Nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo MOU vào năm 2014

138 34 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:07

1 Phụ lục số I Nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam khỏi danh sách đen Tokyo MOU vào năm 2014 I Lời nói đầu II Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý: quy định công ước quốc tế PSC Tổ chức Tokyo MOU tổ chức PSC giới III Thực trạng triển khai thực công tác kiểm tra tàu biển Việt Nam Thực trạng đội tàu biển Việt Nam Thực trạng nhà máy đóng, sửa chữa tàu Việt Nam Thực trạng triển khai thực công tác kiểm tra tàu biển Việt Nam Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát kỹ thuật tàu biển Việt Nam Thực trạng thực Bộ luật quản lý an toàn quốc tế ISM Việt Nam Thực trạng tổ chức thực FSI Cục Hàng hải Cục Đăng kiểm Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hàng hải (thuyền viên, sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam, Sỹ quan kiểm tra tàu biển nước ngồi, đăng kiểm viên) Tình hình đội tàu biển Việt Nam qua cơng tác kiểm tra PSC thời gian qua (kể từ ngày gia nhập Tokyo MOU) – Các nguyên nhân dẫn đến tàu bị lưu giữ Định hướng phát triển đội tàu thời gian tới 10 Định hướng phát triển ngành công nghiệp tàu thủy thời gian tới 11 Các nguyên nhân dẫn đến tàu biển Việt Nam bị lưu giữ nước 12 Một số giải pháp thực thời gian qua nhằm giảm thiểu tàu biển bị lưu giữ nước 13 Các qui định pháp luật Việt Nam liên quan đến an tồn, an ninh hàng hải phòng ngừa ô nhiễm môi trường IV Kinh nghiệm số nước khu vực Tokyo MOU triển khai PSC Kinh nghiệm Trung Quốc Kinh nghiệm Singapore… V Các giải pháp thời gian tới Nâng cao chất lượng kỹ thuật đóng mới, sửa chữa tàu biển Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm tàu biển Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tàu biển Nâng cao chất lượng cơng tác đào tạo thuyền viên Hồn thiện chế sách việc lưu giữ tàu: + Trách nhiệm Chủ tàu/ Tổ chức cung cấp thuyền viên + Trách nhiệm Cục Đăng kiểm + Trách nhiệm Cục Hàng hải VI Đề xuất: Sửa đổi, bổ sung văn luật Ph ân định rõ chức quan nhiệm vụ đầu mối quyền hàng hải Một số sách hỗ trợ chủ tàu I LỜI NÓI ĐẦU Việt Nam quốc gia biển có bờ biển chạy dài 3.200 km với triệu km2 mặt nước với nhiều quần đảo đảo quan trọng Trường Sa, Hồng Sa, Thổ Chu, Phú Quốc, Cơn Đảo… Nằm cận kề tuyến hành hải quốc tế quan trọng từ Đông sang Tây, Bắc xuống Nam; nối liền nhiều trung tâm kinh tế lớn giới Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore… Đảng Chính phủ Việt Nam xây dựng “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” với mục tiêu “xây dựng phát triển toàn diện lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học – công nghệ, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, làm cho đất nước giàu mạnh từ biển, bảo vệ môi trường biển Phấn đấu đến năm 2020, kinh tế biển ven biển đóng góp khoảng 53-55% tổng GDP nước” Việt Nam thành viên thứ 63 Công ước liên hiệp quốc luật biển (UNCLOS 1982) từ 23/6/1994 thành viên thức Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) từ năm 1984 Kể từ ngày trở thành thành viên thức Tổ chức Hàng hải Quốc tế đến Việt Nam tham gia 20 Công ước Nghị định thư IMO có cơng ước an tồn, an ninh hàng hải phòng ngừa nhiễm mơi trường như: Cơng ước quốc tế an tồn sinh mạng người biển (SOLAS 74/78) năm 1990 Công ước quốc tế phòng chống nhiễm mơi trường biển từ tàu (MARPOL 73/78) phụ lục I, II năm 1991, Công ước quốc tế tiêu chuẩn đào tạo, huấn luyện, cấp chứng trực ca (STCW 78/95) năm 1990, Cơng ước quốc tế phòng tránh đâm va biển (COLREG 72) năm 1990… Ngay sau phê chuẩn, tham gia công ước quốc tế này, Bộ luật Hàng hải Việt Nam, năm 1991 văn luật nội luật hóa quy định công ước quốc tế để triển khai thực cho đội tàu biển, cảng biển Việt Nam đối tương khác có liên quan đến hoạt động hàng hải Cùng với phát triển ngành hàng hải, Tổ chức hàng hải quốc tế sửa đổi bổ sung nhiều quy định liên quan đến an tồn, an ninh hàng hải phòng ngừa nhiễm mơi trường, Việt Nam hồn thiện sửa đổi Bộ luật hàng hải Việt Nam, năm 2005 ban hành hầu hết văn hướng dẫn thi hành Bộ luật Hàng hải Việt Năm năm 2005 với 01 Pháp lệnh, 21 Nghị định, 14 Quyết định Thủ tướng hàng chục Quyết định Thông tư cấp số quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành Các quy định an toàn, an ninh hàng hải phòng ngừa nhiễm mơi trường biển điều ước quốc tế nghiên cứu nội luật hóa để thực thi văn pháp luật Việt nam Bộ luật hàng hải Việt Nam luật lớn bao trùm tất hoạt động hàng hải từ cảng biển, tàu biển, bảo hiểm, lai dắt, thuyền bộ… Trong năm qua hoạt động hàng hải không ngừng phát triển; đội tàu Việt Nam 1.600 thêm vào gần nửa triệu tàu chủ tàu Việt Nam mang cờ nước ngồi; sản lượng hang hóa thơng qua hệ thống cảng biển khơng ngừng gia tăng, từ nhiều cảng biển nước sâu với công nghệ xếp dỡ đại đầu tư đưa vào khai thác từ Bắc tới Nam; ngành cơng nghiệp đóng tàu bước đầu đạt số thành tựu định Việt Nam có tên đồ giới quốc gia đóng tàu Chúng ta đóng tàu 100.000 DWT Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt đó, ngành vận tải biển Việt Nam bộc lộ nhiều điểm yếu đội tàu phát triển số lượng chất lượng chưa tương xứng với phát triển số lượng Các gam tàu, chủng loại tàu chưa hợp lý lực quản lý khai thác đội tàu chủ tàu Việt Nam yếu kinh tế giới suy thoái làm cho đội tàu Việt Nam bị tác động cách tiêu cực Việt Nam thức thành viên Thỏa thuận kiểm tra nhà nước cảng biển khu vực châu Á – Thái Bình Dương (TOKYO MOU) từ 01.01.1999 từ đến Việt Nam nỗ lực thực thi đầy đủ nghĩa vụ thành viên Tokyo MOU Tuy nhiên 10 năm qua Việt Nam liên tục nằm danh sách đen Tokyo MOU việc tàu biển Việt Nam có tỉ lệ tàu bị lưu giữ cao nước Trong năm tới đây, Việt Nam khơng khỏi danh sách đen Việt Nam khơng thành viên đầy đủ Tokyo MOU Nếu điều xảy vị uy tín Việt Nam lĩnh vực hàng hải bị ảnh hưởng nặng nề, điều làm giảm lực cạnh tranh đội tàu biển Việt Nam Do năm tới Việt Nam cần có giải pháp liệt để đưa đội tàu Việt Nam khỏi danh sách đen Tokyo MOU Hy vọng đề án góp phần nâng cao chất lượng đội tàu Việt Nam, bước giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ nước đến cuối năm 2014, Việt Nam bước khỏi danh sách đen Tokyo MOU II CƠ SỞ PHÁP LÝ Quy định công ước quốc tế PSC Hầu tất điều ước quốc tế an toàn hàng hải phòng ngừa nhiễm mơi trường Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) có quy định kiểm tra tàu biển Theo đó, Chính phủ quốc gia có cảng có quyền kiểm tra xem tàu biển nước hoạt động cảng, bến cảng có chấp hành đầy đủ điều ước quốc tế an tồn, an ninh hàng hải phòng ngừa nhiễm mơi trường mà thành viên hay không, cụ thể quy định:  Quy định 19, Chương I Công ước quốc tế an toàn sinh mạng người biển, 1974 (SOLAS 74);  Quy định 6, Chương IX Công ước quốc tế an toàn sinh mạng người biển, 1974 (SOLAS 74);  Quy định 4, Chương XI-1 Công ước quốc tế an toàn sinh mạng người biển, 1974 (SOLAS 74);  Quy định 9, Chương XI-2 Cơng ước quốc tế an tồn sinh mạng người biển, 1974 (SOLAS 74);  Điều 21, Công ước quốc tế mạn khô, 1966 (LOADLINE 66);  Điều 5, Cơng ước quốc tế phòng ngừa ô nhiễm môi trường từ tàu, 1973/1978 (MARPOL 73/78);  Quy định 8A, Phụ lục I Marpol 73/78;  Quy định 15, Phụ lục II Marpol 73/78;  Quy định 8, Phụ lục III Marpol 73/78;  Quy định 8, Phụ lục V Marpol 73/78;  Quy định 10, Phụ lục VI Marpol 73/78;  Quy định 11, Phụ lục VI Marpol 73/78;  Điều X, Công ước quốc tế tiêu chuẩn huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận trực ca thuyền viên 1978 (STCW 78);  Quy định I/4, Công ước quốc tế tiêu chuẩn huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận trực ca thuyền viên 1978 (STCW 78);  Điều 12, Công ước quốc tế đo dung tích tàu biển 1969 (Tonnage69);  Điều 4, Công ước ILO No 147  Điều 11, Công ước AFS 2001 Tổ chức Tokyo MOU tổ chức PSC giới 2.1 Giới thiệu chung tổ chức Tokyo MOU Tokyo MOU Hiệp định hợp tác liên phủ kiểm tra nhà nước cảng biển khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Mục đích Tổ chức hướng tới loại bỏ tàu không đủ tiêu chuẩn khu vực Thúc đẩy việc thực hiệu thống tiêu chuẩn, quy định công ước IMO, ILO tàu khu vực Hiệp định ký vào ngày 1/12/1993 thức có hiệu lực vào ngày 1/4/1994 Tính đến ngày 1/6/2012, Tokyo MOU có 18 thành viên, bao gồm: - Australia - Cơ quan An toàn hàng hải Australia - Canada - Cơ quan Giao thơng, An tồn hàng hải - Chile - Cục quản lý vùng nước cảng biển vận tải hàng hải - Trung Quốc - Cục An toàn hàng hải - Fiji - Cơ quan An toàn hàng hải - HongKong - Cục quản lý Hàng hải - Indonesia - Bộ Giao thông vận tải - Vụ Vận tải biển - Cơ quan phòng vệ bờ biển - Nhật Bản - Tổng cục Biển - Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Vận tải du lịch - Hàn Quốc - Vụ Chính sách, An tồn hàng hải - Malaysia - Cục quản lý Cơng nghiệp Hàng hải - Newzealand - Cục Hàng hải - Papua New Guinea - Cơ quan an toàn hàng hải Quốc gia - Philippines - Lực lượng phòng vệ bờ biển - Liên Bang Nga - Văn phòng cảnh sát Quốc gia hàng hải vận tải đường sơng - Singapore - Chính quyền cảng quyền hàng hải - Thái Lan - Vụ Hàng hải - Vanuatu - Bộ sở hạ tầng dịch vụ công - Việt Nam - Cục Hàng hải Việt Nam Ngồi Tokyo MOU có Peru Marshell Islands hai thành viên chưa thức Tokyo MOU; Macao, Mỹ, Solomon Island Triều Tiên quan sát viên Tokyo MOU Mục đích Hiệp định nhằm đảm bảo hoạt động hàng hải đáp ứng tiêu chuẩn phù hợp an toàn, an ninh hàng hải bảo vệ môi trường Hiệp định ký kết rõ tất Quốc gia thành viên có quyền kiểm tra tàu treo cờ nước ngồi vào khu vực để đảm bảo tàu phù hợp với tiêu chuẩn IMO/ILO an toàn, an ninh hàng hải bảo vệ mơi trường biển Các phủ thành viên thơng qua hoạt động kiểm tra nhà nước cảng biển để: - Kiểm sốt tiêu chuẩn an tồn; - Bảo vệ lãnh thổ trước nguy an tồn, an ninh nhiễm mơi trường; - Kiểm soát tàu tiêu chuẩn vào vùng biển 2.2 Giới thiệu chung tổ chức MOU giới Tại số vùng giới Quốc gia vùng ký kết thỏa thuận "BẢN GHI NHỚ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CẢNG BIỂN CỦA CHÍNH QUYỀN CẢNG " Hiện có thỏa thuận sau: TT Khu vực Khu vực Châu Âu Bắc Đại Tây Dương Khu vực Châu Á Thái Bình Dương Khu vực Châu Mỹ La Tinh Khu vực Caribe Khu vực Địa Trung Hải Thoả thuận Ngày ký Paris MOU 01/07/1982 Tokyo MOU Vina del Mar Caribbean MOU Mediterranean 01/12/1993 05/11/1992 09/02/1996 11/07/1997 Khu vực Ấn Độ Dương 10 Khu vực Trung Tây Phi Khu vực Biển Đen Vùng Vịnh Hoa Kỳ MOU Indian Ocean MOU Abuja MOU Black Sea MOU Riyadh MOU USCG 05/06/1998 22/10/1999 07/04/2000 30/06/2004 Ở Hoa kỳ PSC Lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ thực Canada thành viên PARIS MOU bờ biển Đại Tây Dương thành viên TOKYO MOU bờ biển Thái Bình Dương Nga thành viên PARIS MOU bờ biển châu Âu thành viên TOKYO MOU bờ biển Thái Bình Dương Chi tiết thành viên thoả thuận sau: a Thành viên Thoả thuận PARIS MOU: Bỉ, Canađa, Croatia, Đan mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy lạp, Ai xơ len, Ai len, Ý, Hà lan, Na uy, Ba lan, Bồ đào nha, Liên bang Nga, Tây ban nha, Thụy điển, Liên hiệp Anh b Thành viên Thoả thuận TOKYO MOU: Úc, Canađa, Chi lê, Trung Quốc, Fiji, Hồng Kông(Trung Quốc), Inđônêxia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma lai xi a, Niu Dilân, Papua Niu Ghinê, Philíppin, LB Nga, Singapore, Solomong Aceland, Thái lan, Vanuatu, Việt Nam c Thành viên Thoả thuận Vina Del Mar MOU: Áchentina, Braxin, Chi lê, Côlumbia, Cu ba, Êcuađo, Mê hi cô, Pa na ma, Pê ru, U ru goay, Vênê zu ê la d Thành viên Thoả thuận CARIBBEAN MOU: Anguilla, Antigua Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Quần đảo British Virgin, Quần đảo Cayman, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Monserrat, Netherlands Antilles, Saint Kitts Nevis, Saint Lucia, St Vincent Grenadines, Suriname, Trinidad Tobago, Quần đảo Turks Caicos e Thành viên Thoả thuận MEDITERRANEAN MOU: 10 An giê ri, Síp, Ai cập, Ê ti pi a, Ixraen, Li băng, Man ta, Ma rốc, Tuy ni di, Thổ nhĩ kỳ, Chính phủ Palestine g Thành viên Thoả thuận INDIAN OCEAN MOU: Djibouti, Eritrea, Êtiôpia, Ấn độ, Iran, Kênia, Manđivơ, Mauritius, Modămbích, Sêychlles, Nam Phi, SriLanca, Xu đăng, Tan da ni a, Y ê men h Thành viên Thoả thuận Abuja MOU: Bê nanh, Cape Verde, Công gô, Bờ biển ngà, Ga bông, Gam bi a, Ga na, Ghi nê, Li bê ri a, Mauretania, Namibia, Sê nê gan, Siêra Lêon, Nam Phi, Tô gô k Thành viên Thoả thuận Black Sea MOU: Bungari, Grudi, Rumani, Liên bang Nga, Thổ nhĩ kỳ, Ucraina Hoạt động chung MOU dựa nguyên tắc nhằm đảm bảo tàu vận hành an tồn, an ninh bảo vệ mơi trường biển Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) ban hành hướng dẫn thực công tác kiểm tra PSC nhằm thống cách hiểu thực tất nước giới, mục đích cuối để tàu khơi an toàn, bảo vệ môi trường biển III THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA TÀU BIỂN Ở VIỆT NAM Thực trạng đội tàu biển Việt Nam 1.1 Quy mô đội tàu: Đến hết năm 2011, đội tàu vận tải biển Việt Nam có 1.691 tàu loại, với tổng dung tích 4.4434.551 GT tổng trọng tải 7.476.269 DWT, có 492 tàu biển hoạt động quốc tế với tổng dung tích gần triệu GT Nếu xét số lượng, đội tàu thuộc sở hữu Việt Nam đứng thứ 3/10 nước ASEAN, đứng sau nước Singapore (1.329 chiếc) Indonesia (2.041 chiếc); Xét tổng trọng tải, đội tàu Việt Nam đứng thứ 4/10 nước ASEAN, đứng sau nước Singapore (gấp 15 lần tổng trọng tải đội tàu Việt Nam), Malaysia (2,9 lần), Philippine (1,8 lần) 1.2 Cơ cấu đội tàu: 10 124 sửa chữa phương tiện giao thông vận tải dầu khí biển Nâng cấp hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu điện tử hóa số hóa tồn cơng tác đăng kiểm tàu biển 2.6 Ứng dụng công nghệ thông tin, đại hóa cơng tác đăng kiểm Tiếp tục tự xây dựng mua phần mềm phục vụ cho cơng tác đăng kiểm tàu biển Cụ thể là: tồn nội dung quan trọng công tác thẩm định thiết kế phải thực chương trình máy tính đại; mở rộng chương trình quản lý giám sát kỹ thuật tàu biển, tích hợp tồn nội dung: thẩm định thiết kế, đánh giá lực sở sản xuất thử nghiệm, kiểm tra sản phẩm cơng nghiệp, giám sát q trình chế tạo, kiểm tra trình khai thác, đánh giá an toàn, an ninh, lao động hàng hải suốt đời phương tiện thành chương trình thống nhất; thực tồn việc kiểm sốt q trình chuyển báo cáo giám sát kỹ thuật Văn phòng trung ương đơn vị đăng kiểm qua mạng máy tính; đến năm 2015 xóa bỏ lưu trữ giấy (hard copy), sử dụng lưu trữ điện tử, kể việc lưu trữ vẽ hồ sơ thiết kế tàu biển; cuối năm 2013, đưa Trung tâm hỗ trợ ứng phó cố tàu biển với phần mềm tính tốn sức bền ổn định mạnh vào hoạt động 2.7 Nâng cao chất lượng giám sát kỹ thuật tàu biển Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng công tác giám sát kỹ thuật tàu biển tất khâu: thẩm định thiết kế; đánh giá chứng nhận lực sở sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng thử nghiệm liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật tàu biển cơng trình dầu khí biển; kiểm tra chứng nhận máy, vật liệu, trang thiết bị dung đóng mới, sửa chữa phương tiện; giám sát trình chế tạo, kiểm tra trình khai thác phương tiện, đánh giá an toàn, an ninh lao động hàng hải trình quản lý khai thác tàu biển; góp phần quan trọng tăng cường khả hoạt động an toàn, an ninh phương tiện, cải thiện điều kiện lao động hàng hải, làm giảm thiểu cố an tồn, an ninh hàng hải, nhiễm mơi trường tàu bị lưu giữ nước ngồi có khiếm khuyết kỹ thuật quản lý an toàn, an ninh, lao động hàng hải Phấn đấn hết năm 2014 đưa đội tàu biển Việt Nam khỏi danh sách đen Chính quyền cảng giới 124 125 2.8 Hợp tác hội nhập quốc tế Tiếp tục trì quan hệ chặt chẽ, thành viên có trách nhiệm chủ động tham gia hoạt động tổ chức quốc tế đăng kiểm tàu biển: IMO, TSCI (Hiệp hội tổ chức giám sát kỹ thuật tàu quốc tế), ACS (Hiệp hội tổ chức đăng kiểm tàu châu Á) Hợp tác tích cực với tổ chức đăng kiểm hàng đầu giới thành viên IACS để học tập kinh nghiệm, phát triển nguồn lực, mở rộng lĩnh vực hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đội tàu biển cơng trình dầu khí biển vùng biển quốc tế Hồn thành tốt vai trò chủ tịch ACS năm 2013 Phấn đấu trở thành thành viên đầy đủ IACS vào năm 2015 Đề xuất để Bộ Giao thơng vận tải định việc mở văn phòng đại diện VR Trung Quốc Singapore Đẩy mạnh việc tiếp xúc hợp tác với Chính quyền Hàng hải nước để VR nhận nhiều uỷ quyền thực công tác đăng kiểm cho tàu biển cơng trình biển mang cờ quốc tịch họ Dưới đạo Bộ Giao thông vận tải, phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng hải Việt Nam để hồn thành chương trình đánh giá tự nguyện Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), phấn đấu để Việt Nam thành viên nhóm C - Hội đồng IMO nhiệm kỳ 2015-2017 Hồn thành việc đệ trình quy phạm đóng tàu dựa mục tiêu để IMO đánh giá phê chuẩn năm 2014 Tích cực tham gia vào hoạt động liên quan đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải phòng ngừa nhiễm mơi trường IMO ILO; phát huy vai trò VR Ban Thư ký IMO Việt Nam 2.9 Tăng cường phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam cảng vụ hàng hải việc kiểm sốt tình trạng kỹ thuật đội tàu Thực ý kiến đạo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Chỉ thị số 09/CT-BGTV ngày 24 tháng 10 năm 2011 việc tăng cường biện pháp nhằm làm giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ PSC nước ngoài, Cục Đăng kiểm Việt Nam Cục Hàng hải Việt Nam đẩy mạnh việc trao đổi chia sẻ thơng tin tình trạng kỹ thuật công tác quản lý đội tàu Việt Nam, thiết lập chế hợp tác cần thiết hai cục; chi cục đăng kiểm phối hợp chặt chẽ 125 126 với cảng vụ hàng hải việc kiểm tra, tra tàu biển có nguy cao lưu giữ PSC có khả an toàn; cương yêu cầu tàu liên quan khắc phục triệt để khiếm khuyết trước rời cảng Tích cực hợp tác có trách nhiệm với Cục Hàng hải Việt Nam cảng vụ hàng hải công tác điều tra tai nạn, cố tàu biển; đặc biệt việc cung cấp thông tin trạng thái tàu, sử dụng đội ngũ chuyên gia phần mềm chuyên dụng việc phân tích, đánh giá nguyên nhân tai nạn, cố; từ rút học kinh nghiệm nhằm tăng cường khả hoạt động an toàn đội tàu 2.10 Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng công việc, thực cải cách hành nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng công việc, coi yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng toàn ngành đăng kiểm Riêng lĩnh vực đăng kiểm tàu biển, từ đến hết năm 2014, hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo têu chuẩn ISO 9001 sang tiêu chuẩn QSCS IACS, tiêu chuẩn quản lý công việc tiên tiến lĩnh vực đăng kiểm Tiếp tục rà soát cải tiến tất thủ tục hành liên quan đến cơng tác đăng kiểm tàu biển cơng trình dầu khí biển; nhằm đơn giản hóa, giảm thiểu phiền hà phục vụ khách hàng cách xác, nhanh chóng thuận tiện; đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, rõ ràng tất khâu công tác đăng kiểm Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tàu biển - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng hải điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập tới tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực hàng hải; - Tăng cường khóa tập huấn cho đơn vị quản lý khu vực đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đầu hoạt động đào tạo; 126 127 - Thông báo kịp thời văn quy phạm pháp luật, chiến dịch kiểm tra tập trung khu vực tới chủ tàu, thuyền viên… Hàng tháng cập nhật danh sách tàu bị lưu giữ nước ngoài, khiếm khuyết nghiêm trọng, cảnh báo khu vực thường xuyên lưu giữ tàu Việt Nam - Xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định pháp luật an toàn, an ninh hàng hải phòng ngừa nhiễm mơi trường; yêu cầu tàu khắc phục tất khiếm khuyết nghiêm trọng trước rời cảng Nâng cao chất lượng công tác đào tạo thuyền viên 4.1 Giải pháp tăng số lượng đào tạo - Tăng cường quy mô đào tạo, trường Đại học, cao đẳng, Cao đẳng nghề nay, cần quy hoạch mạng lưới đào tạo khắp toàn quốc trọng đặc biệt vùng duyên hải miền trung, miến đông Nam bộ, đồng sông Cửu long, đồng Bắc …, thu hút em lao động, đặc biệt em ngư dân trượt đại học chưa tốt nghiệp phổ thơng, khơng có việc làm Mở rộng diện đào tạo vùng xa thành thị để hạn chế việc học sinh bỏ nghề sau tốt nghiệp Mở rộng diện xét tuyển trường cao đẳng, trường nghề Xây dựng chế độ liên thông lên đại học cho thuyền viên sau có thâm niên biển từ - năm để mang lại sức hấp dẫn cho học sinh trường cao đẳng - Chú ý đến việc đào tạo nghề hàng hải cho quân nhân giải ngũ, đặc biệt quan tâm quân nhân giải ngũ lực lượng hải quân, có chế độ đào tạo thích hợp cho họ với lợi họ thử thách biển quân ngũ - Chấp nhận đổi đào tạo, huấn luyện thuyền viên hướng tới khách hàng Nghề biển nghề đặc biệt Công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên Việt Nam vừa phải đáp ứng yêu cầu Công ước quốc tế STCW quy định hành quốc gia vừa phải thỏa mãn yêu cầu chủ tàu (khách hàng nước) Lấy chấp nhận khách hàng, đặc biệt khách hàng nước ngoài, làm thước đo chất lượng đào tạo - Cơ quan quản lý nhà nước, phủ, có liên quan coi đầu tư cho đào tạo, huấn luyện thuyền viên nguồn nhân lực vận tải biển quốc sách 127 128 quốc gia Cần tính tốn cân nhắc, đầu tư thích đáng cho việc mở rộng quy mô đào tạo, sở vật chất trang thiết bị, đào tạo thầy giáo - Các quan quản lý chuyên ngành, sở đào tạo, huấn luyện doanh nghiệp phát động phong trào tôn vinh nghề hàng hải phương tiện truyền thông Lấy ngày tôn vinh Thuyền viên 25 tháng IMO làm khởi điểm đưa sách ưu đãi cho nghề biển như: + Miễn giảm thuế thu nhập cho nghề biển; + Miễn nghĩa vụ quân sau tốt nghiệp cho nghề biển; + Nghiên cứu chế độ bảo hiểm đặc biệt cho nghề biển; + Cơ quan quản lý chuyên ngành cần ban hành quy chế đặc biệt viêc quản lý chế độ ưu đãi cho thuyền viên lao động tàu nước ngoài; + Quy định kiểm soát chặt chẽ khoản khấu trừ hợp động lao động xuất thuyền viên doanh nghiệp kinh doanh xuất thuyền viên - Tăng cường nội dung quản lý, lãnh đạo, làm việc nhóm chương trình giảng dạy Điều khơng giúp ích cho cơng tác quản lý tàu mà nhắm tới việc đào tạo nhà quản lý vận tải biển giỏi tương lai Các vị trí quản lý, điều hành ngành nghề bờ có liên quan đến vận tải biển, kể công việc quản lý nhà nước chuyên ngành, lý tưởng sử dụng thuyền viên có thâm niên biển - Chính phủ (hoặc Quốc hội) nên đưa Bộ luật thuyền viên - Trên sở đơn vị đào tạo, huấn luyện nay, xem xét quy hoạch lại mở rộng quy mô đào tạo nhắm tới mục tiêu số lượng, để đạt tiêu đầu từ 1.500 thuyền viên lên 2.000 thuyền viên vào năm 2015 3.000 thuyền viên vào năm 2020 - Xây dựng lộ trình đầu tư đồng sở vật chất, chương trình, tài liệu học tập, giảng dạy, xây dựng trung tâm thực hành, mô phỏng, tàu thực tập, đào tạo đội ngũ giáo viên giỏi - Xem xét việc xã hội hóa công tác đào tạo huấn luyện thuyền viên 128 129 4.2 Giải pháp nâng cao chất lượng - Tham gia Công ước STCW công việc quốc gia, việc riêng Bộ Giao thông vận tải Ngồi Bộ GTVT có tham gia Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Lao động thương binh xã hội, Bộ tài chính, … phải hiểu biết nhận thức rõ ràng tầm quan trọng Cơng ước, có trách nhiệm Bộ Giao thông vận tải việc triển khai thực thi Công ước Cần phổ biến tuyên truyền rộng rãi Công ước STCW - Khi mở rộng quy mô đào tạo cần bám lấy địa bàn thành phố ven biển, sở đào tạo phải đặt vùng ven biển, vừa thuận lợi cho đối tượng niên vùng ven biển, vừa tận dụng môi trường sông nước để kết hợp đào tạo nghề nghiệp phẩm chất người biển - Đầu tư đồng cở vật chất trang thiết bị theo quy định Công ước cho sở đào tạo Phải có đột phá đầu tư mạnh có thuyền viên đảm bảo chất lượng - Các sở đào tạo hàng hải phải tách biệt với việc đào tạo ngành nghề khác Các sở phải quản lý theo hình thức bán quân với chế độ sinh hoạt đặc biệt để rèn luyện thể chất phẩm chất thuyền viên - Đổi cách dạy học ngoại ngữ cho thực tế hiệu Yêu cầu ngoại ngữ có tầm quan trọng tương đương với yêu cầu thực hành nghề nghiệp Ngoại ngữ tốt cạnh tranh thị trường lao động hàng hải quốc tế - Lực lượng thầy giáo phải có lý thuyết có tay nghề giỏi thầy giáo trước hết phải người giỏi nghề nghiệp, có kinh nghiệm biển Quy định tiêu chuẩn thầy giáo đứng lớp mơn chun mơn phải có kinh nghiêm biển -3 năm hơn, tối thiểu đảm nhiệm chức danh Thuyền phó 3, Máy tư năm trước trở thành thầy giáo chuyên mơn Có chế độ đãi ngộ thích đáng cho thầy giáo dạy môn chuyên môn để thu hút người có kinh nghiệm biển tham gia giảng dạy, đặc biệt giáo viên hướng dẫn thực hành 129 130 - Cần chuẩn bị đội ngũ thầy giáo đơng đảo có chất lượng Cần có sách đào tạo thầy giáo giỏi cách mở riêng hai trung tâm đào tạo Huấn luyện viên (Instrustor), thuê chuyên gia nước ngoài, mời chuyên viên IMO trực tiếp tham gia giảng dạy số khóa, sau thầy giáo nước thay Có chế độ cử người thực tập, nghiên cứu trung tâm giáo dục đào tạo nước theo chương trình đào tạo chung nhà nước, đối tượng tuyển chọn người có thâm niên biển - Quản lý chất lượng đào tạo thuyền viên Cục Hàng hải Việt Nam với tư cách quan quan lý chuyên ngành Xây dựng quy chế quản lý, kiểm soát, kiểm định chất lượng độc lập để Cục thực chức quản lý chất lượng đào tạo chuyên môn tất sở đào tạo, huấn luyện - Xây dựng chế độ “ Cấp phép đào tạo, huấn luyện”, sau kiểm tra đánh giá, có sở đào tạo, huấn luyện có đầy đủ yêu cầu sở vật chất, trang thiết bị, thầy giáo đủ tiêu chuẩn, chấp nhận cho phép tiến hành đào tạo, huấn luyện - Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chuyên môn thuyền viên định biên an toàn tối thiểu tàu biển Việt Nam, cần xây dựng công bố đề cương môn thi cho tất cấp sĩ quan quản lý vận hành Xây dựng quy chế thi quản lý thi cử tất hạng chức danh, nghiên cứu tiến tới chế độ thi cử mạng thống toàn quốc, thiết lập ngân hàng câu hỏi giải đáp cơng bố cơng khai cho thí sinh ơn tập, kiểm sốt chặt chẽ đầu nhằm nâng cao chất lượng thuyền viên - Thành lập Ban biên soạn giáo trình, bám sát chương trình mẫu IMO để sử dụng chung cho sở đào tạo, huấn luyện có chế độ thích đáng khuyến khích người có lực tham gia Dịch Chương trình mẫu IMO (Model courses IMO) làm sở cho việc biên soạn tài liệu giảng dạy - Trách nhiệm doanh nghiệp vận tải biển đóng góp vào cơng tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên, nghiên cứu chế tài chế độ đãi ngộ riêng để doanh nghiệp tham gia tiếp nhận quản lý sinh viên, thuyền viên thực tập 130 131 Hồn thiện chế sách việc lưu giữ tàu: + Trách nhiệm Chủ tàu/ Tổ chức cung cấp thuyền viên - Thực thi nghiêm túc quy định Bộ luật ISM trì tốt hệ thống quản lý an toàn xây dựng công nhận; - Trang bị đầy đủ trang, thiết bị ấn phẩm hàng hải cho tàu, cung cấp phụ tùng, vật tư để sửa chữa bảo dưỡng cho tàu - Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hàng năm, hàng quý chi tiết cho tháng để thuyền viên thực - Thường xuyên giữ mối liên hệ với Cục Hàng hải Việt Nam Cục Đăng kiểm Việt Nam để kịp thời nắm bắt thông tin kiểm tra PSC khu vực mà tàu hoạt động để có biện pháp chủ động khắc phục - Có kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, bổ sung đội ngũ thuyền viên phù hợp với tăng trưởng đội tàu Tuyển dụng huấn luyện, đào tạo thường xuyên đội ngũ sỹ quan thuyền viên để nâng cao trình độ tay nghề Thuyền viên phải nắm vững hệ thống quản lý Công ty tàu trước bố trí làm việc tàu - Trường hợp tàu bị lưu giữ nước qua kiểm tra PSC tàu đến Việt Nam phải tổ chức rút kinh nghiệm quy trách nhiệm cá nhân khiếm khuyết dẫn đến việc giữ tàu - Có biện pháp phân loại, đánh giá thuyền viên ghi sổ Thuyền viên để có chế độ đãi ngộ phù hợp - Chủ động phối hợp với Cục Hàng hải Cục Đăng kiểm để cập nhật nội dung, chương trình đào tạo, cần ý đến quy định bổ sung, sửa đổi; - Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao khả giao tiếp tiếng Anh cho đội ngũ sỹ quan hai cấp quản lý vận hành, xem điều kiện cần để cấp Giấy chứng nhận khả chuyên môn Tránh tình trạng có Chứng Anh văn khơng giao tiếp với PSCO + Trách nhiệm Cục Đăng kiểm 131 132 - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị 09 đến chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên sở đóng mới, sửa chữa tàu biển - Chỉ đạo đơn vị đăng kiểm phối hợp với Cảng vụ hàng hải khu vực thực công tác kiểm tra, đánh giá bổ sung tàu cơng ty có tàu bị lưu giữ PSC nước ngồi - Cơng khai trang web định kỳ hàng tháng, thông báo cho công ty kinh doanh vận tải biển cảng vụ hàng hải danh sách công ty, tàu thuyền trưởng tàu bị lưu giữ PSC nước - Phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất không cấp phép cho số chủ tàu, tàu thường xuyên bị lưu giữ cảng biển nước ngồi - Tăng cường cơng tác đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đăng kiểm viên, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đóng mới, sửa chữa để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho tàu biển + Trách nhiệm Cục Hàng hải 132 133 - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật hàng hải, điều ước quốc tế liên quan đến chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên sở đào tạo Phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức cập nhật văn - Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Cảng vụ Hàng hải việc thực công tác kiểm tra tàu biển - Tăng cường cơng tác đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ Sỹ quan kiểm tra tàu biển PSCOs - Kiểm tra, giám sát việc thi, cấp chứng chuyên môn sở huấn luyện thuyền viên Tham mưu, đề xuất với Bộ việc xử lý sở đạo không đủ điều kiện yêu cầu - Tăng cường trách nhiệm sỹ quan kiểm tra tàu; giám sát chặt chẽ trình thực thi nhiệm vụ sỹ quan kiểm tra tàu làm việc tàu để tránh hành vi tiêu cực; xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm; - Thực tốt cơng tác thi đua khen thưởng, động viên khích lệ kịp thời gương người tốt, việc tốt - Cập nhật, thông báo tình hình tàu biển Việt Nam bị lưu giữ website Cục Hàng hải Việt Nam VI ĐỀ XUẤT Sửa đổi, bổ sung văn luật Hệ thống pháp luật ngành hàng hải Việt Nam đánh giá ngành có hệ thống luật tương đối hoàn chỉnh tiến bộ, hội nhập với quốc tế Sau 13 năm áp dụng Bộ luật Hàng hải Việt Nam sửa đổi năm 2005 để phù hợp với tình hình phát triển ngành hàng hải Sau Bộ luật hàng hải sửa đổi có hiệu lực, hệ thống văn luật ban hành để triển khai thực Tuy nhiên đến với thay đổi lớn ngành hàng hải năm qua, Cục Hàng hải Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông vận tải tiến hành đánh giá sửa đổi số điều luật Bộ luật Hàng hải Việt Nam vào năm 2013 Đối với quy định an tồn, an ninh 133 134 hàng hải phòng ngừa ô nhiễm môi trường điều luật bám sát với quy định công ước quốc tế IMO Trong năm trước mắt cần sửa đổi ban hành văn sau: Sửa đổi quy định Bộ luật hàng hải Việt Nam đăng ký tàu biển theo hướng tàu biển cấp đăng ký sau cấp giấy chứng nhận an toàn theo quy định công ty quản lý, khai thác tàu/ chủ tàu cấp giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý an toàn theo quy định Bộ luật ISM .2 Nghị định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hàng hải: cần quy định đầy đủ hành vi vi phạm lĩnh vực hàng hải liên quan đến kỹ thuật; hành vi cần quy định cụ thể rõ ràng để dễ hiểu, dễ áp dụng, tránh quy định chung chung, phân định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành .3 Thơng tư Bộ Tài việc thu phí kiểm tra tàu biển từ lần thứ hai trở Việc kiểm tra tàu biển trách nhiệm công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách khơng quy định việc thu phí, nhiên tàu để sỹ quan kiểm tra tàu biển phải xuống tàu kiểm tra nhiều lần không thực thi nghiêm quy định yêu cầu thi cần phải thu phí để giảm bớt gánh nặng chi phí cho cảng vụ nâng cao trách nhiệm chủ tàu; Thông tư quy định tiêu chuẩn Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển để bước chuẩn hóa đội ngũ sỹ quan kiểm tra tàu; Thông tư quy định chế độ đãi ngộ đặc thù sỹ quan kiểm tra tàu ngành nghề đặc thù đòi hỏi chuyên môn cao, đối mặt với nguy hiểm có nhiều cám dỗ, cần có chế độ đãi ngộ phù hợp để tuyển dụng người có tài thực thi tốt nhiệm vụ giao .6 Thông tư quy định tiêu chuẩn đăng kiểm viên tàu biển; trách nhiệm đăng kiểm việc đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu biển sau cấp giấy chứng nhận an toàn… 134 135 Văn quy định rõ trách nhiệm Chính quyền hàng hải Việt Nam bổ sung biên chế cho Cục Hàng hải Việt Nam để bổ sung cán làm công tác kiểm tra tàu; Phân định rõ chức quan nhiệm vụ đầu mối quyền hàng hải Do Cục Hàng hải Việt Nam Cục Đăng kiểm Việt Nam hai quan thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực hàng hải, Cục Đăng kiểm Việt Nam thực chức cung cấp dịch vụ dẫn đến tình trạng đầu mối quan chịu trách nhiệm chưa rõ ràng, đồng điều hành đạo Chính quyền hàng hải cần phải có đủ chức sau: - Là quan đăng ký tàu biển treo cờ Việt Nam; - Là quan cấp giấy chứng nhận hệ thống ISM công ty tàu; - Là quan định quan phân cấp tàu biển; - Là quan có thẩm quyền cơng nhận tổ chức phân cấp nước ngồi có lực thực công tác đăng kiểm cho tàu; - Là quan cấp giấy chứng nhận an ninh cho tàu biển Một số sách hỗ trợ chủ tàu 3.3.1 Về khung pháp lý - Nhanh chóng triển khai gia nhập Cơng ước MLC 2006, đồng thời rà sốt văn quy phạm pháp luật Việt Nam có liên quan để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định cơng ước; - Rà sốt, sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật phù hợp với cam kết WTO điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải đường biển: đăng ký mua, bán tàu biển, sách phát triển đội tàu biển Việt Nam, vận tải đa phương thức quốc tế, kinh doanh dịch vụ vận tải biển chế sách đấu thầu, cho thuê kết cấu hạ tầng cảng biển, cảng mở, sách giành quyền ưu tiên vận chuyển hàng 135 136 hóa tuyến vận tải biển nội địa hàng hóa xuất nhập có nguồn tài từ ngân sách nhà nước, hàng hóa tài nguyên quốc gia; - Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành cảng biển Việt Nam thủ tục đăng ký tàu biển, nhanh chóng ứng dụng cơng nghệ thông tin, triển khai cảng vụ điện tử, hải quan điện tử, thực sách cửa để tạo điều kiện thuận lợi cho tàu bè vào cảng biển Áp dụng tiến khoa học kĩ thuật công nghệ thông tin hoạt động vận tải biển, khai thác đội tàu, cảng biển, dịch vụ hỗ trợ vận tải biển ngành công nghiệp tàu thủy; - Tiếp tục bám sát phổ biến rộng rãi sửa đổi, điều chỉnh công ước quốc tế liên quan bảo vệ môi trường mà Việt Nam tham gia; MARPOL 73/78, đầu tư phương tiện, thiết bị để khắc phục cố dầu tràn, thu gom chất thải cảng biển; nâng cao chất lượng đội ngũ đăng kiểm viên Việt Nam chất lượng công tác đăng ký giám sát kỹ thuật tàu, đặc biệt tàu biển chạy tuyến quốc tế 3.3.2 Về phát triển nguồn nhân lực - Đổi phương thức đào tạo, thống tiêu chuẩn đào tạo huấn luyện hàng hải (đặc biệt đào tạo cán quản lý, sĩ quan, thuyền viên cán quản lý khai thác hoạt động logistics, vận tải đa phương thức; - Xã hội hố cơng tác đào tạo, khuyến khích xây dựng trường đại học, cao đẳng, dạy nghề chuyên ngành giao thông vận tải biển khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam Nâng cao chất lượng đào tạo sở đào tạo có, nhấn mạnh đào tạo gắn liền với thực hành Chú trọng đào tạo, giáo dục đạo đức nghề nghiệp bên cạnh đào tạo kiến thức chuyên mơn; - Có sách ưu đãi người lao động đặc thù ngành giao thông vận tải đường biển đặc biệt sỹ quan, thuyền viên lao động tàu lao động nhà máy đóng, sửa chữa tàu ngành lao động nặng nhọc, nguy hiểm để khuyến khích lực lượng lao động gắn bó lâu dài với nghề; 136 137 3.3.3 Cơ chế hỗ trợ tài - Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiếp tục cho vay tín dụng phát triển Nhà nước sản phẩm đóng tàu biển doanh nghiệp Việt Nam đặt đóng nhà máy đóng tàu ngồi nước; - Xây dựng chế hỗ trợ riêng lộ trình cụ thể để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển đội tàu biển chuyên dụng đại; - Trong điều kiện thị trường vận tải biển suy giảm kéo dài nay, để hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển kiến nghị Chính phủ xây dựng chế cho phép tổ chức tín dụng nước cấu, khoanh xoá phần nợ lãi nợ gốc số khoản nợ mua đóng tàu biển doanh nghiệp vận tải biển sở tái cấu đội tàu Chỉ đạo ngân hàng thương mại cho đơn vị kinh doanh vận tải biển tiếp tục vay vốn lưu động để trì hoạt động SXKD đội tàu; - Miễn thuế VAT, thuế nhập tàu biển nhập khẩu, ban hành sách khuyến khích doanh nghiệp đổi phát triển nhanh đội tàu miến thuế thu nhập doanh nghiệp vận tải biển đầu tư tàu trọng tải lớn đại…Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp mở tuyến vận tải mới; - Miễn thuế nhập trang thiết bị tàu mua từ nước ngồi Trên thực tế, q trình khai thác, nhiều loại trang thiết bị tàu cần phải thay thế, sở nước chưa sản xuất nên tàu phải nhập từ nước ngồi phải đóng thuế trang thiết bị Để giảm bớt chi phí cho tàu, cần phải áp dụng sách miễn thuế nhập trang thiết bị tàu 3.3.4 Các chế, sách khác - Áp dụng sách khuyến khích xuất hàng hố sản phẩm vận tải Về nguyên tắc, sản phẩm vận tải loại hàng hố đặc biệt Vì vậy, sản phẩm vận tải vận chuyển hàng hoá xuất nhập 137 138 tuyến quốc tế phải xem hàng hố xuất Do đó, sách ưu đãi thuế hàng hố xuất áp dụng hoạt động vận tải quốc tế - Đẩy nhanh trình đổi xếp lại doanh nghiệp Nhà nước lĩnh vực giao thông vận tải đường biển - Đẩy mạnh Hợp tác quốc tế biển, tích cực tham gia thực công ước quốc tế, hiệp định song phương – đa phương lĩnh vực hàng hải - Khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia thị trường vận tải biển, khắc phục quy định chưa phù hợp nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng loại hình doanh nghiệp./ 138
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo MOU vào năm 2014, Nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo MOU vào năm 2014

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay