Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh yên bái

129 27 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ XUÂN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ XUÂN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ ANH TÀI THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn trung thực, đảm bảo khách quan khoa học có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Dương Thị Xuân ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn PGS.TS Đỗ Anh Tài tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực Tơi xin chân thành cảm ơn phòng Đào tạo, Bộ phận Quản lý đào tạo sau đại học - Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tạo điều kiện để tơi hồn thành khố học trình bày luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp chia sẻ nhiều tư liệu kinh nghiệm quý báu liên quan đến vấn đề nghiên cứu luận văn Tôi xin cảm ơn hợp tác giúp đỡ quan, đơn vị địa tỉnh Yên Bái giúp thực thành công luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Dương Thị Xuân iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Một số khái niệm Khoa học Công nghệ 1.1.2 Một số khái niệm liên quan đến công tác quản lý tài Khoa học Cơng nghệ 1.1.3 Vai trò cơng tác quản lý tài hoạt động KH&CN 10 1.1.4 Công tác quản lý tài hoạt động KH&CN cấp tỉnh 11 1.1.5 Nội dung quản lý tài Khoa học Công nghệ 17 1.1.6 Chủ trương sách Đảng Nhà nước tài cho KH&CN 24 1.1.7 Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài cho hoạt động Khoa học công nghệ 28 1.2 Cơ sở thực tiễn 31 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý tài cho hoạt động KH&CN Việt Nam nói chung 31 iv 1.2.2 Kinh nghiệm quản lý tài cho hoạt động Khoa học cơng nghệ số tỉnh 33 1.2.3 Một số học kinh nghiệm rút công tác quản lý tài cho hoạt động Khoa học cơng nghệ tỉnh Yên Bái 37 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 40 2.2 Các phương pháp nghiên cứu 40 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 40 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 43 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 43 2.3 Hệ thống tiêu thuộc địa bàn nghiên cứu 44 2.3.1 Nhóm tiêu phản ánh vốn đầu tư cho KH&CN 44 2.3.2 Nhóm tiêu phản ánh việc phân bổ kinh phí nghiệp KH&CN 44 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI 45 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 45 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 45 3.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 46 3.2 Thực trạng công tác tài hoạt động Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái 48 3.2.1 Tổ chức máy quản lý nhà nước Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái 48 3.2.2 Thực trạng cơng tác quản lý tài hoạt động KH&CN tỉnh Yên Bái 52 3.2.3 Quy trình quản lý tài cho hoạt động khoa học công nghệ tỉnh Yên 71 3.2.4 Giám sát, kiểm tra, tra việc quản lý tài cho khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái 77 v 3.2.5 Phân tích số hạn chế việc phân bổ dự tốn NSNN cho hoạt động khoa học cơng nghệ 79 3.2.6 Đánh giá số vấn đề khác quản lý tài hoạt động Khoa học Cơng nghệ tỉnh Yên Bái 84 3.3 Đánh giá chung thực trạng tài cho hoạt động khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái 88 3.3.1 Kết đạt 88 3.3.2 Những hạn chế cơng tác quản lý tài 94 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 98 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CƠNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI 103 4.1 Quan điểm, định hướng, mục tiêu đổi quản lý tài cho hoạt động KH&CN tỉnh Yên Bái 103 4.1.1 Quan điểm 103 4.1.2 Định hướng 104 4.2 Một số giải pháp đổi quản lý tài cho hoạt động Khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái 104 4.2.1 Tăng cường quản lý nhà nước khoa học công nghệ 104 4.2.2 Huy động, đa dạng hoá nguồn kinh phí đầu tư cho khoa học cơng nghệ 107 4.2.3 Xây dựng sách khuyến khích phát triển khoa học cơng nghệ 109 4.2.4 Đổi sách đầu tư, chế quản lý chế phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học công nghệ 111 4.3 Kiến nghị 112 KẾT LUẬN 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 PHỤ LỤC 118 vi DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT Chữ, từ viết tắt Chữ viết đầy đủ BKHCN Bộ Khoa học cơng nghệ BTC Bộ Tài Chính CN Cơng nghệ CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNTT Cơng nghệ thơng tin GTVT Giao thơng vận tải HĐND Hội đồng nhân dân KH&CN Khoa học Công nghệ KT-XH Kinh tế xã hội NSNN Ngân sách Nhà nước UBND Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng ý nghĩa điểm số biến 42 Bảng 2.2: Ý nghĩa điểm số bình quân 42 Bảng 3.1: Thống kê tổ chức KH&CN 49 Bảng 3.2: Thống kê số cán nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ 50 Bảng 3.3: Nguồn nhân lực khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái 50 Bảng 3.4 Kinh phí cho nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2016 58 Bảng 3.5 Tổng hợp số lượng nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng tiến KH&CN cấp tỉnh giai đoạn 2014 - 2016 tỉnh Yên Bái 59 Bảng 3.6 Kinh phí hỗ trợ nghiệp vụ quản lý Nhà nước khoa học công nghệ 65 Bảng 3.7 Đánh giá quy trình quản lý tài hệ thống sở pháp lý 76 Bảng 3.8 Đánh giá công tác tra, kiểm tra 78 Bảng 3.9 Đánh giá phân cấp quản lý sử dụng tài cho hoạt động KH&CN 84 Bảng 3.10 Đánh giá nguồn tài cho hoạt động NCKH 85 Bảng 3.11 Đánh giá sở vật chất thiết bị phục vụ cho hoạt động KH&CN 86 Bảng 3.12 Đánh giá ý thức chấp hành trách nhiệm đơn vị (cá nhân) sử dụng nguồn tài 87 Bảng 3.13: So sánh định mức chi Thông tư 55/2015/TTLT/BTCBKHCN Quyết định 25/2015/QĐ-UBND UBND tỉnh 95 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong nghiệp xây dựng phát triển đất nước, đặc biệt từ tiến hành công đổi tồn diện, Đảng Nhà nước sớm có định hướng đạo đắn vị trí, vai trò khoa học cơng nghệ (KHCN) phát triển kinh tế xã hội nói chung tiến trình phát triển ngành Cơng nghiệp nói riêng Để tăng cường đầu tư phát triển KH&CN, tạo động lực tảng cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, hệ thống sách nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển KH&CN năm qua hoàn thiện bổ sung nhiều phương diện, chế tài để thúc đẩy đầu tư tăng cường hiệu phân bổ, sử dụng nguồn lực tài cho KH&CN liên tục đổi Nguồn lực tài đầu tư cho KH&CN tăng cường, đặc biệt nguồn từ ngân sách nhà nước, với mức kinh phí vào khoảng 1,4 - 1,85% tổng chi Ngân sách nhà nước (NSNN) năm Đầu tư từ NSNN cho KH&CN năm 2015 đạt khoảng 17.390 tỷ đồng, 1,52% tổng chi NSNN, tăng mạnh so với năm trước Cùng với đó, hình thành số chế để thu hút, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển KH&CN Việc tuân theo quy luật phát triển khoa học công nghệ quy luật phát triển kinh tế để tăng cường quản lý có hiệu nguồn tài cho khoa học công nghệ, phát huy đầy đủ tác dụng vấn đề có ý nghĩa vô quan trọng Tuy nhiên, đến hoạt động KH&CN nước ta hạn chế Trong đó, vấn đề chi đầu tư cho KH&CN chưa thật trọng Tỷ lệ chi cho KH&CN chi NSNN giảm liên tục từ 1,85% năm 2006 xuống 1,36% năm 2014 Tính theo tỷ trọng đầu tư cho KH&CN/GDP từ NSNN Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015 giảm từ 0,51% xuống 0,41% Chi đầu tư cho dự án khoa học có điều kiện nghiên cứu ứng dụng, gắn kết với nhu cầu thực tiễn ngành kinh tế quốc dân, nâng cao lực cơng 106 Tiến hành rà sốt lại văn mà Sở KH&CN ban hành để phát văn có chứa quy phạm pháp luật Trên sở đó, soạn thảo thành văn quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền Mặt khác, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp, ủy đảng, quyền vai trò Khoa học cơng nghệ, ưu tiên bố trí cán Khoa học kỹ thuật có trình độ cao, tâm huyết, trung thực, tận tụy, có lực lãnh đạo tham gia cấp ủy đảng, quyền Xác định việc phát triển khoa học công nghệ nhiệm vụ tâm cấp ủy đảng, quyền, địa phương tình hình mới, thực tốt nhiệm vụ phát triển Khoa học công nghệ Các doanh nghiệp, sở sản xuất toàn xã hội cần nhận thức phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt đổi công nghệ nhân tố định nâng cao suất, chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, tăng cường lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển Một vấn đề khác vô quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quản lý tài hoạt động khoa học cơng nghệ việc phân bổ nguồn NSNN cho KH&CN dàn trải, chậm, chưa phát huy hiệu nguồn vốn đầu tư Trên thực tế, nguồn tài phân bổ cho KH&CN tỉnh chủ yếu phân bổ theo đề xuất từ lên Cách thức phân bổ nguồn lực tài này, số trường hợp phát huy tính sáng tạo đội ngũ nhà khoa học, nhiều trường hợp khiến cho đề tài nghiên cứu bị phân tán, dàn trải, khơng có tính bổ sung cho cản trở việc thực dự án nghiên cứu lớn có tầm chiến lược, mang tính tảng định hướng lâu dài, tức dẫn đến lãng phí hiệu 107 Để khắc phục vấn đề này, tỉnh cần: - Thay đổi chế phân bổ nguồn vốn đầu tư Tỉnh kết hợp vừa phân bổ theo đề xuất từ lên, vừa áp dụng khốn kinh phí kèm với u cầu kết Hình thức phân bổ giúp hoạt động khoa học cơng nghệ có nguồn kinh phí dồi dào, ổn định để phát triển, đồng thời giảm bớt lệ thuộc công tác giải ngân – vốn vấn đề vô nhức nhối sách tài - Đơn giản hóa quy trình giải ngân vốn đầu tư cho khoa học công nghệ Giải pháp bao gồm việc giảm bớt số lượng giấy tờ yêu cầu thời gian xử lý yêu cầu nguồn vốn đơn vị phụ thuộc 4.2.2 Huy đợng, đa dạng hố nguồn kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ - Đảm bảo tăng chi ngân sách cho khoa học công nghệ năm sau cao năm trước Xây dựng phát huy vai trò Quỹ phát triển khoa học công nghệ tỉnh Thực chế trích phần kinh phí từ chương trình kinh tế - xã hội, chương trình, dự án mục tiêu quốc gia ngành, cấp dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ trực tiếp cho việc thực hiệu chương trình, dự án Dành tỷ lệ định kinh phí nghiệp kinh tế tỉnh để đối ứng thực chương trình, dự án khoa học công nghệ cấp nhà nước giao thực địa bàn tỉnh chương trình, đề tài, dự án hợp tác khoa học công nghệ quan trọng nước - Coi trọng huy động nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ từ thành phần kinh tế: khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ Tăng cường khai thác nguồn vốn từ hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ tổ chức, cá nhân ngồi nước thơng qua hoạt động trao đổi, hợp tác quốc tế Thực sách ưu đãi thuế, tín dụng đầu tư đổi cơng nghệ doanh nghiệp 108 Muốn nâng cao hiệu huy động, đa dạng hố nguồn kinh phí đầu tư cho khoa học cơng nghệ thì: - Trung ương cần nâng mức phân bổ vốn đầu tư phát triển cho KH&CN cho tỉnh Yên Bái ngang mức bình quân nước - Tỉnh Yên Bái phải có chế để bố trí ngân sách đầu tư phát triển cho KH&CN không thấp mức mà Trung ương giao; đồng thời có chế để ngân sách đầu tư phát triển cho KH&CN sử dụng mục đích - Ban hành chế sách nhằm huy động nguồn vốn ngân sách nhà nước (đặc biệt từ khu vực doanh nghiệp) để đầu tư cho KH&CN tỉnh - Cần tổ chức đánh giá trạng tiềm lực KH&CN tỉnh xây dựng chương trình phát triển tiềm lực KH&CN tỉnh - Thực nghiêm túc việc chuyển đổi tổ chức KH&CN công lập sang hoạt động theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP Chính phủ; phát triển tổ chức KH&CN ngồi cơng lập, phát triển doanh nghiệp KH&CN - Đẩy mạnh quản lý hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện theo hướng phân cấp Điều góp phần nâng cao chất lượng hiệu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, việc phân cấp quản lý tạo chủ động cho huyện lựa chọn, tổ chức ứng dụng tiến KH&CN vào địa bàn, rút ngắn thời gian đưa tiến KH&CN vào sản xuất đời sống + Cơ chế phân cấp sau: việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh nội dung quản lý xây danh mục, tổ chức thẩm định thuyết minh tuyển chọn quan chủ trì chủ nhiệm đề tài, quản lý kinh phí, tra, kiểm tra… UBND huyện chủ trì thực với hướng dẫn, phối hợp Sở KH&CN 109 4.2.3 Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ Một nhược điểm tác giả công tác quản lý hoạt động khoa học, công nghệ tỉnh Yên Bái thiếu chế, sách hình thức huy động nguồn tài ngồi NSNN cho nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ Trên thực tế, nguồn tài đầu tư nhà nước cho phát triển KH&CN ít, chế, sách kinh tế, tài thúc đẩy huy động nguồn vốn ngân sách cho phát triển KH&CN chưa đủ mạnh, chưa khuyến khích buộc doanh nghiệp, doanh nghiệp tích cực áp dụng thành tựu KH&CN đổi kỹ thuật, đổi sản phẩm, nâng cao sức cạnh trạnh hàng hóa dịch vụ thị trường nước Các sách tỉnh thiếu, bao gồm: - Chính sách tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh - Chính sách thu nhập chủ sở hữu, tác giả người ứng dụng thành công kết nghiên cứu khoa học phát triển cơng nghệ vào sản xuất đời sống - Chính sách khuyến khích phát triển xã hội hố hoạt động dịch vụ thông tin, môi giới, đánh giá, thẩm định giám định công nghệ; dịch vụ sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; phát triển chợ công nghệ thiết bị, sản giao dịch điện tử khoa học công nghệ - Chính sách hỗ trợ đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất công nghiệp vừa nhỏ đổi mới, tham gia vào hoạt động phát triển KH&CN Để thực sách này, tỉnh cần xây dựng chế sau: + Cơ chế sách khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư cho hoạt động KH&CN Theo đó, tỉnh thực biện pháp khuyến khích, động viên, đưa ưu đãi định để thu hút thành phần 110 kinh tế đầu tư cho khoa học cơng nghệ Các mơ hình phổ biến hợp tác-chuyển giao-ứng dụng Nghĩa tỉnh hợp tác với doanh nghiệp để phát triển khoa học, kỹ thuật Sau kết nghiên cứu chuyển giao cho doanh nghiệp để thương mại hóa ứng dụng vào thực tiễn + Cơ chế, sách khuyến khích thành lập tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ Hầu hết tổ chức nghiên cứu khoa học, cơng nghệ hồn tồn tỉnh, hoàn toàn doanh nghiệp Sự kết hợp tỉnh doanh nghiệp ngồi chưa có Tỉnh kết hợp với doanh nghiệp xây dựng trung tâm nghiên cứu, nhà nghiên cứu vừa đến từ quan nhà nước, doanh nghiệp Kết nghiên cứu đôi bên ứng dụng vào thực tiễn thương mại hóa Đây mơ hình phổ biến nước phát triển giới + Cơ chế khốn kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN để tạo điều kiện cho nhà khoa học tập trung vào hoạt động nghiên cứu Một điểm yếu chế tài việc duyệt chi dựa chủ đầu mục liệt kê Trong nghiên cứu khoa học công nghệ, việc thống kê đầy đủ đầu mục từ ban đầu thường khó độ xác khơng khác nghiên cứu khoa học ln có u cầu kết bất ngờ Mặt khác, việc dựa danh mục chi khó cho nhà khoa học xây dựng kế hoạch nghiên cứu, vấn đề lương, thưởng Việc thực khốn kinh phí dựa sản phẩm bước quan trọng để giúp nhà khoa học tự phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ Trên thực tế, mơ hình mà nước phát triển làm + Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển KH&CN doanh nghiệp Từ trước đến nay, quỹ phát triển Khoa học & Công nghệ doanh nghiệp doanh nghiệp tự xây dựng, việc hỗ trợ tỉnh khơng có kết nghiên cứu độc quyền doanh nghiệp Nhìn chung, với 111 doanh nghiệp việc xây dựng quỹ phát triển, nghiên cứu tương đối dễ dàng, với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp vấn đề lớn, đầu tư cho khoa học – công nghệ tốn lâu thu hồi vốn Do vậy, tỉnh nên cân đối nguồn ngân sách huy đọng, xây dựng quỹ phát triển hỗ trợ hoạt động khoa học & công nghệ cho doanh nghiệp doanh nghiệp Việc có nguồn hỗ trợ sách vật chất tỉnh điều vơ quan trọng để doanh nghiệp ngày phát triển, giúp phần nâng cao mặt tỉnh 4.2.4 Đổi chính sách đầu tư, chế quản lý và chế phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ - Thực nguyên tắc thứ tiến hành đầu tư tập trung "có nhiều làm nhiều, có làm ít", phải tập trung, không chia đều, trải rộng Thứ hai đầu tư tới hạn cho hoạt động KH&CN Sản phẩm khoa học khó cân đo, đong đếm đại lượng đo lường cụ thể, khó xác định mức tới hạn đầu tư Không thể đầu tư cho ngành giao thông làm nửa hay hai phần ba cầu để đó, nghiên cứu khoa học tượng giảm, rút kinh phí đề tài so với đề xuất phổ biến, không cần biết có hồn thành hay khơng Ngân sách nhà nước tập trung đầu tư vào lĩnh vực trọng điểm xác định Chiến lược phát triển khoa học công nghệ, lĩnh vực nghiên cứu bản, nghiên cứu chiến lược, sách lĩnh vực cơng ích Nhà nước quy định Khuyến khích thành phần kinh tế, đặc biệt khu vực doanh nghiệp tăng đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu, phát triển đổi công nghệ Cần tăng nguồn kinh phí cần thiết cho khâu hình thành, xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ; tuyển chọn tổ chức cá nhân thực đề tài, dự án; kiểm tra đánh giá định kỳ kết hoạt động khoa học công nghệ; đánh giá nghiệm thu kết nghiên cứu hỗ trợ ứng dụng kết 112 nghiên cứu vào thực tiễn để đảm bảo chất lượng hiệu hoạt động khoa học cơng nghệ - Kinh phí đầu tư từ ngân sách cho hoạt động Khoa học công nghệ tỉnh hàng năm vào kết quả, hiệu sử dụng kinh phí khoa học kỹ thuật nguồn vốn phân bổ Trung ương Vì vần cụt hể hóa chủ trương, sách đổi Đảng Nhà nước, xây dựng chế đặc thù quản lý, sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cho khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện tỉnh Đẩy mạnh cải cách hành đầu tư cho Khoa học công nghệ Đổi tổ chức quản lý nhiệm vụ Khoa học công nghệ theo hướng đẩy mạnh thực chế đặt hàng, đấu thầu thực nhiệm vụ Khoa học cơng nghệ, chế khốn kinh phí đến sản phẩm Khoa học công nghệ cuối theo kết đầu Thành lập quỹ phát triển khoa học cơng nghệ tỉnh; xây dựng sách, quy định cụ thể, tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp vay vốn quỹ để hoạt động khoa học cơng nghệ, khuyến khích doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển Khoa học công nghệ 4.3 Kiến nghị - Bộ Khoa học Công nghệ cần phối hợp với Bộ ngành liên quan tham mưu cho phủ cấu lại nguồn vốn ngân sách nhà nước chi cho KH&CN địa phương theo hướng giảm nguồn ngân sách chi cho đầu tư phát triển tăng nguồn kinh phí nghiệp khoa học - Đề nghị Bộ Tài nghiên cứu đổi phương pháp lập dự toán NSNN theo đầu vào sang lập dự toán NSNN theo kết đầu Quản lý NSNN theo kết đầu coi công cụ để Nhà nước tập trung nguồn lực cơng vào nơi mang lại lợi ích cao cho xã hội, giúp cải thiện sách cơng góp phần tăng cường hiệu quản lý 113 - Cần nghiên cứu hoàn thiện chế quản lý, cấp phát toán khoản chi NSNN NSNN cần phải cơng khai q trình lập, chấp hành tốn Cơng khai quy trình cấp phát, kiểm soát chi NSNN Điều cho phép xác định rõ trách nhiệm quyền hạn quan tài chính, Kho bạc nhà nước đơn vị thụ hưởng Phân định rõ trách nhiệm kiểm soát chi nội ngành tài xác định quy trình hợp lý quy trình kiểm sốt, tốn chi trả khoản chi NSNN đặc biệt mối quan hệ quan tài chính, Kho bạc nhà nước đơn vị thụ hưởng - Có sách khuyến khích cụ thể cho việc thực chuyển đổi tổ chức KH&CN công lập sang hoạt động theo chế tự chủ, tự chịu trách 114 KẾT LUẬN Quyết định số 418/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng năm 2012 phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011- 2020 khẳng định rõ:“Phát triển khoa học công nghệ với giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh bền vững Khoa học cơng nghệ phải đóng vai trò chủ đạo để tạo bước phát triển đột phá lực lượng sản xuất, đổi mơ hình tăng trưởng, nâng cao lực cạnh tranh kinh tế, đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Việc hồn thiện cơng tác quản lý tài nói riêng cơng tác quản lý hoạt động KH&CN nói chung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam rõ: “Đổi chế quản lý KH&CN theo hướng Nhà nước đầu tư vào chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực giới, xây dựng tiềm lực KH&CN số lĩnh vực trọng điểm Với mục tiêu phát triển để đưa tỉnh Yên Bái thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại trước năm 2020, cấp uỷ Đảng quyền cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí khoa học sơng nghệ, phải thực coi khoa học công nghệ tảng, động lực cho phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững; khoa học cơng nghệ cần phải có nội dung thiếu chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, địa phương vùng kinh tế tỉnh Chính tác giả chọn đề tài “Đổi quản lý tài cho hoạt động Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái” Trong luận văn tác giả hoàn thành số nội dung cụ thể sau: Một là, Luận văn hệ thống hóa lý luận sở thực tiễn quản lý tài hoạt động khoa học công nghệ cấp tỉnh 115 Hai là, Trên sở lý luận, luận văn phân tích thực trạng cơng tác quản lý tài cho hoạt động khoa học cơng nghệ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2016 Ba là, Luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác quản lý tài cho hoạt động KH&CN tỉnh Yên Bái Mặc dù có cố gắng việc đánh giá thực trạng đưa số giải pháp, nhiên, với trình độ thời gian có hạn, tác giả khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả hi vọng nhân đóng góp từ phía thày giáo, bạn bè đồng nghiệp để nội dung luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Khoa học cơng nghệ - Bộ Tài (2014), Thơng tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng toán kinh phí thực nhiệm vụ thường xuyên theo chức tổ chức khoa học công nghệ công lập Bộ Khoa học cơng nghệ - Bộ Tài (2015), Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015, hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán toán kinh phí nhiệm vụ khoa học cơng nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Khoa học công nghệ (2011), Chiến lược Phát triển KH&CN đến năm 2020, Hà Nội Bộ Tài - Bộ Khoa học Cơng nghệ (2015), Thông tư Liên số 27/2015/TTLT/BTC-BKHCN ngày 30/12/2015 quy định khốn chi thực nhiệm vụ Khoa học Cơng nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước Bộ Tài - Bộ Khoa học Cơng nghệ (2015), Thơng tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 quy định khoán chi thực nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Chính phủ (2016), Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 hướng dẫn thực Luật Ngân sách Nhà nước Nghị Đại hội Đảng tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 20152020, Yên Bái Quốc hội (2013), Luật Khoa học Công nghệ 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013 Quốc hội (2015), Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 10 Tạp chí Khoa học công nghệ 2016 117 11 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định Số 418/QĐ-TTg, ngày 11/4/2012 việc phê duyệt chiến lược phát triển Khoa học Công nghệ giai đoạn 2011-2020, Hà Nội 12 UBND tỉnh Yên Bái (2013), Quyết định số 1750/QĐ-UBND việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái đến năm 2020, ngày 21/11/2013, Yên Bái 13 UBND tỉnh Yên Bái (2015), Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học cơng nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh Yên Bái 14 UBND tỉnh Yên Bái (2016), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm năm 2016-2020, Yên Bái 15 Yên Bái (2016), Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng tỉnh khóa XVII Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng tỉnh Yên Bái 118 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN Xin chào anh (chị) Tôi tiến hành nghiên cứu “Đổi quản lý tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ tại tỉnh Yên Bái”, kính mong anh (chị) dành ít thời gian trả lời số câu hỏi phiếu vấn Những ý kiến anh (chị) đóng góp vơ quý giá đề tài nghiên cứu Rất mong hợp tác của anh (chị) A THƠNG TIN CHUNG Đơn vị cơng tác: Xin vui lòng khoanh tròn mà anh (chị) đánh giá Câu 1: Giới tính Nam Nữ Câu2: Anh (chị) thuộc nhóm tuổi đây? Từ 20-30 tuổi Từ 31 đến 40 tuổi Từ 41-50 tuổi Từ 51 đến 60 tuổi Câu 3: Trình độ học vấn anh (chị)? Trung cấp Đại học Cao đẳng Trên Đại học Câu 4: Thời gian công tác anh (chị)? Dưới 1năm Từ đến 10 năm Từ đến 5năm Từ 10 năm B NỘI DUNG KHẢO SÁT Đề nghị dùng mức độ sau để đánh giá thực trạng đổi tài cho hoạt động khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái, Đánh dấu (x) vào cột điểm số mà anh (chị) chọn theo mức đưa đây: Điểm Ý nghĩa Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng ý 119 Chỉ tiêu I Phân cấp quản lý sử dụng tài cho hoạt động KHCN Phân cấp quản lý đảm bảo hiệu sử dụng tài cho hoạt động KH&CN Người định cấp có trách nhiệm nhiệm vụ họ Nguồn tài sử dụng mục đích, hiệu Công khai, minh bạch II Hệ thống sở pháp lý Các văn quy định tài cho hoạt động KH&CN Nhà nước ban hành phù hợp, minh bạch Có kiểm tra cân đối hệ thống luật pháp lập pháp hành pháp, dự thảo luật tham khảo ý kiến cấp chi cho hoạt động KH&CN Tính tồn diện quy định Luật Thủ tục quy trình quản lý tài nhanh, gọn, hiệu III Nguồn tài cho hoạt động NCKH Nguồn ngân sách nhà nước Quỹ phát triển khoa học công nghệ doanh nghiệp Nguồn vốn từ hợp tác liên doanh, liên kết, tài trợ nước Nguồn vốn từ hợp tác liên doanh, liên kết, tài trợ nước Điểm 120 Chỉ tiêu IV Cơ sở vật chất thiết bị phục vụ cho hoạt động KHCN Tăng cường đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động KH&CN Phân công trách nhiệm phụ trách, quản lý sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động KH&CN Tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng lực sử dụng loại thiết bị phục vụ hoạt động KH&CN Quản lý việc sử dụng trang thiết bị phục vụ hoạt động KH&CN hợp lý, có hiệu Định kỳ đột suất kiểm tra hồ sơ quản lý công tác bảo quản, sử dụng sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động KH&CN V Công tác tra, kiểm tra Công tác tra, kiểm tra tiến hành thường xuyên Các nội dung tra, kiểm tra tiến hành toàn Việc thực kết luận sau tra, kiểm tra đơn vị (cá nhân) trọng sửa chữa Hiệu công tác tra, kiểm tra tốt VI Ý thức chấp hành trách nhiệm đơn vị (cá nhân) sử dụng nguồn tài Tìm hiểu văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động KH&CN Hiểu rõ trách nhiệm đơn vị (cá nhân) sử dụng nguồn tài cho hoạt động nghiên cứu KH&CN Xin cảm ơn giúp đỡ anh (chị)! Điểm ... Chương 4: Giải pháp đổi quản lý tài cho hoạt động Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ 1.1 Cơ sở... tác tài hoạt động Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái 48 3.2.1 Tổ chức máy quản lý nhà nước Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái 48 3.2.2 Thực trạng công tác quản lý tài hoạt động. .. tỉnh Yên Bái 52 3.2.3 Quy trình quản lý tài cho hoạt động khoa học cơng nghệ tỉnh Yên 71 3.2.4 Giám sát, kiểm tra, tra việc quản lý tài cho khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh yên bái , Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh yên bái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay