BCGS MT quý tham khảo

29 36 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:43

Theo quy định tại Thông tư số 432015TTBTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường thì Công ty có trách nhiệm lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ theo đợt (3 thánglần) theo mẫu quy định tại Biểu A1 Phụ lục V và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường tổng hợp năm theo mẫu quy định tại Biểu A2 Phụ lục V Thông tư số 432015TTBTNMT, thời gian báo cáo kết quả quan trắc định kỳ năm trước ngày 31 tháng 3 của năm sau. Do đó, Chi cục Bảo vệ môi trường đề nghị Công ty thực hiện báo cáo quan trắc môi trường theo quy định tại Thông tư số 432015TTBTNMT. CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM XƯỞNG SỬA CHỮA ÔTÔ THÀNH LỘC  BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ THÁNG CUỐI NĂM 2014 XƯỞNG SỬA CHỮA ÔTÔ THÀNH LỘC Địa chỉ: Số 582 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Tp Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2014 CƠNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM XƯỞNG SỬA CHỮA ÔTÔ THÀNH LỘC  BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ THÁNG CUỐI NĂM 2014 XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ THÀNH LỘC Địa chỉ: Số 582 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Tp Hồ Chí Minh CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG CƠNG NGHỆ MỚI PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HUỲNH VĂN SỸ HỒNG VĂN ĐỨC Tp Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2014 MỤC LỤC MỤC LỤC I MỤC LỤC BẢNG II MỤC LỤC HÌNH II II DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT III PHỤ LỤC 23 i MỤC LỤC BẢNG BẢNG DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ BẢNG NHU CẦU NGUYÊN LIỆU SỬ DỤNG TRUNG BÌNH TRONG THÁNG BẢNG NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN BẢNG MỨC GÂY ĐỘC CỦA CO Ở NHỮNG NỒNG ĐỘ KHÁC NHAU BẢNG DANH MỤC CÁC CHẤT THẢI NGUY HẠI PHÁT SINH TRUNG BÌNH THÁNG CỦA XƯỞNG BẢNG PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG 17 BẢNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRƯỚC VÀ SAU KHI XỬ LÝ 18 BẢNG PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ .19 BẢNG KẾT QUẢ NỒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ 19 BẢNG 10 KẾT QUẢ ĐO VI KHÍ HẬU, TIẾNG ỒN .20 MỤC LỤC HÌNH HÌNH QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA XƯỞNG SỬA CHỮA ÔTÔ THÀNH LỘC HÌNH QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA XƯỞNG 12 HÌNH BỂ TỰ HOẠI NGĂN TẠI DOANH NGHIỆP 13 ii DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT BOD5 BTNMT BVMT COD CTNH CTR CTRSH HTXLNT KT - XH NĐ – CP NTSH PCCC QCVN QĐ-BYT QLNN SS TCVN TCVSLĐ TNHH UBND Nhu cầu ơxy sinh hóa sau ngày đo 20oC Bộ Tài nguyên Môi trường Bảo vệ mơi trường Nhu cầu ơxy hóa học Chất thải nguy hại Chất thải rắn Chất thải rắn sinh hoạt Hệ thống xử lý nước thải Kinh tế - Xã hội Nghị định Chính phủ Nước thải sinh hoạt Phòng cháy chữa cháy Quy chuẩn Việt Nam Quyết định - Bộ Y tế Quản lý nhà nước Chất rắn lơ lửng (Suspended Solid) Tiêu chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn Vệ sinh - lao động Trách nhiệm hữu hạn Ủy ban nhân dân iii MỞ ĐẦU Bảo vệ môi trường nghiệp tồn dân Trong cơng tác bảo vệ môi trường việc giám sát chất lượng môi trường công việc quan trọng thiếu để giúp quan quản lý, doanh nghiệp sản xuất nắm bắt diễn biến môi trường từ hoạt động xử lý, sản xuất,…và từ đề xuất thực giải pháp, biện pháp nhằm hạn chế tác động môi trường có gây Thực nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường, Xưởng sửa chữa ô tô Thành Lộc phối hợp với Công ty TNHH Dịch Vụ Phân Tích Kỹ Thuật Mơi Trường Cơng Nghệ Mới thực công tác giám sát môi trường định kỳ cho Xưởng sửa chữa ơtơ Thành Lộc nhằm có đủ thông tin, số liệu tin cậy phục vụ công tác bảo vệ môi trường xưởng báo cáo lên quan quản lý môi trường theo luật định Mục tiêu báo cáo - Trên sở công tác lấy mẫu, phân tích so sánh với Quy chuẩn môi trường áp dụng hành, Công ty đánh giá trạng môi trường nội tại; - Đánh giá trạng môi trường thông qua kết đo đạc phân tích mơi trường nhằm đánh giá hiệu tồn công tác bảo vệ môi trường áp dụng xưởng; - Báo cáo tình hình hoạt động trạng môi trường Xưởng sửa chữa ôtô Thành Lộc lên quan quản lý môi trường theo luật định Tổ chức thực Báo cáo giám sát môi trường định kỳ Xưởng sửa chữa ô tô Thành Lộc thực tư vấn Cơng ty TNHH Dịch Vụ Phân Tích Kỹ Thuật Môi Trường Công Nghệ Mới iv Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ơtơ THÀNH LỘC I THƠNG TIN CHUNG 1.1 Thơng tin liên lạc • Tên doanh nghiệp: XƯỞNG SỬA CHỮA ÔTÔ THÀNH LỘC – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM • Địa : Số 582 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh • Điện thoại : 08 – 3973.8708 Fax: 08 – 3973.8708 • Người đại diện : (Ơng) Đặng Tiểu Bình • Ngành nghề : Bảo dưỡng sửa chữa ôtô hãng taxi Vinasun 1.2 Địa điểm hoạt động • Địa : Số 582 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh • Vị trí hoạt động với hướng tiếp giáp sau: + Phía Nam : giáp nhà dân; + Phía Bắc : giáp cơng ty kinh doanh ơtơ Trí Nguyễn; + Phía Đơng : giáp nhà dân; + Phía Tây : giáp đường Hương Lộ 14; • Tổng diện tích mặt xưởng : 1.363,5 m2 Các hạng mục như: nhà xưởng, kho vật tư, kho nhớt, khu vực văn phòng, khu vực nhà vệ sinh, diện tích lại sân bãi Tồn nhà xưởng ông Nguyễn Hữu Nghĩa xây dựng cho công ty Cp Ánh Dương Việt Nam thuê (Bản Giấy hợp đồng thuê đất đính kèm phụ lục) Xưởng sửa chữa ôtô Thành Lộc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh lần đầu vào ngày 03 tháng 11 năm 2011 với ngành nghề: Bảo dưỡng sửa chữa xe ơtơ (trừ gia cơng khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở chi nhánh) Bán bn ơtơ xe có động khác ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ơtơ THÀNH LỘC 1.3 Tính chất quy mơ hoạt động • Loại hình hoạt động Xưởng sửa chữa ôtô Thành Lộc hoạt động lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa ôtô hãng taxi Vinasun • Quy mơ hoạt động + Xưởng sửa chữa ôtô Thành Lộc chủ yếu bảo dưỡng, sửa chữa xe ôtô hãng Vinasun, hoạt động rửa xe xưởng ít, rửa vị trí cần sơn lại + Công suất hoạt động xưởng: 30 lượt xe ơtơ/ ngày - Quy trình hoạt động sở Quy trình vận hành hoạt động Xưởng sửa chữa ôtô Thành Lộc thể sơ đồ sau:  Quy trình hoạt động: ĐVTV: CƠNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ơtơ THÀNH LỘC  Hình Quy trình hoạt động xưởng sửa chữa ôtô Thành Lộc Thuyết minh quy trình hoạt động Xe hư hỏng đưa vào xưởng kiểm tra trước sửa chữa để xác định phận mức độ hư hỏng Sau tiến hành kiểm tra, tùy thuộc vào mức độ mà xưởng tiến hành sửa chữa, thay máy móc, phụ tùng,… Sau xe ơtơ phun sơn (tùy theo yêu cầu) vô dầu mỡ trước giao xe • Danh mục thiết bị sở Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trình hoạt động sở bao gồm: Bảng Danh mục máy móc, thiết bị STT Thiết bị Số lượng (cái) Thông số KT Xuất xứ A Máy móc thiết bị Cần nâng trụ 4.500 kg Trung Quốc Máy tháo lắp vỏ xe 1,1 kw Trung Quốc Máy bơm nhỏ 1,5 kw Trung Quốc Máy bơm lớn 5,5 kw Trung Quốc Quạt công nghiệp 0,5 hp Việt Nam Máy hàn rút tole 15 kw Trung Quốc Máy bơm nước hp Trung Quốc Máy hút bụi 1,5 kw Đài Loan Máy lạnh – hp Hàn Quốc 10 Máy sạc gas 134 1 hp Italia B Hệ thống máy tính cơng tác quản lý Máy in Máy photocopy Máy Fax (Nguồn: Xưởng sửa chữa ôtô Thành Lộc,12/2014) 1.4 Nhu cầu nguyên liệu nhiên liệu ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ôtô THÀNH LỘC 1.4.1 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu Nhu cầu nguyên vật liệu Xưởng sửa chữa ôtô Thành Lộc sử dụng trung bình tháng trình bày bảng sau: Bảng Nhu cầu nguyên liệu sử dụng trung bình tháng STT Tên nguyên nhiên liệu Đơn vị Số lượng Màu 040 Lít 120 Xăng Lít 30 Bình Cái 58 Lọc nhớt Cái 70 Phuộc trước Cái 60 Phuộc sau Cái 45 Mỡ bôi trơn Kg 1,25 Gas R134 Kg 6,5 Vật liệu khác Kg 50 (Nguồn: Xưởng sửa chữa ôtô Thành Lộc, 12/2014) 1.4.2 Nhu cầu sử dụng điện Điện sử dụng cho mục đích chiếu sáng, hoạt động thiết bị văn phòng, hoạt động máy móc thiết bị, máy bơm,… Lượng điện sử dụng trung bình tháng Xưởng theo hóa đơn tiền điện bảng sau: Bảng Nhu cầu sử dụng điện STT Thời gian Điện tiêu thụ (Kwh/tháng) 06/08/2014 đến 05/09/2014 3142 06/09/2014 đến 05/10/2014 2847 06/10/2014 đến 05/11/2014 2917 Trung bình 2969 (Nguồn: Xưởng sửa chữa tơ Thành Lộc,12/2014) ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ôtô THÀNH LỘC trường xung quanh tính chất khó phân huỷ, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động khách hàng • Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại Chất thải rắn cơng nghiệp khơng nguy hại q trình hoạt động xưởng thiết bị, phận hư hỏng xe loại bỏ trình bảo dưỡng, sửa chữa như: phuộc xe, ốc vít, vỏ xe,… Khối lượng chất thải rắn khoảng 1.020kg/tháng Ngoài Xưởng phát sinh chất thải rắn khác: giấy văn phòng, bao bì carton, bao nylon, bao bì khơng dính thành phần nguy hại… với khối lượng khoảng 15 kg/tháng Vậy trung bình ngày đêm Xưởng thải khối lượng 35kg chất thải rắn công nghiệp không nguy hại • Chất thải nguy hại Chất thải rắn nguy hại chất có độc tính, ăn mòn, gây kích thích, hoạt tính, cháy, nổ… gây nguy hiểm đến người Chất thải nguy hại phát sinh Xưởng như: giẻ lau, găng tay, trang nhiễm dầu nhớt, xăng,… Theo ước tính thành phần số lượng chất thải rắn nguy hại Xưởng trung bình tháng thể bảng sau: Bảng Danh mục chất thải nguy hại phát sinh trung bình tháng Xưởng STT Tên CTNH Trạng thái tồn Đơn vị tính Khối lượng Dầu nhớt thải Lỏng Kg 170 Thùng nhựa đựng dầu nhớt thải Rắn Kg 16 Giẻ lau dính dầu nhớt, sơn Rắn Kg Thùng kim loại đựng sơn, dung môi Rắn Kg Sơn bốc tách thải Rắn Kg 2,5 Cặn sơn thải Rắn Kg 0,9 Hộp mực in thải Rắn Kg 0,6 Pin, acquy, chì thải Rắn Kg 0,6 ĐVTV: CƠNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ôtô THÀNH LỘC STT Tên CTNH Trạng thái tồn Đơn vị tính Khối lượng Bóng đèn huỳnh quang Rắn Kg 0,4 10 Que hàn thải Rắn Kg 0,4 Kg 203,4 Tổng (Nguồn: Xưởng sửa chữa ôtô Thành Lộc,12/2014) 2.1.4 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung a Nguồn phát sinh Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sau: - Hoạt động xe vào sửa chữa; - Hoạt động máy bơm nước cấp; - Hoạt động trình nổ máy xe ôtô, trình sửa chữa xe ôtô; - Bên cạnh đó, xưởng nằm trục đường lớn quận Tân Phú, lượng xe cộ giao thông nhiều, nên tiếng ồn cộng hưởng làm ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh b Tác động tiếng ồn Tiếng ồn rung động yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe người Tác hại tiếng ồn gây nên tổn thương cho phận thể người Tiếng ồn 80 dBA bắt đầu có tác động đến người Trước hết quan thính giác chịu tác động trực tiếp tiếng ồn làm giảm độ nhạy tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp Ngoài ra, tiếng ồn gây chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nơn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch bệnh hệ thống tiêu hóa Rung động gây nên bệnh thần kinh, khớp xương Cơng ty phải kiểm sốt hạn chế nguồn gây ồn để đảm bảo sức khoẻ cho nhân viên người dân xung quanh khu vực xưởng 2.2 Tóm tắt số lượng, thực trạng, diễn biến nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải a Giao thơng ĐVTV: CƠNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang 10 Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ôtô THÀNH LỘC Xưởng nằm đường lớn nên thuận lợi cho xe cộ vào sửa chữa việc vận chuyển nguyên vật liệu Tuy nhiên, việc gia tăng lượng xe vào (khoảng 30 lượt xe ôtô 60 lượt xe gắn máy) ngày làm tăng mật độ giao thông, gây ảnh hưởng đến chất lượng đường xá xảy tai nạn lái xe bất cẩn b Tác động cháy nổ Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể nguyên nhân sau: - Vận chuyển chất dễ cháy sơn, dung môi, qua nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay qua gần tia lửa - Tồn trữ loại rác, bao bì giấy, nilon, sơn,… không quy cách - Các sự cố về thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, …bị quá tải quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy, tàng trữ nhiên liệu không đúng quy định, bất cẩn công nhân viên - Sự cố sét đánh gây cháy nổ… Sự cố cháy nổ gây thiệt hại lớn kinh tế làm ô nhiễm hệ sinh thái đất, nước, khơng khí cách nghiêm trọng Hơn ảnh hưởng đến hoạt động xưởng, đe dọa đến tính mạng người tài sản Do cơng ty ln đặt cơng tác phòng cháy chữa cháy lên hàng đầu để đảm bảo an toàn , hạn chế mác, tổn thất xảy ra, xây dựng hệ thống phòng chống cháy trang bị đầy đủ trang thiết bị theo quy định quan Phòng cháy chữa cháy c Tai nạn lao động Tai nạn lao động xảy làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tinh thần người lao động Các nguyên nhân gây tai nạn lao động sau: - Không tuân thủ nghiêm chỉnh quy định vận hành máy móc, thiết bị xưởng; - Không thực đầy đủ tiêu chuẩn an tồn lao động, khơng sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết - Bất cẩn điện - Những tai nạn buồn ngủ, tập trung lúc làm việc ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang 11 Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ôtô THÀNH LỘC Xác xuất xảy cố tùy theo ý thức chấp hành nội quy quy tắc an toàn lao động nhân viên, Xưởng trang bị kiến thức an tồn lao động cố ý thức trách nhiệm cho nhân viên tất người hoạt động khu vực xưởng để hạn chế rủi ro xảy III BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC ĐANG ÁP DỤNG VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH LẤY MẪU ĐỊNH KỲ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG 3.1 Biện pháp giảm thiểu xử lý tác động môi trường tiêu cực áp dụng 3.1.1 Biện pháp giảm thiểu nước thải • Nước mưa chảy tràn So với nước thải, nước mưa quy ước nước phép xả thẳng vào hệ thống cống chung thành phố sau qua hệ thống hố ga, lọc rác sơ • Nước thải sản xuất Nước thải từ q trình hoạt đơng Xưởng ngồi nước thải sinh hoạt cơng nhân làm việc có nước thải phát sinh từ trình rửa xe (chỉ rửa vị trí cần sơn lại), nước vệ sinh nhà xưởng Ước tính lượng nước thải khoảng 1,2 m 3/ngày, lượng nước thải nên ảnh hưởng đến mơi trường không nhiều Hiện nay, lượng nước dẫn vào hố ga lắng lọc để giảm bớt cặn lơ lững trước thoát cống thoát nước chung thành phố  Quy trình xử lý: Hình Quy trình xử lý nước thải Xưởng ĐVTV: CƠNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang 12 Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ơtơ THÀNH LỘC  Thuyết minh quy trình xử lý: Nước thải rửa xe nước thải vệ sinh nhà xưởng thoát hệ thống hố ga bố trí nhà xưởng Các hố ga có chức lắng, lọc cặn, cát,… phần nước thải chảy qua hố ga để lắng, lọc tiếp sau hố ga cuối trước đấu nối vào hệ thống thoát nước chung khu vực Do hoạt động rửa xe Xưởng nhằm phục vụ cho việc sơn lại vị trí cần thiết (chỉ rửa vị trí đó) nên lượng nước thải phát sinh ít, đồng thời hàm lượng dầu mỡ, chất tẩy rửa có nước thải không nhiều Tuy nhiên, hố ga cuối trước thoát cống thoát nước thành phố, hàng tháng Xưởng cho công nhân vớt lượng dầu mỡ đi, lượng dầu mỡ coi chất thải nguy hại, lưu trữ vị trí cố định nhà xưởng hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường Việt Úc định kỳ đến thu gom, vận chuyển chất thải đến nơi xử lý theo quy định • Nước thải sinh hoạt Doanh nghiệp tách riêng hệ thống thoát nước mưa nước thải để thuận tiện q trình kiểm sốt Tổng lượng nước thải sinh hoạt xưởng khoảng 3m3/ngày.đêm Nước thải sinh hoạt thu gom vào bể tự hoại ngăn để xử lý sơ sau nhập chung với nước thải sản xuất hố ga cuối trước đấu nối vào cống thoát nước chung Thành phố Bể tự hoại đồng thời có chức năng: lắng phân hủy cặn lắng Cặn lắng giữ lại bể từ – tháng, ảnh hưởng vi sinh vật, chất hữu bị phân giải, phần tạo thành khí phần tạo thành chất vơ hòa tan Hình Bể tự hoại ngăn Doanh nghiệp  Quy trình cơng nghệ + Ngun tắc: nước thải đưa vào ngăn thứ bể, có vai trò làm bể chứa – lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng nồng độ chất bẩn dòng ĐVTV: CƠNG TY TNHH DV PT KT MƠI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang 13 Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ôtô THÀNH LỘC nước thải Nhờ vị trí ống dẫn, nước thải chảy qua bể lắng theo chiều chuyển động từ lên, tiếp xúc với vi sinh vật kỵ khí lớp bùn hình thành đáy bể điều kiện động, chất bẩn hữu vi sinh vật hấp thụ chuyển hóa Ngăn cuối ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm bổ sung nước thải, nhờ vi sinh vật kỵ khí gắn bám bề mặt hạt lớp vật liệu lọc ngăn cặn lơ lửng trôi theo dòng nước Lớp vật liệu lọc bao gồm lớp: lớp sạn x 3cm; lớp cát vàng lớp đá x 6cm Bên lớp vật liệu có đặt máng nước tràn bê tơng để nước từ bể lắng chảy tràn bề mặt lớp lọc + Tiêu chuẩn đạt được: sử dụng bể tự hoại ngăn để xử lý nước thải sinh hoạt tốt, ổn định Hiệu suất xử lý trung bình theo hàm lượng cặn lơ lửng TSS, nhu cầu oxy hóa học COD, nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 từ 70 – 75% Hiện nay, Xưởng sửa chữa ôtô Thành Lộc kết hợp với công ty TNHH dịch vụ phân tích kỹ thuật mơi trường Cơng nghệ thực thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải mới, nước thải sau qua hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn nguồn xả: Loại B QCVN 40:2011 /BTNMT chảy vào cống thoát nước chung khu vực 3.1.2 Biện pháp giảm thiểu khí thải Để giảm thiểu tối đa lượng bụi khí thải tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh ảnh hưởng tới sức khoẻ nhân viên, khách hàng người dân sống khu vực lân cận, chủ đầu tư thực biện pháp sau: - Nhà xưởng thiết kế cao ráo, có độ thơng thống tự nhiên tốt Hiện tại, hệ thống thơng gió cưỡng xưởng gồm có quạt trục đặt trực tiếp mái nhà Ngồi cơng ty trang bị thêm quạt đứng công suất lớn để phát tán làm giảm nồng độ khí độc nhà xưởng - Khơng khí tất khu vực sửa chữa, bảo dưỡng văn phòng bố trí hệ thống thơng gió điều hòa nhiệt độ thích hợp - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: trang, găng tay, quần áo bảo hộ,… ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang 14 Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ôtô THÀNH LỘC - Đối với bụi phát sinh từ phương tiện ôtô vào xưởng sửa chữa, cử phận thường xuyên quét dọn, tưới nước tuyến đường vào xưởng, đặc biệt ngày nắng nóng nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh vào khơng khí - Thường xun vệ sinh nhà xưởng thu gom loại tạp chất, phụ phẩm rơi vãi để hạn chế tối đa phát tán vào khơng khí 3.1.4 Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn chất thải nguy hại • Chất thải sinh hoạt Chất thải rắn xưởng chủ yếu chất thải sinh hoạt, lượng rác ước tính khoảng 18kg/ngày Để giải lượng rác thải đảm bảo vệ sinh đẹp, chủ đầu tư thực thu gom rác thải vào giỏ tre có dung tích 80 – 100 lít đặt điểm thuận lợi nhà xưởng nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh nước mưa không chảy qua Cuối ngày thu gom đựng thùng có nắp đậy kín tập trung nơi quy định Chủ đầu tư ký hợp đồng với Công ty đơn vị thu gom rác UBND Thành phố Hồ Chí Minh (Hợp đồng số 01/12TP/HĐ-MTĐT ngày 01/12/2013 đính kèm phụ lục) • Chất thải nguy hại Hiện tại, chất thải phân loại thu gom chỗ riêng theo quy định cụ thể: - Dầu nhớt thải thu gom chứa thùng phuy đặt vị trí cuối xưởng - Các chất thải nguy hại khác: Pin, acquy thải, bóng đèn huỳnh quang, que hàn thải, … chứa thùng có nắp đậy đặt vị trí cuối xưởng Xưởng sửa chữa ôtô Thành Lộc hợp đồng với đơn vị có chức Cơng ty cổ phần Môi trường Việt Úc đến thu gom xử lý với tần suất lần/tháng Công ty lập Sổ chủ nguồn thải quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư số 12/2011/TTBTNMT ngày 14/04/2011 quy định quản lý chất thải nguy hại, mã số: QLCTNH 79.002103.T 3.1.5 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung - Bố trí phân lập phận gây ồn xưởng cách xa để giảm tác động lan truyền sóng âm Bố trí tường cách âm phận ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang 15 Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ôtô THÀNH LỘC - Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị - Mở thêm nhiều cửa sổ có cánh chớp xung quanh nhà xưởng, hạn chế tích tụ ồn nhà xưởng cách phân tán tiếng ồn theo nhiều hướng khác - Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền tiếng ồn bên đồng thời hạn chế hoạt động vào ban đêm 3.1.6 Các tác động khác không liên quan đến chất thải a Tác động cháy nổ Các cố gây cháy nổ xảy ảnh hưởng đến tính mạng tài sản Doanh nghiệp người dân xung quanh Do đó, cơng ty thiết lập biện pháp phòng ngừa ứng cứu cố môi trường sau: - Hệ thống cấp điện cho công ty hệ thống chiếu sáng thiết kế độc lập, an tồn, có phận ngắt mạch có cố chập mạch điện - Trang bị hệ thống chữa cháy đầy đủ theo quy định pháp lệnh an tồn, phòng cháy chữa cháy Hệ thống chữa cháy vách tường - Bố trí hồ chứa nước chữa cháy - Tuân thủ nghiêm ngặt Luật Phòng cháy Chữa cháy quy định TP Hồ Chí Minh cơng tác phòng cháy chữa cháy - Thiết bị, máy móc bố trí trật tự, gọn gàng, đảm bảo khoảng cách an toàn cho nhân viên làm việc có cháy nổ xảy - Các hạng mục dễ cháy kho nhiên liệu, … lắp đặt cửa cách ly hệ thống van dập lửa cố - Định kỳ tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho cán công nhân viên phương pháp phòng cháy chữa cháy b Biện pháp an toàn lao động - Đào tạo định kỳ an toàn lao động cho nhân viên; - Đưa nội quy an toàn lao động cho nhân nhân làm việc; - Tập huấn sơ cứu giải sơ cứu thương chỗ xảy tai nạn lao động; 3.2 Kết đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ thơng số mơi trường ĐVTV: CƠNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang 16 Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ơtơ THÀNH LỘC Để thực chương trình giám sát môi trường xưởng, Ngày 05/06/2014 Xưởng sửa chữa ôtô Thành Lộc phối hợp với Công ty TNHH DV Phân tích kỹ thuật mơi trường Cơng nghệ tiến hành lấy mẫu, phân tích tiêu, yếu tố ảnh hưởng tới môi trường Cụ thể sau: 3.2.1 Chất lượng môi trường nước Số lượng mẫu: 01 Vị trí lấy mẫu: + Mẫu lấy hố ga chứa nước thải trước xả cống chung thành phố Thơng số phân tích: pH, BOD5, TSS, Amoni, Phosphat, Nitrat, Coliforms, Dầu khoáng Bảng Phương pháp lấy mẫu phân tích chất lượng STT Chỉ tiêu Phương pháp thử nghiệm pH TCVN 6492:2011 COD SMEWW 5220:2005 BOD5 TCVN 6001-2:2008 TSS TCVN 6625-2000 Dầu khoáng TCVN 5070-1995 Tổng Photpho TCVN 6202-2008 Tổng Nito SMEWW 4500-NC Coliform TCVN 6187-2:1996 Tiêu chuẩn so sánh Do Xưởng sửa chữa ôtô Thành Lộc nằm Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, nước thải sau xử lý thải cống chung thành phố nên nước thải sau xử lý so sánh với QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) Kết phân tích: Chất lượng nước thải trình bày bảng bên ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang 17 Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ôtô THÀNH LỘC Bảng Kết phân tích mẫu nước thải sinh hoạt trước sau xử lý STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết phân tích QCVN 40:2011/BTNMT Cột B pH 7,67 5-9 COD Mg/l 146 150 BOD5 mgO2/l 53 50 TSS mg/l 116 100 Dầu khoáng mg/l 18,5 10 Tổng Photpho mg/l 4,1 Tổng Nito mg/l 21,1 40 Coliform MNP/100ml 5.600 5.000 (Nguồn: Kết thử nghiệm, 12/2014) Nhận xét: So sánh với QCVN 40:2011/BTNMT ta thấy tiêu TSS, BOD 5, Dầu khoáng, Tổng Coliform nước thải đấu nối với cống thoát nước khu vực vượt chuẩn cho phép Các tiêu khác đạt chuẩn cột B 3.2.1 Chất lượng mơi trường khơng khí • Chất lượng khơng khí xung quanh bên xưởng Số lượng mẫu: 02 Vị trí lấy mẫu: khu vực trước cổng nhà xưởng khu vực nhà xưởng Thơng số phân tích: Bụi, CO, SO2, NOx Phương pháp lấy mẫu phân tích: Được trình bày bảng bên ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang 18 Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ôtô THÀNH LỘC Bảng Phương pháp lấy mẫu phân tích chất lượng mơi trường khơng khí STT Chỉ tiêu Phương pháp thử nghiệm Nhiệt độ Đo nhanh máy TES 1360 Độ ồn Đo nhanh máy TES 1351 Tốc độ gió Đo nhanh máy Center 315 Bụi TCVN 5067 – 1995 SO2 TCVN 5971:1995 NO2 TCVN 6138:2009 CO 52 TCN 352-89-Bộ Y tế-1993 Tiêu chuẩn so sánh: + Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực xung quanh xưởng so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT Bộ TN&MT + Chất lượng mơi trường khơng khí bên ngồi xưởng so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT Bộ TN & MT  Kết phân tích chất lượng mơi trường khơng khí trình bên theo bảng sau: Bảng Kết nồng phân tích chất lượng mơi trường khơng khí STT Vị trí đo Bụi (mg/Nm3) NO2 (mg/Nm3) SO2 (mg/Nm3) CO (mg/Nm3) Khu vực cổng 0,19 0,098 0,097 4,110 0,3 0,2 0,35 30 0,39 0,167 1,264 7,614 5 20 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT Trong xưởng sản xuất Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động (Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002) (Nguồn: Kết thử nghiệm, 12/2014) ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang 19 Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ôtô THÀNH LỘC Nhận xét: Qua bảng kết phân tích cho thấy hầu hết tiêu vị trí giám sát đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT TCVSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT  Kết đo đạc vi khí hậu, tiếng ồn trình bày theo bảng sau: Bảng 10 Kết đo vi khí hậu, tiếng ồn STT Vị trí đo Khu vực cổng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tiếng ồn QCVN 26 : 2010/BTNMT Trong xưởng sản xuất Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002) Độ ồn (dBA) Nhiệt độ (OC) Tốc độ gió (m/s) 69,6 – 73,1 29,5 0,2 Khu vực thông thường Từ - 21 giờ: 70 21 đến giờ: 55 - - 74,6 – 79,2 31,3 0,2 ≤ 85 ≤ 32 0,2 – 1,5 (Nguồn: Kết thử nghiệm, 12/2014) Nhận xét: Qua bảng kết phân tích cho thấy mức ồn vị trí giám sát đạt quy chuẩn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT TCVSLD 3733/2002/QĐ-BYT Nhận xét chung: Qua bảng Kết phân tích cho thấy chất lượng khơng khí xung quanh cơng ty tương đối tốt, đa số thông số giám sát chất lượng mơi trường khơng khí vị trí bên bên xưởng đạt quy chuẩn quy định ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang 20 Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ôtô THÀNH LỘC IV KẾT LUẬN CAM KẾT VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết phân tích thơng số môi trường khảo sát thực tế hoạt động kinh doanh xưởng đưa số kết luận sau: Doanh nghiệp bước thực biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tuân thủ quy chuẩn tiêu chuẩn môi trường Việt Nam trình kinh doanh - Đối với hiệu xử lý khí thải: Các tiêu phân tích chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh đạt QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh Đa số tiêu tiếng ồn khu vực xung quanh đạt QCVN 26:2010/BTNMT TCVSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT Tuy nhiên, nhiệt độ nhà Xưởng cao so với TCVSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT - Đối với hiệu xử lý nước thải: Có hố ga chứa nước thải sau xử lý đặt vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát; Hệ thống nước mưa nước thải tách rời Phân tích kết nước thải đầu vị trí hố ga cho thấy số tiêu chưa đạt chuẩn quy định Trong thời gian tới, cam kết xây dựng hệ thống xử lý nước thải để xử lý triệt để nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B - Đối với chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt thu gom tập trung nơi quy định hợp đồng với đơn vị có chức thu gom, xử lý quy định Chất thải rắn nguy hại thu gom nơi quy định hợp đồng với đơn vị có chức để thu gom xử lý Đối với bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải hầm tự hoại, lưu giữ tạm thời bể chứa bùn hầm tự hoại, định kỳ thuê đơn vị có chức tiến hành thu gom xử lý - Đối với tác động khác: Tất công nhân viên Cơng ty tập huấn an tồn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh mơi trường khám sức khỏe định kỳ Cam kết Để thực tốt công tác bảo vệ môi trường thời gian tới, Công ty cam kết thực hiện: - Tiếp tục trì cơng tác bảo vệ mơi trường thực thời gian qua nêu Bản cam kết bảo vệ môi trường xác nhận, nhằm đảm bảo xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn quy chuẩn Việt Nam - Tiếp tục trì chế độ hoạt động máy móc thiết bị, yêu cầu kỹ thuật vận hành ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang 21 Báo cáo Giám sát môi trường đinh kỳ 06 tháng cuối năm 2014 Xưởng sửa chữa ôtô THÀNH LỘC - Tiếp tục trì khả vận hành hiệu xử lý hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thơng, khí xưởng Tăng cường hệ thống thơng gió quạt nhà xưởng để giảm nhiệt xưởng vào ngày oi - Tiếp tục trì hợp đồng thu gom rác sinh hoạt thu gom chất thải nguy hại với công ty có chức - Thực tốt cơng tác phòng cháy chữa cháy chăm sóc sức khỏe cho cơng nhân viên - Thực đầy đủ chương trình giám sát môi trường định kỳ tháng/ lần gửi quan có thẩm quyền để báo cáo Kiến nghị Trong trường hợp bất khả kháng vượt tầm kiểm sốt Cơng ty cổ phần Ánh Dương Cơng ty kính đề nghị quan hữu quan phối hợp nhằm khắc phục tác động, rủi ro, cố mơi trường xảy nhằm đảm bảo giảm tối đa mức độ thiệt hại đến môi trường thiệt hại vật chất ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.newtechco.net Email:tuvan@bnwater.com.vn Trang 22 PHỤ LỤC Các văn bản liên quan - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - Hợp đồng thuê phần quyền sử dụng đất - Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH - Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH - Hợp đồng dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt - Hóa đơn tiền điện Phiếu kết quả phân tích thí nghiệm mơi trường - Kết quả phân tích chất lượng nước thải - Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh Các bản vẽ có liên quan - Sơ đồ mặt tổng thể xưởng Thành Lộc ... COD SMEWW 5220:2005 BOD5 TCVN 600 1-2 :2008 TSS TCVN 662 5-2 000 Dầu khoáng TCVN 507 0-1 995 Tổng Photpho TCVN 620 2-2 008 Tổng Nito SMEWW 4500-NC Coliform TCVN 618 7-2 :1996 Tiêu chuẩn so sánh Do Xưởng... TCVN 6138:2009 CO 52 TCN 35 2-8 9-Bộ Y t -1 993 Tiêu chuẩn so sánh: + Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực xung quanh xưởng so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT Bộ TN &MT + Chất lượng mơi trường khơng... liên quan - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - Hợp đồng thuê phần quyền sử dụng đất - Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH - Hợp đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: BCGS MT quý tham khảo, BCGS MT quý tham khảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay