Kế toán bán Vật tư phụ tùng ô tô tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Hưng Hải

71 40 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:51

Đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất thương mại, bán hàng giữ vai trò quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh vì bán hàng là khâu cuối cùng trong khâu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nên nó quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Mọi hoạt động công tác khác đều nhằm mục đích là bán được hàng hóa và chỉ có bán hàng mới thực hiện được mục tiêu trước mắt đó là lợi nhuận, bởi vì lợi nhuận là chỉ tiêu chất lượng phản ảnh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp: K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Tốn – Kiểm Toán MỤC LỤC GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp: K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn Tóm lược Hiện nay, kinh tế Việt Nam ngày phát triển để bắt nhịp với kinh tế giới Điều tạo nhiều hội cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời mang lại môi trường cạnh tranh gay gắt mạnh mẽ Trong điều kiện đó, kế tốn thể rõ vai trò cơng cụ khoa học để tiếp cận cách khách quan, hiểu rõ tình hình tài doanh nghiệp Vì vậy, việc cải thiện phần hành kế toán doanh nghiệp giúp cho cơng tác kế tốn doanh nghiệp hồn thiện hơn, đồng thời làm cho thơng tin kế tốn rõ ràng với số liệu xác, trung thực kịp thời Kế toán bán hàng nhân tố quan trọng với tồn phát triển doanh nghiệp Thơng tin kế tốn bán hàng cung cấp giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời kết hoạt động kinh doanh để đưa định, chiến lược quan trọng nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Qua trình tìm hiểu kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH Thương mại xuất nhập Hưng Hải, em nhận thấy kế tốn bán Vật phụ tùng có số vấn đề cần quan tâm hoàn thiện Do vậy, em xin chọn đề tài “Kế toán bán Vật phụ tùng ô Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải” để làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp Với đề tài này, khóa luận nghiên cứu lý luận chung kế toán bán hàng doanh nghiệp thực trạng kế tốn bán Vật phụ tùng Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải Sau vào thực tế vào doanh nghiệp kết hợp đối chiếu với quy định kế toán bán hàng hành, em xin đưa số nhận xét ưu nhược điểm đề xuất ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán vật phụ tùng Cơng ty Mặc dù cố gắng hoàn thiện cho khóa luận mình, hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế nên khóa luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận xét, đóng góp ý kiến thầy bạn đọc để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp: K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán Lời cảm ơn Qua trình học tập trường Đại học Thương Mại, đồng ý nhà trường, Khoa Kế toán-Kiểm tốn Ban lãnh đạo Cơng ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải, em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Kế tốn bán Vật phụ tùng ô Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải” Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy cô giáo trường Đại học Thương Mại thầy giáo Khoa Kế tốn - Kiểm tốn nhiệt tình hướng dẫn, ủng hộ giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu đề tài khóa luận trường Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Cô giáo ThS Lương Thị Hồng Ngân, người hướng dẫn trực tiếp em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn Ban Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải phòng ban, đặc biệt Phòng Kế tốn – Tài tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp số liệu thực tế cho em nghiên q trình hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp: K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ Sơ đồ số 1.1 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn nhật ký chung (Phụ lục số 03) Sơ đồ số 1.2 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế toán nhật ký - sổ (Phụ lục số 04) Sơ đồ số 1.3 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ (Phụ lục số 05) Sơ đồ số 1.4 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính (Phụ lục số 06) Sơ đồ số 1.5 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ (Phụ lục số 07) GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp: K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán Danh mục từ viết tắt STT Tên viết tắt Nội dung viết tắt GTGT Giá trị gia tăng DN Doanh nghiệp TK Tài khoản PXK HĐKT HTK Công ty QĐ Quyết định BTC Bộ tài 10 BCTC 11 BCKQKD Phiếu xuất kho Hợp đồng kinh tế Hàng tồn kho Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải Báo cáo tài Báo cáo kết kinh doanh GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp: K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu Đối với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sản xuất thương mại, bán hàng giữ vai trò định đến hiệu sản xuất kinh doanh bán hàng khâu cuối khâu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nên định thành bại doanh nghiệp Mọi hoạt động công tác khác nhằm mục đích bán hàng hóa có bán hàng thực mục tiêu trước mắt lợi nhuận, lợi nhuận tiêu chất lượng phản ảnh kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Hiệu hoạt động bán hàng ngày nâng cao với chi phí thấp lợi nhuận ngày tăng Đây mục tiêu mà doanh nghiệp phải theo đuổi, lợi nhuận mục tiêu trước mắt quan trọng, mà hoạt động hoạt động bán hàng ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận Để đạt mục tiêu này, cơng tác bán hàng phải ý phân phối lượng hàng, luồng hàng Đảm bảo vận động hàng hóa hợp lý, giảm bớt chi phí lưu thơng, đồng thời phát triển dịch vụ để phục vụ tốt yêu cầu khách hàng nhằm thu hút khách hàng làm tăng lợi nhuận Ngoài ra, hoạt động bán hàng thực tốt giúp doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước xã hội, đồng thời cải thiện đời sống người lao động Đó lý nhà quản lý doanh nghiệp phải ln ln nghiên cứu, hồn thiện phương pháp nhằm thúc đẩy q trình tiêu thụ hàng hóa Kế tốn với cách cơng cụ cung cấp thông tin cách kịp thời, hữu hiệu khoa học phương pháp thiếu nhà quản lý doanh nghiệp Việc nghiên cứu giải pháp hồn thiện phương pháp kế tốn nghiệp vụ bán hàng yêu cầu khách quan doanh nghiệp Cùng với đà hội nhập quốc tế sâu rộng, kế tốn Việt Nam có thay đổi quan trọng với việc đời, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung nhiều văn kế toán Luật kế tốn Quốc hội thơng qua ngày 17/06/2003 Tiếp theo, Bộ Tài ban hành loạt văn kế toán: 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam năm 2005; Chế độ kế toán doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa nhỏ theo Quyết định GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Tốn – Kiểm Toán QĐ48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006; chế độ kế toán cho doanh nghiệp theo định QĐ15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 Gần đây, Bộ tài ban hành thơng TT200/2014/TT-BTC vào ngày 22/12/2014 để thay cho định QĐ15/2006/QĐ-BTC Bên cạnh Bộ ban hành nhiều thông tư, văn khác nhằm hướng dẫn cụ thể chi tiết cho doanh nghiệp giúp kế toán Việt Nam tiến gần tới kế toán quốc tế; đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý tài Tuy nhiên kế tốn Việt nam nhiều bất cập sách, pháp luật (pháp luật thuế) cứng nhắc (Quy định chặt chẽ hệ thống chứng từ, sổ sách), chống chéo, linh hoạt gây khó khăn cho kế tốn doanh nghiệp Do vậy, việc cập nhật, hiểu thực thi văn pháp luật kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng điều cần thiết kế toán doanh nghiệp Khi Việt Nam mở cửa hội nhập với kinh thế giới, việc bán hàng Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải ngày phải đối mặt với khó khăn Để đứng vững thị trường, Công ty phải tổ chức tốt công tác bán hàng, có chiến lược bán hàng phù hợp với giai đoạn; nhanh chóng nắm bắt hội, huy động có hiệu nguồn lực có để bảo toàn phát triển vốn nâng cao hiệu kinh doanh Qua q trình thực tập Cơng ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải em nghiên cứu cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty Trên sở kiến thức, lý luận hiểu biết kế toán bán hàng, em nhận thấy tầm quan trọng cơng tác kế tốn bán hàng Công ty, bên cạnh ưu điểm đạt có hạn chế cần khắc phục hồn thiện như: Cơng tác lưu trữ, sử dụng chứng từ bán hàng hệ thống sổ sách chưa thực hợp lý; phương thức bán hàng chưa mở rộng, chưa đa dạng hình thức bán hàng gây giảm hiệu kinh doanh cơng ty…Vì em xin chọn đề tài “Kế toán bán Vật phụ tùng ô Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Em nghiên cứu đề tài với mục đích tìm hiểu kỹ lý luận kế tốn bán GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Tốn – Kiểm Toán hàng theo Chuẩn mực Chế độ kế toán Việt Nam hành, đồng thời sở cho việc nghiên cứu thực trạng Kế toán bán hàng vật phụ tùng ô Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải Trên cở sở đánh giá ưu, nhược điểm cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty, nhằm đề xuất số giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Em tiến hành nghiên cứu tình hình bán Vật phụ tùng ô Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải dựa lý luận chung kế toán bán hàng theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ Tài Mặt hàng Vật phụ tùng ô kinh doanh Công ty bao gồm sản phẩm: - Cúp ben - Joăng cao su - Phớt - Vòng bi 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Em thực khảo sát nghiên cứu Kế tốn bán Vật phụ tùng phòng kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải - Về thời gian: Sử dụng số liệu Quý I năm 2016 Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải Phương pháp nghiên cứu đề tài: “Kế toán bán Vật phụ tùng ô Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải” 4.1 Phương pháp thu thập tập hợp số liệu Phương pháp điều tra trắc nghiệm: - Mục đích điều tra: Đánh giá thực trạng kế toán bán Vật phụ tùng ô Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải để đưa giải pháp hồn thiện + Xác định thơng tin cần thu thập đối tượng điều tra Thông tin liên quan đến kế tốn bán hàng Cơng ty: Chính sách bán hàng, phương thức tốn, sách kế tốn áp dụng Cơng ty, thời điểm ghi nhận doanh thu, phương pháp xác định giá vốn GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn Đối tượng điều tra: Ơng Nguyễn Văn Thế - Giám đốc Cơng ty, Kế tốn trưởng Nguyễn Lan Anh nhân viên phòng Kế tốn + Thiết lập phiếu điều tra: Mẫu phiếu điều tra - Phụ lục số 01 Trong phiếu điều tra hệ thống câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bán hàng Công ty Người điều tra tiến hành chọn đáp án phù hợp + Tiến hành điều tra: Phát phiếu điều tra trắc nghiệm cho đối tượng điều tra vào ngày 12/03/2016 thu phiếu vào ngày 14/03/2016 + Tổng hợp kết điều tra: Sau đối tượng điều tra hoàn thiện phiếu điều tra trắc nghiệm, em tiến hành tổng hợp kết phiếu đưa bảng kết thu thập (Phụ lục số 02) Phương pháp quan sát thực tế: Qua trình thực tập Công ty, em quan sát cách làm việc nhân viên phòng Kế tốn Cơng ty, đặc biệt nhân viên kế toán phụ trách kế toán bán hàng; theo dõi quy trình thực nghiệp vụ bán hàng Từ đó, em có nhìn khách quan tổ chức máy kế toán tình hình hoạt động doanh nghiệp thu thập số liệu phù hợp với yêu cầu đề tài em chọn Nghiên cứu tài liệu đơn vị thực tập: Em tìm hiểu chứng từ liên quan đến việc bán Vật phụ tùng ô Công ty Quý I năm 2016: Hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho, phiếu thu… Em tổng hợp lại chứng từ nghiên cứu tình hình bán Vật phụ tùng Cơng ty Ngồi ra, em tham khảo Các quy định kế tốn bán hàng quy định Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ Tài chính, Chuẩn mực kế tốn Việt Nam… 4.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu Phương pháp so sánh Phương pháp thực việc nghiên cứu kế toán bán hàng, so sánh, đối chiếu lý luận với thực tế công tác bán hàng Công ty, đối chiếu số liệu chứng từ gốc với sổ kế toán liên quan, đối chiếu số liệu sổ cái, sổ tổng hợp với sổ kế toán chi tiết liên quan Phương pháp tổng hợp liệu Phương pháp sử dụng để tổng hợp kết mà em tìm hiểu Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải Từ đó, em đưa nhận xét, 10 GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn  Ví dụ: Ngày 15/02/2016 Cơng ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải bán vòng bi loại cho Cơng ty Cổ phần chế tạo máy VINACOMIN, giá 77.550.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT) Khách hàng chưa toán - Gồm chứng từ: Hóa đơn giá trị gia tăng, Phiếu xuất kho - Trình tự luân chuyển chứng từ: + Lập chứng từ: Hóa đơn GTGT lập làm liên: Liên (lưu lại gốc), liên (giao cho khách hàng), liên (chuyển cho kế toán) + Kế toán trưởng kiểm tra lại chứng từ + Phê duyệt Giám đốc Phó Giám đốc + Nhân viên kế toán ghi chép vào sổ sách kế toán lưu trữ hồ sơ + Các chứng từ bảo quản phòng kế tốn Tổ chức vận dụng tài khoản kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Xuất nhập 2.2.2.2 Hưng Hải 2.2.2.2.1 Hệ thống số tài khoản sử dụng chủ yếu nghiệp vụ bán hàng Hệ thống tài khoản kế tốn Cơng ty áp dụng theo hệ thống tài khoản kế toán hành theo định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 Bộ tài Cơng ty sử dụng chủ yếu số tài khoản sau: - Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” Kế toán sử dụng tài khoản chi tiết: TK5111- Doanh thu bán Vật phụ tùng ô - Tài khoản 131 “Phải thu khách hàng”: Theo dõi khoản phải thu khách, tình hình khoản nợ toán khách hàng mở chi tiết TK 131 - theo dõi theo đối tượng riêng biệt Tài khoản 156 “Hàng hóa”: Được theo dõi chi tiết theo loại mặt hàng bán - mặt hàng có mã hàng xác định Tài khoản 632 “ Giá vốn hàng bán”: Dùng để phản ánh trị giá vốn hàng hóa tiêu thụ kỳ Ngồi ra, kế tốn sử dụng số tài khoản TK 111 “Tiền mặt”, TK 112 “Tiền gửi ngân hàng”, TK3331 “Thuế GTGT đầu phải nộp”, TK 138 “Phải thu khác”, TK 338 “Phải trả khác”… 2.2.2.2.2 Hạch toán số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu Công ty 57 GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Tốn – Kiểm Toán - Kế toán doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán Quy trình bán hàng nợ phải thu khách hàng khách hàng đặt lệnh mua hàng tới hàng hóa phân phối đến khách hàng nhận tiền toán khách hàng Trong q trình bán bn hàng hóa qua kho đòi hỏi phải có đầy đủ thành phần tham gia vào quy trình: Khách hàng, đội vận chuyển thủ kho, kế tốn bán hàng viết hóa đơn GTGT phiếu xuất kho, thủ quỹ, kế toán trưởng, giám đốc Bán hàng nợ phải thu khách hàng gồm: bán hàng, giao hàng, ghi nhận doanh thu, thu hồi công nợ, báo cáo bán hàng đối chiếu công nợ, hoa hồng bán hàng, thu hồi công nợ hạn, hàng bán trả lại giảm giá hàng bán Cuối tháng vào phiếu xuất kho để ghi nhận giá vốn hàng bán cho lô hàng bán kỳ: Nợ TK giá vốn hàng bán (632), ghi Có TK hàng hóa (156) theo giá trị thực tế hàng xuất kho  Ví dụ 1: Ngày 28/01/2016, bán Vật vòng bi loại cho Cơng ty CP chế tạo máy - VINACOMIN, giá chưa bao gồm thuế VAT 70.500.000 đồng Khách hàng chưa toán Ngày 28/01/2016, Hợp đồng kinh tế lập dựa thỏa thuận Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải Công ty CP chế tạo máy VINACOMIN Trong hợp đồng thể rõ chi tiết tên Vật vòng bi loại, đơn giá số lượng loại (Phụ lục) Hợp đồng kinh tế có xác nhận Ơng Trần Văn Chiều (GĐ Cơng ty CP chế tạo máy VINACOMIN) Ơng Nguyễn Văn Thế (GĐ Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải) Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký lập thành 05 bản, bên mua giữ 03 bản, bên bán giữ 02 có giá trị pháp lý Căn vào Hợp đồng kinh tế việc mua bán vật số 298/HĐ - VT ngày 28 tháng 01 năm 2016 Vào ngày 15/02/2016, kế tốn bán hàng xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty CP chế tạo máy - VINACOMIN Quy trình hạch tốn nghiệp vụ bán hàng Excel Cơng ty Hạch tốn Sổ Nhật ký chung Căn vào hóa đơn số 0000090, ký hiệu HH/15P (Phụ lục số), kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng: 58 GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn Nợ TK 131 77.550.000 Có TK 5111 70.500.000 Có TK 33311 7.050.000 Cuối tháng, vào PXK hàng hóa (lưu nội Cơng ty) tháng 02 năm 2016 (Phụ lục số), kế toán hhi nhận giá vốn: Nợ TK 632 64.500.000 Có Tk 156 64.500.000 Xuất kho hàng bán Căn vào Hóa đơn số 0000090, sau kiểm tra đối chiếu với HĐKT, theo thỏa thuận thống hai bên, kế toán kho tiến hành lập PXK xuất hàng khỏi kho bàn giao cho khách hàng Chú ý: Nếu khách hàng yêu cầu giao PXK đơn giá ghi PXK giao cho khách hàng để trống Tại ví dụ xét, Cơng ty CP chế tạo máy - VINACOMIN không yêu cầu giao PXK Vào bảng phiếu xuất kho – khai báo thông tin Hàng xuất bán Căn vào PXK (lưu nội Công ty), kế tốn tiến hành ghi giảm hàng hóa Bảng phiếu nhập xuất kho  Ví dụ 2: Ngày 26/03/2016, theo hợp đồng số 16-1/HĐMB - CNCT Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải bán 01 Vòng bi NSK NJ2316M cho Chi nhánh Cơng ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN giá 4.870.000 đồng (chưa gồm thuế VAT) Bên mua chưa toán Ngày 08/01/2016, Hợp đồng mua bán hàng hóa số 16-1/HĐMB - CNCT lập có thống hai bên với nội dung: Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải bán vòng bi NSK NJ2316M cho Chi nhánh Công ty Cổ phẩn chế tạo máy - VINACOMIN với giá: 4.870.000 đồng, số lượng: 01 Hợp đồng có dấu xác nhận Giám đốc hai bên ông Nguyễn Văn Thế (GĐ Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải) ông Nguyễn Văn Sao (GĐ Chi nhánh Công ty Cổ phẩn chế tạo máy - VINACOMIN) Hợp đồng lập thành 04 bản, bên mua giữ 02 bản, bên bán giữ 02 có giá trị pháp lý 59 GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn Dựa nội dung Hợp đồng số 16-1/HĐMB-CNCT ngày 08/01 (Phụ lục), kế tốn xuất hóa đơn bán hàng cho Chi nhánh Công ty Cổ phần chế tạo máy VINACOMIN Quy trình hạch tốn nghiệp vụ bán hàng Excel Cơng ty Hạch tốn Sổ Nhật ký chung Căn Hóa đơn số 0000097, ký hiệu HH/15P (Mẫu số: 01GTKT3/001) (Phụ lục), kế toán ghi nhận doanh thu: Nợ TK 131 5.357.000 Có TK 5111 4.870.000 Có TK 3331 487.000 Cuối tháng, vào PXK hàng hóa (lưu nội Công ty) tháng 03 năm 2016, kế tốn ghi nhận giá vốn: Nợ TK 632 Có Tk 156 4.550.000 4.550.000 Xuất kho hàng bán Căn vào Hóa đơn số 0000097, sau kiểm tra đối chiếu với HĐKT, theo thỏa thuận thống hai bên, kế toán kho tiến hành lập PXK xuất hàng khỏi kho bàn giao cho khách hàng Chú ý: Nếu khách hàng yêu cầu giao PXK đơn giá ghi PXK giao cho khách hàng để trống Tại ví dụ xét, Chi nhánh Cơng ty CP chế tạo máy VINACOMIN không yêu cầu giao PXK Vào bảng phiếu xuất kho – khai báo thông tin Hàng xuất bán Căn vào PXK (lưu nội Cơng ty), kế tốn tiến hành ghi giảm hàng hóa Bảng phiếu nhập xuất kho hàng hóa + Kế tốn khoản giảm trừ doanh thu Kế toán chiết khấu thương mại Mặc dù hình thức chiết khấu thương mại có tác động tốt, thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa lại giảm doanh thu Cơng ty Do mơ hình vốn kinh doanh Cơng ty nhỏ nên Cơng ty khơng áp dụng hình thức chiết khấu thương mại + Kế toán bán hàng bị trả lại Khách hàng trả lại sản phẩm thời hạn cho phép khơng hài lòng với chất lượng hàng hóa với điều kiện hàng không bị hư hại so với ban đầu, nguyên 60 GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán tem, nhãn mác giấy tờ khác Kế toán ghi giảm doanh thu hàng bán bị trả lại Nợ TK 531 theo trị giá bán chưa thuế, ghi giảm thuế GTGT đầu phải nộp Nợ TK 33311, giảm số tiền thu hay khoản phải thu Có TK 111, 1121, 131 Đồng thời ghi giảm giá vốn lô hàng xuất ghi tăng giá trị hàng tồn kho: Nợ TK 1561 Có TK 632 theo giá trị thực nhập kho Hàng bán bị trả lại xảy Cơng ty Trong thời gian nghiên cứu đề tài khóa luận Quý 1/2016, Công ty không phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại Nếu phát sinh hàng bán bị trả lại, Công ty xử lý theo quy định kế tốn Trường hợp Cơng ty xuất hóa đơn, người mua nhận hàng sau người mua phát hàng hố khơng quy cách, chất lượng phải thông báo kịp thời tới bên bán trả lại tồn hay phần hàng hố bị lỗi Khi phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, bên mua hàng lập “Biên trả lại hàng” theo mẫu Công ty gửi (Phụ lục số) ghi rõ lý trả lại hàng, kèm thêm biên copy “Hoá đơn GTGT” lơ hàng đó, kế tốn kho hàng lập “Phiếu nhập kho” Sau kế tốn đổi hàng cho bên mua kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại vào doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Trường hợp Công ty xuất hàng lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng phát hàng hố khơng quy cách, chất lượng phải trả lại tồn hàng hố phần hàng hoá, trả lại hàng bên mua công ty phải lập biên ghi rõ loại hàng hố, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT, lý trả lại hàng theo hoá đơn bán hàng (Số, ký hiệu, ngày tháng hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn gửi trả lại cho cơng ty để cơng ty lập lại hố đơn GTGT cho số hàng hoá nhận, làm cho công ty điều chỉnh doanh thu thuế GTGT đầu + Kế tốn giảm giá hàng bán Cơng ty không thực giảm giá hàng bán Trước hợp đồng kinh tế thực hiện, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải gửi báo giá loại sản phẩm mà bên khách hàng muốn cung cấp 2.2.3 Sổ kế toán Hóa đơn số 0000090 xuất bán Vật vòng bi loại cho Công ty CP chế tạo máy VINACOMIN, sau khai báo xong Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho kế tốn ghi nhận bút tốn lên sổ Nhật ký chung (Phụ lục số) 61 GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn Hóa đơn số 0000097 xuất bán Vòng bi NSK NJ2316M cho Chi nhánh Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN, sau khai báo xong Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho kế tốn ghi nhận bút toán lên sổ Nhật ký chung (Phụ lục số) Trường hợp này, khách hàng nhận nợ, kế toán mở sổ chi tiết TK 131, theo dõi sổ chi tiết toán người mua giúp cho Cơng ty nắm số tiền phải thu khách hàng Thơng qua mà có biện pháp đôn đốc kịp thời thu hồi vốn Hàng tháng, kế tốn làm Biên đối chiếu cơng nợ với khách hàng Cơ sở số liệu: Căn vào hóa đơn GTGT hợp đồng kinh tế Phương pháp lập: Để tiện cho việc theo dõi, khách hàng quan hệ thường xuyên với công ty, kế toán mở riêng cho khách hàng sổ Đối với khách hàng có quan hệ khơng thường xun với Cơng ty mở cho nhiều khách hàng số Vẫn Ví dụ trên, để theo dõi khoản phải thu Công ty CP chế tạo máy VINACOMIN mua hàng theo hóa đơn số 0000090 0000097, kế toán mở sổ chi tiết phải thu khách hàng (Phụ lục số 19) Các sổ cái, sổ chi tiết có liên quan: Sổ TK 511 (Phụ lục số 20), sổ TK 632 (Phụ lục số 21), sổ TK 131 (Phụ lục số 22), sổ TK 156 (Phụ lục số), sổ chi tiết để theo dõi riêng cho khách hàng (Phụ lục số) 62 GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Tốn – Kiểm Toán Chương 3: MỘT SỐ KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VẬT PHỤ TÙNG Ô TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG HẢI 3.1 Một số kết luận phát kế toán bán Vật phụ tùng ô Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải 3.1.1Những kết đạt Về tình hình ghi sổ kế tốn: Cơng ty tiến hành đăng ký ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung Hình thức ghi sổ kế tốn phù hợp với quy mô Công ty Tổ chức hình thức ghi sổ đảm bảo cho việc ghi sổ kế tốn khơng bị trùng lặp nhiều, đảm bảo cơng tác kế tốn tiến hành gọn nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu Hình thức có ưu điểm mẫu sổ đơn giản, dễ làm thuận tiện cho phân cơng cơng việc phòng kế tốn Đồng thời Cơng ty tổ chức máy kế tốn theo hình thức kế tốn tập trung, điều giúp cho cơng tác hạch tốn kế tốn nhanh chóng thuận lợi Cơng ty có nhiều sáng tạo việc mở sổ chi tiết phù hợp với đặc điểm hoạt động danh mục hàng hố, vật cơng ty Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải cố gắng mở rộng mối quan hệ, khơng địa bàn Hà Nội mà hợp tác với công ty tỉnh, thành phố khác Bởi vậy, Công ty tổ chức giám sát chặt chẽ với cơng cụ kế tốn cụ thể Đó Cơng ty mở sổ chi tiết phải thu khách hàng, điều phù hợp với yêu cầu chế độ kế toán hành yêu cầu theo dõi công nợ Công ty Việc sử dụng hệ thống chứng từ nhìn chung Cơng ty thực tốt quy định hoá đơn, chứng từ ban đầu Căn vào chế độ chứng từ kế toán Nhà nước ban hành nội dung hoạt động kinh tế yêu cầu quản lý hoạt động đó, Cơng ty xây dựng cho hệ thống mẫu biểu chứng từ phù hợp, quy định việc ghi chép hoạt động kinh tế vào biểu mẫu chứng từ kế toán cụ thể Các chứng từ ban đầu sau kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ sử dụng làm để ghi Sổ Quá trình lập luân chuyển chứng từ đảm bảo cho công tác kế toán Chi nhánh thực cách kịp thời, xác Hệ thống chứng từ, sổ sách, tài khoản Công ty tuân thủ chế độ, nguyên tắc quy định Hệ thống tài khoản Công ty mở chi tiết thành tài khoản cấp 63 GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Tốn – Kiểm Toán 2, cấp cách phù hợp cho thuận tiện việc theo dõi áp dụng cách thống Cơng ty bố trí riêng kế toán theo dõi việc bán hàng xác định kết bán hàng cho mặt hàng Việc phân định phù hợp Cơng ty có nhiều mặt hàng khác tiêu thụ với khối lượng lớn cơng việc kế tốn đạt hiệu hơn, tránh sai sót chồng chất lên Kế toán bán hàng kết bán hàng cơng ty nhìn chung tn thủ theo chế độ kế toán hành quy định việc mở sổ, bảng kê, nhật ký chứng từ… Về việc hạch toán doanh thu kết bán hàng đảm bảo cung cấp kịp thời xác kết tiêu thụ theo định kỳ Từ kết để nhà quản lý doanh nghiệp biết cần phải làm làm Về giá vốn hàng bán: Nhìn chung giá vốn hàng bán kế tốn tính tốn hợp lý, xác với ngun tắc ghi nhận giá vốn hàng bán công ty Giá vốn hàng bán tính tốn chi tiết cho mặt hàng, giúp cho ban lãnh đạo Công ty nắm tình hình kinh doanh, số lượng hàng nhập, xuất, tồn kho kỳ mặt hàng để có điều chỉnh kịp thời Cơng tác xác định giá vốn hàng bán công ty bên cạnh nghiệp vụ xác định giá vốn hàng bán kế toán bán hàng, giá vốn hàng bán vấn nhân viên phòng khoa học kỹ thuật phận kế hoạch phòng ban khác Căn vào thông số kỹ thuật, chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm Công ty, đặc biệt tiêu chuẩn nơng sản cơng ty phòng khoa học kỹ thuật đánh giá xác nhận Dưới hỗ trợ nhân viên kỹ thuật, giá thành sản phẩm Công ty xác định cách xác tạo điều kiện cho việc xác định giá bán sản phẩm xác khách quan Nhìn chung cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty cung cấp thơng tin kế tốn cần thiết cách đầy đủ xác, thực cơng tác kế tốn bán hàng theo quy định chuẩn mực kế toán hành, đáp ứng nhu cầu thông tin cho công tác quản trị định ban lãnh đạo Công ty hoạt động bán hàng, tiêu thụ sản phẩm hoạt động cung cấp dịch vụ cơng ty nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung 64 GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn 3.1.2 Những hạn chế nguyên nhân Về tổ chức máy: Kế tốn bán hàng Cơng ty trẻ, động kinh nghiệm chưa nhiều, với đặc điểm công ty thương mại nên số lượng nghiệp vụ phát sinh tương đối lớn, có số trường hợp bị nhầm lẫn việc ghi nhận doanh thu (xuất hóa đơn để chuyển phát nhanh cho chi nhánh khác ghi nhận doanh thu mà chưa có chứng từ vận đơn, xử lý số tình hóa đơn bị sai sót, hủy bỏ chậm chưa với quy định thuế hành) Về cơng tác kế tốn tiêu thụ: Cũng nhiều cơng ty khác để thúc đẩy q trình tiêu thụ nhằm mục tiêu mở rộng thị phần, tăng lợi nhuận nâng cao thương hiệu Công ty thực nhiều sách bán hàng ưu đãi tài liệu nghien cứu sản phẩm, hỗ trợ đổi hàng sản phẩm lỗi chưa đạt tiêu chuẩn… sách chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán Cơng ty chưa quan tâm Vì vậy, Cơng ty, kế tốn khơng sử dụng tài khoản 521- chiết khấu thương mại Về việc sử dụng hệ thống sổ kế tốn: Cơng ty mở sổ chi tiết TK 131 “Phải thu khách hàng” cho đối tượng khách hàng để tiện theo dõi, nhiên sổ chi tiết cho loại hàng hóa Cơng ty chưa thực Công ty theo dõi chi tiết doanh thu theo khách hàng Danh mục bán hàng công ty sử dụng thông qua hệ thống tài khoản mang tính khái qt chưa chi tiết Về việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Với đặc điểm mặt hàng công nghệ phụ thuộc nhiều vào thị trường phát triển ô xe máy, bị lỗi thời mặt cơng nghệ so với sản phẩm khác thị trường, cơng ty khơng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Vì hàng hóa bị lỗi thời mặt công nghệ, công ty gặp nhiều khó khăn việc cạnh tranh với hãng khác phân phối thị trường Về phần mềm kế tốn: Năm 2016, Cơng ty q trình nghiên cứu phần mềm kế toán chưa đưa vào sử dụng Vì mà nhiều cơng việc kế tốn phải làm thủ công, nhiều thời gian 65 GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Tốn – Kiểm Toán 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán Vật phụ tùng ô Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải Xuất phát từ hạn chế Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải với kiến thức em học nhà trường kinh nghiệm cho thân từ việc thực tập Công ty, em xin đưa số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán Vật phụ tùng Cơng ty Về sổ kế tốn: Sản phẩm Cơng ty có đa dạng chủng loại, khác trình sản xuất chi phí sản xuất Cơng ty cần hạch tốn chi tiết tài khoản kế toán liên quan tới danh mục sản phẩm nhằm xác đinh cụ thể doanh thu tiêu thụ sản phẩm kỳ biến động tăng giảm chủ yếu sản phẩm nào, qua đó, cơng ty có phân bổ hợp lý nguồn hàng, tránh tình trạng ứ đọng hàng hố chi phí bảo quản tăng lên cao Công ty nên mở sổ chi tiết cho loại hàng hóa Về cơng tác kế tốn tiêu thụ: Cơng ty nên áp dụng sách chiết khấu thương mại chiết khấu toán để kích thích nhu cầu khách hàng tăng doanh thu cho Cơng ty Mức chiết khấu áp dụng cụ thể sau: Nếu hạn tốn cơng ty 15 ngày khách hàng trả tiền sớm vòng 10 ngày hưởng mức chiết khấu toán 1% tổng số tiền nợ Khoản chiết khấu hạch tốn vào TK 635 “Chi phí hoạt động tài chính” Khi phát sinh chiết khấu tốn cho khách hàng, kế toán vào Hợp đồng kinh tế kí kết hai bên, vào sách tín dụng mà cơng ty quy định, kế tốn xác định cụ thể mức chiết khấu cho khách hàng để làm sở viết Phiếu chi (hoặc Lệnh chi) (Trường hợp khách hàng toán xong tiền hàng, chiết khấu tốn cơng ty trả tiền mặt) Kế tốn định khoản tăng chi phí hoạt động tài (Nợ TK 635) giảm tiền (Có TK 111, 112) Từ thơng tin trên, kế tốn vào phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay, chọn Phiếu chi tiền mặt nhập đầy đủ thông tin số tiền, bút tốn Khi phần mềm vào Phiếu chi lập, tự động ghi vào sổ Nhật ký chung, từ lên sổ TK 635, 111 112, sổ quỹ tiền mặt hay sổ tiền gửi ngân hàng Trong trường hợp công ty trừ ln chiết khấu tốn vào số tiền hàng phải thu khách hàng toán tiền hàng, Kế toán ghi tăng số tiền thực tế nhận bên Nợ TK 111, 112; ghi tăng Chi phí hoạt động tài (Nợ TK 635) ghi giảm số tiền phải thu (Có TK 131) 66 GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán Cuối kỳ kế tốn thực bút tốn kết chuyển chi phí hoạt động tài sang tài khoản 911 để xác định kết kinh doanh Khi thực sách chiết khấu toán cho khách hàng tăng khoản chi phí tài chiết khấu tốn, nhiên lại thu hồi vốn nhanh nên giảm chi phí lãi vay Thực sách hiệu quả, cơng ty giảm lượng lớn chi phí lãi vay, tăng lợi nhuận, quay vòng vốn nhanh Về việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo em, công ty nên đưa vào sử dụng tài khoản 159 (chi tiết cho TK1593) dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm giảm thiểu mức ảnh hưởng biến động giá thị trường hàng tồn kho Việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thực giá gốc ghi sổ kế tốn cao giá trị thực phải đảm bảo có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng khác chứng minh giá vốn mặt hàng thiết bị giám sát hành trình tồn kho, thuộc quyền sở hữu Cơng ty Tại thời điểm Công ty lập BCTC, phải xem xét số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trích lập tính tốn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần trích lập Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, doanh nghiệp khơng phải trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập cao số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, doanh nghiệp trích thêm vào giá vốn hàng bán doanh nghiệp phần chênh lệch Nếu số dự phòng phải trích lập thấp số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch vào thu nhập khác Về phần mềm kế tốn: Cơng ty nên sớm đưa phần mềm kế toán vào sử dụng để giảm thiểu khối lượng cơng việc kế tốn, tiết kiệm thời gian 3.3 Điều kiện thực Ta thấy bên cạnh ưu điểm mà công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải đạt tồn hạn chế cần sửa đổi để hoàn thiện máy quản lý cơng tác kế tốn Cơng ty để làm điều cần có số điều kiện định 3.3.1 Về phía nhà nước Tiếp tục xây dựng hồn thiện để có hành lang pháp lý ổn định cơng tác tài kế tốn Xây dựng hồn thiện hệ thống kế tốn quản trị mang tính 67 GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán định hướng làm sở để công ty, doanh nghiệp áp dụng theo điều kiện cụ thể Ban hành quy định phù hợp cơng tác kế tốn bán hàng, cần có văn hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp 3.3.2 Về phía doanh nghiệp *) Đối với nhà quản trị Tạo điều kiện để nâng cao nhận thức trình độ chun mơn, quản lý cho nhà quản trị để giúp doanh nghiệp phát triển, hội nhập với kinh tế khu vực giới Các nhà quản trị, cấp lãnh đạo cần nhận thức thấy tầm quan trọng cơng tác kế tốn đặc biệt kế tốn bán hàng, từ có định đắn kịp thời hồn thiện cơng tác kế tốn nhằm phục vụ tốt việc điều hành quản trị giúp doanh nghiệp đạt hiệu cao Các nhà quản trị phải phân tích thơng tin đưa yêu cầu thông tin để sử dụng hiệu nguồn thơng tin mà phận kế tốn cung cấp Hơn nữa, tổ chức phân cơng phòng ban cần cân đối nguồn lực đảm bảo thơng suốt phòng kế tốn với phòng ban liên quan đảm bảo hỗ trợ phòng ban Các nhà quản lý phải kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch Để thực chức kiểm tra, nhà quản lý sử dụng bước công việc cần thiết để đảm bảo cho phận tổ chức theo kế hoạch vạch Trong q trình kiểm sốt, nhà quản lý so sánh hoạt động thực tiễn với kế hoạch thiết lập So sánh khâu công việc thực chưa đạt yêu cầu, cần hiệu chỉnh để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu thiết lập *) Đối với nhân viên kế tốn Cần nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên bồi dưỡng nắm bắt thông tin nội Công ty bên ngồi Cơng ty Nắm vững luật kế tốn , chuẩn mực chế độ kế toán để vận dụng hạch tốn cho xác; cần hiểu sâu nguyên tắc kế toán Đặc biệt phải thường xuyên cập nhật thơng Bộ tài ban hành để có thay đổi kịp thời phù hợp với sách doanh nghiệp Thiết lập kế hoạch tài cho Cơng ty, chủ động nguồn vốn cho việc đổi hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng 68 GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán Nhân viên kế tốn cần có ý thức tự trau dồi kiến thức đặc biệt kiến thức chuyên môn để phục vụ tốt cho cơng việc mình, đáp ứng thay đổi sách kinh tế thị trường 69 GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Toán – Kiểm Toán KẾT LUẬN Bán hàng doanh nghiệp thương mại chiếm vị trí quan trọng trình kinh doanh, tổ chức trình bán hàng tốt đạt kết kinh doanh, khẳng định vị trí doanh nghiệp Điều đòi hỏi máy quản lý phải có kiến thức tổng hợp chuyên sâu lĩnh vực kinh tế, tổ chức quản lý để thiết lập chiến lược bán hàng lâu dài cho Công ty Trong chiến lược quản lý, kế toán giữ vai trò quan trọng, cung cấp thông tin cho việc định Ban giám đốc Vì vậy, việc hạch tốn khoa học hợp lý tồn cơng tác kế tốn đặc biệt kế tốn khâu bán hàng có liên quan đến tồn phát triển Công ty Qua trình học tập trường tìm hiểu thực tế Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải, với hướng dẫn Th.s Lương Thị Hồng Ngân cán Cơng ty, em có điều kiện nghiên cứu đề tài “Kế tốn bán Vật phụ tùng Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải” Tuy nhiên kiến thức có hạn, thời gian thực tế không nhiều nên viết em khơng thể tránh khỏi sai sót, mong dẫn thầy cô để viết em hoàn thiện Cuối em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình giáo Th.s Lương Thị Hồng Ngân, cán nhân viên phòng Kế tốn – Tài Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải giúp em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Sinh viên Trần Thị Thơm 70 GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Kế Tốn – Kiểm Tốn TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Kế tốn tài doanh nghiệp thương mại” – Trường ĐH Thương Mại Giáo trình “Kế tốn tài chính”, TS Nguyễn Tuấn Duy & TS Đặng Thị Hòa, Trường Đại Học Thương Mại, NXB Thống 2010 Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam (2001-2006), tài chính, NXB tài 2008 thơng hướng dẫn Quyết định Số: 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14 tháng năm 2006 Các website: www.webketoan.vn, www.edu.doc.vn Khóa luận tốt nghiệp khóa trước khoa Kế toán – Kiểm toán trường ĐH Thương Mại Số Liệu Kế tốn cơng ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải 71 GVHD: ThS Lương Thị Hồng Ngân SVTH: Trần Thị Thơm Lớp K48D6 ... ô tô Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải Chương 3: Các kết luận đề xuất nhằm hồn thiện kế tốn bán Vật tư phụ tùng ô tô Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải Kết luận phụ lục 11 GVHD:... bán Vật tư phụ tùng ô tô Công ty Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Phần mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng bán Vật tư phụ tùng ô tô Công ty. .. trạng Kế toán bán hàng vật tư phụ tùng ô tô Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Hưng Hải Trên cở sở đánh giá ưu, nhược điểm công tác kế tốn bán hàng Cơng ty, nhằm đề xuất số giải pháp hồn thiện kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán Vật tư phụ tùng ô tô tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Hưng Hải, Kế toán bán Vật tư phụ tùng ô tô tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Hưng Hải, 1 Một số lý luận chung về kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại., 2 Kế toán bán hàng theo Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”, 3 Kế toán bán hàng theo Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG BÁN HÀNG VẬT TƯ PHỤ TÙNG Ô TÔ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG HẢI, 1 Tổng quan tình hình nghiên cứu và các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán bán hàng trong các Doanh nghiệp thương mại., Hoàn thiện kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: Công ty cần có đầy đủ các chứng từ hợp lệ chứng minh cho khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thực sự phát sinh., Tiến hành lập dự phòng phải thu khó đòi: Hoạt động của công ty Trần Long là thương mại nên việc mua bán chịu tất yếu xảy ra, có trường hợp khách hàng nhận nợ lâu do khó trả hoặc không có khả năng thanh toán, đây chính là khoản nợ phải thu khó đòi. Do vậy,, 2 Thực trạng kế toán bán Vật tư phụ tùng ô tô tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Hưng Hải., Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Hưng Hải là doanh nghiệp chuyên buôn bán máy móc thiết bị, vật tư công nghiệp, thiết bị, phụ tùng ô tô, máy công trình, máy công nông nghiệp, máy mỏ, máy thủy, máy cày, máy kéo, xe nâng, dây điện công nghiệp, dây , Chú ý: Nếu khách hàng yêu cầu giao PXK thì đơn giá ghi trên PXK giao cho khách hàng sẽ để trống. Tại ví dụ đang xét, Chi nhánh Công ty CP chế tạo máy - VINACOMIN không yêu cầu giao PXK., Căn cứ vào PXK (lưu nội bộ Công ty), kế toán tiến hành ghi giảm hàng hóa trên Bảng kê phiếu nhập xuất kho hàng hóa., Chương 3: MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VẬT TƯ PHỤ TÙNG Ô TÔ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG HẢI, 1 Một số kết luận và phát hiện về kế toán bán Vật tư phụ tùng ô tô tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Hưng Hải, 3 Điều kiện thực hiện

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay