Mô tả và so sánh một số công nghệ lò phản ứng hạt nhân đang phát triển ở Nhật Bản (ATMEA, MPWR+, AP1000, ABWR)

45 24 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:02

Báo cáo: Mô tả so sánh số công nghệ lò phản ứng hạt nhân phát triển Nhật Bản (ATMEA, MPWR+, AP1000, ABWR) *** Sản phẩm Hợp đồng th khốn chun mơn số 01/HĐ NV 2014, Người thực hiện: Phạm Tuấn Nam, Trung tâm An toàn Hạt nhân, Viện khoa học Kỹ thuật Hạt nhân MỤC LỤC BẢNG CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT Mở đầu (1) Lò phản ứng PWR Areva (2) BWR Areva Kerena (3) Atmea Liên doanh Areva - Mitsubishi (4) VVER-1200 Atomstroyexport (5) Thiết kế CPR-1000 CNGPC (6) Thiết kế ESBWR GE-Hitachi 10 (7) Thiết kế APR-1400 KEPCO 11 (8) Thiết kế APWR Mitsubishi 12 (9) Thiết kế CANDU cải tiến SNC Lavalin (ACR-1000) 12 (10) Thiết kế AP-1000 Liên doanh Toshiba-Westinghouse 13 Cơng nghệ lò phản ứng AP1000 15 2.1 Khái quát công nghệ AP1000 15 2.1.1 Thùng lò phản ứng thành phần bên 15 2.1.2 Bình sinh 18 2.1.3 Bơm tải nhiệt 18 2.1.4 Cấu tạo, chức bình điều áp 19 2.2 Đặc trưng an tồn cơng nghệ AP1000 22 2.1.1 Hệ thống xử lý cố nặng thiết kế AP1000 22 2.1.2 Hệ thống giam giữ chất nóng chảy bên thùng lò (IVR) 24 2.1.3 Chiến lược giảm thiểu SA AP1000: 25 2.1.4 Vấn đề cháy hydro 28 2.1.5 Hệ thống làm mát boongke nhà lò thụ động 28 2.1.6 IVR cho quản lý cố nặng 29 2.3 Kết luận 30 Một số công nghệ PWR khác 30 3.1 APR1400 31 3.2 APWR 33 3.3 EPR 35 3.4 VVER-1000 38 Kết luận 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 BẢNG CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT APWR cải tiến Lò nước áp lực Advanced Pressurized Water Reactor CCFL ngược Counter Current Flow Limit Giới hạn dòng chảy CFD tốn Computational Fluid Dynamics Động lực học chất lưu tính CHF Critical Heat Flux Thông lượng nhiệt tới hạn DNB Departure from Nucleate Boiling Dời khỏi độ sôi nhân DNBR Departure from Nucleate Boiling Ratio Tỷ số dời khỏi độ sôi nhân DFFB Dispersed film flow boiling Dòng sơi màng phân tán IAFB Inverted annular film boiling Sơi màng hình khun lên LOCA Loss of Coolant Accident Tai nạn chất tải nhiệt LSTF Large Scale Test Facility Thiết bị thử nghiệm cỡ lớn PZR Pressurizer Bình điều áp RPV Reactor Pressure Vessel Thùng lò chịu áp lực Mở đầu Những thiết kế phổ biến giới nay: Lò phản ứng EPR Areva BWR Areva Kerena Atmea liên doanh Areva – Mitsubishi VVER-1200 Atomstroyexport CPR-1000 CNGPC ESBWER liên doanh GE-Hitachi APR-1400 KEPCO APWR Mitsubishi CANDU SNC Lavalin 10.AP-1000 liên doanh Toshiba-Westinghouse Những thiết kế gốc có thiết kế: EPR, VVER-1200, APR-1400, AP-1000, APWR, Atmea CPR-1000, chúng cải tiến từ lò phản ứng loại nước áp lực PWR VVER ký tự viết tắt tương tự PWR Thiết kế VVER tương tự PWR sử dụng bình sinh nằm ngang Lò phản ứng SNC Lavanlin thiết kế sử dụng nước nặng chất làm chậm đặt ống chịu áp, nhiên liệu đặt kênh nằm ngang, vòng sơ cấp gồm có phần bình sinh hơi, bình điều áp bơm tuần hồn ESBWR GE-Hitachi phiên lò phản ứng nước sơi (BWR) Thiết kế khác biệt với tất với thiết kế lò phản ứng khác chỗ: tạo thành RPV đưa đến tuốc-bin, tuốc-bin làm việc mơi trường bị nghiễm xạ PWR, CANDU BWR thiết kế cải tiến sử dụng giới Những phiên đưa mẫu đại chào hàng nhà cung cấp cơng nghệ Tình trạng lò phản ứng BWR Areva Kerena không rõ ràng thời điểm tại, Siemens rút khỏi dự án xây dựng nhà máy sau cố Fukushima Những nhà máy hạt nhân đại có thời gian làm việc từ 50 đến 60 năm Thời gian xây dựng nhà máy điện hạt nhân sử dụng thiết kế nêu nằm khoảng từ 42 đến 60 tháng Tất thiết kế, trừ CPR-1000 xếp vào hệ III+, theo phía cung cấp cơng nghệ, cải tiến quan trọng liên quan đến an toàn hiệu kinh tế chứng nhận quan lượng nguyên tử quốc tế US NRC vào năm 1990 (1) Lò phản ứng PWR Areva Hình 1.1 – Lò phản ứng nước áp lực tiêu chuẩn Châu Âu (EPR) Areva Phát triển dựa Công ty N-4 Pháp Konvoi Đức - Công suất điện: 1600 MWe - Các hệ thống an toàn tiên tiến - EPR gần hoàn thiện Phần Lan - EPR trình xây dựng Pháp Trung Quốc Một số nhà máy sử dụng lò EPR lên kế hoạch xây dựng Pháp UK Thiết kế có triển vọng UK Hiện đánh giá Cơ quan đánh giá công nghệ UK, hệ thống điều khiển đo đạc điều chỉnh theo yêu cầu UK Phần Lan Công ty điện lực Pháp Areva lập kế hoạch xây dựng tổ máy loại UK Liên doanh Horizon Power (liên doanh Germany’s E.On RWE) xem xét thiết kế (2) BWR Areva Kerena Hình 1.2 – Bố trí lò phản ứng BWR Areva Kerena - Công suất điện: 1250 MWe - Phát triển từ nhà máy Gundremmingen BWR Đức - Có đặc trưng an tồn cải tiến - Thiết kế vận hành theo tải Tình trạng thiết kế không rõ ràng Siemen rút khỏi dự án (3) Atmea Liên doanh Areva - Mitsubishi Hình 1.3 – Bố trí lò phản ứng Atmea Areva Mitsubishi - Công suất điện: 1100 MWe, nhánh - Phát triển từ thiết kế 900 MWe nhà máy Framatome-EdF - Có đặc trưng an toàn hệ III+ - Thiết kế vận hành theo tải - Thiết kế cỡ nhỏ quốc gia có lưới điện nhỏ Vẫn chưa chào hàng tháng 01 năm 2012 (4) VVER-1200 Atomstroyexport Hình 1.4 – Bố trí lò phản ứng VVER-1200 Atomstroyexport - Công suất điện: 1200 MWe - Có đặc trưng an tồn thụ động; - Các thiết kế lên kế hoạch xây dựng Nga, Trung Quốc Thổ Nhĩ Kỳ Ở thời điểm tại, có tối thiểu 12 tổ lò xây dựng Nga - Phát triển dựa thiết kế VVER-1000; - Thiết kế gồm có nhánh, bình sinh nằm ngang; Các đặc trưng an toàn cải tiến đảm bảo an toàn cho nhà mày 72 trường hợp điện (5) Thiết kế CPR-1000 CNGPC Hình 1.5 – Bố trí lò phản ứng CPR-1000 CNGPC Trung Quốc xây dựng thiết kế từ thiết kế nhánh 900 MWe Pháp (nhà máy Gravelines nhà máy tham chiếu sử dụng) Tối thiểu có 20 nhà máy xây dựng; Trung Quốc lên kế hoạch có 100 tổ lò vận hành vào năm 2030, hầu hết tổ lò loại CPR-1000; Đây thiết kế hệ II, tác giả người Trung Quốc họ xem xét, đánh giá khả chống chịu loại lò phản ứng với kiện tác động từ bên điện, sau Fukushima xảy (6) Thiết kế ESBWR GE-Hitachi Hình 1.6 – Bố trí lò ESBWR GE-Hitachi - Có thiết kế BWR có kinh tế đơn giản hóa - Cơng suất điện: 1600 MWe; - Có đặc trưng an toàn thụ động; - Xây dựng theo khối (mô-đun) Thiết kế ABWR vận hành thương mại Kashiwazaki-Kariwa Nhật Bản vào năm 1996 Phiên vào hoạt động Nhật Bản Điền Loan (Trung Quốc) Thiết kế đệ trình lên Cơ quan Đánh giá Thiết Kế UK GE rút lại vài vấn đề thiết kế chưa hoàn hảo 10 3.1 APR1400 3.1.1 Hệ thống giảm thiểu hydro Hệ thống quản lý khí hydro (HMS) bao gồm 26 xúc tác tự động thụ động kết hợp lại (PARs) 10 bu-di đánh lửa Công suất HMS thiết kể để phù hợp với lượng hydro sinh từ phản ứng nước-kim loại với hiệu suất 100% cho toàn vỏ nhiên liệu giới hạn nồng độ hydro trung bình nhà lò 10% phù hợp với tiêu chuẩn 10CFR50.34(f) cố gây thối hóa vùng hoạt 3.1.2 Hệ thống xả áp an toàn (SDVS) Hệ thống sơ cấp nhanh chóng xả áp tới 1715 kPa trước thùng lò vỡ để ngăn chặn tượng DCH xảy đưa tới cố nặng Loại bỏ dòng hydro tới IRWST thơng qua đường van POSRV POSRVs, 12 vòi phun nước động 3- đường hoạt động van 3.1.3 Hệ thống khoang ngập APR1400 có hai kế hoạch cho việc làm mát vùng hoạt: làm mát ngồi thùng lò (EVC) giữ thùng lò (IVR) Hệ thống khoang ngập (CFS) cung cấp chất tải nhiệt để làm lạnh bên ngồi thùng lò bao gồm trạm kết nối với IRWST van cô lập đặt đường Khi hai van cô lập mở cố nặng, nước làm lạnh vào khoang cung cấp từ IRWST tới khoang lò trọng lực CFS nguội xuống khu vực chứa mảnh vỡ vùng hoạt khoang lò, lọc sản phẩm phân hạch thoát ra, giảm thiểu tương tác corium nóng chảy với bê tơng (MCCI)  CFS thiết lập để tối thiểu công corium nóng chảy tới bê tơng tạo khí dễ cháy hydro carbon monoxide  CFS hỗ trợ với việc xử lý sản phẩm phân hạch giải phóng từ mảnh vỡ vùng hoạt tương tác corium nóng chảy với bê tơng 31 3.1.4 Thiết kế khoang lò Thiết kế khoang lò có buồng chứa mảnh vỡ vùng hoạt với khả lấy nhiệt từ corium nhiều 0.02m2/MWt Đường dẫn khoang lò thiết kế dạng xoắn để gây trở ngại cho vận chuyển mảnh vỡ vùng hoạt tới phần nhà lò bên Thiết kế ngăn tượng DCH mảnh vỡ vùng hoạt gây  Thiết kế cấu trúc khoang lò giảm thiểu thách thức từ tượng DCH, MCCI FCI  Cấu trúc khoang lò gia cố vững với thể tích khoang lớn  Đường dẫn xoắn phòng chứa mảnh vỡ vùng hoạt để giảm lượng mảnh vỡ vùng hoạt mà đưa tới phía nhà lò  Diện tích sàn khoang (>0.02m2/MWt) cho mảnh vỡ vùng hoạt trải rộng làm lạnh 3.1.5 Giữ corium thùng lò qua hệ thống làm lạnh ngồi thùng lò Giữ corium thùng lò hệ thống làm lạnh ngồi thùng lò ngăn vùng hoạt nóng chảy thùng lò cách làm lạnh bề mặt ngồi thùng lò Hệ thống đưa nước làm ngập bên đáy thùng lò trước vùng hoạt nóng chảy di chuyển tới đáy lò Nước làm mát cấp từ IRWST bơm làm mát dừng lò (SCP- Shutdown cooling pump) bơm cấp axit Boric (BAMP- Boric acid makeup pump) Hệ thống giữ cho thùng lò nguyên vẹn giảm mối đe dọa tới tính tồn vẹn nhà lò Hệ thống dự phòng phun nhà lò khẩn cấp (ESCBS) cung cấp chất làm mát thời gian dài cách cung cấp nước phun nhà lò 48 làm nhiệt độ áp suất nhà lò giảm cố nặng Hệ thống bao gồm vòi phun, đường ống ống dẫn thâm nhập vào nhà lò Nước phun cung cấp từ bơm bên ngồi từ mợt nguồn nước phòng bên ngồi ECSBS góp phần đảm bảo tính tồn vẹn cho nhà lò Hệ thống với đặc trưng: 32  Là phương tiện thay cho hệ thống phun nhà lò trường hợp cố vượt thiết kế xảy bơm hay IRWST không hoạt động  Các ống dẫn nối với đầu ECSBS chuyên dụng với 50 vòi phun  Là phương tiện hiệu để ngăn chặn hư hỏng nhà lò cố nặng  Sử dụng nhiều nguồn nước dự trữ bên ngồi ( thùng nước cấp cho lò, thùng dự trữ nước khử khoáng chất, bể chứa nước nước chưa lọc) Hệ thống quản lý cố nặng nhằm ngăn chặn giảm thiểu cố nặng xảy trì tình tồn vẹn cho nhà lò Nó thiết kế để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quan pháp quy Mỹ, bao gồm học rút từ TMI yêu cầu cho nhà máy phản ánh hướng dẫn 10CFR50.34(f) SECY-93-087 Hệ thống gồm nhà lò bê tơng lớn khơ ứng lực trước, hệ thống quản lý Hydrogen (HMS), khoang lò lớn buồng mảnh vỡ vùng hoạt, hệ thống khoang ngập lụt (CFS), giữ corium nóng chảy thùng lò hệ thống làm lạnh ngồi thùng lò (IVR, ERVCS), hệ thống ống thơng xả áp an tồn (SDVS), hệ thống phun nhà lò khẩn cấp dự phòng (ECSBS) biện pháp quản lý cố nặng 3.2 APWR Khái niệm thiết kế cho việc ngăn chặn cố nặng xảy thiết kế APWR lại dựa cách tiếp cận khơng có IVR mà nhấn mạnh đến hệ thống bên ngồi thùng lò phản ứng Khoang lò ướt nhằm giảm thiểu cố nặng với đặc điểm:  Cung cấp khoang ngập lụt chắn  Cung cấp diện tích sàn khoang đủ cho mảnh vỡ tràn rộng để tải nhiệt cho mảnh vỡ 33  Nguy từ nổ giới hạn ngăn chặn Tuy nhiên, việc giữ vùng hoạt (nếu bị nóng chảy) thùng lò không đảm bảo chưa chứng minh được:  Xem xét việc khắc phục hư hỏng cục vùng hoạt hệ thống phun muộn  Làm lạnh mảnh vỡ cách làm lạnh ngồi thùng lò chưa đủ tin cậy Các hệ thống mơ tả hình 3.15 Các vấn đề liên quan đến cố nặng nhấn mạnh vấn đề thiết kế hệ thống sau 3.2.1 Trộn đốt cháy hydro Trộn cháy hydro: Tăng cường hỗn hợp khơng khí nhà lò tránh việc tích tụ khí dễ cháy Nhà lò khô lớn, thừa nhận cách rộng rãi có khả tốt việc hòa trộn khí nhà lò Cung cấp nồng độ thích hợp để hạn chế cháy khí hydro Kiểm sốt khí dễ cháy để ngăn chặn chúng cháy, nổ 34 Hình Các hệ thố ng biệ n pháp n lý cố nặ ng lò APWR 3.2.2 Quá áp nhà lò thời gian dài Nhà lò khơ lớn cung cấp đủ sức mạnh để trì hỗn hỏng áp thời gian dài nhiệt độ cao sinh khí khơng ngưng tụ Cung cấp làm lạnh nhà lò để loại bỏ nhiệt phân rã việc áp dụng nhiều biện pháp cung cấp CCW (Closed Cooling Water System - cung cấp việc làm mát cho hệ thống trao đổi nhiệt hệ thống an toàn hệ thống khác ) để làm lạnh tăng cường ngưng tụ xung quanh Cấp nước tới đầu máy phun sương bơm nước cứu hỏa 3.2.3 Khả tồn thiết bị  Đảm bảo cấu trúc nhà lò trì tồn vẹn điều kiện cháy hydrogen  Phân tích khả hoạt động thiết bị: Phân tích chứng minh q trình kiểm sốt khí dễ cháy trì điều kiện nhà lò khả thiết bị cần thiết có bên nhà lò 3.3 EPR 3.3.1 Giam giữ chất nóng chảy vùng hoạt Ý tưởng cho việc giam giữ chất nóng chảy vùng hoạt đề suất cho lò EPR trải rộng chất nóng chảy diện tích lớn cỡ 170m2 bên ngồi khoang chứa thùng lò 35 Hình Các hệ thố ng n lý cố nặ ng lò EPR Việc làm lạnh cố định chất nóng chảy bắt đầu cách thụ động việc mở đường ống kế nối từ IRWST hướng nước tới buồng trải rộng tràn ngập chất nóng chảy từ Sự rò rỉ tạo từ ống dẫn dòng mở tới ngăn nhà lò bên trên, nước ngưng tụ chảy quay lại IRWST Một làm mát bổ xung từ bên thành lập thông qua đường hệ thống loại bỏ nhiệt nhà lò để ngăn nhiệt độ lên cao bê tơng Khoang chứa bao phủ lớp bảo vệ (ZrO2) có khả chịu nhiệt cao để ngăn tương tác chất nóng chảy với bê tơng 3.3.2 Các van xả áp cố nặng  Các van chuyên dụng nhằm ngăn ngừa tượng phun chất nóng chảy vùng hoạt với áp suất cao  Kích thước van đảm bảo cho xả áp nhanh chóng RCS  Các thiết kế khoang lò EPR hạn chế tượng DCH xảy trường hợp hỏng thùng lò áp lực áp suất cao 36 Hình Nhà lò EPR bẫ y vùng hoạ t 3.3.3 Hệ thống phun để loại bỏ nhiệt cố nặng Hoạt động làm mát chất nóng chảy: Nguồn nước từ bể IRWST phun vào vùng trải rộng từ phía đáy vùng bẫy vùng hoạt nóng chảy theo tín hiệu khởi phát từ hệ thống (hình 3.18) Nước cấp cho hệ thống cấp nước tái tuần hoàn để cung cấp nước cho hệ phun nhà lò Hình 10 Hệ thố ng phun làm mát nhà lò EPR 37 3.3.4 Hệ thống điều khiển khí dễ cháy (CGCS) Hệ thống CGCS quản lý rủi ro khí hydro gây bên nhà lò cố nặng cố thiết kế LOCA, nhằm hoàn thành chức sau:  Duy trì nồng độ khí hydro khu vực nhỏ hớn 10% ( theo thể tích)  Giảm nống động hydro khơng khí tồn nhà lò xuống 4% ( theo thể tích) trước giới hạn đánh lửa để khởi động hệ thống phun nhà lò 3.3.5 Sự kết hợp tạo xúc tác tự động thụ động (PARs)  47 PARs phân bổ tồn nhà lò  PARs có hiệu cao (được chứng minh thơng qua chương trình thử nghiệm), khơng khí bão hòa 3.4 VVER-1000 Phần trình bày bẫy vùng hoạt, hệ thống đảm bảo an toàn giảm thiểu cố nặng liên quan đến hệ thống nhà lò trình bày chi tiết chương sau 3.4.1 Bẫy corium ngồi thùng lò Thiết kế bẫy vùng hoạt lần áp dụng cho thiết kế thực tế NPPs với VVER-1000 xây dựng Trung Quốc (Tianvan) Ấn Độ (Kudankulam) để quản lý tai nạn nghiêm trọng (SAM) giảm nhẹ hậu cố nặng Sự khác thiết kế bẫy vùng hoạt cho lò VVER-1000 NMĐHN Tienwan kudankulam cho hình 5.21 thành phần chi tiết cho thiết kế Tienwan nêu hình 5.22 38 Hình 11 Nguyên lý thiết kế bẫy vùng hoạt lò Tianwan (a) Kudankulam (b) (1- thùng lò áp lực; 2- khoang lò; 3- đỡ bên dưới; 4- dầm conxon; – thùng bẫy vùng hoạt; – vật liệu hiến sinh) Mục đích thiết kế bẫy nhằm hỗ trợ cho đáy thùng lò (khi bị hỏng);  Bảo vệ khoang chứa thùng lò khỏi tác động nhiệt corium;  Định vị mảnh vụn chất nóng chảy dạng lỏng;  Truyền nhiệt từ corium sang nước làm mát (bên ngoài) để làm nguội dần corium;  Đảm bảo chất nóng chảy từ vùng hoạt trạng thái tới hạn khoang chứa thùng lò (reactor cavity);  Giảm thiểu chất phóng xạ khí hidro nhà lò Những giải pháp việc trì khả hoạt động hệ thống lập nóng chảy bao gồm: • Khu vực chứa chất nóng chảy thiết kế dạng “nồi nung” để cô lập làm mát chất nóng chảy; • Lớp vỏ kép hệ thống lập nóng chảy đảm bảo an toàn cho hệ thống trường hợp sốc nhiệt; • Sử dụng chất liệu hiến sinh từ oxit sắt nhơm để giảm nhiệt nóng chảy; 39 • Bổ sung thêm oxit gadolini thành phần chất liệu hiến sinh nhằm trì mức độ tới hạn chất nóng chảy; Các đặc điểm, tính chất bẫy vùng hoạt: • Đặt khoang bê tơng trống (cavity) thùng lò; • Làm mát nước thụ động bề mặt kim loại khu vực bẫy; • Kiểm sốt tính chất vật lý, hóa học corium (sử dụng vật liệu hiến sinh) Vành đệm thiết kế cấu trúc dẫn dạng phếu corium từ thùng lò chảy vào thiết bị bẫy đặt phía Đầu thơng lắp đặt phía vành đệm thiết kế để thành phần có chức lớp chắn nhiệt bảo vệ thiết bị cách nhiệt đặt dầm chìa bê tơng phần đáy vành đệm giai đoạn corium bắt đầu chảy ngồi thùng lò Điều cho phép tăng thời gian vận hành chắn nhiệt lắp đặt cách đặc biệt hạ thấp mức độ bị hư hại chúng trình trao đổi nhiệt xạ với corium khí khoang bê tơng Thùng bẫy (Barrel) với chất lấp đầy có chức làm lỗng corium hấp thụ nhiệt cho cấu trúc bán cầu bao quanh Thành phần vật liệu bao gồm ô xit nhôm, ô xit sắt thép vật liệu hiến sinh giúp hạ thấp mật độ cơng suất thể tích chất nóng chảy, hạn chế phát thải khí đồng vị phóng xạ giảm nhiệt độ chất nóng chảy 40 Hình 12 Các thành phần thiết kế bẫy vùng hoạt lò VVER-1000 Thùng lò phản ứng (RPV) 20 Cột đỡ Lớp cách nhiệt 21 Kênh cung cấp nước làm mát Lớp bảo vệ khô cho khoang chứa thùng lò Khoang bê tơng 22 Kênh từ trao đổi Tấm đệm (Lower plate) nhiệt Kênh làm mát đệm 23 Các kênh xả áp Lớp hóa lỏng corium 24 Kênh dẫn trao đổi nhiệt Bê tông chịu nhiệt 25 Kênh thị mức Mặt phẳng đỡ 26 Kênh cung cấp nước làm mát 10 Lớp che chắn bảo vệ cho trao đổi nhiệt 11 Giảm chấn (Damper) 27 Đầu dạng vòng cung 12 Kênh làm mát bảo vệ khô 28 Bộ trao đổi nhiệt 13 Bảo vệ nhiệt dầm bê tông 29 Cách nhiệt trao đổi congxon nhiệt 14 Bảo vệ nhiệt đệm 30 Thùng chứa 15 Tấm hướng dòng 31 Che chắn số nhiệt dạng 16 Sàn bảo dưỡng lược 41 17 Giàn đỡ 32 18 Bảo vệ nhiệt sàn bê tông 33 côngxon 34 19 Kênh thông 35 Mặt phẳng trụ đỡ Hỗn hợp để hòa trộn corium Kênh đặt cặp nhiệt Kênh dẫn vào thùng chứa Để loại trừ khả hư hại nhà lò phản ứng xạ nhiệt từ bề mặt corium, sau khoảng thời gian định, nước phun lên bề mặt corium Nước đưa vào lực hấp dẫn để trao đổi nhiệt bề mặt corium cung cấp từ bể chứa nhiên liệu qua sử dụng bể chứa thành phần thiết bị khác bảo trì thơng qua đường ống đặc biệt với van ngắt Sơ đồ bố trí cấp nước cho bẫy vùng hoạt đưa hình 20 Hình 13 Hệ thống cung cấp nước cho bẫy vùng hoạt 3.4.2 Các vật liệu hiến sinh Các vật liệu hiến sinh sử dụng bẫy vùng hoạt có khối lượng trình bày bảng sau Thay cho SiO2 vật liệu gốm hiến sinh NMĐHN Tienwan, V2O5 MnO2 sử dụng thiết kế bẫy NMĐHN Kudankulam Bảng Thành phần vật liệu hiến sinh thiết kế bẫy vùng hoạt 42 Vật liệu Khối lượng Ô xit sắt nhôm, 47 Gốm hiến sinh, 47 Bê tông, Thép, 64 Không gian trống, m3 35 Bảng Tỷ lệ phần trăm vật liệu bẫy vùng hoạt Vật liệu NMĐHN Tienwan (%) NMĐHN Kudankulam (%) Fe2O3, % 65 65 Al2O3, % 30 30 SiO2, % V2O5 / MnO2 Kết luận Công nghệ AP1000 liên doanh Toshiba-Westinghouse công nghệ lò phản ứng tiên tiến, cấp phép quan pháp quy Hoa Kỳ (US NRC), xây dựng nhiều địa điểm giới Sau cố Fukushima nhiều học đảm bảo an toàn hạt nhân hệ thống giảm thiểu cố nặng đặt Qua vấn đề điện toàn nhà máy (SBO) nhiều vấn đề khác liên quan đến văn hóa an tồn, ứng phó tình khẩn cấp, ứng phó với thảm họa tự nhiên lũ lụt, động đất, sóng thần lại đặt vấn đề nóng mà ngành cơng nghiệp hạt nhân, đặc biệt quốc gia vận hành NMĐHN cần lưu tâm Do đó, việc phân tích, đánh giá để lựa chọn cơng nghệ điện hạt nhân 43 phù hợp, an tồn có tính kinh tế cao cơng việc quan trọng, cần có nghiên cứu tỉ mỉ, kỹ lưỡng TÀI LIỆU THAM KHẢO Thermohydraulic relationships for advanced water cooled reactors IAEA, VIENNA, 2001 IAEA-TECDOC-1203 ISSN 1011–4289 Assessment of 12 CHF prediction methods, for an axially non-uniform heat flux distribution, with the RELAP5 computer code M Ferrouka, S Aissani, F D’Auria, A DelNevo, A Bousbia Salah ADORNI, N., 1966, Heat Transfer Crisis and Pressure Drop with Steam-Water Mixtures: Experimental Data with Seven Rod Bundles at 50 and 70 kg/sm2, CISE R-170 ANALYTIS, G.Th., 1989, Implementation of a Consistent Inverted Annular Flow Model in RELAP5/MOD2, Trans ANS 60, 670–671 Thermo hydraulic relationships for advanced water cooled reactors International Atomic Energy Agency Wag Ramer Stresses P.O Box 100 A1400 Vienna, Austria IAEA, VIENNA, 2001 IAEA-TECDOC-1203 ISSN 1011–4289 Assessment of 12 CHF prediction methods, for an axially non-uniform heat flux distribution, with the RELAP5 computer code M Ferrouka, S Aissani, F D’Auria, A DelNevo, A Bousbia Salah Risk Engineering LTD, INTRODUCTION IN VVER TECHNOLOGIES Training course provided for VINATOM, 15Jan – March 2012, Sofia, Bungari NEA/NSC/DOC(2002)6 VVER-1000 Coolant Transient Benchmark, PHASE (V1000CT-1) Vol I: Main Coolant Pump (MCP) switching On – Final Specifications NEA/NSC/DOC(2007)18 VVER-1000 Coolant Transient Benchmark, Phase I (V1000CT-1) Volume 3: Summary Results of Exercise on Coupled 3-D Kinetics/Core Thermal-hydraulics 10 NUREG/IA-0167 Assessment Study of RELAP5/MOD3 Based on the Kalinin NPP Unit-1 Stop of Feedwater Supply to the Steam Generator No 44 11 Ryzhov S.B., Ermakov D.N., Repin A.I FSUE OKB «GIDROPRESS», Belene NPP Reactor plant V-466B, May 2008 12 Training course "Introduction to NPP Technology” Chapter – Reactor Coolant System and Connected Systems Risk Engineering Ltd January 2012 13 NUREG/CR-5535/Rev-1-Vol.1 ÷Vol.8, RELAP5/MOD3.3 Code Manual, U S Nuclear Regulatory Commission, Maryland, December 2001; 14 Independent review of the BNPP ISAR Chapter 15 Thermalhydraulic analyses with RELA3P5/Mod3.4 15 Lê Văn Hồng cộng Nghiên cứu, phân tích, đánh giá so sánh hệ thống cơng nghệ nhà máy điện hạt nhân dùng lò vver -1000 loại AES -91, AES -92 AES-2006, mã số ĐTĐL-2011-G/82 45
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô tả và so sánh một số công nghệ lò phản ứng hạt nhân đang phát triển ở Nhật Bản (ATMEA, MPWR+, AP1000, ABWR), Mô tả và so sánh một số công nghệ lò phản ứng hạt nhân đang phát triển ở Nhật Bản (ATMEA, MPWR+, AP1000, ABWR)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay