Dịch Vụ Thư Viện Đại Học : Kinh Nghiệm Đại Học Saskatchewan, Canada

79 17 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:50

Dịch Vụ Thư Viện Đại Học : Kinh Nghiệm Đại Học Saskatchewan, Canada Lâm Vĩnh-Thế Hội Thảo Thư Viện Quốc Gia Hà Nội Ngày 21 Tháng Năm 2005 Hình ảnh Hội thảo Thư Viện Quốc Gia, Hà Nội Ngày 21 tháng năm 2005 Hội trường Thư Viện Quốc Gia Dịch Vụ Thư Viện Đại Học: Kinh Nghiệm Đại Học Saskatchewan, Canada Lâm Vĩnh-Thế „ Hội Thảo Thư Viện Khoa Học Tự Nhiên „ Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 29 Tháng Năm 2005 „ „ „ Hình ảnh Hội Thảo Tại Thư Viện Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, TP HCM ngày 29 tháng năm 2005 Hội Trường Thư Viện Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Chương Trình Hội Thảo „ Buổi Sáng: „ „ „ „ 8:00 – 10:00: Quản Lý Tạp Chí Điện Tử 10:00 – 10:30: Nghỉ giải lao 10:30 – 12:00: Dự Án Số Hóa Về Luận Văn Điện Tử 12:00 – 13:00: Nghỉ ăn trưa Chương Trình Hội Thảo „ Buổi Chiều: „ „ „ 13:00 – 15:00: Công Sản Học Tập 15:00 – 15:30: Nghỉ giải lao 15:30 – 17:00: Kiểm Tra Chất Luợng Cho Biên Mục Tại Ngọai Vài Số Liệu Về Đại Học Saskatchewan „ Niên khoá 2003-2004 * Tổng số sinh viên: 19.082 * Giáo sư : 1.100 * Nhân Viên: 7.350 Vài Số Liệu Về Thư Viện Đại Học Saskatchewan „ Hệ thống Thư Viện: * Thư Viện Trung Ương * Thư Viện Phân Khoa: Giáo Dục, Khoa Học Tự Nhiên, Kỹ Sư, Luật, Thú Y, Y Khoa Vài Số Liệu Về Thư Viện Đại Học Saskatchewan Nhân Viên: * 36 Quản Thủ TV (Librarians) * 116 Chuyên Viên Trung Cấp (Library Assistants) Sưu Tập: * Sách: triệu * Vi Phẩm: triệu * Ấn phẩm công : 0,5 triệu Vài Số Liệu Về Thư Viện Đại Học Saskatchewan „ „ Sưu Tập: • Tạp Chí : 25.000 Nhan đề (trên 16.000 nhan đề tạp chí điện tử) Ngân Sách Bổ Sung (NK 2003-04): • Tổng Cộng: $7.512.738 CDN • Tạp Chí : $5.765.782 (76,74%) • Tài Liệu Điện tử: $3.781.836 (50,33%) 10 Cơng Sản Học Tập: Vài Hình Ảnh 65 Cơng Sản Học Tập : Vài Hình Ảnh 66 Cơng Sản Học Tập 67 Kiểm Phẩm Biên Mục Tại Ngoại „ Khuynh Hướng / Trào Lưu Trong Công Tác Kỹ Thuật * Phát Triển Về Chuẩn Hóa Biên Mục * Phát Triển Về Biên Mục Tự Động Hóa * Phát Triển Khả Năng Nhân Viên Trung Cấp * Gia Tăng Nhu Cầu Về Dịch Vụ Phục Vụ Độc Giả * Khó Khăn Về Ngân Sách 68 Kiểm Phẩm Biên Mục Tại Ngoại „ Điều Kiện Cá Biệt Từng Thư Viện: * Cải Tổ Khối Công Tác Kỹ Thuật * Thiếu QTTV Chuyên Môn Biên Mục * Thiếu QTTV Chuyên Môn Bộ Môn * Bản Đồ * Âm Nhạc * Ngoại Ngữ 69 Kiểm Phẩm Biên Mục Tại Ngoại „ Biên Mục Tại Ngoại: * Quá Khứ: * Thẻ Thư Mục * Các Công Ty Cung Cấp Sách (Library Jobbers) * Gần Đây: * Kiểm Soát Tiêu Đề Chuẩn * Hiện Nay: * Biên Mục Tự Động Hóa 70 Kiểm Phẩm Biên Mục Tại Ngoại „ Biên Mục Tại Ngoại: * Số TV Tham Gia Ngày Càng Nhiều * Nhiều Hình Thức BMTN Khác Nhau * Biên Mục Mô Phỏng * Biên Mục Nguyên Thủy * Ký Lục Thư Tịch * Ký Lục Thư Tịch + Ký Lục Đơn Vị * Ký Lục Thư Tịch + Ký Lục Đơn Vị + Chuẩn Bị Tài Liệu 71 Kiểm Phẩm Biên Mục Tại Ngoại „ Biên Mục Tại ngoại: * Chọn Hình Thức BMTN Thích Hợp * Chọn Công Ty Cung Cấp BMTN * Chuẩn Bị Tài Liệu Liệt Kê Tiêu Chuẩn Áp Dụng Của Thư Viện * Thương Lượng Giá Cả, vv * Ký Hợp Đồng * Thực Thi Hợp Đồng 72 Kiểm Phẩm Biên Mục Tại Ngoại „ Kiểm Phẩm BMTN: * Ban Kiểm Phẩm * QTTV Chuyên Về Biên Mục * Nhân Viên Trung Cấp Thâm Niên * Quy Trình Và Thủ Tục Kiểm Phẩm * Mẫu Kiểm Phẩm (Form) * Tỷ Lệ Kiểm Phẩm * Báo Cáo 73 Kiểm Phẩm Biên Mục Tại Ngoại „ Cơng Trình Nghiên Cứu: * Người Thực Hiện: Lâm Vĩnh Thế * Đề Tài: Các Vấn Đề Liên Quan Đến Kiểm Phẩm Biên Mục Tại Ngoại Của Các Thư Viện Đại Học Hoa Kỳ Và Canada * Thời Gian: Từ 1-7-2003 đền 30-6-2004 * Cơ Quan Bảo Trợ: Viện Đại Học Saskatchewan, Canada 74 Kiểm Phẩm Biên Mục Tại Ngoại „ Cơng Trình Nghiên Cứu: * Hình Thức Nghiên Cứu: Bảng Câu Hỏi (Questionnaire Survey) * Mẫu Nghiên Cứu (Sample): 100 TVĐH Hoa Kỳ + 10 TVĐH Canada * Bảng Câu Hỏi: Gồm 30 Câu Hỏi Chia Làm Phần 75 Kiểm Phẩm Biên Mục Tại Ngoại „ Cơng Trình Nghiên Cứu: * Bảng Câu Hỏi: * Phần I: Dữ Kiện Về TV (3 câu hỏi) * Phần II: Kinh Nghiệm Về BMTN (11 câu hỏi) * Phần III: Kinh Nghiệm Về Kiểm Phẩm BMTN (16 câu hỏi) 76 Kiểm Phẩm Biên Mục Tại Ngoại „ Cơng Trình Nghiên Cứu: * Kết Quả Nghiên Cứu: * TV Cỡ Trung Và Nhỏ: 83% * BMTN Sách Mới: 58% * BM Mô Phỏng: 49% * Ngân Sách: 59% 5% ngân sách bổ sung * Thời Gian: 50% tuần lễ 77 Kiểm Phẩm Biên Mục Tại Ngoại „ Cơng Trình Nghiên Cứu: * Kết Quả Nghiên Cứu: * Cung Cấp Cho Công Ty BMTN Bảng Tiêu Chuẩn: 90% * Chỉ Kiểm Tra Tiêu Đề: 49% * Ký Lục LC/OCLC: 71% * Tỷ Lệ Sai Dưới 4%: 84% * Thỏa Mãn Với BMTN: 90% * Chất Lượng Thư Mục Không Thay Đổi: 63% 78 Kiểm Phẩm Biên Mục Tại Ngoại „ Tài Liệu Đọc Thêm: Vinh-The Lam, “Quality Control Issues in Outsourcing Cataloging in US and Canadian Academic Libraries”, Cataloging & Classification Quarterly, v 40, no (2005), p 101-122 79
- Xem thêm -

Xem thêm: Dịch Vụ Thư Viện Đại Học : Kinh Nghiệm Đại Học Saskatchewan, Canada, Dịch Vụ Thư Viện Đại Học : Kinh Nghiệm Đại Học Saskatchewan, Canada

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay