THẦY đỗ NGỌC hà 100 câu hỏi SÓNG ÁNH SÁNG PHÂN THEO cấp độ đề THI

7 53 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:32

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích TRỌN BỘ CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG CẤU TRÚC CÂU HỎI PHÂN THEO CẤP ĐỘ 01 PHẦN HỆ THỐNG CÂU HỎI PHẦN oc Thầy Đỗ Ngọc I CÂU HỎI THƯỜNG GẶP H Câu 1: Chiếu chùm sáng trắng hẹp tới mặt bên lăng kính thủy tinh đặt khơng khí Khi qua B bị phản xạ toàn phần C bị thay đổi tần số D bị tán sắc nT hi A khơng bị lệch khỏi phương ban đầu D lăng kính, chùm sáng B tán sắc ánh sáng C giao thoa D truyền thẳng ánh sáng Câu 3: Phát biểu sau đúng? Ta iL ie A nhiễu xạ uO Câu 2: Tựa đề hát ‘‘Cầu vồng sau mưa’’ ca sĩ Cao Thái Sơn trình bày lấy hình ảnh từ tượng A Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng up s/ B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc truyền qua lăng kính C Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính D Ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím ro Câu 4: Chọn phát biểu sai om /g A Ánh sáng trắng tập hợp xạ điện từ có bước sóng từ 380nm đến 760nm truyền chân không B Khi qua lăng kính, ánh sáng trắng bị tán sắc ok c C Ánh sáng trắng tập hợp dải màu liên tục từ đỏ đến tím D Ánh sáng trắng phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ bo Câu 5: Chọn đáp án sai Ánh sáng trắng ánh sáng: ce A truyền từ khơng khí vào nước góc xiên bị tách thành dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến fa tím B có lượng lớn xạ hồng ngoại w C có bước sóng xác định w w D bị tán sắc truyền qua lăng kính Câu 6: Một gỗ tròn chia thành phần phần hình viên phân, phần ta sơn màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím Khi gỗ quay đủ nhanh quanh trục qua tâm vng góc với gỗ, ta thấy gỗ A có màu trắng B có đủ màu C có màu vàng D có màu đỏ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 7: Chọn phát biểu sai A Ánh sáng đơn sắc có màu không đổi môi trường B Ánh sáng đơn sắc có tần số khơng đổi C Ánh sáng đơn sắc có bước sóng khơng đổi 01 D Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính Câu 9: Cho màu đơn sắc: vàng, cam, lam, tím Sắp xếp theo chiều bước sóng tăng dần: H A đỏ, vàng, cam, lục B đỏ, cam, vàng, lục C lục, vàng, cam, đỏ D lục, cam, vàng, đỏ oc Câu 8: Cho màu đơn sắc: đỏ, vàng, cam, lục Sắp xếp theo chiều tần số tăng dần: C 0,60 μm B 0,60 mm D 60 nm nT A 0,60 nm hi Câu 10: Trong chân khơng, bước sóng xạ màu vàng có trị số D A vàng, cam, lam, tím B tím, lam, cam, vàng C cam, vàng, lam, tím D tím, lam, vàng, cam 3.108 m/s Tần số xạ gần với giá trị B 4,25.108 Hz C 0,24.1014 Hz D 0,24.108 Hz Ta iL ie A 4,25.1014 Hz uO Câu 11: Trong chân không, bước sóng màu đỏ heli 0,706µm Tốc độ truyền sóng chân khơng Câu 12: Tần số ánh sáng đơn màu lam 6.1014 Hz Tốc độ truyền sóng chân khơng 3.108 m/s Trong chân khơng, bước sóng màu đơn sắc A 0,5 nm B 0,6 nm C 500 nm D 600 nm A Tia sáng màu vàng, bước sóng giảm B Tia sáng màu vàng, bước sóng tăng D Tia sáng màu lục, bước sóng giảm ro C Tia sáng có màu cam, bước sóng tăng up s/ Câu 13: Chiếu tia sáng màu vàng có bước sóng 0,6µm từ khơng khí vào nước Kết luận sau om /g Câu 14: Một ánh sáng đơn sắc màu lục có tần số f truyền từ chân khơng vào chất lỏng có chiết suất 1,3 ánh sáng Trong chất lỏng trên, ánh sáng có A màu lam tần số f .c C màu lam tần số 1,3f B màu lục tần số 1,3f D màu lục tần số f ok Câu 15: Ánh sáng đơn sắc truyền chân khơng với vận tốc c có bước sóng λ Khi ánh sáng truyền bo mơi trường có chiết suất n vận tốc v, bước sóngλ’ Khẳng định sau đúng: B v =nc; λ’ = λ/n ce A v = c/n; λ’ = λ/n C v = c/n; λ’ = nλ D v =nc; λ’ = nλ Câu 16: Khi ánh sáng truyền từ nước khơng khí B vận tốc tần số ánh sáng tăng C vận tốc bước sóng ánh sáng tăng D bước sóng tần số ánh sáng không đổi w fa A vận tốc bước sóng ánh sáng giảm w w Câu 17: Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc A giảm tần số ánh sáng tăng B tăng tần số ánh sáng tăng C giảm tốc độ ánh sáng môi trường giảm D không thay đổi theo tần số ánh sáng Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 18: Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc khác đại lượng có giá trị A ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím B khác nhau, lớn ánh sáng đỏ nhỏ ánh sáng tím 01 C khác nhau, ánh sáng có bước sóng lớn chiết suất lớn oc D khác nhau, ánh sáng có tần số lớn chiết suất lớn Câu 19: Gọi chiết suất môi trường anh sáng đơn sắc: vàng, cam, lục nv; nc; nl B nv = nc = nl D nc > nv> nl (2) bước sóng (3) màu sắc (4) tốc độ lan truyền Một tia sáng D Câu 20: Cho đại lượng: (1) chu kì C nc < nv< nl A (1) (2) B (2) (4) nT đơn sắc từ khơng khí vào nước đại lượng kể ánh sáng thay đổi hi A nv> nc > nl H Kết luận C (2) (3) D (1) , (2) (4) uO Câu 21: Một chùm ánh sáng Mặt trời hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo đáy bể vệt A có màu trắng, dù chiếu xiên hay chiếu vng góc Ta iL ie sáng: B có nhiều màu chiếu xiên có màu trắng chiếu vng góc up s/ C khơng có màu với góc tới D có nhiều màu, dù chiếu xiên hay chiếu vng góc Câu 22: Từ khơng khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang chùm sáng hẹp song song gồm ro ánh sáng đơn sắc: màu lam màu cam Khi chùm tia khúc xạ om /g A gồm chùm tia sáng hẹp chùm màu lam màu cam, góc khúc xạ chùm màu lam lớn góc khúc xạ chùm màu cam B gồm chùm tia sáng hẹp chùm màu lam màu cam, góc khúc xạ chùm màu cam lớn c góc khúc xạ chùm màu lam ok C chùm tia sáng hẹp song song bo D chùm tia sáng màu lam, chùm tia màu cam bị phản xạ tồn phần ce Câu 23: Chiếu tía sáng trắng qua lăng kính, ta thấy tia màu lục sát bề mặt bên lăng kính Khơng fa tính tia màu lục, tia ló khỏi mặt bên lăng kính B khơng có tia C đỏ, cam, vàng D đỏ, cam, vàng, lam, chàm, tím w A lam, chàm, tím w w Câu 24: Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: tím, chàm, lam, lục, vàng Tia ló đơn sắc màu lam là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Không xét đến tia lam, tia khơng ló ngồi khơng khí tia đơn sắc màu: A vàng, tím B vàng, chàm C tím, chàm D lục, vàng Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 25: Chiết suất nước tia đỏ nđ, tia tím nt Chiếu chùm tia sáng hẹp gồm hai ánh sáng đỏ tím từ nước khơng khí với góc tới i cho 1/nt < sin i < 1/nđ Tia ló khơng khí là: A tia tím C tia đỏ B khơng có tia D tia tím tia đỏ Câu 26: Ánh sáng đơn sắc có tần số 6.1014 Hz truyền chân khơng với bước sóng 500 nm Chiết suất 01 tuyệt đối môi trường suốt ứng với ánh sáng 1,5 Tần số ánh sáng truyền oc môi trường suốt A nhỏ 6.1014 Hz bước sóng 500 nm H B lớn 6.1014 Hz bước sóng nhỏ 500 nm C 6.1014 Hz bước sóng nhỏ 500 nm hi D D 6.1014 Hz bước sóng lớn 500 nm nT Câu 27: Một chùm sáng đơn sắc truyền thủy tinh có bước sóng 0,4 µm Biết chiết suất thủy tinh n = 1,5 Cho tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Phát biểu sau chùm sáng uO khơng đúng: Ta iL ie A Chùm sáng có màu tím B Chùm sáng có màu vàng C Tần số chùm sáng 5.1014 Hz D Tốc độ ánh sáng thủy tinh 2.108 m/s up s/ ĐỀ THI CĐ-ĐH CÁC NĂM Câu 28: (CĐ 2007): Trong phát biểu sau đây, phát biểu sai? ro A Ánh sáng trắng tổng hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím om /g B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Hiện tượng chùm sáng trắng, qua lăng kính, bị tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác tượng tán sắc ánh sáng .c D Ánh sáng Mặt Trời phát ánh sáng đơn sắc có màu trắng bo A 0,55 nm ok Câu 29: (ĐH 2007): Bước sóng xạ màu lục có trị số B 0,55 mm C 0,55 μm D 55 nm ce Câu 30: (ĐH 2007): Từ khơng khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm Khi chùm tia khúc xạ fa A gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm, góc khúc xạ chùm màu w vàng nhỏ góc khúc xạ chùm màu chàm w w B chùm tia sáng hẹp song song C gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm, góc khúc xạ chùm màu vàng lớn góc khúc xạ chùm màu chàm D chùm tia màu vàng chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 31: (CĐ 2008): Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz truyền chân khơng với bước sóng 600 nm Chiết suất tuyệt đối môi trường suốt ứng với ánh sáng 1,52 Tần số ánh sáng truyền môi trường suốt A nhỏ 5.1014 Hz bước sóng 600nm 01 B lớn 5.1014 Hz bước sóng nhỏ 600 nm oc C 5.1014 Hz bước sóng nhỏ 600nm D 5.1014 Hz bước sóng lớn 600nm H Câu 32: (ĐH 2008): Phát biểu sau sai nói ánh sáng đơn sắc? D A Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đỏ lớn chiết suất môi trường đối hi với ánh sáng tím nT B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính khơng, ánh sáng đơn sắc khác truyền với vận tốc Ta iL ie Câu 33: (CĐ 2009): Phát biểu sau đúng? D Trong chân uO C Trong mơi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ vận tốc ánh sáng đỏ A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc qua lăng kính B Ánh sáng trắng hỗn hợp vơ số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím C Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính up s/ D Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng tới mặt nước om /g A chùm sáng bị phản xạ toàn phần ro Câu 34: (ĐH 2009): Chiếu xiên chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ khơng khí B so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch tia khúc xạ lam C tia khúc xạ ánh sáng vàng, tia sáng lam bị phản xạ toàn phần .c D so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch tia khúc xạ vàng ok Câu 35: (ĐH 2011): Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) bo gồm thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt ce phân cách hai môi trường) Không kể tia đơn sắc màu lục, tia ló ngồi khơng khí tia đơn sắc màu: fa A tím, lam, đỏ B đỏ, vàng, lam C đỏ, vàng D lam, tím w Câu 36: (ĐH 2012): Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước bước sóng w w A sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng C sóng âm sóng ánh sáng giảm D sóng âm sóng ánh sáng tăng Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 37: (ĐH 2012): Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f truyền từ chân không vào chất lỏng có chiết suất 1,5 ánh sáng Trong chất lỏng trên, ánh sáng có A màu tím tần số f B màu cam tần số 1,5f C màu cam tần số f D màu tím tần số 1,5f 01 Câu 38: (ĐH 2012): Chiếu xiên từ khơng khí vào nước chùm sáng song song hẹp (coi tia oc sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam tím Gọi rđ, r , rt góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam tia màu tím Hệ thức B rt  r  rđ C rđ  r  rt D rt  rđ  r D Câu 39: (CĐ 2012): Khi nói ánh sáng, phát biểu sau sai? H A r  rt  rđ hi A Ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím nT B Ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc qua lăng kính uO C Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác nhau D Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác khác Ta iL ie Câu 40: (ĐH 2013): Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn số ánh sáng đỏ, vàng, lam, tím là: A ánh sáng vàng B ánh sáng tím C ánh sáng lam up s/ Câu 41: (CĐ 2013): Phát biểu sau đúng? D ánh sáng đỏ A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc truyền qua lăng kính ro B Ánh sáng trắng hổn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím C Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng om /g D Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính Câu 42: (CĐ 2013): Trong chân khơng, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0.38µm đến 0,76µm Tần số c ánh sáng nhìn thấy có giá trị ok A từ 3,95.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz C từ 4,20.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz B từ 3,95.1014 Hz đến 8,50.1014 Hz D từ 4,20.1014 Hz đến 6,50.1014 Hz bo Câu 43: (CĐ 2014): Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? ce A Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính fa B Trong thủy tinh, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ w C Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc có màu trắng w D Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc nước khơng khí w Câu 44: (ĐH 2014): Trong chân khơng, bước sóng ánh sáng lục A 546 mm B 546 µm C 546 pm D 546 nm Câu 45: (ĐH 2014): Gọi nđ, nt nv chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc đỏ, tím vàng Sắp xếp sau đúng? A nđ< nv< nt B nv>nđ> nt C nđ>nt> nv D nt>nđ> nv Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 46: (ĐH 2014): Hiện tượng chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, bị phân tách thành chùm sáng đơn sắc tượng A phản xạ toàn phần B phản xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D giao thoa ánh sáng Câu 47: (ĐH 2015): Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính thủy tinh đặt khơng B bị đổi màu C bị thay đổi tần số D không bị tán sắc oc A không bị lệch khỏi phương ban đầu 01 khí Khi qua lăng kính, chùm sáng H Câu 48: (ĐH 2016): Một xạ truyền chân khơng có bước sóng 0,75 μm, truyền B 650 nm C 500 nm D 600 nm hi A 700 nm D thủy tinh có bước sóng λ Biết chiết suất thủy tinh xạ 1,5 Giá trị λ nT Câu 49: (ĐH 2016): Từ không khí, chiếu chùm sáng hẹp (coi tia sáng) gồm hai xạ đơn sắc màu đỏ màu tím tới mặt nước với góc tới 530 xảy tượng phản xạ khúc xạ Biết tia khúc xạ uO màu đỏ vng góc với tia phản xạ, góc tia khúc xạ màu tím tia khúc xạ màu đỏ 0,50 Chiết suất B 1,343 C 1,327 D 1,312 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ A 1,333 Ta iL ie nước tia sáng màu tím Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... w Câu 36: (ĐH 2012): Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước bước sóng w w A sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng C sóng âm sóng. .. tím là: A ánh sáng vàng B ánh sáng tím C ánh sáng lam up s/ Câu 41: (CĐ 2013): Phát biểu sau đúng? D ánh sáng đỏ A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc truyền qua lăng kính ro B Ánh sáng trắng... tốc ánh sáng tím nhỏ vận tốc ánh sáng đỏ A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc qua lăng kính B Ánh sáng trắng hỗn hợp vơ số ánh sáng đơn sắc có màu biến thi n liên tục từ đỏ đến tím C Chỉ có ánh
- Xem thêm -

Xem thêm: THẦY đỗ NGỌC hà 100 câu hỏi SÓNG ÁNH SÁNG PHÂN THEO cấp độ đề THI , THẦY đỗ NGỌC hà 100 câu hỏi SÓNG ÁNH SÁNG PHÂN THEO cấp độ đề THI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay