Tác động của cấu trúc vốn đến sự phát triển của các doanh nghiệp mới thành lập nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội (tt)

13 38 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:53

1 PHẦN MỞ ĐẦU ý nghĩa, đặc biệt bối cảnh Việt Nam, quốc gia thuộc nhóm nước có kinh tế phát triển, với thị trường tài non trẻ, vốn đầu tư mạo hiểm khơng sẵn có, chương trình mục tiêu Chính phủ quyền địa phương động lực tạo tiền đề sở phát triển cho DN nhiều hạn chế Sự cần thiết phải nghiên cứu Khu vực doanh nghiệp (DN) thành lập nhận nhiều ý từ nhà nghiên cứu quản lý, thay tập trung vào khu vực doanh nghiệp vị lâu năm ((Doruck, 2014) khuynh hướng phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy mơ hình mang tính tổ chức linh hoạt (Naude Greis, 2008) Do đó, cho phép DN theo đuổi hội khai thác sáng kiến kinh doanh với tương thích lớn kỳ vọng thị trường (Hyytinen cộng sự, 2014) Tại Việt Nam, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập chiếm tới 24% giai đoạn 2010- 2015 (VCCI, 2014, 2015), tập trung chủ yếu Nội TP Hồ Chí Minh Ở góc độ định, DN sở tảng phát triển khu vực doanh nghiệp tương lai, động lực tăng trưởng kinh tế, đối trọng buộc DN phải vào vị cạnh tranh, nâng cao hiệu suất kinh doanh Mặc dù vậy, so với doanh nghiệp trưởng thành, hạn chế hiệu kinh doanh (HQKD) hay khả tồn năm đầu hoạt động vấn đề thừa nhận rộng rãi (Diambeidou Gailly, 2011) Những bất lợi DN trở thành mối quan tâm nhà nghiên cứu đại diện đối tượng nghiên cứu thú vị yếu tố ảnh hưởng đến thành công DN Trên thực tế, có số nghiên cứu dựa theo cách tiếp cận nguồn lực, chiến lược kinh doanh, khả cạnh tranh hoạt động đổi sáng tạo nhằm luận giải yếu tố ảnh hưởng đến thành công start-ups Tuy nhiên, lĩnh vực tài chính, vấn đề tập trung chủ yếu vào DN lâu năm DN niêm yết Nhưng rõ ràng, DN đại diện cho DN thành lập khác biệt đặc tính riêng giai đoạn khởi Trong đó, cân nhắc quan điểm dựa cách tiếp cận nguồn lực cho DN không bị cản trở yếu tố nguồn lực định hướng kinh doanh thực hóa hiệu suất ảnh hưởng tới tăng trưởng phát triển DN Cụ thể hơn, lựa chọn vốn sử dụng vốn vay vốn chủ sở hữu cấu trúc tài ban đầu cho thực có ý nghĩa hoạt động, nguy phá sản, hiệu suất tiềm mở rộng quy mô doanh nghiệp (Cassar, 2004) Bởi vậy, việc kiểm tra liệu DN non trẻ đạt lợi lợi nguồn lực tài định cấu trúc vốn ban đầu có tác động tới phát triển xét khía cạnh hiệu kinh doanh (HQKD), tồn tăng trưởng năm đầu hoạt động thực có Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát đề tài xác định ảnh hưởng lựa chọn cấu trúc vốn ban đầu đến phát triển DN giai đoạn khởi kinh doanh Cụ thể kiểm tra chiều hướng mức độ tác động cấu trúc vốn đến hiệu kinh doanh (HQKD) tăng trưởng DN thành lập Đồng thời phân tích liệu việc sử dụng nợ có gây rủi ro phá sản cho doanh nghiệp thành lập không Trên sở kết đạt hàm ý số giải pháp cho phát triển cho DN thành lập Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu cấu trúc vốn DN thành lập tác động cấu trúc vốn đến phát triển DN giai đoạn đầu chu kỳ kinh doanh ba khía cạnh bao gồm HQKD, khả tồn tăng trưởng Đơn vị nghiên cứu doanh nghiệp thành lập thực - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực mẫu DN thành lập Nội, khu vực có số lượng DN gia nhập thuộc nhóm cao nhất, chiếm khoảng 28,5% tổng số Đồng thời, trung tâm kinh tế- trị nước, mơi trường mà DN tiếp cận cách đầy đủ thuận tiện mặt thông tin dịch vụ tài Về thời gian, nghiên cứu giai đoạn đầu hoạt động DN thành lập năm 2010, giai đoạn nghiên cứu 2010- 2015 Những đóng góp đề tài - Luận án góp phần cung cấp chứng thực nghiệm vấn đề thiếu vắng nghiên cứu lĩnh vực tài DN, mẫu DN thành lập tác động cấu trúc vốn đến HQKD tăng trưởng doanh nghiệp, cụ thể bối cảnh kinh tế chuyển đổi, thị trường tài chưa phát triển Việt nam - Dựa phát từ nghiên cứu định tính, luận án đề xuất sử dụng biến kiểm sốt việc sử dụng vốn vay thức (ngân hàng) ảnh hưởng khủng hoảng tài Kết cho thấy vai trò quan trọng nợ vay thức định cấu trúc vốn ban đầu HQKD DN thành lập Phát có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt quốc gia phát triển, nguồn cấp vốn khác DN thành lập khơng sẵn có 3 - Trái ngược với DN trưởng thành, phát luận án cung cấp chứng thực nghiệm tác động thuận chiều cấu trúc vốn đến HQKD tăng trưởng DN thành lập việc sử dụng mức nợ cao giai đoạn khởi nguyên nhân gây rủi ro phá sản Kết giúp khẳng định yếu tố chu kỳ kinh doanh cần xem xét nghiên cứu cấu trúc vốn, đồng thời cho thấy thiết lập tài ban đầu đóng vai trò quan trọng phát triển DN giai đoạn khởi - Kết nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn DN thành lập cho biết số khác biệt mang tính đặc thù bối cảnh kinh tế phát triển, gợi ý xu hướng tổ chức nguồn vốn chủ sở hữu đặc điểm cấu trúc tài sản (Miettinen Virtanen, 2013) Trên sở này, nghiên cứu hướng đến việc kiểm tra, tìm hiểu xem DN thành lập định việc lựa chọn sử dụng nguồn tài trợ ban đầu Tuy nhiên, phát cho thấy chưa thống tranh luận mức độ sử dụng tổng nợ khả tiếp cận vốn vay ngân hàng Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án cấu trúc gồm chương sau: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu phương pháp nghiên cứu; Chương 2: Cơ sở lý thuyết tác động cấu trúc vốn đến phát triển doanh nghiệp thành lập; Chương 3: Thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập- Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp địa bàn Nội; Chương 4: Phân tích tác động cấu trúc vốn đến phát triển doanh nghiệp thành lập: Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp địa bàn nội Chương 5: Thảo luận kết nghiên cứu khuyến nghị CHƯƠNG TỔNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nghiên cứu cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập 1.1.1 Khả tiếp cận sử dụng nguồn tài trợ cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập Các DN thành lập biết đến doanh nghiêp có độ mờ đục thông tin cao (Miettinen Virtanen 2013, 2013), thiếu liệu lịch sử hoạt động danh tiếng (Berger Udell, 1998; Cassar, 2004; Huyghebeart Gutch, 2004) nguy rủi ro phá sản cao giai đoạn đầu hoạt động (Huyghebeart, 2007; Latinien, 1992) Những đặc điểm ảnh hưởng đến khả tiếp cận sử dụng nguồn vốn cấu trúc vốn ban đầu chu kỳ kinh doanh Do đó, cách tiếp cận dựa chi phí người đại diện cho DN thành lập có nợ DN lâu năm bị giới hạn khả tạo tiền mặt thời gian đầu hoạt động, doanh nghiệp sử dụng nợ để bù đắp thiếu hụt nguồn vốn 1.1.2 Các nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập Dựa đặc tính khác biệt chu kỳ kinh doanh DN thành lập, nghiên cứu lĩnh vực tập trung vào làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến định cấu trúc vốn DN giai đoạn đầu hoạt động nhằm luận giải cho mức độ nợ sử dụng Các phát cho thấy vấn đề (1) Khơng giống DN trưởng thành, cấu trúc vốn DN thành lập chịu ảnh hưởng đặc tính chủ sở hữu (2) chưa có đồng thuận chung chiều hướng tác động mức độ ảnh hưởng nhân tố qua nghiên cứu kiểm tra Có thể khái quát nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn DN nghiên cứu điển hình xem tương đối đồng (Bảng 1.1) Các nghiên cứu bao gồm nghiên cứu Scherrs Sugrue (1993) (Ký hiệu SS), Cassar (2004) (CR), Sanyal Mann (2010) (SM), Miettinen Vitanen (2013) (MV), Robb Robinson (2010) (RR) Huyghebeart (2004) (HT) Bảng 1.1: Tổng kết nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn DN thành lập Các đặc tính CR HT MV SM RR SS Đặc điểm doanh nghiệp Khả sinh lời + Cấu trúc tài sản + + + + + Quy mô doanh nghiệp + + Tăng trưởng (***) + Tổ chức pháp lý (***) Đặc điểm chủ sở hữu Độ tuổi Giới tính + Kinh nghiệm làm việc (***) + + Trình độ học vấn (***) Kinh nghiệm ngành + + Ghi chú: Vùng trống biểu thị nghiên cứu cụ thể không bao gồm đặc điểm điểm nêu Nguồn: Tác giả tổng hợp 1.2 Tổng quan nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc vốn đến phát triển doanh nghiệp khác (Giannageli Fagiolo, 2016; Avarmaa, 2011; Titman Wessel (1988), Chittten et al (1996)) xác nhận chiều hướng tác động song với ràng buộc cụ thể Các kết cho thấy, nghiên cứu trường hợp DN thành lập thực ít, ngoại trừ báo cáo Huynh Petrunia (2010) Do đó, khoảng trống nghiên cứu cần làm rõ 1.2.1 Sự phát triển doanh nghiêp thành lập Tác động cấu trúc vốn đến phát triển DN thành lập cần kiểm tra đánh giá phương diện (1) Tác động cấu trúc vốn đến HQKD, (2) Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến tăng trưởng doanh nghiệp (3) Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến nguy phá sản DN thành lập Cách tiếp cận phù hợp với quan điểm nghiên cứu đưa Yanga et al (2016) 1.2.2 Tác động cấu trúc vốn đến phát triển doanh nghiệp thành lập 1.2.2.1 Tác động cấu trúc vốn đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp - Quan điểm ảnh hưởng tích cực cấu trúc vốn đến HQKD DN dựa theo cách tiếp cận vấn đề người đại diện tín hiệu thị trường lý thuyết đánh đổi Giả thuyết nghiên cứu theo hướng mức nợ cao cấu trúc vốn công ty liên quan đến hiệu kinh doanh cao Một số nghiên cứu ủng hộ về độc lập cấu trúc vốn với HQKD nhằm minh chứng cho định đề “sự không liên quan nợ” lý thuyết Modgliani Miller (1954) Theo hướng kể đến số nghiên cứu Krishman Moyer (1997); Ebaid (2011); Phillips Sipahioglu (2004); Simerly Li (2000), Chathoth Olsen (2007) - Quan điểm tác động tiêu cực cấu trúc vốn đến HQKD chủ yếu dựa luận giải lý thuyết trật tự phân hạng (POT) kết hợp giới hạn ngoại sinh đối vấn đề người đại diện đưa với số lượng nghiên cứu đánh giá xu hướng phổ biến hầu hết nghiên cứu nước phát triển nước phát triển Việt nam mẫu DN niêm yết (Đoàn Ngọc Phi Anh, 2010; Lê Phương Vy Phan Bích Nguyệt, 2017; Thang Nguyen Henry D, 2013; Trần ThanhTú, 2010; Phan Hồng Mai, 2016) 1.2.2.2 Tác động cấu trúc vốn đến tăng trưởng doanh nghiệp Lý thuyết cấu trúc vốn dựa chi phí người đại diện đề nghị nợ đóng vai trò kỷ luật tùy tiện nhà quản lý đồng thời gây ảnh hưởng bất lợi đến tăng trưởng (Jensen Meckling, 1986 Stulz, 1990) Nghiên cứu Lang et al (1996); Lin (2015) (Titman Wessel, 1988) cung cấp chứng tác động tiêu cực đòn bẩy lên tăng trưởng Ngược lại, kết nghiên cứu Kiani cộng (2012); Huynh Petrunia (2010); Opler Titman (1994); Anton (2016); Honjo Harada (2006) dẫn chứng cho thấy lợi ích việc sử dụng mức nợ cao đến tăng trưởng DN SMEs Một số nghiên cứu 1.2.2.3 Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến tồn doanh nghiệp Cách tiếp cận dựa yếu tố nguồn lực ban đầu phủ nhận mối quan hệ cấu trúc vốn hay tương quan vốn tài khả tồn DN Dựa quan điểm từ lý thuyết cấu trúc vốn, kết nghiên cứu Chung cộng (2013) mối quan hệ cấu trúc vốn khả tồn doanh nghiệp không đáng kể Khi kiểm tra ảnh hưởng mẫu doanh nghiệp thành lập, phần lớn mối quan hệ đưa từ kết quan sát thực tiễn, số dấu hiệu dẫn từ phân tích vị tài công ty ngoại trừ báo cáo Åstebro Bernhardt (2003) cho biết dự báo tích cực việc có khoản vay ngân hàng cấu trúc vốn với sống DN dựa mẫu doanh nghiệp Hoa Kỳ Tại Việt nam, ảnh hưởng cấu trúc vốn đến khả tồn kiểm tra ngành định (Phan Hồng Mai, 2012; Đặng Phương Mai, 2016) doanh nghiệp niêm yết Khi liệu ảnh hưởng nguồn lực tài ban đầu có thực có ý nghĩa với doanh nghiệp khơng câu hỏi cần có luận giải cụ thể 1.3 Khoảng trống nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Khoảng trống nghiên cứu Thứ nhất, thiếu vắng nghiên cứu cấu trúc vốn giai đoạn khởi kinh doanh Đồng thời, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào kiểm tra yếu tố ảnh hưởng đến định cấu trúc vốn ban đầu gợi ý ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu suất đầu doanh nghiệp, thay kiểm tra tác động cấu trúc vốn đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp thành lập, phát mẫu doanh nghiệp trưởng thành có ( 1) thiếu đồng thuận chiều hướng mức độ ảnh hưởng (2) đại diện cho doanh nghiệp thành lập khác biệt đặc tính chu kỳ kinh doanh Thứ hai, cách tiếp cận nghiên cứu, nghiên cứu cấu trúc vốn có chủ yếu thực kiểm tra mang tính đơn hướng đến hiệu kinh doanh, tăng trưởng hay khả tồn doanh nghiệp, mà thiếu xem xét toàn diện ảnh hưởng cấu trúc vốn đồng thời đến khía cạnh khác hiệu suất đầu Vấn đề dẫn đến hạn chế định đánh giá phân tích kết nghiên cứu Murphy (1996) Thứ ba, nghiên cứucấu trúc vốn hướng việc kiểm tra theo cách tiếp cận phía cầu tín dụng Khi đó, vấn đề bỏ ngỏ với hạn chế từ phía cung tín dụng cú sốc từ thị trưởng tài có ảnh hưởng đến mối quan hệ cấu trúc vốn HQKD vấn đề chưa kiểm tra nghiên cứu Bởi vậy, việc kiểm tra ảnh hưởng khủng hoảng tài vai trò đòn bẩy thức có ý nghĩa năm hoạt động mang lại cho DN khả tiếp cận rộng nguồn lực, có điều kiện tốt để thực hội kinh doanh bị hạn chế ràng buộc tài có mức độ linh hoạt tài cao Theo đó, nghiên cứu đề xuất Giả thuyết H2a: Cấu trúc vốn với đòn bẩy nợ cao có ảnh hưởng tích cực đến hiệu kinh doanh DN thành lập Các giả thuyết cho biến kiểm sốt quy mơ, độ tuổi doanh nghiệp, khả tăng trưởng cấu trúc tài sản đề nghị cho mơ hình nghiên cứu 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu Dựa quan điểm hỗ trợ từ gợi ý Myers (1984) cho DN có khả tăng trưởng cao nên có mức nợ cao cấu trúc vốn Trên sở thảo luận liên quan, nghiên cứu đề xuất Giả thuyết H3: Cấu trúc vốn có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng doanh nghiệp thành lập Mối quan hệ quy mô độ tuổi, khả sinh lời, tỷ lệ đầu tư dựa nghiên cứu (Evan, 1987; Dunne et al, 1989; Elston, 2002 ; Chen et al, 1985; Lang et al, 1996; Kiani, 2012) kiểm sốt mơ hình theo giả thuyết liên quan Câu hỏi 1: Cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập chịu ảnh hưởng nhân tố nào, chiều hướng mức độ ảnh hưởng? Câu hỏi 2: Cấu trúc vốn có ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp thành lập? Câu hỏi nghiên cứu chi tiết câu hỏi cụ thể: - Cấu trúc vốn có ảnh hưởng đến HQKD tăng trưởng doanh nghiệp thành lập, chiều hướng mức độ tác động? Việc sử dụng vốn vay Ngân hàng có ảnh hưởng đến mối quan hệ cấu trúc vốn HQKD doanh nghiệp thành lập? và, cấu trúc vốn ban đầu có liên quan đến tình trạng phá sản, ngừng hoạt động doanh nghiệp thành lập? 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Giả thuyết nghiên cứu 1.4.1.1 Giả thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn Nghiên cứu dựa khung lý thuyết tĩnh đánh đổi lý thuyết trật tự phân hạng lý giải nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, bao gồm nhóm yếu tố thuộc đặc điểm doanh nghiệp (quy mô doanh nghiệp, cấu trúc tài sản, khả sinh lời, khả tăng trưởng, tính khoản hình thức tổ chức pháp lý), yếu tố thuộc đặc tính chủ sở hữu (độ tuổi, giới tính) yếu tố ngành đề xuất nghiên cứu Theo giả thuyết liên quan đề xuất cho mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn DN thành lập 2.4.1.2 Giả thuyết nghiên cứu tác động cấu trúc vốn đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp thành lập Tranh luận mang tính trung tâm nghiên cứu này, việc sử dụng đòn bẩy nợ cao cách tương đối so với DN khác, điều kiện yếu tố khác khơng đổi với việc sử dụng khoản vay vốn từ ngân hàng 2.4.1.3 Giả thuyết ảnh hưởng cấu trúc vốn với tăng trưởng doanh nghiệp 1.4.1.3 Giả định mối liên hệ cấu trúc vốn tồn doanh nghiệp thành lập Các kết thực nghiệm chưa đưa chứng xác đáng ảnh hưởng nợ đến khả phá sản DN nói chung Bởi nghiên cứu kỳ vọng dấu hiệu phá sản trường hợp DN thành lập liên quan đến mức nợ sử dụng, nguyên nhân phổ biến Giả định đặt nhằm kiểm tra liên quan cấu trúc vốn DN thành lập với tình trạng phá sản dựa phân tích cấu trúc vốn mẫu DN ngừng hoạt động Do khơng thể phân tích tương quan thơng tin hạn chế liệu DN thành lập, nghiên cứu chấp nhận kiểm tra giả định biện pháp thay Do vậy, nghiên cứu không đặt giả thuyết trường hợp 1.4.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất, biến thang đo Thứ nhất, nhóm mơ hình kiểm tra yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn CS i,t = β0 + β1 SIZE_DT + β2GRO_DT + β3TANG + + β4LIQ + β5PROFIT1+ β6AGE + β7GTINH + β8TCPLY + β9YEAR + εi,t (1) Thứ hai, nhóm mơ hình tác động cấu vốn đến HQKD FP i,t = β0 + β1CS i,t + β2 ∑ Controli,t + εi,t (2.1) Và FP i,t = β0 + β1CS 10 i,t-1 + β2 ∑ Controli,t + εit (2.2) Thứ ba, nhóm mơ hình tác động cấu trúc vốn đến tăng trưởng GROWTH i,t = β0 + β1 CS i,t + β2∑ Control i,t + εi,t (3) Bảng 1.2: Một số biến thang đo STT Tên biến thang đo CS 1.1 LEV Cấu trúc vốn Giá trị dự đốn cho đòn bẩy tài doanh nghiệp i năm thứ t xác định tỷ lệ tổng nợ Tổng tài sản Luận án sử dụng nghiên cứu định tính thực hình thức vấn sâu theo hình thức bán cấu trúc Các phát nhằm gia tăng khả luận giải cho mơ hình bổ sung biến nghiên cứu cho mơ hình đề xuất ban đầu Nghiên cứu định lượng sử dụng phần mềm STATA 12 phân tích liệu Các kết báo cáo theo mơ hình OLS, RE FEM Các kiểm tra tăng cường vấn đề nội sinh dựa phương pháp Mômen tổng quát cực đại (D-GMM) vấn đề hồi quy phi tuyến dựa hồi quy phân vị mức đòn bẩy phân vị thứ thực nhóm mơ hình trọng tâm kiểm tra tác động cấu trúc vốn đến HQKD DN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP 1.2 SLEV Tỷ lệ nợ ngắn hạn = Nợ ngắn hạn/Tổng tài sản (Nợ vay+TDTM)/ Tổng TS LEVER3(đòn bẩy nợ thức)= Nợ vay ngân hàng/ Tổng TS 2.1 Tổng quan doanh nghiệp thành lập 1.3 LEV1 (Tỷ lệ nợ vay TDTM)/Tổng tài sản 2.1.1 Chu kỳ kinh doanh giai đoạn phát triển doanh nghiệp thành lập Hiệu kinh doanh Theo lý thuyết chu kỳ kinh doanh, doanh nghiệp trải qua số tồn giai đoạn phát triển vòng đời DN ( Hình 2.1) bao gồm khởi sự, mở rộng, tăng trưởng nhanh, tăng trưởng bão hòa thối trào Với cách tiếp cận này, DN thành lập xác định DN giai đoạn đầu chu kỳ hoạt động Hay nói khác, giai đoạn mà nguồn giá trị hoàn toàn dựa vào tăng trưởng tương lai FP 2.1 PROFT Khả sing lời tài sản (ROA) = Lợi nhuận trước thuế, lãi vay khấu hao/Tổng Tài sản PROFT1 Khả sinh lời tài sản = Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 2.2 PROFT2 Khả sing lời vốn chủ sở hữu (ROE) = Lợi nhuận trước thuế, lãi vay khấu hao/ Vốn chủ sở hữu GROWTH 3.1 GROW_DT Tăng trưởng doanh nghiệp Tăng trưởng doanh thu =(Doanh thu năm t- Doanh thu năm t1)/Doanh thu năm t-1 Nguồn: Tác giả tổng hợp 1.4.3 Khái quát mẫu nghiên cứu Dữ liệu ban đầu gồm 367 DN đăng ký thành lập năm 2010, lấy theo phương pháp lấy mẫu phân tầng Dữ liệu sau rút gọn gồm 269 DN hoạt động 56 DN phá sản, tạm ngừng hoạt động Dữ liệu 210 DN niêm yết được trích xuất từ nguồn cơng bố cơng ty chứng khốn Bảo Việt sử dụng Nghiên cứu thực với mẫu phụ khác 22 đơn vị sử dụng cho nghiên cứu định tính vấn sâu hình thức bán cấu trúc 1.4.4 Phương pháp nghiên cứu 2.1.2 Khái niệm doanh nghiệp thành lập Doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, nhiều thành viên sáng lập theo quy định hình thức tổ chức pháp lý doanh nghiệp Các doanh nghiệp không phát sinh từ việc phân tách doanh nghiệp khác, phận cuả doanh nghiệp tồn hay nghiệp hình thành từ sáp nhập hoạt động kinh doanh từ trước Các doanh nghiệp giai đoạn đầu chu kỳ kinh doanh xác định có thời gian hoạt động từ 0- năm kể từ ngày cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh 2.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp thành lập - Các DN thành lập thường có kết kinh doanh lỗ hiệu sinh lời thấp có khả tăng trưởng cao giai đoạn đầu khởi Hạn chế thông tin mức độ cao, vấn đề bất đối xứng thơng tin đánh giá nghiêm trọng Luôn phải đối mặt với khó khăn thiếu hụt nguồn tài nguồn nhân lực bất lợi từ hoạt động kinh doanh 11 12 - Các DN thành lập có quy mơ nhỏ quyền sở hữu tập trung cao, đánh giá hạn chế danh tiếng, có độ rủi ro nguy thất bại cao giá khó khăn DN thành lập vấn đề lựa chọn bất lợi rủi ro đạo đức 2.1.4 Vai trò doanh nghiệp thành lập kinh tế - Nguồn vốn tín dụng thương mại (TDTM) xem nguồn tài trợ hầu hết DN (Beger Udell, 1998; Huyghebeart Gutch, 2007; Akinlo, 2012 Getachew et al, 2013) nước phát triển nước phát triển (Getachew, 2013) giúp bù đắp thiếu hụt nguồn vốn giai đoạn ban đầu chu kỳ kinh doanh (Huyghebeart Gutch, 2007) Các DN thành lập có vai trò quan trọng phát triển kinh tế quốc gia thực thể tạo tảng ban đầu phát triển khu vực DN tương lai Bên cạnh đó, giai đoạn non trẻ, DN có vai trò tăng trưởng cơng ăn việc làm, góp phần nâng cao vị cạnh tranh kinh tế, thúc đẩy việc phân bổ nguồn lực, từ góp phần thúc đẩy hiệu suất kinh tế Do đó, DN trẻ góp phần tạo giá trị gia tăng, động lực tăng trưởng Các công ty khởi nghiệp xem sáng kiến có giá trị việc tạo lực cạnh tranh quan trọng ngành kinh doanh tổng thể kinh tế 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển DN thành lập Vốn tài ràng buộc tài chính, đổi tăng trưởng, ý định tăng trưởng, chiến lược quản trị Marketting, quy mơ doanh nghiệp, hỗ trợ tài Chính phủ đặc điểm hình thái xã hội chủ sở hữu xem yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp, đại diện cho kết hợp bó nguồn lực bao gồm vốn tài chính, vốn nhân lực chiến lược kinh doanh HSĐKD doanh nghiệp Trong giai đoạn gia nhập thị trường, vốn yếu tố quan trọng để doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới kinh doanh với chi phí cần thiết ban đầu Do vậy, DN gặp phải cản trở tài nghiêm trọng, đặc biệt giai đoạn khởi kinh doanh, tất khó khăn gần song hành ngăn cản DN hoạt động với quy mô tối ưu, theo đuổi hội đầu tư thực hóa chiến lược kinh doanh Kết cục ràng buộc tài chính, chừng mực định, chí vơ hiệu hóa chiến lược kinh doanh nguồn vốn nhân lực, ảnh hưởng tiêu cực đến tồn phát triển DN 2.2.2.2 Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu (CSH) nguồn hình thành từ lợi nhuận giữ lại chiếm 45% cấu trúc vốn DN (Berger Udell, 1998; Huyghebeart Gutch, 2004; Rob Robinson, 2010) Các khoản vay gia đình, bạn bè xếp vào nhóm Ngồi số DN thành lập tiếp cận nguồn vốn CSH bên ngồi từ nhà đầu tư thiên thần quỹ đầu tư mạo hiểm Tuy nhiên, nguồn vốn này chủ yếu dành cho DN khởi nghiệp ngành công nghệ thông tin, công nghệ sinh học học hay DN có sáng kiến kinh doanh mang tính tiên phong đột phá 2.2.2.3 Các nguồn trợ vốn khác Ở số nước, DN thành lập nhận nguồn cấp vốn đươc tài trợ từ phía phủ nguồn cấp vốn hình thức tài trợ dự án start-ups 2.2.3 Cấu trúc vốn tiêu phản ánh cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập 2.2 Cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập Cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập việc doanh nghiệp kết hợp vốn nợ vốn chủ sở hữu để tài trợ cho hoạt động kinh doanh mình, phản ánh khả mức độ sử dụng tổng nợ tập trung chủ yếu vào nợ ngắn hạn để tài trợ cho tài sản, mà doanh nghiệp tiếp cận giai đoạn đầu hoạt động kinh doanh Các tiêu phản ánh cấu trúc vốn DN thành lập bao gồm: Tỷ lệ tổng nợ, cấu trúc kỳ hạn nợ (nợ ngắn hạn, nợ dài hạn), nợ hỗn hợp (tỷ lệ nợ vay, nợ vay bên bao gồm nợ vay TDTM) 2.2.1 Lý thuyết cấu trúc vốn 2.3 Tác động cấu trúc vốn đến phát triển doanh nghiệp thành lập 2.2.2 Các nguồn tài trợ cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập 2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiêp thành lập 2.2.2.1 Nguồn tài trợ từ nợ • Nhóm nhân tố thuộc đặc điểm DN: Quy mô khởi nghiệp, cấu trúc tài sản, định hướng tăng trưởng hội tăng trưởng, ngành kinh doanh hình thức tổ chức pháp lý - Nguồn vốn vay ngân hàng: Là nguồn tài trợ bên ngồi sẵn có DN (Beger Udell, 1998) Tuy nhiên, khả tiếp cận nguồn vốn đánh 13 14 • Nhóm nhân tố thuộc đặc điểm chủ sở hữu: Trình độ học vấn, kinh nghiệm có chủ sở hữu yếu tố giới tính, độ tuổi • Nhóm nhân tố thuộc mơi trường kinh tế vĩ mô: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), tỷ lệ lạm phát, lãi suất, sách thuế, mức độ phát triển thị trường tài định chế tài nguyên nhân gây thất bại DN bao gồm kế tài nghèo nàn (Baldwin cộng sự, 1997) hay thiếu vốn (Thornhill Amit, 2003) 2.3.2 Tác động cấu trúc vốn đến phát triển doanh nghiêp thành lập Tác động cấu trúc vốn đến phát triển DN luận giải sở khớp nối quan trọng lý thuyết cấu trúc vốn khía cạnh: HQKD, khả tăng trưởng tồn doanh nghiệp - Trong trường hợp DN thành lập, lợi ích thuế làm tăng HQKD DN khơng phải cân nhắc Tác động tích cực cấu trúc vốn đến HQKD linh hoạt tài để thực hội kinh doanh “chắc chắn” định việc có rủi ro HĐKD chủ DN theo gợi ý lý thuyết đánh đổi Đồng thời, DN thành lập khơng thể “có lợi nhuận tích lũy” giai đoạn để đưa vai trò nợ “xuống trật tự loại 2” đề xuất lý thuyết POT Do vậy, mức nợ cấu trúc vốn HQKD cần xem xét đồng thời luận giải lý thuyết vốn, lý thuyết chủ yếu hướng đến DN trưởng thành, với lý thuyết vòng đời chu kỳ kinh doanh Giai đoạn khởi DN giai đoạn tăng trưởng nhanh, vốn tài cần thiết việc hình thành, mở rộng tồn kinh doanh, làm “bệ phóng” giúp DN thành cơng tương lai (Korosteleva Mickiewicz, 2010) Do đó, cấu trúc vốn xem có ảnh hưởng tích cực đến HQKD DN - Lý thuyết cấu trúc vốn cho tồn mối quan hệ nghịch đòn bẩy tăng trưởng DN có đòn bẩy cao khơng có khả tận dụng hội phát triển Tuy nhiên, nghiên cứu Robb (2012) với việc DN tăng trưởng nhanh đặc thù linh hoạt tài chính, có kết hợp nợ vốn chủ cấu trúc vốn sử dụng nợ so với DN tăng trưởng chậm Quan điểm nhận đồng thuận nghiên cứu Baldwin cộng (1994); Becchetti Trovato, (2002); Capenter Petersen (2002) Do cấu trúc vốn với ràng buộc nợ có tác động tích cực đến tăng trưởng - Các định vốn việc sử dụng nợ hay vốn chủ sở hữu thời điểm thành lập có ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh, nguy phá sản, hiệu suất DN tiềm mở rộng quy mô (Cassar, 2002) Sự lựa chọn ban đầu DN khởi nghiệp tạo dấu ấn ảnh hưởng tới tồn chúng lâu dài Do đó, vấn đề tài trợ yếu tố đánh giá CHƯƠNG THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP- NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 3.1 Thực trạng doanh nghiệp thành lập địa bàn Nội - Tính giai đoạn 2010- 2015 doanh nghiệp thành lập có giảm sút đáng kể tốc độ tăng quy mô vốn đầu tư bình quân Số lượng DN gia nhập thị trường địa bàn tập trung chủ yếu vào DN thuộc khu vực KTTN, khu vực chiếm tới 97% tổng số DN thành lập giai đoạn 2010-2015 Về quy mô vốn đầu tư doanh nghiệp có cải thiện, song hầu hết có quy mơ nhỏ, chí siêu nhỏ Mơ hình cơng ty TNHH chiếm tỷ trọng nhiều nhất, cao không đáng kể so với tổng số CTCP thành lập - Mặc dù số lượng DN gia nhập nhiều song tốc độ rút lui khỏi thị trường lớn có xu hướng gia tăng, đặc biệt giai đoạn 2010-2015 Năm 2014, số lượng DN rút lui khỏi thị trường gần với số lượng DN gia nhập 3.2 Thực trạng nguồn tài trợ cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập địa bàn Nội 3.2.1 Phân tích khái quát thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập Các DN thành lập địa bàn phụ thuộc vào vốn chủ sở hữu mức độ cao Tính trung bình, DN sử dụng 53,1% vốn chủ cấu nguồn vốn để tài trợ cho HĐKD giai đoạn ban đầu Cơ cấu nợ DN thành lập tính trung bình giai đoạn nghiên cứu đạt 44,9% Mức nợ cao gấp khoảng 1.5 lần so với thời điểm khởi động doanh nghiệp (năm 0) thấp so với mức nợ mà doanh nghiệp có sau năm thứ 3.2.2 Cấu trúc kỳ hạn nợ nguồn tài trợ cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập Cấu trúc nợ DN chủ yếu nợ ngắn hạn hình thành từ cấu phần TDTM vay ngân hàng Tính trung bình, doanh nghiệp sử dụng 44,9% nợ cấu trúc vốn giai đoạn đầu hoạt động, đó, nợ ngắn hạn chiếm tới 41,4%, nợ dài hạn chiếm 3,7% Các doanh nghiệp sử dụng 18,25% vốn chiếm dụng từ nhà cung cấp cấu trúc tài chính, thấp nhiều so với mức từ 23-27% ghi nhận số nghiên cứu (Huyghebeart Gutch, 2007, Ahassan Andani, 2008; Alinlo, 2012) 15 16 Mặc dù nợ vay DN mẫu gia tăng nhanh chóng sau năm thứ hoạt động chiếm tỷ trọng thấp, đạt 16% giai đoạn, có 38.48% tổng số DN sử dụng nợ vay hai cấu phần quan trọng Tỷ lệ nợ ngân hàng thấp thấy khả huy động vốn cho hoạt động sản SXKD DN khởi nhiều hạn chế 3.2.3 Phân tích cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập theo ngành, lĩnh vực kinh doanh Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản số doanh nghiệp có mức độ lệ thuộc vào VCSH cao (77,5%) sử dụng vốn TDTM xem thấp (13%) Tỷ lệ TDTM sử dụng cao thuộc nhóm DN ngành Năng lượng, VLXD thép (24,9%), cao nhiều so với mức trung bình tồn mẫu (18%) Các DN thành lập hoạt động lĩnh vực vận tải, kho bãi có mức độ sử dụng nợ vay cao Các DN có đòn bẩy tổng thể đạt 55,69%, tỷ lệ nợ vay lên tới 26,98% Lĩnh vực xây lắp, xây dựng ghi nhận nhóm ngành sử dụng nợ vay mức thấp nhất, đạt 9% Kết phản ảnh khó khăn HĐKD DN lĩnh vực thời gian qua, giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề từ suy thoái kinh tế Các DN kinh doanh thương mại dịch vụ sản xuất, cơng nghiệpcấu trúc nợ cấu trúc vốn tương đồng 3.3 Đánh giá thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập địa bàn Nội 3.3.1 Đánh giá khác biệt cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp trưởng thành CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN NỘI 4.1 Kết nghiên cứu định tính 4.1.1 Mơ tả mẫu nghiên cứu định tính 4.1.2 Nhận diện ràng buộc tài cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập - Các ràng buộc tín dụng thương mại thắt chặt, chi phí cao tình trạng cân đối khoản phải thu, phải trả tiềm ẩn khoản nợ khó đòi gây căng thẳng dòng tiền phát nội dung Các ràng buộc tín dụng ngân hàng: Các DN thành khó tiếp cận nguồn vốn có nhu cầu Phần lớn DN thành lập sử dụng nguồn vốn đảm bảo tài sản cá nhân chủ DN Với khó khăn DN thành lập buộc phải từ bỏ hội đầu tư có khả sinh lời 4.1.3 Ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế đến cân nhắc tài trợ hiệu kinh doanh doanh nghiệp thành lập 3.3.2 Đánh giá khái quát thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập địa bàn Nội Các phát nghiên cứu rằng, ảnh hưởng suy thoái ghi nhận vào năm 2008 hiệu ứng lan truyền tới Việt nam có độ trễ khoảng năm Có 64,7% tổng số DN cho biết mức sụt giảm doanh thu lợi nhuận năm 2012 mạnh vào năm 2013 2014 Trong phân đoạn này, định cấu trúc vốn có khác biệt đáng kể: Mức nợ thức DN có xu hướng giảm lãi suất giảm mạnh, DN đạt HQKD định khả sinh lời song khơng có cải thiện, nợ khó đòi làm suy giảm HQKD Tốc độ tăng trưởng doanh thu giảm mạnh Với nhận diện này, rõ ràng việc kiểm soát ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế yếu tố cần cân nhắc mơ hình nghiên cứu - Về cấu nợ: Các DN thành lập sử dụng nợ bên mức thấp Cơ cấu nợ tập trung chủ yếu vào nợ ngắn hạn Nợ vay dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ 4.1.4 Một số nhận diện ảnh hưởng cấu trúc vốn đến phát triển doanh nghiệp thành lập - Về huy động lựa chọn nguồn tài trợ: Các DN khơng có nhiều lựa chọn nguồn tài trợ cho cấu trúc vốn ban đầu TDTM nợ vay ngân hàng - Nguồn lực tài yếu tố quan trọng việc thực hóa hội đầu tư, tạo khả sinh lời tăng trưởng DN thành lập điều kiện kinh tế không gặp phải bất lợi từ cú sốc khủng hoảng Tính trung bình doanh nghiệp niêm yết sử dụng nợ vay bên ngồi khơng cao đáng kể so với DN thành lập (38% 34%), song DN niêm yết lại sử dụng nguồn vốn vay thức với mức cao nhiều so với DN thành lập (26% so với 16%) không phụ thuộc vào vốn chiếm dụng từ nhà cung cấp Đồng thời, cấu trúc vốn thiết lập gần không thay đổi theo thời gian Những khác biệt phân tích cho thấy, DN thành lập chịu ảnh hưởng nhiều từ phía cung tín dụng ràng buộc tài 17 18 - Nợ vay ngân hàng đánh giá có ảnh hưởng đến phát triển DN không giai đoạn khởi mà giai đoạn sau tài - Các DN thành lập có xu hướng sử dụng nợ nhiều có ưu tiên sử dụng vốn vay ngân hàng dường có kết kinh doanh tốt biết 69,5 % DN có đại diện theo pháp luật nam giới, có 30,5 % DN lại điều hành nữ giới 4.1.5 Điều chỉnh mơ hình nghiên cứu dự kiến giả thuyết nghiên cứu bổ sung Tính trung bình, đòn bẩy tổng thể DN thành lập khoảng 44% giai đoạn năm đầu hoạt động.Trong nợ ngắn hạn chiếm khoảng 41,1% nợ dài hạn 2,8% TDTM mà DN thành lập gia tăng theo thời gian hoạt động song mức thấp (chưa đến 18,5%) Các DN thành lâp sử dụng nợ vay với tỷ lệ thấp chủ yếu nợ ngắn hạn Trung bình DN sử dụng 15,5% nợ vay cấu trúc vốn giai đoạn năm đầu hoạt động Trong chủ yếu nợ vay ngắn hạn Nợ dài hạn chiếm chưa đến 3% tổng nợ Tổng nợ vay TDTM đạt khoảng 33,75% Mơ hình nghiên cứu thức đề nghị kiểm sốt việc sử dụng vốn thức cấu trúc vốn doanh nghiệp khởi kiểm soát ảnh hưởng khủng hoảng tài cực đại lên mối quan hệ Giả thuyết H2b: Tác động cấu trúc vốn lên HQKD DN thành lập tích cực doanh nghiệp sử dụng nợ thức cấu nguồn vốn Giả thuyết H2.5 & H3.5: Khủng hoảng kinh tế cực đại có ảnh hưởng tiêu cực đến HQKD tăng trưởng doanh nghiệp thành lập Bảng 4.2: Mô tả biến thang đo bổ sung STT Tên biến Thang đo CRISIS Khủng hoảng cực đại- Biến dummy gán giá trị năm hoạt động 2013 2014, khác =0 BDEBT Một biến nhị phân (VayNH) lấy giá trị DN có khoản vay Ngân hàng ghi nhận BCTC, DN không sử dụng khoản vay ngân hàng Khi BDEBT= VayNH*LEV Và mơ hình nghiên cứu thức tác động cấu trúc vốn đến HQKD doanh nghiệp đề xuất với biến kiểm tra mơ hình: 4.2 Kết nghiên cứu định lượng nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tác động cấu trúc vốn đến phát triển doanh nghiệp thành lập 4.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu Mẫu phụ doanh nghiệp hoạt động sau rút gọn xuống 269 DN với 1614 quan sát Các ước lượng hồi quy có tham gia biến tăng trưởng giá trị không xác định năm gốc (năm 0) nên tổng số quan sát báo cáo 1345 quan sát Một số giá trị khuyết thiếu báo cáo chi tiết kết hồi quy Các DN mẫu khảo sát phân bố nhóm lĩnh vực HĐKD Mẫu nghiên cứu cho phép kết nối đơn giản với hệ thống thông tin DN Sở kế hoạch đầu tư Nội Kết thống kê cho 4.2.2 Một số kết thống kê mô tả 4.2.2.1 Đặc điểm cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập 4.2.2.2 Thống kê mô tả hiệu kinh doanh doanh nghiệp thành lập Trong năm đầu hoạt động, doanh nghiệp khởi mẫu nghiên cứu báo cáo kết kinh doanh thấp Tính trung bình, ROA DN thành lập (-2,4%) (-1,4%) ROE Tuy nhiên, giá trị trung vị cho thấy không hẳn DN hoàn toàn báo lỗ năm đầu hoạt động giá trị ROA, ROE ROS đạt -0,002%, 0.03% 0,01% Khi tính theo EBITDA, kết cho thấy tỷ suất sinh lời trung bình doanh nghiệp tính theo ROA ROE 0,058% 0,037% 4.2.3 Phân tích định lượng nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập Kết cho biết quy mô doanh nghiệp, tăng trưởng, khả sinh lời độ tuổi doanh nghiệp yếu tố có ảnh hưởng nhiều đến cấu trúc vốn DN thành lập theo thang đo tổng nợ (LEV), nợ ngắn hạn (SLEV), tỷ số nợ vay TDTM (LEV1) Các hệ số báo cáo cho biến (0,067), (0,412) (0,074) Không giống DN trưởng thành cho biết ảnh hưởng ngược chiều tuổi doanh nghiệp với mức nợ sử dụng, DN thành lập cải thiện mức nợ theo thời gian gia nhập thị trường Ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Các DN tổ chức theo mơ hình doanh nghiệp TNHH có chủ nam giới có xu hướng sử dụng nợ nhiều so với DN tổ chức hình thức CTCP hoặc/ có đại diện pháp luật nữ giới Hình thức tổ chức pháp lý yếu tố kiểm tra mơ hình có ý nghĩa mơ hình 19 20 FE Các yếu tố khả khoản cấu trúc tài sản có ảnh hưởng không đáng kể đến định cấu trúc vốn 4.2.4.2 Phân tích tác động cấu trúc vốn đến tăng trưởng doanh nghiệp thành lập 4.2.4 Phân tích định lượng tác động cấu trúc vốn đến phát triển doanh nghiệp thành lập Kết ước lượng cho thấy tỷ lệ nợ có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến tăng trưởng DN giai đoạn đầu hoạt động Tính trung bình tỷ lệ nợ cấu trúc vốn tăng 1% liên quan đến khả tăng khoảng 5.5% tăng trưởng doanh thu Các yếu tố khả sinh lời quy mơ đầu tư tài sản có mối quan hệ thuận chiều có ý nghĩa thống kê tăng trưởng Các hệ số báo cáo hai biến giải thích (.477) (.0915) Tăng trưởng DN thành lâp phát chịu ảnh hưởng tiêu cực yếu tố khủng hoảng kinh tế, độ tuổi DN 4.2.4.1 Tác động cấu trúc vốn hiệu kinh doanh doanh nghiệp thành lập - Tác động tỷ lệ tổng nợ Với kết cuối thu nhận từ mơ hình FEM hợp thực hóa cho thấy việc gia tăng mức nợ có tác động tích cực đến HQKD doanh nghiệp thành lập Tính trung bình đòn bẩy tăng 1% liên quan đến việc tăng khoảng 0,051% tiêu ROA (EBITDA) Ảnh hưởng biên đòn bẩy gia tăng lên HQKD lớn trường hợp DN sở hữu vay thức từ ngân hàng Đối với biến kiểm sốt, kết ảnh hưởng thuận chiều quy mơ DN (0.007) tăng trưởng (0,0129) Tác động tiêu cực khủng hoảng tài đến HQKD DN kết hồi quy với hệ số ảnh hưởng (-,0289) Ảnh hưởng độ tuổi DN tỷ lệ TSCĐ thuận chiều ROA, song tác động không đáng kể - Tác động đòn bẩy ngắn hạn, đòn bẩy nợ vay TDTM đến HQKD doanh nghiệp thành lập Các phát từ nghiên cứu cung cấp chứng tác động thuận chiều quán lên HQKD thang đo nợ ngắn hạn (SLEV), nợ vay TDTM (LEV1) Kết 1% thay đổi tỷ lệ nợ tính theo thang đo liên quan đến việc tăng khoảng 0,0127% 0,0293% ROA Mặc dù hệ số ảnh hưởng lên HQKD trường hợp thấp so với ảnh hưởng đòn bẩy tổng nợ, song mơ hình lại cho thấy vai trò quan trọng vệc có sử dụng nợ vay thức ảnh hưởng đến HQKD doanh nghiệp thành lập Các hệ số biến điều tiết nợ vay ngân hàng (BDEBT) báo cáo đạt (0,097) (0,082) mơ hình tác động cố định (FE) xác định phù hợp mẫu liệu có trường hợp - Các kiểm tra tăng cường (Robustness check) Để kiểm tra tính bền vững kết ước lượng, nghiên cứu thực cách tiếp cận sở sử dụng thay biến trễ (lag1) với mục tiêu kiểm tra ổn định kết ước lượng kiểm tra riêng phần mức tứ phân vị thứ tư 25% mức đòn bẩy cao trước hợp thức hóa kết nghiên cứu 4.2.4.3 Phân tích ảnh hưởng cấu trúc vốn đến nguy phá sản doanh nghiệp thành lập Kết khảo sát cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập thuộc nhóm DN phá sản vòng năm kể từ ngày đăng ký thành lập cho thấy: (1) Hầu hết DN sử dụng VCSH cho hoạt động SXKD (89%); Tỷ lệ nợ vay thấp thể ba góc độ: Số lượng doanh nghiệp sử dụng nợ thấp, quy mô khoản nợ vay thấp khơng sử dụng nợ thức; (3) Tỷ lệ TDTM mẫu nhỏ, chiếm 0,041% tổng nguồn vốn, thấp nhiều so với mức sử dụng trung bình cấu trúc vốn tồn mẫu DN thành lập; (4) Các DN có tỷ lệ nợ vay cao cách tương đối so với DN mẫu dường có thời gian tồn trước chấm dứt hoạt động hoàn toàn lâu Như vậy, với đặc điểm nhận diện thực trạng doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động nội dung Kết khảo sát chi tiết cấu vốn thông qua thực trạng sử dụng nợ VCSH thấy chưa đủ sở để kết luận việc sử dụng nợ nguyên nhân gây rủi ro phá sản DN CHƯƠNG THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1 Thảo luận kết nghiên cứu 5.1.1 Lựa chọn nguồn tài trợ định cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập Các kết cho thấy - Sự phụ thuộc tổng thể cao vào thu nhập giữ lại nguồn vốn chủ sở hữu vay nợ nội giải thích lý thuyết POT gợi ý từ lý thuyết đánh đổi tĩnh cho DN nhỏ thành lập rủi ro cao nên sử dụng nợ (Harris Ravid, 1991) 21 22 - Cấu trúc vốn DN nghiêng nợ ngắn hạn TDTM giải thích đặc tính bất đối xứng thông tin Đây nội dung khơng quan sát Do đó, với báo thiết lập mơ hình khả sinh lời, quy mô DN khả tăng trưởng ba yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến mức nợ sử dụng - Có liên kết cao cấu trúc vốn DN thành lập với tài cá nhân đặc tính chủ sở hữu Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp nội, DN bị giới hạn khả tiếp cận nguồn tài trợ phần tính khơng sẵn có từ phía cung tín dụng Các khoản đầu tư DN chủ yếu đến từ toàn khoản thu nhập tích lũy thực nhạy cảm so với cân nhắc tính khoản dòng tiền Khơng giống với hầu hết nghiên cứu, TSCĐ DN yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng nợ cấu trúc vốn Khác biệt tài sản đảm bảo trường hợp DN thành lập thuộc sở hữu chủ thay DN Đây điều kiện cần có để tối ưu hóa hợp đồng vay nợ DN (Ravid Spiegle, 1997) Kết hợp với phát nhận diện từ kết phân tích tài thấy khó khăn DN trẻ việc kết nối tài quốc gia có kinh tế phát triển bị ảnh hưởng nghiêm trọng tính khơng hồn hảo thị trường mơi trường kinh doanh yếu kém, chế tài trợ phát triển Bị ảnh hưởng môi trường thể chế, chất lượng hệ thống pháp luật, quyền tài sản phạm vi kiểm soát khu vực tài Đây rào cản nghiêm trọng khả tiếp cận nguồn tài trợ bên ngồi bao gồm vốn vay thức TDTM định kinh doanh với ràng buộc tín dụng Việc vay nợ thực phát sinh từ nhu cầu thực tế mở rộng SXKD thực dự án có khả sinh lời với mức độ rủi ro đánh giá khả kiểm sốt Do đó, vấn đề người đại diện giảm bớt, DN “có chất lượng” có hội kinh doanh tốt có xu hướng vay nợ nhiều để có HQKD cao Kết nghiên cứu đóng góp định tài liệu nghiên cứu tài chính, quan điểm cần thiết kết nối luận điểm lý thuyết cấu trúc vốn với cách tiếp cận nguồn lực, đặc tích chu kỳ kinh doanh trường hợp doanh nghiệp thành lập để làm rõ vai trò việc hoạch định sách tài doanh nghiệp hỗ trợ cần thiết để tối ưu quy mô hoạt động đối tượng kinh tế 5.1.2 Tác động cấu trúc vốn đến phát triển DN thành lập Thứ nhất, khía cạnh HQKD, mối quan hệ tích cực cấu trúc vốn ban đầu với HQKD cho thấy việc dựa vào nợ, đó, nhấn mạnh vai trò nợ thức đặc điểm điều kiện kinh doanh khởi nghiệp ảnh hưởng đến thành công DN giai đoạn đầu chu kỳ kinh doanh Các DN có mức nợ cao có khả sinh lời cao hơn, có mức lỗ so với DN có mức nợ thấp hơn, điều kiện yếu tố khác khơng đổi Đây đóng góp quan trọng nghiên cứu cho thấy khác biệt chiều hướng tác động cấu trúc vốn đến HQKD DN so với DN trưởng thành Tranh luận nghiên cứu cho vấn đề là, DN thành lập sử dụng mức nợ cao có nguồn lực, kiến thức lực tốt mà quan sát báo cáo tài Chủ DN doanh nhân có uy tín, tài sản cá nhân kinh nghiệm kinh doanh từ trước nên thực tốt Mặc dù khẳng định tính quán tác động thuận chiều cấu trúc vốn đến HQKD DN thành lập, cân nhắc thận trọng nghiên cứu, luận án thực kiểm tra tăng cường mức đòn bẩy tứ phân vị thứ nhằm kiểm sốt kết tồn liệu Mặc dù phát mối quan hệ ngược chiều khơng có ý nghĩa thống kê mức nợ 71%, nhiên, hàm ý hai vấn đề xảy cần tiếp tục nghiên cứu tương lai: - Tác động thuận chiều cấu trúc vốn đến HQKD DN thành lập tồn ràng buộc ngưỡng mà chi phí nợ vượt q lợi ích thu từ khả sinh lời - Một mức nợ cao dấu hiệu cho thấy HQKD thấp, khoản nợ phải trả mà DN chưa khơng trả dồn tích BCTC Thứ hai, mối quan hệ tích cực tỷ lệ tổng nợ nợ ngắn hạn với tăng trưởng doanh thu cho biết DN sử dụng nợ mức cao cách tương đối cấu trúc vốn giai đoạn tài ban đầu hoặc/và có sử dụng khoản vay thức từ ngân hàng có quy mơ doanh thu tăng trưởng doanh thu mức cao Vấn đề cho thấy rằng, DN thực dựa vào nợ định cấu trúc vốn để tài trợ cho hội kinh doanh Tuy nhiên, với ràng buộc tài ngăn cản DN tiếp cận tín dụng thức cho thấy tính khơng hiệu phân bổ tín dụng hoạt động thị trường tài Việt Nam Đây phần lý mà DN khó mở rộng quy mơ giai đoạn đánh giá có tốc độ tăng trưởng cao Thứ ba, từ nhận định phân tích chi tiết, khơng đủ sở để kết luận việc sử dụng đòn bẩy gia tăng rủi ro nguy phá sản Kết cho thấy, khơng hồn tồn giống gợi ý ảnh hưởng chi phí kiệt quệ tài dẫn 23 24 đến nguy phá sản từ việc sử dụng nợ đề xuất lý thuyết đánh đổi tĩnh Tranh luận cho vấn đề này, thấy yếu DN từ sai lầm lựa chọn chiến lược kinh doanh Thậm chí, DN khơng có định hướng chiến lược kinh doanh rõ ràng mang tính dài hạn Hoạt động mang tính tự phát trạng đề cập nhiều nghiên cứu phát triển DN Việt Nam thời gian qua Bên cạnh đó, việc không sử dụng nợ vay không kết cục việc kinh doanh thiếu định hướng mà thể ý chí doanh nhân việc khơng tạo áp lực HĐKD có hiệu để tránh nguy rút lui khỏi thị trường - Các cải cách thể chế, sách, tạo mơi trường kinh doanh minh bạch cần thiết Đặc biệt, cần thiết lập chế quyền tài sản minh bạch giúp DN thành lập tham gia sâu vào thị trường tài 5.2 Một số khuyến nghị Khuyến nghị phía doanh nghiệp: - Gia tăng mức nợ bên cấu trúc vốn giai đoạn đầu gia nhập thị trường thiết lập sớm mối quan hệ với ngân hàng đem lại nhiều lợi ích cho DN thành lập Trong điều kiện thị trường không chịu cú sốc từ khủng hoảng, định vay nợ có kế hoạch kinh doanh mở rộng đầu tư hội cho DN điều kiện Cấu trúc vốn nghiêng nợ khuyến nghị bởi: (1) Số lượng DN sử dụng nợ thấp nhiều so với báo cáo thực nghiệm có, (2 Tâm lý ngại rủi ro dường hữu nhiều DN thành lập địa bàn nội, dẫn đến né tránh khoản vay nợ bên ngồi Điều áp chế mơ thức kinh doanh mở rộng, thiếu áp lực thúc đẩy kinh doanh với quy mơ lớn để bù đắp chi phí cao Kết cục khả tích lũy DN khơng đạt đến mức tối ưu Mà sau đó, gây khó khăn cho DN tương lai, đặc biệt gặp phải cú sốc ngoại sinh từ thị trường - Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực TMDV nên tận dụng tốt lợi đòn bẩy tài Lĩnh vực XLXD khơng phải đối tượng khuyến nghị bối cảnh Khuyến nghị ngân hàng: - Nên chủ động liên kết tài khu vực DN thành lập nên cân nhắc sản phẩm cho vay phù hợp tối đa hóa hợp đồng tài trợ mà khơng phụ thuộc vào tài sản đảm bảo Khuyến nghị phía Chính phủ: - Để tạo gia tốc phát triển DN thành lập, phủ cần có sách hỗ trợ để khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, cần thực giải pháp để DN tiếp cận nguồn vốn dài hạn cho đầu tư phát triển Tạo chế khuyến khích việc cho vay doanh nghiệp qua hệ thống ngân hàng thương mại 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu Nghiên cứu thừa nhận hạn chế định quy mô mẫu, thiếu kiểm tra ràng buộc thang đo TDTM, chưa thể phân tích hồi quy ảnh hưởng câu trúc vốn đến nguy phá sản DN Bên cạnh nghiên cứu chưa thể hợp thức hóa kết với việc xử lý nguy tiềm ẩn vấn đề nội sinh theo phương pháp GMM tồn mơ hình hạn chế luận án Đây vấn đề cần làm rõ nghiên cứu Bên cạnh đó, gợi ý ảnh hưởng cấu nguồn vốn đến phát triển DN cần cân nhắc vấn đề liên quan đến khuynh hướng tính thần doanh nhân, ảnh hưởng từ yếu tố thể chế, sách mơi trường kinh doanh khởi nghiệp bên cạnh yếu tố nguồn lực đầu vào Điều gợi ý dư địa lớn cho nghiên cứu tương lai để làm sâu sắc ảnh hưởng cấu trúc vốn đến phát triển DN thành lập thơng qua biến trung gian tìm hiểu Cuối cùng, liệu chuỗi thời gian đủ dài để kiểm chứng lựa chọn ban đầu thực có ảnh hưởng đến phát triển tương lai thực kiểm định hồi quy ảnh hưởng cấu trúc vốn đến phát triển DN bao gồm thang đo phi tài để có kết luận dự đốn phù hợp với hàm ý sách mục tiêu mà nghiên cứu kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện KẾT LUẬN Dựa tranh luận ảnh hưởng nguồn lực ban đầu đến phát triển DN, nghiên cứu nỗ lực gắn kết mối liên hệ nguồn lực tài ban đầu thơng qua lựa chọn cấu trúc vốn giai đoạn khởi với phát triển DN với khía cạnh tồn tại, khả tăng trưởng HQKD để làm rõ vai trò đòn bẩy tài chính, nợ thức nợ bên ngồi phát triển DN Các kết luận có tính đến ảnh hưởng ràng buộc tài chính, ảnh hưởng đoạn trùng tài gây nên từ khủng hoảng cực đại khảo sát cẩn thận ảnh hưởng từ yếu ngành, quy mô rủi ro DN Các kết luận đưa gắn kết với phù hợp lý thuyết định, giả định nghiên cứu hỗ trợ phát từ nghiên cứu định tính Ảnh hưởng thuận chiều cấu trúc vốn đến HQKD tăng trưởng doanh nghiệp cho thấy chu kỳ kinh doanh yếu tố cần xem xét nghiên cứu cấu trúc vốn Luận án cung cấp chứng vai trò quan trọng khoản vay ngân hàng khả tăng trưởng HQKD doanh nghiệp thành lập 25 Cuối cùng, bên cạnh kết đạt được, nghiên cứu thừa nhận hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện, hướng nghiên cứu tương lai trình bày chi tiết nội dung luận án DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Bui Thi Thu Loan, Vu Duy Hao (2017), “Effect of capital structure on performance of Start ups”, Journal of Economics and Development, International Conference Proceedings, Emerging Issues in Economics and Business in the Context of International Integration, 12/2017, pp.655-668 Bùi Thị Thu Loan, Vũ Kim Anh ( 2017), “Phân tích vai trò nguồn tài trợ đến tăng trưởng doanh nghiệp thành lập: Nghiên cứu trường hợp DN địa bàn Nội”, Tạp chí Khoa học Thương mại, Số tháng 12/2017,trang 43-52 Bùi Thị Thu Loan, Vũ Duy Hào (2017), “Tác động cấu trúc vốn đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp thành lập giai đoạn khủng hoảng: Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp địa bàn Nội”, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, Số tháng (41), trang 122-128 Vũ Duy Hào, Bùi Thị Thu Loan (2017), “Phân tích cấu trúc vốn của doanh nghiệp thành lập”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia Áp dụng Basel II quản trị rủi ro NHTM Việt Nam: Cơ hội, thách thức lộ trình thực hiện, tháng 12/2017 Bùi Thị Thu Loan (2016), “Vấn đề tài trợ doanh nghiệp thành lập”, Tạp chí cơng thương, Số tháng 7/2016, trang 101 – 106 Bùi Thị Thu Loan, Phạm Hương Giang (2017), “Phân tích số rào cản doanh nghiệp thành lập thời kỳ hội nhập” Tạp chí Khoa học, Số 38, tháng 4/2017, trang 264-267 Bùi Thị Thu Loan, Vũ Duy Hào (2016), “Cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập vai trò Ngân hàng”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia - Hoàn thiện thể chế cho phát triển bền vững hệ thống Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, trường ĐH Kinh tế quốc dân tháng 11/2016, trang 187-194 Bùi Thị Thu Loan (2014), “Lựa chọn cấu trúc tài doanh nghiệp thành lập”, Tạp chí tài chính, Số 592, Tháng 1/2014, Trang 64-66 Bùi Thị Thu Loan (2013), Định giá doanh nghiệp hoạt động M&A Việt Nam nay, Tạp chí tài chính, Số 10(588), trang 56- 58 10 Bùi Thị Thu Loan (2014), Dấu hiệu khoản mục bất thường phân tích BCTC doanh nghiệp, Tạp chí Tài chính, Số 590, trang 56- 58 ... biệt cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp trưởng thành CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH. .. CHƯƠNG THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP- NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Thực trạng doanh nghiệp thành lập địa bàn Hà Nội - Tính giai... triển doanh nghiệp thành lập; Chương 3: Thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp thành lập- Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp địa bàn Hà Nội; Chương 4: Phân tích tác động cấu trúc vốn đến phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của cấu trúc vốn đến sự phát triển của các doanh nghiệp mới thành lập nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội (tt) , Tác động của cấu trúc vốn đến sự phát triển của các doanh nghiệp mới thành lập nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay