CTXH trong lĩnh vực chăm sóc SKTT giải quyết tình huống

11 92 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:46

1.Tình huống Chị Tô Thị Dung (Hải Dương), mẹ của bệnh nhân Nguyễn Vũ Huy (18 tuổi) cho biết: “Bình thường em nó rất hay nói, tính tình vui vẻ, chăm chỉ học hành…, từ đợt thi trượt đại học đến nay (tháng 72016) nó đâm ra buồn chán, trầm tính hẳn đi, đêm ít ngủ, sụt cân trông thấy. Càng về sau biểu hiện của em nó càng lạ, thấy bất thường tôi đưa con đến viện khám mới biết con bị trầm cảm”. Với tư cách nhân viên công tác xã hội, anh (chị) hãy phân tích tình huống trên. Từ đó, xây dựng chương trình can thiệp trợ giúp cho em Huy có thể vượt qua được nan đề mà Huy đang gặp phải.2.Vấn đề của thân chủ23.Nguyên nhân của vấn đề24.vận dụng lý thuyết nhận thức hành vi để phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề của thân chủ25.Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức76.Lập kế hoạch giúp đỡ thân chủ8 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA XÃ HỘI HỌC *** TIỂU LUẬN GIỮA KỲ CƠNG TÁC XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC CHĂM SĨC SỨC KHỎE TÂM THẦN Lớp: Cao học Công tác xã hội Hà Nội, 12/2016 Mục lục 1.Tình 2.Vấn đề thân chủ 3.Nguyên nhân vấn đề 4.vận dụng lý thuyết nhận thức- hành vi để phân tích vấn đề giải vấn đề thân chủ .2 5.Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức 6.Lập kế hoạch giúp đỡ thân chủ 1.Tình Chị Tô Thị Dung (Hải Dương), mẹ bệnh nhân Nguyễn Vũ Huy (18 tuổi) cho biết: “Bình thường em hay nói, tính tình vui vẻ, chăm học hành…, từ đợt thi trượt đại học đến (tháng 7/2016) đâm buồn chán, trầm tính hẳn đi, đêm ngủ, sụt cân trơng thấy Càng sau biểu em lạ, thấy bất thường đưa đến viện khám biết bị trầm cảm” Với tư cách nhân viên công tác xã hội, anh (chị) phân tích tình Từ đó, xây dựng chương trình can thiệp trợ giúp cho em Huy vượt qua nan đề mà Huy gặp phải 2.Vấn đề thân chủ Sau thu thập thơng tin từ tình thân chủ, thấy thân chủ gặp phải vấn đề sau: - Thân chủ bị trầm cảm 3.Nguyên nhân vấn đề Nguyên nhân khiến thân chủ bị trầm cảm thân chủ thi trượt đại học 4.vận dụng lý thuyết nhận thức- hành vi để phân tích vấn đề giải vấn đề thân chủ 4.1 Lý thuyết nhận thức- hành vi Tiếp cận thân chủ theo phương pháp nhận thức- hành vi quan niệm người sinh vật chủ yếu thụ động, nằm kiểm tra môi trường Cung cách người phản ứng với tình kiện gặp phải sinh từ hiểu biết nhận thức chúng Khi hiểu biết nhận thức dựa niềm tin phi lý thường gây hỗn loạn cảm xúc ứng xử khơng thích ứng Nói cách khác đi, ý nghĩ không hợp lý tai hại đứng trước tình “hoạt hố” phần lớn chịu trách nhiệm rối nhiễu hành vi Có thể diễn giải quan điểm tiếp cận nhận thức- hành vi sau: Suy nghĩ, cảm xúc hành vi liên quan đến mật thiết Suy nghĩ, nhận thức định biểu cảm xúc hành vi Những rối loạn cảm xúc xuất suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực Nếu thay đổi suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực giúp cá nhân cải thiện rối loạn cảm xúc Ngồi theo Rotter (1966) cung cách cảm nhận cách ứng xử hậu chúng tùy thuộc nhiều vào đặc điểm nhân cách Như vậy, số người thường có xu hướng gán hành động với nguyên nhân từ bên trong, số người khác cho ngun nhân từ bên ngồi Vậy hai kiểu người khác thực việc kiểm soát hành động họ, Rotter phân biệt thành người hướng nội hướng ngoại Người hướng ngoại tin thời điểm họ tác động lên môi trường cuối họ chịu trách nhiệm điều xảy với họ Đó người động, chủ động, có khuynh hướng phân tích việc phải làm nhìn nhận hoạt động nhằm phát yếu tố kém, điểm mạnh tình hành động thân Khi thất bại họ không ngần ngại tự buộc tội thiếu cố gắng, thiếu kiên trì Ngược lại người hướng nội lại cho kiểm tra có từ bên ngồi điều kiện khác đời họ cung cách họ thay đổi người khác may mắn tình cờ Đó người thụ động hơn, khả năng, dễ dàng gán thất bại việc thiếu lực thân Từ năm 1960, tác giả như: Aaron Beck, Donald Meichenbaum, Michael Mahoney đặc biệt Albert Ellis phát triển lý thuyết phương pháp tiếp cận thân chủ riêng theo trường phái tâm lý học nhận thức đưa tham vấn trị liệu nhận thức trở nên phổ biến giới Mục đích phương pháp tiếp cận nhận thức nhà tham vấn trợ giúp thân chủ việc phân tích tình phải đối đầu, vạch điều bất hợp lý nhận thức để đến thay đổi chúng, giúp thân chủ thích nghi với hồn cảnh Phương pháp tiếp cận nhận thức có cách tiếp cận nhỏ sau đây: - Tiếp cận cảm xúc hợp lý Đây mơ hình hướng dẫn, giáo dục giáo dục lại Alfred Adler người đề cập đến tiếp cận nhận thức Cách tiếp cận dựa giả thuyết cho việc thay đổi nhận thức cá nhân dẫn đến thay đổi hành vi Adler cho nhận thức yếu tố định chủ yếu việc có cảm xúc hành động Mơ hình cảm xúc lí cho rối loạn cảm xúc có nguồn gốc khứ có ảnh hưởng đến khách hàng qua hệ thống niềm tin phi lí trí phi logic Phương pháp hành vi cảm xúc hợp lý (REBT) Albert Ellis (1902- 1994) xây dựng năm 1962 xuất phát từ niềm tin vào việc cho lời khuyên trực tiếp giải thích trực tiếp hành vi cuả TC Phương pháp bao gồm việc đối mặt thách thức điều mà Ellis gọi niềm tin phi lý, thuyết phục thân chủ thay niềm tin khiến thân chủ nghĩ không tốt thân khiến người mang đầy cảm nghĩ tiêu cực khó chịu Cách tiếp cận dựa lý thuyết nhân cách Trong A: Sự kiện thực tế; B: Hệ thống niềm tin; C: hệ Đây mơ hình ABC: A: kiệnB: niềm tin – C: hệ Ellis khuyến khích cá nhân xem xét lời nhận định thân mà họ nói cân nhắc xem liệu chúng hợp lí hay phi lý, qua đưa tập nhằm thay đổi suy nghĩ lệch lạc - Phương pháp điều chỉnh nhận thức Aaron Beck Phương pháp điều chỉnh nhận thức Aaron Beck dựa giả thuyết cho rối nhiễu tâm lí trì nhận thức không phù hợp ông chủ động loại bỏ rối nhiễu cách điều chỉnh, cấu trúc lại nhận thức Mặc dù có quan điểm giống với cách tiếp cận Ellis cách tiếp cận Aaron Beck có nhiều điểm khác biệt Cả Beck Ellis làm việc với suy nghĩ TC, Beck không đồng ý với quan điểm Ellis suy nghĩ phi lý mà cho mệnh đề ẩn ý, mạnh tiềm tàng Beck thích ý tưởng vấn đề TC xuất phát từ cấu trúc nhận thức Sự không đồng tình đưa đến khác biệt lớn Beck Ellis Phương pháp tiếp cận Ellis trực tiếp giảng giải Beck thu thập thông tin lắng nghe Của Ellis thuyết phục chiều chuộng TC Beck thăm dò cách mềm mỏng vào giới nhận thức TC Trong Ellis phủ nhận tầm quan trọng mối quan hệ thấu cảm tôn trọng TC vơ điều kiện, Beck nhấn mạnh tham vấn thành công tạo lập mối quan hệ nồng ấm, không phê phán NTV TC Nhìn chung, Beck rõ ràng coi trọng giá trị mối quan hệ ảnh hưởng đến trình thay đổi TC Ellis Theo Beck, rối nhiễu tâm lý xảy người ta nhìn nhận giới nơi nguy hiểm, đầy đe doạ Khi điều xảy với rõ ràng người có vấn đề (có sai lệch) q trình xử lý thơng tin bình thường, q trình nhận thức, phân tích, hiểu tình kiện người bị cứng nhắc, vị kỷ lệch hướng Họ khả “ngắt bỏ” ý nghĩ lệch lạc, khả tập trung, hồi tưởng khả suy luận hợp lý, họ mắc lỗi có tính hệ thống việc suy luận Những lỗi sở để phát sinh trì hay nhiều hình thức rối nhiễu tâm lý cụ thể Beck cho có lỗi q trình nhận thức - xử lý thông tin: + Suy luận tùy tiện: Xuất người thường rút kết luận khơng có chứng đầy đủ chứng mâu thuẫn + Khái q hố thái quá: Xuất người rút kết luận chưng dựa vào chứng ngẫu nghiên + Chú ý vào chi tiết: Xuất người tập trung thái vào chi tiết bỏ qua bối cảnh chung vấn đề + Tự vận vào : Xuất người tự vận vào kiện khơng có liên quan + Suy nghĩ tuyệt đối hoá: Xuất người nghĩ thái cực thái theo kiểu tất khơng có toàn màu đen toàn màu hồng + Quan trọng hoá coi thường : Xuất người nhìn việc coi trọng coi thường Những sai lệch nhận thức có nhiều điểm trùng với Ellis Mục đích tham vấn theo Beck điều chỉnh nhận thức theo hướng điều chỉnh lại trình nhận thức - xử lý thông tin Để thực thành công mục đích trên, NTV phải thiết lập mối quan hệ nồng ấm, không phê phán TC; thu thập chứng đặt loạt câu hỏi để phát suy luận vô lý nhận thức thân chủ; tiến hành thực nghiệm để kiểm định tính logic hợp lý niềm tin tồn TC; đánh giá lại kiện, phân tích lại tình để tìm ý nghĩ tự động TC phát lỗi tính vơ lý chúng; thách thức giả thuyết TC việc mổ xẻ, phân tích tiền đề sai lệch ban đầu để tìm tính bất hợp lý cần phải điều chỉnh; phân tích lại tình kiện từ góc độ khác nhau, giúp cho TC đặt vào vị trí người khác, nhìn nhận việc từ quan điểm người khác để có nhìn hợp lý chất tình hay kiện, từ tìm giải pháp thay thế; thức tỉnh ý nghĩ lạc quan tích cực thực tế TC, dùng quán tưởng để dừng ý nghĩ vẩn vơ, tiêu cực thay chúng ý nghĩ tích cực, tốt đẹp Phương pháp điều chỉnh nhận thức Beck tương đương với phương pháp xúc cảm lý Ellis nhấn mạnh đến mối quan hệ NTV TC Tuy nhiên đánh giá với ưu nhược điểm liệu pháp Ellis 4.2 Ứng dụng cách tiếp cận nhận thức- hành vi để giải vấn đề Hiếu Áp dụng thuyết ABC căng thẳng Ellis để giải thích, phân tích vấn đề thân chủ Ơng cho rằng: vấn đề thân chủ ( rối nhiễu xúc cảm ) niềm tin sai lệch mong muốn thái khoongphuf hợp gây Trong tình trên, vấn đề thân chủ giải thích theo mơ hình ABC sau: A: kiện thúc đẩy thân chủ trượt thi đại học B: niềm tin, nhận thức: thân chủ có niềm tin chăm học tập, đỗ đại học Đỗ đại học tức thành cơng.Trượt đại học tức thất bại, thật xấu hổ, học kém, làm người thất vọng… C: Kết thân chủ bị trầm cảm Với vai trò tham vấn tâm lý giúp thân chủ thay đổi nhận thức, nhân viên xã hội cần thực bước sau: nhân viên xã hội cần thuyết phục thân chủ suy nghĩ cho tất cả, thất bại trượt đại học khơng hợp lí Nhân viên xã hội cần cho thân chủ thấy cách thân chủ trì suy nghĩ khơng hợp lý Nhân viên xã hội cần giúp thân chủ học cách thách thức niềm tin không hợp lý thân chủ Nhân viên xã hội giúp thân chủ biết làm cách mà suy nghĩ phi lý lại thân thân chủ tiếp nhận Nhân viên xã hội giúp thân chủ cần phải tự hành động để thay đổi sống Nhân viên xã hội sử dụng kĩ thuật REBT nhằm giúp thân chủ thay đổi suy nghĩ, nhận thức sai lệch để từ đến điều chỉnh suy nghĩ, niềm tin không hợp lý Với suy nghĩ “tôi thất bại trượt đại học”, nhân viên xã hội cho thân chủ luyện tập nói với “ trượt đại học chưa hẳn thất bại, tơi học cao đẳng hay tơi thi lại đại học vào năm sau” Với câu nói “tơi thật vơ dụng” thay “tơi có số ưu điểm định, tơi thành công học khác, cần chăm chỉ” Nhân viên xã hội giúp thân chủ chấp nhận thật trượt đại học, ứng phó với chê cười, khinh thường người xung quanh cách tưởng tượng tình cụ thể bị người chê cười, thân chủ phải tưởng tượng có cảm xúc, thái độ Yêu cầu thân chủ phải nêu cách cụ thể Cứ thân chủ chấp nhận thật 5.Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức Sau tìm hiểu thơng tin vấn đề khó khăn thân chủ, tơi xác định mặt mạnh, mặt yếu, hội, thách thức để hỗ trợ thân chủ giải quyêt vấn đề sau: Mặt mạnh thân chủ: thân chủ trẻ, lại chăm chỉ, vui vẻ Mặt yếu thân chủ: thân chủ có niềm tin, nhận thức sai lệch đề cao việc thi đỗ đại học tất Trượt đại học tức thất bại Thân chủ mắc bệnh trầm cảm Cơ hội: thân chủ có gia đình, đặc biệt người mẹ nguồn động viên, cổ vũ để vượt qua khó khăn Mẹ thương thân chủ lo lắng cho thân chủ 6.Lập kế hoạch giúp đỡ thân chủ Sau chẩn đoán vấn đề thân chủ, nhân viên xã hội với thân chủ thảo luận kế hoạch hành động KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIÚP ĐỠ THÂN CHỦ Vấn đề cần Hoạt động Người thực Thời gian giải Giúp thân Phối hợp, kết Nhân viên tuần Nguồn lực Nhân Kết viên Em H chủ khám nối với bệnh xã hội, thân xã hội, thân khám sức khỏe viện địa chủ, mẹ thân chủ, hội phụ điều trị bệnh điều trị bệnh phương nữ trầm cảm Giúp để chủ, bác sĩ, trầm cảm khám điều trị cho em thân Tham vấn Nhân chủ thay đổi tâm lý: viên Suốt xã hội, thân gian thời Nhân nghĩ, -Sử dụng chủ (để đảm việc nhận thức, tập tưởng bảo tính bảo thân chủ loại bỏ niềm tượng : mật) chủ tưởng tượng thân thân chủ chủ với chủ nghĩ, giảm thiểu bệnh trầm cảm khuyến khích thân viên Thân làm xã hội, thân thay đổi suy suy tin tiêu cực muốn -Sử dụng tập công xấu hổ, kĩ thuật tràn ngập, chìm ngập bị người chê cười trượt đại học: cho thân chủ tưởng tượng tình bị người chê cười trượt đại học với mức độ tăng dần, từ thân chủ đưa cảm xúc, cách ứng Giúp xử phù hợp thân -Cho thân Nhân viên Suốt Nhân viên Thân chủ chủ giải tỏa chủ tập xã hội, thân trình làm xã hội, thân bớt tâm cảm với chủ, xúc tập thư chủ , quản việc tiêu cực, có giãn hít lý câu thân chủ đình hành vi tích thở sâu, nghe lạc bộ, gia chủ cực nhạc thiền, đình yoga… thân chủ gia trạng thân khổ, đau buồn chán tình cảnh thân , -Kết nối với có niềm tin câu lạc vào dành cho sống niên, câu lạc thể thao, -Sự hỗ trợ gia đình việc trợ giúp thân chủ: gia đình nguồn động viên to lớn 10 ... khoongphuf hợp gây Trong tình trên, vấn đề thân chủ giải thích theo mơ hình ABC sau: A: kiện thúc đẩy thân chủ trượt thi đại học B: niềm tin, nhận thức: thân chủ có niềm tin chăm học tập, đỗ đại... hoạch giúp đỡ thân chủ 1 .Tình Chị Tơ Thị Dung (Hải Dương), mẹ bệnh nhân Nguyễn Vũ Huy (18 tuổi) cho biết: “Bình thường em hay nói, tính tình vui vẻ, chăm học hành…, từ đợt thi trượt đại... hội, anh (chị) phân tích tình Từ đó, xây dựng chương trình can thiệp trợ giúp cho em Huy vượt qua nan đề mà Huy gặp phải 2.Vấn đề thân chủ Sau thu thập thơng tin từ tình thân chủ, thấy thân chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: CTXH trong lĩnh vực chăm sóc SKTT giải quyết tình huống, CTXH trong lĩnh vực chăm sóc SKTT giải quyết tình huống, vận dụng lý thuyết nhận thức- hành vi để phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề của thân chủ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay