RT trainer guide unit15 VN 16 04 14

173 32 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:12

BÀI 15 DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM TỐT CHO CÁC KHU BẢO TỒN Ở VIỆT NAM Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Portrait_of_a_Douc.jpg Đề cương học Mục tiêu học Sau học, học viên có thể : • Hiểu tác động du lịch khu bảo tồn tầm quan trọng du lịch có trách nhiệm • Giải thích cách thức để lồng ghép nguyên tắc du lịch có trách nhiệm việc lập kế hoạch khu bảo tồn • Giải thích ngun tắc du lịch có trách nhiệm sở hạ tầng dịch vụ khu bảo tồn • Mơ tả ngun tắc du lịch có trách nhiệm vấn đề quản lý tác động khách du lịch khu bảo tồn • Xác định chế tài cho phát triển kinh tế bền vững khu bảo tồn • Giải thích cách thức diễn giải truyền thơng di sản thiên nhiên cách có trách nhiệm • Xác định cách thức tham gia cộng đồng địa phương việc lập kế hoạch quản lý khu bảo tồn • Giải thích cách thức giám sát đánh giá khu bảo tồn theo hướng bền vững Chủ đề Tổng quan khu bảo tồn du lịch Việt Nam Tích hợp du lịch có trách nhiệm việc quy hoạch Lồng ghép nguyên tắc du lịch có trách nhiệm sở hạ tầng dịch vụ Cách thức tiếp cận Du lịch trách nhiệm với quản lý tác động du khách Tài có trách nhiệm khu bảo tồn truyền thơng diễn giải có trách nhiệm Giám sát đánh giá khu bảo tồn theo hướng bền vững DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM TỐT CHO CÁC KHU BẢO TỒN Ở VIỆT NAM CHỦ ĐỀ TỔNG QUAN VỀ CÁC KHU BẢO TỒN VÀ DU LỊCH Ở VIỆT NAM 3Nguồn ảnh: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Van_Long_natural_reserve_03.jpg Khái niệm Khu bảo tồn Một không gian địa lý xác định rõ ràng, công nhận, chuyên dụng quản lý, công cụ pháp lý biện pháp có hiệu khác, nhằm bảo tồn thiên nhiên lâu dài với dịch vụ sinh thái giá trị văn hóa Dudley Nguồn: Hướng dẫn áp dụng phương pháp quản lý khu bảo tồn, N, 2008 Câu hỏi nhanh: IUCN xác định có loại khu bảo tồn dựa theo mục tiêu quản lý Bạn kể tên chúng ? IUCN phân thành loại khu bảo tồn Khu dự trữ thiên nhiên nghiêm ngặt (a) Khu bảo vệ hoang dã (b) Vườn Quốc gia Khu bảo tồn thắng cảnh tự nhiên Khu bảo tồn loài/Sinh cảnh Khu bảo tồn cảnh quan đất liền Khu bảo tồn kết hợp sử dụng bền vững tài nguyên A Bảo vệ khu vực đặc trưng quan trọng có tương tác người thiên nhiên ? B Bảo vệ hệ sinh thái, loài sinh vật q trình sinh thái học qui mơ lớn C Bảo vệ loài sinh cảnh cụ thể D Bảo vệ hệ sinh thái, môi trường sống giá trị văn hóa liên quan hệ thống quản lý tài nguyên thiên nhiên truyền thống E Bảo tồn đa dạng sinh học giá trị địa chất/địa mạo điều kiện tự nhiên F Khu vực lưu giữ biểu đặc biệt thiên nhiên IUCN phân thành loại khu bảo tồn Khu dự trữ thiên nhiên nghiêm ngặt (a) Khu bảo vệ hoang dã (b) Vườn Quốc gia Khu bảo tồn thắng cảnh tự nhiên Khu bảo tồn loài/Sinh cảnh Khu bảo tồn cảnh quan đất liền Khu bảo tồn kết hợp sử dụng bền vững tài nguyên A Bảo vệ khu vực đặc trưng quan trọng có tương tác người thiên nhiên ! B Bảo vệ hệ sinh thái, lồi sinh vật q trình sinh thái học qui mô lớn C Bảo vệ loài sinh cảnh cụ thể D Bảo vệ hệ sinh thái, môi trường sống giá trị văn hóa liên quan hệ thống quản lý tài nguyên thiên nhiên truyền thống E Bảo tồn đa dạng sinh học giá trị địa chất/địa mạo điều kiện tự nhiên F Khu vực lưu giữ biểu đặc biệt thiên nhiên Lướt nhanh môi trường tự nhiên Việt Nam Hơn 128 68 vùng đất ngập nước có tầm quan trọng cấp quốc gia khu bảo tồn rừng Chiến khoảng 15 18% diện tích đất liền số hình thức bảo vệ môi trường khu bảo tồn biển 10% loài sinh vật giới Thảo luận : Tại cần khu bảo tồn? Tại bảo tồn môi trường quan trọng? Một số lợi ích khu bảo tồn gì? Những lợi ích khu bảo tồn Đa dạng sinh học hệ sinh thái Nước an toàn Giảm nghèo Y học di truyền học thực phẩm Hàng rào bảoĐiều vệ thiên hòa biến Mang đổi ýkhí nghĩa giải trí Vốn xã hội & đoàn nhiên mặt tinh Nếp thầnsống truyền thống kết cộng đồng hậu 10 N H À N TH D Đ Ề N V Ấ VẤN ĐỀ THÀNH PHẦN VẤN ĐỀ THÀNH PHẦN A NH À TH Ề Đ ẦN N PH F VẤ VẤN ĐỀ THÀNH PHẦN TH V G Ấ À NH N Đ Ề H PH ẦN VẤN ĐỀ BỀN VỮNG PH Ầ Đ Ề N Ầ N H Ấ HP V N B À H T VẤN ĐỀ THÀNH PHẦN C Phân chia vấn đề bền vững thành số VẤN ĐỀ THÀNH PHẦN E CHỈ SỐ VẤN ĐỀ THÀNH PHẦN E1 CHỈ SỐ VẤN ĐỀ THÀNH PHẦN E2 CHỈ SỐ VẤN ĐỀ THÀNH PHẦN E3 … Ví dụ q trình xây dựng số du lịch bền vững VẤN ĐỀ BỀN VỮNG QUAN TRỌNG CÁC CẤU PHẦN CỦA VẤN ĐỀ CÁC CHỈ SỐ Quản lý rác thải Số lượng khách sạn có chương trình tái chế Bảo vệ mơi trường Bảo vệ đa dạng sinh học Tỉ lệ % loài tuyệt chủng bị đe dọa tổng số loài biết Giá trị có từ tài nguyên rừng cho hoạt động du lịch Đừng phát minh lại bánh xe! Sử dụng hoặc/ điều chỉnh số có sẵn Nhiều tổ chức phát triển điều chỉnh tốt số hữu ích cho việc kiểm soát tác động du lịch bền vững Sách hướng dẫn Chỉ số Tổ chức Du lịch Quốc tế Các số Áp lực, Tình trạng Ứng phó Các số Mơi trường UNEP Các số Quản lý nguồn lực IUCN Ví dụ số bền vững môi trường kinh tế du lịch MÔI TRƯỜNG KINH TẾ Số lượng loài tuyệt chủng hay bị đe dọa tổng % loài biết Giá trị biết nguồn tài nguyên rừng du lịch Lượng ngày du khách thực hoạt động du lịch tự nhiên tổng số ngày lưu trú Số lượng khách sạn có sách mơi trường Các chiến dịch nhận thức môi trường tổ chức Số lượng khách sạn tái chế 25% lượng rác thải Tỉ lệ cung/cầu nước Số lượng khách sạn với 50% có hai nút điều chỉnh nước chảy % lượng lượng sử dụng lượng tự tái tạo Mức thù lao trung bình cho việc làm ngành du lịch vùng nông thông/thành thị Số lượng người làm việc ngành du lịch (nam nữ) % doanh thu từ du lịch tổng doanh thu kinh tế % lượng khách du lịch nghỉ qua đêm sở lưu trú du lịch % số khách sạn có số nhân viên phần lớn người địa phương % GDP thu từ du lịch Thay đổi lượt khách đến Trung bình thời gian lưu trú du khách % doanh nghiệp du lịch tổng số doanh nghiệp Ví dụ số bền vững xã hội doanh nghiệp/dự án ngành du lịch XÃ HỘI % sở du lịch có sở chăm sóc trẻ em cho nhân viên có nhỏ % sở du lịch có cam kết hội cho bình đẳng giới % nam/nữ tuyển dụng du lịch % nam/nữ cho đào tạo chương trìnhtraining programmes Mức độ hài lòng lượng khách đến thăm điểm đến THỰC HIỆN DỰ ÁN/ KINH DOANH Có Kế hoạch Quản lý Bền vững Tất nhân viên đào tạo định kỳ quản lý bền vững % lượng mua hàng hóa dịch vụ từ nhà cung cấp địa phương % lượng hàng mua có cam kết thương mại công Số lượng sở vật chất làm từ chất liệu địa phương Quy tắc ứng xử phát triển từ cộng đồng địa phương % nữ nhân viên nhân viên từ dân tộc thiểu số địa phương Các điển hình tốt việc thiết lập số du lịch hiệu Đảm bảo số xác Đảm cácđiều số xác địnhbảo kiện định điềuviệc kiện kếtđược kếttriển du củalịch việc phát phát triển du lịch Đảm bảo bắt đầu với Đảm bắtquan đầu với vàibảo cácchỉ biến vài biến quan trọng trọng Đảm bảo số dễ đo Đảm bảo số dễ đo lường lường Đảm bảo số có Đảm chỉtính số có tính mơbảo tả tínhgiá mơ tả tính đánh đánh giá Bài tập nhóm: Lập số để giám sát tác động du lịch KBT, thực theo bước sau : (1)Xác định vấn đề phát triển bền vững KBT; (2)Xác định thành phần vấn đề; (3)Xây dựng số cho thành phần 165 Nguyên tắc 2: Đánh giá số, dùng số so sánh bản, tiêu chuẩn tham chiếu giới hạn cho phép thay đổi Hệ thống kiểm soát hiệu thường kết hợp nhiều công cụ khác để hỗ trợ q trình phân tích kết quả: • Nghiên cứu “nền tảng” để nghiên cứu sau phải tuân theo CHỈ SỐ SO SÁNH CƠ BẢN TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU • So sách liệu với số so sánh • Có thể sử dụng mức trung bình ngành • Hỗ trợ thiết lập kết tích cực hay tiêu cực tình hình thực tế địa phương HẠN CHẾ VỚI CÁC BiẾN ĐỔI CHẤP NHẬN ĐƯỢC (NÚT THẮT) Ví dụ số so sánh bản, tiêu chuẩn tham chiếu nút thắt Thiết lập số so sánh Thiết lập số so sánh • Khảo sát thực năm 2014 xác • Khảo sát thực 2014 định 15% hộ giahiện đìnhnăm làngxác có định 15% hộ gia đình làng có nước máy máythành lập nên Cơ sở cho hộ • Sốnước liệu • Số liệucónày thành lậptạinên sở cho gia đình nước máy mộtCơ điểm đếncác hộ gia đình có nước máy điểm đến Sử dụng tiêu chuẩn tham chiếu Sử dụng tiêu chuẩn tham chiếu • Năm 2015 khảo sát lặp lại thực • Năm khảocác sát hộ lặpgia lại đình đượccó thực 2015 ghi lạimột 25% hiệnmáy ghi lại 25% hộ gia đình có nước nước máychỉ có biến đổi tích cực • Con số • Consosốvới chỉsốraCơ sở có Năm biến 10% đổi tích cực 10% so với số Cơ sở Năm So sánh với nút thắt So sánh với nút thắt • Với vấn đề có nước máy, số • Với vấn đề có nước máy, cứhành số khơng đạt 100% cầnbất phải khơng đạt 100% cần phải hành động động • Tuy nhiên, nghiên cứu diện tích • Tuy nhiên, cứu diện40% tích rừng bảonếu tồnnghiên cộng đồng, cộng đồng, 40% córừng thể làđược mụcbảo tiêutồn có thể chấp nhận thể Tiêu mục tiêu Năm có thể1 chấp nhận tùycótheo chuẩn tùy theo Tiêu chuẩn Năm Giới hạn q trình thay đổi chấp nhận hướng dẫn 1/2 CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN NHẬN ĐỊNH VỀ MỤC ĐÍCH 1.Xác định giá trị đặc biệt, vấn đề mối quan tâm khu vực Người dân cán quản lý: • Xác định tính đặc biệt phẩm chất cần ý • Xác định vấn đề quản lý có quan ngại • Xác định vấn đề công cộng là: kinh tế, xã hội, mơi trường • Xác định vai trò khu bảo tồn bối cảnh thể chế trị khu vực quốc gia Thúc đẩy hiểu biết tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên, khái niệm chung tài nguyên quản lý, tập trung vào vấn đề quản lý Xác định mơ tả khu vực lớp hội vui chơi giải trí Lớp hội mô tả phân chia tài nguyên thiên nhiên mà điều kiện xã hội, điều kiện tài nguyên điều kiện quản lý khác trì • Xác định lớp hội cho tài ngun thiên nhiên • Mơ tả điều kiện khác trì (Nghiên cứu trường hợp Bob Marshall Wilderness Complex, Hộp 6.2 minh họa lớp hội sử dụng đó) Xây dựng lớp (hoặc vùng) để cung cấp cách xác định điều kiện khác khu vực bảo vệ 3.Lựa chọn số tài nguyên điều kiện xã hội Các số yếu tố cụ thể nguồn tài nguyên lựa chọn bối cảnh xã hội biểu thị điều kiện thích hợp chấp nhận lớp hội • Chọn vài số biện pháp đo lường sức khỏe tổng thể • Sử dụng số xã hội, trị, mơi trường, kinh tế • Đảm bảo số dễ dàng để đo lường, liên quan đến điều kiện lớp hội, phản ánh thay đổi Các số cần thiết tới LAC điều kiện họ nhóm thể tình trạng chung lớp hội hướng dẫn kiểm kê 4.Kiểm kê nguồn tài nguyên có điều kiện xã hội • Sử dụng số lựa chọn để hướng dẫn việc kiểm kê nguồn tài nguyên điều kiện xã hội có • Sử dụng liệu kiểm kê cung cấp hiểu biết tốt hạn chế khu vực hội • Bản đồ kiểm kê để thiết lập trạng thái (vị trí điều kiện) số Bằng việc khẳng định kiểm kê bước 4, bước thường thực hiện, nhà quy hoạch tránh thu thập liệu không cần thiết đảm bảo liệu thu thập hữu ích Dữ liệu kiểm kê đồ hóa hai điều kiện vị trí số biết đến Từ nhà quản lý thiết lập tiêu chuẩn thực tế, sử dụng sau để đánh giá hậu giải pháp thay 168 Giới hạn q trình thay đổi chấp nhận hướng dẫn 2/2 CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN NHẬN ĐỊNH VỀ MỤC ĐÍCH Định tiêu chuẩn cho điều kiện tài nguyên xã hội lớp hội • Xác định phạm vi điều kiện cho số coi mong muốn chấp nhận cho lớp hội • Xác định điều kiện đo lường, để đại diện cho điều kiện cho phép tối đa (giới hạn) • Đảm bảo điều kiện đạt thực tế Cung cấp sở cho việc thiết lập phạm vi đặc biệt đa dạng thiết lập khu bảo tồn, phục vụ để xác định "giới hạn thay đổi chấp nhận." Xác định việc phân bổ lớp hội thay Giai đoạn xác định việc phân bổ thay hội • Xác định loại / vị trí / thời gian lựa chọn thay thế, sử dụng bước để tìm lớp hội khác đáp ứng lợi ích giá trị Cung cấp cách quản lý khác để đáp ứng tốt nhu cầu, sở thích mối quan tâm Xác định hành động quản lý cho phương án • Phân tích chi phí lợi ích phương án • Xác định loại hành động quản lý cần thiết để đạt điều kiện mong muốn (trực tiếp gián tiếp) Bước liên quan đến phân tích chi phí lợi ích phương án Đánh giá lựa chọn phương án tối ưu • Xem xét chi phí so với lợi ích lựa chọn thay với nhà quản lý, bên liên quan cơng chúng • Kiểm tra tính hiệu phương án với vấn đề • Xác định rõ ràng yếu tố xem xét, trọng lượng chúng việc định • Chọn phương án tối ưu Xây dựng đồng thuận có lựa chọn thay tốt Những hành động thực điều kiện giám sát • Xây dựng kế hoạch thực với hành động, chi phí, thời gian biểu, trách nhiệm • Phát triển chương trình giám sát, tập trung vào số phát triển bước • So sánh điều kiện số tiêu chuẩn để đánh giá thành công hành động Nếu điều kiện không tương ứng với tiêu chuẩn, cường độ nỗ lực quản lý cần phải tăng lên hay triển khai hành động Đảm bảo thực điều chỉnh kịp thời chiến lược quản lý Giám sát phải đảm bảo hiệu thực phải biết đến Nếu giám sát cho thấy vấn đề, cần thực hành động 169 Ví dụ: Nút thắt thay đổi chấp nhận cho chương trình quốc gia du lịch bền vững Samoa CHỈ SỐ M ÔI T R Ư Ờ N G KI N H T Ế X Ã H ỘI % khách sạn thực đánh giá tác động môi trường % khách sạn có biện pháp xử lý nước thải thứ cấp cấp % du khách tham gia vào hoạt động du lịch tự nhiên % điểm du lịch vượt kiểm tra chất lượng nước % khách sạn dùng rác thải hữu làm phân Lượng nước khách sử dụng khách sạn (theo lít) KẾT NÚT THẮT THỰC HiỆN QUẢ 33% 90-100% RẤT TỆ 8% 30-50% RẤT TỆ 8% 20-40% RẤT TỆ 50% 70-90% TỆ 76% 60-80% ĐẠT 928 500-1000 ĐẠT Đóng góp trực tiếp doanh nghiệp du lịch vào GDP Thành phần doanh nghiệp tập trung vào du lịch Thành phần việc làm khách sạn khu vực nông thôn 4% 4% 48% 10-20% 10-20% 40-60% TỆ TỆ ĐẠT Nhân viên khách sạn tham gia vào khóa đào tạo Các làng đưa vào chương trình nhận thức du lịch Thành phần kiện truyền thống Lễ hội Du lịch Thành phần gian hàng thủ công tổng số gian hàng hội chợ Các sở du lịch thông báo cho du khách phương thức ứng xử địa phương 27% 28% 50% 21% 25-50% 25-50% 50-70% 20-40% ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT 72% 50-70% TỐT Nguồn: SNV Vietnam & the University of Hawaii, School of Travel Industry Management 2007, A Toolkit for Monitoring and Managing Community-based Tourism, SNV Vietnam & the University of Hawaii, USA Nguyên tắc 3: Đảm bảo truyền đạt kết rõ ràng • Khơng cần thiết thực chương trình kiểm sốt khơng biết kết • Các bên liên quan người định cần phải biết kết để hành động • Kết phải trình bày để giúp bên liên quan củng cố hành động tích cực sửa chữa vấn đề CÁC NGUYÊN TẮC TRONG VIỆC TRÌNH BÀY KẾT QUẢ Xem xét nhu cầu người sử dụng tiềm Mô tả kết theo cách đơn giản Các lựa chọn để gửi thông điệp Trang Thông tin điện tử Tạo phần website tổ chức cung cấp chi tiết tiến trình việc tiến hành phát triển bền vững Các họp hội thảo Cung cấp phân tích kết chương trình kiểm sốt họp hay hội thảo thực tế Bao gồm phân tích sâu giải thích chi tiết vấn đề Email Cung cấp thông tin chương trình kiểm sốt bền vững trực tiếp vào hòm thư bên liên quan, gửi từ giám đốc/nhân viên chủ chốt bổ sung mức độ tác quyền Nhanh chóng trực tiếp Các tin báo cáo Cung cấp chi tiết kết tở thông tin tổ chức tạo tờ thông tin chuyên việc thông báo kết quả, bao gồm kết báo cáo hàng năm tổ chức Picture sources: Pixabay, http://pixabay.com/ Xin trân trọng cảm ơn! Thank you!
- Xem thêm -

Xem thêm: RT trainer guide unit15 VN 16 04 14, RT trainer guide unit15 VN 16 04 14, Chủ đề 1. Tổng quan về các khu bảo tồn và du lịch ở Việt Nam, A. Giáo dục du khách về tầm quan trọng của môi trường tự nhiên, B. Tuyên truyền các quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch, CHỦ ĐỀ 5. Tài chính có trách nhiệm ở khu bảo tồn, Chủ đề 6. truyền thông và diễn giải có trách nhiệm, Chủ đề 7. giám sát và Đánh giá khu bảo tồn theo hướng bền vững

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay