THẦY đỗ NGỌC hà đáp án LƯỢNG tử ÁNH SÁNG PHÂN THEO cấp độ đề THI

12 76 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:32

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích TRỌN BỘ CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CHƯƠNG : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG CẤU TRÚC CÂU HỎI PHÂN THEO CẤP ĐỘ 01 PHẦN ĐÁP ÁN CÂU HỎI oc Thầy Đỗ Ngọc H I CÂU HỎI THUỘC MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT D Câu Theo thuyết lượng tử lượng phôtôn hi A tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phơtơn nT B chùm ánh sáng đơn sắc D tỉ lệ nghịch với tần số sóng ánh sáng tương ứng với phơtơn uO C phụ thuộc vào khoảng cách từ nguồn tới phơtơn Ta iL ie Câu Hiện tượng quang điện tượng electron bị bứt khỏi kim loại A cho dòng điện chạy qua kim loại B kim loại bị nung nóng nhiệt độ cao up s/ C chiếu vào kim loại chùm xạ điện từ có bước sóng thích hợp D chiếu vào kim loại chùm hạt α (hạt nhân hêli) Câu Trong chân không, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Gọi h số Plăng, c tốc độ ánh  B hc c h om /g A ro sáng chân không Năng lượng phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc C h c D hc  Câu Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng tạo thành hạt A nơtron .c B phôtôn `C prôtôn D êlectron ok Câu Hiện tượng quang điện tượng quang electron bứt khỏi bề mặt kim loại, chiếu vào bo kim loại ce A Các phơtơn có bước sóng thích hợp C Các electron có bước sóng thích hợp B Các prơtơn có bước sóng thích hợp D Các nơtrơn có bước sóng thích hợp .fa Câu Hiện tượng quang điện xảy B bán dẫn C chất điện môi D chất điện phân w w w A kim loại Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu Hiện tượng quang điện tượng A bứt electron khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng B giải phóng electron khỏi kim loại cách đốt nóng C giải phóng electron khỏi mối liên kết chất bán dẫn bị chiếu sáng 01 D Giải phóng electron khỏi khối bán dẫn nhờ bắn phá khối bán dẫn ion B tạo dòng điện vật C làm cho vật nóng lên D thay đổi điện trở vật H A làm cho vật phát sáng oc Câu Trong tượng quang – phát quang có hấp thụ ánh sáng để B chữa số bệnh da C phẫu thuật mắt D chiếu điện, chụp điện nT hi A phẫu thuật mạch máu Ta iL ie B điện trở kim loại giảm chiếu sáng uO Câu 10 Hiện tượng quang dẫn tượng A điện trở chất bán dẫn tăng chiếu sáng D Câu Trong y học, laze không ứng dụng để C điện trở chất bán dẫn giảm chiếu sáng D truyền dẫn ánh sáng theo sợi quang uốn cong cách Câu 11 Khi tượng quang dẫn xảy ra, chất bán dẫn có hạt tham gia vào trình dẫn điện B electron ion dương up s/ A electron hạt nhân D electron lỗ trống mang điện dương C electron ion âm ro Câu 12 Ánh sáng huỳnh quang ánh sáng om /g A Tồn thời gian dài 10-8 s sau tắt ánh sáng kích thích B Hầu tắt sau tắt ánh sáng kích thích C Có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích .c D Do có tinh thể phát ra, kích thích ánh sáng mặt trời ok Câu 13 Quỹ đạo dừng electron chuyển động xung quanh hạt nhân bo A Quỹ đạo có bán kín tỉ lệ với số ngun liên tiếp ce B Quỹ đạo có bán kín tính tốn cách xác C Quỹ đạo mà electron chuyển động .fa D Quỹ đạo mà electron chuyển động tròn w Câu 14 Theo tiên đề Bo trạng thái dừng nguyên tử w w A Trạng thái mà nguyên tử đứng yên B Trạng thái mà electron chuyển động quỹ đạo dừng C Trạng thái mà electron đứng yên so với hạt nhân nguyên tử D Trạng thái mà electron nguyên tử dừng chuyển động Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 15 Khi trạng thái dừng có lượng thấp nhất, nguyên tử A xạ hấp thụ lượng B xạ hấp thụ lượng C khơng thể hấp thụ, xạ lượng 01 D hấp thụ xạ lượng oc Câu 16 Câu nói lên nội dung xác khái niệm quỹ đạo dừng? A Quỹ đạo có bán kính tỉ lệ với bình phương số ngun liên tiếp H B Bán kính quỹ đạo dừng tính tốn cách xác C Quỹ đạo dừng quỹ đạo mà electron bắt buộc phải chuyển động hi D D Quỹ đạo dừng quỹ đạo ứng với lượng trạng thái dừng bán kính Bo n  N* Bán kính quỹ đạo dừng electron khơng thể B 9r0 C 20r0 D 25r0 uO A 4r0 nT Câu 17 Bán kính quỹ đạo dừng electron ngun tử hiđrơ tính theo cơng thức rn = n2r0; với r0 Ta iL ie Câu 18 Trường hợp sau nguyên tử hiđrô phát xạ phôtôn? Khi electron chuyển từ quỹ đạo A K đến quỹ đạo M B L đến quỹ đạo K B M đến quỹ đạo O D L đến quỹ đạo N up s/ II CÂU HỎI THUỘC MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 19 Khi nói thuyết lượng tử phát biểu sau sai? A Năng lượng phôtôn lớn cường độ chùm sáng lớn ro B Năng lượng phôtôn lớn tần số ánh sáng lớn om /g C Năng lượng phơtơn lớn bước sóng ánh sáng nhỏ D Năng lượng phôtôn không phụ vào khoảng cách từ nguồn tới phôtôn Câu 20 Cơng electron khỏi kim loại phụ thuộc vào c A cường độ chùm sáng chiếu vào kim loại ok B tần số chùm sáng chiếu vào kim loại bo C bước sóng chùm sáng chiếu vào kim loại ce D chất kim loại Câu 21 Giới hạn quang điện đồng 0,30 μn Trong chân không, chiếu chùm xạ đơn sắc có fa bước sóng λ vào bề mặt đồng Hiện tượng quang điện khơng xảy λ có giá trị w A 0,40 μm B 0,20 μm C 0,25 μm D 0,10 μm w w Câu 22 Giới hạn quang điện đồng 0,30 μm Trong chân không, chiếu ánh sáng đơn sắc vào đồng Hiện tượng quang điện xảy ánh sáng có bước sóng A 0,32 μm B 0,36 μm C 0,41 μm D 0,25 μm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 23 Phát biểu sau sai nói thuyết lượng tử ánh sáng? A Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay xạ ánh sáng cách liên tục mà theo phần riêng biệt, đứt quãng B Chùm ánh sáng dòng hạt, hạt gọi phơtơn 01 C Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc vào tần số ánh sáng oc D Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng H Câu 24 Một kim loại có giới hạn quang điện 0,25 µm Chiếu vào bề mặt kim loại chùm xạ điện từ có tần số sau chùm xạ điện từ có tần số bứt electron khỏi C 8.1014 Hz hi B 11.1014 Hz D 5.1014 Hz nT A 14.1014 Hz D bề mặt kim loại đó? Câu 25 Một chất có khả phát ánh sáng phát quang với tần số 6.1014 Hz Khi dùng ánh sáng có tần B 8.1014 Hz C 7.1014 Hz D 5.1014 Hz Ta iL ie A 9.1014 Hz uO số chất khơng thể phát quang? Câu 26 Trong bút laze hoạt động có biến đổi lượng chủ yếu nào? A Nhiệt biến đổi thành quang B Hóa biến đổi thành quang C Điện biến đổi thành quang D Cơ biến đổi thành quang up s/ Câu 27 Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào chất huỳnh quang ánh sáng huỳnh quang phát ánh sáng B màu chàm C màu đỏ ro A màu cam D màu vàng om /g Câu 28 Đèn LED sử dụng phổ biến nhờ hiệu suất phát sáng cao Nguyên tắc hoạt động đèn LED dựa tượng A điện - phát quang B hóa - phát quang C nhiệt - phát quang D quang - phát quang .c Câu 29 Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu chàm vào chất huỳnh quang ánh sáng huỳnh quang phát B màu tím bo A màu đỏ ok ánh sáng C màu vàng D màu lục ce Câu 30 Trong khơng khí, chiếu ánh sáng có bước sóng 550 nm vào chất huỳnh quang chất fa phát ánh sáng huỳnh quang có bước sóng A 480 nm B 540 nm C 650 nm D 450 nm w Câu 31 Ở nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng trọng thái dừng có mức lượng w w thấp phát tối đa vạch quang phổ Trạng thái dừng A Trạng thái L B Trạng thái M C Trạng thái N D Trạng thái O Câu 32 Khi nguyên tử hiđrô từ trạng thái dừng O (n = 5) chuyển trạng thái dừng có mức lượng thấp ngun tử hiđrơ phát tối đa A 15 vạch quang phổ B 10 vạch quang phổ.C vạch quang phổ D vạch quang phổ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 33 Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Gọi r0 bán kính Bo Bán kính quỹ đạo dừng L có giá trị A 3r0 B 2r0 C 4r0 D 9r0 Câu 34 Trong ngun tử hiđrơ bán kính B r0 = 5,3.10-11 m Bán kính quỹ đạo dừng M B 47,7.10-11 m C 84,8.10-11 m D 132,5.10-11 m 01 A 21,2.10-11 m oc Câu 35 Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K electron nguyên tử hiđrô r0 Khi electron chuyển từ quỹ đạo O quỹ đạo M bán kính giảm B 9r0 C 12r0 D 16r0 H A 3r0 Câu 36 Theo mẫu nguyên tử Bo ngun tử phát phơtơn có nghĩa hi D electron B Chuyển đến mơt trạng thái lượng tửlượng thấp C Bứt khỏi nguyên tố D Chuyển đến trạng thái lượng tử có mức lượng cao nT A Va chạm với electron khác uO III CÂU HỎI THUỘC MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Ta iL ie Câu 37 Một kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,3 μm Cơng electron khỏi kim loại A 6,1775 eV B 5,1425 eV C 3,3415 eV D 4,1575 eV Câu 38 Một kim loại có cơng electron eV Giới hạn quang điện kim loại B 0,315 m C 0,216 m D 0,513 m up s/ A 0,414 m Câu 39 Một kim loại chiếu xạ điện từ có bước sóng λ = 0,14 μm Biết giới hạn quang B 9,24.105 m/s om /g A 9,61.105 m/s ro điện kim loại λ0 = 0,3 μm Vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện C 1,29.106 m/s D 2,34.106 m/s Câu 40 Một kim loại chiếu xạ điện từ có bước sóng λ = 0,14 μm Biết giới hạn quang điện kim loại λ0 = 0,3 μm Động ban đầu cực đại electron quang điện B 4,73 eV .c A 3,37 eV C 3,34 eV D 4,15 eV ok Câu 41 Một nguồn sáng phát ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng 1,5.10 -4 W Lấy h 6,625.10-34 Js; c = 3,108 m/s Số phôtôn nguồn phát giây bo = B 5.1014 phôtôn C 4.1014 phôtôn D 2,03.1014 phôtôn ce A 6.1014 phơtơn Câu 42 Cơng electron kim loại 7,64.10-19 J Chiếu vào bề mặt kim loại fa xạ có bước sóng 1 = 0,25 μm, 2 = 0,31 μm 3 = 0,35 μm Lấy h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108 m/s w Các xạ gây tượng quang điện A Hai xạ (1 2) w w B Khơng có xạ C Cả ba xạ 1, 2 3 D Chỉ có xạ 1 Câu 43 Cơng electron khỏi kim loại 6,625.10-19 J Biết h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s Giới hạn quang điện kim loại A 300 nm B 350 nm C 360 nm D 260 nm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 44 Trong chân khơng, ánh sáng có bước sóng 0,60 m Năng lượng phơtơn ánh sáng A 4,07 eV B 5,14 eV C 3,34 eV D 2,07 eV Câu 45 Giả sử nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có tần số 7,5.1014 Hz Công suất phát xạ B 0,33.1019 C 2,01.1019 D 2,01.1020 A 2,65.10-32J B 26,5.10-32J C 26,5.10-19J D 2,65.10-19J H Câu 46 Giới hạn quang điện kim loại 0,75 m Cơng electron kim loại oc A 0,33.1020 01 nguồn 10 W Số phôtôn mà nguồn phát giây xấp xỉ D Câu 47 Biết cơng electron kim loại: canxi, kali, bạc đồng là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 hi eV 4,14 eV Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33 m vào bề mặt kim loại Hiện tượng quang điện A Kali đồng B Canxi bạc nT không xảy với kim loại sau đây? C Bạc đồng D Kali canxi trị A 550 nm B 220 nm C 1057 nm Ta iL ie uO Câu 48 Cơng electron kim loại A = 1,88 eV Giới hạn quang điện kim loại có giá D 661 nm Câu 49 Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn m Năng lượng kích hoạt chất B 3,848 eV C 4,484 eV up s/ A 2,484 eV D 5,848 eV Câu 50 Một đèn laze có cơng suất W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm Số phơtơn đèn phát giây B 7.1018 C 6.1018 ro A 8.1018 D 5.1018 om /g Câu 51 Chiếu chùm ánh sáng đơn sắc có cơng suất 10 W, có bước sóng 0,4 m vào chất phát quang thấy chất phát chùm ánh sáng có cơng suất 0,5 W, có bước sóng 0,6 m Hiệu suất lượng tử c (tỉ số số phôtôn chùm sáng phát quang chùm sáng kích thích khoảng thời gian) ok A 2,5% B 7,5% C 10,24% D 12,5% bo Câu 52 Một chất phát quang phát ánh sáng có bước sóng 0,64 m Chiếu chùm sáng có ce tần số 6.1014 Hz, 3.1014 Hz, 4.1014 Hz, 5.1014 Hz chùm ánh sáng có tần số kích thích fa phát quang? B 3.1014 Hz w A 3.1014 Hz 4.1014 Hz D 4.1014 Hz 5.1014 Hz w C 5.1014 Hz 6.1014 Hz w Câu 53 Một chất phát quang phát ánh sáng có tần số 5.1014 Hz Chiếu chùm sáng có bước sóng 1 = 0,44 m, 2 = 0,54 m, 3 = 0,64 m 4 = 0,72 m chùm sáng có bước sóng sau kích thích phát quang? A 3 4 B 2 3 C 1 6 D 1 2 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 54 Nguồn laze mạnh phát xung xạ đơn sắc có lượng W = 3000 J, có bước sóng  = 0,6625 m Số phơtơn xung xạ A 1022 phôtôn B 2.1022 phôtôn C 1023 phôtôn D 2.1023 phôtôn phôtôn mà đèn phát giây D 2,03.1020 phôtôn oc A 3,02.1019 phôtôn B 3,02.1020 phôtôn C 2,03.1019 phôtôn 01 Câu 55 Một đèn laze có cơng suất 10 W phát chùm sáng đơn sắc với bước sóng 0,6 μm Số Câu 56 Trong y học, người ta dùng laze phát chùm sáng có bước sóng λ để “đốt” mơ mềm Biết H để đốt phần mô mềm tích mm3 phần mơ cần hấp thụ hoàn toàn lượng D 45.1018 phơtơn chùm laze Coi lượng trung bình để đốt hồn tồn mm3 mơ 2,53 J Lấy h = B 683 nm C 485 nm D 489 nm nT A 589 nm hi 6,625.10-34 J.s Giá trị λ Câu 57 Giới hạn quang dẫn chất bán dẫn 1,88 μm Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s eV uO = 1,6.10-19 J Năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron dẫn (năng lượng kích A 0,66.10-3 eV B.1,056.10-25 eV C 0,66 eV Ta iL ie hoạt) chất D 2,2.10-19 eV Câu 58 Một chất quang dẫn có giới hạn quang điện 0,62 µm Chiếu vào chất bán dẫn up s/ chùm xạ đơn sắc có tần số f1 = 3,2.1014 Hz; f2 = 3,5.1014 Hz; f3 = 4,5.1014 Hz; f4 = 5,5.1014 Hz; tượng quang dẫn xảy với A chùm xạ có tần số f1 B chùm xạ có tần số f2 ro C chùm xạ có tần số f3 D chùm xạ có tần số f4 om /g Câu 59 Một chất bán dẫn có giới hạn quang dẫn 4,97 μm Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s e 1,6.10-19 C Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron = c dẫn) chất A 0,44 eV B 0,48 eV C 0,35 eV D 0,25 eV ok Câu 60 Chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng 0,48 μm phát ánh có bước bo sóng 0,64 μm Biết hiệu suất lượng tử phát quang 20% (hiệu suất lượng tử phát quang ce tỉ số số phôtôn ánh sáng phát quang số phôtôn ánh sáng kích thích khoảng fa thời gian), số phơtơn ánh sáng kích thích chiếu đến phút 2017.1021 hạt Số phôtôn chùm sáng phát quang phát phút w A 735,87.1021 hạt B 537,87.1021 hạt C 357,87.1021 hạt D 753,87.1021 hạt w w Câu 61 Với ngun tử hiđrơ, bán kính quỹ đạo dừng xác định theo biểu thức rn = n2r0 (với r0 bán kính Bo) Nếu bán kính quỹ đạo dừng L 2,12.10-11 m bán kính quỹ đạo dừng N A 8,48.10-11 m B 4,24.10-11 m C 2,12.10-11 m D 1,06.10-11 m Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 62 Năng lượng nguyên tử hiđrô quỹ đạo dừng thứ n En = - 13,6 eV (với n = 1, 2, 3, …) Khi n2 nguyên tử hiđrô chuyển mức lượng từ quỹ đạo dừng M (n = 3) quỹ đạo dừng K (n = 1) phát phơtơn có tần số B 3,92.1015 Hz C 2,92.1015 Hz D 1,92.1015 Hz 01 A 4,92.1015 Hz Câu 63 Trong quang phổ vạch nguyên tử hiđrô, electron chuyển từ quỹ đạo L quỹ đạo K phát oc vạch có bước sóng 21 = 0,1216 m electron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K phát vạch có A 0,6968 µm B 0,7266 µm C 0,6865 µm H bước sóng 31 = 0,1026 m Vạch có bước sóng 32 electron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo L D 0,6566 µm hi D Câu 64 Theo mẫu nguyên tử Bo, ngun tử hiđrơ, bán kính quỹ đạo dừng K r0 Khi electron chuyển A 5r0 B 7r0 C 12r0 D 16r0 nT từ quỹ đạo dừng N quỹ đạo dừng L bán kính quỹ đạo giảm uO Câu 65 Đối với nguyên tử hiđrô, mức lượng ứng với quỹ đạo dừng K, N có giá trị là: Ta iL ie -13,6 eV; - 0,85 eV Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s e = 1,6.10-19 C Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M quỹ đạo K, ngun tử hiđrơ phát xạ có bước sóng A 97,4 mm B 97,4 nm C 97,4 pm D 97,4 µm Câu 66 Đối với nguyên tử hiđrô, electron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K nguyên tử phát up s/ phơtơn có bước sóng 0,1026 µm Biết lượng trạng thái K có giá trị -13,6 eV Lấy h = 6,625.10-34 J.s, e = 1,6.10-19 C c = 3.108 m/s Năng lượng trạng thái M có giá trị B 1,5 eV C - 3,4 eV ro A - 1,5 eV D 3,4 eV om /g Câu 67 Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Cho biết bán kính Bo r0 = 5,3.10-11 m Quỹ đạo dừng M êlectron nguyên tử có bán kính A 47,7.10-10 m B 4,77.10-10 m C 1,59.10-11 m D 15,9.10-11 m .c Câu 68 Một nguyên tử hiđrô chuyển từ mức lượng - 13,6 eV lên mức - 3,4 eV ok A Phát phơtơn có tần số xấp xĩ 2,5.1015 Hz bo B Hấp thụ phơtơn có tần số xấp xĩ 2,5.1015 Hz ce C Phát phơtơn có tần số xấp xĩ 2,5.1014 Hz D Hấp thụ phơtơn có tần số xấp xĩ 2,5.1014 Hz .fa Câu 69 Mức lượng quỹ đạo dừng nguyên tử hiđrô từ W = - 13,6 w eV; W2 = - 3,4 eV; W3 = - 1,5 eV; W4 = - 0,85 eV Nguyên tử trạng thái có khả hấp thụ w w phơtơn có lượng để nhảy lên mức A 12,2 eV B 3,4 eV C 10,2 eV D 1,9 eV Câu 70 Coi electron nguyên tử hiđrô chuyển động quỹ đạo dừng chuyển động tròn Tỉ số tốc độ chuyển động electron quỹ đạo L quỹ đạo K A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 71 Các mức lượng trạng thái dừng nguyên tử hiđrô xác định biểu thức E n =- 13,6 eV Nếu nguyên tử hiđrô trạng thái mà hấp thụ phơtơn có lượng có n2 lượng thích hợp bán kính quỹ đạo dừng tăng lên 25 lần Năng lượng phôtôn mà nguyên tử hyđrô hấp B 12,156 (eV) C 13,056 (eV) D 13,105 (eV) A 132,5.10-11 m B 84,8.10-11 m C 21,2.10-11 m D 47,7.10-11 m H Câu 72 Biết bán kính Bo r0 = 5,3.10-11 m Bán kính quỹ đạo dừng M nguyên tử hiđrô oc A 12,056 (eV) 01 thụ Câu 73 Khi êlectron quỹ đạo dừng thứ n lượng nguyên tử hiđrơ tính theo cơng thức - hi D 13,6 (eV) (n = 1, 2, 3,…) Khi êlectron nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = sang quỹ đạo dừng n n2 B 0,4861 μm C 0,6576 μm D 0,4102 μm uO A 0,4350 μm nT = ngun tử hiđrơ phát phơtơn ứng với xạ có bước sóng Câu 74 Đối với nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K nguyên tử phát 6,625.10-34 Js, e = 1,6.10-19 C c = 3.108 m/s Năng lượng phôtôn A 1,21 eV B 11,2 eV C 12,1 eV Ta iL ie phôtôn có bước sóng 0,1026 µm Lấy h = D 121 eV up s/ Câu 75 Nguyên tử hiđrô trạng thái có mức lượng -13,6 eV Để chuyển lên trạng thái dừng có mức lượng -3,4 eV ngun tử hiđrơ phải hấp thụ phơtơn có lượng B -10,2 eV C 17 eV D 4,8 eV ro A 10,2 eV Câu 76 Khi êlectron quỹ đạo dừng K lượng ngun tử hiđrơ -13,6 eV quỹ đạo om /g dừng M lượng -1,5 eV Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M quỹ đạo dừng K ngun tử hiđrơ phát phơtơn ứng với xạ có bước sóng B 102,7 mm C 102,7 m D 102,7 nm .c A 102,7 pm B 132,5.10-11 m C 21,2.10-11 m D 84,8.10-11 m bo A 47,7.10-11 m ok Câu 77 Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng N electron nguyên tử hiđrô Câu 78 Nguyên tử hiđrơ chuyển từ trạng thái kích thích trạng thái dừng có lượng thấp phát ce xạ có bước sóng 486 nm Độ giảm lượng nguyên tử hiđrô phát xạ fa A 4,09.10-15 J B 4,86.10-19 J C 4,09.10-19 J En = -1,5 eV sang trạng thái dừng w Câu 79 Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng D 3,08.10-20 J w w có lượng Em = -3,4 eV Bước sóng xạ mà nguyên tử hiđrô phát xấp xỉ A 0,654.10-7m B 0,654.10-6m C 0,654.10-5m D 0,654.10-4m Câu 80 Đối với nguyên tử hiđrô, mức lượng ứng với quỹ đạo dừng K, M có giá trị là: -13,6 eV; -1,51 eV Cho biết h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s e = 1,6.10-19 C Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M quỹ đạo dừng K, ngun tử hiđrơ phát xạ có bước sóng A 102,7 m B 102,7 mm C 102,7 nm D 102,7 pm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích IV CÂU HỎI THUỘC MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 81 Chiếu chùm xạ điện từ có bước sóng  vào kim loại có cơng electron eV electron bật khỏi kim loại với tốc độ ban đầu cực đại 7.105 m/s Bước sóng xạ điện từ B 0,38 m C 0,46 m D 0,53 m 01 A 0,27 m oc Câu 82 Chiếu chùm xạ điện từ đơn sắc có bước sóng 0,3 m vào kẻm electron bật khỏi kim loại với động ban đầu cực đại 0,6 eV Giới hạn quang điện kẻm xấp xĩ B 0,38 m C 0,46 m D 0,53 m H A 0,27 m D Câu 83 Chiếu xạ có bước sóng 0,405 m vào kim loại quang electron có vận tốc ban hi đầu cực đại v1 Thay xạ khác có tần số 16.1014 Hz vận tốc ban đầu cực đại quang electron B 1,875 eV C 2,345 eV D 3,185 eV uO A 1,237 eV nT v2 = 2v1 Công electron kim loại Câu 84 Chiếu hai xạ có bước sóng 1 = 600 nm 2 = 0,3 m vào kim loại nhận Ta iL ie quang electron có vận tốc ban đầu cực đại v1 = 2.105 m/s v2 = 4.105 m/s Chiếu xạ có bước sóng 3 = 0,2 m vào kim loại vận tốc ban đầu cực đại quang electron A 5.105 m/s B 105 m/s C 105 m/s D 6.105 m/s up s/ Câu 85 Chiếu vào kim loại xạ có tần số f1 = 3.1015 Hz quang electron có động ban đầu cực đại eV Chiếu xạ có tần số f2 động ban đầu cực đại eV Tần số f2 B f2 = 2,7.1015 Hz C f2 = 3,7.1015 Hz D f2 = 4,1.1015 Hz ro A f2 = 3,2.1015 Hz om /g Câu 86 Chiếu xạ có bước sóng 1 vào cầu kim loại đặt lập điện xảy tượng quang điện sau thời gian cầu đạt điện cực đại V1 Biết động ban đầu electron quang điện lúc cơng kim loại Chiếu xạ có bước sóng 2 = 1 -  điện c cực đại 5V1 Chiếu riêng xạ có bước sóng  vào cầu điện cực đại B 3,25 V1 ok A 4,25 V1 C 2,25 V1 D 1,85 V1 bo Câu 87 Khi chiếu xạ có bước sóng 1 vào kim loại có cơng electron A động ban ce đầu cực đại electron quang điện thoát khỏi bề mặt kim loại Wđ1 A Khi chiếu vào kim loại xạ có bước sóng 2 = 1 -  động ban đầu cực đại electron quang điện fa thoát khỏi bề mặt kim loại Wđ2 5A Khi chiếu vào kim loại xạ có bước sóng  động w w ban đầu cực đại electron quang điện thoát khỏi bề mặt kim loại Wd w A 3A B 7A C 10 A D 3A 10 Câu 88 Chiếu chùm xạ có bước sóng  = 0,4 m vào kim loại có cơng electron A = eV Dùng chắn tách chùm electron quang điện có tốc độ lớn cho bay từ M đến N điện trường mà hiệu điện UMN = - V Tốc độ electron N A 1,245.106 m/s B 1,236.106 m/s C 1,465.106 m/s D 2,125.106 m/s Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 89 Chiếu xạ có tần số f, 2f 4f vào bể mặt kim loại vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện v, 2v kv Giá trị k A 10 B C D Câu 90 Chiếu vào kim loại xạ có tần số f1 = 2.1015 Hz quang electron có động ban đầu 01 cực đại 6,6 eV Chiếu xạ có tần số f2 vào kim loại động ban đầu cực đại eV Tần B 2,21.1015 Hz C 2,34.1015 Hz D 4,1.1015 Hz H A 3.1015 Hz oc số f2 Câu 91 Năng lượng nguyên tử hiđrơ quỹ đạo dừng thứ n tính theo công thức En = - 13,6 eV n2 hi D (với n = 1, 2, 3, …) Trong quang phổ hiđrơ tỉ số bước sóng vạch quang phổ ứng với dịch 27 B 27 C D uO A nT chuyển từ n = n = bước sóng vạch quang phổ ứng với dịch chuyển từ n = n = Câu 92 Kích thích cho ngun tử hiđrơ chuyển từ trạng thái lên trạng thái kích thích cho bán Ta iL ie kính quỹ đạo dừng tăng 25 lần Trong quang phổ phát xạ nguyên tử hiđrơ sau đó, tỉ số bước sóng dài bước sóng ngắn B 128 A 128 C D up s/ Câu 93 Mức lượng nguyên tử hiđrơ có biểu thức En= - 13,6 eV, bán kính quỹ đạo dừng xác n2 ro định theo biểu thức r = n2r0 (với n = 1, 2, 3, ) Khi nguyên tử hiđrô hấp thụ phôtôn có lượng om /g 2,55 eV nhảy từ quỹ đạo dừng có lượng thấp lên quỹ đạo dừng có mức lượng cao bán kính quỹ đạo tăng lần Bước sóng nhỏ mà ngun tử hiđrơ phát nhảy quỹ đạo dừng bên B 9,74.10-8 m .c A 1,46.10-6 m C 4,87.10-7 m D 1,22.10-7 m ok Câu 94 Năng lượng trạng thái dừng nguyên tử hiđrô EK = - 13,60 eV; EL = - 3,40 bo eV; EM = - 1,51 eV; EN = - 0,85 eV; EO = - 0,54 eV Khi hấp thụ phơtơn có lượng 2,86 eV ce chuyển từ trạng thái dừng có lượng thấp lên trạng thái dừng có lượng cao phạm vi từ K đến O Bước sóng dài mà ngun tử hiđrơ phát nhảy từ quỹ đạo dừng có lượng cao fa nói trạng thái dừng có lượng thấp w A pm B nm C µm D mm w w Câu 95 Theo mẫu nguyên tử Bo ngun tử hiđrơ, bán kính quỹ đạo dừng electron quỹ đạo rn = n2r0, r0 bán kính Bo; với n  N* tương ứng với mức lượng trạng thái dừng nguyên tử Coi chuyển động electron quỹ đao dừng chuyển động tròn đều, gọi v tốc độ electron quỹ đạo K Khi nhảy lên quỹ đạo M, electron có tốc độ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích A v B 3v C v D v Câu 96 Theo mẫu nguyên tử Bo nguyên tử hiđrơ, bán kính quỹ đạo dừng electron quỹ đạo rn = n2r0, với r0 bán kính Bo; với n = 1, 2, 3, số nguyên dương tương ứng với mức 01 lượng trạng thái dừng nguyên tử Coi chuyển động electron quỹ đao dừng chuyển động tròn Tỉ số chu kì chuyển động electron quỹ đạo N (n = 4) chu kì chuyển B C 2 H A oc động electron quỹ đạo L (n = 2) D 2 D Câu 97 Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Lấy r0 = 5,3.10 –11 m; m e = 9,1.10 –31 kg; k = hi 9.109 N.m2/C2 e = 1,6.10-19 C Khi chuyển động quỹ đạo dừng M, quãng đường mà êlectron B 72,9 mm C 1,26 mm D 7,29 mm uO A 12,6 mm nT thời gian 10-8 s Câu 98 Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, êlectron nguyên tử chuyển động tròn đạo dừng với thời gian chuyển động hết vòng A P 144 r0 (s) êlectron chuyển động quỹ v up s/ đạo Ta iL ie quỹ đạo dừng M có tốc độ v (m/s) Biết bán kính Bo r0 Nếu êlectron chuyển động quỹ B N C M D O ro Câu 99 Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Electron nguyên tử chuyển từ quỹ đạo dừng m1 quỹ đạo dừng m2 bán kính giảm 27r0 (r0 bán kính Bo), đồng thời động êlectron tăng thêm A 60r0 B 50r0 om /g 300% Bán kính quỹ đạo dừng m1 có giá trị gần với giá trị sau đây? C 40r0 C 30r0 .c Câu 100 Theo mẫu nguyên tử Bo nguyên tử hiđrơ, coi electron chuyển động tròn quanh hạt nhân ok tác dụng lực tĩnh điện electron hạt nhân Gọi TN TL chu kì electron ce bo chuyển động quỹ đạo N L Tỉ số B C D 2 w w w fa A 2 TL TL Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc vào tần số ánh sáng oc D Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng H Câu 24 Một kim... thuyết lượng tử ánh sáng? A Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay xạ ánh sáng cách liên tục mà theo phần riêng biệt, đứt quãng B Chùm ánh sáng dòng hạt, hạt gọi phơtơn 01 C Năng lượng. .. 29 Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu chàm vào chất huỳnh quang ánh sáng huỳnh quang phát B màu tím bo A màu đỏ ok ánh sáng C màu vàng D màu lục ce Câu 30 Trong khơng khí, chiếu ánh sáng có bước sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: THẦY đỗ NGỌC hà đáp án LƯỢNG tử ÁNH SÁNG PHÂN THEO cấp độ đề THI , THẦY đỗ NGỌC hà đáp án LƯỢNG tử ÁNH SÁNG PHÂN THEO cấp độ đề THI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay