CÁC PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH CÔNG

78 16 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:34

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CÁC PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH CÔNG Bền vững nhiều an vui (Dành cho gia đình) Đại Đức THÍCH THIỆN MINH Tiến Sĩ Phật Học (Srilanka) NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC “Khơng có thành cơng mà thiếu vắng nỗ lực tinh thần” (Lời Phật Dạy - Kinh Pháp cú) Tóm Tắt Tiểu Sử Tác Giả Đại Đức Thích Thiện Minh Tiến Sĩ Phật Học (SriLanka) Về thân thế: Đại Đức Thích Thiện Minh (Varapanno), quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1965 thôn Viêm Tây, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng Thế danh Ngài Ngô Thành Thanh, thứ nam cụ ông Ngô Khanh cụ Bà (Ni sư Mẫu) Nguyễn Thị Sáu Ngài tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Huế, niên khóa 1990-1996, định xác nhận tốt nghiệp số 392/YH-QD ngày 19-10-1996 Sau tốt nghiệp ngành Y, vốn trở thành Bác sĩ ước nguyện lớn tuổi xuân đáp ứng kỳ vọng cha mẹ, với đại nguyện lành cao định từ trước, nên Ngài lại xin phép hai bậc sinh thành cho phép xuất gia, thức bước vào đường tu học Năm 1997 Ngài xuất gia tế độ Ngài Tăng Trưởng Hòa Thượng Hộ Nhẫn chọn sống đời tu đơn giản vị tu sĩ Phật giáo Năm 1997-1998 nhờ duyên lành gặp Ngài Sư Phụ Đại Trưởng Lão Hộ Pháp (Aggamaha Pandita - Dhamma Rakkhita), bậc Đại Trí Tuệ cao thượng Chánh Pháp, dẫn đường lối sang du học Quốc Đạo Miến Điện (Myanmar) Từ năm 1999 - 2007 Ngài tu học Myanmar Mùa an cư năm 1999 bảo trợ gia đình Phật tử người Miến Điện- bà Daw Khin Khin Win cụ ông U.Maung Lei Ngài thọ cụ túc giới với Hòa Thượng Trưởng Lão (bậc Đại Trí Tuệ cao thượng) Agga Mahapandita Sumanasara Dhamma Cariya Hòa Thượng U.Vasava- bậc Đại Trưởng Lão đương thời, với bậc Đại Đức Kovida, Đại Đức Visuddha Sau đó, Ngài tiếp tục tu học tu viện Singapore thuộc thủ đô Yangon trường Phật Học Pali Mahagandayone tỉnh Mandalay- Myanmar … Về Pháp học: Đại Đức học giới luật bậc xuất gia thuộc Tạng Luật Viniya, dạy Ngài Sayadaw Indaka Dwipitaka Lankara- bậc lầu thông nhị tạng Kinh tạng Luật Tam Tạng Kinh Điển Đức Phật- trường Mahavisuddhayon thủ đô Yangon Ngài học ngơn ngữ Pali Phật Pháp hướng dẫn Đại Đức Giảng sư Sundara Lankara hai Đại Đức Giảng Sư Tinh Thông Tam Tạng Kinh Điển Sayadaw Waruna Bhivamsa Lankara Hòa Thượng Đại Trưởng Lão Tinh Thông Tam Tạng Sayadaw In- dobhasa Bhivamsa (Abhidaja Maharadha Guru Aggamahapandita)- bậc trí tuệ đặc biệt cao thượng vĩ đại bậc trí tuệ đất nước Myanmar Hòa Thượng vừa Hiệu trưởng Viện Phật học Pali Mahagandhayon- trường dạy Phật Pháp Pali tiếng quốc đạo Myanmar Trong Pháp hành Thiền định: Từ năm đầu đến Myanmar Đại Đức học Pháp thực hành Thiền định “Anapana Sati” dạy hai bậc Thầy khả kính: Đại Trưởng Lão Thiền sư Viện Trưởng Sayadaw Acinna Dhammacariya (Pa-Auk Sayadaw) Ngài Thiền sư Viện phó Sayadaw Cittara Dhammacariya (Kume Sayadaw) Trung tâm Thiền viện Quốc tế Pa-Auk Myanmar Năm 2008 Ngài tiếp tục tu học SriLanka + Theo học Học viện Nghiên cứu Pali Phật Giáo thuộc trường Đại học Kelaniya (Hệ sau Đại học)– Sri Lanka Ngài đạt học vị Thạc sĩ Phật Học (MA) + Ngày 17 tháng 10 năm 2014: Ngài hoàn tất Pháp học nhận Tiến sĩ với hạng nhì (Ph.D in Pali & Buddhist Studies) Học viện Nghiên cứu Pali Phật Giáo [Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies]- SriLanka (Tích Lan) với đề tài luận án: “ Nghiên cứu phân tích 40 chủ đề Thiền Định Phật Giáo Nguyên Thủy” GS Viện Trưởng Rahula có nhiều nhận xét xác đáng tuyệt vời văn tư cách đạo đức, thái độ học tập nghiên cứu đề tài Ngài Kể từ nhiều năm qua, Đại Đức học giả Phật Giáo nhiệt tâm nhiều người biết đến qua q trình giảng dạy nhiều khóa Thiền tập, qua cơng trình dịch thuật viết sách với cơng tác từ thiện độ sinh giúp đời, Ngài đứng thành lập Trung Tâm Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật Thành Phố Đà Nẵng từ năm 2010 với chức vụ đương nhiệm Ủy Viên BCH/TW Hội Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật Việt Nam Thời sinh viên, Ngài yêu thích quan tâm tìm hiểu “Thiền Đạo Phật” Qua nhiều lần thực hành dạy tận tình Hòa Thượng Hộ Nhẫn (Chùa Thiền Lâm - Huế), Ngài tự chứng nghiệm kết Thiền nơi thân tâm Niềm hạnh phúc vô biên phát sanh tự chứng nghiệm kết Thiền, khiến CHƠN TÂM HIỂN LỘ - VÀ BẮT ĐẦU THẤY ĐƯỢC CỬA ĐẠO giây phút thiêng liêng bể thiền thật nhiệm mầu vi diệu ấy, Ngài định trọn vẹn ý chí xuất gia hành đạo, thời gian năm cuối sinh viên Y khoa Qua trình tu tập, Đại Đức nghiên cứu ghi lại tác dụng vô hữu ích Thiền Sức khỏe (Tác phẩm “Sức Khỏe Thiền Định”) Ngồi ra, Ngài tác giả đầu sách: “Những Lời Dạy Vàng Đức Phật”, “Châu Ngọc Trong Ta”, “Chiếc Lá Trong Rừng” (bằng Anh ngữ) sách tiếng Myanmar như: [ Phước Lành Của Người Giữ Giới (trau dồi đạo đức) Lớn Hơn Tài Sản Của Đức Chuyển Luân Thánh Vương] Đại Đức - Tiến sĩ Thích Thiện Minh cống hiến trí tuệ qua nhiều tác ĐĐ Thích Thiện Minh 65 V Đối Nhân Xử Thế10 * Bốn pháp để đạt tình bạn đời (Singahavatthu) Tiếp xúc, đối đãi với người để hài hòa tốt đẹp, tăng trưởng lợi ích, an vui cho mình, cho người nói chung gọi pháp đối nhân xử (Singahavatthu) -Chỉ đến bốn pháp Singahavatthu thật phát triển mạnh 10 - Phât Pháp (Tập bản) tr.255-256, Ban tơn giáo phủ - Sổ Tay Phật Pháp tập III & IV, tr 235-238 Ashin Jajaka Bhivamsa, 66 Các Pháp Phát Triển Kinh Tế Thành Công người với nhiều tốt đẹp an vui - Tùy tình thích hợp, người chuyên cần trao dồi thực hành bốn pháp đối nhân xử nầy phát triển lớn mạnh giàu sang nhiều cải an vui… -Trong tiếp xúc đối đãi người với người Singahavatthu phương pháp vơ cần thiết quan trọng vậy! Tuổi trẻ ngày đừng cho ta có hiểu biết đầy đủ đường phát triển tài sản kinh tế gian nầy nhé! Nhà thương doanh buôn bán áp dụng đầy đủ yếu tố (sampada) làm cho tài sản kinh tế phát triển thịnh vượng rồi, ĐĐ Thích Thiện Minh 67 sau cần phải cẩn thận gìn giữ đóng chặt cửa làm thất thoát, hư hại tài sản Tuy nhiên khôn ngoan hiểu biết người chưa đầy đủ đâu! Những người bạn kết giao, gần gũi mình, tùy theo giá trị, phù hợp xứng đáng người mà tiếp xúc đối đãi, ủng hộ cấp dưỡng ít, nhiều, khác hiểu biết rõ điều nầy điều cần thiết Do tìm hiểu xem Singahavatthu gọi Pháp đối nhân xử sau Đức Phật bậc thầy Trời Người dạy nhé! Nầy chư Tỳ Kheo! Những phương pháp đối xử bạn bè là: Bố thí, giúp đỡ: (dāna); Nói lời thân mật, ngữ: (piyavajja); 68 Các Pháp Phát Triển Kinh Tế Thành Công Làm cơng việc giúp cho tăng trưởng lợi ích đến người: (atthasariyā) Thể chia sẻ đồng cảm hạnh phúc, khổ đau đến người khác: (Samānattatā) Cả bốn phương pháp dành riêng cho người, mà tùy vào trường hợp, nguyện vọng cần thiết người mà ứng dụng đối đãi cho thích đáng Bố thí, giúp đỡ (dāna); Một số người bạn khơng có tài sản cải, gặp lúc khó khăn hoạn nạn với người dùng lời ngữ thân để tiếp giao đối đãi việc đối đãi bạn bè chưa gọi đến nơi! Mà tùy theo giá trị tương xứng đem cải bố thí, ủng hộ ĐĐ Thích Thiện Minh 69 việc đối đãi tế độ đến nơi Việc bố thí giúp đỡ đến bạn bè trường hợp trên, đối đãi cao q thích hợp lúc Nói lời thân mật, ngữ: (piyavajja); Một số bạn bè có sẵn tài sản cải họ khơng mong đợi cho tặng Khi gặp người tay bắt mặt mừng, lòng vui hớn hở, nói lời thân (lời nói dịu nhẹ dễ nghe), cử ân cần điều cần thiết -Thưa Cha! Thưa Mẹ! Thưa Chị, Thưa Anh, Thưa Cô, Thưa Bác, Nầy em gái! Em trai! Nầy cháu bé! Nầy cưng (phong cách miền nam)… với âm giọng thân ái, lịch nhẹ nhàng xưng hô, lúc gọi làm tăng cảm tình thân mật, yêu thương 70 Các Pháp Phát Triển Kinh Tế Thành Công Những lời nói thân cử ân cần nêu dùng pháp: Lời nói thân mật ngữ Làm cơng việc lợi ích đến người (atthasariyā) + Một số bạn bè cần thiết hướng dẫn bày phương pháp để buôn bán làm ăn phát triển tài sản kinh tế + Chỉ bày cách thức làm việc từ thiện, tạo trữ phước đức, hay giúp đỡ bạn bè công việc cần thiết ma chay, đám tiệc tùng Khi gặp tình việc cho tặng quà cáp chưa điều cần thiết với lời nói thân mật ngữ chưa thể xong được! Mà tham gia chung tay góp sức cơng việc hồn tất ĐĐ Thích Thiện Minh 71 - Những việc gọi tham gia góp sức ủng hộ cho việc lợi ích, đến người cần thiết.(Atthacariya) Thể khiêm tốn hòa đồng, đồng cảm hạnh phúc, khổ đau đến người khác (Samānattatā): Một số bạn bè khơng đồng với dòng họ, tài sản, chức vị, danh xưng Cần có hòa hợp đồng cảm (có hòa trang lứa), cần đi, đứng, ngồi, với cách xử đối đãi họ q hóa, hoan hỷ vui mừng! - Hơn người bạn đó, với việc hòa đồng chưa đủ đâu! + Nếu người nghèo khó, đau khổ khơng ủng hộ mặt vật chất mà cần thể vẻ mặt biểu lộ tinh thần cử không hạnh phúc + Nếu người giàu có thành cơng biểu lộ trạng thái cử sung sướng vui mừng Như đồng cảm đối đãi đến bạn bè thích đáng Những Sách Và Tàài Liệu Tham Cứu Trong Quá Trình Biêên Soạïn “Các Pháp Phát Triển Kinh Tế Thành Công” * Nguồn yếu: Sổ Tay Phật Pháp tập I & II, III & IV Ashin Jajaka Bhivamsa, Pub of Mahagandhayon Monastery, Mandalay, Myanmar 1997 (Dịch từ Ngôn ngữ Myanmar) Essential of Buddhism, 3rd ed S.A Ediriweera, Dr., Published by Buddhist Cultural Centre, Colombo,Srilanka 2007 Phật Pháp (Tập bản) Ban tơn giáo phủ 1995 (P.L 2539) *Nguồn thứ yếu: Phạm Kim Khánh, (Việt dịch), Đức Phật Phật Pháp, Việt Nam, 1998 Nguyên tác: Narada Maha Thera (The Buddha and His Teachings), Srilanka 1980 Ban Văn Hóa Chính Phủ, Từ Điển Myanmar, 1991 Hòa Thượng Thích Minh Châu, Kinh Tăng Chi Bộ Tập I, Ch Ba Pháp nxb.Tôn giáo Hà Nội ­2005 Mời Quý Vò Đón Đọc Sách Cùng Tác Giả Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật (Tinh hoa Phật pháp)- Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Phước Lành Của Tình Thương (Phương pháp phát triển tâm Từ ái) Cốt Lõi Đạo Phật (Tinh hoa Phật Pháp ) Châu Ngọc Trong Ta (Vấn Đáp - Sổ tay Phật Pháp)- Tập 1,2,3 Thiền Định Sức Khỏe (Con đường chứng Thiền định) Ân Cha Mẹ Nghĩa Thầy Cơ (Món q quý dành gia đình thân hữu) Nhân Cách Của Phước Đức (Tập 1,2) (Lợi ích vĩ đại giữ giới) Mười Pháp Cao Quý Của Cha Mẹ Con Cái (Cẩm nang sống gia đình) Mười Pháp Cao Quý Của Vợ Chồng (Cẩm nang hạnh phúc gia đình) 10 Các Pháp Phát Triển Kinh Tế Thành Công (Bền vững nhiều an vui - Dành cho gia đình) Tủ Sách PHẬT PHÁP TINH HOA Các Pháp Phát Triển Kinh Tế Thành Coâng Cuốn sách thuộc quyền sở hữu Đại Đức Thích Thiện Minh Để bảo tồn «Giá trị tác phẩm» này, hình thức in ấn, chép, trích dẫn cần đồng ý văn tác giả Quý Thiện hữu, quý Đại Thí Chủ (trong ngồi nước) có nguyện vọng chia sẻ lợi ích đến phần đông phát tâm làm phước in ấn phát hành cao kiến đóng góp, xin vui lòng liên hệ: Đại Đức Thích Thiện Minh Mobile & Viber (+84 - 935.753 434 ) (+84 - 511 3508 858 ) Email: ven.dr.varapanno@gmail.com daiducthichthienminh@gmail.com Đ/c: Trung Tâm Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật TP Đà Nẵng 58 Trần Huy Liệu, P Khuê Trung, Q Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ ẤN TỐNG CÚNG DƯỜNG “CÁC PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH CÔNG” * Thạc sĩ - Kỹ sư TRƯƠNG PHÚ CƯỜNG + Chủ Tịch Hiệp Hội Xây Dựng Vật Liệu Xây Dựng TP HCM + Chủ Tịch Công Ty ECI Sài Gòn “Nhất Nhơn Tác Phước Thiên Nhơn Hưởng Độc Thọ Khai Hoa Vạn Thọ Hương” Nguyện cho tất chúng sanh nhiều an vui
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH CÔNG, CÁC PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH CÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay