RT trainer guide unit9 VN 16 04 14

160 17 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:10

BÀI THỰC HÀNH TỐT DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC ĐIỂM DI SẢN VĂN HÓA TẠI VIỆT NAM Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/triller/5057891609/ Những nội dung Mục Mục tiêu tiêu Kết Kếtthúc thúcbài bàihọc họcnày, này,học họcviên viêncó cóthể: thể: ••Hiểu Hiểuđược đượccác cáctác tácđộng độngtích tíchcực cựcvà vàtiêu tiêucực cựccủa củadu dulịch lịchđối đốivới vớididisản sảnvăn vănhóa hóavà vànhững nhữnglợi lợiích íchcủa củadu dulịch lịchcó cótrách tráchnhiệm nhiệm ••Giải Giảithích thíchđược đượctầm tầmquan quantrọng trọngcủa củaquy quyhoạch hoạchvà vàquy quyđịnh địnhdi disản sảnvăn vănhóa hóa ••Giải Giảithích thíchđược đượclàm làmthế thếnào nàođể đểthu thuhút hútsự sựtham thamgia giacủa củacác cácbên bênliên liênquan quanvào vàoquá quátrình trìnhquy quyhoạch hoạchvà vàquản quảnlý lýdi disản sản Các Các chủ chủ đề đề 1.Tổng Tổngquan quanvề vềdi disản sảnvăn vănhóa hóavà vàdu dulịch lịchởởViệt ViệtNam Nam 2.Quy Quyhoạch hoạchđiểm điểmdi disản sảnvăn vănhóa hóatheo theohướng hướngbền bềnvững vững 3.Thuyết Thuyếtminh minhvà vàtruyền truyềnthơng thơngcó cótrách tráchnhiệm nhiệmcác cácgiá giátrị trị di disản sảnvăn vănhóa hóa 4.Bảo Bảotồn tồndi disản sảnvăn vănhóa hóavà vàquản quảnlý lýtác tácđộng độngcủa củadu dulịch lịch 5.Phát Pháttriển triểnsản sảnphẩm phẩmdidisản sảnvăn vănhóa hóacó cótrách tráchnhiệm nhiệm 6.Tài Tàichính chínhbền bềnvững vữngcho choquản quảnlý lýsản sảndidisản sảnvăn vănhóa hóa ••Xác Xácđịnh địnhđược đượcnhững nhữngcách cáchthức thứcthuyết thuyếtminh minhvà vàtuyên tuyêntruyền truyềncó cótrách tráchnhiệm nhiệmcác cácdi disản sảnvăn vănhóa hóa ••Giải Giảithích thíchđược đượcnhững nhữngđiển điểnhình hìnhtốt tốttrong trongtriển triểnkhai khaicác cácchiến chiếnlược lượcgiảm giảmthiểu thiểutác tácđộng độngcủa củadu dulịch lịchđối đốivới vớicác cácđiểm điểmdi disản sản văn vănhóa hóa ••Giải Giảithích thíchđược đượccác cácnguyên nguyêntắc tắcchính chínhtrong trongphát pháttriển triểncác cácsản sảnphẩm phẩmdidisản sảnvăn vănhóa hóacó cótrách tráchnhiệm nhiệm ••Xác Xácđịnh địnhđược đượcnhững nhữngđiển điểnhình hìnhtốt tốttrong trongquản quảnlýlýtài tàichính chínhcác cácđiểm điểmdi disản sảnvăn vănhóa hóa BÀI THỰC HÀNH TỐT DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC ĐIỂM DI SẢN VĂN HÓA TẠI VIỆT NAM CHỦ ĐỀ TỔNG QUAN VỀ DI SẢN VĂN HÓA VÀ DU LỊCH Ở VIỆT NAM Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/triller/5057891609/ Định nghĩa di sản văn hóa Di sản - vật kế thừa từ khứ truyền lại cho hệ tương lai Di sản văn hóa - thường ám kiệt tác có giá trị nghệ thuật lịch sử truyền lại qua thời gian Nguồn ảnh: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chua_Mot_Cot.jpg UNESCO phân loại di sản văn hóa DI SẢN VĂN HĨA VẬT THỂ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ Những biểu vật chất hữu hình biểu tượng giá trị văn hóa Những biểu phi vật chất, vơ hình giá trị văn hóa truyền thống truyền thống xã hội Nguồn ảnh: http://en.wikipedia.org/wiki/File:%C4%90%E1%BB%93ng_K%E1%BB%B5_06.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:National_Museum_Vietnamese_History_47_(cropped).jpg Tầm quan trọng di sản văn hóa 3% HƠN HỢP 20% T DI SẢN ẢN VĂ 7% D I S SẢN 98 D I N HÓ A Ó VĂN H N THẾ A TR Ê GiỚI Ự NHIÊ N Câu đố nhanh: Việt Nam có di sản UNESCO công nhận Di sản Thế giới, có di sản tự nhiên di sản văn hóa Bạn nêu tên di sản khơng? Các di sản giới Việt Nam Thành nhà Quần thể di Hồ ế tích cố Hu Vịnh Hạ Long Ph ố cổ Hội An Thánh địa Mỹ Sơn Phong Nha Kẻ Bàng DI SẢN TỰ NHIÊN Trung tâm Hoàng thành Thăng Long DI SẢN VĂN HÓA Nguồn ảnh: http://en.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_An http://en.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9_S%C6%A1n http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Featured_picture_candidates/A_Busy_Ha_Long_Bay http://en.wikipedia.org/wiki/File:Phongnha17.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grave_khai_dinh.jpg Số lượng di sản văn hóa Việt Nam dựa theo loại hình Cultural heritage; 38.69% 50.00% heritage; 9.84% MixedNatural properties; 1.48% Các di sản Việt Nam theo mức độ bảo vệ Gần Trên 7,500 3,000 DI SẢN CẤP NHÀ NƯỚC DI SẢN CẤP TỈNH 10 Mơ hình kinh tế điển hình du lịch điểm di sản văn hóa Tài phủ Doanh thu quay trở lại ngân sách Chính phủ – Thuế khởi hành & Chính quyền địa phương thuế khách sạn Phí vào Khách du lịch Điểm di sản văn hóa Thanh tốn cho hàng hóa dịch vụ Cơ sở hạ tầng Và chi phí quản lý Thuế kinh doanh tổng hợp Kinh doanh Giấy phép phí người sử dụng Việc làm Tiền lương Việc làm Thuế thu nhập Việc làm tiền lương Cộng đồng địa phương 146 Nguồn: Font, X., Cochrane, J., and Tapper, R 2004, Tourism for Protected Area Financing: Understanding tourism revenues for effective management plans, Leeds Metropolitan University, Leeds, UK Những nguyên tắc thực tiễn tốt tài có trách nhiệm điểm di sản văn hóa Xem xét chế tài để xác định hội Thực chiến lược sáng tạo để gây quỹ TÀI CHÍNH CĨ TRÁCH NHIỆM Hỗ trợ kinh tế địa phương 147 Nguyên tắc 1: Xem xét chế tài để xác định hội • Cấu trúc, hệ thống tài tạo nguồn vốn, doanh thu chưa thực hiệu • Phân tích hệ thống tài đơi phát hội để cắt giảm chi phí tăng doanh thu 148 yếu tố nên xem xét để tìm kiếm hội tài LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Có thể quán không quán với khung thời gian lập kế hoạch phủ Nhưng đảm bảo cập nhật Thông số kỹ thuật / phân bổ rõ yêu cầu tài trợ DOANH THU PHÁT SINH Rất nhiều loại phí sử dụng, tài khoản cho lạm phát, chi phí hàng ngày, thay đổi thu nhập, nhu cầu gia tăng Xem xét hội từ chi phí khơng cho du lịch BAN ĐIỀU HÀNH Vai trò trách nhiệm Tự chủ tài ĐẦU TƯ Rất nhiều ưu đãi Xem xét hội để tạo nâng câo ưu đãi 149 Nguồn: PARC Project 2006, Policy Brief: Building Viet Nam’s National Protected Areas System – policy and institutional innovations required for progress, Creating Protected Areas for Resource Conservation using Landscape Ecology (PARC) Project, Government of Viet Nam, (FPD) / UNOPS, UNDP, IUCN, Ha Noi, Vietnam Nguyên tắc 2: Thực chiến lược sáng tạo để gây quỹ • Giảm phụ thuộc vào nguồn tài trợ phủ cách tạo doanh thu từ chiến lược huy động vốn bổ sung xu hướng gia tăng tồn giới • Theo đuổi chiến lược để đáp ứng hiệu mục tiêu bên liên quan khác tạo doanh thu tối đa • Chiến lược bao gồm vé vào cửa, phí sử dụng, nhượng cho thuê đất, thuế khoản đóng góp 150 Vé vào cửa Là chi phí du khách phải trả vào điểm di sản văn hóa NHỮNG THÁCH THỨC • Việc thu vé không hiệu dẫn đến thiệt hại doanh thu tiền vé • NHỮNG ĐẶC ĐIỂM • Là chi phí du khách phải trả vào điểm di sản văn hóa • Hiệu điểm di sản văn hóa có đơng khách tham quan nơi tìm thấy sản việc thu vé/ giảm hoạt động phẩm văn hóa độc đáo trưng bày • Nguồn nhân lực khan cho bảo tồn • Tham nhũng, hối lội Chủ yếu để trang trải vốn chi phí hoạt động, phản ánh chất lượng hàng hóa dịch vụ cung cấp cho du khách, nhu cầu thị trường / sẵn sàng chi trả • • Du khách trả nhiều họ biết số tiền họ bỏ tăng thêm trải nghiệm để bảo tồn văn hóa Giá theo mùa vụ, tầng lớp, loại tối đa hóa doanh thu 151 Nguồn Font, X., Cochrane, J., & Tapper, R 2004, Tourism for Protected Area Financing: Understanding tourism revenues for effective management plans, Leeds Metropolitan University, Leeds, UK Giấy phép, hợp đồng thuê Hợp đồng điểm di sản văn hóa doanh nghiệp có hoạt động thương mại để đổi lấy khoản phí NHỮNG THÁCH THỨC • Các doanh nghiệp khơng thành cơng = doanh thu • NHỮNG ĐẶC ĐIỂM Kinh doanh khơng tơn trọng nghĩa vụ theo hợp đồng • • • • • Khu vực tư nhân quan trọng phủ tài trợ hạn chế Kinh doanh khơng kiểm sốt hành vi khách Ví dụ: hướng dẫn du lịch, lưu trú, nhà hàng, vận chuyển • Đòi hỏi phải kiểm soát tốt Lợi nhuận doanh nghiệp = thu nhập bị điểm di sản văn Lợi ích điểm di sản văn hóa: doanh nghiệp có đủ kiến thức, kinh nghiệm, thiết bị hóa vv • Lợi ích kinh doanh: tiếp cận với địa điểm hấp dẫn, cạnh tranh hạn chế 152 Nguồn Font, X., Cochrane, J., & Tapper, R 2004, Tourism for Protected Area Financing: Understanding tourism revenues for effective management plans, Leeds Metropolitan University, Leeds, UK Hoạt động thương mại trực tiếp Quyền hạn quan di sản văn hóa cung cấp hàng hóa dịch vụ thương mại THÁCH THỨC • năng, nguồn lực tài CÁC ĐẶC ĐIỂM • • • Có thể bao gồm hoạt động tương tự khối tư nhân Tăng doanh thu qua việc bán hàng hóa dịch vụ bổ sung đồ lưu niệm, đồ ăn thức không thuộc sở hữu nhân người nhận tất lợi Có thể thuộc sở hữu nhà nước hợp tác công – tư / liên doanh Đảm bảo điểm di sản văn hóa thu tồn / phần lớn tiền Đảm bảo doanh nghiệp viên khu di sản văn hóa - uống, tour bên khu di sản • • • Nguồn nhân lực, kiến thức, kĩ nhuận khơng có lợi cho di sản văn hóa Cần bao gồm lao động hàng hóa / dịch vụ địa phương 153 Nguồn: Font, X., Cochrane, J., & Tapper, R 2004, Du lịch mang lại tài cho khu bảo tồn: Hiểu doanh thu du lịch cho kế hoạch quản lý hiệu quả, Đại học Leeds Metropolitan, Leeds, UK Thuế Các mức phí hàng hóa dịch vụ nhằm tạo nguồn quỹ cho phủ sử dụng để hỗ trợ THÁCH THỨC quản lý di sản văn hóa • phương du khách CÁC ĐẶC ĐiỂM • • Cho phép tạo nguồn quỹ cấp quốc gia sở dài hạn để sử dụng nguồn quỹ phù hợp với nhu cầu • Ví dụ: thuế địa phương người sử dụng di sản văn hóa sử dụng thiết bị, phí giường nằm lưu trú • Khơng phổ biến dân địa Đảm bảo tiền quay trở lại công tác bảo tồn • • Chi phí quản lý hệ thống Khó quản lý khoản thuế “nhỏ” (cùng chịu quản lý khoản thuế lớn) Tiếp cận hình thức giảm thuế cho cơng trình / đóng góp bảo tồn 154 Nguồn: Font, X., Cochrane, J., & Tapper, R 2004, Du lịch mang lại tài cho khu bảo tồn: Hiểu doanh thu du lịch cho kế hoạch quản lý hiệu , Đại học Leeds Metropolitan, Leeds, UK Các khoản đóng góp Quà tặng tiền, vật hay dịch vụ, cung cấp miễn phí để hỗ trợ điểm di sản văn hóa THÁCH THỨC • cho du khách thơng qua hướng CÁC ĐẶC ĐiỂM • • dẫn viên qua tài liệu in Có thể sử dụng quỹ tín thác để giữ quản lý khoản đóng góp Mang lại hội đóng góp trực tiếp cho dự án khôi phục bao gồm tiền mặt, quà tặng vật, sức lao động cho du khách • Đòi hỏi phải truyền thơng tốt Có thể khuyến khích doanh nghiệp đóng góp % nhỏ doanh thu để hỗ trợ dự án ấn, … • Tính minh bạch hiệu quản lý sử dụng tiền di sản văn hóa (ví dụ khơi phục tượng đài kỉ niệm, sưu tầm mẫu vật triển lãm văn hóa) • • Có thể sử dụng hòm qun góp Huy động nguồn vốn thơng qua dự án kiện lễ hội văn hóa 155 Nguồn: Font, X., Cochrane, J., & Tapper, R 2004, Du lịch mang lại tài cho khu bảo tồn: Hiểu doanh thu du lịch cho kế hoạch quản lý hiệu , Đại học Leeds Metropolitan, Leeds, UK Nguyên tắc 3: Hỗ trợ kinh tế địa phương • Du lịch trách nhiệm yêu cầu người dân địa phương phải hưởng lợi ích kinh tế xã hội • Nếu cộng đồng địa phương nhìn thấy chi phí cho điểm di sản văn hóa mà khơng thấy lợi ích, họ khơng thích hỗ trợ quản lý điểm di sản văn hóa hoạt động du lịch 156 Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com Thấu hiểu quan điểm cộng đồng địa phương hoạt động du lịch điểm di sản văn hóa  Tạo thu nhập  Tạo việc làm  Tạo hội cho phát triển thương mại địa phương  Hỗ trợ phát triển cộng đồng  Bảo vệ văn hóa  Tăng khả tiếp cận dịch vụ tốt 157 Nguồn: Eagles, P., McCool, S & Haynes, C 2002, Sustainable Tourism in Protected Areas: Guidelines for Planning and Management, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK Góp phần xây dựng kinh tế địa phương vững mạnh điểm đến di sản văn hóa Thiết Thiết lập lập các cơ chế chế rõ rõ ràng ràng về việc việc áp áp dụng dụng các Cung Cung cấp cấp tư tư Giúp Giúp cộng cộng vấn vấn và hỗ hỗ đồng đồng địa địa trợ trợ về cách cách phương phương thể thể thức thức cải cải tiến tiến hàng hàng hóa hóa và dịch dịch vụ vụ tại địa địa phương phương lịch lịch phải phải trả trả chế chế hóa hóa các chất chất lượng lượng cho cho các mức mức phí phí khách khách du du nhà nhà cung cung Thu Thu hút hút sự cấp cấp dịch dịch vụ vụ tham tham gia gia du du lịch lịch tại của cộng cộng địa địa phương phương đồng đồng vào vào chuỗi chuỗi cung cung Sử Sử dụng dụng lao lao ứng ứng của động động là các điểm điểm di di sản sản thành thành viên viên văn văn hóa hóa Thực Thực hiện đào đào tạo tạo quản quản lý lý tài tài chính cho cho cộng cộng đồng đồng các điểm điểm di di địa địa phương phương làm làm nhân nhân sản sản văn văn hóa hóa Gộp Gộp giá giá của viên viên tại một sản sản điểm điểm di di sản sản phẩm phẩm thủ thủ do địa địa phương phương quản quản lý lý công công làm làm tại địa địa phương phương vào vào giá giá của tour tour di di sản sản văn văn hóa hóa 158 Nguồn: Eagles, P., McCool, S & Haynes, C 2002, Du lịch bền vững khu bảo tồn: Hướng dẫn quy hoạch quản lý, IUCN, Gland, Switzerland Cambridge, UK Bài tập tình huống: Hệ thống bán vé Phố cổ Hội An Phân tích tài liệu hệ thống bán vé sử dụng Hội An thảo luận: Đâu lợi ích cho du khách doanh nghiệp địa phương việc hỗ trợ hệ thống phí vào cửa này? Các bất lợi tiềm ẩn chế thu phí thơng qua việc bán cuống vé gì? Có thể làm để giải điểm yếu đó? 159 Xin trân trọng cảm ơn! Thank you!
- Xem thêm -

Xem thêm: RT trainer guide unit9 VN 16 04 14, RT trainer guide unit9 VN 16 04 14

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay