 50 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn nguyên nhân 52 3.2 Giải pháp hoàn thiện 53 3.2.1 Hồn thiện máy kế tốn: .53 3.2.2 Hoàn thiện phương thức bán hàng 54 3.2.3 Hồn thiện sách bán hàng 56 3.2.4 Hoàn thiện việc ghi nhận doanh thu 57 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Lớp: K17D _SB Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân 3.3 Điều kiện thực .57 3.3.1 Đối với nhà nước 57 3.3.2 Đối với doanh nghiệp .57 3.3.3 Đối với tổ chức tín dung .58 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANHMỤCBẢNGBIỂU,SƠĐỒ,HÌNHVẼ Phụlục1.1:Trìnhtựghisổkếtốntheohìnhthứckếtốnnhậtkýchung Phụlục1.2:Trìnhtựghisổkếtốntheohìnhthứckếtốnnhậtký-sổcái Phụlục1.3:Trìnhtựghisổkếtốntheohìnhthứckếtốnchứngtừghisổ Phụlục1.4:Trìnhtựghisổkếtốntheohìnhthứckếtốnnhậtký-chứngtừ Phụlục1.5:Trìnhtựghisổkếtốntheohìnhthứckếtốntrênmáyvitính Phụlục2.1:Trìnhtừsửdụngchứngtừ Phụlục2.2:Hợpđồngkinhtế Phụlục2.3:Phiếunhậpkho Phụlục2.4:HốđơnGTGTmuavào Phụlục2.5:HốđơnGTGTbánra Phụlục2.6:Thoảthuậnmuabán Phụlục2.7:Phiếuxuấtkho Phụlục2.8:Tổnghợpnhậpxuấttồn Phụlục2.9:Sổchitiếttàikhoản511 Phụlục2.10:Sổchitiếttàikhoản131 Phụlục2.11:Sổchitiếttàikhoản1331 Phụlục2.12:Sổchitiếttàikhoản331 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Lớp: K17D _SB Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân DANHMỤCTỪVIẾTTẮT DNTM BTC DN GTGT CP TNHH HH DV SP CP SV BCTC SXKD SVTH: Nguyễn Thị Hồng Doanhnghiệpthươngmại Bộtàichính Doanhnghiệp Giátrịgiatăng Cổphần Tráchnhiệmhữuhạn Hànghóa Dịchvụ Sảnphẩm Cổphần Sinhviên Báocáotàichính Sảnxuấtkinhdoanh Lớp: K17D _SB Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân PHẦNMỞĐẦU Tínhcấpthiết,ýnghĩacủađềtàinghiêncứu Ngàynay,cácdoanhnghiệpViệtNamđãtừngbướcpháttriểncảvềquymơvàloạihìnhkin hdoanhvớinhiềuhìnhthứcđadạng,phongphú,thayđổilinhhoạt.Trongcơchếthịtrườngđầysơ iđộngấycácdoanhnghiệpđangphảiđốimặtvớikhơngítnhữngkhókhănvàtháchthức.Nhiệmv ụđặtrachocácnhàkinhdoanhlàtậptrungmọitrílựcvàocácyếutốquyếtđịnhđếnsựtồntạivàphá ttriểncủadoanhnghiệp Đốivớidoanhnghiệpthươngmạithìhoạtđộngkinhdoanhchínhlàhoạtđộngbánhàng.B ánhànglàmộtnghệthuật,lượnghànghóatiêuthụlànhântốtrựctiếplàmthayđổilợinhuậncủado anhnghiệp.BánhànglàgiaiđoạncuốicùngcủaqtrìnhSXKD,đâylàqtrìnhchuyểnhóavốn từhìnhtháivốnsảnphẩm,hànghóasanghìnhtháivốntiềntệhoặcvốntrongthanhtốn.Kếtốnb ánhànglàphầnhànhkếtốnchủyếutrongcơngtáckếtốncủaDN,cóvaitròhếtsứcquantrọngg ópphầnđắclựcvàohoạtđộngbánhàngcủamỗiDN Vềmặtlýluận:Cácthơngtư,nghịđịnh,chếđộ,chuẩnmựckếtốn,luậtkếtốn,chínhsáchkinht ếdoNhànướcbanhànhcóvaitròrấtquantrọngtrongviệchỗtrợgiúpđỡcácDNvềviệcthựchiện cơngtáckếtốnnóichungvàcơngtáckếtốnbánhàngnóiriêng.Đểđisâunghiêncứuđềtàimộtc áchtrungthực,chínhxác,kháchquannhấtthìcầnthiếtphảitìmhiểukỹcácvấnđềcóliênquanđế nbánhàngcónêutrongcácchuẩnmựckếtốnnhưchuẩnmựcsố01“Chuẩnmựcchung”,Chuẩn mựcsố02“Hàngtồnkho”,Chuẩnmựcsố14“Doanhthuvàthunhậpkhác”vàcácchếđộkếtốn DNnhưtrongthơngtư200/2014BTC,quyếtđịnh48/2006BTC… Ngồiranghiêncứuđềtàikếtốnbánhàngtạimộtđơnvịcụthểcònphảixemxétcácchuẩnmực,c hếđộđượcápdụngởđơnvịđónhưthếnàothơngquacácđiềukhoảntrongluậtkếtốn2003vàcác thơngtưhướngdẫnkèmtheocủacácchuẩnmựcđãđượcbanhành Vềmặtthựctiễn:Quatìmhiểu,khảosátthựctếtạiCơngtycùngvớicácphươngphápthuthậpth ơngtin,dữliệunhậnthấyrằngcơngtáchạchtốnbánhàngđangcòntồntạinhiềuhạnchếnhư:Cơ ngtykinhdoanhnhiềumặthàngmàchưacóbộphậnphânloạivàquảnlýriêngchotừngmặthàng, cònnhiềutàikhoảnđượcmởratheoucầuquảnlýnhưngchưađượcsửdụngphùhợp,hơnnữa DNápdụngnhiềuphươngthứcthanhtốnđốivớikháchhàngchủyếuvẫnlàbánthutiềnngaynh SVTH: Nguyễn Thị Hồng Lớp: K17D _SB Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân ưnghìnhthứcbánchịuvẫncòntồnđọngnhiều;vìthếnguồnthu,vốncủaDNsẽbịchiếmdụng.Xu ấtpháttừtầmquantrọngcủahoạtđộngtiêuthụvàtìnhhìnhthựctếcủacơngtyemđãchọnđềtài:“ KếtốnbánmặthàngthéptạiCơngtyTNHHThươngmạiQuốctếAnPhát” 2.Mụctiêucụthểđạtracầngiảiquyếtđềtài Khóaluậnnhằmthựchiện3mụctiêuchínhsau: Vềmặtlýluận:Khóaluậnnhằmhệthốnghóavàlàmrõnhữngvấnđềlýluậncơbảnvềkếtốnbán hàngtheochuẩnmựcvàchếđộkếtốnhiệnhànhlàmcơsởchoviệcnghiêncứuthựctrạngkếtốn bánhàngtạiCơngTyTNHHThươngmạiQuốctếAnPhát -Vềthựctiễn: +Trêncơsởkhảosátthựctiễnkhóaluậnlàmrõthựctrạngkếtốnbánhàngmặthàngthéptại cơngtyTNHHThươngmạiQuốctếAnPhát.Từđóchỉranhữngđiểmhợplýcầnpháthuyvànhữ ngtồntạicầnkhắcphụcvàhạnchế +Dựatrênnhữnghạnchếđãnêukhóaluậnđềxuấtnhữnggiảiphápđểhồnthiệnkếtốnbá nmặthàngthéptạicơngtyTNHHThươngmạiQuốctếAnPhát Vớibảnthân:QuaviệcnghiêncứuđềtàivềkếtốnbánmặthànghàngthéptạicơngtyTNHHTh ươngmạiQuốctếAnPhátđãgiúpbảnthânemnắmrõhơnvềnhữnglýluậncơbảnvềkếtốnbánh àngtheochuẩnmựcvàchếđộkếtốnhiệnhành.NgồiraquathờigianthựctậptạiCơngtyvớisực hỉbảogiúpđỡcủacácanhchịphòngkếtốnemđãnắmđượccáchhạchtốnnghiệpvụbánhàngtạ iCơngty,đặcbiệtlàđốivớimặthàngthép 3.Đốitượngvàphạmvinghiêncứucủađềtài -Đốitượngnghiêncứu:Đềtàinghiêncứuvềkếtốnbánmặthàngthép -Khơnggiannghiêncứu:TạiCơngtyTNHHThươngmạiQuốctếAnPhát (Địachỉ:291HồngHoaThám,P.LiễuGiai,Q.BaĐình,TPHàNội) Thờigiannghiêncứu:sốliệuvềkếtốnbánhàngthéptạicơngtytrongnăm2015vànăm2016 4.Phươngphápthựchiệnđềtài ĐểnghiêncứuđềtàibánhàngmặthàngthéptạicơngtyTNHHThươngmạiQuốctếAnPhá t,emđãkếthợpcácphươngpháp:Phươngphápthuthậpdữliệu,phươngphápxửlýphântíchdữli ệu SVTH: Nguyễn Thị Hồng Lớp: K17D _SB Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân 4.1 Phươngphápthuthậpdữliệu Đểthuthậpdữliệuvềtìnhhìnhhoạtđộngcủacơngtynóichungvàcơngtácbánhàngnóiriê ngmộtcáchchínhxác,phụcvụchoviệcphântích,đánhgiáhoạtđộngcủadoanhnghiệpthìemđã sửdụngcácphươngphápsau: -Phươngphápthuthậpsốliệu Sửdụngphươngphápnghiêncứuchứngtừcủacơngty,baogồm:HóađơnGTGT,Phiếuth u,phiếuchi,Phiếuxuấtkho,Bảngkêbánlẻhànghóa,… Vàcácsổkếtốnnhư:Sổchitiếtbánhàng,SổchitiếtTK5111,6321,Sổnhậtkýchung,Nhậtkýbá nhàng… -Phươngphápnghiêncứutàiliệu ThamkhảocácluậnvănvàchunđềcủasinhviênTrườngĐạihọcThươngMạicáckhóat rước,thuthậpcácdữliệuvềchếđộ,quyđịnhcủaBộtàichính Tìmhiểucácquyđịnh,chuẩnmựcvàchếđộkếtốnDNđãbanhành;cácbàibáo,tạpchívàc áccơngtrìnhnghiêncứutrướcđó.Đềtàinghiêncứuvềkếtốnbánhàngcóliênquanđếnnhiềutài liệucảbêntronglẫnbênngồiDN.Cụthể: +Tàiliệubênngồi:CácquyđịnhtrongchếđộvàchuẩnmựckếtốnViệtNamnhư:Chuẩn mực01,chuẩnmực02vàchuẩnmực14;thơngtư200/2014BTCngày22/12/2014,luậtkếtốnb anhànhnăm2003cósửađổibổsung;cácbàibáotạpchíkếtốn;cáccơngtrìnhnghiêncứuđãhồ nthànhvàđượcđánhgiácaocủasinhviêncũngnhưcủacácnhànghiêncứukinhtế +TàiliệunộibộDN:Điềulệnộiquycơngty,giấyphépđăngkýkinhdoanh,cácbáocáotàic hínhnămnhư:Bảngcânđốikếtốn,báocáokếtquảkinhdoanh,thuyếtminhbáocáotàichính;ng ồiracòncácchínhsáchkếtốn,cácsổsáchchứngtừliênquan… 4.2 Phươngphápxửlýphântíchdữliệu Trêncơsởsốliệuđãthuthậpđược,thìemđãsosánhgiữathựctếvàlýluậncủachuẩnmựckế tốn,đánhgiá,phântíchkếtquảđãthuthập,đểtừđóđưaranhữngưuđiểmvàhạnchếtrongcơngtá ckếtốnbánhàngcủaCơngtyTNHHThươngmạiQuốctếAnPhát: -Phươngpháptốnhọc -Phươngphápsosánh -Phươngpháptổnghợpdữliệu 5.Kếtcấucủakhóaluận Ngồiphầnmởđầu,danhmụcbảngbiểu,danhmụcviếttắt,khóaluậnbaogồm3chương: SVTH: Nguyễn Thị Hồng Lớp: K17D _SB Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân Chương1:Cơsởlýluậnvềkếtốnbánhàngtrongcácdoanhnghiệpthươngmại Chương2:ThựctrạngvềkếtốnbánmặthàngthéptạiCơngtyTNHHThươngmạiQu ốctếAnPhát Chương3:CáckếtluậnvàđềxuấtnhằmhồnthiệnkếtốnbánmặthàngthéptạiCơng tyTNHHThươngmạiQuốctếAnPhát CHƯƠNG1:CƠSỞLÝLUẬNCHUNGVỀKẾTỐN BÁNHÀNGTRONGDOANHNGHIỆPTHƯƠNGMẠI 1.1.Mộtsốlýluậnchungvềkếtốnbánhàngtrongdoanhnghiệpthươngmại 1.1.1Mộtsốkháiniệmcơbảnvềkếtốnbánhàngtrongdoanhnghiệpthươngmại 1.1.1.1Kháiniệmbánhàng Đểđisâunghiêncứuvàhiểuthêmbảnchấtcủakếtốnbánhàngthìtrướchếtphảihiểumộts ốthuậtngữđượchiểutrongkếtốnbánhàng SVTH: Nguyễn Thị Hồng Lớp: K17D _SB Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân Thứnăm,CơngtysửdụngphầnmềmkếtốnBRAVOmộtphầnmềmchundụng,kháphổbiếnvànhiềutiệnlợitrongcơngtáckếtốnnêncácphầnhà nhđềuđượcthựchiệntrênmáyvitính.MỗiphầnhànhlạiđượcKếtốntrưởngphâncơngcụthểc hocácnhânviênkếtốntrongphòngTàichínhKếtốncủaCơngty.Nhờđópháthuyđượctínhchunmơnhốcao,dễdàngkiểmtravàđốichiế usốliệugiữacácphầnhànhkếtốnvớinhautừđócácsaisótnhầmlẫnđượcđiềuchỉnhkịpthời.V àdocơngtáckếtốnbánhàngcóliênquanđếnnhiềungười,nênhầunhưcácnhânviênkếtốntro ngphòngnêncầncósựphốihợpchặtchẽcủatấtcảvớinhauđảmbảotínhchunmơnhốcaovàđ ạtkếtquảtốt Ngồinhữngưuđiểmkểtrênthìtrongcơngtáckếtốnbánhàngvàxácđịnhkếtquảkinhdo anhcủaCơngtykhơngtránhkhỏinhữnghạnchếnhấtđịnhcầnnghiêncứu,khắcphục,nhằmhồ nthiệncơngtáckếtốn Thứsáu,Việchạchtốnhànghóavàtiêuthụhànghóalnđượcghichépđầyđủbảođảmc ácnghiệpvụkinhkếphátsinhliênquankhơngbịbỏsóthayghichépsai.Việchạchtốnhànghóa đượcchitiếttheotừngloạigiúpthuậnlợitrongviệctheodõinhữngbiếnđộngcủahànghóađểquả nlýtốthơn.Giávốncủahàngbánđượcxácđịnhriêngchotừngloạihànghóa,xácđịnhtheotừngt hánggiúpchoviệchạchtốnđượcrõràng.Hạchtốndoanhthuvàchiphíđượcthựchiệnrõràng, cuốikỳkếtchuyểnđểxácđịnhkếtquảtiêuthụ Nhìnchung,vớinhữngthànhtựuđãđạtđượctrongthờigianquađãphảnánhmộtcáchtrun gthựcnhấtsựcốgắng,nỗlựccủatồnthểcánbộcơngnhânviêntrongCơngtynóichungvàphòng kếtốnnóiriêng.Cơngtáckếtốnnóichungvàcơngtáchạchtốnhànghóa,tiêuthụhànghóanói riêngđãđápứngđượcnhucầuquảnlývàhạchtốn NgồinhữngưuđiểmkểtrênthìtrongcơngtáckếtốnhànghóavàtiêuthụhàndhóacủaCơ ngtykhơngtránhkhỏinhữnghạnchếnhấtđịnhcầnnghiêncứu,khắcphục,nhằmhồnthiệncơn gtáckếtốn 3.1.2.Nhữngmặthạnchế,tồntạivàngunnhân CơngtyAnPhátngàycàngnỗlựcđểhồnthiệncơngtáckếtốnvàđãđạtđượcnhữngmặttíchcự cđángkểtrên.Tuynhiên,sauthờigianthựctậptạicơngtyempháthiệncơngtáckếtốncơngtyvẫncòn tồntạiyếukémcầnkhắcphục,cụthể: Bộmáykếtốn: SVTH: Nguyễn Thị Hồng 48 Lớp: K17D _SB Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân Bộmáykếtốntuygọnnhẹ,tuynhiêndotínhchấtcơngviệcđặcbiệtlàmùabáocáonênthường mộtngườiphảikiêmnhiềuviệcdẫnđếnáplựccơngviệc.Doanhnghiệpđơikhiphảiththêmnhânvi ênthờivụ,gâytốnthêmmộtkhoảnchiphí Cơngtykhơngcóchínhsáchđưacánbộkếtốnđiđàotạothêmđểnângcaotaynghề.Đặcbiệtlàt rongnăm2015việcápdụngTT200/TT– BTCmớibanhànhkếtốnkhónắmbắthếtđượccácquyđịnh Phươngthứcbánhàng: Doanhnghiệpchưađadạnghóaphươngthứcbánhàng,phươngthứcbánhàngcơngtychỉcóbá nbnvàbánlẻ Chínhsáchbánhàng: Doanhnghiệpchưaxâydựnghồnchỉnhmộtkhungchínhsáchvềchiếtkhấuthươngmạihayc hiếtkhấuthanhtốn Vớinhữngđơnhàngtrịgiátrên150trđ,thìsẽđượchưởngchiếtkhấuthươngmại Cơngtychưấpdụngchínhsáchchiếtkhấuthanhtốn,thơngthườngcánhânđơnvịsẽphảitrản gay,hoặcsaumộtthờigianngắn.Điềuđómộtphầnnàokhiếnđốitáckháchhàngíthợptácvớicơngtyh ơnnhấtlàtrongtìnhhìnhcơngtyhọgặpvấnđềvềvốn Việcghinhậndoanhthu: Khiphátsinhgiaodịchbánhàng,doanhnghiệpghinhậnngaydoanhthucủamặthàngđóchứch ưatnthủđúngđiềukiệnđểghinhậndoanhthu.Nhưnhữngtrườnghợpbánbnchokháchhàngmà doanhnghiệpphảichuyểnhàngđếnkhođốitác,thìtừkhigiaohàngchonhânviêntạikhocơngty,cơng tyđãghinhậndoanhthu Việcmởtàikhoảnchitiếtdoanhthu Cơngtychưachitiếttàikhoảndoanhthutheokhuvựcđịalý,nênkhơngrõkhuvựcnàomanglạin guồndoanhthucao,khuvựcnàođạtítdoanhthuđểcókếhoạchmởrộngthịtrường 3.2.Giảipháphồnthiện 3.2.1.Hồnthiệnbộmáykếtốn: Cơngtynêntuyểndụngthêmnhânviênkếtốnphụtráchcơngnợriêngđểtránhviệck ếtốnthuếkiêmnhiềuphầnhànhkhác,nhấtlàtronggiaiđoạncơngtyđangtrênđàpháttriể nnhưhiệnnay.Cơngtyngàycàngcónhiềukháchhàng,thịtrườnghoạtđộngcũngngàycàn SVTH: Nguyễn Thị Hồng 49 Lớp: K17D _SB Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân gđượcmởrộng,cácnghiệpvụphátsinhcàngnhiềuvàphứctạphơn.Vìvậy,việctuyểnthê mnhânviênkếtốnlàrấthợplýđốivớitìnhhìnhthựctrạngcủacơngty Ngồiracơngtycũngnêncóchínhsáchđàotạocánbộkếtốnđểnângcaokỹnăng,taynghềphụ cvụchocơngviệc 3.2.2.Hồnthiệnphươngthứcbánhàng Đốivớihìnhthứcbánonline,doanhnghiệpnênthiếtkếlại1formdanhsáchmặthàngvàchínhs áchgiákèmtheođểkháchhàngcónhucầutìmhiểudễdànghơn Đểnângcaonănglựccạnhtranh,mởrộngthịphần,tănglợinhuậncơngtynênđadạnghóahìnht hứcbánhàngcủamìnhhơnnữa,cụthể:cơngtynêngửibánsảnphẩmthépcủamìnhthơngquacácđạil ývàxuấtkhẩu:  Bánđạilý Chứngtừsửdụng: Phiếuxuấtkhokiêmvậnchuyển Phiếuthu,phiếuchi Báonợ,báocó HóađơnGTGThànghóabánra HóađơnGTGTdịchvụđạilý Tàikhoảnsứdụng: Kếtốnsửdụngcáctàikhoản:5111,1311,6321,1561,157,641,33311,1111,11215,11216 Phươngpháphạchtốnmộtsốnghiệpvụchủyếu: Vớihìnhthứcbánhàngnày,khinghiệpvụkinhtếphátsinhkếtốncơngtyghinhận: -Khixuấthàngchobênnhậnđạilý: NợTK157:Hànggửibán CóTK1561:hànghóa -Khibênnhậnđạilýthơngbáosốhàngbánđượckèmhóađơnchứngtừ: +Trườnghợpchiphíđạilýthanhtốnriêng NợTK1311,1111:Tổnggiáthanhtốn CóTK5111:Doanhthubánhàngthép CóTK33311:ThuếGTGTphảinộp NợTK6321:Giávốnhàngbán CóTK157:hànggửibán SVTH: Nguyễn Thị Hồng 50 Lớp: K17D _SB Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân Sổkếtoán:Sửdụngcácloạisổ Sổnhậtkýchung Sổcáitàikhoản5111,1311,1561,6321,157 Sổchitiếttàikhoản1311,1561  Xuấtkhẩu Chứngtừsửdụng: Phiếuxuấtkho Tờkhaihảiquan HóađơnGTGT Biênbảnkiểmnhậnhànghóa Biênbảnbàngiaohànghóa Báonợ,báocó Tàikhoảnsửdụng: Sửdụngcáctàikhoản:131,511,632,156,157,112,3331,3333 Phươngphápkếtốnmộtsốnghiệpvụchủyếu: -Khixuấthàng: NợTK157:hànggửibán CóTK156:hànghóa Khibênmuanhậnđượchàngvàchấpnhậnthanhtốn: NợTK112,131,3386:tổnggiáthanhtốn CóTK511:doanhthubánthép CóTK3331:ThuếGTGTphảinộp NợTK632:Giávốnhàngbán CóTK157:hànggửibán Thuếxuấtkhẩu: NợTK511:sốthuếxuấtkhẩuphảinộp CóTK33331:sốthuếxuấtkhẩuphảinộp Cácchiphíphátsinhliênquanvậnchuyển,bảohiểm: +DNchịu: NợTK641:Chiphíbánhàng NợTK13311:thuếGTGTđượckhấutrừ SVTH: Nguyễn Thị Hồng 51 Lớp: K17D _SB Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân CóTK111,112:tổnggiáthanhtốn Sổkếtốn:Sửdụngcácloạisổ Sổnhậtkýchung Sổcáitàikhoản511,131,156,632 3.2.3.Hồnthiệnchínhsáchbánhàng Xâydựngmộtformchínhsáchchiếtkhấuthươngmại,chiếtkhấuthanhtốnthốngnhất Cụthểvớichiếtkhấuthươngmạinêncónhiềumứcchiếtkhấuvớicácđơnhàngcógiátrịkhácnhautha yvìhiệntạichỉápdụng1,3%chonhữngđơnhàngcógiátrịtrên150trđ,đềxuấtkhungchiếtkhấuthươn gmại: Giátrịđơnhàng(x-trđ) 100=
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng mặt hàng thép cây tại công ty TNHH Thương mại Quốc tế An Phát, Kế toán bán hàng mặt hàng thép cây tại công ty TNHH Thương mại Quốc tế An Phát, Bảng cân đối số phát sinh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay