Tham Luận Hội Thảo Quan Trắc Môi Trường Tự Động, Liên Tục

22 19 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:19

TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI THAM LUẬN HỘI THẢO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC Huế, ngày 15 tháng năm 2014 TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI NỘI DUNG GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC CỦA TỈNH ĐỒNG NAI GIỚI THIỆU CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC MƠ HÌNH TRUYỀN DẪN VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU CỦA CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC NHỮNG KHÓ KHĂN KIẾN NGHỊ TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI GIỚI THIỆU - Đồng Nai tỉnh thuộc vùng kinh tế thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Diện tích: khoảng 6.000 km2, chiếm 1,76% diện nước - Dân số toàn tỉnh 2,6 triệu người - Đồng Nai tỉnh phát triển cơng nghiệp, có 31 KCN/34 KCN quy hoạch vào hoạt động - 35 cụm công nghiệp 16.000 doanh nghiệp, sở hoạt động sản xuất kinh doanh Do đó, q trình hoạt động làm phát sinh lượng chất thải lớn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường cộng đồng dân cư TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI GIỚI THIỆU - Từ năm 1998 Tỉnh quan tâm tới công tác bảo vệ mơi trường, đó: + Cơng tác quan trắc công tác thiếu việc xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường + Theo dõi chất lượng môi trường, đánh giá trạng môi trường, phục vụ công tác quản lý môi trường Tỉnh - Mạng lưới quan trắc Tỉnh bước phát triển, trạm quan trắc tự động liên tục đầu tư theo hướng đại TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC TỈNH ĐỒNG NAI - Năm 1998 – 2006, mạng lưới thực quan trắc chủ yếu thành phần môi trường gồm nước mặt không khí - Năm 2007 - 2008, mạng lưới mở rộng lên thành phần gồm: nước mặt, khơng khí, nước đất, tài nguyên nước môi trường đất - Năm 2009 – 2010: 96 vị trí quan trắc mơi trường nước mặt; 78 vị trí quan trắc khơng khí xung quanh; 26 vị trí quan trắc chất lượng đất, 13 vị trí quan trắc động thái nước đất; 32 vị trí quan trắc chất lượng tài ngun nước mặt, 18 sơng suối quan trắc dòng chảy mùa cạn - Từ 11/11/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Quyết định số 2975/QĐ-UBND việc phê duyệt “Mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020” TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI GIỚI THIỆU CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI Quá trình phát triển tăng trưởng kinh tế, Đồng Nai đối đầu với áp lực ô nhiễm bảo vệ môi trường Công tác BVMT lãnh đạo cấp quan tâm đạo Để kịp thời đánh giá, dự báo ô nhiễm môi trường, công tác quan trắc chất lượng thành phần mơi trường ngồi việc thực quan trắc gián đoạn, hệ thống quan trắc tự động trọng đầu tư Năm 2012, Tỉnh Đồng Nai đầu tư: - trạm Quan trắc nước mặt tự động sông Đồng Nai: + Trạm số Hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu) + Trạm số khu vực nhà máy đường Biên Hòa - Trị An (huyện Vĩnh Cửu) + Trạm số trạm Bơm điện Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) + Trạm số cơng viên Nguyễn Văn Trị (Tp.Biên Hòa) TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI GIỚI THIỆU CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI - trạm quan trắc không khí tự động liên tục, vị trí: + Trạm số Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai (phường Tân Hiệp - Tp.Biên Hòa) + Trạm số Ban Quản lý KCN Đồng Nai (phường Long Bình - Tp.Biên Hòa) - Xe quan trắc khơng khí tự động di động: + Thực nhiệm vụ kiểm tra + Quan trắc điểm giao thông trọng điểm Tỉnh TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI GIỚI THIỆU CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI Năm 2013, Tỉnh Đồng Nai đầu tư: - 13 trạm Quan trắc nước thải tự động liên tục khu xử lý nước thải tập trung KCN địa bàn Tỉnh: + Trạm số 1: KCN Bàu Xéo + Trạm số 8: KCN Long Thành + Trạm số 2: KCN Sông Mây + Trạm số 9: KCN Nhơn Trạch + Trạm số 3: KCN Hố Nai + Trạm số 10: KCN Nhơn Trạch + Trạm số 4: KCN Amata + Trạm số 11: KCN Vinatex Tân Tạo + Trạm số 5: KCN Loteco + Trạm số 12: KCN Nhơn Trạch + Trạm số 6: KCN Biên Hòa + Trạm số 13: KCN Gò Dầu + Trạm số 7: KCN Tam Phước TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI GIỚI THIỆU CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI - Xe kiểm chuẩn di động: thực nhiệm vụ kiểm chuẩn/hiệu chuẩn cho Trạm quan trắc nước tự động Năm 2014, Tỉnh Đồng Nai tiếp tục đầu tư: - trạm quan trắc nước thải khu công nghiệp có lượng nước thải ổn định TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI VÀ KHƠNG KHÍ TỰ ĐỘNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI QUY TRÌNH TRUYỀN DỮ LIỆU CỦA CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI QUY TRÌNH TRUYỀN DỮ LIỆU CỦA CÁC TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI Khó khăn q trình vận hành 5.1 Về nhân vận hành trạm - Nhân vận hành trạm chủ yếu đào tạo từ ngành Môi trường, hố q trình vận hành lúng túng - Tổng cục Môi trường chưa ban hành hướng dẫn quy trình vận hành trạm chuẩn để áp dụng thống địa phương - Hiện nay, Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai giao cho TTQTKTMT việc tiếp nhận kiểm soát số liệu quan trắc doanh nghiệp truyền về, để thực việc cần bố trí nhân Tuy nhiên, theo Thơng tư 18/2010/TT-BNMT chưa có định mức nên gặp khó khăn cho việc dự tốn kinh phí nhân cơng thực TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI Khó khăn q trình vận hành 5.2 Về vấn đề kỹ thuật (module, đường truyền, hệ thống trang thiết bị trạm, vấn đè xử lý số liệu, xử lý cố) Hiện Đồng Nai có loại hệ thống quan trắc tự động: nước mặt, nước thải, khơng khí cố định, khơng khí di động + Mỗi trạm có hình thức kết nối truyền liệu khác như: Internet (mạng không dây 3G, mạng cable), GPRS + Do dó, việc kết nối từ trạm thành phần Trung tâm Cơng nghệ thơng tin đơi lúc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi nhân phải hiểu biết sâu rộng tất hệ thống khắc phục cố đường truyền liệu TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI Khó khăn q trình vận hành 5.2 Về vấn đề kỹ thuật (module, đường truyền, hệ thống trang thiết bị trạm, vấn đè xử lý số liệu, xử lý cố) - Đối với vấn đề xử lý số liệu: Chưa có cơng cụ đủ mạnh để xử lý khối lượng liệu khổng lồ + Hiện chủ yếu sử dụng phần mền thông thường như: excel, access, phần mềm dạng thống kê mô tả để xử lý số liệu - Khi đầu tư thiết bị, cần tìm thiết bị phù hợp với điều kiện Việt Nam VD: nước thường nước tương đối sạch, Việt Nam điều kiện thấp nên đơi hệ thống cần có thiết bị làm tự động để tránh ảnh hưởng đến mẫu TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI Khó khăn q trình vận hành 5.3 Về tài (kinh phí trì, thay thế, sữa chữa định kỳ năm) - Một số hạng mục định mức KTKT Thơng Tư18 khơng có, không rõ ràng, lập thiết kế kỹ thuật gặp khó khăn + VD thơng tư 18/2010/TT-BTNMT, quy định “Thiết bị/đầu đo thông số (nhiệt độ, pH, DO, độ đục, độ dẫn điện, thể oxy hóa khử, độ muối, độ sâu ….)” có thời hạn sử dụng tới 10 năm (khấu hao lâu) + Trong thơng thường theo khuyến cáo hãng sản xuất nên sử dụng khoảng từ đến năm TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI Khó khăn q trình vận hành 5.3 Về tài (kinh phí trì, thay thế, sữa chữa định kỳ năm) - Việc kiểm sốt số liệu doanh nghiệp truyền chưa tính kinh phí + Cụ thể địa bàn tỉnh Đồng Nai quy định tất doanh nghiệp lắp trạm quan trắc tự động bặt buộc phải truyền Trung tâm đầu mối Sở TNMT Đồng Nai + Đã truyền phải giám sát, kiểm soát thông báo cho doanh nghiệp xảy cố liên quan đến trạm như: vượt quy chuẩn cho phép, cố thiết bị, … điện tiêu thụ, nhân phụ trách theo dõi TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI Khó khăn q trình vận hành 5.3 Về tài (kinh phí trì, thay thế, sữa chữa định kỳ năm) + Trong Thông tư 18 không tách phần nội nghiệp ngoại nghiệp mà gộp chung thành nhân viên vận hành trạm Do phần Đơn vị chức thuộc Sở gặp khó khăn vướng mắc - Trong Thơng tư 18 chưa có định mức cho trạm quan trắc nước thải tự động Hiện tại, Thông tư áp dụng có chỉnh biên từ trạm nước mặt sang cho trạm nước thải khơng khí di động để thực nhiệm vụ giao TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI Khó khăn trình vận hành 5.4 Về việc phối hợp với Trung tâm Quan trắc Môi trường - Tổng cục Mơi trường - Đề nghị có hành lang pháp lý (Nghị định, thông tư…) để phối hợp đơn vị vận hành trạm với doanh nghiệp lắp đặt VD: việc phối hợp vận hành nào? chia thông tin liện nào? việc cung cấp điện, nước, internet - Việc quản lý liệu doanh nghiệp truyền phát cố phối hợp để khắc phục TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI Đề xuất kiến nghị - Sửa đổi Thông tư 18/2010/TT-BTNMT cho phù hợp với thực tế, đồng thời bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật cho trạm quan trắc nước thải, khơng khí di động định mức cho công tác hiệu chuẩn trạm - Ban hành hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt quy trình vận hành trạm quan trắc tự động - Ban hành quy định phối hợp chia sẻ thông tin đơn vi như: Đơn vị quản lý với công ty kinh doanh hạ tầng, doanh nghiệp lắp đặt - Hướng dẫn thực theo Nghị định 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ qui định việc quản lý, sử dụng danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng để phát vi phạm hành trật tự, an tồn giao thơng bảo vệ môi trường - Mở lớp bồi dưỡng kỹ vận hành trạm cho nhân viên vận hành trạm XIN CÁM ƠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE ... TỈNH ĐỒNG NAI GIỚI THIỆU - Đồng Nai tỉnh thuộc vùng kinh tế thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Diện tích: khoảng 6.000 km2, chiếm 1,76% diện nước - Dân số toàn tỉnh 2,6 triệu người - Đồng Nai. .. QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI GIỚI THIỆU CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI Quá trình phát triển tăng trưởng kinh tế, Đồng Nai đối đầu với áp lực ô nhiễm bảo... TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI GIỚI THIỆU CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI - trạm quan trắc khơng khí tự động liên tục, vị trí: + Trạm số Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai (phường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tham Luận Hội Thảo Quan Trắc Môi Trường Tự Động, Liên Tục, Tham Luận Hội Thảo Quan Trắc Môi Trường Tự Động, Liên Tục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay