Nghiên cứu hiện trạng sinh thái học quần thể nhằm đề xuất biện pháp bảo tồn loài Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) ở Thừa Thiên Huế

28 52 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:31

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN VĂN HOÀNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ NHẰM ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO TỒN LOÀI RỒNG ĐẤT (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Động vật học Mã số: 62 42 01 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGÔ ĐẮC CHỨNG PGS.TS NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG HUẾ - NĂM 2018 Cơng trình hồn thành tại: Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Ngô Đắc Chứng PGS.TS Nguyễn Quảng Trường Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ hội đồng chấm luận án cấp Đại học Huế họp tại: Vào hồi, … … ngày … tháng … năm … Có thể tìm hiểu luận án thư viện: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Rồng đất Physignathus cocincinus Cuvier mơ tả lồi dựa mẫu chuẩn thu miền Nam Việt Nam, loài phân bố rộng rừng nhiệt đới từ Nam Trung Quốc qua Việt Nam, Lào, phía Nam tới Thái Lan Thừa Thiên Huế, Rồng đất phân bố rừng thường xanh thuộc huyện A Lưới, Hương Thủy, Hương Trà, Phú Lộc Nam Đông Rồng đất xếp hạng bậc VU (sẽ nguy cấp) Sách Đỏ Việt Nam (2007) Tuy nhiên, quần thể loài bị săn bắt mức để làm thức ăn đặc sản buôn bán thị trường ngồi nước Nhiều cơng trình xây dựng giao thông xuyên qua khu rừng, chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy nguyên nhân làm suy giảm sinh cảnh sống loài Nghiên cứu Rồng đất giới Việt Nam tập trung vào mơ tả đặc điểm hình thái ghi nhận phân bố Năm 2007, có nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng sinh sản Rồng đất điều kiện nuôi nhốt huyện Nam Đơng tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2009, có nghiên cứu khả sinh sản tăng trưởng loài điều kiện nuôi nhốt tỉnh Bến Tre, nguồn giống thu từ Nam Đông, Thừa Thiên Huế Đăk Nơng, năm 2012 có nghiên cứu thử nghiệm ni làm cảnh Rồng đất Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đánh giá trạng quần thể, đặc điểm sinh thái, phân bố dinh dưỡng loài Rồng đất Physignathus cocincinus điều kiện tự nhiên đề xuất biện pháp bảo tồn loài tỉnh Thừa Thiên Huế Nội dung nghiên cứu 3.1 Đánh giá trạng quần thể loài Rồng đất Phong Điền, A Lưới Nam Đơng - Ước tính mật độ quần thể; - Ước tính kích thước quần thể; - Đánh giá cấu trúc quần thể theo địa điểm nghiên cứu, theo nhóm tuổi theo giới tính 3.2 Đánh giá đặc điểm phân bố sinh thái - Phân bố Rồng đất theo đai độ cao sinh cảnh; - Đặc điểm vi môi trường sống phạm vi hoạt động; - Phương thức hoạt động 3.3 Thành phần thức ăn Rồng đất - Thành phần thức ăn theo địa điểm nghiên cứu; - Thành phần thức ăn theo dạng sinh cảnh, theo nhóm tuổi theo giới tính 3.4 Đánh giá nhân tố tác động đề xuất kiến nghị công tác bảo tồn sử dụng bền vững loài Rồng đất - Xác định nhân tố đe dọa đến sinh cảnh sống quần thể loài - Đề xuất bảo vệ sinh cảnh sống sử dụng bền vững Rồng đất Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu luận án cung cấp dẫn liệu cập nhật trạng quần thể làm sở khoa học để đưa loài vào Danh lục Đỏ IUCN cơng tác quy hoạch bảo tồn lồi Rồng đất tỉnh Thừa Thiên Huế Các số liệu đặc điểm sinh thái dinh dưỡng thông tin hữu ích góp phần xây dựng quy trình nhân ni, phát triển lồi bò sát bị đe dọa tỉnh Thừa Thiên Huế nhân rộng địa phương khác Những đóng góp đề tài - Lần đóng góp thơng tin trạng cấu trúc quần thể loài Rồng đất điều kiện tự nhiên Thừa Thiên Huế - Xác định đặc điểm phân bố, phương thức hoạt động sử dụng vi môi trường sống loài Rồng đất điều kiện tự nhiên - Xác định thành phần thức ăn, nhóm thức ăn quan trọng loài Rồng đất điều kiện tự nhiên - Xác định nhân tố tác động đến sinh cảnh sống quần thể loài Rồng đất khu vực nghiên cứu Đã đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển bền vững loài Rồng đất tỉnh Thừa Thiên Huế CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU Qua tài liệu tham khảo giới như: Cuvier (1829), Duméril Bibron (1837), Boulenger (1885), Barbour (1912), Smith (1935), Taylor (1963), Nabhitabhata et al (2000), Teynie et al (2004), To (2005), Stuart et al (2006), Grismer et al (2007), Grismer et al (2008a, 2008b), Hartmann et al (2013) cho thấy nghiên cứu Rồng đất tập trung mơ tả đặc điểm hình thái ghi nhận phân bố quốc gia như: Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia Nghiên cứu sinh thái học Rồng đất điều kiện ni nhốt có: Smith (1935), Vosjoli (1992), Kaplan (1997), Foster Smith (1997); Các công bố nêu số kinh nghiệm nuôi nhốt Rồng đất làm cảnh, chưa có đề xuất cụ thể từ nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái loài ngồi tự nhiên để áp dụng điều kiện ni nhốt Việt Nam, nghiên cứu lưỡng cư bò sát Đơng Dương Bourret (1937, 1940, 1943) nhiều cơng trình nghiên cứu nhà khoa học Việt Nam mô tả đặc điểm hình thái, phân bố, nơi lồi Rồng đất nhiều địa điểm thuộc vùng miền núi từ Bắc vào Nam Nghiên cứu khả sinh sản tăng trưởng Rồng đất điều kiện nuôi nhốt có Ngơ Đắc Chứng cs (2007), Ngơ Đắc Chứng Bùi Thị Thúy Bắc (2009) Vì vậy, nghiên cứu trạng sinh thái học quần thể nhằm đề xuất biện pháp bảo tồn loài Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) Thừa Thiên Huế cần thiết để cung cấp dẫn liệu khoa học cho nghiên cứu thực tiễn cho công tác bảo tồn, sử dụng bền vững lồi bò sát bị đe dọa CHƯƠNG ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1.2 Thời gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thực từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2017 2.2 Đối tượng nghiên cứu: Loài Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829), họ Nhơng (Agamidae), Có vảy (Squamata), lớp Bò sát (Reptilia) Tên gọi khu vực nghiên cứu Nhông xanh 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Khảo sát thực địa 2.3.1.1 Dụng cụ: Máy ảnh, đèn soi, định vị GPS, thước kẹp điện tử thước dây, cân điện tử, máy đo nhiệt độ độ ẩm, máy đo nhiệt độ thể bề mặt bám Bút xóa để đánh dấu nhãn đánh dấu buộc vào vị trí Rồng đất bám Lọ nhựa có dán nhãn đựng mẫu thức ăn, cồn 70%, dụng cụ rửa dày phiếu giám sát 2.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 2.1.1 Địa điểm: Sinh cảnh ven bờ suối rừng thuộc huyện A Lưới, Nam Đông Phong Điền Phỏng vấn tình hình săn bắt, mua bán sử dụng Rồng đất ba địa điểm nghiên cứu số nhà hàng có mua bán sử dụng động vật rừng thành phố Huế (Hình 2.1) 2.3.1.2 Khảo sát theo tuyến: Khảo sát 11 tuyến dọc theo suối ba sinh cảnh: sinh cảnh rừng nguyên sinh, sinh cảnh rừng nguyên sinh xen lẫn rừng thứ sinh, sinh cảnh rừng thứ sinh xen lẫn rừng trồng (Bảng 2.1) 2.3.1.3 Thu thập số liệu điều kiện môi trường sống mẫu vật: - Ghi nhận điều kiện vi khí hậu: Đo nhiệt độ khơng khí độ ẩm tương đối nơi phát Rồng đất Ghi nhận thời tiết như: trời mưa, nắng, âm u Đo nhiệt độ bề mặt vị trí Rồng đất bám nhiệt độ thể Rồng đất để đánh giá thay đổi nhiệt độ thể Rồng đất theo nhiệt độ môi trường, ghi nhận thời tiết Hình 2.1 Bản đồ địa điểm khảo sát, nghiên cứu Rồng đất vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế - Ghi nhận vi môi trường sống: Loại bề mặt bám: cành cây, tán lá, dây leo, đá, bãi cát, thảm cỏ,… Xác định đặc điểm suối nơi bắt gặp Rồng đất; Đo khoảng cách từ vật bám đến mặt nước (m), khoảng cách tính vng góc từ vị trí vật bám đến suối Ước tính độ che phủ rừng (%) nơi vật bám, ghi nhận tọa độ độ cao vị trí phát Rồng đất - Quan sát tập tính hoạt động đặc điểm hình thái: Quan sát hoạt động Rồng đất ghi lại thơng tin như: tập tính săn mồi, tập tính quan sát chờ đợi, tập tính phơi nắng, hoạt động sinh sản, đánh nhau, ghi nhận điều kiện vi khí hậu vi mơi trường sống Thu mẫu Rồng đất, quan sát đặc điểm sinh dục thứ cấp như: màu sắc thể, mức độ phát triển gai gáy, gai lưng, lỗ đùi, hàng vảy cằm, cân trọng lượng thể đo số hình thái - Thu mẫu thức ăn Rồng đất: Thu mẫu thức ăn dày Rồng đất theo phương pháp Solé et al (2005) - Ước tính mật độ kích thước quần thể Rồng đất phương pháp “bắt - đánh dấu - thả - bắt lại” áp dụng theo Van Schingen et al (2014) Bảng 2.1 Các tuyến (suối) khảo sát Phong Điền, Nam Đông A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Địa điểm Phong Điền Tuyến T-1 T-2 T-3 T-4 A Lưới T-5 T-6 T-7 T-8 Nam Đông T-9 T-10 T-11 Tọa độ điểm đầu N 16o28' 24.9'' E 107o18'08.9'' N 16o28' 06.2'' E 107o18'38.5'' N 16o04'55.3'' E 107o28'87.9'' N 16o05'14.1'' E 107o27'32.6'' N 16o05'12.6'' E 107o28'67.6'' N 16o09'27.4'' E 107o27'01.0'' N 16o09'20.2'' E 107o27'15.1'' N 16o07'55.9'' E 107o48'11.2'' N 16o08'22.6'' E 107o48'52.9'' N 16o08'11.4'' E 107o47'57.8'' N 16o08'22.9'' E 107o47'22.2'' Tọa độ điểm cuối N 16o28' 04.8'' E 107o18'54.7'' N 16o28' 04.8'' E 107o18'5.4'' N 16o04'61.9'' E 107o28'87.9'' N 16o05'21.2'' E 107o27'33.6'' N 16o05'26.4'' E 107o28'86.1'' N 16o09'17.3'' E 107o26'48.1'' N 16o09'10.8'' E 107o27'03.9'' N 16o07'32.9'' E 107o48'06.5'' N 16o08'51.4'' E 107o48'56.9'' N 16o08'22.6'' E 107o48'16.9'' N 16o08'32.6'' E 107o47'18.2'' Độ cao (m) Chiều dài tuyến (m) 44-90 860 43-75 1.300 706-780 320 720-820 250 623-770 420 176-250 950 179-214 700 129-179 1.400 173-269 1.300 111-145 1.000 105-129 460 2.3.2 Đánh giá trạng, cấu trúc quần thể đặc điểm dinh dưỡng B 2.3.3.1 Xác định tuổi: Phân chia Rồng đất thành ba nhóm tuổi: trưởng thành có SVL ˃ 140 mm, gần trưởng thành có 100 mm < SVL ≤ 140 mm non có SVL ≤ 100 mm 2.3.2.2 Xác định giới tính: Xác định giới tính dựa vào SVL đặc điểm sinh dục thứ cấp Đánh giá sai khác kích thước (SSDSexual Size Dimorphism) đực trưởng thành theo Cox et al (2003), Ngô Đắc Chứng Nguyễn Quảng Trường (2015): SSD = [SVL trung bình đực/SVL trung bình cái] - 2.3.2.3 Ước tính mật độ quần thể: Áp dụng công thức Regassa & Yirga (2013) là: D = n×s/(2L×W), có điều chỉnh theo tập tính sống lồi này: D = n×s/[L×(W1 + W2)] Trong đó: D mật độ quần thể ước tính; n số nhóm cá thể nhìn thấy được; s giá trị trung bình số cá thể/nhóm; L chiều dài tuyến khảo sát; W1 W2 khoảng cách trung bình theo đường vng góc nhóm cá thể nhìn thấy bên phải bên trái tuyến 2.3.2.4 Ước tính kích thước quần thể - Chỉ số Schnabel: áp dụng với tuyến nghiên cứu lặp lại khảo sát nhiều lần theo cơng thức sau: Trong đó: N kích thước quần thể ước tính; M i tổng số cá thể đánh dấu lần khảo sát thứ i; C i số cá thể bắt gặp lần khảo sát thứ i; Ri số cá thể bắt gặp lại lần khảo sát thứ i Với mức sai số tính theo Schlüpmann, Kupfer (2009): Trong đó: k số cá thể bắt lại; Pi số cá thể bắt gặp lần khảo sát thứ i - Chỉ số Lincoln & Petersen: Áp dụng với tuyến khảo sát lặp lại lần theo cơng thức sau: Trong đó: P kích cỡ quần thể ước tính; n số cá thể đánh dấu thả lại lần khảo sát thứ nhất; n số cá thể đánh dấu lần khảo sát thứ hai; m2 số cá thể bắt gặp lại 2.3.2.5 Xác định loại thức ăn: Tài liệu định loại mẫu côn trùng động vật không xương sống dựa theo Millar et al (2000), Triplehorn & Johnson (2005) Edward et al (2004) Thể tích mẫu thức ăn tính theo cơng thức sau: Trong đó: V thể tích mẫu thức ăn (mm 3), L chiều dài mẫu thức ăn (mm), W chiều rộng mẫu thức ăn (mm, phần rộng nhất) (Magnusson et al., 2003) Chỉ số quan trọng (Index of Relative Importance, IRI) loại thức ăn tính theo theo cơng thức sau: Trong đó: IRI số quan trọng, F% tần suất xuất loại thức ăn, N% phần trăm số lượng loại thức ăn, V% phần trăm thể tích loại thức ăn (Caldart et al., 2012) Dùng số đa dạng Simpson (1949) để tính đa dạng thành phần thức ăn Rồng đất, cơng thức tính sau: Trong đó: D số đa dạng, ni số lượng mẫu thức ăn loại thức ăn thứ i, N tổng số mẫu thức ăn loại thức ăn Chỉ số đa dạng trình bày dạng nghịch đảo 1/D, 1/D lớn đa dạng cao Ứớc tính mức độ đồng loại thức ăn Rồng đất, sử dụng số Shannon’s evenness, cơng thức tính sau: Trong đó: E số đồng (0 < E ≤ 1), E = độ đồng cao nhất, Hmax = lnS (S tổng số loại thức ăn mẫu), H’ số đa dạng Shannon-Weiner Chỉ số H’ tính sau: Trong đó: pi = ni/N (ni số lượng mẫu thức ăn loại thức ăn thứ i, N tổng số mẫu thức ăn loại thức ăn) Sử dụng phương pháp Rarefaction để đánh giá số lượng loại thức ăn kỳ vọng cá thể trưởng thành, gần trưởng thành non (mức độ tin cậy 95%) Cơng thức tính tốn sau: Trong đó: E(Sn) số lượng loại thức ăn kỳ vọng, S tổng số loại thức ăn, Ni số lượng mẫu thức ăn thứ i, N tổng số mẫu thức ăn mẫu, n giá trị kích thước mẫu chọn ngẫu nhiên từ chuẩn hóa (n ≤ N) số lượng kết hợp n mục thức ăn chọn từ tập hợp N mẫu thức ăn (Hurlbert, 1971; Simberloff, 1972; Krebs, 1999) 2.3.2.6 Xác định nhân tố đe dọa đề xuất biện pháp bảo tồn - Các nhân tố đe dọa đến sinh cảnh sống loài - Đánh giá trạng khai thác sử dụng - Xác định địa điểm ưu tiên bảo tồn theo hình thức xếp hạng cách chấm điểm theo tiêu chí cho địa điểm nghiên cứu 2.3.2.7 Xử lý số liệu phân tích thống kê: Kiểm tra mức sai khác ý nghĩa phần mềm MINITAB 16.0 SPSS 19.0 Các biểu đồ vẽ phần mềm OriginPro 8.5.1 SigmaPlot 12.0 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Hiện trạng quần thể 3.1.1 Cấu trúc quần thể 3.1.1.1 Đặc điểm hình thái Đã xác định trọng lượng thể đo 15 số hình thái 250 cá thể Rồng đất thuộc ba nhóm tuổi giới tính ba địa điểm nghiên cứu Về sai khác giới tính, kích cỡ đực trưởng thành thường lớn trưởng thành (Hình 3.1) A B 20 mm 20 mm Hình 3.1 Rồng đất trưởng thành (A: đực, SVL = 260 mm; B: cái, SVL = 165 mm) A D B C E F Hình 3.2 Con đực: mào gáy (A), hàng vảy cằm (B), lỗ đùi (C); 12 Như vậy, năm 2016 ước tính kích thước quần thể Rồng đất A Lưới 96 cá thể/5 tuyến (dài 2.640 m), tính trung bình 28 m bắt gặp cá thể Năm 2017, ước tính kích thước quần thể Rồng đất A Lưới khoảng 59 cá thể/2 tuyến (tổng chiều dài 1.650 m), tính trung bình 30 m bắt gặp cá thể; Nam Đông khoảng 78 cá thể/3 tuyến (tổng chiều dài 3.700 m) tính trung bình 48 m bắt gặp cá thể; Phong Điền khoảng 81 cá thể/2 tuyến (tổng chiều dài 2.100 m) tính trung bình 26 m bắt gặp cá thể Như vậy, ước tính kích thước quần thể Rồng đất tuyến khảo sát Phong Điền lớn nhất, A Lưới thấp Nam Đông Tổng cộng, ước tính kích thước quần thể lồi Rồng đất tuyến khảo sát năm 2016-2017 314 cá thể (mức sai số khoảng 314 ± 16 cá thể) 3.2 Môi trường sống, phương thức hoạt động đặc điểm phân bố 3.2.1 Sử dụng vi môi trường sống 3.2.1.1 Vào ban ngày - Loại vi môi trường sống: Tổng số 102 lượt cá thể Rồng đất hoạt động sáu loại vi môi trường: cành cây, tán lá, dây leo, đá, bãi cát thảm cỏ ven bờ suối, vi môi trường sống khác Cành loài sử dụng nhiều (31,3%) (F2,15 = 9,49, P = 0,003) - Độ cao vị trí bám so với mặt nước suối: 102 lượt cá thể Rồng đất ghi nhận cho thấy loài bám khoảng 1,43 ± 0,89 m Nhóm trưởng thành bám (2,26 ± 0,87 m) cao so với nhóm non (1,12 ± 0,67 m; F1,101 = 49,59, P < 0,0001) Độ cao từ 0,00-2,00 m ghi nhận chủ yếu cá thể non, độ cao từ 2,01 m đến 3,00 m ghi nhận chủ yếu cá thể trưởng thành - Độ che phủ rừng vị trí Rồng đất hoạt động khoảng 32,3 ± 29,0%; cá thể trưởng khoảng (26,1 ± 30,2%) thấp so với non (34,7 ± 28,4%; F1,101 = 1,79, P = 0,18) Vào ban ngày, Rồng đất có xu hướng hoạt động vị trí thống, nơi có nhiều ánh sáng nhiệt độ khơng khí tăng cao, độ ẩm giảm 3.2.1.2 Vào ban đêm - Loại vi môi trường sống: Quan sát 494 lượt cá thể Rồng đất sử dụng năm loại vi môi trường: cành cây, tán lá, dây leo, đá vi môi trường sống khác (nằm hốc cây, bơi suối,…) Cành tán hai loại vi môi trường sống Rồng đất sử dụng nhiều (F1,9 = 0,80, P = 0,40) Ban đêm, Rồng đất bám cây, tán lá, dây leo ven bờ suối để ngủ Không phát cá thể 13 Rồng đất hoạt động thảm cỏ bãi cát ven suối, chứng tỏ hoạt động đẻ trứng, sinh sản Rồng đất diễn chủ yếu vào ban ngày - Độ cao vị trí bám phạm vi hoạt động: Đã xác định độ cao vị trí bám 494 lượt cá thể Rồng đất, vị trí bám trung bình khoảng 1,81 ± 1,14 m so với mặt nước suối, cá thể trưởng thành khoảng 2,78 ± 1,44 m, cá thể non khoảng 1,54 ± 0,87 m (F1,493 = 122,26, P < 0,0001) Nhóm non phân bố độ cao từ 0,00 m đến 3,00 m theo chiều hướng giảm dần, nhóm cá thể trưởng thành phân bố từ 0,51 m đến 3,00 m theo chiều hướng tăng dần Phạm vi hoạt động khoảng 4,7 ± 6,1 m, nhóm cá thể trưởng thành có phạm vi di chuyển khỏi vị trí bám xa so với nhóm non - Loại địa hình suối nước chảy vũng nước ghi nhận số lượt Rồng đất nhiều nhất, khu vực có thác nước không ghi nhận cá thể Rồng đất hai nhóm tuổi - Chênh lệch nhiệt độ khơng khí với nhiệt độ thể nhiệt độ bề mặt vị trí bám Rồng đất: Đo nhiệt độ khơng khí vị trí bám nhóm trưởng thành non là: 27,2 ± 1,5°C, 27,4 ± 1,1°C Nhiệt độ thể nhóm trưởng thành (23,9 ± 1,1°C) xấp xỉ nhóm non (23,8 ± 1,5oC) Nhiệt độ bề mặt vị trí bám nhóm trưởng thành non là: 23,8 ± 1,5oC, 23,4 ± 1,5oC Nhiệt độ khơng khí, nhiệt độ thể nhiệt độ bề mặt vị trí bám hai nhóm tuổi Rồng đất sai khác khơng có ý nghĩa thống kê - Độ che phủ rừng vị trí ghi nhận Rồng đất vào ban đêm khoảng 66,8 ± 29,2% Nhóm cá thể trưởng thành cao (77,3 ± 25,7%) non (64,4 ± 29,5%; F1,430 = 13,50, P < 0,0001) 3.2.2 Phương thức hoạt động 3.2.2.1 Vào ban ngày: Rồng đất hoạt động chủ yếu vào thời điểm có nắng, hoạt động vào thời điểm nắng âm u, đặc biệt trời mưa Thời gian hoạt động từ 8:00-16:00 giờ, hoạt động mạnh từ 12:00-14:00 Theo Döring (2015), Rồng đất sống khu vực có độ ẩm tương đối trung bình từ 40-80% nhiệt độ khơng khí từ 26-32°C Trong nghiên cứu này, nhiệt độ khơng khí trung bình thời điểm phát Rồng đất khoảng 30,6 ± 1,4oC tương ứng với độ ẩm tương đối trung bình khoảng 65,3 ± 10,6% Rồng đất hoạt động săn mồi chiếm tỉ lệ cao nhất, hoạt động phơi nắng uống nước Rồng đất săn mồi chiếm phần lớn thời gian, tập tính phù hợp với mơ hình “tìm kiếm rộng - wide 14 forager” mơ hình nằm đợi (sit-and-wait), kết phù hợp với số kết nghiên cứu phương thức hoạt động phổ biến nhóm thằn lằn 3.2.2.2 Vào ban đêm: Thời gian từ 20:00 đến 21:30 ghi nhận số lượng cá thể Rồng đất xuất ven bờ suối nhiều hai nhóm tuổi Cá thể non xuất nhiều từ 19:31 giờ, cá thể trưởng thành xuất nhiều khoảng sau 20:00 ( F1,19 = 2,86, P < 0,0001) 3.2.3 Phân bố theo đai độ cao sinh cảnh 3.2.3.1 Phân bố theo đai độ cao: Rồng đất phân bố chủ yếu độ cao 300 m, phân bố độ cao 600 m Bain Hurley (2011) cho nhóm thằn lằn ghi nhận phân bố chủ yếu độ cao 300 m, độ cao từ 300-800 m ghi nhận số lượng lồi 3.2.3.2 Phân bố theo sinh cảnh: Rồng đất phần bố chủ yếu sinh cảnh rừng thứ sinh xen lẫn rừng trồng sinh cảnh rừng nguyên sinh xen lẫn rừng thứ sinh, phân bố sinh cảnh rừng nguyên sinh 3.3 Đặc điểm dinh dưỡng 3.3.1 Thành phần thức ăn Rồng đất ăn 20 loại thức ăn gồm: 18 loại côn trùng động vật không xương sống khác, loại thực vật loài thuộc mẫu thức ăn khơng xác định (Hình 3.3) Bốn loại thức ăn có IRI ưu bao gồm: Cánh (Isoptera: 37,35%), họ Kiến (Formicidae: 14,10%), Cánh thẳng (Orthoptera: 9,30%), Ấu trùng côn trùng (Insect larvae: 7,32%) 15 Hình 3.3 Chỉ số quan trọng (IRI) thành phần thức ăn Rồng đất vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế (n = 291) Ngô Đắc Chứng cs (2007) cho điều kiện nuôi nhốt Rồng đất ăn nhiều côn trùng (56,47%), giun đất (24,25%), Rồng đất trưởng thành sử dụng 16/22 loại thức ăn Rồng đất non sử dụng 11/14 loại thức ăn Trong nghiên cứu này, Rồng đất sử dụng 20 loại thức ăn, chủ yếu côn trùng (Mối, Kiến), Nhện, Ấu trùng trùng, lồi Dế Châu chấu Cánh thẳng; đó, Mối Kiến hai loại thức ăn Rồng đất, Giun đất chiếm tỉ lệ thấp, thực vật loại thức ăn loài Huey & Pianka (1981) cho lồi thằn lằn có tập tính săn mồi theo mơ hình tìm kiếm rộng (widely foraging) sử dụng thức ăn chủ yếu loài Cánh (Isoptera) kể số lượng thể tích 3.3.2 Thành phần thức ăn theo địa điểm nghiên cứu 3.3.2.1 A Lưới: Rồng đất ăn 20 loại thức ăn, sáu loại thức ăn có IRI ưu bao gồm: Cánh (35,57%), họ Kiến (14,00%), Cánh thẳng (9,31%), Ấu trùng côn trùng (6,66%), Giun đất (6,29%) Nhện (5,36%) 3.3.2.2 Nam Đông: Rồng đất ăn 17 loại thức ăn, bốn loại thức ăn có IRI ưu bao gồm: Cánh (32,30%), Bộ Kiến (22,37%), Cánh thẳng (10,09%) Ấu trùng côn trùng (9,55%) 16 3.3.2.3 Phong Điền: Rồng đất ăn 18 loại, sáu loại thức ăn có IRI ưu bao gồm: Cánh (44,69%), Cánh thẳng (8,59%), thực vật (7,93%), Ấu trùng côn trùng (7,05%), Cánh cứng (6,98%) họ Kiến (5,72%) Thành phần thức ăn Rồng đất sử dụng ba địa điểm giống Có bốn loại thức ăn ưu xuất ba địa điểm nghiên cứu là: Cánh đều, họ Kiến, Ấu trùng côn trùng Cánh thẳng Nam Đông, dày Rồng đất tích thức ăn lớn nhất; Phong Điền thấp A Lưới (F2,290 = 2,97, P = 0,05) Số lượng mẫu thức ăn A Lưới lớn (16,4 ± 32,2 mẫu), Phong Điền (15,4 ± 36,7 mẫu) thấp Nam Đông (13,9 ± 16,1 mẫu; F2,290 = 0,14, P ˃ 0,05) Chiều dài, chiều rộng thể tích mẫu thức ăn Rồng đất sử dụng Nam Đông lớn nhất, Phong Điền thấp A Lưới (chiều dài: F2,4.585 = 16,07, P < 0,0001; chiều rộng: F2,4.585 = 159,24, P < 0,0001 thể tích: F2,4.585 = 10,14, P < 0,0001) Loại thức ăn Rồng đất sử dụng Nam Đông đa dạng (3,11), theo sau A Lưới (2,04) Phong Điền nhỏ (1,52) Nam Đông (0,23) Rồng đất sử dụng đồng loại thức ăn so với A Lưới (0,15) Phong Điền (0,14) Có thể thành phần thức ăn đa dạng, Rồng đất có xu hướng sử dụng đồng loại thức ăn 3.3.3 Thành phần thức ăn theo sinh cảnh 3.3.3.1 Rừng thứ sinh lẫn rừng trồng: Bốn loại thức ăn có IRI ưu bao gồm: Cánh (38,85%), họ Kiến (14,48%), Cánh thẳng (9,47%), Ấu trùng côn trùng (8,46%) 3.3.3.2 Sinh cảnh rừng nguyên sinh lẫn rừng thứ sinh: Sáu loại thức ăn có IRI ưu bao gồm: Cánh (chiếm 36,36%), họ Kiến (14,91%), Giun đất (9,06%), Ấu trùng côn trùng (7,82%), Cánh thẳng (5,84%) Nhện (5,61%) 3.3.3.3 Sinh cảnh rừng nguyên sinh: Sáu loại thức ăn có IRI ưu bao gồm: Cánh (34,41%), họ Kiến (12,62%), Cánh thẳng (14,45%), họ Ốc sên trần (5,96%), Nhện (5,00%) Ấu trùng côn trùng (5,00%) Mỗi dày Rồng đất sinh cảnh rừng thứ sinh lẫn rừng trồng có số lượng mẫu thức ăn (14,6 ± 27,7 mẫu) thấp nhất, sinh cảnh rừng nguyên sinh xen lẫn rừng thứ sinh (16,6 ± 29,1 mẫu) sinh cảnh rừng nguyên sinh (16,1 ± 36,4 mẫu) khác không nhiều 17 Tuy nhiên, thể tích thức ăn dày Rồng đất sinh cảnh rừng thứ sinh lẫn rừng trồng lớn (4.106,4 ± 5.931,4 mm 3), sau sinh cảnh rừng nguyên sinh xen lẫn rừng thứ sinh (3.131,3 ± 5.195,3 mm3) thấp sinh cảnh rừng nguyên sinh (2.921,6 ± 3.151,2 mm3) Sự sai khác số lượng mẫu thức ăn thể tích thức ăn dày Rồng đất ba dạng sinh cảnh khơng có ý nghĩa Sinh cảnh rừng thứ sinh lẫn rừng trồng có số đa dạng (2,56) lớn nhất, sinh cảnh rừng nguyên sinh xen lẫn rừng thứ sinh (2,09) nhỏ sinh cảnh rừng nguyên sinh (1,97) sinh cảnh rừng thứ sinh lẫn rừng trồng Rồng đất sử dụng mẫu thức ăn có chiều dài (12,3 ± 7,6 mm), chiều rộng (4,5 ± 2,6 mm) thể tích (281,0 ± 684,8 mm3) lớn nhất; chiều dài, chiều rộng thể tích mẫu thức ăn sinh cảnh rừng nguyên sinh xen lẫn rừng thứ sinh sinh cảnh rừng nguyên sinh chênh lệch không nhiều (chiều dài: F2,4.585 = 14,20, P < 0,0001, chiều rộng F2,4.585 = 146,94, P < 0,0001 thể tích: F2,4.585 = 5,40, P = 0,005) 3.3.4 Thành phần thức ăn theo nhóm tuổi Rồng đất trưởng thành sử dụng bốn loại thức ăn có IRI ưu thế: Cánh (43,79%), họ Kiến (13,46%), Cánh thẳng (6,97%), Ấu trùng côn trùng (5,86%) Rồng đất gần trưởng thành sử dụng năm loại thức ăn có IRI ưu bao gồm: Cánh (43,12%), họ Kiến (9,91%), Cánh thẳng (10,20%), Nhện (5,39%) Ấu trùng côn trùng (5,72%) Con non sử dụng sáu loại thức ăn có IRI ưu thế: Cánh (22,52%), họ Kiến (21,11%), Cánh thẳng (9,98%), Ấu trùng côn trùng (10,53%), Giun đất (7,81%) Nhện (5,76%) Bốn loại thức ăn: Cánh đều, họ Kiến, Cánh thẳng Ấu trùng côn trùng ghi nhận nhiều dày ba nhóm tuổi Theo Pough et al (1998) hầu hết loài thằn lằn trưởng thành thường tiêu thụ loại thức ăn tương tự non, giai đoạn phát triển chúng cần sử dụng thêm vài loại thức ăn khác Trong nghiên cứu cho thấy, việc lựa chọn loại thức ăn trùng, cá thể gần trưởng thành non độ tuổi phát triển nên chúng có xu hướng lựa chọn thêm loại mồi Giun đất, Nhện Nhóm tuổi trưởng thành sử dụng mẫu thức ăn có chiều dài, chiều rộng với thể tích lớn nhất, nhóm tuổi gần trưởng thành non sử dụng mẫu thức ăn có kích thước gần (chiều dài: F2,4.585 = 166,88, P < 0,0001; chiều rộng: F2,4.585 = 70,41, P < 0,0001; thể tích: F2,4.585 = 4,34, P = 0,01) Như vậy, Rồng đất sử dụng mẫu 18 thức ăn có kích thước thể tích khác tùy thuộc vào độ tuổi Trung bình số lượng mẫu thức ăn dày nhóm tuổi gần trưởng thành lớn (21,7 ± 44,9 mẫu), số lượng mẫu thức ăn dày nhóm tuổi trưởng thành (15,0 ± 20,1 mẫu) nhỏ nhóm non (11,0 ± 19,3 mẫu; F2,290 = 3,50, P = 0,03) Thể tích thức ăn dày nhóm tuổi trưởng thành (4.447,2 ± 6.430,3 mm3) nhóm tuổi gần trưởng thành (4.175,7± 5.514,3 mm3) chênh lệch khơng nhiều, riêng nhóm non tích thức ăn dày nhỏ (2.257,2 ± 3.359,9 mm3; F2,290 = 5,94, P = 0,003) Rồng đất gần trưởng thành tiêu thụ số lượng mẫu thức ăn lớn nhiều so với nhóm trưởng thành non Theo Rocha Anjos (2007), loài thằn lằn non bị giới hạn kích cỡ miệng nên chúng thường sử dụng loại mồi có kích thước tương đối nhỏ so với thằn lằn trưởng thành, nên cá thể non có xu hướng sử dụng số lượng mẫu thức ăn nhiều cá thể trưởng thành, nhiên, thể tích thức ăn nhỏ Việc sử dụng số lượng thức ăn nhiều cá thể non nhằm đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng để trì trình phát triển cân lượng thể Con non sử dụng loại thức ăn đa dạng (3,12), nhóm trưởng thành (2,06) nhỏ nhóm gần trưởng thành (1,76) Nhóm trưởng thành (0,13) gần trưởng thành (0,14) có xu hướng lựa chọn loại thức ăn ưa thích non (0,22) Kết phân tích Rarefaction cho thấy nhóm non nhóm trưởng thành sử dụng đa dạng loại thức ăn nhóm gần trưởng thành Nhóm trưởng thành nhóm gần trưởng thành sử dụng đồng loại thức ăn nhóm non (Hình 3.4) A B Hình 3.4 Đường cong tích lũy kỳ vọng số lượng mẫu thức ăn (A) loại thức ăn dày (B) Rồng đất 19 3.3.5 Thành phần thức ăn theo giới tính Con đực sử dụng loại thức ăn có IRI ưu gồm: Cánh (45,16%), họ Kiến (9,79%), thực vật (5,91%), Cánh thẳng (5,55%) Ấu trùng côn trùng (5,29%) Con sử dụng loại thức ăn có IRI ưu thế: Cánh (42,17%), họ Kiến (17,23%), Cánh thẳng (8,33%), Cánh cứng (6,64%), Ấu trùng côn trùng (6,50%) Cánh màng (5,53%) Số lượng mẫu thức ăn trung bình dày đực nhiều khơng có ý nghĩa (F1,62 = 0,17, P = 0,678) Thể tích thức ăn tiêu thụ lớn so với đực khơng có ý nghĩa (F1,62 = 0,08, P = 0,781) Con (2,24) sử dụng loại thức ăn đa dạng đực (1,88), đực có xu hướng lựa chọn số loại thức ăn ưa thích thể qua số đồng (con cái: 0,21 đực: 0,19) Chiều rộng miệng đực trưởng thành lớn (25,5 ±7,3 mm), sau trưởng thành (22,5 ± 3,1 mm) nhỏ nhóm non (16,2 ± 1,9 mm) Chiều dài, chiều rộng thể tích mẫu thức ăn đực sử dụng lớn nhất, sau nhỏ non (F3,1.404 = 20,32, P < 0,0001) Theo Reilly et al (2007) cho loài thằn lằn có tập tính săn mồi theo mơ hình tìm kiếm rộng độ rộng miệng có quan hệ mật thiết với kích thước mẫu thức ăn Trong nghiên cứu này, độ rộng miệng Rồng đất lớn sử dụng mẫu thức ăn có kích cỡ lớn 3.3.6 So sánh thành phần thức ăn tự nhiên ni nhốt Ngồi tự nhiên Rồng đất sử dụng 20 loại thức ăn côn trùng, động vật khơng xương sống khác thực vật, có bảy loại thức ăn ưa thích bao gồm: Mối (bộ Cánh đều), Kiến (họ Kiến), Dế Châu chấu (bộ Cánh thẳng), Giun đất (bộ Giun đất), Nhện (bộ Nhện), Ấu trùng trùng, số lồi Cánh cứng thực vật (quả Sung) Nuôi nhốt, Rồng đất ăn 26 loại thức ăn, có loại thức ăn ưa thích thuộc trùng động vật khơng xương sống như: Mối, Châu chấu Dế (bộ Cánh thẳng), Giun đất, Giun quế, Sâu gạo, Ấu trùng côn trùng bốn loại thức ăn ưa thích thực vật thuộc loại chín (chuối, xồi, mít, đu đủ) 3.4 Đánh giá nhân tố tác động vấn đề liên quan đến bảo tồn Rồng đất 3.4.1 Các nhân tố tác động 20 3.4.1.1 Săn bắt mức - A Lưới: Rồng đất săn bắt từ tháng đến tháng 10 hàng năm, tần suất sản lượng săn bắt Rồng đất nhiều từ tháng đến tháng Tổng cộng hộ gia đình săn bắt khoảng 364,5 kg Rồng đất/năm Các hộ săn bắt đa số dân tộc Kơ tu, nên thói quen săn bắt khơng bền vững, họ tìm bãi đẻ Rồng đất đào lên lấy trứng - Nam Đông: Thời gian săn bắt Rồng đất diễn từ tháng đến tháng 10 hàng năm Tính trung bình năm 2016, hộ gia đình săn bắt 224 kg Rồng đất/năm, chủ yếu cá thể gần trưởng thành trưởng thành - Phong Điền: Các tháng săn bắt Rồng đất có sản lượng cao từ tháng đến tháng (tháng 6: 82 kg), thấp vào tháng 10 (10 kg) Trung bình năm 2016, hộ thu hoạch 400,5 kg Rồng đất Tổng sản lượng trung bình ước tính 989 kg/năm (Bảng 3.1) 3.4.1.2 Tình hình bn bán sử dụng Rồng đất - Tình hình bn bán: Giá bán Rồng đất khác theo địa phương A Lưới Nam Đơng Rồng đất có giá bán cao Phong Điền, giá bán thay đổi theo tháng Qua điều tra tình hình bn bán Rồng đất thành phố Huế cho thấy, thời điểm cao có giá 450.000 đồng/kg Bảng 3.1 Ước tính tổng sản lượng Rồng đất bị săn bắt A Lưới, Nam Đông Phong Điền năm 2016 Tháng 10 Cộng A Lưới 11 27 47,5 72 80 64,5 37,5 18 364,5 Sản lượng trung bình (kg) Nam Đơng Phong Điền 10 12 34,5 28 62 51 66 57 82 35 74 24 48 18 224 400,5 Tổng cộng 26 73,5 137,5 189 219 173,5 109,5 44 17 989 21 A C B D Hình 3.5 Rồng đất bán chợ A Lưới (A); Sử dụng chế biến ăn Rồng đất nhà hàng thành phố Huế (B, C, D) - Tình hình sử dụng: Xã Phong Mỹ có nhà hàng bn bán Rồng đất khơng thường xun A Lưới có nhà hàng sử dụng Rồng đất thường xuyên Khe Tre có nhà hàng buôn bán sử dụng Rồng đất thường xuyên Tại thành phố Huế, có nhà hàng sử dụng Rồng đất thường xuyên, thịt Rồng đất chế biến thành nhiều ăn khác (Hình 3.5) 3.4.1.3 Tác động đến sinh cảnh sống - Hoạt động khai thác gỗ lâm sản gỗ: Kết nghiên cứu vi mơi trường sống lồi Rồng đất cho thấy loài phân bố chủ yếu đai độ cao 300 m, hoạt động khai thác gỗ, trồng rừng, đốt rừng làm nương rẫy,… ảnh hưởng tiêu cực đến sinh cảnh sống Rồng đất - Xây dựng cơng trình giao thơng xun qua rừng 3.4.2 Đề xuất biện pháp bảo tồn loài Rồng đất 3.4.2.1 Khoanh vùng khu vực ưu tiên bảo vệ Để bảo tồn quần thể loài Rồng đất huyện A Lưới, Nam Đông Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế, nhà quản lý nên ưu tiên bảo tồn khu vực tuyến theo thứ tự sau: tuyến T-2 T-1 bảo tồn trước; tuyến T-7, T-6; đến tuyến T-3, T-4, T-8; sau 22 tuyến T-5, T-9, T-10 T-11 (Hình 3.6) 3.4.2.2 Nhân nuôi Rồng đất bảo tồn phát triển kinh tế Gây nuôi sinh sản Rồng đất biện pháp nhằm hạn chế việc săn bắt loài tự nhiên, đồng thời giúp phát triển kinh tế hộ gia đình huyện thuộc khu vực miền núi 3.4.2.3 Các giải pháp quản lý - Kiểm soát việc săn bắt mua bán trái pháp luật - Tăng cường tuần tra, giám sát để ngăn chặn vi phạm có ảnh hưởng tiêu cực đến sinh cảnh sống quần thể loài động vật rừng có Rồng đất, đặc biệt lưu ý khu vực Nam Đông A Lưới - Bảo vệ phục hồi hệ sinh thái rừng tự nhiên - Xây dựng hành lang rừng để liên kết khoảng rừng bị biệt lập để mở rộng sinh cảnh sống tạo không gian giao lưu nguồn gene quần thể động vật, có lồi Rồng đất Hình 3.6 Khoanh vùng bảo tồn loài Rồng đất Thừa Thiên Huế - Kiểm tra, giám sát nhà hàng sở sử dụng mua bán động vật hoang dã, chứng minh nguồn gốc hợp pháp, khơng cần có chế tài xử lý thích hợp: tịch thu động vật thả lại rừng nhắc nhở, xử phạt - Tuyên truyền giáo dục bảo vệ động vật hoang dã: Các 23 quan quản lý địa phương cần có chương trình tuyên truyền việc giảm thiểu nhu cầu sử dụng động vật hoang dã, đặc biệt tuyến xã KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 1.1 Hiện trạng quần thể - Kích thước quần thể Rồng đất tuyến khảo sát Phong Điền lớn nhất, khoảng 81 cá thể/2 tuyến (dài 2.100 m), trung bình 26 m gặp cá thể; A Lưới, năm 2016, khoảng 96 cá thể/5 tuyến (dài 2.640 m), trung bình 28 m gặp cá thể, năm 2017, khoảng 59 cá thể/2 tuyến (dài 1.650 m), trung bình 30 m gặp cá thể; Nam Đông khoảng 78 cá thể/3 tuyến (dài 3.700 m), trung bình 48 m gặp cá thể Tổng cộng, ước tính kích thước quần thể loài Rồng đất ba địa điểm nghiên cứu năm 2016-2017 314 cá thể (mức sai số khoảng 314 ± 16 cá thể) - Mật độ quần thể Rồng đất tuyến khảo sát Phong Điền ước tính khoảng 97 cá thể/10.000 m2, A Lưới khoảng 44 cá thể/10.000 m2, Nam Đông khoảng 28 cá thể/10.000 m2 - Cấu trúc quần thể Rồng đất tuyến khảo sát ba địa điểm nghiên cứu ghi nhận non chiếm ưu (chiếm 52,9%), nhóm gần trưởng thành chiếm 28,6%, thấp nhóm trưởng thành chiếm 18,5% Như vậy, từ tháng đến tháng quần thể Rồng đất giai đoạn phát triển - Cấu trúc giới tính tuyến khảo sát ba địa điểm nghiên cứu xác định tỉ lệ đực : 13,1 : 18,4 Như vậy, quần thể Rồng đất khu vực nghiên cứu có cá thể chiếm ưu cá thể đực 1.2 Đặc điểm môi trường sống, phương thức hoạt động, phân bố - Đặc điểm môi trường sống: Ban ngày, Rồng đất hoạt động mặt đất loại vi môi trường sống: cành cây, tán lá, dây leo, đá, bãi cát, thảm cỏ vi môi trường sống khác Ban đêm, Rồng đất bám chủ yếu cành cây, tán lá, dây leo ven bờ suối Độ cao vị trí bám cá thể trưởng thành cao so với cá thể non Vào ban ngày, độ che phủ rừng nơi cá thể trưởng thành hoạt động thấp (26,1%) so với non (34,7%), ban đêm ngược lại cá thể trưởng thành bám nơi có độ che phủ rừng (77,3%) cao so với non (64,4%) - Phương thức hoạt động: Ban ngày, Rồng đất hoạt động từ 24 8:00-16:00 (nhiệt độ khơng khí từ 28,3-30,6 oC, độ ẩm từ 65,385%), hoạt động mạnh từ 12:00-13:00 (nhiệt độ khơng khí khoảng 31,4oC, độ ẩm khoảng 61%) trời nắng ráo, hoạt động chủ yếu săn mồi, bắt cặp sinh sản, đẻ trứng, phơi nắng uống nước Ban đêm, Rồng đất bám cành cây, tán lá, dây leo ven bờ suối để ngủ - Đặc điểm phân bố: Rồng đất phân bố chủ yếu độ cao 300 m, phân bố độ cao từ 600 m trở lên Sinh cảnh rừng thứ sinh lẫn rừng trồng ghi nhận nhiều nhất, đến sinh cảnh rừng nguyên sinh xen lẫn rừng thứ phân bố sinh cảnh rừng nguyên sinh 1.3 Thành phần thức ăn - Rồng đất ăn 20 loại thức ăn, chủ yếu côn trùng (Mối, Kiến), Nhện, Ấu trùng trùng, lồi Dế Châu chấu Cánh thẳng, Mối Kiến hai loại thức ăn ưa thích, Giun đất có tỉ lệ thấp, thực vật (lá Sung) loại thức ăn loài - Rồng đất trưởng thành ăn loại thức ăn ưu thế: Cánh đều, họ Kiến, Cánh thẳng, Ấu trùng côn trùng; Con gần trưởng thành ăn loại: Cánh đều, họ Kiến, Cánh thẳng, Nhện Ấu trùng côn trùng; Con non ăn loại thức ăn: Cánh đều, họ Kiến, Cánh thẳng, Ấu trùng côn trùng, Giun đất Nhện Con gần trưởng thành ăn nhiều trưởng thành non - Con đực ăn loại thức ăn ưu thế: Cánh đều, bọ Kiến, thực vật, Cánh thẳng, Ấu trùng côn trùng Con ăn loại thức ăn ưu thế: Cánh đều, họ Kiến, Cánh thẳng, Cánh cứng, Ấu trùng côn trùng, Cánh màng 1.4 Các nhân tố tác động, bảo tồn phát tiển loài Rồng đất - Nhân tố tác động đến quần thể Rồng đất chủ yếu săn bắt mức làm thực phẩm buôn bán, ước tính năm 2016 A Lưới săn bắt khoảng 364,5 kg/năm, Nam Đông khoảng 224 kg/năm, Phong Điền khoảng 400,5 kg, khu vực nghiên cứu khoảng 989 kg/năm Thu hẹp diện tích rừng, chặt phá rừng, chia cắt sinh cảnh sống nhân tố tác động đến sinh cảnh sống loài - Địa điểm bảo tồn theo thứ tự: Tuyến T-2, T-1; tuyến T-7, T-6, T-3, T-4; tuyến T-8, tuyến T-5, tuyến T-9, T-10 T-11 KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với công tác nghiên cứu Cần tiếp tục thực chương trình giám sát quần thể loài Rồng đất tỉnh Thừa Thiên Huế để theo dõi biến động số 25 lượng cá thể Trên sở đưa giải pháp quy hoạch bảo tồn phù hợp 2.2 Đối với công tác bảo tồn - Xem xét, đánh giá trạng bảo tồn loài phạm vi toàn cầu để đưa loài Rồng đất vào Danh lục Đỏ IUCN danh lục loài hạn chế khai thác mục đích thương mại - Cơ quan quản lý tỉnh Thừa Thiên Huế cần tham khảo số liệu đề tài để quy hoạch địa điểm ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh họcquần thể lồi Rồng đất, ý bảo vệ sinh cảnh rừng tự nhiên khu vực sau: Hương Nguyên, A Pát, Khe Dâu (A Lưới), Hương Lộc (Nam Đông), KBTTN Phong Điền - Cơ quan quản lý quyền địa phương cần kiểm soát việc khai thác sử dụng Rồng đất mức, đặc biệt vào mùa sinh sản mức độ ảnh hưởng lớn đến quần thể loài tự nhiên Thực chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng địa phương, giảm thiểu hoạt động ảnh hưởng đến sinh cảnh quần thể Rồng đất - Cần xem xét nhân nuôi sinh sản thử nghiệm Rồng đất quy mô hộ gia đình để giảm thiểu việc săn bắt ngồi tự nhiên đáp ứng nhu cầu thị trường Việc nhân ni Rồng đất tham khảo số liệu đề tài thiết kế chuồng nuôi, sinh cảnh, đảm các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thành phần thức ăn phù hợp với đặc điểm sinh thái tập tính lồi CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ Ngơ Văn Bình, Nguyễn Cơng Lục, Nguyễn Văn Hồng, Ngơ Đắc Chứng, Nguyễn Quảng Trường (2016), “Môi trường sống phương thức hoạt động loài Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) tỉnh Thừa Thiên Huế”, Báo cáo Khoa học, Hội thảo Quốc gia lưỡng cư bò sát Việt Nam lần thứ ba, Nxb KHTN & CN, Hà Nội, tr 175-180 Nguyễn Văn Hồng, Ngơ Đắc Chứng, Ngơ Văn Bình, Nguyễn Quảng Trường (2017), “Hoạt động ngày đêm loài Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế”, 126(1A), Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học 26 Tự nhiên; ISSN 1859-1388, Nxb Đại học Huế, tr 103-112 Nguyen Van Hoang, Ngo Van Binh, Ngo Dac Chung, Nguyen Quang Truong (2017), “Diet of the Indochinese Water Dragon Physignathus cocincinus Cuvier, 1829 (Squamata: Agamidae) from Thua Thien Hue Province, Vietnam”, Russian Journal of Herpetology, (Đã nhận đăng) Truong Quang Nguyen, Hai Ngoc Ngo, Cuong The Pham, Hoang Nguyen Van, Chung Dac Ngo, Mona van Schingen, Thomas Ziegler (2017), “First population assessment of the Asian Water Dragon (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) in Thua Thien Hue Province, Vietnam”, Nature Conservation, 26 :1-14, doi: 10.3897/natureconservation.26.21818 http://natureconservation.pensoft.net ... nghiên cứu trạng sinh thái học quần thể nhằm đề xuất biện pháp bảo tồn loài Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) Thừa Thiên Huế cần thiết để cung cấp dẫn liệu khoa học cho nghiên cứu. .. cảnh Rồng đất Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đánh giá trạng quần thể, đặc điểm sinh thái, phân bố dinh dưỡng loài Rồng đất Physignathus cocincinus điều kiện tự nhiên đề xuất biện pháp bảo. .. pháp bảo tồn loài tỉnh Thừa Thiên Huế Nội dung nghiên cứu 3.1 Đánh giá trạng quần thể loài Rồng đất Phong Điền, A Lưới Nam Đơng - Ước tính mật độ quần thể; - Ước tính kích thước quần thể; - Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiện trạng sinh thái học quần thể nhằm đề xuất biện pháp bảo tồn loài Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) ở Thừa Thiên Huế, Nghiên cứu hiện trạng sinh thái học quần thể nhằm đề xuất biện pháp bảo tồn loài Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) ở Thừa Thiên Huế, TỔNG QUAN TÀI LIỆU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, Thành phần thức ăn Rồng đất sử dụng ở ba địa điểm khá giống nhau. Có bốn loại thức ăn ưu thế đều xuất hiện ở ba địa điểm nghiên cứu là: bộ Cánh đều, họ Kiến, Ấu trùng côn trùng và bộ Cánh thẳng., Rồng đất trưởng thành sử dụng bốn loại thức ăn có IRI ưu thế: bộ Cánh đều (43,79%), họ Kiến (13,46%), bộ Cánh thẳng (6,97%), Ấu trùng côn trùng (5,86%). Rồng đất gần trưởng thành sử dụng năm loại thức ăn có IRI ưu thế bao gồm: bộ Cánh đều (43,12%), họ Kiế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay