Hoạt động nghiên cứu và phát triển của dự án D2: Mục tiêu, hoạt động và kết quả đạt được

23 30 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:12

Hoạt động nghiên cứu phát triển dự án D2: Mục tiêu, hoạt động kết đạt Anne Valle Zárate, André Markemann, Regina Roessler, Ute Lemke, Bianca Haussner, Le Thi Thuy, Le Thi Thanh Huyen, Nguyen Van Hau Nội dung Giới thiệu Mục tiêu dự án Hoạt động dự án Kết dự án Giới thiệu  Chăn ni lợn nghề truyền thống có từ lâu đời người dân:  Lợn loài vật ni quan trọng lồi vật ni Việt Nam, thịt lợn chiếm 75% tổng sản phẩm thịt sản xuất Việt Nam  Chăn nuôi lợn Việt Nam phần lớn thực hộ dân nhỏ lẻ, đặc biệt vùng phía bắc chăn ni lợn đóng vai trò quan trọng đời sống kinh tế văn hóa người dân Giới thiệu (tiếp)  Ở Sơn La:  Hai giống lợn địa phương Móng Cái (MC) lợn Bản giống lợn quan trọng hộ dân nghèo Sơn La, số lượng đàn lợn lai với đực ngoại ngày  Nhưng chưa có hệ thống kiểm tra suất cá thể để đánh giá suất giống ngoại khả sinh sản giống lợn địa phương làm nái lai chúng  Hệ thống giống nông hộ bắt đầu có kết hợp hai giống lợn nội thông qua việc sử dụng phù hợp giống Mục tiêu dự án Mục tiêu bao trùm dự án D2 là: nhằm thiết lập, xây dựng chương trình quản lý giống dựa giống địa phương với thích nghi sản xuất cao hệ thống chăn nuôi người dân vùng sâu, vùng xa mức độ chăn nuôi khác Mục tiêu dự án (tiếp)  Mục tiêu cụ thể cho giai đoạn dự án là:  Xác định đặc điểm hệ thống chăn nuôi khả phù hợp giống lợn nuôi điều kiện hệ thống chăn nuôi khác  Xác định khả thích nghi sản xuất giống vật ni hiệu sử dụng nguồn sẵn có đánh giá tính trạng ưa chuộng người dân để áp dụng vào xác định mục tiêu phát triển chương trình giống cộng đồng dựa phát kỹ thuật, văn hóa xã hội kinh tế  Tối ưu hóa quy trình, kế hoạch chương trình lý giống cộng đồng xây dựng nguồn sẵn có địa phương, trình độ hiểu biết hội tổ chức mức độ bản, vùng toàn quốc Hoạt động dự án  Trong pha dự án:  Đã chọn người Thái dựa tiêu trí khoảng cách tới thị xã, độ cao cường độ chăn nuôi  Các hộ nông dân chọn kiểm tra, đánh giá thu thập số liệu nông hộ phương pháp vấn đánh giá nhanh nông thôn  Phỏng vấn thu thập số liệu tập chung vào kinh tế xã hội, trồng trọt chăn nuôi nông hộ, sau đánh giá hiệu kinh tế lợi nhuận so sánh chăn nuôi lợn giống vật nuôi khác  Dựa phân tích số liệu hệ thống chăn ni vai trò giống vật ni xác định Hoạt động dự án (tiếp)  Trong pha dự án:  Phương pháp kiểm tra đánh giá xuất cá thể nông hộ (OPTS) lợn thiết lập thực thuộc huyện Mai Sơn thành phố Sơn La  Phương pháp kiểm tra đánh giá xuất cá thể nông hộ phương pháp đánh giá kết hợp giứa việc tự ghi chép số liệu chăn nuôi hộ dân kiểm tra cán dự án xuống tận hộ dân người dân cán dự án kiểm tra chéo lẫn số liệu ghi chép  Số liệu nhập vào phần mền quản lý liệu có tên Pigchamp, để theo dõi,quản lý sử dụng nghiên cứu sau Hoạt động dự án (tiếp)  Những giống (lợn MC Bản) cung cấp miễn phí cho hộ dân thuộc dự and D2, sau hộ dân nhận lợn trả lại dự án lợn để dự án phát tiếp cho hộ khác dự án để thiết lập đàn lợn nái hạt nhân đàn lợn nái hạt nhân tăng dần lên  Một chương trình phối giống xác lập để tạo đàn lợn lai đủ số lượng đầu để kiểm tra di truyền theo nhóm giống hệ thống chăn ni Hoạt động dự án (tiếp)  Trong pha dự án:  Phương pháp kiểm tra đánh giá xuất cá thể nông hộ mở rộng thuộc huyện Mai Sơn thành phố Sơn La để đánh giá đối với:  Những điều kiện thay đổi thường xuyên chăn nuôi lợn hệ thống chăn nuôi khác  Một sở liệu lớn bao hàm tồn diện với thơng tin cấu trúc hệ phả đàn hạt nhân ghi chép lại 10 Hoạt động dự án (tiếp)  Với số liệu thông tin thu thập từ phương pháp OPTS phương pháp tiếp tục sử dụng nghiên cứu D2, mơ hình tính tốn mơ kế hoạch nhân giống mô đánh giá giá trị di truyền giống tăng lên hàng năm giá trị kinh tế phần mền chuyên dụng ZPLAN  Kế hoạch nhân giống gồm:  (1) Lai tạo đực Yorkshire với nái Móng Cái thực hệ thông chăn nuôi theo hướng thị trường (khu vực gần thành phố)  (2) Lai tạo đực Yorkshire với nái Bản thực hệ thông chăn nuôi vùng xa thành phố  (3) Hệ thống lai giống phân tầng, kết hợp lai cheó đực Yorkshire với nái lai (MC x Ban) 11 Hoạt động dự án (tiếp)  Chương trình giống lợn nơng hộ tỉnh Sơn La tổ chức liên kết, kết hợp với tổ chức giống khác từ cấp làng, đến cấp toàn quốc cách tổ chức chương trình giống phân tích từ kết điều tra tỉnh khác miền bắc Việt Nam  Trong pha dự án D2:  Phương pháp kiểm tra đánh giá xuất cá thể nông hộ tiếp tục triển khai thực thuộc tỉnh Sơn La  Để xác định phân tích việc thực quản lý chương trình giống khác nơng hộ hệ thống chăn ni mang tính chất đối chứng chọn tham gia vào chương trinh giống 12 Hoạt động dự án (tiếp)  Tiếp tục thu thập tích lũy thơng tin hệ phả đàn lợn cách tăng cường khơng ngừng kiểm sốt việc cung cấp giống phối giống chương trình giống  Tiến hành nhiều nghiên cứu, đặc biệt tập chung vào nguồn hiểu biết bản, tảng kiến thức mạng lưới kiến thức người chăn nuôi liên quan đến thay đổi suất lợn  Chất lượng thịt lợn giống MC, Bản lai lợn đục ngoại ((Pi x Du) x Ban) xác định thông qua phương pháp mổ khảo sát  Kiểm tra trước khả ứng dụng chương trình giống lợn cộng đồng tỉnh Sơn La Hà Giang để sau áp dụng chương trình giống địa phương khác 13 Hoạt động dự án (tiếp)  Một số hoạt động khác dự án nhằm phục vụ cho việc thực thành công chương trình giống lợn cộng đồng:  Các dịch vụ thú y thực từ bắt đầu dự án lúc kết thúc, tiêm phòng vacxin tẩy giun định kỳ, điều trị lợn bệnh, lợn ốm miễn phí cho lợn hộ dự án  Hàng năm tổ chức lớp tập huấn cho bà nông dân dự án để nâng cao hiểu biết kiến thức chăn nuôi lợn kiến thức chăm sóc sức khỏe cho đàn lợn hộ  Tổ chức buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi lợn hộ dự án D2 14 Hoạt động dự án (tiếp)  Bên cạnh việc thực thành cơng chương trình giống thi dự án đóng ghóp vào việc đào tạo sinh viên nghiên cứu sinh, sinh viên thạc sỹ sinh viên đại học từ trường đại học Hohenheim (CHLB-Đức), Trường ĐH Nông nghiệp hà Nội, trường ĐH Nông, Lâm Thái Nguyên 15 Kết đạt  Hai hệ thống chăn nuôi xác định:  Gần khu vực thành phố, hệ thống chăn nuôi lợn dựa vào yếu tố thị trường nhu cầu thị trường (chăn nuôi bán thâm canh)  Ở thuộc khu vực xa thành phố, vùng sâu, vùng xa hệ thống chăn ni lợn dựa vào nguồn sẵn có địa phương (chăn ni quảng canh)  Vai trò chức giống vật nuôi nuôi nông hộ hệ thống chăn nuôi khác đánh giá so sánh với 16 Kết đạt (tiếp)  Kết nghiên cứu rằng:  Lợn Móng Cái có xuất cao, có đòi hỏi u cầu cao chăm sóc, giống phù hợp ưa chuộng ni nơi có điều kiện dễ dàng liên kết với thị trường tốt đáp ứng yêu cầu cung cấp thịt cho thị trường  Sự tăng nhanh thu nhập cao từ bán lợn hộ dân ni lợn nái Móng Cái khu vực gần thành phố, kết phân tích lợn nái Móng Cái phù hợp với khu vực ngược lại lơn Bản phù hợp vùng xa thành phố 17 Kết đạt (tiếp)  Tiềm đóng góp chăn nuôi phát triển bền vững hệ thống canh tác miền núi miền bắc Việt Nam đặc biệt thích hợp cho điều kiện sản xuất không thuận lợi vùng sâu, vùng xa, đặc biệt cho nông dân nghèo, đồng bào dân tộc sống vùng cao  Hệ thống chăn nuôi truyền thống khu vực dự án cho thấy có ảnh hưởng tích cực sinh thái, bổ sung hoạt động trang trại, đóng góp đa dạng sinh học loài vật nuôi khác hệ thống chăn nuôi 18 Kết đạt (tiếp)  Sự tối ưu hóa chăn ni lợn quản lý việc nâng cao tỷ lệ nạc kết hợp giống lợn ngoại hệ thống sản xuất định hướng thị trường thẩm định cho thấy người dân thích sử dụng lợn nái họ để phối với lợn đực giống ngoại lai (Pi x Du)lợn Mỹ)  Sản xuất thịt lợn Bản với giá cao kết hợp chăn nuôi lợn Bản vùng xa thành phố nghiên cứu, xác định kết thịt lợn Bản người tiêu thụ ưa chuộng 19 Kết đạt (tiếp)  Đã thiết lập hệ thống thu thập, quản lý sử lý số liêu đánh giá suất cá thể nông hộ chăn nuôi lợn, làm sở liệu cho đánh giá phân tich phục vụ cho việc thực hiên chương trình giống chương trình giống mơ hình chuyển giao cho địa phương khác  Trong vùng dự án, tỷ lệ lợn chết giảm xuống suất cá thể lợn tăng lên khả sinh sản lợn Móng Cái phát cao so với lơn Bản 20 Kết đạt (tiếp)  Đã có sở liệu suất sinh sản cá thể lợn Móng Cái lợn Bản lưu giữ 367 nái Móng Cái 492 nái Bản đàn lợn hạt nhân dự án D2  Đến tổng số 312 hộ gia đình 12 bản, gồm thuộc thành phố Sơn La, huyện Thuận Châu huyện Mai Sơn, tham gia vào dự án D2  Dự án cung cấp giống miễn phí cho hộ tham gia, 270 lợn nái Móng Cái, 233 lợn nái Bản, 31 lợn đực giống Móng Cái, 33 lợn đực Bản 25 lợn đực Yorshires  Hiện nay, đàn nái hạt nhân dự án tham gia vào chương trình nhân giống cộng đồng bao gồm 58 Móng Cái sinh sản 145 nái Bản 21 Kết đạt (tiếp)  Đến nay, tiến sĩ, 11 thạc sĩ 18 cử nhân thực tập theo dự án bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp  Dự án đóng ghóp 15 báo khoa học đăng tạp chí quốc tế, 30 báo khoa học báo cáo hội khoa học quốc tế, sách khoa học kết nghiên cứu dự án suất nhà xuất quốc tế 22 Cảm ơn ý, theo dõi quý vị 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động nghiên cứu và phát triển của dự án D2: Mục tiêu, hoạt động và kết quả đạt được, Hoạt động nghiên cứu và phát triển của dự án D2: Mục tiêu, hoạt động và kết quả đạt được

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay