Hiệu Quả Sử Dụng Trà Cỏ Sữa Kết Hợp Chế Độ Ăn Và Tập Luyện Trên Người 40-69 Tuổi Có Rối Loạn Glucose Máu Lúc Đói Tại Thành Phố Hạ Long

165 35 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:13

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG *** - TRƯƠNG HOÀNG KIÊN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRÀ CỎ SỮA KẾT HỢP CHẾ ĐỘ ĂN VÀ TẬP LUYỆN TRÊN NGƯỜI 40-69 TUỔI CÓ RỐI LOẠN GLUCOSE MÁU LÚC ĐÓI TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG *** - TRƯƠNG HOÀNG KIÊN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRÀ CỎ SỮA KẾT HỢP CHẾ ĐỘ ĂN VÀ TẬP LUYỆN TRÊN NGƯỜI 40-69 TUỔI CÓ RỐI LOẠN GLUCOSE MÁU LÚC ĐÓI TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học Tổ chức y tế Mã số: 62 72 01 64 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Công Khẩn PGS.TS Nguyễn Đức Trọng HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án hoàn toàn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tác giả luận án Trương Hồng Kiên LỜI CẢM ƠN Với lòng thành kính, tơi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương, phòng Đào tạo Sau đại học Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương, thầy giáo, giáo Viện hết lòng giảng dạy, truyền thụ kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Viện Dinh dưỡng Quốc Gia, Trung tâm Ứng dụng Viện Dinh dưỡng Quốc Gia tạo điều kiện, ủng hộ giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu Tôi xin cảm ơn Lãnh đạo sở Y tế, Lãnh đạo, công chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long ủng hộ, giúp đỡ tơi q trình triển khai nghiên cứu địa bàn Trân trọng cảm ơn người dân đồng ý tham gia cơng trình nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Công Khẩn, PGS.TS Nguyễn Đức Trọng, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, người thầy tận tình hướng dẫn, động viên, kèm cặp, giúp đỡ tơi q trình thực luận án Tơi xin bày tỏ lòng tri ân đến bạn bè, đồng nghiệp thường xuyên động viên, hỗ trợ, chia sẻ với trình học tập, nghiên cứu Cuối cùng, để có ngày hơm nay, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn giúp đỡ động viên người thân gia đình động viên chia sẻ với tơi tơi gặp khó khăn suốt q trình học tập nghiên cứu Xin gửi đến tất người lòng biết ơn sâu sắc./ Hà Nội, tháng 12 năm 2017 Trương Hoàng Kiên MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vẽ, biểu đồ vii ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I TỔNG QUAN………………………………………………… 1.1 Đái tháo đường rối loạn glucose máu………………………………… 1.1.1 Khái niệm… 1.1.2 Chẩn đoán……………………………………………………………… 1.1.3 Phân loại ………………………………………………………………… 1.2 Tình hình đái tháo đường rối loạn glucose máu giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình giới………………………………………………… 1.2.2 Tình hình Việt Nam 1.3 Yếu tố nguy đái tháo đường type rối loạn glucose máu………… 11 1.3.1 Yếu tố nguy không thay đổi 11 đổi 15 1.3.2 Yếu tố nguy dự phòng thay 1.4 Các giải pháp can thiệp hỗ trợ phòng, điều trị ĐTĐ type RLGM…… 21 1.4.1 Thuốc phòng điều trị đái tháo đường type 1.4.2 Thay đổi lối sống, chế độ ăn luyện 22 23 tập……………………………… 1.4.3 Sử dụng thực vật hỗ trợ phòng điều trị đái tháo đường……… 26 CHƯƠNG II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……… 36 2.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm, nghiên cứu… 36 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu… 36 2.1.2 Thời gian tiến hành… 36 2.1.3 Địa điểm triển khai 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu…………………………………………………… 37 2.2.2 Cỡ mẫu phương pháp chọn mẫu…………………………………… 38 2.2.3 Các số, biến số nghiên cứu tiêu đánh giá …………………… 41 2.2.4 Kỹ thuật thu thập số liệu nghiên cứu …………………………… 45 2.2.5 Chuẩn bị trà cỏ Sữa cho nhóm can thiệp……………………………… 50 2.3 Q trình tổ chức thực nghiên cứu 51 2.4 Các biện pháp khống chế sai số 58 2.5 Các yếu tố rủi ro cách khắc phục 59 2.6 59 Phân tích xử lý số liệu 2.7 Đạo đức nghiên cứu 60 CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………………………………… 62 3.1 Yếu tố nguy rối loạn glucose máu lúc đói người 40-69 tuổi số phường thành phố Hạ Long…………………………………………… 62 3.1.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu nhóm bệnh nhóm chứng… 62 3.1.2 Mối liên quan RLGM với yếu tố nguy theo nhóm đặc điểm…… 67 3.2 Hiệu sử dụng trà cỏ Sữa kết hợp hướng dẫn chế độ ăn tập luyện người 40-69 tuổi có rối loạn glucose máu lúc đói thời gian 20 tuần 79 3.2.1 Đặc điểm đối tượng tham gia nghiên cứu………………………… 79 3.2.2 Hiệu việc sử dụng trà cỏ Sữa kết hợp chế độ ăn tập luyện 81 CHƯƠNG IV BÀN LUẬN………………………………………………… 93 KẾT LUẬN…………………………………………………………………… 128 KHUYẾN NGHỊ……………………………………………………………… 130 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ADA American Diabetes Association Hội Đái tháo đường Mỹ BMI Body Mass Index Chỉ số khối thể Cs Et al Cộng CTV Cộng tác viên CT1 Nhóm can thiệp CT2 Nhóm can thiệp ĐTĐ Diabetes Đái tháo đường GOT Glutamic-oxaloacetic transaminase GPT Glutamic-pyruvic transaminase HA Blood Pressure Huyết áp HDL-C High-density lipoprotein-Cholesterol Lipoprotein gắn cholesterol có tỷ trọng cao HOMA-IR HomaOstasis Model Assessent – Chỉ số kháng insulin Insulin Resistance IDF International Diabetes Foundation Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế IFG Impaired Fasting Glucose Rối loạn glucose máu lúc đói IGT Impaired Glucose Tolerance Giảm dung nạp glucose LDL-C Low-density lipoprotein- Cholesterol Lipoprotein gắn cholesterol có tỷ trọng thấp MDA Malonyl dialdehyde Chỉ số chống oxy hóa RLGM Impaired Glucose Rối loạn glucose máu SL Số lượng T0 Thời điểm ban đầu T12 Thời điểm 12 tuần T20 Thời điểm 20 tuần VE/VM Chỉ số vòng eo/vòng mơng WHO World Health Oganization Tổ chức Y tế Thế giới Yếu tố nguy YTNC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Nội dung Trang 1.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường rối loạn glucose máu dựa vào glucose huyết tương theo WHO IDF 2008, cập nhật 2010 1.2 Mục tiêu kiểm soát glucose máu điều trị 22 ĐTĐ………………… 3.1 Một đặc số điểm 62 chung…………………………………….………… 3.2 Giá trị số số nhân trắc, HA glucose 63 máu………….…… 3.3 Đặc điểm tình trạng dinh dưỡng HA 64 …… 3.4 Đặc điểm phần đối 64 tượng …… 3.5 Đặc điểm phần có lượng protein > 55 g, lipid ≥ 65 20% .…… 3.6 Đặc điểm ăn uống 65 …… 3.7 Đặc điểm tính chất cơng việc hoạt động thể lực 66 …… 3.8 Đặc điểm tiền sử sức khỏe, gia đình thai nghén 66 10 …… 3.9 Hiểu biết ĐTĐ 67 …… 3.10 Liên quan với đặc điểm kinh tế-xã hội phân tích đơn biến 67 …… 3.11 Liên quan với đặc điểm kinh tế-xã hội phân tích đa biến 68 …… 3.12 Liên quan với đặc điểm nhân trắc, HA phân tích đơn biến 69 …… 3.13 Liên quan với đặc điểm nhân trắc, HA phân tích đa biến 69 …… 3.14 Liên quan với đặc điểm cơng việc, hoạt động thể lực phân tích đơn 70 biến ……… 3.15 Liên quan với đặc điểm cơng việc, hoạt động thể lực phân tích đa 71 biến …… … 3.16 Liên quan với đặc điểm ăn uống phân tích đơn 72 biến …… 3.17 Liên quan với đặc điểm ăn uống phân tích đa 73 biến …… 3.18 Liên quan với đặc điểm phần ăn phân tích đơn 74 biến…… 3.19 Liên quan với đặc điểm phần ăn phân tích đa 74 biến…… 3.20 Liên quan với tiền sử sức khỏe, gia đình phân tích đơn 75 151 * Tài liệu tiếng Anh 57 Accu-Chek Inform System (2007), “Total Quality Management Policies and Procedures and In-Service Program”, Roche Diagnostics, pp.21 58 Ahmad S F., Khan B., Bani S., Kaul A., Sultan P., Ali S A., et al (2013), "Immunosuppressive effects of Euphorbia hirta in experimental animals", Inflammopharmacology, 21(2), pp.161-168 59 Alan J., Garber, Yehuda H., et al (2008), "Diagnosis and management of prediabetes in the continuum of hyperglycemia-when the risks of diabetes begin? A consensus statement from the Americain college of endocrinology and the americain association of clinical endocrinologists", Endocrine practice, 14, pp.933-946 60 Alam DS, Talukder SH, Chowdhury MA, Siddiquee AT, et al (2016), “Overweight and abdominal obesity as determinants of undiagnosed diabetes and pre-diabetes in Bangladesh”, BMC Obes., 3, pp.19 61 Alamgeer, M.M., Bashir S, Ullah I, Karim S, Rashid M (2016), "Comparative hypoglycemic activity of different fractions of Thymus serpyllum L.in alloxan induced diabetic rabbits", Pak J Pharm Sci, 29(5), pp.1483-1488 62 Alberti K G M M., Immet P., Shaw J (2007), "International Diabetes Federation: a consensus on typ diabetes prevention", Diabetec Medicine, 24, pp.451-463 63 American College of Endocrinology (2002), "American College of Endocrinology Consensus Statement on guidelines for glycemic control" Endocr Pract, (1), pp.1-82 64 American Diabetes Association (2007), "Nutrition recommendation and intervention for diabetes: a position statement by American Diabetes Association", Diabetes Care, 30 (1), pp.48-65 65 American Diabetes Association (2009), "Standards of medical care in diabetes-2009" Diabetes Care, 32(1), pp.13-61 152 66 American Diabetes Association (2013), "Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus", Diabetes Care, 36(1), pp.67-74 67 American Diabetes Association (2014), "Clinical Practice Recommendations", Diabetes Care, 37 (1), pp.14-80 68 Anderson JW, Kendall CW (2003), "Importance of weight management in type diabetes : review with meta analysis of clinical studies" J Am Coll Nutr, 22, pp.331-339 69 Aoife M., Brennan, Laura S and Christos S M (2009), "The Metabolic Syndrome, Diebetes and Exercise", Hummana Press, pp.69-84 70 Araujo CM, L.K.P., Silva ME, Isoldi MC, de Souza GH, et al (2015), "Morus nigra leaf extract improves glycemic response and redox profile in the liver of diabetic rats", Food Funct, 6(11), pp.3490-9 71 Arch G Mainous III, Rebecca J Tanner, Richard Baker, et al (2014), “Prevalence of prediabetes in England from 2003 to 2011: population-based, cross-sectional study”, BMJ Open, (6) 72 Banothu V, N.C., Adepally U, Lingam J, Bommareddy K (2017), "Phytochemical screening and evaluation of in vitro antioxidant and antimicrobial activities of the indigenous medicinal plant Albizia odoratissima", Pharm Biol, 55(1), pp.1155-1161 73 Basma Abu Arra, Zakaria Zuraini, et al (2011), "Antioxidant activity and phytochemical screening of the methanol extracts of Euphorbia hirta L.", Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 4(5), pp.386-390 74 Beavers KM, Case LD, Blackwell CS, et al (2015), “Effects of weight regain following intentional weight loss on glucoregulatory function in overweight and obese adults with pre-diabetes”, Obes Res Clin Pract., 9(3), pp.266-273 75 Brindha D., Saroja S., and Jeyanthi G P (2010), "Protective potential [correction of potencial] of Euphorbia hirta against cytotoxicity induced in hepatocytes and a HepG2 cell line", J Basic Clin Physiol Pharmacol, 21(4), pp 401-13 153 76 Canadian Diabetes Association (2008), "Clinical practice guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada" Canadian J Diabetes, 32 (1), pp.1-201 77 Cathy Wong (2007), “Cinnamon and diatebes – Is cinnamon a proven diatebes remedy?”, About.com 78 Cathy Wong (2008), “Ginseng and diatebes”, About.com 79 Cheynier V (2005), “Polyphenols in foods are more complex than often thought”, Am J Clin Nutr, 81(1), pp.223-229 80 Cihangir Erem, Ufuk B Kuzu, Orhan Deger, and Gamze Can (2015), “Prevalence of gestational diabetes mellitus and associated risk factors in Turkish women: the Trabzon GDM Study”, Arch Med Sci, 11(4), pp.724-735 81 Craig W and Beck L.(1999), "Phytochemicals: Health protective effects", Can J Diet Pract Res, 60, pp.78-84 82 Deguchi Y., Osada K., Uchida K., Kimura H., Yoshikawa M., et al (1988), “Effects of extract of guava leaves on the development of diabetes in the db/db mouse and on the postprandial blood glucose of human subjects”, Nippon NogeikagakuKaishi, 72, pp.923-931 (in Japanese) 83 Dempsey PC, Owen N, Yates TE, Kingwell BA, Dunstan DW (2016), "Sitting less and moving more: Improved glycaemic control for type diabetes prevention and management", Curr Diab Rep,16(11), pp.114 84 Dhiraj Kapoor, Ashok Kumar Bhardwaj, Dinesh Kumar, et al (2014), “Prevalence of Diabetes Mellitus and Its Risk Factors among Permanently Settled Tribal Individuals in Tribal and Urban Areas in Northern State of SubHimalayan Region of India”, International Journal of Chronic Diseases, Volume 2014, Article ID 380597, pages 85 Ding D, Chong S, Jalaludin B, Comino E, Bauman AE (2015), “Risk factors of incident type 2-diabetes mellitus over a 3-year follow-up: Results from a large Australian sample”, Diabetes Res Clin Pract,108 (2), pp.306-15 154 86 Feng Y, Wang K, Wang D, Dong F, Yu Y, Pan L, Li L, Liu T, “Prevalence and associated risk et al (2015), factors of diabetes among ethnic Han residents in Guizhou”, Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi.,36(11), pp.12205 87 Gazi I F., Filippatos T D., Tsimihodimos V., et al (2006), "The Hypertriglyceridemic waist phenotype is a predictor of elevated level of small, dense LDL cholesterol", Lipids, 41(7), pp.647-654 88 Grundy SM, Cleeman JI, Merz CN, Brewer HB, Clark LT, et al (2004), "Implications of recent clinical trials for the National Cholesterol Education Progam Adult Treatment Panel III guidelines", Circulation, 110(2), pp.227-239 89 Grundy SM et al (2005), “Insulin Resistance and Pre-diabetes: Diagnosis and Management of the Metabolic Syndrome”, Circulation, 112, pp.2735 90 Gyuris A., Szlavik L., Minarovits J., Vasas A., Molnar J., (2009), "Antiviral activities of extracts of Euphorbia hirta L against HIV-1, HIV-2 and SIVmac251", In Vivo, 23(3), pp.429-432 91 Hanson M A., Gluckman P D., Cooper C., Thornburg K.L (2008), "Effect of in utero and early - life conditions on adult health and disease", N Engl J Med, 359, pp.61-73 92 Hanson RL, Rong R, Kobes S, Muller YL, Weil EJ, Curtis JM, (2015), “The role of established type diabetes susceptibility genetic variants in a high prevalence american Indian population”, Diabetes., 64(7), pp.2646-57 93 Hilawe EH, Yatsuya H, Kawaguchi L, Aoyama A (2013), “Differences by sex in the prevalence of diabetes mellitus, impaired fasting glycaemia and impaired glucose tolerance in sub-Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis”, Bull World Health Organ, 91(9), pp.671-682 94 Hoa NK, Norberg A, Sillard R, Phan DV, Thuan ND, et al (2007), "The possible mechanisms by which phanoside stimulates insulin secretion from rat islets", J Endocrinol, 192(2), pp.389-394 155 95 Hollman P.C.H and Arts I.C.W (2000), “Flavonols, flavones and flavanols: nature, occurrence and dietary burden”, J Sci Food Agric, 80, pp.1081-1093 96 Hoskote SS, Joshi SR (2008), "Are Indians Destined to be Diabetic?", Journal of Associations of Physicians India, 56, pp.225-226 97 Huang C.F., Chen Y.W., Yang C.Y., Lin H.Y., Way T.D., Chiang W.(2011), “Extract of lotus leaf (Nelumbonucifera) and its active constituent catechin with insulin secretagogue activity”, J Agric Food Chem, 59(4), pp.1087-1094 98 Huyen VT, Phan DV, Thang P, Hoa NK, Ostenson CG (2010), "Antidiabetic effect of Gynostemma pentaphyllum tea in randomly assigned type diabetic patients", Hormone & Metabolic Research, 42 (5), pp.353-357 99 International Diabetes Federation (2013), Diabetes Atlas, 6th edition 100 International Diabetes Federation (2015), Diabetes Atlas, 7th edition 101 Jang YJ, Kim JK, Lee MS, Ham IH, Whang WK, Kim KH, et al (2001), "Hypoglycemic and hypolipidemic effects of crude saponin fraction from Panax ginseng and Gynostemma Pentaphyllum ", Yakhak Hoechi, 45, pp.545556 102 Jeon JY, Ha KH, Kim DJ (2015), “New risk factors for obesity and diabetes: Environmental chemicals”, J Diabetes Investig, 6(2), pp.109-111 103 Ji J1, Zhang C, Luo X, Wang L, Zhang R, Wang Z, Fan D, Yang H, (2015), "Effect of Stay-Green Wheat, a Novel Variety of Wheat in China, on Glucose and Lipid Metabolism in High-Fat Diet Induced Type Diabetic Rats", Nutrients, 7(7), pp.5143-5155 104 Jia W P., Pang C., Chen L., Bao Y Q., Lu J X., Lu H J., et al (2007), "Epidemiological characteristics of diabetes mellitus and impaired glucose regulation in a Chinese adult population: the Shanghai Diabetes Studies, across - sectional - year follow - up study in Shanghai urban communities", Diabetologia, 50, pp.286-292 105 Johnson Patricia B., Abdurahman Ezzeldin M., et al (1999), "Euphorbia hirta 156 leaf extracts increase urine output and electrolytes in rats", Journal of Ethnopharmacology, 65(1), pp.63-69 106 Jonathan E Shaw and Richard W Simpson (2009), "Prevention of type diabetes", Diabetes and Exercise, Humana Press, pp.55-68 107 Jung UJ, Kim HJ, Lee JS, Lee MK, Kim HO, et al (2003), "Naringin supplementation lowers plasma lipids and enhances erythrocyte antioxidant enzyme activities in hypercholesterolemic subjects", Clin Nutr, 22, pp.561-568 108 Kazeem MI, M.A., Ogungbe BF, Ojekale AB (2016), "In-vitro Studies on Calotropis procera Leaf Extracts as Inhibitors of Key Enzymes Linked to Diabetes Mellitus", Iran J Pharm Res, 15, pp.37-44 109 Kesavadev JD, Short KR, et al (2003) "Diabetes in old age: an emerging epidemic", J Assoc physicians India, 51, pp.1083-1094 110 Khan A, Bryden NA, Polansky MM (1990), "Insulin potentiating factor and chromium content of selected foods and spices", Biol Trace Elem Res, 24(3), pp.183-188 111 Khan A., Safdar M., Ali Khan M.M et al (2003), “Cinnamon improves glucose and lipids of people with type diabetes”, Diabetes Care, 26, pp.3215-3218 112 Khettal B, Kadri N., Tighilet K, Adjebli A, Dahmoune F (2017), "Phenolic compounds from Citrus leaves: antioxidant activity and enzymatic browning inhibition", J Complement Integr Med, 14(1) 113 Kiziltas H, Bayramoglu M, Akbas E, Oto G, Yildirim S, Ozgokce F (2017), "Antioxidant properties of Ferulago angulata and its hepatoprotective effect against N-nitrosodimethylamine-induced oxidative stress in rats", Pharm Biol, 55(1), pp.888-897 114 Kumar Sharma Nilesh, Sreela Dey, and Ramasare Prasad (2007), "In vitro antioxidant potential evaluation of Euphorbia hirta L.", Pharmacologyonline, 1, pp.91-98 115 Kumar, G Phani and Chaturvedi, Alka (2010), "Ethnobotanical Observations 157 of Euphorbiaceae Species from Vidarbha region, Maharashtra, India,", Ethnobotanical Leaflets, Volume 6, Article 116 Kumar S et al (2010), “Antihyperglycemic, antihyperlipidemic and antioxydant activities of Euphorbia hirta stem extract”, International Research Journal of Pharmacy, 1, pp.150-156 117 Kumar Sunil, Rashimi, and Kumar D (2010), "Evaluation of antidiabetic activity of Euphorbia hirta Linn in streptozotocin induced diabetic mice", Indian Journal of Natural Products and Resources, 1(2), pp.200-203 118 Kumar P, Mallik D, Mukhopadhyay DK, Sinhababu A, et al (2013), “Prevalence of diabetes mellitus, impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance, and its correlates among police personnel in Bankura District of West Bengal”, Indian J Public Health., 57(1), pp.24-28 119 Lahn SE, Hull RL (2003), "Mechanisms linking obesity to insulin resistance and type diabetes", Natrure, 444, pp.840-846 120 Lanhers M C., Fleurentin J., Cabalion P., Rolland A., et al (1990), "Behavioral effects of Euphorbia hirta L.: sedative and anxiolytic properties", Journal of Ethnopharmacology, 29(2), pp.189-198 121 Lanhers M C., Fleurentin J., Dorfman P., Mortier F., and Pelt J M (1991), "Analgesic, antipyretic and anti-inflammatory properties of Euphorbia hirta", Planta Med., 57(3), pp.225-231 122 Laupacis A, Sackett DL, Roberts RS (1998), "An assessment of clinically useful measures of the consequences of treatment", N Engl J Med, 318, pp.1728-1733 123 Li H., Isomaa B et al (2000), "Consequences of a family history of type and type diabetes on the phenotype of patients with type diabetes", Diabetes Care, 23, pp.589-594 124 Li S, Guo S, He F, Zhang M, He J, Yan Y, Ding Y, Zhang J, et al (2015), “Prevalence of diabetes mellitus and impaired fasting glucose, associated with risk factors in rural Kazakh adults in Xinjiang, China”, Int J Environ Res 158 Public Health.,12(1), pp.554-565 125 Lin JM, Lin CC, Chiu HF, Yang JJ, and Lee SG (1993), "Evaluation of the anti-inflammatory and liver-protective effects of anoectochilus formosanus, ganoderma lucidum and gynostemma pentaphyllum in rats", Am J Chin Med, 21, pp.59-69 126 Loi DT (2001), “Medicinal plants of Vietnam and their biochemical properties”, Medicine Publisher Hanoi (in Vietnamese) 127 Mai TT, Nagashima Fumie, et al (2009), "Antioxidant activities and hypolipidemic effect of an Aqueous Extract from Flower Buds of Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr and Perry in vitro and in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats", J Food Biochem, 33, pp.790-807 128 Mang B., Wolters M., Schmitt B et al (2006), “Effects of a cinnamon extract on plasma glucose, HbA1c, and serum lipids in diabetes mellitus type 2”, Eur J Clin Invest, 36, pp.340-344 129 Marson EC, Delevatti RS, Prado AK, Netto N, Kruel LF (2016), "Effects of aerobic, resistance, and combined exercise training on insulin resistance markers in overweight or obese children and adolescents: A systematic review and meta-analysis", Prev Med, 93, pp.211-218 130 Martínez-Vázquez Mariano, Apan Teresa O Ramírez, et al (1999), "Antiinflammatory active compounds from the n-hexane extract of Euphorbia hirta", Journal of the Mexican Chemical Society, 43(3-4), pp.103-105 131 Matsui T., Yoshimoto C., Osajima K., Oki T and Osajima Y (1996), “In vitro survey of alpha-glucosidase inhibitory food components”, Biosci Biotechnol Biochem, 60, pp.2019-2022 132 Maurya Anup Kumar, Tripathi Smriti, Ahmed Zabeer (2012), "Antidiabetic and antihyperlipidemic effect of Euphorbia hirta in streptozotocin induced diabetic rats", Der Pharmacia Lettre, 4(2), pp.703-707 133 Meenatchi P, P.A., Maneemegalai S (2016), "Antioxidant, antiglycation and 159 insulinotrophic properties of Coccinia grandis (L.) in vitro: Possible role in prevention of diabetic complications", J Tradit Complement Med, 7(1), p.54-64 134 Meng Y, S.A., Yuan S, Zhao H, Tan S, Hu C, Deng H, Guo Y (2016), "Evaluation of total flavonoids, myricetin, and quercetin from Hovenia dulcis Thunb as inhibitors of α-Amylase and α-glucosidase", Plant Foods Hum Nutr, 71(4), p.444-449 135 Millar CL, Duclos Q, Blesso CN (2017), "Effects of dietary flavonoids on reverse cholesterol transport, HDL metabolism, and HDL function", Adv Nutr, 8(2), pp.226-239 136 Nanri A, Mizoue T, Kurotani K, Goto A, Oba S, Noda M, et al (2015), “Lowcarbohydrate diet and type diabetes risk in Japanese men and women: the Japan public health center-based prospective study”, PloS One., 10(2) 137 Nathan D.M., Davidson M.B., DeFronzo R.A., et al (2007), "Impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance: implications for care", Diabetes Care, 30, pp.753-759 138 Olfa Saidi, Martin O’Flaherty, Nadia Ben Mansour, Wafa Aissi, et al (2015), “Forecasting Tunisian type diabetes prevalence to 2027: validation of a simple model”, BMC Public Health, 15, pp.104 139 Pan X (2015), “Gender dissimilarity in type diabetes risk factors: a Chinese study”, Int J Behav Med, 22(5), pp.614-624 140 Patil1 Sandeep B and Magdum Chandrakant S (2011), "Phytochemical investigation and antitumour activity of Euphorbia hirta Linn", European Journal of Experimental Biology, 1(1), pp.51-56 141 Pham NM, Eggleston K (2016), “Prevalence and determinants of diabetes and prediabetes among Vietnamese adults”, Diabetes Res Clin Pract., 113, pp.116124 142 Pouraboli I, N.S., Sabet N, Sharififar F, Jafari M (2016), "Antidiabetic, antioxidant, and antilipid peroxidative activities of Dracocephalum 160 polychaetum shoot extract in streptozotocin-induced diabetic rats: In vivo and in vitro studies", Pharm Biol, 54(2), pp.272-278 143 Powers A.C (2008), "Diabetes Mellitus", Harrison’s Principles of Internal Medicines, 17th Edition, pp.2280-2282 144 Qin Y, Xia M, Ma J, Hao Y (2009), "Anthocyanin supplementation improves serum LDL- and HDL-cholesterol concentrations associated with the inhibition of cholesteryl ester transfer protein in dyslipidemic subjects", Am J Clin Nutr, 90, pp.485-492 145 Rachel Derr (2012), "Prediabetes", Diabetes Guide, pp.117-120 146 Rajeh M A., Zuraini Z., Sasidharan S., Latha L Y., and Amutha S (2010), "Assessment of Euphorbia hirta L leaf, flower, stem and root extracts for their antibacterial and antifungal activity and brine shrimp lethality", Molecules, 15(9), pp.6008-6018 147 Ramachandran A, Snehalatha C, Kapur A (2001), "High prevalence of diabetes and impaired glucose tolerance in India: National Urban Diabetes Survey" Diabetologia, 44, pp.1094-1101 148 Reinehr T (2013), “Type diabetes mellitus in children and adolescents”, World J Diabetes, 4(6), pp.270-281 149 Reuters (2012),"Sedentary lifestyle tied to diatebes, death", Mnn.com 150 RM Widharna, AA Soemardji, KR Wirasutisna, and LBS Kardono (2010), "Anti diabetes mellitus activity in vivo of ethanolic extract and ethyl acetate fraction of Euphorbia hirta L Herb", International Jounal of Pharmacology, (3), pp.231-240 151 Ronald C.W, Peter C.Y.Tong (2010), "Epidemiology of type diabetes", Texbook of diabetes, th Edition, pp.45-68 152 Ross JA, Kasum CM (2002), "Dietary flavonoids: bioavailability, metabolic effects, and safety", Annu Rev Nutr, 22, pp.19-34 153 Russo LM, Nobles C, Ertel KA, Chasan-Taber L, Whitcomb BW (2015), 161 “Physical Activity Interventions in Pregnancy and Risk of Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-analysis”, Obstet Gynecol., 125(3), pp.576-582 154 Samarghandian S, A.N.M., Samini F, Farkhondeh T (2016), "Chrysin treatment improves diabetes and its complications in liver, brain, and pancreas in streptozotocin-induced diabetic rats", Can J Physiol Pharmacol, 94(4), p.388-93 155 Scalbert A, Manach C, Morand C, Remesy C and Jimenez L (2005), "Dietary polyphenols and the prevention of diseases", Crit Rev Food Sci Nutr, 45(4), pp.287-306 156 Shadyab AH, Kritz-Silverstein D, Laughlin GA, Wooten WJ, et al (2015), “Ethnic-specific associations of sleep duration and daytime napping with prevalent type diabetes in postmenopausal women”, Sleep Med, 16(2), pp.243-249 157 Shamima Akter, M Mizanur Rahman, Sarah Krull Abe (2014), “Prevalence of diabetes and prediabetes and their risk factors among Bangladeshi adults: a nationwide survey”, Bull World Health Organ, 92(3), pp.204-213 158 Shan Z, Ma H, Xie M, Yan P, Guo Y, Bao W, Rong Y, et al (2015), “Sleep Duration and Risk of Type Diabetes: A Meta-analysis of Prospective Studies”, Diabetes Care, 38(3), pp.529-537 159 Shaw JE, Sincre RA, Zimmet PZ (2009), "Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030", Diabetes Ré Clin Pract, 87(1), pp.4-19 160 Sheliya MA, R.B., Ali A, Pillai KK, Aeri V, Sharma M, Mir SR (2015), "Inhibition of α-glucosidase by new prenylated flavonoids from Euphorbia hirta L herb", J Ethnopharmacol, 176, pp.1-8 161 Shen J, Kondal D, Rubinstein A, Irazola V, et al (2016), “A multiethnic study of pre-diabetes and diabetes in LMIC”, Glob Heart.,11(1), pp.61-70 162 Sougata Ghosh, Mehul Ahire, et al (2012), "Antidiabetic Activity of Gnidia glauca and Dioscorea bulbifera : Potent Amylase and Glucosidase Inhibitors", 162 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Volume 2012, Article ID 929051, 10 pages 163 Steyn NP1, Lambert EV, Tabana H (2009), "Nutrition interventions for the prevention of type diabetes", ProcNutr Soc, 68(1), pp.55-70 164 Sunil Kumar and et al (2010), “Evaluation of antidiabetic activity of Euphorbia hirta Linn in streptozotocin induced diabetic mice”, India Journal of Natural Products and Resources,1(2), pp.200-203 165 Sunnil Kumar, Rashmi Malhotra, and Dinesh Kumar (2010), "Antihyperglycemic, antihyperlipidemic and antioxidant activities of Euphorbia hirta stem extract", International research journal of pharmacy, 1(1), pp.150-156 166 Ta M.T.T., Nguyen K.T., Nguyen N.D., et al (2010), "Identification of undiagnosed type diabetes by systolic blood pressure and waist-to-hip ratio", Diabetologia, 53, pp.2139-2146 167 Tamarra M James-Todd, Eileen L Hibert, Susan M Mason, et al (2013), “Gestational age, infant birth weight, and subsequent risk of type diabetes in mothers: nurses’ health study II”, Prev Chronic Dis,10:120336 168 Tamboli P., Patil P., Patil V., Surana S (2008), "Hypoglycemic and anti diabetic effect of ethanolic extract of Euphorbia hirta Linn, R.C", Patel Institute of Pharmaceutical Education and Research, Shirpur, India, 1, pp.159 169 Titilope Kareem Kehinde, Rashidat Ezeh Abimbola, et al (2012), "In-vitro antimicrobial activities of Euphorbia hirta against some clinical isolates", Agriculture and biology journal of North America, 3(4), pp.169-174 170 Tongia A, Tongia SK, Dave M (2004), "Phytochemical determination and extraction of Momordica charantia fruit and its hypoglycemic potentiation of oral hypoglycemic drugs in diabetes mellitus (NIDDM)", Indian J Physiol Pharmacol., 48, pp.241-244 171 Tran QB, Phuong PT, Bui TN, et al (2012), "Prevalence and correlates of hyperglycemia in a rural population, Vietnam: implications from a cross- 163 sectional study", BMC Public Health, 12, pp.939 172 Truong TM, Nghiem NT, Pham GT, Nguyen VC (2007),“Alpha-glucosidase inhibititory and antioxidant activities of Vietnamese edible plants and their relationships with polyphenol contents, J Nutr Sci Vitaminol, 53, pp.267-276 173 Truong TM (2008), On the anti-diabetic effect of Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr and Perry flower buds, Doctorial Thesis Japan, Women’s University, Tokyo, Japan 174 Truong TM, Asano., Nguyen VC (2008), “On the anti-hyperglycemic effect of Nu Voi in vitro, in vivo and healthy human", New Food Industry, 50(3), pp.16-19 175 Truong TM., Keiko Yamaguchi., Mizuho Yamanaka., Nguyen TL., et al (2010), “Protective and anticataract effects of the aqueous extract of Cleistocalyx operculatus flower buds on beta-cell of Streptozotocin- diabetic rats”, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58 (7), pp.4162-4168 176 Tundis R, Loizzo MR, Menichini F (2010), "Natural products as alphaamylase and alpha-glucosidase inhibitors and their hypoglycaemic potential in the treatment of diabetes: an update", 10 (4), pp.315-331 177 Uemura M, Yatsuya H, Hilawe EH, Li Y, et al (2015), “Breakfast skipping is positively associated with incidence of type diabetes mellitus:evidence from the Aichi workers' cohort study”, J Epidemiol, 25 (5), pp.351-358 178 Verspohl EJ, Bauer K, Neddermann E (2005), "Antidiabetic effect of Cinnamomum cassia and Cinnamomum zeylanicum in vivo and in vitro", Phytother Res, 19(3), pp.203-206 179 Wang C, Li J, Xue H, Li Y, Huang J, Mai J, Chen J, Cao J, Wu X, et al (2015), “Type diabetes mellitus incidence in Chinese: Contributions of overweight and obesity”, Diabetes Res Clin Pract, 107 (3), pp.424-432 180 Wang D, Li XY, Zhang LN, Zhou L, Zhang KJ (2015), “Effects of motivational interviewing on lifestyle modification and diabetes prevention in adults with pre-diabetes”, Diabetes Res Clin Pract,15, pp.0168-8227 164 181 Whiting DR, Guariguata L, Weil C, Shaw J (2011), “IDF diabetes atlas: global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030”, Diabetes Res Clin Pract, 94(3), pp.311-321 182 Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H (2004), "Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030", Diabetes care, 27(5), pp.1047-1053 183 World Health Organization (2000), General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine, Geneva: WHO 184 Xue H, Wang C, Li Y, Chen J, Yu L, Liu X, Li J, Cao J, et al (2016), “Incidence of type diabetes and number of events attributable to abdominal obesity in China: A cohort study”, J Diabetes, (2), pp.190-198 185 Yang X, Kong F (2016), "Evaluation of the in vitro α-glucosidase inhibitory activity of green tea polyphenols and different tea types", J Sci Food Agric, 96(3), p.777-782 186 Yajnik CS (2001), "The insulin resistance epidemic in India: fetal origins, later lifestyle, or both", Nutr Rev, 59 (1), pp.1-9 187 Yin Y, Han W, Wang Y, Zhang Y, Wu S, Zhang H, Jiang L, et al (2015), “Identification of Risk Factors Affecting Impaired Fasting Glucose and Diabetes in Adult Patients from Northeast China”, Int J Environ Res Public Health.,12(10), pp.12662-12678 188 Youssouf M.S., Kaiser P., Tahir M., Singh G.D., Singh S., et al (2007), "Antianaphylactic effect of Euphorbia hirta", Fitoterapia, 78(7-8), pp.535-539 189 Yu M, Zhang X, Lu F, Fang L (2015), “Depression and risk for diabetes: A meta-analysis”, Can J Diabetes, 14, pp.1499-2671 190 Yuan X, Liu “Gestational H, Wang L, Zhang hypertension and S, Zhang C, et chronic hypertension on al (2016), the risk of diabetes among gestational diabetes women”, J Diabetes Complications., 16, pp.1056-8727 165 191 Zhu H, Zhang X, Li MZ, Xie J, Yang XL (2013), “Prevalence of type diabetes and pre-diabetes among overweight or obese children in Tianjin, China”, Diabet Med., 30(12), pp.1457-1465 192 Zhu Y, Ling W, Guo H, Song F, Ye Q, Xiao Y, et al (2013), "Anti-inflammatory effect of purified dietary anthocyanin in adults with hypercholesterolemia: a randomized controlled trial", Nutr Metab Cardiovasc Dis, 23 (9), pp.843-849
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu Quả Sử Dụng Trà Cỏ Sữa Kết Hợp Chế Độ Ăn Và Tập Luyện Trên Người 40-69 Tuổi Có Rối Loạn Glucose Máu Lúc Đói Tại Thành Phố Hạ Long, Hiệu Quả Sử Dụng Trà Cỏ Sữa Kết Hợp Chế Độ Ăn Và Tập Luyện Trên Người 40-69 Tuổi Có Rối Loạn Glucose Máu Lúc Đói Tại Thành Phố Hạ Long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay