Trường Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên

24 20 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:17

Trường Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh miền Trung Tây nguyên PGS TS Nguyễn Thanh Bình Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng Email: ntbinh@dut.udn.vn Nội dung trình bày  Giới thiệu trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng  Đào tạo nhân lực Công nghệ Thơng tin     Chương trình đào tạo Quan hệ doanh nghiệp Nghiên cứu khoa học Hợp tác quốc tế  Kết khảo sát  Định hướng phát triển Giới thiệu trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng  Thành lập 1975  01 03 trường Đại học Bách khoa  Sứ mệnh “Là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế xã hội khu vực miền Trung – Tây nguyên nước”  Đào tạo  30 ngành kỹ sư  16 ngành thạc sỹ  12 ngành tiến sỹ Nội dung trình bày  Giới thiệu trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng  Đào tạo nhân lực Công nghệ Thông tin (CNTT)     Chương trình đào tạo Quan hệ doanh nghiệp Nghiên cứu khoa học Hợp tác quốc tế  Kết khảo sát  Định hướng phát triển Đào tạo nhân lực CNTT  01 07 Khoa CNTT trọng điểm nước  Đào tạo kỹ sư CNTT (từ năm 1992)  Tuyển ~300 sinh viên / năm  Thời gian: từ 4,5 đến năm  04 chuyên ngành hẹp     Công nghệ Phần mềm Mạng Truyền thông Hệ thống nhúng Hệ thống thông tin  Đào tạo sau đại học  Thạc sỹ CNTT (từ năm 1999): 40 học viên / năm  Tiến sỹ CNTT (từ 2010): có 30 nghiên cứu sinh Chương trình đào tạo kỹ sư  Chương trình truyền thống (từ 1992)  ~ 200 sinh viên / năm  Chương trình chất lượng cao Việt – Pháp PFIEV (từ 2011)      Hợp tác với ĐH Marseille ĐH Bách khoa Grenoble Áp dụng chương trình kỹ sư Pháp Công nhận tương đương kỹ sư Pháp Châu Âu Tăng cường tiếng Anh tiếng Pháp 30 sinh viên / năm Chương trình đào tạo kỹ sư  Chương trình chất lượng cao tiếng Anh (từ 2011)     Hợp tác với ĐH Monash, Úc Mơ hình 2+3, 3+2, 4+1 Tăng cường tiếng Anh 45 sinh viên / năm     Hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản (vd: Framgia) Tăng cường tiếng Nhật Chương trình theo chuẩn kỹ sư CNTT Nhật Bản 45 sinh viên / năm  Chương trình chất lượng cao tiếng Nhật (từ 2015) Chương trình đào tạo kỹ sư  Kết đào tạo nhân lực CNTT  ~ 4000 kỹ sư tốt nghiệp  ~ 1100 thạc sỹ  03 tiến sỹ Quan hệ doanh nghiệp  Hợp tác đào tạo (1/2)  Trung tâm xuất sắc IBM  Phòng thí nghiệm Nokia – Microsoft  Mời chuyên gia seminar công nghệ/kỹ thuật  Định hướng nghề nghiệp (sinh viên năm thứ nhất)  Mời lãnh đạo doanh nghiệp  Mời chun gia doanh nghiệp giảng dạy mơn học khóa  Năm học 2015-2016: 10 môn học  Fsoft, Axon Active, LogiGear, DTT, Sioux, VNCERT… Quan hệ doanh nghiệp  Hợp tác đào tạo (2/2)  Tổ chức tuần lễ tuyển dụng sinh viên  Tháng 11 năm  90% sinh viên thực tập tốt nghiệp doanh nghiệp  Năm 2015: 12 doanh nghiệp tham gia  Chuyên gia doanh nghiệp giảng viên đồng hướng dẫn sinh viên làm luận văn tốt nghiệp 10 Nghiên cứu khoa học Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Hệ hỗ trợ định, Khai phá liệu Xử lý ảnh Trí tuệ nhân tạo Mơ hình hóa hình học Kiểm thử phần mềm 11 Hợp tác quốc tế Pháp Úc Nhật Canada • Polytech Marseille • INP Grenoble • ĐH Nice - Chất lượng cao PFIEV - NCKH - Hướng dẫn NCS • Monash University - Liên kết 2+3, 3+2, 4+1 • Kogakuin University - Hướng dẫn NCS • Université de Montréal - Hướng dẫn NCS 12 Nội dung trình bày  Giới thiệu trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng  Đào tạo nhân lực Công nghệ Thơng tin     Chương trình đào tạo Quan hệ doanh nghiệp Nghiên cứu khoa học Hợp tác quốc tế  Kết khảo sát  Định hướng phát triển 13 Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2015 (1/2)  Việc làm  66% có việc làm sau tốt nghiệp tháng  90% có việc làm sau tốt nghiệp từ đến tháng  Loại hình quan/doanh nghiệp  ~56% làm cho doanh nghiệp tư nhân  ~39% làm cho doanh nghiệp nước  ~5% làm cho quan/doanh nghiệp nhà nước  ~80% sinh viên tốt nghiệp làm việc phù hợp chuyên môn 14 Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2015 (2/2)  Thu nhập sinh viên tốt nghiệp / tháng  ~27%: triệu  ~57%: từ đến triệu  ~16%: triệu  Thời điểm khảo sát: tháng 5/2016 15 Khảo sát cựu sinh viên doanh nghiệp (1/5)  Số doanh nghiệp tham gia khảo sát: 14  Các doanh nghiệp tham gia khảo sát  FPT Software, Gameloft, LogiGear, AsianTech, Axon Active, Global Cyber Soft, AsNet, Unitech, Sioux, NTT Data, HTK, COMINIT, Rikkei, DNICT  Các doanh nghiệp tham gia khảo sát đóng TP Đà Nẵng  Thời điểm khảo sát: 7/2016 16 Khảo sát cựu sinh viên doanh nghiệp (2/5) 3500 Tổng số nhân viên doanh nghiệp 3276 3000 2500 Tổng số nhân viên CNTT doanh nghiệp 2257 Tổng số nhân viên cựu SV CNTT trường ĐHBK ĐHĐN (chiếm 50%) 2000 1500 1000 500 Tổng số nhân viên quản lý (trưởng nhóm, trưởng dự án…) 1137 317 155 17 Tổng số nhân viên quản lý cựu SV CNTT trưởng ĐHBK - ĐHĐN (chiếm 49%) 1200 Khảo sát cựu sinh viên doanh nghiệp (3/5) 1000 800 600 400 200 Cựu SV BK Toàn NV CNTT 18 Khảo sát cựu sinh viên doanh nghiệp (4/5) Đánh giá chất lượng cựu SV ĐHBK - ĐHĐN 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 Kiến thức Khả tự Ngoại ngữ chuyên môn học Khả Tinh thần, Tuân thủ kỷ Giao tiếp thích ứng trách nhiệm luật làm việc 19 Làm việc Quản nhóm lý/lãnh đạo Khảo sát cựu sinh viên doanh nghiệp (5/5)  Chất lượng kỹ sư CNTT tốt nghiệp ĐHBK – ĐHĐN  Ưu điểm  Có kiến thức chuyên ngành tốt  Đáp ứng phần lớn nhu cầu doanh nghiệp  Đảm nhận nhiều vị trí quan trọng quan/doanh nghiệp  Hạn chế  Ngoại ngữ  Kỹ mềm 20 Nội dung trình bày  Giới thiệu trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng  Đào tạo nhân lực Công nghệ Thơng tin     Chương trình đào tạo Quan hệ doanh nghiệp Nghiên cứu khoa học Hợp tác quốc tế  Kết khảo sát  Định hướng phát triển 21 Định hướng phát triển  Tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình đào tạo  Tăng cường hợp tác doanh nghiệp  Đáp ứng nhu cầu xã hội  Tăng cường hợp tác quốc tế  Hướng đến kiểm định chất lượng chuẩn quốc tế  Mở chuyên ngành  An toàn an ninh thông tin (Đề án 99 Thủ tướng)  Xây dựng Quỹ sáng tạo khởi nghiệp CNTT ĐHBK – ĐHĐN 22 Đề xuất  Thực trạng  Sinh viên CNTT giỏi chủ yếu làm cho doanh nghiệp tư nhân/nước  Giải pháp để sinh viên làm việc cho quan nhà nước  Cơ quan nhà nước phối hợp chặt chẽ với trường đại học đào tạo  Cơ quan nhà nước có sách nhận sinh viên vào thực tập  Nhà nước cấp học bổng cho sinh viên giỏi có điều kiện khó khăn, cam kết làm việc cho nhà nước tốt nghiệp  Có chế đặc thù môi trường làm việc đãi ngộ (tiền lương, hỗ trợ ban đầu) sinh viên giỏi xuất sắc 23 Trân trọng cảm ơn quý vị lắng nghe 24 ... nghệ Thông tin (CNTT)     Chương trình đào tạo Quan hệ doanh nghiệp Nghiên cứu khoa học Hợp tác quốc tế  Kết khảo sát  Định hướng phát triển Đào tạo nhân lực CNTT  01 07 Khoa CNTT trọng điểm... thông Hệ thống nhúng Hệ thống thông tin  Đào tạo sau đại học  Thạc sỹ CNTT (từ năm 1999): 40 học viên / năm  Tiến sỹ CNTT (từ 2010): có 30 nghiên cứu sinh Chương trình đào tạo kỹ sư  Chương... Chương trình theo chuẩn kỹ sư CNTT Nhật Bản 45 sinh viên / năm  Chương trình chất lượng cao tiếng Nhật (từ 2015) Chương trình đào tạo kỹ sư  Kết đào tạo nhân lực CNTT  ~ 4000 kỹ sư tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Trường Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, Trường Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay