Thiết kế khóa đào tạo ngắn hạn về cây khôi nhung

20 39 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:44

Là bài tham khảo giúp các bạn sinh viên lâm nghiệp hiểu rõ hơn về việc tổ chức khóa đào tạo.Mặt khác có một tài liệu đảm bảo để các bạn có thể tham khảo, không cần phải tốn quá nhiều tiền bạc và công sức để có được một khóa đào tạo mẫu của những nhà xuất bản. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ KHOA LÂM NGHIỆP ĐỀ TÀI: KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ NHÂN GIỐNG CÂY KHÔI NHUNG (Ardisia silvestris) TẠI XÃ PHONG AN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN DUY PHONG NHÓM THỰC HIỆN: LỚP: QLR 49 B Huế, 04/2018 Tên Khóa Đào Tạo KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SĨC VÀ NHÂN GIỐNG CÂY KHƠI NHUNG (Ardisia silvestris) TẠI XÃ PHONG AN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Nhu cầu sử dụng người dân ngày tăng có giá trị kinh tế cao Kinh tế Nhu cầu nhân giống gây trồng lồi Khơi Nhung đại Sinh thái, mơi trường Bảo vệ lồi, nhằm hạn chế tuyệt chủng loài tự nhiên phương Xã hội Khả trị bệnh (dạ dày) tốt, giá thành khơng đắt Phân tích đối tượng đào tạo Số lượng nguời tham gia: 100 người Là người dân có nhu cầu trồng lồi này, tuổi từ 40 – 50 tuổi Thành phần tham gia tập huấn nơng dân, khơng có thời gian => Bố trí học buổi buổi nhà văn hóa xã, có hướng dẫn thúc đẩy cán KNKL Biết cách nhân Vì nên đa phần người cách nhân giống, gây trồng giống, gây trồng lồi (Bố trí hợp lý, hiệu sau học) MỤC TIÊU CỦA KHÓA ĐÀO TẠO Nâng cao nhận thức cho Cho người dân thực Thực cách xử lý người dân giá trị cách thu hái hạt thực bì, mẹ, đất khôi nhung, tạo thu giống cắt hom từ trồng mẹ nhập cho gia đình địa mẹ => giữ sức sinh phương trưởng cho mẹ Sau tập huấn đạt tỷ lệ 90% người dân làm, cách nhân, gây trồng giống loài từ giâm hom hạt XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Chủ đề Mục tiêu Nội dung Phương pháp Thời gian Lý thuyết - Bắt đầu khóa học - Giới thiệu cách nhân - Giới thiệu thành phần Thuyết trình, xem phim - Đưa vài thông tin giống khôi nhung tham gia buổi học ảnh, tài liệu khơi lồi khơi nhung lợi ích - Khơi gợi cho nông dân - Mô tả trực quan, khái nhung chúng mặt: kinh tế, mơ hình nhân giống qt mơ hình trồng xã hội, môi trường sinh thái khôi nhung khôi nhung - Đưa giá trị sử - Hiểu rõ cơng dụng Đưa hình ảnh, tài liệu có dụng lồi khơi nhung thể dùng thực bà mẫu cây, tranh ảnh, tài liệu - Cách thức sử dụng - Áp dụng lồi khơi nhung biết thêm khôi vào số bệnh thường nhung gặp nguời dân (đau dày) Thuyết trình thơng qua trực quan buổi sáng 7h30 – 11h buổi chiều 14h – 17h Thực hành Chủ đề Mục tiêu Nội dung Phương pháp Hướng dẫn người dân cách Biết cách chăm sóc phù hợp Chuẩn bị dụng cụ: cuốc, Thuyết trình, xem video trồng chăm sóc mẹ để có giống ( hom, hạt) tốt xẻn, giống, cách trồng chăm sóc (cây giống) Hướng dẫn kỹ thuật trồng Hướng dẫn cho người dân tự chăm sóc giống tay trồng chăm sóc Thời gian buổi sáng 7h30 – 11h buổi chiều 14h – 17h buổi sáng 7h30 – 11h buổi chiều 14h – 17h giống Cách thức lấy giống từ Cách xử lý thu hái giống Chuẩn bị giống có sẵn, Trình diễn, thuyết trình song mẹ có sẵn (hom, hạt giống) loại giống (hom, kéo , túi ni-lon, dung dịch hành lúc xử lý giống hạt giống) kích thích rể Hướng dẫn cho bà cách cắt hom thu hái hạt giống từ Đặc biệt khuyên bà nên dung hom nhanh cho thu hoạch Chủ đề Mục tiêu Nội dung Cách xây dựng vườn ươm Để bà tự tay xây dựng Giới thiệu mơ hình Cùng bà thực vườn vườn ươm theo kinh khôi nhung phát ươm nghiệm có triển tốt, hướng dẫn cho hứng dẫn cán khóa bà cách làm vườn đào tạo ươm vạy địa Phương pháp Thời gian Trình diễn, thuyết trình buổi sáng từ 7h30 – 11h Tự học, trình diễn buổi 14h – 17h phương Cho bà kiểm tra Biết hạn chế Để bà tự thiết kế đánh giá buổi học người dân gặp phải vườn giống khơi nhung Tổng kết khóa học Khả tiếp thu nắm bắt có hướng dẫn cán thông tin bà => Đưa số biện pháp giúp cải thiện cho bà THỜI GIAN BiỂU CHO KHÓA ĐÀO TẠO Ngày Buổi Nội dung tập huấn 01/04/2018 sáng giới thiệu cho bà Địa điểm Nhà văn hóa xã biết lồi khơi Ghi Phát theo tài liệu trực quang nhung chiều giá trị cách thức sử dụng lồi khơi nhung 02/04/2018 sáng Cách lấy giống từ chiều mẹ có sẵn liệu đồng thời Xử lý giống (hom, cho dân làm thử hạt) Hiện trường Cung cấp thêm tư Ngày 03/04/2018 Buổi sáng chiều Nội dung tập huấn Cách xây dựng vườn Địa điểm Ghi Hiện trường Cung cấp nông ươm bà cụ, vật liệu, vật thực tư, cho bà thực vườn ươm 04/04/2018 sáng chiều Cho bà đánh giá kiểm tra Tổng kết khóa học Nhà văn hóa xã Đánh giá phát tài liệu trực quan CÁC CHỈ SỐ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO STT TIÊU CHÍ CHỈ TIÊU Sự hài lòng bà sau tập huấn 100% Kiến thức có sau khóa học 90% người dân biết cách lấy giống (hom, hạt) nhan giống Kỹ bà đạt sau khóa học 100% bà biết cách chăm sóc nhân giống khôi nhung Khả ứng dụng lí thuyết vào thực tiễn bà 90% bà tự bố trí biết cách chăm sóc lấy giống từ mẹ Và nhân giống tốt Ảnh hưởng khóa học đến nhận thức bà Mở mang kiến thức, học hỏi nhiều kinh nghiệm từ cán tập huấn BẢNG PHỤ NỘI DUNG HÀI LỊNG KHƠNG HÀI LỊNG BẢNG PHỤ KiẾN THỨC HiỂU BiẾT VẬN DỤNG DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU PHÁT TAY STT TÀI LIỆU Gía trị cách thức sử dụng lồi khơi nhung trị bệnh dày Kỹ thuật trồng chăm sóc mẹ lấy giống (hom, hạt giống) Kỹ thuật nhân giống lồi khơi nhung Kỹ thuật xây dựng vườn ươm khôi nhung theo hướng phù hợp với đặc điểm Kỹ thuật chăm sóc sau ươm xuống đất Hỗ trợ giống (hom) cho người dân tiến hành ươm vào vườn ươm CÁCH THỨC KiỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KHÓA ĐÀO TẠO Mục đích: Sửa đổi hồn thiện chương trình tập huấn, xác định thất bại thành công Người đánh giá: Cán KNKL xã, UBND địa phương, cán tập huấn bà tham gia học tập CÁCH THỨC KiỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO Qúa trình đào tạo: Nội dunh cần đánh giá: Phương pháp (do cán Đánh giá đầu vào, giảng đưa bà viên, học viên (bà con) kết đánh giá sau buổi học), tổng kết sản phẩm khôi nhung sau tháng Tài liệu giảng dạy ( trực quan, dễ hiểu, sinh động Kỹ (được nhà đánh giá tập huấn định), Sự tham gia không gây nhàm chán học viên (cán tập bà đọc vào) huấn đánh giá nhận xét) Sản phẩm: Đạt tiêu chưa làm tiêu gì, 100 người tham gia phải có 90 hộ có vườn nhân giống khơi nhung ĐÁNH GIÁ CHUNG KHÓA ĐÀO TẠO CHỈ TIÊU ĐỀ RA NỘI DUNG THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA TÀI LIỆU THAM KHẢO HẬU CẦN CHỈ TIÊU ĐỀ RA ĐIỂM TỐT ĐIỂM CHƯA TỐT BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ KHĨA ĐÀO TẠO STT NỘI DUNG SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ (1000đ) TỔNG Giảng viên, cán Người 200/ ngày 1.600.000 Ăn ở, lại cho 500/ngày 2.000.000 cán bộ, giảng viên Tài liệu 100 Người 5/bộ 500.000 Giống hỗ trợ 100 Người 0.8/cây 8.000.000 người 100 Thiết bị, hậu cần 5.000/khóa 5.000.000 chi phí khác TỔNG 17.100.000 BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG NHĨM Rất tích cực Nguyễn Văn Giang Tích cực  Lương Bình Duy  Hà Thị Ngọc Ánh  Trần Thị Thùy Dung  Phạm Thế Bắc  Trịnh Đình Đơ  Lê Văn Chinh  Hồ Văn Bảy  Nguyễn Thị Quỳnh Châu  Khơng tích cực DANH SÁCH NHÓM 1: Nguyễn Văn Giang Lương Bình Duy Hà Thị Ngọc Ánh Trần Thị Thùy Dung Phạm Thế Bắc Trịnh Đình Đơ Lê Văn Chinh Hồ Văn Bảy Nguyễn Thị Quỳnh Châu THANKS YOU ... ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO Qúa trình đào tạo: Nội dunh cần đánh giá: Phương pháp (do cán Đánh giá đầu vào, giảng đưa bà viên, học viên (bà con) kết đánh giá sau buổi học), tổng kết sản phẩm khôi nhung sau... liệu khôi lồi khơi nhung lợi ích - Khơi gợi cho nông dân - Mô tả trực quan, khái nhung chúng mặt: kinh tế, mơ hình nhân giống qt mơ hình trồng xã hội, mơi trường sinh thái khôi nhung khôi nhung. ..Tên Khóa Đào Tạo KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SĨC VÀ NHÂN GIỐNG CÂY KHÔI NHUNG (Ardisia silvestris) TẠI XÃ PHONG AN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế khóa đào tạo ngắn hạn về cây khôi nhung, Thiết kế khóa đào tạo ngắn hạn về cây khôi nhung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay