Tai lieu huan luyen an toan nhom 1 english TLV

277 42 0
  • Loading ...
1/277 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:21

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY BASIC AWARENESS TRAINING FOR MANAGEMENT Trainer: Dr Quan Hong Duc About this course:  This training material has been developed basing on guidance from Appendix III, Circular 27/2013/TT-BLDTBXH, issued on Oct 18th 2013  This training course has been delivered to you by Dr Quan Hong Duc, who was legally certified and licensed to this There will be units:  Unit 0: Opening and setting up  Unit 1: Legal structure and framework standards on occupational health & safety  Unit 2: Managing, implementing OH&S policies and framework standards in the workplace  Unit 3: Hazards, protective and preventive measures for health & safety in the workplace  Course examination WHAT WILL YOU LEARN IN THIS COURSE? Unit 0: Opening & Setting Up What is OH&S? Conditions and factors that affect, or could affect, the health and safety of employees or other workers (including temporary workers and contractor personnel), visitors, or any other person in the workplace 3.12 - OHSAS18001:2007 WHAT IS OH&S? Is the preventive and protective measures against dangerous factors to assure no injury or fatality to people whilst they are at work and performing duties Article – Laws on Occupational Safety and Hygiene, 84/2015/QH13, issued on June 25th 2015 WHAT IS OCCUPATIONAL SAFETY? TT Tên bệnh Bệnh bụi phổi-silic Tên chất tiếp xúc Thời gian khám bệnh nghề nghiệp lần đầu từ bắt đầu tiếp xúc (tháng) 12 24 Bụi silíc 36 36-60 Nội dung khám Hệ hơ hấp, tuần hồn + Cận lâm sàng Lâm sàng - Chụp X-quang phổi; đo chức hô hấp TTLT 08/1998 - Xét nghiệm máu: Công thức máu, tốc độ lắng máu Tìm BK đờm (nếu cần) Bệnh bụi phổi- Bụi amiăng + amiăng Hệ hơ hấp, tuần hồn, da (theo dõi - Chụp X quang phổi, chụp cắt lớp khối u ) (nếu cần); đo chức hô hấp - Máu: Công thức máu, tốc độ lắng TTLT 08/1998 máu ; tìm BK đờm Bệnh bụi phổi Bụi bông, TTLT 08/1998 đay + Hệ hơ hấp, tuần hồn (theo dõi hội - Đo chức hô hấp chứng sốt ngày thứ hai) - Máu: Công thức máu, tốc độ lắng Khám chuyên khoa TMH máu - Chụp X quang phổi (nếu cần) Bệnh viêm phế Yếu tố gây quản mạn tính viêm phế TTLT 08/1998 quản Bệnh hen phế quản Chất gây + Hệ hô hấp, tuần hồn - Đo chức hơ hấp; thử đờm; chụp X-quang phổi (nếu cần) + QĐ27/2006/QĐ- mẫn cảm, BYT kích thích gây hen phế quản Hệ hơ hấp, theo dõi triệu chứng - Đo chức hô hấp trước hen phế quản sau ca làm việc (FEV1, thể tích thở Hệ tuần hồn, theo dõi biến chứng tối đa giây đầu tiên) tâm phế mạn - Test dị nguyên dương tính (khi sở y tế có đủ điều kiện trang thiết bị hồi sức cấp cứu) UPDATED LIST OF RECOGNIZED OCCUPATIONAL DISEASES Bệnh nhiễm Chì vơ cơ, + Hệ tiêu hóa (chú ý phát đường - Máu: Công thức máu, hồng cầu hạt kiềm, độc chì chì hữu viền ), hệ tuần hồn, thần kinh, hệ huyết sắc tố, định lượng chì máu (nếu TTLT 08/1998 tạo máu, chuyên khoa TMH, khơng làm chì niệu) mắt, thần kinh, xương khớp - Nước tiểu:  niệu, định lượng chì niệu (nếu khơng làm chì máu), trụ niệu, hồng cầu Bệnh Benzen + nhiễm độc Hệ hô hấp, tuần hồn, tiêu hóa, tiết - Máu: Cơng thức máu, huyết sắc tố, tiểu niệu, da, niêm mạc hệ tạo máu cầu, thời gian máu đông, máu chảy, dấu Benzen hiệu dây thắt, tủy đồ (nếu cần) TTLT - Nước tiểu: Albumin, trụ niệu, hồng cầu, 08/1998 phenol niệu Bệnh nhiễm Thủy ngân + độc thủy Hệ thần kinh, tiêu hóa, tiết niệu, - Máu: Cơng thức máu, tủy đồ (nếu cần) mắt, da, niêm mạc - Nước tiểu: Định lượng thủy ngân, albumin, trụ niệu, hồng cầu ngân TTLT 08/1998 Bệnh nhiễm Man gan + độc man Hệ hô hấp, thần kinh, vận động, tiêu - Máu: Cơng thức máu, tủy đồ (nếu cần) hóa - Nước tiểu: Định lượng man gan, albumin, trụ niệu, hồng cầu gan TTLT 08/1998 10 Bệnh nhiễm Hóa chất độc TNT TNT + Hệ thần kinh, da niêm mạc, hệ - Máu: Cơng thức máu, định lượng tiêu hóa, tiết niệu, mắt Methemoglobin, Hb, tủy đồ (nếu cần) TTLT - Nước tiểu: Định tính TNT niệu, albumin, 08/1998 hồng cầu, trụ niệu UPDATED LIST OF RECOGNIZED OCCUPATIONAL DISEASES 11 Bệnh nhiễm độc Asen TTLT 08/1998 Asen + Hệ thần kinh, tiết niệu, tiêu hóa, hơ hấp, tuần hồn, da - Nước tiểu: Định lượng asen niệu, albumin, hồng cầu, trụ niệu - Định lượng asen tóc, móng 12 Bệnh nhiễm độc Nicôtin TTLT 08/1998 Nicôtin + Hệ thần kinh (Chú ý hội chứng suy nhược thần kinh), tuần hồn, hơ hấp - Máu: Cơng thức máu - Nước tiểu: Định lượng nicôtin cotinin niệu 13 Bệnh Hóa chất nhiễm độc BVTV hóa chất BVTV TTLT 08/1998 + Hệ thần kinh, tiêu hóa, tuần hồn - Cơng thức máu, định lượng men cholineste raza - Nước tiểu: albumin, hồng cầu, trụ niệu, hóa chất trừ sâu hay chất chuyển hóa (nếu cần) UPDATED LIST OF RECOGNIZED OCCUPATIONAL DISEASES 14 15 16 17 18 Bệnh nhiễm độc cacbon monoxit QĐ27/2006/ QĐ-BYT Bệnh quang tuyến X chất phóng xạ TTLT 08/1998 Bệnh điếc nghề nghiệp TTLT 08/1998 Bệnh rung chuyển tần số cao TTLT 08/1998 Bệnh giảm áp TTLT 08/1998 Monoxit cacbon (CO) + Hệ thần kinh cơ, hệ tuần hoàn, tim mạch - Máu: Định lượng HbCO đo nồng độ CO máu - Đo điện tim, đánh giá sức căng cơ, Yếu tố phóng xạ + Hệ tiêu hóa, hơ hấp, tuần hồn, hệ thống hạch bạch huyết - Máu: Huyết đồ, tủy đồ (nếu cần) - Đo liều phóng xạ tiếp xúc cá nhân - Nhiễm sắc thể đồ cần Hệ thần kinh Chuyên khoa tai mũi họng - Đo thính lực đơn âm - Chụp X quang xương chũm (nếu cần) Hệ xương khớp (chú ý xương, khớp vai, khuỷu cổ tay), hệ thần kinh (chú ý rối loạn cảm giác) mao mạch ngoại vi - Chụp X quang khớp cổ tay, khuỷu tay, khớp vai - Nghiệm pháp lạnh - Soi mao mạch (nếu cần) - Đo ngưỡng cảm nhận rung, cảm nhận đau (nếu cần) - Chụp X-quang xương, khớp - Đo thính lực đơn âm - Máu: Công thức máu, định lượng canxi (nếu cần) - Nước tiểu: Tìm albumin trụ niệu, hồng cầu Tiếng ồn Sử dụng máy, công cụ cầm tay rung tần số cao Làm việc điều kiện có áp suất cao + + + Hệ thần kinh (chú ý hệ thần kinh vận động), hệ xương khớp (chú ý dấu hiệu hoại tử khớp), hơ hấp, tuần hồn, tiết niệu, khám tai mũi họng UPDATED LIST OF RECOGNIZED OCCUPATIONAL DISEASES 19 Bệnh sạm da Yếu tố gây nghề nghiệp sạm da Tổ chức da, niêm mạc, gan + - Đo liều sinh học (biodose) - Nước tiểu: Định lượng porphyrin niệu, albumin, trụ niệu, hồng cầu TTLT 08/1998 20 Bệnh loét da Crôm + nghề nghiệp Hệ hô hấp, da niêm mạc - Test áp bì (patch test) với bichromat kali 0,25% Chuyên khoa TMH, RHM - Máu: Công thức máu, tốc độ máu lắng - Nước tiểu: Crôm, albumin, trụ niệu, hồng cầu Crôm niệu 21 Bệnh Xoắn khuẩn + Leptospira Hệ tiêu hóa, (chú ý chức gan), - Tìm hiệu giá kháng thể hơ hấp, tuần hồn - Tìm xoắn khuẩn máu (nếu cần) Tổ chức da, niêm mạc - Test lẩy da (prick test) TTLT 08/1998 22 23 Bệnh nốt dầu Dầu, mỡ, QĐ27/2006/ xăng - Kỹ thuật xác định hạt dầu, hạt sừng QĐ-BYT sản phẩm - Thử nghiệm trung hòa kiềm theo phương pháp cơng nghiệp Burchardt Bệnh viêm Môi trường loét da, viêm ẩm ướt, móng lạnh kéo dài + + Tổ chức da, niêm mạc, hệ thống móng - Đo pH da (cẳng tay, mu tay gan bàn tay) chân, móng tay - Xét nghiệm nấm da, nấm móng trực tiếp - Thử nghiệm trung hòa kiềm theo phương pháp quanh móng Burchardt QĐ27/2006/ QĐ-BYT 24 Bệnh lao nghề Vi khuẩn nghiệp + lao Khám lâm sàng vào quan mắc - Chụp X-quang phổi bệnh để khám như: phổi, hạch - Tìm BK đờm, phản ứng Mantoux, tốc độ máu lắng TTLT 08/1998 25 Bệnh viêm Virus gây gan virus viêm gan + Hệ tiêu hóa, hơ hấp, tuần hồn - Mỏu: Xột nghiệm HbSAg, SGOT, SGPT, cụng thức mỏu TTLT - Nước tiểu: Albumin, sắc tố mật, muối mật, 08/1998 - Siờu õm gan, mật 26 Bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp TT42/2011 27 Nhiễm HIV tai nạn rủi ro nghề nghiệp TT42/2011 Tiếp xúc với Cd khơng khí mơi trường lao động có nồng độ cao Tiêu chuẩn vệ sinh lao động cho phép + Dịch sinh học, máu người nhiễm HIV dây dính lên da, niêm mạc bị tổn thương UPDATED LIST OF RECOGNIZED OCCUPATIONAL DISEASES OHSAS 18001:2007 – A combination of the likelihood of an occurrence of a hazardous event or exposure(s) and the severity of injury or ill health that can be caused by the event or exposure(s) WHAT IS A RISK? A risk assessment is used to estimate:  Likelihood of Injury or Illness  Potential severity of Injury or Illness  How often people are exposed  Level of exposure  Length of exposure  Number of people exposed  Human differences RISK ASSESSMENT RISK ASSESSMENT MATRIX 271 How can you cross a busy road? Crossing a road Firstly, what is hazard? Secondly, what are potential risks? Thirdly – What did you before crossing the road? Now you assess the risk? …… Are you going to accept the risks? HAVE YOU EVER DONE A RISK ASSESSMENT? Hazards are minimized using the following strategies: HAZARD CONTROL HIERACHY Please insert your current corrective/preventive action to manage existing hazard Course Examination THANK YOU & QUESTIONS? Trainer: Dr Quan Hong Duc ... and Social Affairs, Vietnam http://antoanlaodong.gov.vn/catld/Pages/chitiettin.aspx?IDNews =15 80 Statistics 2 011 2 012 2 013 2 014 YTD Jun 2 015 Total accidents at workplace 5.896 +15 .04% 6.777 +14 .9%... 277 -1. 07% Total serious injuries 1. 314 +4.28% 1. 407 +11 .9% 1. 506 +2.5% 1, 544 +2% 680 +2.9% YTD June 2 015 : Compared with the same period of 2 014 Your Organization’s safety statistics Your Organization’s... +14 .9% 6.695 -1. 2% 6,709 + 0.2% 3, 416 -1. 1% Total involved people 6 .15 4 +15 .96% 6.967 +13 .2% 6.887 -1. 2% 6,943 + 0.8% 3,499 -0 .17 % Cases reported with fatalities 504 -9.02% 552 +9.5% 562 +1. 8% 592
- Xem thêm -

Xem thêm: Tai lieu huan luyen an toan nhom 1 english TLV, Tai lieu huan luyen an toan nhom 1 english TLV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay